Ladda ned

DÄRFÖR RÄCKER INTE RAKEL | TÅG ELLER BREDBAND?
NYA
HETA
PRYLAR
SKEF NEWS
Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening
Professionell trådlös kommunikation
juli 2015
TEKNIKEN BAKOM EN
LYCKAD KONSERT
TRÅDLÖS TEKNIK LYFTER 10MILA
SKEF:S ÅRSMÖTE
| LTE VS. TETRA
| SMARTA HEM - ELLER?
Ordförande har ordet
Tekniken som får
sommaren att
funka
E
n festival, en utomhuskonsert eller ett stort
idrottsarrangemang
kräver stor planering
för att vara säkert, ge
valuta för pengarna
och skapa ett bestående positivt minne.
Det handlar om upplevelser och
då räcker det inte med bra ljud och
musik. Att betalkortet fungerade i
folkhavet, att polaren gick att ringa
eller att konsertbilderna snabbt
gick att få upp på Instagram är
också viktiga delar av upplevelsen.
I detta nummer kan du läsa om
hur robust trådlös teknik i form
av reptilsnabbt publikt wifi, extra
basstationer och en lika genomtänkt intern komradiolösning för
arrangörerna gör detta möjligt.
Du kan även läsa varför MSB vill
ha ett eget 4G-nät och varför PTS
prioriterar att tågen rullar framför
att mobiloperatörerna ska kunna
maxa hastigheten i näten.
Trevlig sommarläsning och
glöm inte att du ibland kan
behöva vara nedkopplad för
att känna dig avkopplad.
VÄRLDENS
SKEF News
”Du kan ibland
behöva vara
nedkopplad för
att känna dig
avkopplad.”
Utges av:
SKEF, Sveriges
Kommunikations
Elektronik
­Företagareförening.
Tel: 08-531 912 01,
Fax: 08-534 720 73.
Ansvarig utgivare:
Liza Biehl,
[email protected]
Redaktion:
Redaktör:
Anders Ed­ström Frejman,
070-589 83 80, [email protected]
skef.se, Arnold Jansson,
Mikael Olsson, Mats
Larsson, Tord Sjölund, Liza
Biehl, Rune Tapper och
Ulf Seijmer
Produktion:
Nyberg Förlag,
www.nybergforlag.se
Redigerare:
Tomas Tirén
Grafisk formgivning:
Camilla Bas,
DesignbyBas
Upplaga:
5 300
Tryck:
Hallvigs
Omslagsbild:
Dimitri Vangelis & Wyman,
Summerburst Göteborg
2015. Foto: Pax Engström
MEST AVANCERADE
GSM-R
SKYDDSFILTER
Utgivningsplan:
SKEF News utkommer
mars, juni, september
och november.
Annonsbokning
och tips:
[email protected]
Enskilda artikelförfattares
åsikter och påståenden
reflekterar inte nödvändigtvis redaktionens eller
organisationens ståndpunkt i olika frågor. Redaktionen ansvarar ej för
insänt, ej beställt material.
SKEF förbehåller sig rätten
att publicera levererat
material elektroniskt.
Styrelsen SKEF
Ordförande:
Liza Biehl, Zodiac
070-591 30 03
Utbildning:
Mats Larsson,
070-650 80 30
Vice ordförande:
Mikael Olsson, Dialect
Haninge, 0706-42 00 00
Branschförb. repr: Liza Biehl,
070-591 30 03
Mikael Olsson,
Batterigrossisten
Sekreterare:
Jan Lennström,
FRO, 0738-18 39 65
Kassör: Sten Gustafsson
Ledamöter:
Thomas Källman,
Telecom Örebro,
0705-23 27 00
Thomas Kuntze
Dan Segerbjörk, Eltel,
076-100 73 62
Lars Melin, Melins Radio,
0708-15 51 10,
Suppleant:
Tore Lundberg
Per Gabrielsson
Revisor:
Håkan Söderholm,
Copab AB, 08-716 65 60
Revisorsuppleant:
Roland Ehne, 08-364225
Liza Biehl
Kontaktpersoner
Företagarna:
Liza Biehl
Liza Biehl,
ordförande SKEF
[email protected]
Webmaster:
Ulf Seijmer,
[email protected]
BÄST PRESTANDA
PÅ MARKNADEN:
SKEF News:
Anders Edström Frejman,
070-589 83 80
Valberedning:
Ville Leonardsson,
Länna Com Center AB,
08-771 55 40
• Minsta storlek
• Högsta IP klass (IP67)
• Bäst temperaturklass,
TX (-40°C till +70°C)
• Lägsta loss, högsta dämpning
• Komplett lösning
Valb. ledamöter:
Jan Gustafsson, Multicom Security AB, 070-580
12 08
Victor Castro, Teleteknik
EC AB, 08-442 49 48
Medlem i: Företagarna
Postadress:
SKEF Kansli, Box 2026, 128
21 SKARPNÄCK,
Tel: 08-531 912 01,
Fax: 08-534 720 73
Hemsida: www.skef.se
Fel adress? Eller känner du någon som vill ha
en prenumeration på SKEF News? Maila till
[email protected]
Nya krav från PTS för ökad driftsäkerhet
PTS beslutade i början av juni
om nya föreskrifter som ska
säkerställa att marknadens
aktörer bedriver ett långsiktigt
och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Man har bedömt att det
behövs tydligare och skarpare
krav för att säkerställa att tillhan2
Skef News nummer 2 2015
dahållare bevarar och utvecklar
sitt arbete för driftsäkra nät och
tjänster. Syftet är att nät och
tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.
De föreskrifter som PTS nu har
beslutat om innehåller bland annat generella krav på riskanalys-
arbete och
incidenthantering.
De innehåller även
Foto: Freeimages.com
mer specifika krav
på exempelvis reservkraft vid
strömavbrott.
www.skef.se
MIC Nordic AB, Norgegatan 2, 164 32 Kista, Sverige
Ring: +46 (0) 8 23 97 00 eller maila: [email protected]
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
3
Innehåll Foto: O-Ringen
6
Därför räcker inte Rakel
8
Kommunikation på burk
16
Att allt mer trafik flyttar ut i trådlösa nät
lär inte ha undgått någon. Även MSB,
som ansvarar för Rakel, ser begränsningar
i sitt nät och har börjat kasta lystna
blickar på 700 MHz-bandet. Men allt fler
gör anspråk på just dessa frekvenser…
Det krävs spetskompetens inom trådlös
teknik och kommunikationsplanering
för att göra utomhusfestivaler säkra och
möta konsertbesökarnas omättliga sug
efter bandbredd. Läs om hur företaget
TPO hjälper arrangörerna med detta och
hur man spår lokalt väder med AM-radio.
22
24
juli 2015
Rullande tåg eller snabbt
bredband?
Vad är viktigast? Att tågen rullar eller att
det går snabbt att mobilsurfa? PTS har
satt ned foten, men har samtidigt satt
tumskruv på järnvägsoperatörerna.
Smarta hem egentligen dumma
Ulf Seijmer frågar sig om så kallade smarta
hem egentligen är så smarta. Om de ska
fungera i praktiken så behöver de verka
i det dolda utan att vi behöver bry oss
om dem. Annars har man missat hela
poängen.
CASSIDIAN DWS för samarbete mellan flera operatörer
CASSIDIAN DWS för samarbete mellan flera operatörer
Vill du också ha denna kontroll i ditt
ledningsfordon?
Kommunikation och TV i busken
När orienteringstävlingen 10Mila arrangerades tidigare i vår så användes
en rad olika trådlösa tekniker. Allt från
RFID-chip på varje löpare till direktsänd
TV via 4G-nätet mitt ute i skogen.
ALITIS NAVI
ALITIS
NAVI
Mobilt
IT-ledningssystem för
16
Mobilt
IT-ledningssystem för
utryckningsenheter
utryckningsenheter
Nästa nummer av SKEF News kommer i september 2015
Ha kontroll på rökdykarna
Ha kontroll
på rökdykarna
med Zodiac
Proline+
med Zodiac Proline+
ZODIAC
ZODIAC
RAKELTERMINALER
RAKELTERMINALER
Gör som Polismyndigheten!
FUNKWERK
FUNKWERK
CASSIDIAN TH1n
CASSIDIAN TH1n
ALITIS NAVI Sveriges mest flexibla ledningsstöd.
DU bestämmer vilka funktioner du behöver.
Låt TC Connect bli er helhetsleverantör av
inomhustäckning
för RAKEL, GPS, 2G, 3G & 4G
TELTRONIC
TELTRONIC Kontakta oss för referenser
Handenhet
och demonstration.
