Årets hund Nybro BK - Nybro Brukshundklubb

Årets hund Nybro BK
Årets bästa prestation på officiella utställningar/tävlingar arrangerade i Sverige
kommer att erhålla klubbens pris, Årets hund 2014, vid Årsmötet 2015.
Hundägaren måste vara medlem i och tävla för Nybro Brukshundklubb.
Resultaten från max 5 utställningar/ tävlingar får inräknas.
Vid lika poäng vinner den hund som har högst poäng på enskild tävling.
De resultat som man vill åberopa ska senast den 15 jan 2015 vara respektive
kommitté tillhanda.
Poängberäkning för Bästa Brukshund
Appellklass GK
8p
Uppflyttning
16 p
Lägre klass GK
10 p
Uppflyttning
20 p
Högre klass GK
12 p
Uppflyttning
24 p
Elitklass GK
14 p
Certpoäng
28 p
Certifikat
35 p
1
Poängberäkning Bästa Lydnadshund
Klass
1
2
3
Elit
1:a pris
08p
14p
20p
25p
2:a pris
04p
10p
16p
20p
3:e pris
02p
08p
14p
18p
Poängberäkning Bästa Rallylydnadshund
Klass
Nyböjarklass
Fortsättningsklass
Avancerad klass
Mästarklass
100-91 poäng
08p
14p
20p
24p
90-81 poäng
04p
10p
16p
20p
80-70 poäng
02p
08p
14p
18p
Poängberäkning Årets Agilityhund
Klass
1
2
3
10-15 fel
4p
5p
6p
5-9 fel
8p
10p
12p
<5 fel
12p
15p
18p
pinne
15p
20p
24p
2
Årets utställningshund
Hund med högst poäng från max 5 utställningar vinner. Vid lika poäng är det den
hund som har flest BIR/BIG placeringar som vinner.
Exeellent
3p
Very Good
2p
Good
1p
CK
2p
Cert
4p
BIR
12 p
BIM
10 p
2: a bhkl/btkl
8p
3:a bhkl/btkl
6p
4:a bhkl/btkl
4p
BIG 1
5p
BIG 2
4p
BIG 3
3p
BIG 4
2p
3