154503 VM10 webb

10
TIDNINGEN FÖR ALLA SOM BOR I MALMÖ
november
2015
årgång 48  
Tuff väntan
foto Peter Kroon
På tillfälliga boenden runtom i Malmö väntar många unga pojkar på flykt på att skickas
vidare till en ny, okänd hemstad. Då står välkomnande föreningar där man får spela boll
högt i kurs. Möt Malmöborna som engagerar sig i barnens vardag.
6
2 • november 2015
november
Förbannat
tacksam
november 2015 • 3
10
j
Malmöinitiativet
Så många stöd har varje Malmö­initiativ
fått.
j malmo.se/initiativet
Jag är förbannat tack-
sam. Jag har tak över
huvudet, kan duscha
när jag vill och äta när
jag är hungrig. Jag har
mina närmaste inom
räckhåll och känner
mig så gott som aldrig otrygg,
hotad eller rädd. Jag har det
förbannat bra, och jag är förbannat tacksam över det. Jag
behöver inte fly.
Över tiotusen ensamma barn
på flykt har kommit till Malmö bara i år. Det innebär att
de bara stannar här en kort
tid för att sedan skickas vidare, till den kommun de blir
anvisade. Ett nytt liv, i ett
främmande land där de inte
förstår språket. Nära och kära
är långt borta, och de personer de har omkring sig ska
snart försvinna när det är
dags att resa vidare till – ja,
vad? En okänd ort i det okända landet. Just nu är de ungefär 2 000 stycken. Och Malmö
stad tar sitt ansvar – vartenda
barn ska ha tak över huvudet,
mat i magen och kunna känna sig tryggt. Det ser Malmö
stads anställda till.
På nästa uppslag möter du
tre av eldsjälarna som jobbar
just med att göra dessa barns
tid i Malmö lite bättre.
PS. Vill du ha koll på vad
som händer i Malmö? Följ
Malmö stad på Facebook.
j facebook.com/malmostad
Åsa Lempert
redaktör, Vårt Malmö
j [email protected]
j www.malmo.se/vartmalmo
Redaktör
Åsa Lempert
Giv Akt Skåne
[email protected]
Ansvarig utgivare
Anders Mellberg
kommunikationsdirektör
tel 040-34 10 00, [email protected]
Annonser
Agri Marketing
Anders Andersson
tel 0760-646909,
[email protected]
Malmökalendern
Elisabet Stjernborg
040-34 12 00, [email protected]
Korrektur
Annelis Dahlqvist
tel 070-526 23 24, [email protected]
Utebliven tidning
Kontakta
Tidningsbärarna
tel 010-498 20 00
Tryck V-TAB Västerås 2015
Upplaga 160 000 ex
ISSN: 1404-7330
populäraste
initiativen
1 410
319
En vegetarisk dag
i veckan.
309
Återställ hastigheten till 50
km/h i Malmö.
302
Tillåt äldre syskon
att vara upp till 30
timmar på dagis.
283
Klättervägg inne
i Södervärns
vattentorn.
263
Rädda Malmö
Stadion!
200
Samordnare för
ensamkommande flyktingbarn.
187
Anna Hansen Roséns Malmöinitiativ om utegym i Rönneholmsparken har i skrivande stund 52 stöd. Just nu
finns även ett initiativ om utegym i Folkets park, och ett om utegym i Sibbarp. Vill man träna i Rönneholmsparken idag så får man köra övningar utan redskap – som handstående.
foto Peter Kroon
Fyrverkeriförbud
i Malmö stad!
Kåkstäder
i Malmö.
148
Öppna en ny fri
graffitivägg!
140
Inför 30 km/h i
hela innerstan.
Anna står upp för utegym
Bättre hälsa, fler sociala
kontakter och en ökad
trygghet utomhus. Allt detta skulle ett utegym i Rönneholmsparken kunna bidra till menar Slottsstadenbon Anna Hansen Rosén.
– Med ett gym i parken
blir det fler människor som
rör sig där och vi som vill
träna får jättenära, säger
hon.
Anna Hansen Rosén gillar att
träna ute och brukar besöka de
två gymmen i Pildammsparken.
– Folk tränar sent på kvällarna och det gör att det känns tryggare att gå i Pildammsparken.
Men att ha nära till sitt träningsställe är viktigt för att träningen verkligen ska bli av. Ett
gym i Rönneholmsparken hade
varit ett välkommet tillskott i
vardagen för många som bor i
närheten menar Anna Hansen
Rosén. För henne blir det bara
ett stenkast från bostaden.
– Många samlas där på våren
och sommaren för att umgås och
sitta i solen. Ett utegym hade
gjort att ännu fler vill komma dit.
Gymmet behöver inte vara
jättestort tycker Anna Hansen
Rosén. Det räcker med ett mind­
re utegym, som har grundutbu-
vill så här i början prioritera en
spridning över staden, så att så
många som möjligt har möjlighet att ta sig till en aktiv mötesplats för vardagsmotion. När vi
har tillgodosett det kan vi så
småningom placera platserna
tätare, säger Emma Dohrmann,
landskapsarkitekt, gatukontoret.
Anna Hansen Rosén tycker att ett utegym skulle passa bra på gröningen mot Köpenhamnsvägen i Rönneholmsparken.
det av utrustning.
– Det är tillräckligt för att
man ska kunna göra många olika slags övningar samtidigt som
man får frisk luft. Träningsformen är jättebra. Man använder
sin egen kroppsvikt som motstånd, vilket ger mindre skaderisk än när man tränar med vikter som på inomhusgym.
Ger bra gemenskap
Förutom bättre hälsa och tryggare utomhusmiljö kan möjligheten att träna i Rönneholms­
parken bidra till nya kontakter.
– Man träffar människor och
ser vilka som bor i närheten.
Det ger bättre gemenskap.
I januari antog tekniska
nämnden ett program för aktiva
mötesplatser. Tanken är att skapa platser för fysisk aktivitet
som är gratis och till för alla
som bor i Malmö, oavsett ålder,
funktionsförmåga, ekonomi och
träningserfarenhet. Ambitionen
är att ingen Malmöbo ska ha
längre än 500 meter till en aktiv
mötesplats med bland annat ett
utomhusgym, vilket skulle kräva att ytterligare cirka 40 gym
byggs.
– Rönneholmsparken finns
tyvärr inte med i planerna för de
närmsta åren då den ligger så
pass nära Pildammsparken, där
det redan finns två utegym. Vi
Tre nya utegym på gång
I början av nästa år kommer ytterligare tre aktiva mötesplatser
med gym att stå klara i Lindängsparken, Blekeparken i Oxie
och i Svenstorpsparken i Tygelsjö.
NINA EGGERTH
j Utegym
… Rönneholmsparken heter Malmöinitiativet som Anna Hansen Rosén har skapat
på malmo.se/initiativet, där alla Malmöbor har rätt att komma med förslag och
synpunkter som gäller Malmö. Man kan
registrera ett eget initiativ eller diskutera
och stödja andras. Får ett initiativ hundra
personers stöd eller fler, går frågan vidare
till berörd nämnd där politikerna tar ställning till det.
I Vårt Malmö tar vi upp intressanta
Malmöinitiativ. Ta chansen att påverka!
j www.malmo.se/paverka
j facebook.se/malmoinitiativet
”Vi träffar dem vars
föräldrar har drunknat”
Malmö stads sociala jour tar emot barnen på flykt
Varje dag kommer upp till
150 ensamkommande barn
på flykt till Malmö.
Trots att belastningen varit otroligt hård de senaste
månaderna sätter Malmö
stads personal en ära i att se
varje barn de möter i ögonen
och fråga hur de mår.
När en flykting kommer till Sverige är det Migrationsverkets ansvar att hantera processen vidare. Men när ett barn anländer
till Sverige utan föräldrar, blir
barnet kommunens ansvar. Efter en många gånger traumatisk
resa för barnen som anländer
till Malmö är det Malmö stads
sociala jour som tar emot dem.
– Jag får ofta känslan av att vi
är den första personen på deras
resa som verkligen frågar ”hur
mår du?”. Då händer det att allt
lossnar och de bryter samman,
berättar Josefine Nilsson som är
socialsekreterare på social jour.
Ohållbar situation
Tidigare tog social jour hand om
alla ensamkommande barn som
kommer till Malmö utöver alla
andra typer av ärenden som
uppkommer efter kontorstid,
vilket kan vara allt från lägenhetsbråk, våldsoffer, hedersrelaterat våld och stöd till psykiskt
sjuka.
Men före sommaren ökade
antalet ensamkommande barn
som sökte sig till Malmö så
mycket att det blev ohållbart.
– Så länge det höll sig under
15 barn per natt klarade vi av att
ta hand om alla och hålla personliga samtal med dem, många
har traumatiska upplevelser
med sig. Men över 40 stycken
f Så jobbar Malmö stad med ensamkommande barn
per natt är omöjligt, och hur
många kom det igår natt? 250
stycken tror jag, säger Olle
Karlsson som är kollega till Josefine Nilsson.
Ny bemanningsenhet
För att kunna erbjuda boende
och stöd för de asylsökande barnen sattes en ny bemanningsenhet på fötter i augusti/september,
som nu består av ett 15-tal anställda. Omkring 1 000 personer
finns idag i den flexibla organisation som både ska kunna växla
upp och ner, utifrån antalet barn
som kommer till Malmö.
Den ordinarie sociala jouren
hoppar dock fortfarande in vid
komplicerade fall.
– Vi träffar dem vars föräldrar
har drunknat ute på havet, de
som förlorat sina föräldrar på
vägen och inte vet ens vilken
världsdel de hamnat i, vi träffar
alla de ungarna, berättar Olle
Karlsson.
– Då måste vi skapa trygghet,
förklara att här finns sängplats
och trygga vuxna, säger Josefine
Nilsson.
Det här arbetet sliter också på
de anställda. Det är omöjligt att
stänga allt elände ute år efter år
berättar socialsekreterarna.
Ger mycket tillbaka
Samtidigt brinner de för sitt arbete, som ger positiv energi tillbaka.
– När man har placerat ett
barn och kommer ut på boendet
två dagar senare och de kommer
fram och kramar om en och säger några ord på svenska. Då är
det som en helt annan person,
mer avslappnad och glad, det är
så härligt att se! säger Josefine
Nilsson.
DANIEL SKOG
f
Kommunens ansvar
När ett barn kommer till Sverige utan
föräldrar, är det enligt socialtjänstlagen
kommunen som ansvarar för barnet.
(Vuxna och familjer är Migrationsverkets ansvar.) Barnen får först bo på
transitboenden – ett tillfälligt boende
där de bor i väntan på att bli placerade i
en anvisningskommun. Under normala
omständigheter rör det sig om ett par
dagar på ett transitboende, men i höst
har barn fått vänta ett par veckor på att
anvisas vidare.
Totalt i år har 11 044 ensamkommande barn på flykt kommit till Malmö
(siffra från 18 november). Förra året
kom 1 567 barn totalt.
Läs mer: De
hjälper barnen
till en bra start
4 • november 2015
text Camilla Westemar
foto Peter Kroon
november 2015 • 5
För många är Malmö stads nya bemanningsenhet möjligheten till
ett nytt jobb, kanske till och med ett första steg in på arbetsmarknaden.
Möt Mansura, David och Cecilia – tre Malmöbor som med brinnande
engagemang hjälper de ensamkommande barnen till en bra start i Sverige.
”Många bär
på trauman”
S
ocionombristen är stor, men på sociala resursförvaltningen i Malmö fanns socionomen Cecilia Widén på ett timvikariat och
slumpen ledde henne till ett boende för
ensamkommande barn i augusti.
Fyra dagar efter att hon anmält sitt intresse för
en timanställning, hamnade hon mitt i uppdraget
att färdigställa ett nytt boende.
– Jag var ganska spänd första dagen, jag hade ju
sett att det var ett stort tryck på kommunen och
ett intensivt arbete för alla. Men jag är van vid att
se vad som behöver göras och rycka in där det behövs, säger Cecilia Widén.
Nya barn dygnet runt
De nya arbetskamraterna kom både från etablerade verksamheter i kommunen, men några var liksom Cecilia Widén helt nya i sin roll. Efter mycket
praktiska förberedelser, har jobbet mer och mer
kommit att handla om att finnas till för barnen
och ungdomarna under deras väntan.
– Det kommer nya barn till oss dygnet runt och
vi är alltid beredda, berättar hon.
– Det kan komma samtal från social jour mitt i
natten om att det finns ett barn vi ska hämta. Då
ska vi finnas där för att se hur de mår, ge dem en
sängplats och informera om vad som kommer att
hända den närmaste tiden, förklarar Cecilia Widén.
– Eller så ringer Migrationsverket och kallar ett
barn till registrering och då ser vi till att de kommer dit.
Ren medmänsklighet
Förutom den första praktiska hjälpen, är det ren
medmänsklighet som Cecilia och hennes kollegor
ger barnen. En första viktig kontakt med vuxna i
ett nytt land.
Och mötena med barnen påverkar förstås.
– De är så många och jag önskar att jag kunde
ge dem mycket mer uppmärksamhet, säger Cecilia. Många bär på trauman som vi har svårt att sätta oss in i; någon har skickats iväg ensam, en annan har tappat bort sina föräldrar längs flyktvägen.
För Cecilia är jobbet med de ensamkommande
barnen ett uppdrag som kombinerar hjärtefrågor
med akademisk kunskap från socionomyrket.
– Jag drivs av ett intresse för migrationsfrågor
och socialt arbete, svarar Cecilia på frågan om vad
som driver henne i det nya jobbet. I Sverige har vi
verkligen förutsättningarna att hjälpa andra och
då ska vi göra det. Jag delar gärna med mig av det
vi har här i vårt trygga land.
Mansura Ahmad är en av alla de som arbetar med att ta hand om de barn som kommer till Sverige utan föräldrar. Hon tycker att hon fått drömjobbet.
”Jag är stolt över vad vi gör för barnen”
T
rygghet och förtroende. Det är viktigt för
alla barn, inte minst för de ensamkommande barn som under hösten kommit
till Malmö.
En av de första personer de möter i Malmö kan
vara Mansura Ahmad på sitt första jobb. På trappan till boendet som kan ta emot ett 50-tal pojkar
mellan 13 och 18 år, står hon och tar emot med ett
leende. Att hon är rätt person på rätt plats råder
det ingen som helst tvekan om – lugn och trygghet strålar om Mansura som med stor självklarhet
konstaterar att hon fått världens bästa jobb.
– Det här är mitt allra första jobb i livet, äntligen får jag jobba med människor, säger hon.
Vill jobba med människor
Det har gått snart två månader sedan Mansura
fick tips av en vän om att Malmö stad sökte timanställda för att jobba med ensamkommande
barn. En timanställning omvandlades till en månadsanställning i början av november och nu job-
bar Mansura nattpass för att kunna vara med sina
egna barn på dagarna.
Mansura kom med ett blankt cv och ett stort
engagemang när hon tog chansen att få sina första
kollegor och framtida referenser. Och hon har
verkligen hamnat rätt, det är både hon och kollegorna ense om.
– Jag har alltid känt att jag vill jobba med
människor och ville utbilda mig till sjuksköterska, berättar Mansura. Jag läser på Komvux för att
komplettera gymnasiet och kunna läsa vidare.
Att finnas till
Sitt uppdrag som en trygg vuxen tar Mansura på
stort allvar. Många av barnen som kommer till
Malmö har en tung ryggsäck med upplevelser
med sig och inga föräldrar eller släktingar att prata med. Tiden på kommunens boende kan variera
från ett par dagar till några veckor, under den tiden behövs det trygga vuxna att prata med.
– Som människa dras man in i deras sorg, sam-
tidigt som det gäller att hålla en viss distans och
inte bli för djupt engagerad, säger Mansura. Men
barnen ska alltid känna sig bekväma med att de
kan komma och prata. Det är en jobbig tid för
dem, vi måste göra vårt allra bästa varje dag för att
hjälpa dem.
– På nätterna finns jag där för barnen som mår
dåligt och kanske behöver tröst och en pratstund
för att kunna sova.
När vi återkommer till varför Mansura fick jobbet, är det chefer och kollegor som får idel ros och
beröm.
– Jag vill verkligen tacka mina kollegor och min
chef för att de ger mig chansen. Vi har ett fantastiskt teamwork och gör det här tillsammans och
jag är verkligen stolt över vad vi gör för barnen.
– Jag kom hit med ett tomt cv. Nu har jag fått
kollegor, nya erfarenheter och den första raden i
mitt cv, säger Mansura. Nu siktar jag på att bli socionom – det är det här jag älskar att göra, avslutar
hon med ett leende.
f Jobba?
Vill du också jobba med att ta
emot ensamkommande barn?
