Läs gärna tidningen Nyinflyttad - En tidning för

NYi nflyttad
2015
En tidning för alla nya Karlskogabor
Välkommen till
Alfred Nobels
Karlskoga!
Vi är glada för att du har valt att bo i Karlskoga, staden där Alfred Nobel
var verksam och spenderade sina sista år i livet. I Karlskoga bubblar det
av framtidstro och nytänkande på många plan. Här möts forskning och
näringsliv och vi är ett tillverkningstekniskt centrum.
Vi har en gymnasieskola med både teknikcollege och vård- och omsorgscollege. Och vi satsar på att väcka ett intresse för matematik, teknik och
naturvetenskap redan från förskoleåldern och upp till forskningsnivå.
Karlskoga ligger vackert till vid sjön Möckelns strand och du har nära
till naturen var du än bor. I centrala Karlskoga finns många trevliga butiker och restauranger. Från torget mitt i staden har du endast 5 minuters
promenad till Näset där du kan sola, bada och spela bangolf. Vi har ett
brett och rikt förenings- och kulturliv och många möjligheter till fritidsaktiviteter både sommar och vinter. I Karlskoga finns bland annat vackra
motionsspår, skidspår, vandringsleder, skridskoplaner, golfbana, ridhus,
ishall, uppvärmd konstgräsplan, badhus och en levande kulturskola med
stor verksamhet.
Det här är bara en liten del av vad Karlskoga kan erbjuda och i denna
tidning kan du läsa mer om vårt utbud.
Vi är över 30 000 som trivs att bo och leva i Karlskoga. Nu hoppas vi
att du ska trivas här!
2
Fakta om Karlskoga
30 054 invånare (2014-12-31)
Mer än 30 000 invånare bor i Karlskoga
kommun som är stort till ytan – nästan
51 000 hektar – och tillhör Värmlands landskap samt Örebro län. Centralorten i kommunen är Karlskoga men runt om finns andra mindre samhällen som Granbergsdal,
Karlsdal, Kedjeåsen, Linnebäck, Utterbäck,
Lunedet/Rosensjö och Immetorp.
Tillverkningsindustri är den största näringsgrenen i Karlskoga med cirka
4 800 anställda. Vård, omsorg och offentlig förvaltning har 3 000 anställda.
Största arbetsgivare är Karlskoga kommun 2 500, Transcom 750, Karlskoga
lasarett 860 och SAAB Bofors Dynamics 700.
Totalt har omkring 15 000 sin arbetsplats i Karlskoga, som är en stor inpendlarkommun. Cirka 4 000 människor
pendlar till Karlskoga för att arbeta. En
stor del av dessa kommer från den södra grannkommunen, Degerfors.
Sedan 2012 är Karlskoga kommun
finskt förvaltningsområde. Det innebär
att sverigefinnar i kommunen ska stöttas
när det gäller till exempel möjligheter att
tala finska, att behålla och utveckla sin
kultur och att ha inflytande i frågor som
berör dem. För att detta ska fungera har
Karlskoga kommunen en verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde.
För information om hur Karlskoga styrs
och politisk ledning besök
www.karlskoga.se/sastyrskarlskogakommun
Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Lars Berggren.
Annonstraffic: Tove Svensson.
Annonsavd.: Karl-Henrik Franzén.
Adress: Fogdevägen 2, 183 64 Täby.
Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.storstadspress.se
MED
www
LEMSBEVIS
. safetrade. s e
Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Storstadspress AB.
Omslagsbild: Roger Gleisner.
Fotografer: Roger Gleisner, Sonia Jansson, Kenneth Hellman, Kay Kjellgrad, Frida Edlund,
Kenneth Sundström och Karlskoga kommun.
Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden april 2015 – mars 2016 i Karlskoga kommun.
Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: V-TAB, Västerås 2015, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: 1410718
Posttidning nr 22
Karlskoga – en marknadsplats som växer
Under de senaste åren har Karlskoga växt som marknadsplats och blivit ett mellanregionalt
handelscentrum. Här finns också unika och attraktiva lägen för bostäder.
Biltema och Burger King är de senaste i raden att
etablera sig här. När en nationell restaurangkedja
nyligen ville etablera i centrum fanns inte en enda
ledig lokal. Men nya lokaler är under planering.
Även nya centrala bostäder har byggts de
senaste åren och flera håller på att planeras. I
Karlskoga har du alltid nära till vatten och natur. Många nya attraktiva tomter med närhet
till vatten har tagits fram de senaste åren och
fler är på gång. Några av dem helt unika, med
egen brygga och båtplats direkt utanför fönstret
- inne i Karlskoga!
Samtidigt utvecklas och utvidgas strandpromenaden. Under 2015 byggs en skateboardpark intill
Möckelns strand samt ställplatser för husbilar.
Näringslivet i Karlskoga har stor variation
med tyngdpunkt på teknisk kompetens. Räknat
i antalet ingenjörer är Karlskoga i topp i Sverige.
Den högteknologiska industrin i Alfred Nobels
anda är också mycket viktig men näringslivet
håller generellt på att breddas.
Kommunen har byggt en ny biogasfabrik
som öppnar för en hållbar energiförsörjning på
både kort och lång sikt. Nästa steg i utvecklingen
med vätgasutvinning från samma anläggning är
redan på gång.
Karlskoga har gjort en mycket viktig och
lyckad satsning på det nya Möckelngymnasiet
där man, tillsammans med grannkommunen
Degerfors, lägger grunden för en ökad kom-
petensnivå för ortens kommande generationer.
För att knyta samman studenter och näringslivets behov har en plattform för innovation och
forskning skapats genom Örebro Science Park,
som nu genomgår en mycket positiv och spännande utveckling.
Befolkningen i Karlskoga ökar och i slutet
på 2014 passerade vi 30 000 invånare. Tillsammans arbetar vi målmedvetet för att den utvecklingen ska bli både långvarig och lyckosam.
Kompetens
Kompetens
Kompetens
för
för
för
tillväxt
tillväxt
Vuxnas
Vuxnas lärande
lärande ii Karlskoga-Degerfors
Karlskoga-Degerfors
Vuxnas lärande i Karlskoga-Degerfors
Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan
N
Aktiv näringslivssamverkan
N
Aktiv näringslivssamverkan
N Aktiv
näringslivssamverkan
Explosivämnestekniker
N Explosivämnestekniker
N Specialist
Explosivämnestekniker
inim CNC teknik
N Specialist inim CNC teknik
N Specialist inom CNC teknik
Karlskoga
Karlskoga
Karlskoga
Välkommen till ICA Maxi i Karlskoga!
