År 6 Facit

Nordsamiska
År 6
Facit
Vahkku 2 – Vecka 2 Buorástahttin – Hälsningsfraser
1. Fyll i
mon
a) Mon lean Sárá.
Mon orun Gironis.
Mon lean nieida.
don
b) Gos don orut?
Don orut Sohpparis.
Don leat unni.
Son orru Gárasavvonis.
Son lea bárdni.
son
c) Son lea Nila.
3. Jorgal/Översätt
a) Jag heter Nila.
Mu namma lea Nila.
b) Du heter Ánná.
Du namma lea Ánná.
c) Vad heter du?
Mii du namma?
d) Jag bor i Soppero. Mon orun Sohpparis.
e) Var bor du?
Gos don orut?
4. Dialogen är inte i rätt ordning. Numrera dem rätt. Det finns olika alternativ.
8.
1.
6.
7.
3.
2.
5.
4.
Oaidnalit!
Bures!
Mon orun Gáresavvonis.
Hivas !
Mii du namma lea?
Bures fal!
Gos don orut?
Mu namma lea Ánná.
5. Fyll i med rätt frågeorden mii-vad och gos-var.
a) Mii du namma lea?
b) Gos don orut?
c) Gos Nila orru?
d) Mii du namma lea?
6. Jorgal/översätt
a) Ánná bor i Soppero.
b) Var bor Nila?
Ánná orru Sohpparis.
Gos Nila orru?
c) Jag är en flicka.
d) Jag är en pojke.
Mon lean nieida.
Mon lean bárdni.
7. Hur frågar du för att få dessa svar?
a) Mon orun Gironis.
Gos don orut?
a) Mu namma lea Nila.
Mii du namma lea?
b) Ánná lea Sohpparis.
Gos Ánná lea?
c) Mon lean Ánná.
Gii don leat?
Vahkku 3 – Vecka 3 Veahka – Familjen
1. Svara på frågorna
a) Iŋgga eadni lea Sárá.
b) Iŋgga áhčči leaBihte.
c) Iŋgga áhkku lea Márge.
d) Su viellja lea Ovllá.
e) Beatnaga namma lea Jáffi.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Sätt rätt bokstav framför det samiska ordet
g - eadni
a/f - áhkku
e - áhčči
c/h - áddjá
b - viellja
d - oabbá
c/h - áddjá
a/f - áhkku
3. Hitta 6 familjeord lodrätt och vågrätt
F
V
I
E
L
L
J
A
J
R
G
G
E
J
O
B
S
H
O
V
Á
D
V
I
E
L
L
J
A
O
H
H
D
L
A
N
E
T
B
R
K
D
Á
D
D
J
Á
J
B
P
K
I
H
Å
N
M
H
E
Á
R
U
A
C
B
I
Å
Č
D
K
N
L
O
K
F
J
D
Č
U
E
N
M
R
O
D
A
D
I
V
N
E
S
B
R
R
I
S
S
E
I
Å
Vahkku 4 - Vecka 4 Lohkosánit - Räkneord 0-12
1. Skriv räkneorden
nolla
okta
guokte
njeallje
vihtta
guhtta
golbma
gieža/čieža gávcci
ovcci
logi
oktanuppelohkái
guoktenuppelohkái
5. Läs telefonnumren. Skriv siffrorna med bokstäver.
32 49 741
golbma guokte njeallje ovcci gieža njeallje okta
96 41 845
ovcci guhtta njeallje okta gávcci njeallje vihtta
65 37 821
guhtta vihtta golbma gieža gávcci guokte okta
6. Vad blir detta? Skriv med bokstäver (+ uttalas ja)
a) guokte + golbma = vihtta
b) gávcci + njeallje = guoktenuppelohkái
c) guokte + čieža/gieža = ovcci
d) čieža/gieža + golbma = logi
e) golbma + golbma = guhtta
f) vihtta + guhtta = oktanuppelohkái
g) okta + guhtta= gieža
Vahkku 5 – Vecka 5 Luohkkálatnja – Klassrummet
2. Översätt till samiska
a) Mon logan girjji
b) Don logat girjji.
c) Son lohká girjji.
d) Son čállá girjji.
e) Mon čálán girjji.
f) Don čálát girjji.
g) Oahpaheaddji lohká girjji.
a)
b)
c)
d)
e)
3.Sätt rätt bokstav framför rätt ord
e - lohká
a - čálán
d - čállit
c - logat
b - čállá
4. Skriv: en bok, en stol, ett bord, en dator, en karta i grundform.
t.ex.: en skola - skuvla.