Lägsta krav är avslutad gymnasieutbildning och
goda kunskaper i
svenska. Erfarenhet att jobba med
barn samt språkkunskaper i dari
och arabiska är
meriterande.
j malmo.se/
flykting
”Någon har skickats iväg ensam, en annan har tappat bort sina föräldrar längs flyktvägen”, berättar Cecilia Widén.
David Björnhage har fått en större förståelse för hur de ensamkommande barnen mår. ”Mitt jobb är att möta dem där de
är och förhoppningsvis skapa respekt, tillit och förtroende som de tar med sig vidare.”
”Jag ser hur barnen mår”
K
an jag göra ett barn lite gladare genom
att spela spel en stund och få höra ett
”Tjena David” nästa dag, då har jag förhoppningsvis gett ett första positivt möte med Sverige som sätter spår, säger David Björnhage.
Han är statsvetaren som haft såväl Kina som
Sydafrika som sina arbetsplatser men som nu jobbar med socialt arbete på hemmaplan igen. Intresset för att arbeta med utsatta människor har funnits länge.
Med en statsvetarutbildning i bagaget flyttade
David Björnhage till Sydafrika för att integrera
och stödja i första hand asylsökande zimbabwier i
ett nytt hemland.
– Det var en givande tid, jag lärde mig otroligt
mycket av människor jag mötte och fick upp intresset för pedagogiskt arbete, berättar David
Björnhage, som väl hemma i Sverige igen packade
om väskan och tog ut en ny kompassriktning: Kina.
Efter tre och ett halvt år som engelsklärare i Kina, återkom han till Sverige i somras, många erfarenheter rikare.
Överrumplades av behovet
När David Björnhage flyttade till Malmö letade
han efter lediga jobb på kommunens hemsida och
fastnade för annonsen om behandlingsassistent
på ett HVB-hem (hem för vård och boende enligt
socialtjänstlagen).
– Jag sökte efter jobb som hade socialt fokus
och som passade min erfarenhet. Men jag blev
överrumplad av behovet och den stora omfattningen, jag hade inte fått den bilden av läget i Malmö då. Det var bara att hoppa in och lära sig.
Då var det mitten av augusti. David och hans
kollegor stod inför många praktiska utmaningar i
arbetet med att färdigställa ett boende. Men snart
kom jobbet att handla allt mer om den sociala delen, den del som ger så mycket tillbaka:
– Jag ser hur barnen mår och har fått en större
förståelse för deras situation och kan vara en bra
lyssnare och medmänniska. Mitt jobb är att möta
dem där de är och förhoppningsvis skapa respekt,
tillit och förtroende som de tar med sig vidare. Jag
träffar dem bara en kort tid, men hoppas att deras
erfarenheter av tiden hos oss gör skillnad i det stora sammanhanget, avslutar han.
Läs mer:
Stadens
föreningar
bjuder på
aktivitet
6 • november 2015
november 2015 • 7
j Mitt Malmö
Att kunna koppla bort omvärlden för en stund
E
nsamkommande barn på flykt finns det
som vi alla vet i Sverige och angränsande
länder just nu. Jag var nyligen ute på besök
på en anläggning som för närvarande hyser
85–90 barn och ungdomar – alla utan någon vän,
kompis, mamma, pappa, mormor, morfar eller liknande på plats.
Känslan jag fick i kroppen när jag konstaterade
att det bara fanns ett par bollar och en kortlek att
roa sig med för 85 barn och ungdomar, var inte
den bästa känslan jag haft i min kropp. Osökt kom
jag att tänka på mina egna avkommor vilka jag
precis som alla andra föräldrar älskar över allt annat i världen.
Personalen frågade lite försynt om uppslag till
lekar, sport eller annan sysselsättning för barnen
eftersom man inte kunde erbjuda vare sig sport-/
lekutrustning eller filmvisning på en tv-apparat …
Ja! Ni läste rätt, att sysselsätta barn med ett helt
annat språk, kultur och religion utan redskap är
inte det enklaste man kan företa sig här i världen.
Även föreningslivet kan göra mycket för de ensamkommande barnen, genom att ställa upp med aktiviteter. ”Fotbollen har ett eget språk som verkar förena, oavsett var du
kommer ifrån. Gänget som spelade här senast hade nog kunnat hålla på hela dagen”, säger Andreas Thell från innebandyföreningen Malmö FBC. foto Peter Kroon
Avbrott för aktivitet gör skillnad
Värdefulla kontakter
Vad kan då jag hjälpa till med, som enhetschef på
fritidsförvaltningens driftsenhet? Jag plockade
fram den moderna tingesten (mobilen) som låg i
jackan, och började dra i mitt kontaktnät. Det
ringdes hit och det ringdes dit. Redan samma eftermiddag fick vi hjälp av vår anläggning Bulltofta
motion med att plocka ihop lite bandyklubbor,
bollar, frisbee med mera.
”Fotbollen har ett eget språk som verkar förena”
Dagarna kan bli långa för de
ensamkommande barn som
bor på Malmös transitboenden. Som ett avbrott i vardagen öppnar delar av stadens
föreningsliv portarna till
sin verksamhet.
En av föreningarna är innebandyklubben Malmö FBC.
Ett par dagar i veckan är den egna Backahallen öppen för alla
tänkbara typer av bollspel.
Redan utanför den halvöppna
dörren hörs ljudet av skrikande
gummisulor. Fotbollsmatchen
är i full gång och skratt blandas
med taktiska instruktioner på
en tom hall och bollar, säger
And­reas Thell.
– Men fotbollen har ett eget
språk som verkar förena, oavsett
var du kommer ifrån. De hade
nog kunnat hålla på hela dagen.
dari. Ett 30-tal pojkar från 12 år,
får just det där avbrottet i vardagen med en stunds lek och glädje. Det räcker med kommunikation genom ansiktsuttryck och
enkla gester för att förstå vad
det betyder för pojkarna.
Ett språk som förenar
– Det är härligt att se dem släppa loss och njuta, säger Alexander Nasar som följt med pojkarna från transitboendet.
– Det började lite avvaktande,
men nu ser jag hur de stöttar
varandra och verkligen har kul!
Andreas Thell är bredd- och
ungdomsansvarig på Malmö
Andreas Thell.
FBC:s kansli och ansvarig för
den nya verksamheten. Han ser
också vad en till synes liten insats från det lokala föreningslivet kan göra.
– Det är helt upp till ungdomarna vad de vill göra, här finns
Mötas i ny miljö
Uppdraget att hitta aktiviteter
för de ensamkommande barnen
ligger på fritidsförvaltningens
föreningsavdelning. Enhetschef
Rebecka Olofsson fick direkt
kontakt med Malmö FBC och
kampsportsföreningen BK Fox,
båda redo att ställa upp direkt.
– Vi har ett unikt föreningsliv i
Sverige och vi hoppas genom för-
eningarna kunna ge de här barnen
möjlighet att mötas i en ny miljö,
vara fysiskt aktiva och bryta en
vardag full av väntan, säger hon.
Fler föreningar behövs
Föreningsavdelningen har kontakt med fler föreningar som ligger i startgroparna för att starta
liknande öppen verksamhet.
Idrott i olika former dominerar,
men Rebecka Olofsson välkomnar också aktiviteter som kultur
och dans.
– Vi tar gärna emot flera intresserade föreningar. Maila oss
på [email protected], säger hon.
Skänka kläder och saker
Malmö stad har inte möjlighet
att hantera skänkta saker, men
har ett samarbete med Röda
korsets insamlingsverksamhet
i Malmö. Det finns just nu stort
behov av skor (stl 40 och uppåt), varma kläder och höst/vinterjackor i ungdomsstorlekar.
Om du vill skänka kläder eller saker så gör det till organisa-
tioner som redan arbetar med
insamling och har kapacitet att
hantera detta, som till exempel
Röda korset, Refugees Welcome, Svenska kyrkan (S:ta Maria
kyrka), Myrorna, Emmaus,
Frälsningsarmén eller Stadsmissionen.
Boende för barnen
Malmö stad ansvarar för att ge
boende till ensamkommande
barn. Ensamkommande barn
måste bo på HVB-hem (hem för
vård och boende enligt social-
tjänstlagen) eller i familjehem.
För den som vill hjälpa till
med att skapa boenden finns
det tre möjligheter:
• Man kan bli familjehem
• Man kan starta och driva ett
HVB-hem.
• Om man har lokaler med
plats för minst 50 personer att
hyra ut kan man vända sig till
Lokaler i Malmö (LiMa).
Socialt stöd
De flesta ensamkommande
barn flyttar snabbt vidare till
andra svenska kommuner, men
en del blir kvar i Malmö. Dessa
barn och ungdomar behöver
vuxenstöd på olika sätt. Det
finns en mängd varianter på
hur du kan engagera dig här:
• Bli god man
• Bli familjehem eller jourhem
(här är behovet störst).
• Bli särskilt förordnad vårdnadshavare
• Bli kontaktfamilj eller kontaktperson
• Bli volontär för kommunens
verksamhet
Kontaktade lokal aktör
En tanke som dök upp var
att gå ut till föreningslivet
med en fråga om överblivet sportmateriel, som
kunde skänkas eller lånas
ut till barnen … Men av
erfarenhet vet jag att sådant kan ta tid att samordna. Istället tog jag helt
enkelt kontakt med en av
våra lokala sportutrustningsleverantörer och berättade att jag ville köpa en
massa ”leksaker”, men bara
betala inköpspris, eftersom detta är en extraordinär situation
Volontärinsats på boende
Flera hjälporganisationer i Malmö samordnar volontärinsatser
för ensamkommande barn. Det
kan handla om läxläsning eller
olika sociala aktiviteter.
Har du ett stort engagemang,
tid över och vill göra en insats
så kan du vända dig till exempelvis Röda korset och Rädda
barnen.
j malmo.se/hjalpaensamkommande
MATS BORGLIN
Enhetschef på Malmö stads fritidsförvaltning, driftavdelningen
?
Vad tycker du?
Vill du också
skriva här?
Kontakta Åsa
Lempert på
j info.malmo
@givakt.se
Läs mer:
Malmö­
borna om
vågen av
flyktingar
Hälsa ditt djur från oss på Veterinärgruppen i Tygelsjö
Ronni Steinnagel
Vi är 5 veterinärer och 6 djursjukvårdare som står
redo att ta hand om ditt djur. Vi erbjuder avancerad vård, kirurgi, ultraljud och
har många års erfarenhet.
Johanna Andersson
Vi ger mera tid så ditt djur kan känna sig tryggt.
Du får oftast svar på blodprover direkt då vi även
har ett stort laboratorium.
CAMILLA WESTEMAR
•B
li stödperson genom I Malmö möts vi.
med barnen som behöver sysselsättning. En gans­
ka lång beställningslista blev det. Innan hela leveransen var bekräftad fick jag ett samtal: ”Du behöver inte ha någon budget för det här, Rantzows
Sport skänker utrustningen till er”.
Ett par dagar efter det att vi lämnat över utrustningen till barnen blev det tydligt för mig
vilket värde den hade för dem. De flesta av
barnen och ungdomarna hade aldrig tidigare
varit i kontakt med ett ishockeyspel och såg
det nog som en utmaning att prova något
nytt. Bara på ett par dagar var ett av spelen
ganska slitet, vilket visar hur uppskattat det
blev.
Jag märkte också hur mycket en tvapparat betyder. Det var många av
barnen som såg film på ett för de
flesta barnen nytt språk och dess­
utom textat på svenska, men att
bara kunna titta på en film och
kanske koppla bort omvärlden
för en liten stund överskuggade
förmodligen både filmens språk
och text.
Med detta sagt vill jag rikta
ett stort tack till alla som på ett
eller annat sätt varit involverade i ensamkommande barnfrågan.
Husse och Matte!
För dig som vill hjälpa ensamkommande barn i Malmö
Känner du att du vill vara
med och bidra? Det finns
många saker du kan göra.
Fritidsförvaltningens evenemangsenhet kontaktade jag också, med frågan om det fanns någon
stor tv att låna, och som vanligt glänser evenemangsenheten – de plockade fram inte en utan
två tv-apparater med tillhörande playstation som kördes ut morgonen därpå –
en till detta boende och en till ett annat, till barnens stora glädje.
Vi fick även tag i ett pingisbord, och
jag började kommunicera med mina
medarbetare om transporter så tidigt
som klockan 06 på nästa dag för att få
ihop allt som skulle klaffa.
Merete Koch Karlshöj
Karin Flauensgaard
Malene Mörk
Ögonkonsult Kristine Bundgaard Kjellingbro
kommer till oss på torsdagar.
Öppettider:
mån–fre 08–17 tisdag 08–20
www.veterinargruppen.se – Edvard Ols väg 2, 218 71 Tygelsjö
Ring 040-6630 630
8 • november 2015
text Johan Bentzel
foto Peter Kroon
november 2015 • 9
Grattis – ni vann boken
om MFF:s lagkaptener
På väldigt kort tid har stora mängder av människor på flykt kommit till
Sverige. Vårt Malmö har pratat flykt, oro och engagemang med folk på stan.
Hur ser du på flyktingvågen?
”Hoppas de
får den hjälp
de behöver”
”Under två
och ett halvt
år var jag
på Centralen
varannan dag”
J
ag tycker att det är tragiskt,
men samtidigt är det jättebra
att de får komma hit. Det enda man kan hoppas är att de får
den hjälp och stöttning som de
behöver för att klara sig här, säger Markus Mannberg.
”Alla behöver
få hjälp”
J
Markus Mannberg.
J
ag har ingen direkt åsikt om
det, men det känns lite oroligt. Man kan inte släppa in
hur många som helst, samtidigt
som ju alla behöver få hjälp. Jag
har inget emot att de kommer
hit, men det blir svårt att hjälpa
alla. Jag känner en del folk som
volontärjobbar på centralen och
som lämnar mat och så. Det är
jättebra. De dedikerar verkligen
sin tid till det. Jag har själv också
velat hjälpa till, men har tyvärr
inte haft tid till det, säger Blanka
Papai Nilsson.
Blanka Papai Nilsson.
”Inte helt
optimistisk”
J
ag är inte helt optimistisk. Vi
klarar ju inte av att hantera
situationen som den är. Det
vore bättre att hjälpa de flyktingar som redan finns här och samtidigt se till att andra länder i EU
också tar sitt ansvar, säger Lars
Holmqvist.
”De borde
sluta kriga”
Lars Holmqvist.
D
et första jag känner är att
de borde sluta kriga. Som
jag ser det är det i första
hand de som har pengar som
lyckas ta sig hit, medan många
andra blir kvar. Jag tycker att de
borde stanna i sitt hemland och,
som jag sa, sluta att kriga. Det
blir svårt att ta emot alla här. Vi
har inte plats till alla och vi vet
heller inte vad det är för människor som kommer. Jag är faktiskt lite orolig, säger Rosalie
Åkesson.
Rosalie Åkesson.
Kotada Jonas kom till Sverige som flykting och har volontärarbetat med att möta flyktingar
på Centralstationen i flera år.
ag är själv flykting från Syrien. Jag kom hit till Malmö
för tre år sedan och är på väg
att bli svensk medborgare.
Det har kommit hit många
flyktingar ganska länge, men
det är först den senaste tiden
som vi verkligen har sett det, eftersom de har varit så många
här på Centralstationen. Jag
undrar om det är organiserat
från statens sida, för att försöka
skapa en positiv känsla för de
här människorna.
Det är ju bra, det som Sverige
gör, att man tar hand om flyktingarna. Men jag tycker att man
borde hålla dem borta från Centralstationen, ungefär som de
gör nu när de tar emot dem borta vid Posthusplatsen. Risken är
annars att man i stället skapar
en negativ uppfattning hos folk.
Även om man vill hjälpa till kan
det bli för mycket när det kommer för nära och i så stor omfattning.
Jag har stött på flyktingar på
Centralen som jag känner från
min tid i Syrien. En gång när jag
skulle hämta min flickvän på
stationen träffade jag elva personer som jag kände igen från
gymnasietiden i Damaskus. De
kände igen mig också. Alla bad
om min hjälp och jag blev fast
där i flera timmar.
Annars har jag inte hjälpt till
så mycket under de senaste månaderna, men jag har gjort
mycket tidigare. Under två och
ett halvt år var jag på Centralstationen i princip varannan dag
för att hjälpa nyanlända och ta
dem till Migrationsverket och se
till att de kom rätt. Då fanns här
ingen annan som kunde hjälpa
dem.
Nu behöver jag inte göra det
längre, för det finns ju så många
andra som hjälper till, säger
Kotada Jonas.
j I förra numret av Vårt Malmö lottade vi ut tio exemplar av Kaptenerna
som tog Malmö ut i Europa, boken om
MFF:s lagkaptener Staffan Tapper och
Markus Rosenberg, av författaren
Micke Sjöblom och fotografen Klas Andersson.
Här är ni som vann: Peter Magnusson, Helene Johansson, Malin Borgström, Robin Larsson Holst, Anders
Lindell, Göran Franck, Fredrik Tisell,
Jill Rydiander, Bo Olofsson och Per Olsson.