Handenhet Tel.: 08-556 156 90
TC Connect Sweden AB, 019-500 10 00, [email protected], www.tcconnect.se
Följ oss på facebook
Följ osswww.facebook.com/Zodiac.Sverige.AB
på facebook
www.facebook.com/Zodiac.Sverige.AB
.se
E-mail: [email protected]
Zodiac Sverige AB • Flygfältsgatan 15 • 128 30 SKARPNÄCK • Tel 08- 556 156 90 • Fax 08- 556 156 91 • Epost: [email protected] • www.zodiac.se
4
Skef News nummer 2 2015
www.skef.se
Zodiac
Sverige AB • Flygfältsgatan 15 • 128 30 SKARPNÄCK • Tel 08- 556 156 90 • Fax 08- 556 156 91 • Epost: [email protected]
www.zodiac.se
www.skef.se
Skef News•nummer
2 2015
5
Kalendarium
Bakgrund: Frekvens
med konkurrens
700 MHz - verktyg för att täppa
igen täckningsluckor.
23-24 september
Logistik Stockholm
Kistamässan
30 september – 1 oktober
Ekobygg
Kistamässan
6-8 oktober
Elmia Nordic Rail
Jönköping
15 oktober
Rakeldagen, kl. 9-17
Stockholmsmässan
15-16 oktober
15/10 kl 18 - 16/10 kl 16
SKEF:s Höstmöte, Birka Cruises
11-12 november
Sectech Sweden
Scandic Talk, Stockholm
24-25 November
Mötesplats Samhällssäkerhet
Kistamässan
4-13 mars
Allt för sjön 2026
Stockholmsmässan
5-8 april
Nordbygg
Stockholmsmässan
19-21 april
S.E.E
Kistamässan
Tipsa oss gärna! Saknar du ditt
evenemang i kalendariet? Mejla till
[email protected]
LTE istället för TETRA i framtidens Rakel?
MSB litar inte på att kommersiella operatörer
kan leverera den tillgänglighet och säkerhet
som behövs och har därför planer på att
drifta ett eget LTE-nät.
Foto: MSB
MSB börjar inse begränsningarna i Rakels överföringskapacitet och vill
på sikt ersätta det med ett rikstäckande LTE-nät på 700 MHz-bandet.
s700 MHz är det nya bandet för
mobiltrafik, ett band som kommer
att gå under klubban under 2016 och
då användas för LTE. 700 MHz-bandet
används idag för marksänd tv och blir
tillgängligt för mobila tjänster 1 april
2017. PTS har lämnat sitt förslag till
Regeringen, samtidigt vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ha en del av kakan.
Enastående täckning
Att även 700 MHz-bandet läggs till
de andra låga mobilbanden på 800
och 900 MHz är perfekt och passar
Sverige alldeles utmärkt. Bandet kan
framförallt ge bättre mobiltäckning
där det är glest mellan basstationerna
och täcka större ytor av vårt avlånga
land. Att bygga mobilt bredband på
dessa band ger också ett välkommet
kapacitetstillskott till de befintliga
banden. Post- och telestyrelsen (PTS)
har gett sin syn på saken i en rapport
till regeringen, och menar att ett täckningskrav i bandet kan vara tänkbart,
framförallt om det är inriktat på att
täppa till lokala fläckar i täckningen.
MSB vill ha en del av kakan
MSB börjar inse begränsningarna i
Rakels överföringskapacitet och vill
på sikt ersätta det med ett rikstäckande LTE-nät på 700 MHz-bandet. Nätet
skulle i så fall fungera parallellt med
kommersiella LTE-nät och användas
av tillexempel polis och räddningstjänst. MSB menar att så mycket som
en tredjedel av det tilltänkta utrymmet skulle kunna reserveras för detta
istället för att frekvenserna auktioneras ut till operatörerna. MSB anser
inte att kommersiella operatörer kan
leverera den säkerhet, tillgänglighet och robusthet som krävs och vill
liksom med dagens Rakel ha kontroll
över driftsäkerheten.
Eftertraktad naturresurs
I en intervju med Computer Sweden
menar Kristina Bram, strateg vid MSB,
att nätet måste finnas på plats senast
2025 då man tror att det gamla Rakelnätet helt fallit för åldersstrecket.
Samtidigt är ju frekvenser en naturresurs och man kan ju undra om
inte Rakelfrekvenserna skulle kunna
användas för LTE, åtminstone delvis.;
Text: Ulf Seijmer
sDet finns motsatta intressen och skilda åsikter vad bandet bäst skulle kunna
användas till. PTS har på regeringens
uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet
bäst kan användas för att nå de politiska målen nationellt och de EU-mål som
sattes i och med den digitala agendan.
Myndigheten har i sin förstudie konstaterat att mobilt bredband inriktat
på kommersiella tjänster ger störst
samhällsnytta i bandet samtidigt som
man även pekar ut att det är motiverat
att använda täckningskrav som en del
av villkoren i nya blocktillstånd för
bandet. Ett sådant krav kan vara att
öka tillgången till mobila kommunikationsnät där konsumenter befinner sig,
framförallt då i närheten av tätorter
och vägar.
– Även om Sverige generellt sett har
mycket god tillgång till mobiltäckning
så finns fortfarande brister i form av
mindre täckningsluckor i områden
som i övrigt har mobiltäckning, och
där konsumenter ibland befinner sig.
Ett krav i 700 MHz-bandet bör rikta in
sig på att täppa till
så många av dessa
luckor som möjligt, säger Göran
Marby, PTS generaldirektör i ett
pressmeddelande.
De förra året
föreslagna samhällsmasterna har
Göran Marby.
även en plats i
PTS undersökning. PTS menar att den
infrastruktur som etableras genom
det föreslagna täckningskravet skulle
kunna ses som samhällsmaster öppna
för tillträde för flera operatörer.;
Foto: PTS
15-17 september
FLISA Kongress 2015
Bohuslän
Text: Ulf Seijmer
Affärsnytt
Polisen förbättrar
inomhustäckning
4Polismyndigheten har valt
TC Connect som den enda
leverantören av system för
inomhustäckning. Arbetet
omfattar utbyte och kompletteringar av befintliga installationer, nyinstallationer samt
drift- och underhåll. Ramavtalet, som löper under fyra år
med möjlighet till förlängning
i upp till tre år, omfattar både
repeatrar för mobiltelefoni
och Rakel.;
t
t
y
n
s
g
a
t
e
r
Fö
AddSecure är det
nya namnet på…
4…Multicom Security.
Företaget har sedan början av
70-talet erfarenhet av tjänster
för kommunikation och har
ett stort antal kunder som
använder säkrade lösningar
för kommunikation. Detta
mellan kunders anläggningar
och larmcentraler likväl som
till centrala system för olika
automationslösningar till
exempel inom fastighetsstyrning. Namnbytet till AddSecure skedde i slutet av mars.;
inomhus
MOBIL TÄCKNING!
Multioperatörsnätet
• Tappar inte samtal
• Längre batteritid
• Garanterad samtalskvalitet
• Bättre arbetsmiljö
• Ditt eget antennät för GSM,
3G och 4G-kommunikation
08-22 23 20 • www.absolutemobile.se
6
Skef News nummer 2 2015
www.skef.se
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
7
n
o
i
t
a
k
ni
u
m
Kom
t
s
r
u
b
r
e
m
m
u
S
r
te
niskor
n
ä
m
s
ill
sental
u
t
s
som v
g
e
n
r
ä
a
r
k
t
esö
neras
aler
B
i
v
.
i
d
t
r
d
s
i
o
t
e
f
o
d
åste k
er och t begränsa
t
m
r
t
e
e
s
n
d
cke
s ko
mrå
n för
y
n
o
o
l
i
e
m
t
r
a
a
v
a
i
n
k
t
i
e
s
m
r
fe
mmun and.
o
På som en yta unde ringa från
k
r
e
k
sä
lit
mb
ch
på en cebooka o ns behov av sradio för sa
n
re
, fa
twittra tivalarrangö mmunikatio
ko
es
r eller
med f
e
l
a
n
i
rm
betalte
Martin Garrix, Summerburst Göteborg 2015. Foto: Pax Engström
lyf
8
Skef News nummer 2 2015
www.skef.se
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
9
T
”Behovet av
wifi ser lite olika
ut. Vi behöver
tillsammans med
arrangören titta
på åldersspannet
på gästerna. ”
he Production Office
(TPO) är ett uthyrningsföretag för
temporär infrastruktur med kontor i
Stockholm, Göteborg
och Malmö. Företaget består av fem
personer med en stor
personalpool som man anlitar vid
behov. TPO arbetar bland annat med
temporära anläggningar där man av
någon anledning behöver kommunikation men inte kan göra en fast
installation.