Lärcentrum
Lärcentrum
N Kompetensutveckling för näringslivet
Lärcentrum
N Kompetensutveckling för näringslivet
N
N
N
N
N
Kompetensutveckling
för näringslivet
Högskolestudier
på distans
Högskolestudier på distans
Högskolestudier
på distans
Din lokala studieplats
Din lokala studieplats
Din lokala studieplats
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen
N Svenska för invandrare (SFI)
Vuxenutbildningen
N Svenska för invandrare (SFI)
N
N
N
N
N
Degerfors
Degerfors
Degerfors
Svenska för invandrare
(SFI)
Grundläggande
nivå
Grundläggande nivå
Grundläggande
Gymnasial
nivå nivå
Gymnasial nivå
-
Högskoleförberedande
Gymnasial
nivå
-Högskoleförberedande
Yrkesutbildning
-
- Högskoleförberedande
Yrkesutbildning
- Yrkesutbildning
II behov
behov av
av ny
ny kompetens?
kompetens?
I behov av ny kompetens?
Ring Studie- och yrkesvägledare 0586-611 94, 617 54
Ring Studie- och yrkesvägledare 0586-611 94, 617 54
&ÚRETAGOCHORGANISATIONERRING,ËRCENTRUMs2EKTOR
Ring Studie- och yrkesvägledare 0586-611 94, 617 54
&ÚRETAGOCHORGANISATIONERRING,ËRCENTRUMs2EKTOR
&ÚRETAGOCHORGANISATIONERRING,ËRCENTRUMs2EKTOR
www.karlskoga.se/vuxenutbildning
www.karlskoga.se/vuxenutbildning
www.karlskoga.se/vuxenutbildning
Butiken med allt under ett tak. Både den goda maten
och det mesta du kan behöva till hus & hem.
På ICA Maxi har vi eget bageri som bakar 7 dagar i veckan.
I vårt butikskök tillagar vi allt från läcker festmat och smörgåstårtor
till dagens husman.
Ja, på ICA Maxi finns det mesta man kan önska sig!
Du hittar oss på Gesällgatan ca 300 m från busstationen.
Välkommen till ICA Maxi Karlskoga!
8-22
3
Karlskoga bibliotek – en plats för dig
Karlskoga bibliotek är beläget vid Alfred Nobels torg, mitt i Karlskoga centrum.
I samma hus finns även rådgivarna samt kommun- och folkrörelsearkiven.
Biblioteket är en plats för möten och gemenskap med omkring 300 000 besökare varje år.
En plats för samling kring olika intresseområden och kulturer oavsett förutsättningar, ålder
och kön.
Förutom den traditionella utlåningen av
böcker, finns även bland annat CD-skivor, filmer och tv-spel att låna och möjlighet att boka
internetanslutna datorer.
Vår och höst har vi ett innehållsrikt program
med bland annat barnteater, författarbesök, föreläsningar och utställningar. Alla evenemang och
aktiviteter är gratis. Aktuella program finns att
hämta på biblioteket eller på bibliotek.karlskoga.se
Vi har generösa öppettider som ger dig möjligheten att förutsättningslöst ta del av bibliotekets utbud för avkoppling, studier och informationssökning. Vi som arbetar här vill ge dig
information och upplevelser till nytta och nöje.
I biblioteket lokaler finns även Möckelnföreningarna. Det är ett nätverk för föreningar
och organisationer i civilsamhället. Möckelnföreningarna arbetar med att stärka föreningslivet
och erbjuda verksamhetsstöd med bland annat
en gemensam webbportal.
Rådgivarna
I biblioteket hittar du även Karlskoga kommuns tre rådgivare; budget- och skuldrådgivaren, konsumentrådgivaren samt energi- och
klimatrådgivaren. Rådgivarna finns till för att
opartiskt och kostnadsfritt hjälpa kommuninvånare med frågor inom respektive område.
Är du osäker när du handlar på internet?
Vilka villkor gäller när? Har du fått en bluffaktura? Vänd dig till konsumentrådgivaren om
du funderar på hur olika avtal om olika varor
och tjänster gäller. Du får information om vad
du bör tänka på innan du köper en vara eller
4
tecknar ett avtal samt vilka rättigheter du har
därefter.
Hur ska man egentligen spara? Vad ska man
tänka på när man lånar pengar? Är din skuldsituation på väg att bli ohållbar? Budget- och
skuldrådgivaren hjälper till utifrån just din situation. Du kan kontakta budget- och skuldrådgivaren för att få tips och råd om hur du
kan förbättra din ekonomi. Det kan handla om
förslag för att få en bättre vardagsekonomi eller
att lägga upp en hållbar budget.
Hur kan du dra ner elkostnaderna? Vilket
elavtal är rätt för just dig? Finns det bidrag att
få? Dessa frågor kan energi- och klimatrådgivaren hjälpa dig med. Du kan vända dig till en-
ergi- och klimatrådgivaren om du vill ta reda
på hur du kan spara el och därmed sänka dina
kostnader. Det kan handla om val av elleverantör, uppvärmningssystem eller transportmedel.
Rådgivningen vänder sig till privatpersoner,
organisationer och föreningar samt små till
medelstora företag. Energi- och klimatrådgivaren kan också göra hembesök för att till exempel
göra enklare energibesiktningar av villor.
Arkiven
Karlskoga kommunarkiv vårdar och bevarar
unika handlingar som berättar om Karlskoga
förr och nu. Bland annat finns kommunala
protokoll från år 1814, fattigvårdshandlingar
från år 1819 samt skolkataloger, skolåldersförteckningar och betyg från år 1864 med mera.
I kommunarkivet finns även Folkrörelsernas
arkiv som tar emot arkivhandlingar från alla
slags föreningar i Karlskoga och Degerfors.
Här arrangeras evenemang i form av bland
annat så kallade lokalhistoriska föreläsningar. På dessa föreläsningar får man lära sig om
Karlskogas historia från personer med ett stort
intresse för vad de talar om. De lokalhistoriska
föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för
allmänheten.
Arkivet ger även ut en tidskrift som utkommer två gånger per år och heter Tidvis.
Utbildning i FramKaNT
Karlskoga satsar på utbildning. Ett tydligt bevis på det är den nybyggda gymnasieskolan som invigdes
2013. Inom alla våra verksamheter pågår ett målmedvetet utvecklingsarbete för att förbättra resultaten
och erbjuda en kvalitativ skola för alla.
Karlskogas näringsliv har sedan lång tid tillbaka en kärna av högteknologisk industri. För
att möta både det lokala och nationella behovet av välutbildad arbetskraft satsar vi extra på
naturvetenskap och teknik i all vår verksamhet.
FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik) är ett förhållningssätt som
genomsyrar allt lärande från förskola till forskning. Samarbetet med det lokala näringslivet
inom området är en viktig del i det arbetet och
sker på alla nivåer.
Förskolan
I Karlskoga har vi en hög andel utbildade förskollärare, vilket bidrar till ett medvetet pedagogiskt arbete. Redan i förskolan spelar naturvetenskap och teknik en viktig roll. Barnens intresse och nyfikenhet stärks genom upplevelser
och experiment som utifrån barnens lek vävs in
i verksamheten.
Våra förskolor ligger i naturnära områden
med goda möjligheter till varierande utomhusaktiviteter. Vi arbetar aktivt med att skapa
en utmanande, stimulerande och säker utevistelse för barnen.