Grattis! Vinstbrev kommer med post.
God Jul & Gott Nytt år
önskar Sveriges största och
mest inflytelserika pensionärsorganisation
Bli medlem du också!
Ring 040 - 775 40
eller besök vår hemsida: www.pro.se/malmo
FIRA NYÅR I BERLIN
RES DAGLIGEN MED BUSS
FRÅN MALMÖ
040 - 330 570 / [email protected]
100%
Personlig assistans
VårOmtanke är ett privat och familjärt assistansbolag.
Vi har erfarenhet av personlig assistans sedan 1994.
VårOmtanke finns för att förenkla vardagen för barn/
ungdomar samt vuxna som är i behov av personlig
assistans.
Tillsammans med dig och utifrån våra värderingar, omtanke, ansvar, tillit samt kompetens, skapar vi din
assistans så att det blir en vanlig dag.
VårOmtanke vill vara det mest seriösa assistansbolaget.
Syna oss gärna, vi agerar korrekt. Kunder, medarbetare
och myndigheter ska kunna förlita sig på att vi använder
resurserna på ett riktigt sätt.
!
Vi Vet
VårOmtanke
Höjdrodergatan 15
212 39 Malmö
040-215 169
[email protected]
www.varomtanke.se
november 2015 • 11
illustration Sweco/Malmö stad
10 • november 2015
När Pågatågen börjar rulla längs Malmöringen blir
det även en ny pågatågsstation i Rosengård.
Rosengård får egen
station i framtiden
Fler spännande satsningar på kollektivtrafiken är på gång i Malmö. Malmöringen,
som kan vara klar redan 2017, och Öresundsmetron, ytterligare 20 år bort.
Ett projekt som ligger ganska nära i tiden, bara alla
rättsliga bitar och nödvändiga tillstånd faller på
plats, är den så kallade Malmöringen, som med Pågatåg binder samman den gamla kontinentalbanan
genom östra Malmö med Citytunneln. Förhoppningen är att inviga den redan i december 2017.
Det betyder att nedlagda stationer som Östervärn och Persborg kan få nytt liv, samtidigt som
en helt ny station byggs i Rosengård. En ny station
är också på längre sikt planerad i Fosie. Från Rosengård blir restiden fem minuter till Malmö C
och knappt en kvart till Hyllie.
Att pendla kollektivt är viktigt för Katarina Sjölin, även om hon ganska snabbt hade kunnat köra mellan hem och jobb.
Trelleborgsbanan gör livet lättare – i Malmö
text Johan Bentzel
foto Peter Kroon
I Trelleborg är förväntningarna stora på Pågatågen, som börjar rulla till och från Malmö den 12 december.
Men Trelleborgsbanan har också stor betydelse för Malmöborna – och inte enbart
för dem som pendlar till Trelleborg.
Kvart i sju varje morgon lämnar Linda Dahlgren
bostaden på Östervärn i Malmö för att ta sig till
stadshuset. Beroende på väder och vind hoppar
hon antingen upp på cykeln eller traskar till bus�stationen för att kliva på regionbuss 130 eller 132
för en kortare resa inom staden.
Från stadshuset väntar vidare färd med regionbuss 146 till jobbet i Trelleborg, där hon sedan i
mars i år är personalspecialist på kommunledningsförvaltningen.
– När jag har gått av bussen på station Övre i
Trelleborg har jag en promenad på cirka 15 minuter till jobbet på den östra sidan av staden, säger
hon.
Cyklar Högaholm–Hyllie
Samtidigt, i en annan del av Malmö, gör socialsekreteraren Katarina Sjölin en liknande resa. Precis
som Linda Dahlgren har hon pendlat mellan Mal-
Det brukar vara enklare
att locka bilister att
åka tåg än buss.
mö och Trelleborg sedan i våras.
Varje morgon cyklar hon från hemmet i Högaholm till Hyllie, en tur som tar cirka tio minuter.
Klockan 07.04 hoppar hon på regionbuss 346 till
Trelleborg Övre. Även hon måste sedan gå i ytterligare drygt tio minuter innan hon är på jobbet.
Att åka bil tar egentligen bara 20 minuter för
Katarina Sjölin, men hon tycker att det är viktigt
att åka kollektivt. Dels vill hon röra på sig, dels
värnar hon om miljön. Att det dessutom är billigare är en välkommen bonus. Pendlingslivet är annars en relativt ny erfarenhet efter 35 år som anställd i Malmö.
– Man vänjer sig. Det är trevligt att sitta på bussen, spela lite spel, lyssna på radio och så, säger
hon.
Kortare restid från december
I december kan både Katarina Sjölin och Linda
Dahlgren se fram emot nya resvanor. Den 12 december börjar nämligen Pågatågen att rulla mellan Malmö och Trelleborg.
På vardagarna avgår tågen varje halvtimme från
klockan 05.00 till midnatt, med ännu senare turer
på fredagar och lördagar. Resan från Malmö C till
Trelleborg C tar knappt 35 minuter. Nya stationer
längs vägen blir Västra Ingelstad och Östra Grevie
i Vellinge kommun.
Trelleborg C blir också ny knutpunkt för bussarna i staden. Det betyder att Trelleborg Övre försvinner som hållplats.
Trelleborgsbanan är givetvis en stor händelse i
staden som bär dess namn, men den har också stor
betydelse för Malmö. Pendlingen går ju på båda
håll. Det finns dessutom andra fördelar, framför
allt minskad trafik. När Trelleborgsbanan invigs
dras flera av dagens bussturer in. Det innebär åtta
regionbussar färre per timme längs Malmös gator.
– Då minskar också trängseln på våra gator och
därmed även bullret och luftföroreningarna, säger
Malmö stads gatudirektör Kerstin Gustafsson.
Samtidigt är förhoppningen att även biltrafiken
in och ut ur staden ska minska.
– Det brukar vara enklare att locka bilister att
åka tåg än buss. Nu har trelleborgarna haft en lysande fin busstrafik, som har gått väldigt tätt och
på motorvägen, men det har ändå tagit ungefär 45
minuter. Så när det nu blir tågtrafik med kortare
restid hoppas jag att det inte bara är bussresenärerna som byter till tåg, utan att det också är några
bilister som väljer att ställa bilen, säger Kerstin
Gustafssson.
Vellinges stationer påverkar Malmös gator
De nya stationerna i Vellinge kommun bidrar sannolikt också till en förbättrad trafiksituation i
Malmö.
– Det är ju ett nytt alternativ för landsortsborna
på Söderslätt. De kan köra till sin närmaste tågstation och ställa bilen där, i stället för att ta bilen hela vägen in till Malmö. Vi får hoppas att de som nu
kan åka kollektivt i högre grad också gör det, så
att det blir mer plats och bättre framkomlighet för
dem som verkligen måste ta bilen, säger Kerstin
Gustafsson.
De förmodade effekterna av Trelleborgsbanan lig-
Min plan är att kunna
cykla till Centralen
och ta tåget.
ger bra i linje med Malmö stads trafikmiljöprogram,
där målet är att minska andelen bilpendlare från 60
till 50 procent under de närmaste fem åren. Här kan
Pågatågen till Trelleborg spela en viktig roll.
Lättare att pendla till Trelleborg
Trelleborgsbanan bidrar samtidigt till en vidgad
arbetsmarknad. Med hög arbetslöshet i Malmö
tycker Kerstin Gustafsson att det är bra om det blir
mer attraktivt för Malmöbor att hitta jobb och
pendla till Trelleborg.
– Man ska komma ihåg att kollektivtrafiken inte finns till för sin egen del, utan är ett medel för
att uppfylla andra önskemål kring jobb, studier,
fritidsintressen och kulturutbud, säger Kerstin
Gustafssson.
Det kan inte minst Trelleborgspendlaren Linda
Dahlgren skriva under på.
– I dag har jag 75 minuter från dörr till dörr.
Min förhoppning är att jag ska kunna dra ner min
pendlingstid ganska rejält, kanske med hela 40
minuter. Min plan är att kunna cykla ner till Centralen och ta tåget. Jag kommer ju närmare mitt
jobb i Trelleborg också. Så jag ser verkligen fram
emot det, säger hon.
Katarina Sjölins reserutiner ändras inte lika
drastiskt. Det blir fortfarande en cykelfärd till Hyllie, men i stället för att hoppa på bussen får hon
traska ner till tågspåren. Hon räknar ändå med att
ta sig snabbare till och från jobbet.
Hon påpekar att det visserligen verkar vara mer
strul med tiderna för tågen, jämfört med bussarna
som alltid går exakt i tid, men om allt flyter på
problemfritt är mycket tid vunnen.
– Jag vet inte exakt hur mycket snabbare det
kommer att gå, men de säger att man kan tjäna
tio, tolv minuter på att åka tåg. Dessutom stannar
tåget närmare mitt jobb, så promenadtiden minskar nog med ungefär fem minuter.
f Stor invigning på flera stationer
under premiärdagen. BiljetTrelleborgsbanan invigs
ter till dessa kan köpas på
med buller och bång helgen
Trelleborgs turistbyrå från
den 12–13 december.
slutet av november.
• I Trelleborg firas Pågatågen
med en folkfest, som pågår •På lördagen hålls även
invigningsceremonier vid
båda dagarna 11.30–16,
de nya stationerna Västra
med en rad evenemang i
Ingelstad och Östra Grevie,
stadskärnan för både stora
i samband med att första
och små: musikunderhålltåget anländer klockan
ning, tipsrunda med mera.
10.35 respektive klockan 11.
• Den officiella invigningsceKlockan 10–14 serveras
remonin hålls på lördagen
glögg och lussefika på
den 12 december.
båda stationerna. Det blir
• Första tåget anländer till
också underhållning av kulTrelleborgs C klockan 11.32.
turskolan samt tipsrunda.
• Det blir även specialturer
Vision om två städer som en
Öresundsmetron är än så länge bara på planeringsstadiet. En utredning pågår där olika aspekter analyseras, från byggtekniska detaljer till den
framtida nyttan av en ny förbindelse, berättar Malena Möller, ansvarig projektledare.
– Det finns en vision om att Malmö och Köpenhamn ska fungera som en sammanhängande, välintegrerad och hållbar storstad, som kan skapa tillväxt
i hela regionen. Vi ser att trycket på Öresundsbron
kommer att öka med fler godståg och även de framtida höghastighetstågen. Ett sätt att bibehålla en bra
kapacitet på bron är att avlasta den från de mer lokala resorna mellan Malmö och Köpenhamn, som i
stället kan gå via en Öresundsmetro. JOHAN BENTZEL
illustration Sweco/Malmö stad
Linda Dahlgren hoppas minska sin pendlingstid med 40 minuter, när hon kan byta från buss till tåg mellan Malmö och Trelleborg.
Hjälper integrationen i staden
– Det blir en oerhörd förbättring av kollektivtrafiken i Malmö och mellan olika stadsdelar. Man
kommer att kunna förflytta sig på ett helt annat
sätt än i dag. När folk börjar ta sig mellan stadsdelarna integreras ju också staden på ett naturligt
sätt. Staden öppnar upp sig, säger Conny Ragnarp,
ansvarig projektledare.
På längre sikt, tidigast om 20 år, kan det också
bli en ny metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn: Öresundsmetron. Den byggs i så fall i
en tunnel, med Malmö C som knutpunkt på den
svenska sidan och någon av Köpenhamns metrostationer på den danska.
Restiden från centrum till centrum blir cirka 20
minuter, att jämföra med dagens 35 minuter med
tåg. Dessutom kan metron gå oftare än dagens tiominuterstrafik.
Med en egen station kan Rosengårdsborna resa
lättare och snabbare inom och utanför Malmö.
12 • november 2015
Efterlysning: Alla
Malmös lucior
j I år är det 75 år sedan Malmö
stad hade sitt första luciatåg.
Nu söker man kontakt med tidigare lucior från 1940 och
framåt, som utsågs via tidningen Arbetet fram till år 2000 då
tidningen lades ner.
Har du varit Malmö stads
ljusdrottning eller känner du
någon som har varit det?
Skicka ett mail till
[email protected]
Malmös elever
slår storstädernas
j I en ny undersökning från
Sveriges kommuner och landsting man tagit hänsyn till bakgrund när man rankat gymnasieelevers prestation i skolan.
Och då hamnar Malmö framför
Stockholm och Göteborg med
god marginal.
I undersökningen har kommunernas skilda förutsättningar räknats in, bland annat sett
till föräldrars utbildningsnivå
och inkomst samt ekonomiskt
bistånd. Malmö kom då på
plats 40, medan Stockholm och
Göteborg hamnade på plats 63
respektive 92.
november 2015 • 13
Ung mässa med framtid i fokus
text Camilla Westemar
foto Peter Kroon
Det började som en gymnasiemässa för högstadieelever. Idag har den växt till en
mötesplats för unga vuxna
som vill inspireras och veta
mer om vägen till jobb och
utbildning.
Vårt Malmö har besökt
den tredje upplagan av Todomässan.
Nu har Todo-mässan hittat formen på allvar, menar projektledare Cecilia Kongini.
– Det som började som en
gymnasiemässa för högstadiet
har utvecklats enormt. Idag kan
vi förutom gymnasiemässan
bland annat presentera ett 30-tal
arbetsgivare som söker folk, vi
har coacher som kan vägleda
och svara på frågor och en cvworkshop, berättar hon.
För mycket handlar om just
vägledning och inspiration. Vägen från ett färskt grundskolebetyg till ett framtida yrke är lång
Många unga
har en snäv
bild av vad
det är att
arbeta och
behöver få
inspiration.
f Fakta
Todo arrangeras
av Malmö stad i
samarbete med
arbetsförmedlingen.
och inte alltid lättnavigerad – på
Todo finns alla tänkbara verktyg
för att hitta vägen, och kanske
nya alternativ till den.
– Många unga har en snäv
bild av vad det är att arbeta och
behöver få inspiration, men också tilltro till sin egen förmåga,
fortsätter Cecilia Kongini.
Myller av högstadieelever
Och inspiration finns det i överflöd på Todo-mässan. Det är ett
myller av främst högstadieelever som låter sig inspireras under fredagen. De får chansen att
veta mer om ett 40-tal gymnasieskolor och deras utbildningar, både fristående och kommunala. Men som en försmak av
framtida studier och yrkesdrömmar, finns också yrkeshögskolor, universitet och ett stort antal branscher och potentiella arbetsgivare på plats.
Ett uppskattat inslag på årets
mässa är en cv-workshop. Vid
datorerna sitter några killar i
20-årsåldern och vässar sina cv.
Någon skriver ett personligt
brev till en potentiell arbetsgivare på mässan. Till sin hjälp har
de bland andra Liselott Fallgren
från JobbMalmö som tillsammans med sina kollegor agerar
bollplank i den svåra konsten att
skriva cv och presentera sina
styrkor i ett personligt brev.
Hjälp att slipa cv:t
– En del som kommer hit har
aldrig skrivit ett cv, andra behöver hjälp att förbättra det och
kanske lägga till saker de missat,
säger Liselott Fallgren. En del
kommer faktiskt direkt från en
arbetsgivare de träffat här och
som uppmanat dem att återkomma med cv, det känns riktigt roligt.
Vid en av datorerna sitter Talieh Mirsalehi tillsammans med
Mikael Persson från JobbMalmö.
Talieh kom till Todo-mässan
med sitt cv och passade på att få
feedback av Mikael Persson.
– Jag har lärt mig mycket
nytt, konstaterar Talieh, till exempel hur jag ska komma i kontakt med arbetsgivare och vad
jag ska tänka på när jag presenterar mig i ett personligt brev.
Över 12 000 besökare
När Cecilia Kongini summerar de
intensiva mässdagarna, är det både
med glädje över all positiv respons
och med ny inspiration till nästa
års mässa. Över 12 000 persomer
har besökt mässan under tre dagar, en del av dem flera gånger.
– Vi har fått massor av positiva reaktioner, säger Cecilia
Kongini. Till nästa år hoppas jag
att vi kan nå ut till ännu fler
unga vuxna som kanske pluggar
eller har korta, tillfälliga jobb.
Det finns så många möjligheter
att upptäcka. Todo är Malmös
största provrum för jobbtankar.
CAMILLA WESTEMAR
Delar av Malmö lives vokalensemble.
foto Christiaan Dirksen
Malmö live samlar
24 nya röster
j Malmö live konserthus har
fått en egen vokalensemble. De
24 medlemmarna är antingen
redan yrkesverksamma musiker eller musikstudenter. Gruppen leds av dirigenten och körledaren Sofia Söderberg.
Den 20 december är Malmö
live vokalensemble den bärande
kören när Händels oratorium
Messias framförs i en stor sing
along-konsert i konsertsalen.
”Det här är det bästa som hänt mig”, säger Katarina Wrisberg som går andra året på det fristående Bryggeriets gymnasium
med inriktning mot serieteckning. Slutmålet är lärare i engelska och bild med kreativitet.