– Generellt arbetar vi mycket med
mötesindustrin inomhus på vinterhalvåret och festivaler och utomhusevent på sommaren, berättar Axel
Ekblad, projektledare på TPO.
Behovsstyd planering
Gemensamt för alla evenemang är att
kommunikationen måste planeras
minutiöst. Dels handlar det om hur
gästens kommunikation skall fungera, dels hur den interna organisationens kommunikation skall fungera.
Ofta är TPO:s funktion kommunikationsorganisatör med ansvar för
att kartlägga behov av komradio för
evenemanget, fast nätverk för att
knyta samman alla funktioner runt
evenemanget och sedan, i många fall,
wifi för att avlasta mobilnäten.
– Behovet av wifi ser litet olika ut,
vi behöver tillsammans mer arrangören titta på åldersspannet på gästerna, hur många gäster som väntas
komma och om de kommer från
andra länder, berättar Axel Ekblad.
Det är också viktigt att ta reda på
var på evenemangsområdet gästerna
vill ha wifi. Frågor som var de kommer att vara och var de har tid att
använda sin telefon måste kartläggas.
Att kommunikationen fungerar är
ofta viktigt för gästen, men även den
som anordnar den här typen av evenemang välkomnar att besökare kan
sprida information om evenemanget i
sociala medier.
TPO använder uteslutande Motorolas handenheter med krypterad taltrafik, enheter som kan varva
analog och digital kommunikation.
Foto: Johan Lygrell
Foto: Joel Westerlund
Utomhussäsongens premiär var Summerburst, en gigantisk nattklubb i arenaformat.
Intern kommunikation A och O
Problem som uppstår vid den här
typen av arrangemang löses inte
genom att ge någon en kommunikationsradio, där är det viktigt att veta
hur man går till väga vid en incident
och att man har en beredskap för
krissituationer.
TPO ansvarar även för genomgång
av hur sambandet skall äga rum.
Nyckelpersoner får en grundlig genomgång, övriga berörda får kanske
istället en instruktion när de hämtar
ut sin radio om hur sambandet skall
äga rum.
Vid Bråvallafestivalen förra året
slog åskan ned i området, något
10
Skef News nummer 2 2015
som påverkade alla som var där. Vid
krisförberedelserna gäller det att
säkerställa att det snabbt går att få
ut information om att en olycka har
skett och att de anhöriga har meddelats. Om detta inte fungerar kan det
gå riktigt fel. Vid en festival i Belgien
skedde en olycka där det omkom
några personer av de 30 000 besökarna. Informationen läckte ut och
anhöriga började ringa in till området
och näten blev överlastade. Oroliga
anhöriga körde då till området vars
vägar täpptes till, detta innebar att
inte Blåljusorganisationen kunde
komma fram och hjälpa till.
– För att undvika detta måsta man
bygga ett robust nät som bygger på
egen infrastruktur, en bra sambandscentral och se till att näten är fristående från övriga nät på områden.
Nattklubb i arenaformat
Utomhussäsongens premiär var Summerburst, en gigantisk nattklubb i
arenaformat, som gick av stapeln
under slutet av maj i Göteborg och i
mitten av juni i Stockholm. TPO har
www.skef.se
levererat komradio till evenemanget, samr fast nätverk och wifi för
kassaterminaler.
Runt 30 000 människor träffas på
UIlevi och Gärdet och lyssnar på elektronisk musik, dansar och besöker
restauranger och barer.
I en sån här miljö omsätts det
mycket pengar och samtliga betalar
med kort. Åtskilliga miljoner skall
omsättas inom den tid evenemanget
äger rum så då måste nätverken fungera, man kan inte be gästen komma
nästa dag.
www.skef.se
Med wifinät och mobila kortterminaler kan man ta betalt direkt vid bordet.
TPO ansvarar för att bygga och
drifta dessa robusta nät. På Summerburst på Ullevi användes fotbollsplanen för att rymma scen, barer och
restauranger.
Wifi för kortbetalning
Totalt kopplades 120 kassamaskiner
samman med nätverk. Detta bestod
av ett lokalt nät mellan maskinerna
och en koppling ut mot internet för
att kunna validera kortköpen.
Wifinätet var inte avsett för publiken utan användes istället för mobila
Foto: Joel Westerlund
kortterminaler, för att kunna ta betalt från gästerna direkt vid borden.
TPO började med etableringen på
måndagen innan evenemanget och
var klara på torsdagen, därefter tas
allt bort direkt.
Runt 200 stycken kommunikationsradioapparater fördelades mellan
säkerhetsorganisationen, festivalledningen, arenapersonalen och
städpersonalen – men även till de
som arbetar på restaurangerna med
allt från att hämta mat till att lämna
växelkassor.
Skef News nummer 2 2015
11
8
IP-radio
Licensfri radio för trådlösa nätverk (WLAN)
Kommunikationssystem med unika funktioner så som:
Konferenssamtal med många användare
Kommunikation kan med Icom´s nya radio göras på många
olika sätt. Radion hanterar även gruppsamtal i fullduplex vilket
är enastående för en liten licensfri radio.
Säker kommunikation mellan användarna
Radion hanterar ett antal säkerhetsprotokoll vilket gör kommunikationen helt säker och icke avlyssningsbar. Viktigt för användare
som vill hålla kommunikationen privat.
Hög ljudkvalité i systemet
Systemet utnyttjar det trådlösa nätverkets bredare frekvensomfång vilket gör ljudkvalitén mycket bättre än traditionella radiosystem.
Kommunikationscentralen är spindeln i nätet TPO byggde även upp en kommunikationscentral som kan användas för att i realtid förbättra evenemangen.
Foto: Hampus Rosenqvist
”Radiosamband
spelas in så att
man efteråt kan
spela upp allt
som hände under
evenemanget för
att se var problem
uppstod.”
Av denna anledning är det viktigt
med ett krypterat radiossystem. TPO
använder uteslutande Motorolas
handenheter med krypterad taltrafik,
enheter som kan varva analog och
digital kommunikation.
Spindeln i nätet
TPO byggde även upp en kommunikationscentral som kan användas för att
i realtid förbättra evenemangen. Till
dessa samlas data och information
som kan göra evenemanget bättre
medan det pågår, exempelvis tittar
man på vad twittare och instagrammare delar med sig av.
Det kan handla om var man kan
hitta vatten, att det är mörkt någonstans eller att toan inte är städad.
Informationen gör att arrangören
under drift kan förbättra gästernas
upplevelse.
Även radiosamband spelas in så att
man efteråt kan spela upp allt som
hände under evenemanget, för att
se var problem uppstod och vad som
fungerade bra. Genom kommunikationscentralen kan man även via GPS
se var alla är på området.
Här genereras även en lokalt aggregerad väderprognos baserad på
AM-mottagare.
Dessa lyssnar på knaster från
atmosfären och genom att ha en
AM-­mottagare i varje väderstreck kan
man skapa en lokal väderprognos i
form av en lokal radarbild. Utrustningen är bra för att avgöra tillexempel om ett oväder är i närheten och
om det finns risk för att det drar in
över området.
– På det här sättet kan vi få en väderprognos med avsevärt bättre precision än de vi kan få från till exmpel
SMHI, avslutar Axel Ekblad.;
Text: Ulf Seijmer
Samtal över internet mellan olika platser
Kommunikationen distribueras över trådlösa accesspunkter i ett
IP-nätverk vilket gör att det är enkelt att expandera systemet.
Geografiskt utspridda accesspunkter kan också anslutas till
radionätet över ett IP-nätverk (VPN) vilket möjliggör anslutning
mellan tex.kontor i olika städer till samma radionätverk.
EXEMPEL PÅ KUNDER SOM VALT IP-RADIO
GOTHIA TOWER, GÖTEBORG
Kunden har fått ett system som utnyttjar det
befintliga WiFi-nätet och förenklar kommunikationen mellan olika avdelningar. Systemet
har blivit en viktig del av hotellets säkerhetstänkande.
Komradio är fortfarande ett oöverträffat verktyg
för att hålla samman konsert- och event­
arrangörers egen organisation.
Foto: Hampus Rosenqvist
STAVANGER KONSERTHUS
Det viktiga för Stavanger Konserthus var att
få en lösning som hade täckning i hela huset.
Med Icoms IP-radio kunde kunden snabbt
skapa ett radiosystem med en prestanda som
inget annat system kunde erbjuda.
AINTREE HOSPITAL, ENGLAND
IP-radio används idag för utbildning av
sjukhuspersonal. Andra lösningar har prövats
med bla. Bluetooth men man fastnade för
flexibiliteten i IP-radiosystemet och kör det nu
dagligen.