Grundskolan
Skolorna inom Karlskoga kommun har medvetna och engagerade pedagoger som genom
reflektion och flexibilitet tar vara på varje elevs
förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vi har god lärartäthet och en hög
andel fritidspedagoger inom fritidshemmen.
Ett tydligt ledarskap i klassrummet och en
genomtänkt klassrumspedagogik där eleverna är
aktiva och har inflytande är enligt oss viktigt för
att eleverna ska nå bra resultat. Vi är mitt inne i
ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att
höja elevernas resultat och skapa en skola där
vi kan ta hand om och möta alla elever utifrån
deras behov. En del i detta är att införa förstelärartjänster och vi har nu över 30 förstelärare i
kommunen. Genom ett kommunövergripande
kvalitetsarbete säkerställer vi att alla våra skolor
håller en hög kvalité både vad gäller undervisning och social miljö.
Bland våra högstadieelever är fritidsgårdarna
populära. Här umgås man med kompisar och
deltar i olika aktiviteter. På sommaren flyttar
verksamheten ut till vår lägergård i Knapped
där det blir mycket bad, sport och andra utomhusaktiviteter. Under vår och höst används
lägergården av många skolklasser för lägerskolor
och hajker.
Gymnasieskolan
Möckelngymnasiet är den gemensamma gymnasieskolan i Karlskoga och grannkommunen Degerfors och finns på båda orterna. Möckelngymnasiet har ett stort utbud av både yrkes- och högskoleförberedande program. Här finns 14 av de
18 nationella programmen samt fem introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Möckelngymnasiet är kommunens stolthet och det finns
ett stort engagemang från det lokala näringslivet.
Inom Teknikcollege och flera av yrkesprogrammen finns ett nära samarbete och Vård- och
omsorgscollege har dessutom ett gott samarbete
med kommunerna och Region Örebro län. Vi
har idrottsutbildningar på elitnivå inom fotboll
och ishockey NIU (Nationellt Godkänd Idrottsutbildning) vilket ger dig möjlighet att utveckla
din idrottsspets även på skoltid.
Vuxenutbildning
I Karlskoga finns många alternativ för dig som
funderar på en ny inriktning i livet eller är nyfiken på kortare kurser. Vuxnas lärande erbjuder
universitetsstudier på distans, gymnasiala och
grundläggande kurser, yrkeshögskoleutbildning
och utbildning i svenska för invandrare. Här
erbjuds också kompetensutveckling för företag,
organisationer och offentliga arbetsplatser.
På Karlskoga folkhögskola finns både längre
utbildningar och kortare kurser och det finns
flera studieförbund i staden.
Se hit, några bra tips
Välkommen till Möckelngymnasiet. På frisörsalongen kan du få en elevklippning till bra pris
och på restaurang Möckeln serverar restaurangoch livsmedelsprogrammet mycket god och
prisvärd lunch.
Fakta om utbildning:
29 förskolor (varav 3 fristående)
16 familjedaghem
10 grundskolor (varav 1 friskola)
2 gymnasieskolor (varav 1 friskola)
3 öppna förskolor
3 fritidsgårdar
Du kan läsa mer om utbildning i Karlskoga på
www.karlskoga.se/utbildning--barnomsorg
5
Karlskoga Energi & Miljö AB
hälsar dig välkommen!
Från oss får du dina leveranser av el, vatten och avlopp, fjärrvärme, bredbandstjänster samt hämtning av hushållsavfall. Vi har bland de lägsta priserna i
Örebro och Värmlands län och håller hög kvalitet med närhet och service.
Renhållning, återvinning och biogas
Vi hämtar ditt hushållsavfall inklusive brännbara grovsopor. Dessa körs till kraftvärmeverket för
förbränning och blir sedan fjärrvärme. Icke brännbara grovsopor såsom gamla vitvaror hämtar
vi avgiftsfritt efter beställning.
Vi har ställt om så att våra kunder separerar ut matavfallet från övrigt brännbart avfall och
det transporteras till vår biogasanläggning och omvandlas till biogas. Har du en biogasbil är
du välkommen till vår tankstation vid Mosseruds återvinningsanläggning. Vi erbjuder också
en tjänst där vi hämtar trädgårdsavfall hemma hos våra kunder mellan maj och oktober.
Återvinningsbart material som tidningar, glas, plåt, papp och liknande samlas in vid särskilda
återvinningsstationer. Avfallet transporteras sedan till andra företag som tar hand om detta på
föreskrivet sätt. Information om var återvinningsstationerna finns hittar du på vår hemsida.
På vår återvinningsanläggning Mosserud, som ligger cirka 4 km väster om Karlskoga efter
E18, kan du lämna dina grovsopor gratis under förutsättning att de är sorterade i olika fraktioner. Vi tar emot det mesta, till exempel järn och metall, brännbart, hårdplast, plåtburkar och
kapsyler, ris och trävirke, jord, löv gräs, kläder, wellpapp, kartong, glas, batterier, däck, farligt
avfall, kyl och frys.
Så här hittar du till Mosseruds återvinningsanläggning
Åk från Karlskoga längs E18 i riktning mot Kristinehamn/Karlstad. Ungefär fyra kilometer från
rondellen ligger Mosseruds återvinningsanläggning.
Fjärrvärme
Vi levererar fjärrvärme till de flesta flerbostadshus, offentliga byggnader, affärslokaler och till
cirka 1100 villor i Karlskoga. Fjärrvärme är en miljövänlig, ekonomisk, underhållsfri och säker
uppvärmningsform. Värmen produceras vid kraftvärmeverket i Björkborn. Är du intresserad
av att installera fjärrvärme kontaktar du oss så får du veta läget i ditt område.
Stadsnät
Karlskoga Stadsnät har ett modernt, framtidssäkert och öppet stadsnät med ett brett tjänsteutbud, låga priser och otroligt hög hastighet. En anslutning ger dig tillgång till marknadens
största utbud av Internet, TV- och telefonitjänster.
De tjänsteleverantörer som finns att välja mellan i dagsläget är AllTele, Bahnhof, Bredband2,
Riksnet, Universal Telecom, Bredbandsbolaget, Canal Digital, Viasat och Tuna KabelTV +
Sappa.
Kontakta oss om du är intresserad av att ansluta dig.
Vatten och avlopp
I Karlskoga har vi mycket goda förutsättningar att kunna leverera ett bra dricksvatten tack
vare Lokaåsens förläggning vid Gälleråsen, där vårt vattenverk ligger.
När vattnet har använts - till toaletter, tvätt, disk etc - avleds det i avloppsledningar till
reningsverket. Där renas vattnet varefter det släpps tillbaka till naturen i sjön Möckeln. Våra
priser finns på vår hemsida.
El
Vi producerar el lokalt i Svartälven och Timsälven. Av oss kan du till ett bra pris köpa vår
gröna Karlskoga-El. Vi är även nätägare i Karlskoga, vilket innebär att du betalar din elnätsavgift till oss. När du köper Karlskoga-El får du all el samlad på en och samma faktura.