Projektledarna Cecilia Kongini och Pelle Jernryd .
Deimina
Mikuzaite
Malmö:
– Jag läser
svenska just nu
och ska välja
gymnasiet nästa år. Jag siktar
på att läsa något inom medicin men jag vet
inte vilken skola jag tänker söka till ännu.
Johanna
Sternskog
Staffanstorp:
– Jag är här för
att få veta mer
om olika idrottsgymnasium.
Mitt mål är att
bli bättre på
min sport golf,
samtidigt som
jag går på gymnasiet.
Omar Nasri
Malmö:
– Innan jag
kom hit var jag
mest intresserad av att bli
advokat. Men
idag har jag lärt
mig mycket om
andra utbildningar och jobb
som till exempel militären,
polisen och olika elektronik­
yrken. Jag
måste fundera
mer så att det
blir rätt beslut.
Tuva Waldeborg
Staffanstorp:
– Naturprogrammet ska
jag söka, för
den utbildningen håller alla
utbildningar på
universitet
öppna för mig
när jag är klar.
Petri och Borgar verkar vara
bra skolor, de
söker jag till.
Ny chef för
Malmö museer
jKatarina Carlsson tar över
chefsstolen på Malmö museer
efter ett beslut i kulturnämnden. Hon har varit tillförordnad
chef för Malmö museer sedan
april och har ett förordnande
som gäller till och med november 2019.
Under det senaste året har
Malmö museer öppnat det nya
akvariet och uppdaterat merparten av sina basutställningar.
? Varför är du på Todo-mässan?
Polisen Pontus är polis i yttre tjänst men är också mentor åt elever på Bernadottesgymnasiets samhällsprogram med uniformsinriktning. I skolans monter dras många
till uniformen och vill veta mer om polisyrket.
I cv-workshoppen får Talieh Mirsalehi hjälp att
vässa sitt cv tillsammans med Mikael Persson från
JobbMalmö.
TACK FÖR ALLA
DINA BIDRAG!
Dina gamla musselskal, fruktskruttar och urkramade
citroner gör hela stan till vinnare. Så fortsätt bara att
sortera ut ditt matavfall. Heja dig och hela Malmö!
Och nu hoppas vi på ännu mer från ännu fler!
I vår kö
blir du inte
omkörd
En riktig bostadsförmedling
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som förmedlar
lediga hyreslägenheter åt ett 50-tal fastighetsägare i flera
kommuner. Lägenheterna förmedlas i ett transparent och
tydligt system efter kötidsordning, utan förtur eller genvägar.
Under 2014 förmedlades 4365 lägenheter.
14 • november 2015
november 2015 • 15
Inget eget bygg­
bolag för Malmö
Antal hemlösa
i Malmö ökar
j Malmö stad ska inte starta
och driva ett eget byggbolag.
Det har man kommit fram till
efter en utredning, som visar
att det inte är sannolikt att ett
eget bolag skulle leda till sänkta kostnader.
I Malmö stads budget för
2015 fastslogs det att man skulle undersöka möjligheterna att
få lägre kostnader för Malmö
kommunala bostadsbolag MKB
genom att starta ett eget byggbolag.
j I oktober gjordes en hemlöshetskartläggning i Malmö och
resultatet blev att staden nu
har 1 333 hemlösa, varav 675 är
barn. Det är en ökning med 17
procent från 2014. Merparten
av de hemlösa, 65 procent, har
ingen annan problematik än
att de saknar just en bostad.
Flera insatser görs nu för att
förbättra situationen, bland annat har MKB upplåtit 100 lägenheter åt hemlösa barn­familjer. Från kommunen vill
man även se över kraven från
stadens hyresvärdar.
100
Fortsatt satsning
på miljöteknik
j Det går bra för miljötekniken i Malmö. Stadens satsningar på cleantech har lett till att
nya investeringar, riskkapital
och spetskompetens tillförts
inom området. Kommunstyrelsen har därför beslutat att tilldela Malmö Cleantech City 2,5
miljoner kronor för nästa år.
Malmö har sedan starten
2009 blivit en så kallad testbädd för miljöteknik, som drar
till sig verksamheter utifrån
med intresse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
En handfull elever från Linnéskolan fick ett personligt möte med Christer Fuglesang. De ställde frågor om allt från hans favoritastronaut till
vad som händer om man blir sjuk ombord på en rymdfärja.
Christer Fuglesang föreläser på skolor om sina erfarenheter som astronaut på uppdrag av Rymdstyrelsen. Att sköta sin hygien i rymden var
ett av flera ämnen som togs upp under hans besök i Malmö.
Fuglesang: ”Det finns absolut liv i rymden”
Astronauten trollband 600 Malmöelever med sina berättelser
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Malmö Cleantech City testar
miljösmarta produkter – som
Green plank. Just nu pågår
ett treårigt försök med en underhållsfri Green plank-brygga i Sibbarp.
arkivfoto Ewa Levau
Naturvetenskap är superkul. Budskapet verkade nå
fram när eleverna från Linnéskolan fick lyssna när
Christer Fuglesang berättade om sina 26 dygn i rymden. Efter att de 600 skolbarnen i årskurs 4–9 under nästan total tystnad sugit i sig
hans ord fick nio lyckliga
tonåringar träffa den förste
svensken i rymden på nära
håll.
– Det finns absolut liv i
rymden, var ett av Christer
Fuglesangs svar på deras frågor.
HIV IDAG ÄR
INTE SOM IGÅR.
Visste du att behandlingen av hiv i Sverige idag
är så effektiv att den sänker virusnivån till
praktiskt taget noll och gör att smittsamheten
blir mycket låg? Att leva med hiv är inte som igår.
Läs mer på www.hividag.se
cool och har varit på månen,
blir svaret.
Efter föreläsningen i en av Swedbank stadions stora lokaler går
den lilla skaran med de nio eleverna till MFF:s vip-rum och slår
sig ner runt ett bord tillsammans med Christer Fuglesang.
Utanför de stora glasfönstren
syns fotbollsstadion. Stämningen är lite nervös och väldigt nyfiken.
”Gillar Neil Armstrong”
En av ungdomarna frågar om det
finns någon astronaut som Christer Fuglesang beundrar lite extra.
– Jag gillar Neil Armstrong,
som jag träffade ett par gånger,
bland annat för att han var lugn,
Eleven Erik Olofsson var en dem som fick prata
rymdresor med Christer Fuglesang.
I samarbete med:
Förste svensk i rymden
Själv blev Christer Fuglesang
den förste svensken i rymden
den 9 december 2006 när han
åkte med den amerikanska
rymdfärjan Discovery till den
internationella rymdstationen
ISS. Han har sammanlagt 32
timmars rymdpromenader på
meritlistan.
Till Malmö har han kommit
på uppdrag av Rymdstyrelsen,
som han jobbar deltid för vid sidan om sin verksamhet på
Kungliga tekniska högskolan,
116 * 81 Vort Malmø
KTH, i Stockholm där han bland
annat ingår i en forskargrupp.
Totalt blir det tio skolbesök runt
om i Skåne.
Gillar naturvetenskapen
Bland det roligaste Christer Fuglesang vet är att träffa ungdomar
och prata om matte, fysik och
andra spännande ämnen inom
naturvetenskapen.
– Jag vill stimulera er till att
upptäcka naturvetenskapliga
ämnen, förklarar han.
Just eleverna i vip-rummet
behöver inte övertygas. De vet
redan hur intressant det är. Erik
Olofsson är extra förtjust i fysik.
JOBBA,
PLUGGA,
PENDLA
ÖVER
SUNDET
Han frågar Christer Fuglesang
om han var nervös inför att ge
sig ut i rymden med tanke på tidigare olyckor och får svaret att
han trodde att det skulle gå bra.
sammans med den svenske
rymdhjälten. Personalen från
Linnéskolan har med sig egen
fotograf och radar upp sig själva
och eleverna framför kameran.
Tror på liv i rymden
Liv i rymden är ett annat ämne
som tas upp.
– Oh ja! Det är jag helt övertygad om. Det finns både simpelt
och intelligent liv i rymden,
men hur nära vår intelligentaste
granne finns är svårt att svara
på. Rymden är ju väldigt, väldigt
stor.
Efter att mötet avslutats vill
flera av eleverna ta selfies till-
Studierna imponerar
Eleven Anwar Mustafa berättar
att han är imponerad av alla år
som Christer Fuglesang har
kämpat målmedvetet med att
utbilda sig.
– Han har pluggat nästan
hälften av sitt liv. Det var mycket spännande att höra honom
berätta om sina erfarenheter,
bland annat hur de samarbetade
under tiden de var i rymden.
ØRESUNDDIREKT
HJÄLPER DIG MED
REGLERNA
BESÖK OSS – VI ÄR TILL FÖR DIG!
Øresunddirekt
Hjälmaregatan 3, Malmö
meter.
Så stor
skillnad
är det på att synas med eller utan
reflexer i mörkret. Har du mörka
kläder upptäcks du först av en bil
med halvljus på 25–30 meters avstånd, men med reflexer ökar avståndet – och även en eventuell
bromssträcka – till 125 meter. I november startade Malmö stad sin
synbarhetskampanj som är en del
av stadens trafiksäkerhetsprogram,
och genom att dela ut 20 000 reflexer och 1 500 reflexvästar på stan
vill man öka säkerheten för gångtrafikanter och cyklister under årets
mörkaste halva.
Uteförskolor kan
få fler vindskydd
j Förskolenämnden har ansökt om att få ge uteförskolorna i Pildammsparken ett tredje
vindskydd.
Nämnden vill att man även
får lov att uppföra enklare
byggnader samt skapa avgränsningar med stockar och pinnar
för att skapa bättre förutsättningar för verksamheten.
Stadsbyggnadsnämnden har
beslutat att ett detaljplanearbete ska påbörjas där man bland
annat undersöker förutsättningarna för ett vindskydd till
och om redan existerande
byggnader kan ersättas med
nya. Uteförskolorna är en permanent del av förskoleverksamheten sedan 2014.
En gränslös
tur på cykel
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
I det senaste tillskottet på Malmö stads trygghetshotell förenas ny teknik med äldre människors
behov av hälsosam stimulans.
– Där ser jag OS-byn i München. Fantastiskt! Min
dotter bor i München, säger hotellgästen Svea
Burnell när hon trampar på upplevelsecykeln.
M
ed upplevelsecykeln kan man resa till
välkända platser från förr. Eller ta en
virtuell tur för att titta på nya miljöer.
Sektionschefen Eva Thulin har
ställt in datorn på München. När hon släpper markören vid OS-byn dyker den upp i storformat på den
välvda duken framför Svea Burnell. När hon trampar på cykeln rör sig filmen framåt och Svea Burnell
upplever att hon liksom svävar fram över OS-byn.
– Bilderna vi ser kommer från Google Street View,
som har varit ute och filmat stora delar av världen.
Man skriver in här på datorn vad man vill se och så
visas platsen på filmduken. Det går att zooma in ända ner på gatunivå, förklarar Eva Thulin.
En sväng om operan
Nästa visuella resa blir på hemmaplan. Svea Burnell har varit en trogen teater- och operabesökare.
Ända sen 1946 har hon gått på Malmö stadsteater
(numera Malmö opera).
Svea Burnell har checkat in på Trygghetshotellet på grund av ett stambyte. Här passar hon på att cykla runt i München och Malmö för att se hur städerna ser ut i dag. Sektionschefen Eva Thulin hjälper henne med utrustningen.
– När jag såg operan Carmen blev jag helt såld
och började gå regelbundet. Jag har sparat programmen från alla föreställningar jag varit på genom åren.
Eva Thulin ställer in upplevelsecykeln på att visa operan. Framsidan av byggnaden kommer i närbild med Teaterrestaurangen vid sidan om.
– Där är entrén till teatern, utropar Svea Burnell
och trampar på. Filmen rör sig ut i gatumiljö och
plötsligt cyklar hon längs Fersens väg.
Fysisk och mental stimulans
Uppfinningen med cykel, dator och filmduk är
framtagen av Gloria mundi care, som kallar sin
produkt Jdome bikearound. Tanken är att den ska
fungera som ett verktyg för rehabilitering och aktivering inom vård och omsorg. Både fysisk och
mental förmåga aktiveras och tränas.
– Det ger även upphov till positiva samtal om
olika platser, till exempel där man bodde som
Solrummet ger känslan av en sommardag.
barn eller ställen där man har semestrat, berättar
Eva Thulin.
Anledningen till att Svea Burnell tagit in på
Trygghetshotellet i Limhamn beror på att man genomför omfattande stamrenoveringar på hennes
hemadress. Hotellet är till för personer som har fyllt
67 år, har fast bostad i Malmö och är folkbokförda i
stan. Orsakerna till att man checkar in varierar.
– Många kommer för den sociala samvaron och
ett avbrott i vardagen. Det räcker med att den ena
personen i ett par uppfyller ålderskravet. Det går
även bra att boka in sig som gäst över dagen. Till
jul och nyår har vi fullbokat, förklarar Eva Thulin.
Trygghetshotellet har funnits sedan 2009. Gästerna erbjuds helpension och kan delta i olika aktiviteter under dagarna. Personer med mer omfattande vårdbehov kan inte bo på hotellet.
– Har man en biståndsbedömd insats i form av till
exempel korttidsplats eller omfattande hemtjänst­
behov är det inte möjligt att checka in på hotellet.
Man skriver in här på datorn
vad man vill se och så visas
platsen på filmduken.
En uppskattad plats på hotellet är solrummet.
Väggarna är täckta med en fototapet som visar ett
söderhavsmotiv med strand, hav, gröna träd och
några enkla hus. Golvet är täckt av ett tjockt lager
sand. Svea Burnell sätter sig i en av solstolarna och
ser nöjd ut.
Som en solig sommardag
Ljuset i rummet är starkt, som en solig sommardag,
och Svea Burnell får ett par solglasögon av Eva
Thulin som förklarar att det inte är ett solarium.
– Man blir inte solbränd av ljuset här. Det är
mer som dagsljus.
Den som inte vill sitta vid beachen kan bland
annat besöka avslappningsrummet med dämpad
belysning och lugn musik, prova sittgympa, spela
sällskapsspel eller surfa på nätet i datorrummet.
Eller bara sitta och umgås över en kopp kaffe.
f Checka in och känn dig trygg
Trygghetshotellet
Mathildenborg ligger på
Rudbecksgatan i Limhamn.
• Att bo här kostar 190 kronor per dygn.
• Du kan även boka vistelse
dagtid utan övernattning
för 99 kronor per dag.
• Du (eller din partner om ni
är ett par) måste ha fyllt 67
år och vara skriven i Malmö.
• Trygghetshotellet erbjuder
upplevelserum, filmkvällar,
dator, enskilt samtal, fotvård, hårvård, massage
och andra aktiviteter.
• Incheckningen är öppen
dygnet runt och bokar gör
du i samråd med en sjuksköterska på telefon 04034 91 71.
• Vill du kika närmare? På
malmo.se finns en film
som visar mer.
jmalmo.se/
trygghetshotellet
18 • november 2015
november 2015 • 19
Kompakta lyor på
gång i Segevång
j MKB bygger nu 76 nya hyresrätter i det lilla formatet i
området Segevång. Projektet
kallas Kombohus Mini. Det
blir 1:or på 35 kvadratmeter,
2:or på 45 och ett mindre antal
trerummare med 80 kvadratmeters boyta. Kombohus beskrivs som ett produktionseffektivt koncept, utvecklat av
SABO, Sverige allmännyttiga
bostadsföretag. Genom att de
allmännyttiga bostadsbolagen
går samman i ett gemensamt
upphandlingsavtal sänks produktionskonstnaden.
Månadshyran i Kombohus
Mini Segevång är på cirka
4 500 kronor för de minsta lägenheterna, runt 5 800 kronor
för en tvåa och drygt 10 000
kronor för en 3:a. Inflyttning
är beräknad till slutet av 2016.
Lägenheter och
parkliv i Dockan
j Ett nytt bostadsområde med
stadsdelskänsla och fokus på
cykel- framför biltrafik planeras i Västra Dockan. Förutom
200 lägenheter planeras ett
centralt gångstråk, en park och
flera centrumfunktioner för att
ge liv och rörelse i området.
”Hållbar stadsdel med tydlig
identitet” kallar man det bland
annat från kommunens håll.
Malmö hoppas på
handbolls-VM 2023
j Tillsammans med Polen arrangerar Sverige handbollsVM för herrar år 2023. Det har
Internationella handbollförbundet beslutat.
Nu väntar arbetet med att
bestämma vilka matcher som
ska spelas i vilket land. Event
in Skåne, Malmö stad och Malmö arena medverkar aktivt i
processen med att få så attraktiva delar som möjligt till Skåne. Det blir femte gången som
ett handbolls-VM spelas i Sverige – senast var 2011 .