För mer info kontakta närmaste återförsäljare eller besök vår webb: www.srsab.se
A COMPANY IN THE VHF GROUP
054-67 05 00 │ www.srsab.se
Swedish Radio Supply är distributör för Sepura och DAMM i Sverige samt generalagent för Icom kommunikationsradio i Norden, Baltikum och Polen. Försäljning sker via vårt återförsäljarnät.
12
Skef News nummer 2 2015
www.skef.se
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
13
ATEX-klassificering

Android OS 4.2

Larmfunktioner

Helt vattentät

Dubbla SIM-kort
INNOVATION 2.0
22
VI UNDERLÄTTAR MÄNNISKORS
ARBETE I SÅVÄL
VARDAG SOM KRIS
Skef News nummer 4 2014
www.skef.se

0303 - 24 60 00

[email protected]

www.celab.se
www.skef.se
Skef News nummer 4 2014
23
Foto: Peter Holgersson - Bildbyrån
Orientering
i teknikens
framkant
16
Skef News nummer 2 2015
Komradio, radiomodem, mobilroutrar och
wifilänkar gör att tusentals orienterare kan
njuta av tävlingsklassikern 10Mila.
www.skef.se
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
17
Rohde & Schwarz:
Tysk kvalitet till ett
oväntat pris.
T
ävlingsklassikern
10Mila har sprungits
av svenska orienterare
i 70 år. Tävlingen, som
är en stafett (budkavle
på orienterarspråk),
gick i år av stapeln
vid Skepptuna Motorstadion, 15 km nordost om Arlanda
flygplats.
Under 10Mila används en rad olika
trådlösa system för att ge alla de cirka
10 000 besökarna en upplevelse och
tävling i världsklass. Komradio, radiomodem, mobilroutrar och wifilänkar
fyller alla sin funktion och får systemen att fungera under det intensiva
tävlingsdygnet.
Rohde & Schwarz etablerades för mer än 80 år sedan och är en ledande
global leverantör inom områdena test och mät, broadcasting, militär
kommunikation samt signalspaning. Vi hjälper dig att utveckla framtidens
teknik. Nedan ser du våra senaste innovationer inom områdena
oscilloskop och kraftaggregat.
Tel: 08 - 605 19 00 [email protected]
Orientering i det digitala tidevarvet
Området vid Skepptuna har trots sin
närhet till Stockholm aldrig tidigare
karterats för orientering och var
innan tävlingen avlyst från träning.
10Mila bygger på en stafett med tio
tävlingssträckor och längs dessa finns
så klart en rad kontroller. Varje deltagare i tävlingen har ett RFID-chip och
kontrollerna har en RFID-skrivare som
skriver tid och kontrollens ID-data till
RFID-chipet när löparen kommer dit.
NYHET
NYHET
Frånp
7.500 ris
SEK
Frånp
7.900 ris
SEK
”På större
evenemang
såsom 10Mila
och O-Ringen
sker all intern
kommunikation
via komradio.”
¸HMO1002 Digitalt oscilloskop
¸HMC8041 Kraftaggregat
Vid målgång så läses informationen av från chippet och laddas in i
datorsystemet. Vissa av kontrollerna
i skogen är så kallade onlinekontroller som för över information till
tidtagningssystemet i realtid vilket
gör tävlingen mer spännande att följa
från mål.
Teknikväskor ger uppkoppling
För att göra det enkelt att anordna
tävlingen har man byggt speciella
väskor, onlineväskor, förberedda med
kommunikationshårdvara och batterier. Väskorna finns i olika modeller
med bland annat radiomodem, Net1modem och 4G-modem. Väskorna
drivs med MC-batterier och skall klara
av ett helt dygns drift utan problem.
– Framförallt radiomodemsväskorna och 4G-modemsväskorna skulle
kunna gå längre än ett dygn då de
bygger på mycket strömsnål teknik
18
Skef News nummer 2 2015
Vill du veta mer?
Besök: www.rohde-schwarz.com/value
Löpare under fjolårets O-ringen i Kristianstad.
Foto: Peter Holgersson
www.skef.se
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
19
Genom att inte hämta informationen
från en extern server kan bandbredden
sparas till annat. På samma sätt byggs
ett separat nätverk för O-Ringenstaden,
den plats där logi erbjuds under ORingenveckan, och trafik utifrån resten
av världen slussas till en tredje server
på Jönköpings högskola.
Vid 10Mila i Skepptuna kopplades
hela arenan upp mot omvärlden via
en tillfällig tre kilometer lång fiberlina ansluten till närmaste telestation
för att klara av tv-streaming, surfande
och tidtagning. Genom att bygga
ett robust kommunikationsnät kan
10Mila leverera en tävling i världsklass, som 70 år efter sin introduktion
fortfarande är en tävling i tiden.;
Text: Ulf Seijmer
DAS Produkter
Procom har ett stort sortiment av komponenter för DAS: antenner, riktkopplare,
diplexers, splitters och tappers.
Alla produkterna har ett mycket brett
frekvensintervall och tillverkas i en högkvalitativ konstruktion.
”Om något
händer under
tävlingen så måste
kommunikationen
fungera.”
menar Henrik Bengtsson, tävlingsoch it-chef för O-Ringen.
Web-TV från skogen
Fyra av onlinekontrollerna vid 10Mila
var även TV-kontroller utrustade med
kameror som sände en videoström
i realtid. För att ge en bättre upplevelse av sändningen kombineras
videoströmmen med information från
tidtagningssystemet.
Tekniken för överföring av video
var lite olika mellan kontrollerna, på
någon kontroll sändes det via 4G, på
andra kontroller användes satellitlänk
för överföring av video och radiomodem för att överföra tidtagningsinformation. På två kamerapositioner
användes wifilänkar.
Blandad teknik
Arrangemanget använder sig av
många olika tekniker vilket skapar en
robust kommuniktionsinfrastruktur.
Totalt användes Net1-0modem på sju
kontroller, 4G-modem på två kontroller och radiomodem på två punkter,
där en kontrolls radiomodem fungerade som repeater.
En wifilänk användes för att överföra både tider och videobild över en
20
Skef News nummer 2 2015
Foto: Peter Holgersson Karta och kompass – still going strong. Foto: Oskar Karlin
sträcka på 1,5 km – något som enligt
Henrik fungerade bra trots att det var
träd i vägen.
På större evenemang såsom 10Mila
och O-Ringen sker all intern kommunikation mellan tävlingsledning,
sjukvårdare, kontrollvakter och
övriga funktionärer via komradio.
Vid 10Mila användes cirka 40 bärbara
kommunikationsradios. Om något
händer under tävlingen så måste
kommunikationen fungera och därför
används ett eget komradionät.
Mobilnäten förstärks
Få ställen i Sverige klarar att hantera att tusentals människor kollar
tävlingstider via mobilnäten från en
plats mitt i skogen. Närmast arenan
brukar man därför förlita sig på
trådbunden teknik för att spara kapacitet i mobilnäten till åskådare och
tävlingsdeltagare.
Ett wifinät byggs också upp på arenan för att avlasta mobilnäten. Inför
tävlingen kontaktar man alla stora
operatörer för att se om det finns
behov av mobila basstationer. I år
bedömde samtliga operatörer att det
var bra täckning i området och ingen
operatör behövde komplettera näten.
– Till och med tv-sändning via
4G-nätet fungerade ypperligt berättar
Henrik Bengtsson.
Komplext IT-system
O-Ringen, som ansvarade för tekniken på 10Mila, anordnar även själva
världens största orienteringstävling
O-Ringen. O-Ringen är en femdagarstävling som under 2014 hade över
23 000 deltagare.
Genom O-Ringens unika kompetens
inom området så anlitas de ofta som
levererantör till it-lösningar på andra
mindre arrangemang som tillexempel
10Mila. På så sätt erbjuds även andra
arrangörer möjligheten att använda
sig av O-Ringens tekniska lösningar,
som till exempel den mobila datahallen inredd i en större skåpbuss, med
servrar och UPS:r.
Då O-Ringen byter arenor varje dag
så är den tävlingen litet mer komplex
att anordna. För att få näten att fungera räcker det inte med extra basstationer från operatörerna utan ett eget
wifinätverk tar hand om mycket av
trafiken. Om någon vill se resultat via
det lokala wifinätet hämtas informationen direkt från en server i organisationens teknikbuss.
www.skef.se
ab Intensa
86010160 Justerbar tapper, 5-20dB, 380-5920MHz
Indoor Mobile Broadband Solution
Nuförtiden stämplar man med hjälp av en ”pinne” utrustad med RFID-chip.
Procom Antennas AB
Kanalvägen 17 • 183 30 Täby
Tel.: 08-20 50 10 • E-mail: [email protected]
Web: www.procom.se
80010465 Inomhus riktantenn, 790-2700MHz, 7dBi
80010249 Inomhus omni, 790-6000MHz, 2dBi
Kathrein tillverkar världsledande antennutrustning för alla miljöer.