girji
beaŋka
beavdi
dihtor
kártá
5. Skriv: skolan, boken, stolen, bordet, datorn, kartan
t.ex.: skuvlla
girjji
beaŋkka
beavddi
dihtora
kárttá
9. Ormen
namma buorre beaivi báze dearvan bures mon orun oabbá beana viellja eadni gissi ahčči
mus lea girji sihkkun vihtta peanna golbma mus ii leat golbma lávka buorre iđit mii lea
du namma logi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
god dag
hej
syster
namn
hej då
jag bor
mamma
hund
bror
buorre beaivi
bures
oabbá
namma
báze dearvan
mon orun
eadni
beana
viellja
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
jag har
katt
bok
pappa
tre
fem
sudd
penna
jag har inte
ryggsäck
tio
vad heter du
god morgon
mus lea
gissi
girji
áhčči
golbma
vihtta
sihkkun
peanna
mus ii leat
lávka
logi
mii du namma lea
buorre iđit
Vahkku 6 – Vecka 6 Biktasat – Kläder
2. Titta på texten Gávppis och svara med fullständiga meningar.
a)
b)
c)
d)
Gos leat Elle, eadni ja oabbá?
Maid Elle oastá?
Maid Elle oabbá oastá?
Gii oastá rukses ullobáiddi?
Elle, eadni ja oabbá leat gávppis.
Elle oastá ođđa báiddi ja gahpira.
Elle oabbá oastá ođđa jáhka ja liinni.
Eadni oastá rukses ullobáiddi.
4. Skriv rätt bokstav framför det svenska ordet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
buvssat
báidi
gahpir
liidni
gápmagat
guobat
vuolledas-buvssat
oanehissoajat-báidi
arvebiktasat
fáhcat
jáhkka
čuvla
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Översätt meningarna
Vart är min halsduk?
Min kjol är för stor.
Ge mig mössan.
Du har fina byxor.
Vart är mina vantar?
Har du nya skor?
Min tröja är för liten.
Ta på dig jackan!
Ylletröjan är varm.
Det är mina sockar.
Klä på dig nu!
Regnkläderna är ute.
Han köper en ny t-shirt.
c - mössa
d - halsduk
a - byxor
b - tröja
g - trosor
f - sockar
i - regnkläder
j - vantar
k - jacka
e - skor
h - t-shirt
l - kjol
Gos lea mu liidni?
Mu čuvla lea ila stuorat.
Atte munnje gahpira.
Dus lea fiinna buvssat.
Gos lea mu fáhcat?
Lea go dus ođđa gápmagat?
Mu báidi lea ila unni.
Cogga/ bija jáhka nala!
Ullobáidi lea liekkas.
Dá lea mu guobat.
Bivttas dál!
Arvebiktasat leat olgun.
Son oastá ođđa oanehissojat- báiddi.
Vahkku 7 – Vecka 7 Ivnnit - Färger
1. Flaggor och färger. Skriv vilka färger flaggorna har.
Norgga:
Dánmárkku:
Suoma:
Ruoŧa:
Islándda:
Sámi:
ruoksat, vielgat, alit
ruoksat, vielgat
alit, vielgat
alit, fiskat
alit, ruoksat, vielgat
ruoksat, ruoná, fiskat, alit
4. Skriv sju meningar med färger t.ex. Girji lea ruoksat - Boken är röd.
Beavdi lea ruškat.
Beaŋka lea ruoksat.
Lávka lea alit.
Dihtor lea ránis.
Linjála lea vielgat.
Peanna lea fiskat.
Sihkkun lea ruoná.
5. Skriv färdigt meningarna. Använd dessa ord som hjälp: boaris stuoris/stuorat
vuollegaš unni allat oatni nuorra guhkki
a) Áddja lea boaris.
b) Skuvla lea allat/ vuollegaš/ stuorat.
c) Peanna lea guhkki/ oatni.
d) Beana lea boaris/ unni.
e) Gissi lea unni/ stuorat.
f) Nila lea nuorra/ boaris.
g) Stuollu/beaŋka lea vuollegaš/ unni.
h) Linjála lea guhkki/ oatni.
Vahku 8 – Vecka 8 Johtulagat – Färdmede
3. Titta på tabellerna och gör uppgifterna a-f. Du ska kunna de böjningsformerna
av verben som är markerade med en stjärna.
a) boahtit
Mon boađán dál. Mii boahtit busse mielde.
Sárá boahtá mu mielde. Boađát go don?
b) vuodjit
Gii vuodjá vanccain? Mon vuoján vanccain.