Sorgenfri ska bli
levande kvartersstad
j En levande stadsdel med
hus i olika utformningar, nya
gator och en park är delar av
den detaljplan för norra Sorgenfri som stadsbyggnadsnämnden beslutat om under
november.
Totalt ska det byggas 2 500
nya lägenheter i Sorgenfriområdet varav 300 kommer att
hamna i det stora kvarteret
Smedjan mellan Celsiusgatan,
Industrigatan, Nobelvägen och
Östra Farmvägen.
Rummet på Malmö idrottsmuseum fylls med varma, latinamerikanska rytmer när museipedagogen Birgitta Kelly håller i zumba som utförs
sittande. Hon började med passen under hösten 2015. ”Musik är förlösande för personer med demenssjukdom. Många minns saker från förr
och sjunger med i gamla låtar. Gamla människor behöver precis som unga stimuleras
och göra saker”, säger Birgitta Kelly.
Dansa zumba? Varsågod och sitt!
”Musik är förlösande för personer med demenssjukdom”
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Visst kan man sitta och dansa
samtidigt. På Birgitta Kellys
zumbapass för äldre svänger
det skönt när deltagarna rör
sig i takt till gamla hits från
1950-talet och framåt.
– Börja med fötterna och
lägg till armrörelserna, säger
hon till deltagarna samtidigt
som latinamerikanska rytmer strömmar ur högtalaren.
Perry Como sjunger klassikern
Papa loves mambo. Dagens åtta
zumbadansare från Rosenholms
dagverksamhet på Almtorget
sitter i en vid cirkel och tittar
när museipedagogen Birgitta
Kelly drar upp axlarna och gör
efter henne. Sen kommer fötterna med i dansen, benen och resten av kroppen sätts i rörelse.
– En, två, tre och så lägger vi
till armarna, säger Birgitta Kelly
från sin stol. Hon pratar i takt till
huvudet bakåt så här elegant, säger zumbafröken och lägger till
små cha cha-steg.
– Ett, två, tre. Cha-cha-cha!
”Armarna upp”, ropar Birgitta Kelly.
musiken och visar rörelserna.
Efter första låten börjar dansgänget bli varma i kläderna.
Dean Martins Sway är nästa låt.
– When marimba rythms start
to play, dance with me, make me
sway, ljuder den amerikanske
sångarens röst i rummet på Malmö idrottsmuseum medan det
gungas från sida till sida och
salsa­steg tas åt vänster och höger.
– Armarna upp! Man kan ha
lite attityd här och slänga med
”Boxas inte!”
Ansiktena hos deltagarna från
Rosenholm börjar lysa upp i
små leenden. En arm viftar till.
– Boxas inte! säger undersköterskan Rosa Hallander på skoj
till sin närmaste dansgranne
som skrattar tillbaka.
Birgitta Kelly berättar att nu
är det dags för discomusik från
1970-talet, när hon själv började
gå ut och dansa.
– Jag tyckte det var så häftigt
med den glittrande discobollen
uppe i taket som skickade ut
ljusglimtar i lokalen. Nästa låt,
Night fever, kommer från den tidens stora musikfilm Saturday
night fever med John Travolta.
Nu gör alla discorörelser à la
Det är jätteviktigt att äldre människor
får hjälp att aktivera sig.
Travolta och Birgitta Kelly räknar takten.
Står upp och dansar
Leendena blir allt större och sittzumba-passet fortsätter med
svenska artister, bland annat
Lasse Berghagen, som sjunger
En kväll i juni. När Owe Törnqvists Rumba i Engelska parken
drar igång reser sig flera och
dansar och sjunger med.
Zumban avslutas med lite
lugnare takter. Alice Babs sjunger En gång jag seglar i hamn.
Efter zumbapasset berättar
Rosa Hallander från Rosenholms
dagverksamhet att hennes kollegor kommer tillbaka nästa dag
tillsammans med nya deltagare.
Själv tyckte hon om zumban.
– Det var bra! Sånt här kan vi
ta med till vår verksamhet. Det
ger inspiration och nya idéer.
Birgitta Kelly, som arbetar hos
Malmö stads fritidsförvaltning,
startade zumban i höstas. Vill
man komma på ett zumbapass på
Malmö idrottsmuseum ringer
man dit och bokar. Hon åker även
ut till boenden och håller pass.
– Är man demenssjuk är musik förlösande. Många som är
med på passen var unga på 1950och 60-talet och musiken hjälper dem att minnas saker från
förr. Många sjunger med. Det är
jätteviktigt att äldre människor
får hjälp att aktivera sig. Det är
inte bara barn och unga som behöver stimulans och aktivering,
säger Birgitta Kelly
20 • november 2015
november 2015 • 21
Vintermagi på ”Gustav”
t Hallå där …
… Senka Islamovic, kommunikatör på Noaks Ark
Vad händer på Världsaidsdagen?
Julstämning på torget redan i helgen
Julsmyckningen av Gustav
Adolfs torg är en uppskattad
tradition, som under större
delen av december gör torget till en tindrande oas mitt
i Malmö.
Nytt för i år är två stora
upplevelsetält i form av en
snökula och en igloo.
säger Frida Horney, som ingår i
projektgruppen som ansvarar
för Malmö stads julsmyckning.
Julmarknaden är ett uppskattat inslag, som går att känna
igen från tidigare år. I de många
marknadsstånden finns mycket
inspiration att hämta. Det går
att hitta julklappar, värmande
mat och dryck.
Inför varje jul är hela Malmö insvept i stämningsfullt ljus. I flera år har Gustav Adolfs torg utmärkt sig extra. Här, i stadens
hjärta, skapar spännande ljusinstallationer en vacker inramning när mörkret sänker sig
över den traditionsenliga julmarknaden.
– Vi vill i första hand skapa
en mysig och intim mötesplats,
där Malmöbor och besökare i
Malmö kan möta varandra och
känna gemenskap. Julstressade
människor kan komma förbi
och få en andningspaus. Även
personer som kanske inte firar
jul eller som är ensamma under
julen kan få en fin upplevelse.
Vi vill sprida vintermagi, inte
bara fokusera på julstämningen,
Ny snökula med ljusdjur
Årets arrangemang bjuder också
på en del nyheter.
– Vi har två stora, runda tält på
torget. Det ena är en snökula, där
man kan möta våra magiska ljusdjur. De har varit med på olika
sätt tidigare år också. Det är isbjörnar, pingviner, renar och så
vidare. Sedan har vi också en stor
igloo med ett islandskap och
norrsken i taket. Det blir spännande att gå in där, säger Frida
Horney.
Jularrangemanget på Gustav
Adolfs torg är öppet varje dag
klockan 11–18 från den 28 november till den 23 december. Invigningsceremonin hålls klockan 16 den 28 november, vilket
också är ögonblicket då all an-
nan julbelysning i staden tänds.
Kommunstyrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh invigningstalar och lokala band
bjuder på underhållning.
– Den första december kommer
vi att ha öppet hus på Noaks
Ark klockan 12–18, då man kan
komma hit och umgås. Vi kommer också att ha ett minnesrum.
Klockan 16–18 kommer vi att ha
en ljusmanifestation och glöggservering på Triangeltorget och
klockan 17.30–18.30 blir det ett
fackeltåg från Möllevångstorget
till Sankt Petri kyrka. Därefter
blir det ett event i kyrkan klockan 18.30–19.30 med en utställning, musik och tal. Utställningen kommer att handla om hiv.
Vi har intervjuat människor
som på något sätt har blivit berörda av det, antingen att man
själv lever med hiv eller är anhörig. Det blir bilder och citat.
Alltid något som händer
Frida Horney hoppas att så
många som möjligt vill och kan
ta del av vinterstämningen på
torget fram till jul.
– Arrangemanget är tänkt att
vara spontant och öppet. Även
om man bara råkar gå förbi
kommer man att få en fin upplevelse. Och om man tänker att i
dag vill jag hitta på någonting,
så är det bara att komma ner på
området. Det finns alltid saker
att ta del av där.
JOHAN BENTZEL
f Vintermagi på torget
Vad: Julmarknad, spännande belysning
och upplevelsetält med arktiska inslag.
När: 28 november–23 december klockan 11-18
Invigning: 28 november klockan 16
med tal av Katrin Stjernfeldt Jammeh
och musikunderhållning
Läs mer: Program och mer information
finns på
j malmo.se/jul
Ljusdjuren, som har prytt torget även vid tidigare tillfällen, flyttar i
år in i en stor snökula. Det är en av årets nyheter.
foto Sandra Dolck
j Hur är bilden av hiv i dag?
– Jag skulle säga att det fortfarande finns en stor okunskap
och rädsla i samhället, trots att
hiv i dag inte alls är vad det var
för 20 år sedan. Det är verkligen
på tiden att folk uppdaterar sin
kunskap, för personer som lever
med hiv blir ofta illa bemötta
och är därför rädda för att berätta om sin status. Det gör att
många mår psykiskt dåligt, eftersom de hela tiden måste gå
runt och dölja en del av sitt liv.
Så trots att medicineringen funkar jättebra och biverkningarna
är få, så finns det ändå en negativ inverkan på livskvaliteten på
grund av okunskapen.
jVilka är de största missuppfattningarna?
– Det här med hur hiv överförs
är en stor sak. Om man har en
välfungerande medicinering i
dag, så överför man inte viruset
till någon annan. Risken är minimal. I Sverige finns det inte ett
enda känt fall. Ändå är folk rädda. Det är också många som
undviker att testa sig på grund
av att de är rädda för att få ett
positivt resultat, vilket kan skada immunförsvaret eftersom
medicinering inte sätts in i ett
tidigt skede. Egentligen behöver
det inte vara så komplicerat att
leva med hiv. Det är en tablett
om dagen. Men det är allt runt
om som är problemet.
j Vad kan man göra åt detta?
– Man borde utbilda folk i en ti-
dig ålder. Redan i skolan borde
unga människor få korrekt information. Vi på Noaks Ark jobbar
ju mycket med det här, att gå ut
och informera om hur det egentligen ser ut i dag, till exempel till
hemtjänstpersonal och på olika
skolor. Man ska prata om det öppet. Det är ingen hemsk grej
längre. Det gäller att förmedla
det. Om folk får föråldrad information kommer vi inte framåt.
j Varför lever den felaktiga
bilden kvar?
– Det är svårt att svara på. Men
när man tittar på olika tv-program eller filmer är det ofta fel
information, till exempel att
man förväxlar hiv med aids. Det
är inte gjort med dålig avsikt,
men det får ändå en negativ effekt, eftersom man hela tiden
länkar ihop dem. Eftersom det
finns så mycket stigmatisering
och diskriminering, och eftersom rädslan för att bli diskriminerad är så stor, finns det inte så
många som vill vara öppna med
sin hiv-status. Hade man varit
det, hade säkert stigmatiseringen också minskat. JOHAN BENTZEL
Senka Islamovic, kommunikatör på Noaks Ark.
f Stor kampanj
naste fem åren har anta• I Sverige lever omkring
• För att motverka de
let personer som smit7 000 människor med
många fördomar som
tats av hiv i Sverige
alltjämt florerar kring hiv, hiv och cirka 400–500
nya fall rapporteras varje minskat.
inte minst kring hur det
• Behandlingen av hiv i
år. Majoriteten av de
smittar, hakar Malmö
Sverige är så effektiv att
nya fallen är smittade
stad och Region Skåne
den praktiskt taget sänutomlands, antingen föpå Folkhälsoinstitutets
ker virusnivån till noll,
re immigration till Sveriupplysningskampanj Att
vilket gör smittsamheten
leva med hiv i dag är inte ge eller i samband med
mycket låg. En person
som i går. Den pågår un- utlandsvistelse. Under
som lever med hiv vände senaste fem åren har
der de två sista veckorna
tas leva lika länge som
i november och kulmine- antalet personer som
en person utan hiv.
smittats av hiv i Sverige
rar på Världsaidsdagen 1
jhividag.se
minskat. Under de sedecember.
Folkuniversitetet
ade av ryska operor
Den mest spelade och älsk
NYPREMIÄR 19/12
ÅRETS FAMILJEFÖRESTÄLLNING!
Vågar du tjuvkika?
VILL DU BÖRJA DAGEN med att lära dig spela gitarr eller varför inte öppna upp de kreativa sinnena med en
foto- eller målerikurs? Behöver du kunskap i bokföring och marknadsföring? Du kan förverkliga dina drömmar i
skrivandet av en roman eller förbättra italienskan. Lär dig vad som är bra kosthållning för just dig eller förbättra
matematiken inför högskoleprovet. När mörkret faller på och du känner ett behov av extra balans i livet; varför inte
prova våra populära kurser i mindfulness?
PRECIS SÅ HÄR kan en alldeles vanlig dag beskrivas på Folkuniversitetet. Vi har kurser inom de flesta områden
du kan tänka dig. Snart kommer ett nytt kursprogram men redan nu finns alla vårens kurser på webben. Vågar du
tjuvkika? Vi lovar, du kommer att få svårt att välja. www.folkuniversitetet.se/malmo
foto privat
”... berättelsens kraft rungar ända
ut på gatan.”/Sydsvenskan
Läs mer på
folkuniversitetet.
se/malmo
FÖLJ
OSS
PÅ
BILJETTER 040–20 85 00 malmoopera.se
22 • november 2015
Därför revs migrantlägret
”Ingen människa får leva i en sådan misär”
Den 3 november revs migrantlägret i Norra Sorgenfri
och människorna som bosatt sig där avhystes.
– Det fanns allvarliga hälsorisker för de som bodde
där, säger Jeanette Silow, avdelningschef för miljö- och
hälsoskydd hos miljöförvaltningen.
Media har rapporterat flitigt om
händelserna och debattens vågor har gått höga om vad som
har hänt, varför och vilka bestämmelser som gäller.
– Ingen människa får leva i
en sådan misär. Vi såg också olägenheter och risker för miljön
och för omgivningen på grund
av nedskräpning och kraftig rök
från otillåten eldning, säger Jeanette Silow, som förklarar att
miljöförvaltningen är en tillsynsmyndighet med uppdrag att
se till att miljöbalken följs, vilket betyder att den är skyldig att
agera när det finns fara för människors hälsa och miljön.
– De här EU-medborgarna är
en mycket utsatt grupp, men vi
kan inte välja att göra undantag
för vissa grupper. Samma lagar
och regler gäller för alla som vistas i Sverige. Det är inte tillåtet
för någon att skräpa ner och utsätta omgivning och miljö för
olägenheter. Det är varken lagligt, lämpligt eller önskvärt att
en grupp människor ska stå utanför lagens skydd och krav.
Allvarlig situation
Rivningen av lägret kom efter ett
beslut som fattades i miljönämnden den 27 oktober om ”rättelse
på felandes bekostnad” utifrån
miljöbalken. Det innebär att miljöförvaltningen kan agera när
till exempel en fastighetsägare
inte kan eller vill vidta åtgärder
för att få bort hälso- eller miljörisker. Riskerna kan också vara
så pass allvarliga att man inte
kan vänta med att agera.
– I det här fallet har fastighetsägaren inte själv kunnat
agera för att få bort riskerna och
situationen var så allvarlig att vi
inte kunde avvakta.
Ärendet kom till miljöförvaltningen under början av 2014 när
en anmälan om nedskräpning
på tomten Brännaren 19 gjordes.
Fastighetsägaren kontaktades
för att som ansvarig fastighets­
ägare själv agera för att nedskräpningen skulle upphöra,
vilket är den normala gången.
– Han städade, men agerade
för långsamt med att inhägna
tomten, vilket gjorde att människorna kunde slå sig ner där. Sedan kom det in allt fler klagomål,
som främst har gällt rök, dålig
lukt och nedskräpning. Det eldades direkt på marken och i hembyggda kaminer, med cancerframkallande rökgaser som följd.
Kunde inte sköta hygien
På tomten fanns dessutom stora
mängder hushållsavfall, avföring och gasoltuber. Människorna som bodde där hade heller
inte möjlighet att sköta sin hygien då det saknades rinnande
vatten, uppvärmning, avfallshantering och toaletter.
En polisanmälan om nedskräpning gjordes, men den blev nedlagd. Fastighetsägaren fick ett föreläggande om att städa tomten
och ett beslut om att det var förbjudet att bo, campa och övernatta där, som inte heller gav resultat.
– Klagomål fortsatte att komma in och vi riktade ett föreläggande till de som vistades på platsen om att man inte fick bo där.
Beslutet överklagades av ett
ombud till en av EU-migranterna. Länsstyrelsen avslog beslutet
på formella grunder eftersom
miljöförvaltningen inte kunde
identifiera de som bodde på
Brännaren 19 och ärendet gick
vidare till Mark- och miljödomstolen.
Skyddar människors hälsa
– Vårt uppdrag är som sagt att
skydda människors hälsa och
miljön. Eftersom riskerna för
människornas hälsa och miljön
var omfattande och tidigare åtgärder för att undanröja dessa
risker inte hade kunnat genomföras fattade miljönämnden beslut om rättelse den 27 oktober.
Detta var en sista åtgärd i en
mycket komplicerad situation.
Vad kan socialtjänsten då göra
för att hjälpa EU-migranterna?
Huvudregel för EU-medborgare som vistas längre än tre månader i ett annat EU-land är att man
ska kunna försörja sig själv eller
vara aktivt arbetssökande med reella möjligheter att få ett arbete.
– Många av de som tillhör
gruppen från migrantlägret har
svårt att få ett stadigvarande arbete och därmed svårt att skaffa
egen bostad. Socialtjänsten kan
bara avhjälpa en akut nödsituation, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på sociala resursförvaltningen.
Driver vinterhärbärge
Sociala resursnämnden har antagit en handlingsplan som
bland annat innebär att Malmö
stad driver ett vinterhärbärge
från 1 december till 28 februari.
– Nämnden beviljar också
pengar till Stadsmissionen så att
de kan driva dagverksamheten
Crossroads dit utsatta EU-medborgare kan komma för att äta
frukost, duscha och tvätta. Där
finns också möjligheter till information och vägledning.
I handlingsplanen finns evakueringsboende i samband med
avvisningar eller vid extremväder, som klass 2-varning och
temperaturer under minus 5
grader.
NINA EGGERTH
ÅRETS FAMILJEFÖRESTÄLLNING PÅ HIPP
FÖR ALLA ÖVER 7 ÅR • URPREMIÄR 28 NOV 2015
Ränta
3,95%
DIN BIL BEGAGNATCENTER!
HÄR FINNS VI!
VILL NI HA EN BRA BEGAGNAD BIL?
DÅ ÄR DET BEGAGNATCENTER SOM GÄLLER!
Vi står till er tjänst! Robert B. 040-38 02 85. Ingvar S. 040-38 02 86. Sebastian B. 040-38 02 88. Jan K. 040-38 02 87
Din Bil Begagnatcenter hittar du på Agnesfridsvägen 128.
Malmö stads förtroendenämnd
AV PONTUS
STENSHÄLL
Har du frågor, eller synpunkter på vård och
omsorg i Malmö stad? Då är du välkommen
att kontakta oss.
Hit kan du vända dig för att få råd och stöd,
lämna synpunkter eller klagomål och få information om dina rättigheter inom vård och
omsorg.
Välkommen att kontakta oss på 040-34 11 24
VILDA ÄVENTYR I DEN
GREKISKA MYTOLOGIN!
Det går också bra att skriva hit på:
[email protected]
eller
August Palms plats 1, 205 80 Malmö
DIN BIL
BEGAGNATCENTER
Agnesfridsvägen 128.
Öppet: Mån-fre 09.00-18.00, lör, sön 11.00-15.00
www.dinbil.se/malmobeg
Bilia
Jägersro Center
Burger King
Din Bil Begagnatcenter
Erbjudandena kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Vi reserverar oss för eventuella feltryck.
VM-KRYSS 10/15
foto Martin Schönbeck
Klarar du
Malmökrysset?
HETER FORTE
EN KYRKOGÅRD ÖVERI MALMÖ LÄMNAR
MALMÖOMRÅDE
KOMMENDANTHUSET UPPFÖRDES 1786 PÅ UPPDRAG AV KUNG
GUSTAV III SOM TYGHUS TILL MALMÖHUS SLOTT. DET LIGGER PÅ
MALMÖHUSVÄGEN 5. I HUSET, SOM RENOVERADES 1965 OCH
SOM NUMERA TILLHÖR MALMÖ MUSÉER, HAR DET FUNNITS BÅDE
SJUKHUS OCH NÖDBOSTÄDER. NUMERA FINNS HÄR ETT EKOLOGISKT KAFÉ OCH IDÉLAB. BLAND ANNAT.....
VASS
BILDAS BOSTADSOMRÅDE SAK
MED GAMMALT
OFTA
GÅRDSNAMN
SYDOST
VID REA
JUL- DE SOM
DJUR GÄSTAR ÅBÄKE
OSS
AV
HALM
BREDVID
GRAN
...............................................
ADRESS
KAN SIBYLLA
...............................................
POSTNUMMER & ORT
OMRÅDE
PÅ ÖSTER
TV-PROGRAM
FINNS
I
KYRKA
TVÄTTSTÄLL
FIRMA
BALJA
ACKORD
HÄR FÖDS
GODA
TANKAR
FÖRSVARSVERK
TENN
N O R
F U R I
Ä
Ä T E
O R T
S
S A H
K
I
S Y F T
L L I S
O T L U
G E M
A N H A
U P
N
S P
T A
L
A R B E
VETTVILLING
FUNGERA
GRUVGÅNG
PANORA ÄR ETT FILMHUS SOM DRIVS AV FOLKETS BIO
MALMÖ. PANORA HAR INTE MINDRE ÄN 3 BIOSALONGER,
OCH ÖPPNADE PÅ FRIISGATAN 19D DEN 27 FEBRUARI I ÅR
I KVARTERET DÄR FÖRR TIDNINGEN ARBETET HADE LOKALER.
ETT VARIERAT UTBUD AV FILMER VISAS HÄR UNDER SÄSONGEN.
HÅLL UTKIK !
B
M A
S K Y B A R
M
K
O T Y G
G L A S
A N O
M
T R O E L L
P L A
R
R
P A S S A N D E
A O R
K J O L
T U N N E L N
ÄNDAMÅL
POPULAILA LÄRT
FÖR TUSEN
I IDOL MALLORCA I ROM ANNEMARIE
SJÖNG
”BLÅA
SKOR”
UPPFÖRSBACKE
KLÄMMA
KARL
DEL AV
NEW YORK
SEATMODELL
HAR FILM-
FAMN- SICKAN
ALLTID
DEL
EN NY
ÄR KANSKE EN
GULRÖD
FLAGGA
RYMMER
MYCKET
SAND
FÖRE L
PAROLL
LÄGE
PANORA
ÄR ETT
NEDLAGT
BLAD
MAT
RIK
TILL
KLURESS
P
MÅRTEN
SLUTSLAG I
RING
ANRIKT
MALMÖAPOTEK
PREPOSITION
BETYG
FÖRR
PRIS
GAR
A
NTI
A
RIK
KLURESS
P
E
O F
F E R T
R
*
Volkswagenkortet
Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta eller avgifter.
Har du inget kort? Besök volkswagenkortet.se eller kom in till
någon av våra anläggningar.
BUD I
POKER
SUGGA
MODSPENDANGER
SVAVEL
GÅR
MED
ÅNGA
AKVARIEFISK
STAD PÅ
NÄSET
Besöksadress: Agnesfridsvägen 128, Malmö. Tel 040-38 02 20.
JOJOÅK
*100% Volkswagenservice till bästa pris. Gäller arbete samt delar av Volkswagen Originalkvalitet.
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12-2015
FÖR
SÅVITT
SVENSKDANSK
TVSERIE
KAN
KORTHUS
LÄTT
BÖR
BIFF
VARA
FYLLER
MAN
DEN HANTERAR
FONDER
AKTIEBOLAG
MÄRKE
PÅ HUS
DATOR- FRÅGE- TING
JÄTTE SPEL KÄND
SVEND
KAN
POVLSEN
SKORRA DRÖJA
I SKÅNE
YTMÅTT
VIKTIG
BÅGE
I DIG
A
B E R G
K Å K
E
S O
G Å
R
S
I B U S S
P A N S K
A R A
A
B R O N
M Ö
E
R
Å R
T
A B
S A K
T T A N
P E
K Ö
V R E D
&
E J O N E
T
T E T
HAR
OFTA
ÖGA
C
M AT H A R
LA
PRONOMEN
FÖRE
V
FÖR- FARTYG
FÖR
STÅ
NOA
Vi står alltid beredda att ta emot dig och din Volkswagen, även utan
förbokning. Vi arbetar snabbt och utför bara de jobb som verkligen
är nödvändiga för din bil. För att vara säker på att inte behöva vänta,
ring och boka tid eller skicka en bokningsförfrågan via vår hemsida.
I
IV
RHODE
ISLAND
Kom in eller boka i förväg!
ALPMASSIV
GRIPA
2395 kr
fr. 1290 kr
fr. 4300 kr
Volkswagen originalservice
AL
ÖRT OCH
KVINNA
Verkstaden för dig med en Volkswagen
2010 och äldre!
Kamremsbyte
FIK
PRAGLAG
Direkt Express.
Byte bromsklotsar
STA- GRUV- LÄRARDIG &
TUNG GÅNG FACK
j Bakvända Malmö
NAKANO
SOM
BLEV
113 ÅR
KROG &
HOTELL I
MALMÖ
ICKEORD
KNIV &
GAFFEL
GULDMÅTT
SPISAR
BÄR
HON
OFTA
LILJEVÄXT
LASTBILSMÄRKE
MYRBO
LÄGGA
AV
NICKELTECKEN
MEDIABILDAS KÄND
PÅ VIN- MALMÖTERSJÖ
DEL
10
www.volkswagenmalmo.se
R
S K
MILDEL
RIKTNING
ÅLAR
LÄR VARA DET
BILD: GFJ1078
EFTER Q
DVÄRGANTAL
I SAGA
KARG
MARK
JUICE
GÖRS PÅ
STADION
HAR
MALMÖGATA
LÄMPLIG
FRAMPARTI
SLUT
PÅ
BRUS
UNION
FELAKTIGT
FILMJAN
SNOK
GENERAL
MOTORS
RESER
PÅ SIN
FRITID
TVÅ
LIKA
j Vårt
Lösning
nummer 9 2015
Malmö-X 9/15
BÖRD
FÖRE
JAN
OCH
DYLIKT
SES I
NAMN
BB
NU
SKOSKINN
KOPPLA
IHOP
SLIPAS
SPORTREPORTER
GRODDJUR
PASTORAL
JOHAN,
FÄLTHERRE
Fem vinnare får var sin t-shirt
från Malmö stad:
Paul Jacobsson
Ingrid Norrman
Åke Lindström
Jan Härdig
Lis Andersson
LARS
LENDROP
EPOK
SÅ TAS
SUPEN
VÄGBOKSTAV
HETTE STÅR
AMSTALIN FÖR
PERE
RYMDE
KOMMENDANTHUSET
Rätt lösning hittar du i nästa
nummer av Vårt Malmö som
kommer ut 27 december.
ELÄNDE
HAVSNÄRA
BOOMRÅDE
TRADITION
...............................................
NAMN
ÄR EN
DEN KAN
FINNAS
PÅ
RIBBAN
Ö MED
LEVADOR
TEXTA GÄRNA!
SKAAVTAL OMRÅDEN BERSJÖ
SAMBASTAD
RIKTIGT
DÅLIG
bild : HELA HUSET SNETT
FRAMIFRÅN
Du har en typisk Malmömiljö
till din hjälp när du löser krysset. Klipp ut korsordet och
skicka in lösningen senast den
15 december 2015 till:
Malmökrysset
Vårt Malmö
205 80 Malmö
Glöm inte att fylla i namn
och adress.
FINNS
UPPE I
MALMÖ
LIVE
POPUUTDELA- ÄR DE MALM
LÄR
FOROCH
SNABB- DES PÅ
LV4 BUNDNA SAHLIN
MAT
!
n
e
g
a
w
s
lk
o
V
0%
V
24 • november 2015
SPELMAN
TROR FATALIST
PÅ
DET ÄR
PÅ
DÖRREN
VÄNTANDE RAD
TYP AV
AVDRAG
TYMIN
I
KEMIN
Hemma i stan? Vet du var bilden
ovan är tagen? Skicka rätt svar till
j [email protected] eller posta ett vykort till:
Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80
Malmö senast den 15 december
2015. Vinnaren får en t-shirt!
Rätt svar i förra numret var Ängelholmsgatan 12, vilket Elin Ohrehade koll på. Grattis!
Direkt Express
Volkswagenkvalitet till bästa pris
november 2015 • 27
Företag med
givande bisyssla
UPPLEV ŠKODA
SIGN&DRIVE.
Det surrar på taket på Skans­
kas kontorshus i Hyllie. I alla fall sommartid när hyresgästerna i bikupan är fullt
upptagna med att producera
honung med en touch av
mint. Och de verkar trivas i
det växande Hyllie: första
sommaren gav 70 burkar
närproducerad honung.
– Med bikupor på regionkontorens tak hoppas vi bidra till att råda bot på den globala bidöden som är ett faktum, säger en av Skanskas
biskötare, Mathilda Jonsson.
Provkör och få en Sverigelott med chans på 25 miljoner,
samtidigt har du chans att vinna en ŠKODA-mountainbike.
Välkommen in för en härlig körupplevelse!
ŠKODA
SIGN & DRIVE FR.
ŠKODA
SIGN & DRIVE FR.
1 995
1 795
KR / MÅN
KR / MÅN
Rejält förankrade på taket står
de, kuporna som sedan augusti
förra året står på Skanskas tak.
Aktiviteten i kuporna en blåsig
dag i november är inte stor, nu
gäller det istället att bo in sig inför stundande vinter.
Men i sommar har det surrats
desto mer. Mathilda Jonsson är
en av Skanskas anställda som
ser till att bina har det bra på taket och kan berätta om de 30 kilo honung som blev resultatet
av binas arbete i år.
– Bina är verkligen uppskattade av vår personal och våra honungsambassadörer ser till att
det alltid finns en burk honung
i alla kök. Den är god att ringla
över te eller fil och har fått lite
mintsmak av de pollen bina
hämtar från alla lindar som
finns här i området, berättar Mathilda Jonsson, som till vardags
är uppdragsledare inom hållbar
utveckling på Skanska Sverige.
Får hjälp med honungen
Kuporna på taket leasar Skanska
av företaget Bee urban, som också står för den regelbundna sköt-
j Partierna
i kommunfullmäktige
Mathilda Jonsson
med bikuporna
på taket i Hyllie.
foto Peter Kroon
FOLKPARTIET
Östergatan 3,
211 25 Malmö
Telefon: 040-33 08 70
Fax: 040-33 08 79
[email protected]
www.folkpartiet.se/malmo
seln och, inte minst, slungar den
uppskattade honungen. Mathilda och några av hennes kollegor
är med och ser till bina ett par
gånger i månaden under binas
vakna säsong, rustade med
skyddskläder.
Under vintern ska de matas
med sockerlösning, som ersätt-
ning för den honung som skördades i augusti. Nu råder lugn i
kuporna, men när solen tittar
fram igen i vår och det är 16 grader, är det dags att vakna. Lindar
och andra nektar­givande arter
blommar igen – och arbetet med
att fylla honungs­lagret startar. CAMILLA WESTEMAR
j Malmöserien | Maria Melkersson
MILJÖPARTIET
Drottningtorget 2a
211 25 Malmö
Telefon: 040-23 46 00
[email protected]
www.mp.se/malmo
MODERATERNA
Hjulhamnsgatan 3
211 34 Malmö
Telefon: 040-10 40 60
[email protected]
www.malmomoderaterna.se
SOCIALDEMOKRATERNA
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30
Fax: 040-660 73 39
socialdemokraterna
@malmo.sap.se
www.socialdemokraterna.se/malmo
ŠKODA Rapid Spaceback Style TSI 110 hk
ALLTID
0 kr
SVERIGEDEMOKRATERNA
Telefon: 040-19 09 85
Fax: 040-32 05 33
[email protected]
www.sverigedemokraterna.se/
malmo
KONTANT
ŠKODA Fabia Style TSI 90 hk
VINN EN
CYKEL!
Bränsleförbrukning blandad körning från 3,6 l/100 km CO2 från 94 g/km.
ŠKODA Sign&Drive Konsumentleasing inkluderar serviceavtal, nybilsgaranti
och vägassistans, 36 mån eller 4 500 mil.
Agnesfridsv. 181. Tel: 040–670 13 00
Vard 9–18, lör 11–15, sön 11-15
FEMINISTISKT INITIATIV
Drottninggatan 6B,
212 11 Malmö
Telefon: 040-18 20 25
[email protected]
www.fimalmo.com
Garnisonsg. 16. Tel: 042–16 75 90
Vard 9–18, lör 11–14, sön 11-14
Gneisv. 6. Tel: 046–31 28 70
Vard 9–18, lör 11–15, sön 11-15
?
Vill du också
visa dina alster
här? Vi betalar
för alla publicerade bilder och
illustrationer.
Kontakta Åsa
Lempert på
j info.malmo
@givakt.se
VÄNSTERPARTIET
Nobelvägen 51
214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
Fax: 040-19 27 50
www.vmalmo.se
[email protected]
j Nätsändningar
Du vet väl att du kan
följa kommun­fullmäktige
direkt – via internet?
Den 10 december hålls
nästa sammanträde.
j malmo.se/kf
> Julstämning med marknad och renar
foto: Ralf Turander
j Sista lördagen i november fylls Gustav Adolfs torg av vintermagi för hela familjen. Den traditionsenliga julmarknaden öppnar med försäljning av klappar, mat och värmande
dryck. Vackra och spännande ljusinstallationer lyser upp
torget efter mörkrets inbrott. Under december kan man besöka bland annat isbjörnar och renar som bor i en stor upplyst snökula på torget. I vintervackra igloor finns olika spännande evenemang. Det ryktas att självaste tomten kan dyka
upp på torget. Jularrangemanget pågår till 23 december.
Julstämning.
4-6
DECEMBER
> Aktuell pjäs om flykt
j Följer du också Saga Norén på Länskrim
Malmö varje söndagskväll i SVT? Ett Malmö
som inte finns är scenografier, föremål och rekvisita från serien Bron som visas i Teknikens
och Sjöfartens hus. I blickfånget står Saga Noréns brungröna Porsche. Bakom en sprucken
betongvägg finns bland annat skulpturer från
tredje säsongen och amuletten med grodan
från säsong 2. Pågår till september 2016.
j I came to see you är en aktuell pjäs om flykt,
som ges på Malmö stadsteater/Intiman till och
med 9 december. Huvudpersonen Salim vill resa tillbaka till hemlandet Irak. Han bär känslor
av längtan efter det som en gång fanns och en
sorg över det han lämnat, men resan tillbaka
blir inte som Salim har tänkt sig. Pjäsen arbetar
med frågor som rör vår historia. Manus av dramatikern och skådespelaren Karim Rashid.
Känner du igen rekvisitan från Bron?
Entré 60 kr, barn under 15 år fri entré.
Parkeringsavgift 20 kr
> I helgen kröns
Lördagen den 5 dec kl 15.15 kommer Malmö Lucia med sina tärnor.
Res med buss 54 till Katrinetorp.
malmo.se/katrinetorp
Malmö Lucia firar 75 år. Ända sedan 1940 har ljusets drottning
med tärnor och stjärngossar lyst upp i mörkaste vintern.
– Lucia kommer till oss med glädje, godhet och värme, säger årets projektledare Lars Thelander.
Arbetet för att hålla traditionen vid liv börjar tidigt på våren och kräver insatser från både människor och hästar.
Utanför Flyinge finns de fyra
pensionerade tävlingshästarna
som på luciadagen, den 13 december, har uppgiften att dra de
två vagnarna med lucian och
hennes följe när de åker kortege
genom stan. Hästarna bor i kusken Fredrik Perssons stall. Han
har hjälpt Malmö stad med luciatåget under mer än tio år.
– Det är en trevlig tradition
och ett roligt uppdrag! Jag är
själv med och kör den ena vag-
Katrinetorps allé 1, Malmö
Lucia kommer
till oss med
glädje, godhet
och värme.
nen. Vi använder lugna, trygga
hästar som klarar mörkret, facklorna och musiken från den
medföljande orkestern. Vagnarna är högtidsvagnar från Flyinge
stuteri, säger Fredrik Persson.
Fira in det nya året
i Malmös vackra
och anrika operahus!
Konsert kl 14.00 & 21.00
a Barn & Familj
Bellevuegårdsbiblioteket Hej bebis!
stans 75:e lucia
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
f Fakta
Luciakortegen
startar 16.30 vid
Johanneskyrkan.
Lucia och hennes
följe åker med
häst och vagn
längs Södra Förstadsgatan, över
Gustav Adolfs
torg och når Stortorget klockan 17.
Börjar i april
I Malmö startar jobbet med årets
officiella luciafirande redan i
april. Först ska de medverkande
i Lucias följe plockas ut. Musik­
elever på Malmö latinskola får
anmäla sitt intresse och sedan
hålls en audition där sex tärnor
och fyra stjärngossar väljs ut av
två musiklärare.
– Efter sommarlovet börjar de
på regelbunden sångträning,
som pågår ända fram till skyltsöndagen, berättar Lars Thelander, som i vanliga fall är planeringschef på Latinskolan.
Själva lucian utses via en offentlig procedur där allmänheten kan nominera vem de vill.
Sedan 2001 är det Malmö stad
som håller i omröstningen.
Forna tiders röstande på fagra
töser från foton i en tidning är
ett minne blott.
– Man skickar inte in någon
bild på personen utan berättar
varför hon är en god ambassadör för Malmö. Det kan handla
om positiva insatser i till exempel ett projekt eller en organisation under det gångna året, som
är i linje med den värdegrund
som Malmö stad står för.
Kommitté väljer ut
Malmös stads luciakommitté,
där Lars Thelander ingår tillsammans med representanter från
gatukontoret och kommunens
planeringsenhet, intervjuar tio
av de framröstade kandidaterna.
Kommittén väljer ut den blivande ljusdrottningen.
– Vi ställer konkreta frågor
om deras engagemang, varför de
vill bli lucia för Malmö och vad
de tror att de kan förmedla.
Sista helgen i november börjar
det ärofyllda jobbet med att sprida ljus, godhet och värme i den
mörka vintertiden. Lucia kröns
under högtidliga former på Malmö latinskolas gård lördag den
28 november 16.30. Allmänheten
är självklart välkommen.
70 besök
Lucia och hennes följeslagare
har ett späckat program under
december fram till jul då de besöker bland annat sjukhus, äldreboenden och andra institutioner i Malmö där människor har
svårt att komma ut för att ta del
av luciafirandet.
– Det brukar bli runt 70 olika
besök, säger Lars Thelander.
27 november
30
april
– 29december
–31
maj
Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur
www.malmo.se/evenemang
VAD| Lucia/Malmö stads
Lucia
VAR| Stortorget
NÄR| 13 dec kl 17
Öppet fredag 12 - 20, lördag och söndag 10 - 17
Välkommen till en traditionell julmarknad!
Juldekorationer, antikviteter, godsaker, presenter,
blommor och mat fyller gården under tre dagar.
BILJETTER
040–20 85 00, malmoopera.se
foto Sanna Dolck
> Upplev Bron på nära håll
I helgen kröns den lucia som kommer att sitta främst i kortegen. ”Vi
använder lugna, trygga hästar som klarar mörkret, facklorna och
musiken från den medföljande orkestern”, säger Fredrik Persson,
som kommer att köra en av vagnarna. Till höger förra årets luciatåg.
Lästips för bebisar 27 nov kl 10. Sagostund för de minsta 11 dec kl 10.
Husiebiblioteket Sjung med ditt barn
8 mån–4 år 27 nov kl 14.30. Föräldracafé, fika och lek 30 nov & 14 dec kl
13.30–15. Tv-spel, prova på eller starta
en turnering 30 nov, 7 & 14 dec kl 15.
Rymdensaga 2–5 år 2 & 9 dec kl 10. En
liten julsaga – bio 2–5 år 21 dec kl 10.15.
Kulturhuset Mazetti Malmö Kulturskolas konserter: Gitarr och piano 1 dec
kl 18.30. Musik i Advent 2 dec kl 18.30.
Chicken Pop – pop och rock möter oboe
och darbouka 7 dec kl 18. Ljuspromenad
med musik och dans 13 dec kl 15, 17 &
19. Pianokonsert 14 dec kl 18.30. Jul­
konsert med stråkelever 15 dec kl 18.30.
Lindängenbiblioteket Sagostund 3 &
10 dec kl 9.30. Pyssel med Barnens
verkstad 12 dec kl 10.30.
Malmö Konsthall Öppen verkstad
28 nov kl 13.30–16.30.
Malmö Konstmuseum Teckna serier,
workshop i serier, manga och att
teckna 12 dec kl 12–14.30.
Moderna Museet Familjeverkstad för
vuxna och barn 29 nov kl 11.15–15.
Familjevisning 20 dec kl 13.
Rosengårdsbiblioteket Jul i vårt hus,
sagor för 1–3 år 8 dec kl 10.
Stadsbiblioteket Läxhjälp för 7–16 år
28 nov, 5 & 12 kl 13. Sagor på arabiska
för 0–8 år 28 nov & 13 dec kl 13. Sagor
på spanska för 3–6 år 29 nov kl 13, 13
dec kl 14. Sagor på tigrinja 29 nov kl 14.
Barnens verkstad 3–8 år 1, 15 & 22 dec
kl 15–17. Musikakuten – första hjälpen
i musik 9–12 år 1 dec kl 16–17. Balaganklubben med skräckteater och masktillverkning för dig 9–12 år 3, 10 & 17
dec kl 16–17. Sagor på svenska 3–6 år
3, 10 & 17 dec kl 9.30. Film för 9–12 år
4 dec kl 16–18. Sagor på bosniska/kroatiska/serbiska för 0–8 år 3 & 12 dec
kl 13. Sagor på italienska 0–8 år 6 dec
kl 15. Vattenverkstad med fiskyoga för
3–8 år 8 dec kl 15–17. Tonårsbokfika för
13–17 år 9 dec kl 15.30–17. Sagor på persiska för 0–8 år 19 dec kl 14.30.
Berätteribolaget Berättare, serietecknare och musiker. Barnens scen
28 nov kl 13 & 15.
Barnlördag Capoeira – brasiliansk
kampdans. Malmö Live 28 nov kl 14.
Julkalaset Julmys, pyssel och konsert. Palladium 28 nov kl 14.
foto Malin Arnesson
jul på katrinetorp
f Från Syrakusa till Sverige
Lucia föddes i Syrakusa
på Sicilien under 280-talet. I dåtidens romerska
samhälle var det straffbart att vara kristen och
Lucia dödades som ung
kvinna för sin tro. Hon
blev senare helgonförklarad. Luciadagen den
13 december är en helgondag i det kristna kyr-
koåret. Luciafirandet tros
ha kommit till Sverige
från Tyskland, där man
lät en flicka klä sig fint
med tända ljus likt en
gloria i håret, som ett Jesusbarn. I Sverige fick en
vitklädd vuxen kvinna
bära ljus i håret och dela
ut mat och dryck när
man vakade under årets
längsta natt, som enligt
dåtidens kalender inföll
mellan 12:e och 13:e december. Det mer moderna firandet började 1947
när Stockholms Dagblad
arrangerade det första
offentliga luciatåget. Det
röda skärpet symboliserar blodet när hon dog.
Källa: svenskakyrkan.se
VAD Familj/Tusen
och en natt
VAR Malmö Opera
NÄR 19 dec–9 jan
Vi sjunger in advent Husie kyrkokör
m fl. Husie kyrka 28 nov kl 16.
Adventsfest Körkonsert. Heliga Trefaldighetskyrkan 29 nov kl 11.
Malena Ernman Klassisk julmusik.
VAD Musik/Emil Jensen
VAR Victoriateatern
NÄR 1–5 dec
Malmö Live 29 nov kl 16.
Vi sjunger in advent Julens älskade
psalmer och sånger. Kirsebergs kyrka
29 nov kl 18.
Christmas Night Julklassiker. Malmö
Live 1 dec kl 19.30.
Charity Christmas Concert Till förmån för flyktingar. Limhamns kyrka
4 dec kl 17.
Malmö kammarkör S:t Andreas kyrka
5 dec kl 15.
Jul-sing-along med Sångbolaget. Palladium 5 dec kl 16
Malmö Kvartettsångsällskap Limhamns kyrka 5 dec kl 17.
Malmö akademiska kör och orkester
foto Andreas Eriksson
VAD Utställning/
Woodpecker Projects: Terra Incognita
VAR Krets
NÄR T o m 20 dec
S:t Johannes kyrka 5 dec kl 15 & 6 dec
kl 15 & 17.30
Limhamns Brassband Limhamns
kyrka 6 dec kl 16.
Saint Nicholas konsert Petri sångare,
ungdomskörer m fl. S:t Petri kyrka 6
dec kl 18.
West of Eden – Celtic Christmas Keltiskt julfirande med engelsk folkmusik. Palladium 6 dec kl 18.
Augustenborgsskolans musikklasser
S:t Johannes kyrka 9 dec kl 18.
Anders Ekborg – En Stilla Jul Palla-
dium 8 dec kl 19.
Musikhögskolans julkonsert S:t Petri
kyrka 10 dec kl 19.30.
Ungdomskåren Limhamns kyrka 11
dec kl 18
Malmö Södra Latins julkonsert
VAD Musik/Mashrou Leila
VAR Malmö Live
NÄR 1 dec
S:t Petri kyrka 11 dec kl 19.
Buckaroos Julkonsert. Victoriateatern 11–12 dec kl 19.
Musik i juletid Klassisk musik från
romantiken. S:t Pauli församlingshus
12 dec kl 11.
Musik i juletid Klassisk musik. S:t
Pauli församlingshus 12 dec kl 11.
Oxie kyrkokör Oxie Kyrka 12 dec kl 18.
Gospel Glow Kirsebergs kyrka 12 dec
kl 18.
Gospel Rose Choir S:t Johannes
kyrka 12 dec kl 18.
Spårvägens musikkår och sopran Elisabet Strid. S:ta Maria kyrka 12 dec kl 16.
Eriks Fältsångare & Romele Blås­
orkester Heliga Trefaldighetskyrkan
13 dec kl 18.
Noël Musik av Bach, Dandrieu m fl.
S:t Petri kyrka 13 dec kl 18.
Nya Latins stora kör S:t Andreas
kyrka 14 dec kl 19.
Min bästa jul – Carola Malmö Live 14
dec kl 19.30.
Adventsvesper Hemvärnets musikkår Eslöv. S:t Johannes kyrka 15 dec kl
19.30.
VAD Utställning/Vi har
en viktig grej på gång
VAR Malmö Konstmuseum
NÄR Hela perioden
Klubb Krinolin: Svanholm Singers
Stämningsfull julkonsert. Grand
Öl&Mat 15 dec kl 21.
Nya Malmö Latinskola S:t Johannes
kyrka 16 dec kl 19.
Julcafé med Malmö Kulturskola.
Gästspel som väcker frågor om vilka
kroppar som syns på scen. Skånes
Dansteater 28 nov kl 18.
Dans + Konst 60+ Föreställning där
dans och konst möts. Malmö Konsthall 29 nov kl 15.
Donnie Dansföreställning om lust,
attraktion och destruktion. Palladium 1–2 dec kl 19.30.
Running out of time Musikaliskt och
akrobatisk livekonstverk. Karavan
4–9 dec.
Hej då Campanella Har självuppoffring någon plats i den västerländska
livsstilen? Dansperformance. Inkonst
5 dec kl 18.
Kameliadamen Balett från Bolsjoj på
bioduk. Biograf Spegeln 6 dec kl 16.
Guintche Performance av Marlene
Monteiro Freitas. Inkonst 10 dec kl 18.
Plattform Din guide till den senaste
dansen. Palladium 11 dec kl 19.30.
Improshow med jultema. Malmö
AmatörteaterForum 11 dec kl 20.
Min Stora Sorg – en teaterkonsert.
Malmö Stadsteater/Intiman 11 dec kl
19, 12 dec kl 18, 15 dec kl 19.
The dreambox Virtual reality möter
scenkonst, med Bombina Bombast.
Inkonst 18–20 dec kl 18.15.
Polisens kör och polisens musikkår
Traditionell julmusik. S:t Johannes
kyrka 20 dec kl 18.
S:t Petris körer St Petri kyrka 20 dec
kl 18.
Vi sjunger in julen tillsammans
Sjung med gung-kören. S:t Andreas
kyrka 20 dec kl 18.
Kyrkokörens julkonsert S:t Andreas
kyrka 26 dec kl 18.
a Julmarknad
Traditionell julmarknad Hantverk,
mat, godis och drycker. Gustav Adolfs
torg 28 nov–23 dec kl 11–18.
Jul på slottet Marknad, sång, musik,
ponnyridning m m. Malmö Museer
29 nov kl 10–17.
Traditionell julmarknad Godis, presenter, blommor och mat. Katrinetorp 4 dec kl 12–20, 5–6 dec kl 10–17.
Julefrid i Wintertid Annorlunda julmarknad med fokus på julefrid. Statarmuseet 5–6 dec kl 11–16.
Bondens Egen Julmarknad Ekologiskt och lokalproducerat. Drottningtorget 12 dec kl 9–14.
Julmarknad med design- och hantverk. St Gertrud 12–13 dec kl 10–16.
Mitt Julmarknad Unika, lokalproducerade julklappar. Mitt Möllan 12–13
dec kl 11–16.
Julmarknad Mat, godsaker, hantverk
och designloppis. Folkets Park/Far i
Hatten 13 dec kl 10–18.
a Utställning
VAD| Teater/
Min stora sorg
VAR| Intiman
NÄR| 11–15 dec
aKlubb & sällskapsdans
Camarin Praktika argentinsk tango.
Ungdomens hus fredagar kl 20.30.
Casino Cosmopol Persiskt disco, DJ
Omid och Yohan 26 dec kl 23.