Vi levererar bland annat antenner och tillbehör för inomhuslösningar
åt de flesta teleoperatörer.
Kontakta oss gärna för mer information!
Växel: 08-767 01 95 - Epost: [email protected] - www.intensa.se
www.skef.se
Manage Dynamics Efficiently
Kathrein Micro C-RAN solution
Skef News nummer 2 2015
21
Tåg eller bredband?
Foto: Stefan Nilsson
Tågtrafik i Sverige eller mobilt bredband till 1,7 miljoner människor?
Det är upp till PTS att avgöra.
D
en 1 juli i år upphör
det tekniska skyddet
för järnvägens kommunikationssystem
GSM-R. Det tekniska
skyddet innebär
begränsningar för
mobiloperatörerna att
i 900 MHz-bandet begränsa sändaruteffekten från sina basstationer.
Att höja effekten har mobiloperatörerna väntat på länge och nu ser det ut som
att de kommer få vänta ännu längre till
förmån för fortsatt säker tågtrafik.
Eftersom tågoperatörerna till dags
datum inte installerat ny skyddsutrustning på loken innebär detta stora risker
för störningar i tågtrafiken efter den 1
juli. Detta om mobiloperatörerna skulle
slå på full effekt på sina basstationer.
Konsekvensen blir då att lokförare kan
22
Skef News nummer 2 2015
hamna i en så kallad radioskugga, även
kallat interferenser eller ”svarta fläckar”.
Det medför sakligt att radiokommunikationen slutar att fungera mellan tågen
och kommunikationscentralen.
Om det uppstår en olycka längs spåret
och lokföraren behöver påkalla uppmärksamhet eller annan fara föreligger så riskerar de alltså att inte kunna
meddela detta till omgivningen med
sitt egna mobilsystem som alltså heter
GSM-R.
Mer tid åt skyddsåtgärder
Det mest troliga scenariot har varit att
tågoperatörerna får ytterligare ett år
på sig att installera filter eller andra
skyddsåtgärder för att hindra störningar
inom tågnätet. Den 18 maj beslutades
och meddelades även så utav PTS (myndigheten för frekvens och sändnings-
tillstånd i Sverige) och ett PTS-beslut
om förstärkt skydd för järnvägens
radiokommunikation sattes till den 1
juli 2016.
PTS ansvar är att ”upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning
till ledning för radioanvändningen samt
offentliggöra information av allmänt
intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen” (SFS 2007:951, 3§)[5].
Stör varandra
Eftersom de båda partnerna tågoperatörer och mobiloperatörer inte kan sända
på de tilldelade frekvenserna utan att
störa och störas av varandra så måste
skyddsutrustning installeras. Ingen av
parterna vill ta på sig mer kostnader än
nödvändigt och därav uppstod denna
situation.
www.skef.se
Sammantaget står alltså två stora
samhällsnyttor mot varandra. Mobiloperatörerna, som har investerat
miljarder i 4G-teknik på 900-MHz som
de inte kan utnyttja eller använda – och
tågtrafiken, som dagligen transporterar
stora mängder människor och gods. Beslutet blev således att tågtrafik går före
utökat bredband till landsbygden.
Mobiltäckningen får vänta
Detta innebär att mobiloperatörerna
och deras kunder får vänta på förbättrad mobiltäckning i samhällen närmast järnvägarna. Mobiloperatörerna
har beräknat att cirka 1,7 miljoner
människor påverkas av detta och alltså
få ett sämre bredband, eller inget
bredband alls.
Många skulle kunna få tillgång till
nätet via ett mobilt bredband. Samtiwww.skef.se
digt så finns alltså övervägande risker
om tågtrafiken inte kan utföras på ett
säkert sätt, för att mobiloperatörerna
ökar sin uteffekt.
Skyddsfilter ett krav
Trafikverket har för flera år sedan
insett detta och gjort utredningar om
vilka konsekvenser och rekommendationer som gäller. TRV kom snabbt
fram till att avancerade så kallade
skyddsfilter måste utvecklas och
installeras.
En större upphandling gjordes där
leverantörer för RF-filter deltog. Det
finns nu ett par alternativa lösningar
på marknaden.
Från CAB-radiotillverkarna (GSM-R
radioenheterna på tågen) finns det
uppgifter om att en ny och uppdaterad
radiomodul skall räcka att installera
men TRV hävdar efter sina omfattande
och avancerade tester att så inte är
fallet.
Det enda sätt som är 100 procent
säkert är att installera så kallade
avancerade ”stora” skyddsfilter. Dessa
tester har gjorts både i labbmiljö och
på riktiga tåg nattetid, med ökad uteffekt från mobiloperatörerna under
en begränsad tid och på en begränsad
sträcka.
Kräver ersättning
Som ett resultat av detta beslut kommer nu, enligt uppgift från Telekomnyheterna, mobiloperatörerna kräva
någon form av ersättning och diskussionerna går nu troligen heta efter att
förlängda förbudet mot höjda effekter
tagits. PTS är den myndighet som sitter
med frågan i sitt knä…
Skef News nummer 2 2015
23
Krönika
Ulf Seijmer
HELHETSLÖSNINGAR FÖR INOMHUSTÄCKNING
förstudie, design, projektering, leverans,
driftsättning samt drift och underhåll
Smarta hem som inte är smarta
D
et första riktigt smarta hemmet byggdes
upp i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden
norr om Stockholm. I
ett mastodontprojekt
skulle visionen om att
det verkligen gick att
spara el med smarta
system bevisas i praktiken. En familj
skulle med hjälp av smarta, samverkande system kunna påverka sin elförbrukning och sänka sina kostnader
samtidigt som miljön skulle påverkas
positivt. Utfallet av projektet var mer
än klent, det var en rejäl brakförlust.
Familjens hem utrustades med rörelsesensorer i alla rum så att lampor
kunde släckas automatiskt, vitvarorna
skulle startas när elpriset och miljöpåverkan var som lägst. En god tanke
i sig men det visade sig var svårt att få
tekniken att fungera i praktiken. Dels
fanns det irriterande felkopplingar
som gjorde att spisen bara var igång
när någon var i köket, så fort man
gick därifrån stängdes all el av, förödande för vardagseffektiviteten och
långkok var inte att tänka på.
Osmarta hushållsmaskiner
På grund av leverantörers oförmåga
att bli klara i tid saknades intelligenta
hushållsmaskiner som kunde kommunicera med varandra och reglera
till och frånslag av maskinparken
baserat på tillexempel miljöpåverkan
och elpris.
Resultatet hos testfamiljen blev en
stor besvikelse, på sex månader lyckades man spara 74 kronor. Detta beror
nog framförallt på att det bara var
hushållsel som räknades i projektet,
hade motsvarande projekt inkluderat
uppvärmning och varmvatten hade
besparingarna sannolikt varit större.
Analoga besparingar
Jag skänker Arnold Schwarzenegger
en tanke, han har förutom ett starkt
miljöengagemant tydligen haft en
sträng eldisciplin hemma, har någon
lämnat ett rum med lampan på har
han beslagtagit glödlampan. När familjen reagerat på att det varit mörkt
inne har de vackert fått be honom
om att få tillbaka sin lampa och på så
sätt har alla tänkt extra på att släcka.
Frågan är om inte detta system, som
är relativt gratis, når samma effekt
i längden som familjen på Norra
Djurgården.
Så vad är det vi behöver för att få
de smarta hemmen att fungera? Jag
tror att det bygger på ett par saker.
Dels system som verkar i det dolda
utan att vi behöver bry oss om dem.
När alla gått hemifrån så slås all el av,
värmen sänks några grader och huset
larmas automatiskt.
Tekniken finns redan
Detta går att lösa med smartphones
och det kan inte vara så värst svårt,
till och med min Iphone vet var jag
bor utan att jag talat om det för den,
88 x 43 mm
Skräddarsydda produkter inom
radio, elektronik och mekanik
den ser var min telefon befinner sig
nattetid och har räknat ut det själv. Så
när jag går hemifrån sist och i samma
stund som jag tappar kontakten
med wifinätverket hemma så skulle
värmen kunna slå ifrån, all el stängas
och larmet slås på.
När någon i familjen lämnar jobbet
skulle systemet kunna göra det omvända och fråga om man var på väg
hem för att automatiskt höja innetemperaturen hemma. Den här typen
av system är ingen raketforskning,
de är verklighet inom något enstaka
år men nyckeln till framgång är att
systemen måste vara lätta att använda
och att de måste betala sig själva. Så
att inkludera de stora energiförbrukarna är nyckeln till framgång.;
Leverantör av
FM, RAKEL, GPS, 2G, 3G, 4G
MIC Nordic AB
Norgegatan 2 • 164 32 Kista • 08-23 97 00
[email protected] • www.micnordic.se
”Vi behöver
system som verkar
i det dolda.”