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 750 100 eller
e-post [email protected]
Våra öppettider är måndag - torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00 - 15.00
Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av sex olika verksamheter som
dagligen arbetar med gröna energilösningar för det hållbara samhället.
Koncernen omsätter cirka 500 Mkr och har 180 anställda.
www.karlskogaenergi.se | Telefon: 0586-750 100
6
Ett levande
Nobelmuseum
i Karlskoga
väcker
upptäckarlusta!
Kulturskolan - din bästa stund i veckan!
Kurser i dans, bild, musik och teater för alla åldrar.
Vi ses! www.karlskoga.se/kulturskolan
Välkommen till
Lonnhyttans/Granbergsdals skola
För mer information
kontakta rektor Kerstin Eriksson tel. 123 04
eller tel. 0586-121 20
eller gå in på vår
hemsida www.lonnhyttan.se
Välkommen till Karlskoga
UPPLEV ALFRED NOBEL I HANS HEM PÅ
BJÖRKBORN Björkborns Herrgård är Alfred Nobels
sista svenska hem där du ser hur han levde och arbetade.
I Nobels laboratorium, där en del av hans uppfinningar
kom till, finns stora delar av originalutrustningen kvar.
Fiffiga Huset, intill laboratoriet, är en experimentverkstad
för barn i alla åldrar.
Bofors Industrimuseum visar 350-årig industrihistoria.
Här följer du utvecklingen från smides- och skogsbolag till
dagens högteknologiska försvarsföretag.
Öppet 1 juni-31 augusti tisdag - söndag 11-16.
Café Nobel öppet hela sommaren. Midsommarafton stängt.
Öppet resten av året efter förhandsbokning.
Telefon: 0586-834 94. Fax: 0586-352 20.
Varmt välkommen!
www.nobelmuseetikarlskoga.se
Rävåsens IK Karlskoga
Herr- Damfotboll
Ungdomsfotboll
0586-527 86
[email protected]
Rävåsens IK loppis
Maskinvägen 24
69137 Karlskoga
072-550 34 29, 0586-527 86
Det är en naturlig rättighet:
Att kunna äta
den fisk vi fångar.
Det är en naturlig rättighet:
Att kunna äta
den fisk vi fångar.
Välkommen till Örebro län!
Länsstyrelsen i Örebro län är en samlande kraft för länets utveckling.
Vi arbetar för bra livsvillkor för människor, djur och natur.
Våra uppdrag spänner över många olika områden. Bland annat arbetar
vi för en levande landsbygd samt att skydda vår natur och den
biologiska mångfalden. Vi slår vakt om kulturmiljöer som berättar om
en annan tid och ett annat liv. Vi arbetar för ett jämställt län som är
fritt från diskriminering och vi försöker bygga ett samhälle som klarar
klimatförändringarna.
Vill du veta mer om vårt län, upptäcka naturen och få tips om utflykter
till naturreservat?Använd vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/orebro.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens arbete med att
försvara
våra naturliga
Stöd Svenska
Naturskyddsföreningens
att
rättigheter.
Gearbete
dittmed
bidrag
försvara våra naturliga
via postgiro
90
19
09-2.
rättigheter. Ge ditt bidrag
Välkommen till vår del av Sverige!
via postgiro 90 19 09-2.
För mer
information ring
För mer information ring
08-702
656500
eller
besök
08-702
00 eller
besök
www.snf.se
www.snf.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/orebro
Telefon: 010-224 80 00
Besöksadress: Stortorget 22
7
Musikkåren - Karlskogas symfoniska blåsorkester - vid den traditonella julkonserten i
Karlskoga kyrka.
BIK Karlskoga spelar i Nobelhallen.
Aktiviter och nöjen i Karlskoga
Musik
Karlskoga är en liten stad med stora artister.
Ett stort nöjesutbud i jämförelse med ortens
storlek har alltid varit ett signum för Karlskoga. Att vi är en musikstad stämmer fortfarande. Många kända band har genom åren spelat i Karlskoga på nattklubbar, i Nobelhallen
och på olika konserter. På Kulturskolan kan
man lära sig spela instrument. Flera av studieförbunden erbjuder också musikaktiviteter.
Många källarband bildas när man är i tonåren,
några fortsätter sedan som yrkesmusiker. Mest
kända är Sten & Stanley med hela svenska folket som publik under många, många år. Karlskoga kulturskolas ensembler är mycket populära. Bofors Musikkår med en snart hundraårig
historia har musiker i åldrarna 17-70 år. Då
det är övervägande män som ingår i musikkåren ser man gärna att flera kvinnliga musiker
tillkommer. Tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester vittnar de om en god musiktradition. Karlskogafesten arrangeras varje år med
flertalet kända artister, lokala och nationella.
Idrottsstjärnor
Under många år har Karlskoga varit ett starkt
fäste för kanotsporten. Agneta Andersson, Sveriges främsta kvinnliga olympier, är den mest
kända av kanotsportens alla framgångsrika ut-
övare. En OS-guldvinnare boende i Karlskoga
och aktiv tränare i simhoppklubben är Ulrika
Knape-Lindberg. Simhopparen Anna Lindberg
började sin karriär i Strandbadet, centralt beläget nära Möckelns strand bara några minuters
promenad från centrum. Skridskoåkaren Johnny
Nilsson med OS-guld på 10 000 meter tillhör
förgrundsfigurerna från en tidigare generation.
Ishockeystjärnan Bengt-Åke Gustafsson har en
lång framgångsrik spelarkarriär bakom sig i NHL
och landslaget samt haft uppdrag som förbundskapten för Tre Kronor. I samband med att Nobelhallen firade 40-års jubileum hissade man upp
Bengt-Åke Gustafssons tröja i taket.
Motor
Under 1960- och 1970-talen invaderades
Karlskoga av motorintresserade från hela
Norden när det var motortävlingar på Gelleråsen. Idag finns en omfattande verksamhet
på Karlskoga Motorstadion. Året om erbjuds
förarkurser, företags evenemang, träning och
tävling. Kanonloppet, Drifting, Race of Legends och internationella MC-tävlingar är
events som lockar cirka 60 000 besökare per
år. Go-kartanläggningen med velodromkurvan
är en rolig aktivitet för allt från företagsevent
till barnkalas I juni 2015 arrangeras Motorsportveckan för tredje gången.
Karlskogafesten ett populärt evenemang som drar storpublik.
8
Äta och dricka
Ibland hör man talas om att pizzorna i Karlskoga är godare än i andra städer. Om det
stämmer låter vi vara osagt, men förutom ett
stort antal pizzerior finns här ett stort och
varierat utbud av restauranger, några av dom
finns efter Möckelns strand. Dessutom finns
ett flertal hemtrevliga caféer i centrum som på
somrarna har uteservering. Kvällstid finns flera
olika pubar att välja mellan för en bit mat eller
dryck tillsammans med trevligt sällskap. Låt
dig väl smaka!