Grand Öl&Mat Klubb Wang Dang
Doodle – Thee Gravemen och The
Cheating Hearts, rock’n’roll 27 nov
kl 22–03. Grand Coctail Club, livejazz
10 dec kl 21–01.
Inkonst Lunch Beat 3 dec kl 12. Klubb
Asana – experimentell yoga med livemusik 10 dec kl 18.30.
Moriska Paviljongen Fiffel – house,
disco, techno 27 nov kl 23–03. Indie
Indie Superklubb – indiedisco 27 nov
kl 23–03. Record Collision 10 dec
kl 22–02.
a Lucia
Luciaallsång med Lyrans manskör,
The Lillies damkör, Lasse Bergrensson och Tommy Juth. S:ta Maria
kyrka 10–11 dec kl 19.
Julkonsert med luciatåg Barnkör,
Limhamns kyrkokör m fl. Limhamns
kyrka 13 dec kl 15.
Luciahögtid med stråkkvartett,
minior & barnkören. Husie Församlingshem 13 dec kl 16.
Lucia med barn & ungdomskör. Hyllie Kyrka 13 dec kl 16.
Malmö stads lucia Traditionellt
firande. Stortorget 13 dec kl 18.
Lucia Körkonsert. Tygelsjö kyrka 13
dec kl 17.
Lucia Kör med barn och ungdomar.
Västra Skrävlinge Kyrka 13 dec kl 17.
Lucia Barn- och ungdomskör. S:t
Andreas kyrka 13 dec kl 18.
Lucia med barnkör. Kirsebergs kyrka
13 dec kl 18.
Luciakonsert Maria Vokalensemble,
Musikhögskolan m fl. Mariakyrkan
13 dec kl 18.
Luciahögtid med Malmö akademiska
kör. S:t Johannes kyrka 13 dec kl 20.
Luciakonsert Stråkkvartett, ungdomskör m m. Kirsebergs kyrka 13
dec kl 21.
Traditionell luciakonsert Limhamns
musikklasser. S:t Johannes kyrka 14
dec kl 19.
a Musik
Top Hat Stepmusikal baserad på den
klassiska Ginger Rogers/Fred Astairefilmen. Malmö Opera t o m 13 dec.
Mikael Järlestrand Oxie Kyrka 26
dec kl 18.
Trio Zackrisång Piano och orgel.
Södra Sallerups kyrka 27 dec kl 16.
Soilwork Death Metal. KB 27 nov kl
19.30.
LördagsLive IV Malmö Symfoniorkester. Malmö Live 28 nov kl 14.
Eugen Onegin Opera av Tjajkovskij.
Malmö Opera 28 nov–27 dec.
Händels Messias Sing-along Sjung
med i oratoriet. Johannes kyrka 29
nov kl 18.
soul. Slagthuset 5 dec kl 19.30.
och Hans Appelqvist. Malmö Live 29
nov kl 19.
Popkolloklubben Konsert, film, gör
pins och t-shirts, skriv låtar, hitta folk
att spela med m m. Malmö Live 30
nov kl 15–18.
Melody Gardot Blues/jazz. Malmö
Live 30 nov kl 19.30.
Beth Hart Bluesrock, SingerSongwriter. KB 1 dec kl 20.
Emil Jensen – Om du inte står för
något faller du för allt. Victoriateatern 1–5 dec kl 19.
Mashrou Leila Ett av Mellanösterns
mest framgångsrika och uppmärksammande indiepopband. Malmö
Live 1 dec kl 19.
bergs kyrka 6 dec kl 18.
Expear & Drew Gress Jazz. Inter Arts
Center 8 dec kl 19.
Camerata Øresund Nyskapande tolkning av Händels Messias. Palladium 9
dec kl 19.
Starka temperament Finskt vemod
möter sydamerikanskt temperament,
MSO m fl. Malmö Live 10 dec kl 19.
Josipa Lisac Legendarisk kroatisk
sångerska. Palladium 12 dec kl 19.30.
Trollflöjten Opera från Metropolitan,
sänds på bioduk. Biograf Spegeln 12
dec kl 19, repris 13 dec kl 13.
Blåskraft med Malmö Kulturskola.
Malmö Live 15 dec kl 19.
Tolvotie Lunchkonsert. S:t Petri
kyrka 16 dec kl 12.10.
Onsdagsmusik Trumpet och orgel.
Kirsebergs kyrka 16 dec kl 18.
Thorbjørn Risager Blueskonsert. Victoriateatern 18 dec kl 19.
Kammarkonsert Favoriter i litet format. Malmö Operas foajé 19 dec kl 14.
Mostar Sevdah Reunion Urbant med
rötter i traditionell balkanmusik, sevdalinka. Malmö Live 19 dec kl 19.
Händels Messias special Gör din sång­
debut! Repetition, sen uppträder vi
tillsammans. Malmö Live 20 dec kl 16.
Fyra möten i P2 Nadin Al Khalidi
The storm and the fire & Müntzing/
Diers Country och pianoblues.
Malmö Live 2 dec kl 20.
Den Stora Vilan + Jacques Labouchere. Grand Öl&Mat 3 dec kl 21.
Kolonien & Världens Band Svensk
rotmusik med transglobal fusion.
Inkonst 4 dec kl 20.
De Lyckliga Kompisarna Energisk
punk. KB 5 dec kl 20.
Tower Of Power Disco, funk, R&B,
> Info & biljetter
Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar
du på malmo.se/evenemang. Har du inte tillgång till internet
går det bra att ringa Malmö Turism på 040-34 12 00.
FRIM improvisationskonsert Kirse-
a Nyår
Barnens nyår Eldshow, trolleri, pys-
sel och fyrverkeri. Magistratsparken
kl 13–17.
Nyårskonsert med kör, orkester och
solister. Malmö Opera 31 dec kl 14.
Nyårskonsert Fira in det nya året
med Malmö Symfoniorkester. Malmö
Live 31 dec kl 17.
Nyårsgala Galakonsert och dans till
orkester. Malmö Opera 31 dec kl 21.
Malmö stads nyårsfirande Ljusshow
och fyrverkerier på piazzan framför
Malmö Opera 31 dec kl 24.
a Show & humor
Jonas Gardell – Mitt enda liv Glittrande Las Vegas-show med orkester,
gospelkör, dansare m m. Malmö
Arena 27–28 nov kl 19.30.
Erwin Schrott Konsert och show
med latinamerikanska rytmer. Konserthuset 28 nov kl 19.
Vinterns mysigaste julshow med
Glimra Två Ainbuskar och En Fehling. Victoriateatern 30 nov kl 19.
Julgalan 2015 Färgsprakande julshow. Malmö Arena 3–5 dec kl 20.30.
Malmö Comedy Klubb Stand up. Bee
Kök & Bar 3 & 10 dec kl 19.30.
A Simple Space Nycirkus med musik
och akrobatik. Malmö Live 13 dec kl 19.
Croque Monsieur Revy av Valle Westesson och Kringlan Svensson. Malmö
Stadsteater/Hipp 19 dec–20 jan.
a Teater & dans
Charley’s tant Komedi i musikalisk
nyversion. Slagthuset t o m 28 nov.
Tigern Nyskriven pjäs om människans
MALMÖ KONSTHALL Mån–tis, tor–sön
11–17, ons kl 11–21. Joan Jonas – Light
Time Tales Retrospektiv utställning
utställning med video/film/performancekonst. Konstfilm i arabvärlden
Filmer av unga, internationellt verksamma konstnärer.
MALMÖ KONSTMUSEUM Alla dagar
10–17. Rainbow in the Dark Om
konst, religiösa ritualer, mysticism,
andlighet och tro. Vi har en viktig
grej på gång Grafik och serier med
politiska undertoner.
MALMÖ MUSEER Alla dagar 10–17.
Akvariet Fiskar, kräldjur m m. Framtidens fordon – nu och då Från början
av 1900-talet till nutidens framtid.
Himmel och jord Möt renässansmannen Tycho Brahe. Idéplaneten 800
m2 experimentarium. Rädda vår
kust Om det stora oljeutsläppet som
drabbade Bohuslän. Sommarsol och
mörka moln – Malmö 1914 Om förändringarna i Malmö 1914 med Baltiska utställningen i centrum. Women
making history 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö. Vår
natur Om naturen och djuren närmast oss. Välkommen till Sverige
Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945. Peggy
Bell Peggy fick bröstcancer i augusti
2010. Fotoutställning av Malin Sandberg, t om 29 nov. Ett Malmö som inte
finns Om tv-serien Bron, rekvisita m
m. Hur ser du? – I blickar av glas
speglas vi Ett projekt av konstnären
EvaMarie Lindahl i samband med
Bästa Biennalen.
MODERNA MUSEET Tis–sön 11–18.
Objekt och kroppar i vila och rörelse
Utforskar relationen mellan föremål
och människokroppen. Förvandlingar Träd in i en förtrollad värld,
där allt är i förvandling. Hannah Ryggen: Världen i väven Figurativ och
engagerade modernism. Öppna visningar lördagar kl 15.
sön 12–16. Bästa Biennalen: Minna
Palmqvist t o m 29 nov. Drawing
room – grafisk form t o m 13 dec.
Bruno Mathsson-priset 2015: Claesson Koivisto Rune 27 nov–24 jan.
Irrational Times – samtida kulturellt
utbytesprojekt 27 nov–10 jan.
Fotogalleriet Format Lör–sön 13–16.
Espen Gleditsch – White Lies t o m
20 dec. On studion – Beata Fransson
t o m 20 dec.
Galleri Engleson Tis–fre 12–18, lör–
sön 12–16. Marie Josephson, Malou
Nevhage, Catharina von Unge t o m
29 nov.
Galleri Final Ons–fre 12–17.30, lör–
sön 13–16. Lars Tunebo t o m 20 dec.
Galleri Rostrum Tor–sön kl 12–16. Ribbung & Pontus Raud t o m 6 dec.
Behind the Scene #9 10–13 dec kl 18–16.
Galleri Sagoy Tor–fre 15–17.30, lör–
sön 13–16. Ingeborg Nilsson Sjöberg
t o m 6 dec.
Krets Ons 17–20, fre 14–17, lör–sön
12–15. Woodpecker Projects: ’Terra
Incognita’ t o m 20 dec.
Limhamns Konsthall Lör–sön 12–16.
Inger Weichselbaumer t o m 29 nov.
Miva Fine Art Galleries Mån–lör
12–16. Nissan Engel t o m 5 dec.
Skånes Konstförening Carousell –
fyra videokonstnärer 13 dec kl 11.26.
Stadshuset Mån–fre 8–16. Vill du
vara med och forma Det digitala
Malmö? T o m 27 nov.
Teatermuseet Tis, fre–sön 13–16.
Malmö Amatörteater Forum firar det
tjugonde året t o m 6 dec.
a Övrigt
Bellevuegårdsbiblioteket Läxhjälp
för vuxna 30 nov, 7 & 14 dec kl 17–19.
Lindängenbiblioteket Kulturögonblicket – berättelser, skrönor, boktips,
musik 30 nov, 7 & 14 dec kl 13. Bokfrukost 4 dec kl 10. Fredagsfilm 11 dec kl
13. E-bokakuten 12 & 19 dec kl 11.
Malmö Live Guidad visning 20 dec kl 10.
Malmö Opera Guidad visning bakom
kulisserna 6 dec kl 12.30.
Oxiebiblioteket Föredrag av Rickard
Söderberg, operasångare, 3 dec kl 18.30.
Rosengårdsbiblioteket Språkcafé
och läxhjälp 30 nov, 2, 7 & 9 dec kl 15.
Stadsbiblioteket Öppen scen 30 nov,
7 & 14 dec kl 18. Öppen scen 30 nov,
7 & 14 dec kl 18. Talar du persiska eller
dari? Vi hjälper dig att lära dig svenska
1, 8 & 15 dec kl 15. Akademisk kvart
– forskning till lunch 2, 9 & 16 dec kl
12.30. Språkhörnan – träna svenska 2,
9 & 16 dec kl 17. Skönlitterära tips för
läsglada 3 dec kl 14 & 18. Läxhälp och
stöd i svenska 3 & 10 dec kl 16. Tonårsbokfika 9 dec kl 15.30–17. EU-föreläsning: Från förebild till arbetslös 10 dec
kl 12.30. Lärcentrum: Kom igång med
datorn 10 dec kl 15–17.
PlanetGreenFestival Musik, upcycling-workshoppar, mat m m. Arena
305; 27 nov kl 15–23.
Isbana med skridskouthyrning. Folkets Park fr 28 nov alla dagar 10–21.
V75 – Sv Uppfödningslöpning, Meadow Prophets Minne, J Jacobssons
Minne, travtävling. Jägersro trav &
galopp 28 nov.
Dansa! Samba med Estilo Faixa.
Malmö Live 28 nov kl 18.
Vintermagi för stora och små, ljusinstallationer, igloos och juliga aktiviteter. Gustav Adolfs torg 28 nov–23
dec kl 11–18.
Elitserien i handboll Baltiska Hallen
30 nov & 9 dec kl 19, 12 dec kl 15.15, 18
dec kl 19.
Dansa! Folk med Lajka och Malmö
Folk, dansworkshop. Malmö Live 6
dec kl 17.
Fattade du nåt? Studiecirkel i ny
scenkonst. Inkonst 10 dec kl 18.
Vinter i parken Loppis, marknad,
isbana, musik, eldshow, barnaktiviteter m m. Folkets park 13 dec kl 10–18.
Sylvesterloppet Motionslopp. Pildammsparken 31 dec.
Foto Mikael Lindell Bohlin
VAD Teater/Sällskapsresan
vAR Nöjesteatern
NÄR T o m 20 dec
foto Andreas Larsson
exChange Moçambique – Sweden
Form/Design Center Tis–lör 11–17,
VAD Julmarknad/
Vinter i parken
VAR Folkets Park
NÄR 13 dec
VAD Familj/Ljuspromenad
VAR Kulturhuset Mazetti
NÄR 13 dec
VAD Teater/Guintche
VAR Inkonst
NÄR 10 dec
VAD Dans/Donnie
VAR Palladium
NÄR 1–2 dec
Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här. Du hittar ännu mer på malmo.se/evenemang.
foto Sandra Ylikangas
a Julkonserter
rädsla för det främmande. Malmö
Stadsteater/Intiman t o m 2 dec.
Stormen Shakespeares vindlande
historia om svek, hämnd, kärlek och
förlåtelse. Moomsteatern t o m 5 dec.
I Came To See You Nyskriven pjäs om
flykt, längtan, sorg och att återvända.
Malmö Stadsteater/Intiman t o m 9 dec.
Greker är så tragiska Nyskriven
antik tragedi om krisen i Grekland.
Teaterrepubliken t o m 11 dec.
Sällskapsresan Musikal på Lasse
Åbergs film Nöjesteatern t o m 20 dec.
Ann Heberlein Livet döden och
meningen med allt. Victoriateatern
27–28 nov kl 19.
Victoriateatern 17 dec kl 18.30.
Christmas Carols Johanneskören. S:t
Johannes kyrka 17 dec kl 19.30.
Familjejulkonsert S:t Johannes kyrka
19 dec kl 15.
Brandkårens Julgala med Helen Sjöholm, Malmö Brandkårs Orkester m
fl. Malmö Arena 19 dec kl 15 & 19.
S:t Matteus Gospel Mariakyrkan 19
dec kl 18.
Tommys Jul Tommy Körberg med 12mannaband. Malmö Live 19 dec kl 18.
Jul i jazz och folkton Kirsebergs sångensemble. Kirsebergs kyrka 19 dec
kl 19.
Julmusik Kyrkokören tillsammans
med musiker från MSO. Husie kyrka
20 dec kl 16.
foto John Artur
foto Peter Westrup
VAD Utställning/Bruno
Mathsson-priset 2015
Var Form/Design Center
NÄR T om 24 jan
Öppen verkstad med pepparkaksbak
i lera. Pernilla Norrman Keramikverkstad 28–29 nov kl 12–16.
Hjältar, gudar, monster Vilda äventyr i den grekiska mytologin, familjeföreställning. Malmö Stadsteater/
Hipp 28 nov–23 jan.
Lucia och Nalle Luciamusik med
Malmö Symfoniorkester. Malmö Live
12–13 dec kl 11, 13 & 15.
Snowman Musik- och teaterföreställning med kulturskolans elever.
Malmö Live 12 dec kl 14.
Gitarr på Ribban med Malmö Kulturskola. Ribersborgsskolan 16 dec kl 18.30.
Peter Pan och Kapten Krok Flygande
äventyr med musik och dans. Palladium 19–20, 26–30 dec kl 16.
Tusen och en natt Familjeföreställning i en skimrande sagovärld med
färgstarka personer och sällsamma
äventyr. Malmö Opera 19 dec–9 jan.
Stadsbiljetten.
En ny app för dig
som reser i stan.
Köp biljett
snabbt och
enkelt!