Gå på fältvandring! Följ sedan skördetidpunkten för

Gå på fältvandring! Följ sedan skördetidpunkten för vall på
www.vallprognos.se
Vi träffas på gården och får en presentation av gårdens förutsättningar, utfodringsstrategi,
fröblandningar och majssorter, baljväxtandel, gödsling, insåningsmetod och
inläggningsmetod samt analysvärden. Prognosprover kommer att tas ett par dagar före
fältvandringarna, sedan löpande fram till skörd. Nytt för i år är ett prognosprov inför
andraskörd och att sms svar kommer att skickas ut områdesvis. Vi hoppas på många
diskussioner och erfarenhetsutbyten. Alla är hjärtligt välkomna!
Torsdag den 23 april kl 10.00 Stefan Andersson, Vollsjö, ekologisk mjölkgård med 225 kor.
SF Bete GEV första års vall, tre vallskördar av SF Lusern GEV och SF Populär GEV som kombineras med
helsädesensilage korn/ärt. Frågeställningar: Val av fröblandning, olika betesteknik och inläggning i
plansilo. Medverkar gör vi från Skånesemin och Svenska foders foder och växtodlingssäljare som
bjuder på korvgrillningen.
Tisdag den 28 april kl 18.30 kväll obs! Bröderna Göransson, Kvidinge har idag ca 200 mjölkkor.
SF Lusern och SF Stäpp skördas tre till fyra gånger, prövar också en egen proteinvall. Frågeställningar:
val av vallfröblandning och snabbare inläggning. Östen Holmberg säljare Hanson & Möhring: Smaka
på ditt ensilage. Medverkar gör vi från Skånesemin och Svenska foders foder och växtodlingssäljare
som bjuder på korvgrillningen.
Onsdag den 29 april kl 10.00 Paul Petersson, Påarp, Båstad har idag 170 mjölkande kor. Fyra
vallskördar av den intensiva SW Mira 24 samt majsen Amagrano och Schobbi. Frågeställning: Insådd
15 augusti och inläggning. Östen Holmberg säljare Hanson & Möhring: Smaka på ditt ensilage.
Medverkar gör också vi från Skånesemin och Lantmännens fodersäljare som också bjuder på
korvgrillningen.
Torsdag den 7 maj kl 10.00 JoJ Lantbruks HB, Bussjö, Ystad har idag 130 mjölkor, behåller tjurkalvar
och säljer 50 mellankalvar/år. Egen intensiv fröblandning av eng.raj/tim/rör/rajsvingel/lusern/röd
och vitklöver samt majssorten Osterbi. Skånefrös frö och växtodlingssäljare medverkar.
Frågeställning: Baljväxter i vallen och inläggning. Östen Holmberg säljare Hanson & Möhring: Smaka
på ditt ensilage. Medverkar gör vi från Skånesemin och Lantmännens fodersäljare som också bjuder
på korvgrillningen.
Anmälan till Skånesemins växel 0415-195 00 eller till Maria Wahlquist 0415-195 28 som håller i
träffarna. Kom ihåg att tala om vilken träff du kommer till. Där vi börjar kl 10.00 är det förmiddagsfika
och som avslutning mitt på dagen korvgrillning sponsrad av foderfirma. Kvällstid avslutar vi med fika
o korvgrillning.
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne.