STRÖMSTADS KOMMUN

STRÖMSTADS
KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN
Information
Barn- och utbildningsförvaltningens
2015-03-10
1 (1)
Dnr: BUN/2015-0040
BUN - Administrativ avdelning
Nicklas Faritzon, 0526-19 210
Försäljning verkstadsmaskiner Strömstiernaskolan
På grund av ombyggnad skall Strömstiernaskolan sälja sina verkstadstekniska
maskiner. Maskinerna har använts under 1980-talet i undervisningen på
gymnasiets verkstadstekniska linje. Under senare år i har maskinerna i vis mån
använts i teknikundervisning.
VISNING
Måndag den 11 maj anordnas visning mellan klockan 17.00 – 19.00. Då finns
möjlighet att titta på maskinerna och ställa frågor om dessa. Visningen sker i
Strömstiernaskolans tekniksal. Kör upp Strömstiernagatan från Södertulls Livs
mot skolan och följ skyltningen.
ANBUD
Objekten säljes var för sig. Högst anbud för objektet vinner. Anbud skall vara
Strömstiernaskolan tillhanda senast den 18 maj 2015.
Anbudsadress:
ANBUD AVYTTRING MASKINER STRÖMSTIERNASKOLAN
Strömstads Kommun
Strömstiernaskolan
452 80 Strömstad
Anbuden görs objekt för objekt på formulär som tillhandahålles vid visningen.
I anbuden ska moms vara inräknad.
AVHÄMTNING
Högsta anbud per objekt vinner. Obs! Kvitto på inbetalningen skall visas upp
innan avhämtning. Objektet säljs i befintligt skick och köparen ombesörjer
själv att köpt objekt förflyttas ut ur lokalen och borttransporteras. Detta skall
göras senast den 27 maj 2015 mellan 17:00 – 20:00
Vid frågor kontakta: Fidde Rognås Vaktmästare 0526-192 18
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Klockaregatan 2 A
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405