Cadex C7200
Battery Analyzers
Ulf Seijmer, Induo AB
88 x 43 mm
Vi har sedan 1987 framgångsrikt levererat
kommunikationsradio
LS Elektronik AB utvecklar och tillverkar kundanpassade
produkter inom kommunikation, styrning och mätning. Lång
erfarenhet av egenutvecklad mekanik, elektronik och RF-delar.
Försäljning - Uthyrning - Installation - Service - Reservdelar
Avestagatan 35, Spånga, Tel. 08-364225, www.lse.se
24
Skef News nummer 2 2015
BatteriGrossisten AB
Box 1194, 181 23 Lidingö
phone +46 8 766 75 50, fax +46 8 766 57 25
www.batterigrossisten.se / [email protected]
TeleCom System AB, Virkesvägen 1, 703 63 ÖREBRO,
Tel. 019-23 27 00, www.telecomsystem.se
www.skef.se
www.skef.se
Skef News nummer 2 2015
25
u
n
t
s
u
j
t
t
e
H
Minicall blir
ännu bättre
4Minicall har tjänstgjort
Komplett lösning
för Rakel
4Eltel är en certifierad
tjänsteleverantör som kan
erbjuda stöd i att införa
tjänster när Rakel är informationsbärare. Eltel har en
komplett lösning gällande
planering, införande och
förvaltning av strategi, taktik och operativ hantering
av Rakelanvändandet.
Företaget har flera års
erfarenhet av drift och
underhåll, uppbyggnad och
installation samt administration och support. Man
kan ge service inom bland
annat egenadministration
av rakelabonnemang och
samtalsgrupper, programmeringsunderlag och beställningar samt utbildning
och konsultationstjänster.
[email protected]
031-339 68 00
4G-router för säker
uppkoppling
4RUT950 är en ny 4G-router lämpad för såväl fast
Aktivt hörselskydd
med bommikrofon
och blåtand
43M Peltor WS ProTac XP är ett aktivt hörselskydd som
gör det möjligt att höra omgivningsljud och konversationer. Stödet för blåtand samt den inbyggda bommikrofonen gör det möjligt att ha båda händerna fria vid kommunikation över komradio eller telefon.
Hörselskyddet i kombination med bommikrofonen
är framtaget för att erbjuda hög ljudkvalitet i besvärliga
ljudmiljöer. Stödet för Bluetooth A2DP medger streaming
av högkvalitetsstereoljud, från till exempel mobiltelefon
eller MP3-spelare.
www.3M.com/Peltorcomms
0370-65 65 99
som ett alternativ på
marknaden för trådlösa
larm i över 30 år, varav
de senaste 13 åren under
Generic Mobiles ledning. Under 2015 kommer Generic Mobile att
byta ut transmissionen
till basstationerna för
Minicalltjänsten. Genom
att gå över till IP-baserad
teknik i distributionsnätet skapas möjligheter
för bättre driftsäkerhet,
högre tillgänglighet och
större flexibilitet. För
att stärka grundtjänsten Minicall har nu alla
Minicall­kunder möjlighet
att klona sina minicall­
meddelanden som sms
och/eller e-post, inom kort
även som uppringt larm.
Repeater för
nödstopp
4Jump är en repeater
som gör det möjligt att
fördubbla räckvidden hos
radiostyrning med nödstopp från Jay Electronique. Produkten är lämpad
att säkra arbetsmiljön för
ensamarbetare i till exempel tunnlar eller kulvertar.
Upp till tio funktioner
samt nödstopp kan repeteras vidare och förlänga
avståndet med upp till
500 meter.
www.induowireless.com
08-659 43 00
som mobilt bruk med inbyggd wifi och nätverksswitch.
Routern är inrymd i en kompakt och robust aluminiumkapsling med dubbla SIM-kortsplatser. Routern har stöd
för säker uppkoppling via VPN-tunnel. RUT950 är lätt att
driftsätta och har lysdioder som indikerar bästa antennplacering. www.induowireless.com, 08-659 43 00
Snabbare radiolänk
4RADWIN 2000 D + är en
ny radiolänk som klarar hela
750 Mbit/s punkt till punkt,
produkten är framtagen för
att brygga samman nätverk
trådlöst och klarar både långa
avstånd (40 km) och krävande
miljöer med störningar. Länken
är robust byggd och IP67­-klassad. Radiolänken kan hantera förbindelser utan fri
sikt och även klara av störningar i radiospektrum.
www.induowireless.com, 08-659 43 00
www.minicallupgrade.se
Rund antenn för
låga 4G-bandet
4Nya versionen av SmartDisc-antennen
3G ger snabbare
driftslarm
4MultiGuard Light
används för styrning och
övervakning via app och
sms och har en snabb
uppkoppling genom stöd
för 3G. Multiguard Light har
en rad digitala och analoga
ingångar för anslutning av
olika typer av givare.
Enheten kan övervaka
processer och, om satta nivåer överskrids, skicka larm
som sms, som epost eller
till en larmcentral.
www.induowireless.com
08-659 43 00
26
Skef News nummer 2 2015
kan ta in signaler på det låga 4G-bandet, som har väldigt god räckvidd på till exempel landsbygden. I Sverige
används det av Telia, Tre (3), Tele2 och Telenor. SmartDiscantennen används oftast till fast installation på båtar,
husvagnar, lastbilar och husbilar. Eftersom antennen är
väderskyddad passar den för de flesta förhållanden. Frekvenser 790 / 868 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz.
www.malux.se, 0660-29 29 00
Bärbart TETRArepeaterkit
4MIC Nordic presenterar nu
en väska med ett repeater-kit,
bestående av batteri, repeater,
donörantenn och service allt
förpackat i en robust väska.
I väskan finns också jumperkablar för anslutning av
antenner. Repatern kan användas där tillfällig Rakeltäckning behövs, på exempelvis fartyg och i garage eller
kulvertar där signalen behöver förstärkas.
www.micnordic.se, 08-23 97 00
Kompakt driftlarm
med GSM
4Minicall Multiguard
Micro är en larmsändare
med inbyggd GSM. Enheten kan hantera en rad
olika typer av givare och
styrs med hjälp av samtal,
sms eller app. Den kan
även styra värmepumpar
genom en IR-sändare. Ett
inbyggt backupbatteri
tryggar drift i händelse av
strömavbrott. www.induowireless.com
08-659 43 00
www.skef.se
Unik antennteknik
når längre
4RADWIN 5000 JET är
en radiolänk med unik
teknik. Utrustad med flera
antennelement anpassas
antennstrålningen adaptivt
beroende på omgivande
förhållanden. Radiolänken
styr därmed signalen i de
riktningar den behövs bäst.
Dessa egenskaper ger en
länk som är robust mot
störningar och som når
längre. Även vid begränsad
kanalbandbredd som 2 x 20
MHz kan radiolänken överföra data med 500 Mbit/s.
www.induowireless.com
08-659 43 00
www.skef.se
Tålig radiomanöver
4Många eftersöker en riktigt tålig radiomanöver för
användning på till exempel snöskotrar, motorcyklar
och RIB-båtar. Sirius är en extremt tålig touchskärmsmanöver som hanterar de viktigaste funktionerna på
en komradio. Den är byggd för både snöstorm och
monsunregn, +50 till -30°C och IP67. Dessutom är den
liten och lättmonterad. Första generationen är byggd
för Motorola MotoTrbo radio, det vill säga både DMR
och analogt. Anslutningar mot fler radiotyper kommer.
www.softradio.se/Sirius.htm, www.lse.se, 08-36 42 25
Radiomodem som
klarar högtryck
4SC2020 är den första
produkten i sitt slag som
kombinerar Tetras avancerade prestanda med tillval
för hög överföringshastighet
av data och är förberedd för
LTE-data. Terminalen har
smartare menyhantering
och är IP67-klassad. Den är
dränkbar ner till en meter
i 30 minuter samt dammsäkrad. Radion kan sköljas
under rinnande vatten. Den
2.4” högupplösta färgskärmen ger läsbarhet även i
direkt solljus. Högtalaren är
konstruerad för att fungera
vid kraftigt regn eller högt
buller. SC2020 har en stor
taktil PTT-knapp, och tre
sidofunktionsknappar med
haptisk återkoppling och
”blind find”-larmknapp gör
terminalen lätt att använda,
även om man bär handskar.
www.srsab.se, 054-67 05 75
ter!