Teater och film
Föreningen Gôrskoj håller till i Musikpalatset
med sin nyårsrevy som drar fullt hus. Under
2016 firar revyn 20 år. Den lokala teaterföreningen Lyset sätter årligen upp ett antal
föreställningar på sin egen teater Kungsteatern
mitt i staden. Riksteatern spelar också sina
föreställningar här några gånger per år. I Nya
Folkets hus finns tre biografsalonger som visar
de senaste filmerna.
Äventyrsaktiviteter
Boda Borg är äventyrshuset som snabbt blivit
mycket populärt inte bara i Karlskoga utan
över hela landet. Gäster kommer långväga
ifrån för att leka i huset, konferera och över-
natta. Där finns allt från kluriga uppgifter att
lösa till fysiskt lite mer krävande utmaningar
som att klättra och krypa. I närheten av Boda
Borg finns Rampaborg som är en skatebordanläggning inomhus.
Friluftsliv
Vid Näset finns badstränder med stora grönområden för lek och aktiviteter. Sommar som
vinter kan man fiska i sjön Möckeln. Här
finns gös, gädda och abborre. Kräftfiske på
sommaren är en annan höjdpunkt. För den
som vill fiska på andra sätt erbjuds ett 100-tal
natur- och ädelfiskvatten runt staden. Vandringsleder, utflyktsmål och utsiktspunkter runt
staden är också populära. För camparen finns
det möjligheter att övernatta på Lunedets camping. Det som är utmärkande för omgivningarna är den bit av vildmark som ger tillfälle
att möta älg, rådjur, varg, lo, orre och tjäder.
Bär och svampmarker finns i alla riktningar.
Vintertid finns många begivenheter. Skridskointresserade kan bland annat utnyttja Bergslagskanalen för långfärdsturer. För längdåkare
finns fina spår bland annat vid Nobelhallen,
Bråten och Granbergsdal. Djerfstugan vid
Våtsjön är ett friluftseldorado både sommar
och vinter. I Nobelhallen kämpar BIK Karlskoga i ishockeyallsvenskan. Rävåsens fotbolls-
Rävåsens IK återfinns i division 1 och hemmamatcherna spelas på Kilsta IP.
Under Motorsportveckan körs det klassisk Velodromloppet på Gellårsbanan.
Lilla Vasaloppet.
damer återfinns i division 1. Orientering är
en stor sport i trakten och det är OK Djerf
som är ledande. Golfbanan vid Valåsen har 9och18-hålsbanor, vid Näset och Lunedet finns
bangolf.
Granbergsdals hytta
Den väl bevarade hyttan med masugn,
rostugn, blåsmaskin, stamp och kross, anlades
på 1640-talet och var i drift ända till 1925.
Hyttan är ett vackert utflyktsmål. Här kan
du vandra i Naturparken, strosa omkring på
sinnerstenhögarna eller sitta under lummiga
lönnar och dricka eftermiddagskaffe. Man kan
boka en guidad visning eller på egen hand bilda sig en uppfattning om hur tackjärnstillverkningen gick till.
Här får du ett axplock av möjligheter för sport,
motion och natur:
Badhus:
Strandbadet.
Bangolf:
Lunedet, Näset, Stråhallen.
Biljard:
Karlskoga Biljardsalong.
Båtsport:
Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb.
Båtuthyrning: Lunedets Camping.
Cykelleder:
Granbergsdalsrundan, Hyttleden, Lunedsrundan, Möckeln Runt.
Cykelledskarta finns bl.a. på turistbyrån.
Golf:
Valåsen.
Gym:
Aero träningscenter, Colluseum Club, David
Träningscenter, T
­ räningslagret, Träningspasset Strandbadet.
Idrotts- och gymnastikhallar:
Aggerudsskolans idrottshall, Bergslagshallen,
Bregårdshallen, Skrantahallen, Rävåsskolan
gymnastikhall, Stråningstorpsskolans gymnastikhall, Österledshallen, Karlbergshallen,
(Dessa hallar kan bokas på 0586-611 15)
Sjöängshallen.
Isbanor:
Katrinedalsparken, Stråvallen, Aggerudsskolan, Karlskoga IP (Rävåskullen), Sandviksskolan, Bråtenskolan.
Kanotuthyrning:
BLS Valåsen, Lunedets camping .
Motor:
Karlskoga Motorstadion.
Naturreservat:
Fisksjön, Lunedet, Bullerdalen m.fl.
Nobelhallen:
Två ishockeybanor. En inomhus + en utomhusrink. Bowling och bordtennis.
Nobelstadion:
Brottning, boxning, friidrott, fotboll, styrketräning.
Ridning:
Karlskoga Ridklubb, Karlskoga Ryttarteam,
Nolsokna Ridklubb, Valåsens Ryttarsällskap.
Skytte:
Gevärsskyttebana vid Sommarbrickan, ler­
duveskytte och pistolskyttebana i Trumtorp.
I Karlsdal, Trumtorp och Villingsberg finns
älgskyttebanor. Bågskytte i Stråhallen och
Varpaplan.
Skidspår:
Djerfstugan, Granbergsdal, Bråtenspåret, Nobelspåret, Aggerudsspåret, Strandspåret och
Fårfallet (för draghundar).
Småbåtshamnar:
Björkborn, Klastorp.
Stråhallen:
Badminton, tennis, bangolf, bågskytte.
Tennis:
Utomhusbanor i Björkborn, Bofors och Näset.
Vandringsleder
Aggerudsspåret, Angsjöleden, Bråtenspåret,
Granbergsdal, Lunedsleden, Tio sjöars led,
Åsjöleden.
Mer information kan du hitta
på kommunens webbplats:
www.karlskoga.se
Karlskoga Motorsportvecka
Monstertruckar kommer att medverka under Motorsportveckan.
Karlskoga har stolta motorsporttraditioner och
här finns Karlskoga Motorstadion på Gelleråsen, Sveriges första permanenta motorbana. På
1950- och 1960-talen lockade Kanonloppet
enorma åskådarmassor. Men det är inte bara
inom bilracing som Karlskoga har en plats i historien. Det kördes båttävlingar på sjön Möckeln första gången redan 1926 och flera andra
motortävlingar har under åren arrangerats här.
Traditionen har förvaltats väl och genom åren
har en rad motorsportstjärnor haft Karlskoga
som hemmaarena, bland annat Ronnie Peterson, Eje Elgh, Lennart Bohlin, Tony Ring,
Thed Björk och Joakim Ljunggren.
Den 10–14 juni 2015 arrangeras Motorsportveckan för tredje gången. På flera olika
”arenor” runt om i Karlskoga blir det SM-tävlingar i allt från jetski till monsterrace. Under
veckan kan man också besöka intressanta seminarier. Motorsportveckan bjuder även på
uppvisningar och utställningar till exempel
arrangerar Karlskoga Streetfreaks sitt Summermeet med massor av klassiska amerikanare från
50-talet lördagen den 13 juni. Torsdagen den
11 juni arrangerar Karlskoga kommun Karlskogafesten med ett program för hela familjen.