Tipsa mig om nya produk
n
Anders Edström Frejma
mejla
r
elle
80,
83
9
-58
Ring 070
till [email protected]
Skef News nummer 2 2015
27
Egen tillverkning
av kablage
• Snabba leveranser
• Stort antal lagerförda
kontaktdon och kabeltyper
• Kontakta oss för rådgivning
och offerter
Lotstornet på Sandhamn, en numera nedlagd utsiktplats men fylld med dagens teknik. Radio, länkar, radar fyller hela tornets tak.
Diskret effektiv antenn
En antenn utan ”spröt”, vilket
gör den diskret och vandalsäker.
Antennen kan användas
för Rakel/TETRA 380MHz
alternativt för 450MHz.
Innehåller även GPS, WLAN/Wifi,
2G, 3G och 4G.
Lyckat årsmöte i Sandhamn
Spännande föreläsningar, skärgårdsmiljö och en spektakulär
bensträckare. SKEF:s årsmöte hade allt man kan önska.
E
nligt stadgarna ska SKEF
hålla sitt årsmöte i april
månad, så blev också
fallet med årsmötet
för 2015. På önskemål
från deltagarna på förra
årsmötet, ville man att
mötet skulle läggas på
en annorlunda plats och våra mötesansvariga, Lars Melin och Thomas
Kuntze, fastnade för Sandhamn med
det praktfulla och traditionsbundna
Seglarhotellet.
Det var ett mycket populärt arrangemang att abonnera en buss som
hämtade upp först på SKEF:s kansli i
Skarpnäck och sedan på Stockholms
centralstation.
Resan gick till Stavsnäs där Lars
hade bokad en båt som tog hela
sällskapet till Sandhamn över ett lite
oroligt hav.
Intressanta föredrag
Liza Biehl önskade alla välkomna till
årsmötet och överlämnade sedan ordet
till mycket intressanta föredraghållare
Louise Ahlén från Konkurrensverket
28
Skef News nummer 2 2015
berättade om verkets arbete och reglerna för illegal konkurrens. Helena van
den Berg från Sjöräddningssällskapet,
berättade om organisationen, hur
organisationen finansieras och om det
fantastiska arbete som utförs.
Bensträckare med utsikt
Så var det dags för en bensträckare,
en lite udda bensträckare i form av ett
studiebesök i Lotstornet på Sandhamn, en numera nedlagd utsiktplats
men fylld med dagens teknik. Radio,
länkar och radar fyllde hela tornets
tak.
Här blev det verkligen en riktig
bensträckare. Tio man i taget fick gå
uppför trappan. Antalet trappsteg
räknades men glömdes bort när man
fick se den fantastiska utsikten över
Stockholms skärgård. Dessutom var
utrymmet fyllt av utrustning som
väckte många minnen hos deltagarna.
Åter tillbaka i konferensrummet
höll Joakim Brodin från Zodiac en
liten teknik-och säljutbildning som
avslutades med att alla deltagarna
delades upp i arbetsgrupper. Kvällen
avslutades sedan med en gemensam
social verksamhet och en mycket god
middag.
Andra dagen började med redovisning av gårdagens grupparbete och
en vinnare korades, som fick ett pris
i form av ett par biljetter till något
arrangemang i Stockholm.
Nya medlemmar
Så var det de nya medlemmarna som
skulle presentera sig och sina företag,
det fanns också tid att presentera nya
produkter från några medlemsföretag.
Därefter var det dags för årsmötet,
som leddes skickligt av Lars Melin
och gick planenligt enligt dagordningen. Dessutom utnämndes två nya
hedersmedlemmar.
Konferensen avslutades med en god
lunch och därefter återvände alla hem
till sina företag på samma välplanerade
sätt som ditresan. Nu planerar vi för
höstmötet på BIRKA Cruises som kommer att gå av stapeln 15-16 oktober.;
Text: Sten Gustafsson
Foto: SKEF
www.skef.se
Finns i färgerna svart eller vit.
• Antennstorlek: L: 132mm B:
60mm H: 75mm
• Monteringshål: 25mm
• Temperaturområde: -40°C /
+80°C
• Impedans: 50 Ohm
• Vandalsäker
• Gain: 1dBi
• Rundstrålande
RTAntenner AB
Fältskärsleden 20
802 80
GÄVLE
www.skef.se
[email protected]
www.rtantenner.se
026-12 23 00
29
Skef News nummer 2 2015
SKEF hälsar nya
medlemmar välkomna
Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet.
Utifrån sitt breda utbud av tjänster inom specialiserad
bevakning, tekniska lösningar, konsultation och utredningar, utformar företaget skräddarsydda och effektiva
säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov – från små butiker till flygplatser. Securitas har i dag
över 320 000 medarbetare varav 9 500 arbetar i Sverige.
För att säkerställa kommunikationen med personalen,
äger och driftar Securitas ett eget radionät i Sverige.
Securitas Sverige AB, Lindhagensplan 70, 102 29 Stockholm
www.securitas.se, 010-470 10 00
www.kalmartelesystem.se
Din kompletta tele-, radio- och säkerhetsleverantör,
nu och i framtiden!
försäljning • installation • utbildning • service
Tfn: 0480-429070, Franska vägen 3A Kalmar
allt inoM koMradio
- uthyrning
- montering
www.zsc.se
08-556 151 00
88 x 43 mm
StjärnaFyrkant erbjuder produkter, tjänster, installation
och service, baserat på fast-, mobil- och IP-telefoni samt
komradio. Produkter som GPS, taxameter och alkolås ingår också i StjärnaFyrkants produkt- och serviceportfölj.
StjärnaFyrkant är rikstäckande och idag Sveriges mest
snabbväxande kedja för kommunikationsbaserade telefoni- och IT-tjänster.
Stjärnafyrkant Svenska AB, Ortviksvägen 8, 856 33 Sundsvall
www.stjarnafyrkant.se, 060-16 64 00
Alla dessa företag har förstått!
Nu väntar vi på dig!
SKEF består av väl utvalda, oberoende företag
inom kommunikation och säkerhet och har
därmed all expertis samlad under samma tak.
Behöver du som myndighet, kommun eller företag rådgivning – kontakta oss så ger vi dig
en lösning utan tekniska gränser.
Märkesoberoende servicepartner
- service
- programmering
Bli medlem
i SKEF
Projektledning vid införande av inomhusnät.
Leverantörsoberoende utbildning i Rakel/TETRA.
Hjälp vid upphandling, montering och besiktning.
Butängsgatan 12, 602 23 NORRKÖPING,
0706-62 97 20, www.kuntzeab.se
På ny position...
Induo har anställt Stefan Sanneskär
som teknisk säljare. Stefan har en lång
erfarenhet från larm- och säkerhetsbranschen med tidigare anställningar i olika
befattningar i företag som Compatec AB,
Trygga Hem och Securitas.
TC Connect har anställt Mats Enbom.
Han kommer närmast från Amity Systems där han var varit vd och grundare.
Där har han bland annat utvecklat
utalarmeringssystem för Svensk räddningstjänst och kommunövergripande
automatlarmssystem med full Rakelfunktionalitet. Innan dess arbetade han på TC
Connect och Ericsson.
SKEF är ett branschförbund
vars medlemsföretag arbetar
inom en rad olika grenar
från försäljning och service
av yrkesradio (kommunikationsradio) till mobiltelefoner, personsökare, telemetriutrustning och datorstödda
radiosystem. I SKEF ingår dessutom företag som tillverkar kringutrustningar för radiosystem, antennsystem
m.m. Även företag som arbetar med konsultverksamhet finns med i SKEF. Det finns en rad förmåner som
SKEF-medlem. Bland annat drivmedelsrabatter hos
Preem, rabatterade priser på Scandic Hotel, 10 procent
rabatt på kurser hos STF inom trådlös kommunikattion
och halva priset på annonser i SKEF News.
NYA
HETA
BREDBAND IN...
PRYLAR
KOMO? | TV UT,
DAGS FÖR EN
”HESA FREDRIK” STYRS AV RAKEL | ÄR VI NÄTNÖJDA?
rening
S NEWS
SKEF NEWS
SKEF NEWSKEF
Företagarefö
tions-Elektronik
Sveriges Kommunika
NYA
HETA
RAKEL UNDER
SKOGSBRAND
PRYLAR
Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening
Sveriges Kommunikatio
ns-Elektronik Företagareför
ening
s kommunikation
Professionell trådlö
april 2015
Professionell trådlös kommunikation
EN | PTS 11 PUNKTE
R
dec 2014/jan 2015
Professionell trådlös
kommunikation
Rakel och elbran
schen
Live från falkarn
as takvåning
NYA
HETA
PRYLAR
september 2014
MOBILEN
tog över
MIC Nordic har vuxit mycket
under senaste året, lokalerna
har fått byggas ut och nu har
personalstyrkan utökats ytterligare då man välkomnat serviceteknikerna Marcus Omberg
och Martin Wenvall till gänget.