Välkomna till Karlskoga Motorsportvecka!
9
Näringslivet i Karlskoga går starkt framåt.
Karlskoga har ett expansivt näringsliv
Karlskoga är ett starkt tillverkningstekniskt centrum och det finns cirka 2600 företag här. Och i Karlskoga finns
ett dynamiskt och framtidsinriktat näringsliv med rötter långt tillbaka i tiden.
Förr var det hantverk i smedjor, hyttor och
delvis i gruvor som dominerade sysselsättningen tillsammans med medelstora jordbruk. Numera spänner näringslivet över 80-talet branscher. Från att karlskogatrakten under lång tid
dominerats av försvars- och kemisk industri
har under senare år små och medelstora företag etablerats. Vissa har expanderat tack vare
tillgången på hög kompetens och framsynthet
som är nödvändig i dagens konkurrens.
Många branscher i Karlskoga
Karlskogas långa tradition av hantverkskunnande med precisionsinriktade produkter har
blivit en bra språngbräda för nyföretagande
och annan industriell verksamhet. Det finns
alltså ett antal skäl till att så många branscher
etablerat sig här. Närheten till Norge, västkusten, fjällvärlden och Stockholm bidrar också.
Från Karlskoga är det bara några timmars resväg till ettdera målet.
10
Det som förr var en bygd dominerad av ett
fåtal branscher har idag utvecklat ett mångsidigt näringsliv. Nu finns här elektronik,
försvarsmateriel, tjänsteföretag, metallbearbetning, finmekanik, läkemedelsråvaror, kemiproduktion, trä och sågverksindustri.
Detta visar på en bredd som successivt vuxit
sig starkare och som är en stor tillgång för såväl kommunen som för invånarna. En bredd
av den här karaktären ökar sysselsättningen
och under en omställningstid mildrade den de
negativa effekterna av andra företags neddragningar. Karlskoga har klarat konjunkturförändringar och andra omställningar bra.
Några av de mest kända företagen i Karlskoga är: Recipharm, BAE Systems Bofors,
Cambrex, Bharat Forge Kilsta AB, Moelven-Valåsens sågverk, Nobel Biocare, SAAB
Bofors Dynamics, Transcom och WVR International. I kommunen finns också en spjutspets av high-tech-företag som bedriver ett
intressant utvecklingsarbete med framtidsinriktade produkter.
Det finns flera industriområden i Karlskoga, till exempel: Bofors, Björkborn, Brickegården, Kilsta, Botorp, Storängen och Flygfältet.
Ger näringslivet service
För att stimulera näringslivet, ge råd och service, stärka och öka tillväxt och nyetableringar inom alla kategorier finns det kommunala
bolaget Karlskoga Näringsliv & Turism AB.
De stöttar befintliga företag i deras utveckling samt etableringar. Karlskoga Näringsliv
& Turism AB tillsammans med bland annat
Möckelnföretagen, som är en intresseorganisation för cirka 250 företag i regionen, har sina
lokaler i Nya Folkets hus på Kungsvägen i centrala Karlskoga.
Bofors industriområde som tidigare var
hemligt och stängt är idag en dynamisk företagspark med ett 50-tal företag i olika bran-
scher. Många gamla industrilokaler har byggts
om och skräddarsytts för att skapa nya, moderna produktionslokaler.
Samverkan ska ge topplats
Under det senaste året har ett intensivt arbete
pågått för att peka ut riktningen för Karlskoga
mot år 2020. ”Vision 2020” är ett måldokument för alla aktörer i Karlskoga.
Karlskoga satsar på en topplats när det gäller företagsklimat. Och Karlskoga ska vara en
viktig mötesplats i regionen.
Örebroregionen Science Park är en arena
för innovationer, entreprenörskap och tillväxt,
framförallt inom profilområdet energetiska
material. Här samverkar näringsliv, akademi
och samhälle i olika projekt, nätverk och aktiviteter. Örebroregionen Science Park finns i en
kreativ och universitetsnära miljö på Campus
Alfred Nobel.
ETT FRAMSTÅENDE UNIVERSITET
Örebro universitet har utvecklats från att vara en regional högskola till att bli ett universitet
av nationell och internationell betydelse. Tillväxten kan mätas i siffror. Med 17.000 studenter,
över 1.200 anställda varav 700 forskare och en omsättning som passerat en miljard kronor
är Örebro universitet ett lärosäte som starkt bidrar till samhällets utveckling.
Här finns en utvecklingskraft och ett mod som gjort
avtryck i utbildningssektorn. Ett bevis för detta är att
Örebro universitet är ett av fem universitet som har
verksamhet inom samtliga vetenskapsområden och
har rätt att bl.a. utbilda läkare, psykologer, jurister och
civilekonomer. Denna utveckling har ökat lärosätets
attraktivitet. Antalet sökande till våra program har
fördubblats under de senaste fem åren och vi ser att
80 % av våra studenter kommer från andra regioner
än vår egen.
Vi har lyckats rekrytera framstående forskare inom
flera områden och våra forskningsmöjligheter har
ökat kraftigt. Ledande forskning bedrivs bl.a. inom
områden som miljö, robotik, äldres hälsa, canceroch ungdomsforskning.
Universitetsstäder är expansiva.
Örebro är idag en växande universitetsstad där staden och universitetet växer
samman till ett nav kring vilket det
skapas tillväxt genom innovationer och
jobb. Det driver vår region framåt.
www.oru.se
11
Vård, stöd och omsorg
Vårdcentraler
I Karlskoga finns tre vårdcentraler: Baggängens,
Brickegårdens och Karolina vårdcentral. Du
väljer själv vilken av dessa du vill lista dig på.
För att komma i kontakt med din vårdcentral
kan du antingen ringa eller använda e-tjänsten
Mina vårdkontakter.
Blir du sjuk på kvällen eller under helgen
och inte kan vänta till nästa vardag ringer du
Vårdcentralsjouren på telefon 0586 - 666 86.
Den finns på Baggängens vårdcentral och har
öppet vardagar klockan 17.00 – 21.00 samt
lördag, söndag och helgdag klockan 10.00 21.00. Du kan även ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Vid akut sjukdom och
olycksfall ringer du 112. Alla kontaktuppgifter
finns på www.regionorebrolan.se eller i Hälsooch sjukvårdskatalogen.
Tandvård
I Karlskoga finns en folktandvårdsklinik och
flera privata tandläkare. Folktandvården i Karlskoga finns på adress Urbrinken 4 med telefon:
0586-668 00. Det finns även ett tiotal privata
tandläkare i Karlskoga.
Apotek
I Karlskoga finns fem apotek. Apoteket Kulan,
Kilgatan 4, Apoteket Lärkan, Degerforsvägen
(Lasarettet), Apoteket Hjärtat, Torget Karlskoga,
Vill du veta mer
om Karlskoga?