De har båda flera års erfarenhet som servicetekniker.
30
Skef News nummer 2 2015
I HETTAN...
Sommarens stora
LEDNINGSSYSTEM
SKEF:S HÖSTMÖTE | SKYDD 2014 |
SKEF S01_00_4_2014_CB_ORG.indd 1
SKID-VM
VASALOPPET OCH
A ROLL UNDER
RADIO NS VIKTIG
&
FRO
MISSING PEOPLE
har
d
ALMEDALEN
me
ts SKOGSBRAND
blev inget elddop för Rakel
Snabbare på pla
funnit varandra
Direktsänd TV över
mobilnätet
VARSÅG
AUDI
SPARKAR FÖRAREN
OD-MASTER TILL
TELEOPERATÖR
2014-12-12 11:49:43
ER
|
SKYDD! 2014
2015-04-11 12:53:38
T_2_CB_ORG.indd
SKEF S01_00_1_2015_CB_T
1
www.skef.se
www.skef.se
SVERIGES
KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK
FÖRETAGAREFÖRENING
SKEF:s medlemsföretag
3M (Peltor)
AB Intensa
Absolute Mobile Sweden AB
AddSecureAB
AE Comservice AB
Airbus Defence & Space
Albecom Sweden AB
Amity Systems AB
Batterigrossisten AB
Blekinge Radioteknik
Brämhults Teleservice
BXO Solutions AB
Carl Radiokontroll AB
CELAB Communications AB
Com. Radio Teamet
Com-Radio Center i Lund AB
Copab AB
Dialect Haninge / Svenska Telehuset AB
DR Digital Radio AB
E-Com AB
ELTEL Networks Infranet AB
Eric Wermelin Comm. AB
Exlent AB
Frivilliga Radioorganisationen
Garmin Sweden AB
Gellivare Radio Communication AB
Generic Mobile Systems Sweden AB
GN Radio & Telekom. AB
HBA Fordonsteknik AB
Induo AB
Jan Evert Persson AB
Kalmar Telesystem AB
KB Radio
Kommunikationsteknik i Gävle AB
Kuntze Communication
Leifs Mobilradiocenter
LEMAB Elektronik AB
LS Elektronik AB
LTS Telekommunikation AB
Länna Com Center AB
Malux Sweden AB
Melins Radio AB
MIC Nordic AB
Micke & Robban Radio AB
Mobiltelefonservice i Värnamo AB
Mobinet Communication AB
Monteringshallen
Motorola AB
MPT Kommunikation
MR Radio AB
MRC AB
MRD Sweden AB
MRG-Radio AB
MultiLocator Systems AB
Net 1
NewCom AB
Niracom Electronic Design
ONECALL - Tricom i Surte AB
OrbiGo
PEMA Kommunikation AB
Procom AB
Radio-Master AB
Radiosystem Bertil Åhs AB
Rescue Electronic AB
ReWiCom
RFSYS Communications AB
RingUp Teleservice Skåne AB
Rohde & Schwarz Sv AB
RTAntenner AB
Rytter Telecom AB
SaaB Security and Safety Management
SAC Nordic AB
Securitas Sverige AB
Specialtjänst i Järfälla AB
Stjärna Fyrkant Comsystem i Sundsvall AB
Stjärna Fyrkant Umeå/LTS Telekom. AB
Stjärna Fyrkant Svenska AB
Sv. Radiokommunikation AB
Swedish Radio Supply AB
Södertälje Teleanläggn. AB
TC Connect Sweden AB
TeleCom System AB
Telemäklarna AB
Teleservice Skåne AB
TeleTeknik EC AB
Telium Sweden AB
Teracom AB
TETRA Communication Sweden AB
The Production Office
TICAB, Tele-InterConsult AB
Tjust Elektronik AB
TPO The Production Office
Tre Innovatörer AB
Varningsljusteknik Norden AB
Vianet Sverige AB
ZENITA AB
Zodiac Service Center AB
Zodiac Sverige AB
VÄRNAMO
LIDINGÖ
STOCKHOLM
STOCKHOLM
KRISTIANSTAD
STOCKHOLM
ÅTVIDABERG
KUMLA
LIDINGÖ
KALLINGE
BRÄMHULT
STOCKHOLM
KARLSTAD
KUNGÄLV
RANSTA
STAFFANSTORP
NACKA
HANINGE
JÖNKÖPING
HUDIKSVALL
STH-ARLANDA
FALUN
VARBERG
STOCKHOLM
BILLDAL
GÄLLIVARE
NACKA
FALUN
Norsborg
JOHANNESHOV
SVEG
KALMAR
MARIESTAD
GÄVLE
NORRKÖPING
VARBERG
KALMAR
SPÅNGA
UMEÅ
SKOGÅS
ÖRNSKÖLDSVIK
GUSTAVSBERG
KISTA
ÅKERSBERGA
VÄRNAMO
KARLSTAD
INGARÖ
KISTA
NACKA
ÅKERSBERGA
ÖSTERSUND
STOCKHOLM
SALTSJÖ-BOO
BORÅS
STOCKHOLM
ÖREBRO
TYRESÖ
SURTE
SKARPNÄCK
ALINGSÅS
LINKÖPING
TYRESÖ
UPPSALA
GÄVLE
KISTA
LIDINGÖ
SJÖBO
SKARPNÄCK
GÄVLE
VÄRMDÖ
KARLSTAD
LAGAN
STOCKHOLM
JÄRFÄLLA
SUNDSVALL
UMEÅ
SUNDSVALL
GÄVLE
KARLSTAD
SÖDERTÄLJE
KUMLA
ÖREBRO
PITEÅ
SJÖBO
STOCKHOLM
HALMSTAD
STOCKHOLM
TYRESÖ
STOCKHOLM
MALMÖ
VÄSTERVIK
STOCKHOLM
STOCKHOLM
HÄGERSTEN
LULEÅ
STOCKHOLM
SKARPNÄCK
SKARPNÄCK
0370-65 65 00
08-767 01 95
08-22 23 20
08-685 15 00
044-24 59 50
08-440 49 80
0120-248 20
019-555 50 75
08-766 75 50
0702-85 00 48
033-24 18 35
070-638 33 38
054-10 04 25
0303-24 60 00
0706-85 37 47
046-25 99 40
08-716 65 60
08-722 80 20
036-30 77 25
0650-155 45
031-339 68 43
023-631 55
0340-50 10 00
08-664 28 08
031-794 00 00
0970-105 80
08-601 38 00
023-148 00
08-88 09 00
08-659 43 00
0680-71 85 60
0480-42 90 70
070-825 02 05
026-64 77 80
070-662 97 20
0340-868 88
0480-883 12
08-364 225
090-70 44 70
08-640 40 40
0660-29 29 00
08-715 51 10
08-23 97 00
070-278 51 29
0370-101 00
054-13 04 00
070-526 60 60
08-734 88 00
08-716 65 60
0733-18 30 60
063-57 48 00
08-556 056 00
08-715 06 99
075-700 07 00
08-755 59 84
019- 609 06 90
073-338 88 17
031-98 22 60
010-4949500
0322-66 55 00
013-12 62 00
08-712 00 60
018-15 02 60
026-10 52 50
08-24 04 10
08-765 12 65
0416-58 50 50
08-605 19 00
026-12 23 00
073-553 34 46
054-51 56 50
0372-350 00
010-470 17 87
070-483 72 98
060-66 37 00
090-70 44 70
060-16 64 00
026-10 20 62
054-67 05 00
08-550 605 00
019-500 10 00
019-23 27 00
0911-22 10 10
0416-251 00
08-720 20 00
035-16 61 00
08-555 420 00
08-120 181 71
08-500 035 00
040-29 46 05
0490-822 50
08-500 035 00
08-652 08 10
08-749 01 00
0920-22 24 10
08-602 00 00
08-556 151 00
08-556 156 90
SKEF
Skef
News
News
nummer
nummer
2 2015
2 2015
3131
Avsändare:
SKEF Kansli, Box 2026
128 21 SKARPNÄCK
B
Porto
betalt
Emil, Berit och Gudrun
… Bring it on!
Oss rår varken storm, rusk eller andra stora påfrestningar på. Vi erbjuder nämligen ett
riktigt robust nät och den absolut bästa täckningen. Dessutom satsar vi mycket på
säkerhet och stabila kommunikationslösningar. Tack vare denna unika kombination kan
du alltid nå dem du behöver, oavsett var de befinner sig. Ring oss så berättar vi mer.
Lindhagensgatan 122 | 112 51 Stockholm | +46 (0) 8-55 54 20 00 | www.teracom.se