Visit Karlskoga Degerfors
Turistbyrå
Kungsvägen 34
69131 Karlskoga
Telefon: 0586-216100
E-post: [email protected]
www.visitkarlskogadegerfors.se​
LloydsApotek Skolgärdesvägen 2A och Kronans Apotek, Källmossvägen 2.
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen i Karlskoga kommun har ansvar för de människor som behöver stöd och hjälp.
Vi ger barn, ungdomar, vuxna, fysiskt och psykiskt
funktionsnedsatta och äldre förutsättningar att så
långt som möjligt ta ansvar för ett eget, tryggt,
självständigt och bra liv. Karlskoga kommun har
flera äldre-, vård- och gruppboenden.
Kontakta socialförvaltningen när du behöver råd som gäller dig, din familj eller en närstående. Du kan också anmäla oro för någon du
känner som befaras fara illa. Ring via kommunens växel 0586-610 00.
Karlskoga lasarett
Karlskoga lasarett har dygnet-runt- verksamhet inom intensivvård, medicin och geriatrik,
kirurgi, kvinnosjukvård med förlossningsverksamhet, ortopedi samt röntgen. Lasarettet har
även specialistläkarmottagningar för barn- och
ungdom, hud, ögon samt öron, näsa och hals.
År 2012 fick Karlskoga lasarett, som första
sjukhus i Sverige, ta emot det prestigefyllda
kvalitetspriset Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Karlskoga lasarett har ett nära samarbete med
Universitetssjukhuset Örebro och Lindesbergs
lasarett.
Välkommen till Apoteket!
Hos oss kan du hämta ut receptförskrivna läkemedel.
Men du kan även hitta dina favoriter bland Apotekets
egna produkter och receptfria läkemedel.
Måndag – Fredag 09.00-18.00 Lördag 10.00-15.00
Apoteket Kulan Karlskoga
K-Center
apoteket.se Telefon 0771-450 450
Life
Hälsobutiken
Life
Hälsobutiken
Bergsmansgatan
KARLSKOGA
Bergsmansgatan2,
2, 691
691 3131
KARLSKOGA
0586-300 6666
Tel:Tel:0586-300
www.lifebutiken.se
www.lifebutiken.se
Kvinnohuset
Kvinnohuset i
i
Karlskoga–
Karlskoga–
Degerfors
Degerfors
Tel. 0586-395 00
Tel. 0586-395
12
Välkommen in
och unna dig en
stund för dig själv!
- Massage
- Spa med relaxdel
- Frisör
- Fransförlängning
- Spabehandlingar
- Laser
- Ortobionomi
- Estetisk akupunktur
Välkommen!
NYHET 2015!
- E-Light
- Hårborttagning
- Borttagning av pigmentfläckar
- Borttagning av ytliga blodkärl
Realxavdelning med bubbelpool, infrabastu,
torrbastu och relax.
För grupper upp till 15 personer.
www.svenskakyrkan.se/karlskoga
Ta med familjen, vännerna eller
arbetskamraterna på en trevlig upplevelse.
Vi har catering och du kan även boka in en
egen trubadur.
Utsatt för brott?
Ring brottsofferjouren!
Badstugan 40 (ingång på baksidan)
072-732 21 51 www.karlskogaspa.se
Brottsofferjouren ger stöd, hjälp och vägledning
till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
Bergslagens Brottsofferjour
tfn 0586-576 49, www.bergslagen.boj.se
Vi finns till för dig
Region Örebro län finns till för dig.
Därför är hög tillgänglighet och god
kvalitet viktigt för oss för att du ska
få vård som du är nöjd med.
Karlskoga lasarett
Kontakta oss via webben
Karlskoga lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Här bedrivs planerad och akut specialistsjukvård dygnet runt.
Vårdcentraler i Karlskoga
Sjukhusets akutmottagning
Sjukhusets akutmottagning är öppen dygnet runt
för svåra skador och allvarliga akuta sjukdomsfall.
Via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden kan du
enkelt och säkert nå vården när det passar dig.
Du kan boka tid, av- och omboka tid, lämna
önskemål om förnyat recept, välja vårdcentral
med mera.
Gå in på www.1177.se och klicka på e-tjänster.
Om du är sjuk, har skadat dig eller vill fråga om
din hälsa ska du i första hand kontakta vårdcentralen. I Karlskoga finns tre vårdcentraler:
Baggängen, Brickegården och Karolina.
I Örebro län finns Hälsoval, det innebär att du
fritt kan välja vårdcentral i hela länet.
Vårdcentralsjour
Om du blir sjuk på kvällen eller under helgen
och inte kan vänta till nästa vardag, kan du
vända dig till vårdcentralsjouren på Baggängens
vårdcentral.
Folktandvården Karlskoga
Vi tar emot patienter i alla åldrar och kan utföra
all slags tandbehandling. Vi kan erbjuda Frisktandvård som är tandvård till en fast månadseller årskostnad från 45 kronor/månad.
Vill du bli patient hos oss?
Lämna en intresseanmälan på vår webbplats
www.regionorebrolan.se/folktandvarden så kontaktar vi dig eller ring oss på telefon: 0586-668 00.
1177 Vårdguiden erbjuder råd om vård dygnet
runt på webb och telefon. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se
regionorebrolan.se
13
Alfred Nobel var
mer än en krutgubbe
Att Alfred Nobel var en kreativ, generös och samtidigt säregen person förstår
man genom att läsa hans testamente, som gjort Karlskoga känt både i Sverige
och utomlands.
Flera av hans möbler i original finns bevarade
på Björkborns Herrgård. Testamentet stadfästes
vid häradsrätten i Karlskoga, en procedur som
föregicks av en segdragen process med bland
annat hans släktingar. Alfred Nobel tillbringade större delen av sitt liv utomlands men bodde
1894–1896 på Björkborns Herrgård. Till slut
enades man om att där en man har sina hästar
där anser han själv att han har sitt hem. Och
Alfred Nobel hade sina ryska hingstar i stallet
på Björkborn.
I hela världen känner man till Alfred Nobel
just på grund av testamentet som utmynnade i
de fem Nobelpris, som årligen delas ut på Nobels dödsdag den 10 december sedan år 1901.
I Algot Holmströms bok, Karlskoga, berättas om aktiebolaget Bofors-Gullspångs finansiella problem i slutet av 1880-talet som resulterade i att Alfred Nobel köpte samtliga aktier för
en miljon kronor.
modern kanonverkstad. Det var tillsammans
med några medarbetare som Alfred Nobel tog
fram det röksvaga krutet, vars föregångare var
svartkrut. Det röksvaga krutet fick sedan namnet Nobelkrut och är i grunden samma produkt
som fortfarande ingår i ammunition. Under de
drygt nittio år som det röksvaga krutet tillverkats i industriell skala i Karlskoga har inte själva
ursprungsreceptet förändrats nämnvärt.
Det här är en av de många produkter som
Alfred Nobel utvecklat. Dynamiten är en annan.
Och troligtvis den mest kända av hans uppfinningar. Tillverkningen av dynamit runt om i
världen lade grunden till hans stora förmögenhet, cirka 33 miljoner kronor.
Den kemiska teknologibas, som Alfred Nobel införde och sedermera lät sin förtrogne och
medarbetare Ragnar Sohlman förvalta, finns
delvis kvar än idag vid tillverkningen i Björkborn.
Tog fram Nobelkrut
Hans syfte stod klart. Efter några explosionsolyckor vid laboratorierna i Tyskland och Frankrike, sökte han sig till en trakt i Sverige där det
fanns en godtagbar säkerhetszon. Här fanns
också Bofors-Gullspång med en för den tiden
Litterärt bevandrad
Alfred Nobel var en mycket mångsidig man,
bland annat var han intresserad av skönlitteratur. Det intresset kan man studera på nära håll
då hans skönlitterära bibliotek finns bevarat
på Nobelmuseet i Karlskoga. Nobel talade sex
14
”Alfred Nobel” välkomnar till sitt Björkborn.
språk, hade en mycket omfattande korrespondens och skrev till och med en teaterpjäs. Han
gifte sig aldrig men hade ett par betydelsefulla
förälskelser.
En speciell egenhet som Alfred Nobel hade
var rädslan för att bli levande begravd! På den tiden fanns risk för att man bara var skendöd och
kunde vakna upp igen då man redan begravts.
För att undvika detta var Nobels sista önskan
att få handlederna avskurna och att kroppen
skulle kremeras efter det att döden inträffat.
På Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga
finns många Nobelminnen bevarade bland annat hans hem och laboratorium. Granne med
laboratoriet ligger Fiffiga Huset, en experimentverkstad för barn och ungdomar, där man får
en första inblick i naturvetenskap, kemi och
teknik. Ett hus fyllt med barnvänliga experiment och där kan man själv prova och mixtra.
År 1996 invigdes Bofors Industrimuseum vid
Alfred Nobels Björkborn.
Klipp ut och ta med till Strandbadet
Vi behöver dina ögon och öron
Vi
behöver kan
dina
ögon
och
öron
Som kommuninvånare
du hjälpa
till att skapa
en trevlig,
trygg och
Som
till attatt
skapa
entipsa
trevlig,
och
säkerkommuninvånare
miljö i Karlskoga.kan
Det du
görhjälpa
du genom
enkelt
omtrygg
fel, brister
säker
miljö
i
Karlskoga.
Det
gör
du
genom
att
enkelt
tipsa
om
fel,
brister
och risker som du upptäcker i din vardag. Allt för att skapa en bättre miljö
ochoss
risker
som du upptäcker i din vardag. Allt för att skapa en bättre miljö
för
alla.
för oss alla.
Vad vill vi att du ska tipsa om?
Vadkan
villtipsa
vi att
om? som fel, brist eller risk i vår
Du
omdu
allt ska
som tipsa
du upplever
Du
kan
tipsa
om
allt
som
du
upplever
fel, brist
eller
i vår
gemensamma miljö. Detta är exempelsom
vi gärna
vill ha
tipsrisk
om:
gemensamma miljö. Detta är exempel vi gärna vill ha tips om:
Ett erbjudande till dig som
nyligen flyttat till Karlskoga.
Erbjudandet gäller gruppentré
(max 5 personer varav max 2 vuxna)
på Strandbadet april 2015 - mars 2016.
Kopia av erbjudandet gäller inte.
Saknade/trasiga brunnslock
Saknade/trasiga
brunnslock
Skymd
sikt
Skymd
sikt (”potthål”)
Hål
i gatan
Hål
i gatan
(”potthål”)
Trasiga
elstolpar
Trasiga
elstolpar
Trasiga redskap på lekplatser
Trasiga redskapkemikalier,
på lekplatser
Nedskräpning,
skrot mm.
Nedskräpning, kemikalier, skrot mm.
Skadegörelse
Skadegörelse
Klotter
Klotter
Snö och halka
Snö och halka
www.karlskoga.se
Klipp ut och ta med till evenemanget Rising Stars
•
••
••
••
••
••
••
••
••
•
Gratis bad
för familjen
Allvarliga risker som rapporteras åtgärdas omgående.
Allvarliga
som ring
rapporteras
åtgärdas omgående.
OBS!
Vidrisker
akut fara
112
OBS! Vid akut fara ring 112
Vid övriga ärenden kan du ringa risklinjen 020-636 636, eller skicka
Vid övriga
kan du ringa
risklinjen
636,runt,
ellerringer
skicka
e-post
till ärenden
[email protected]
Detta
kan du 020-636
göra dygnet
e-post
till
[email protected]
Detta
kan
du
göra
dygnet
runt,
ringer
du kostar samtalet ingenting. Ditt tips tas emot av Bergslagens
du kostar samtalet
ingenting.
Ditt tips till
taskommunen.
emot av Bergslagens
Räddningstjänst
och
vidarebefordras
Räddningstjänst och vidarebefordras till kommunen.
Allt för att skapa en trevlig, trygg och säker miljö i Karlskoga och kom
Allt
förDet
att är
skapa
enatt
trevlig,
ochensäker
i Karlskoga
ochalls.
kom
ihåg:
bättre
du hörtrygg
av dig
gångmiljö
för mycket,
än inte
ihåg: Det är bättre att du hör av dig en gång för mycket, än inte alls.
Erbjudande till dig som är nyinflyttad.
Entré för hela familjen till:
Kulturskolans dag
Rising Stars!
Gäller för 5 personer, max 2 vuxna
När: Onsdag 27 maj 2015. För 2016 se www.karlskoga.se
Var: Nobelhallen, Karlskoga
Erbjudandet gäller evenemanget Rising Stars 2015 och 2016 (se www.karlskoga.se)
Kopia av erbjudandet gäller inte.
Klipp ut och ta med till biblioteket
www.karlskoga.se
www.karlskoga.se
www.karlskoga.se
HSB KARLSKOGA-DEGERFORS
HYRESRÄTT ELLER
BOSTADSRÄTT
HSB ÄR ALLTID RÄTT
www.hsbkarlskoga.se
Nyinflyttad
rabatt
Varsågod en tygkasse från
biblioteket!
Hämta ut din gåva på
biblioteket. Erbjudande till
dig som nyligen flyttat till
Karlskoga.
Foto: Frida Edlund
www.karlskoga.se
#
20% på ett köp!*
Beslut ska fattas så nära
människor som möjligt
Skolgärdesvägen 2 Ÿ Mån-fre: 10-19, Lör: 10-16, Sön: 11-16
Kontakt:
Inga-Lill Andersson
0586-61675
0586-333 33 Ÿ www.lekia.se/karlskoga
www.centerpartiet.se/karlskoga
*gäller ej barnvagnar, bilbarnstolar eller reavaror. Ta med annonsen.
15