Don vuoját biillain. Mii vuodjit biillain.
c) mannat
Áddjá manná toga mielde. Son manná dál.
Mii mannat busse mielde. Gosa don manat?
d) čohkkát
Gii .............. mu spákara nalde? Nila .......... spákara nalde.
Don ................... mu nalde.
a) leat
Sárá ............. mu oabbá. Gii ............. du viellja?
Mon .................. Lásse. Gii don .............?
a) girdit
Mon ................dál. Áhčči ............... mu mielde.
Mii .................... áhku mielde. Gosa don ............?
4. Sätt in mon, don, son eller mii och använd böjningstabellen som hjälp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
..Mon...........boađán busse mielde.
..Son........... vuodjá skohtera.
..Mon........... manan dál.
..Don/ Mii.....čohkkát biillas.
..Son.............lea girddis.
Vuoját go don vanccain?
..Mon...........vuoján biilla.
..Mii............ mannat sihkkelin iđit.
..Mon...........lean vanccas.
..Son............ girdá girdiin.
.Son............ manná skohteriin.
.Son............ boahtá mu mielde.
..Mon........... čohkkán sihkkela nalde.
..Don/ Mii.... leat busses.
..Mon........... girddán dohko.
Vahku 9-10 Vecka 9-10
Biebmu - Mat
1. Titta på tabellerna och gör uppgifterna a-d. Du ska kunna de böjningsformerna av
verben som är markerade med en stjärna.
a) juhkat
Eadni ....juhká.... gáfe ja áhčči .... juhká.... deaja.
Maid don ....jugat....? Mon ....jugan.... mielkki.
b) borrat
Mii ....borrat.... bierggu. Maid don ....borat....?
Mon ....boran.... guoli. Nila ....borrá.... márffi.
c) addit
Elle ....addá.... munnje čázi. Mon ....attán.... biepmu eadnái.
Gii ..addá........ vuosttá munnje?
d) sihtat
Gii ....sihtá.... čázi? Mon ....siđan.... čázi.
Mii ....sihtat.... biepmu. Maid don ....siđat....?
3.Översätt meningarna
-Mus lea borranhállu, dadjá Ánne, atte munnje láibbi ja mielkki.
Lisas les goiku. Son juhká čázi.
Áhčči juhká deaja ja eadnu juhká gáfe.
Mon boran eahpela. Maid don borat?
Mon boran pizza ja jugan cocla-cola.
4.På varje rad finns det fyra ord, ett av orden hör inte dit, vilket?
láibi
beavdi
gáffe
guolli
ruoná
biergu
gáhkku
monni
vuodja
muorji
girji
báidi
deadja
márfi
čáhci
lákca
6.Sätt in rätt form av ordet använd tabellen ovanför till hjälp.
gáffe – gáfe
a. Mon jugan ___gáfe___ skuvllas.
b. _Gáffe____ lea beavddi nalde.
c. Eadni juhká ___gáfe____ juohke beaivvi.
d. Atte munnje ___gafe______.
e. Lea go dus ____gáffe?
láibi – láibbi
a. Mus lea __láibi______.
b. Atte munnje ___láibbi_____ .
c. Lea go dus ___láibi_______?
d. Maid __láibi__máksá?
e. Áhčči borrá ___láibbi______.
vuodja – vuoja
a. Lea go dus ____vuodja_______?
b. Mon boran ____vuoja________.
c. Son bidjá ____vuoja________ láibbi nala.
d. Gos ___vuodja______ lea?
e. Atte munnje ___vuoja______.
Vahku 11 – Vecka 11 Jahki – År
4. Fyll i de rätta formerna av verbet.
a) mannat
Gosa don ....manat..... geasset? Geasset mon ....manan..... várrái.
Elle ....manná..... olggos. Mii ....mannat..... meahccái.
b) čoaggit
Čakčat mii ....čoaggit..... murjjiid. Elle ....čoaggá..... lasttaid.
Maid don ....čoakkát....... ? Mon .....čoakkán...... murjjiid.
c) čuoigat
Giđđat mii .....čuoigat..... Mon ....čuoiggan..... skuvllas.
Čuoiggat..... go don?
Ánne maid (också) .....čuoigá....
Vahku 12 – Vecka 12 Gorut – Kroppen
6. Vad heter följande på samiska? Använd tabellen ovanför som hjälp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Jag har blåa ögon.
Min tröja är blå.
Han har gult hår.
Tröjan är gul.
Handen är stor.
Jag har en stora syster.
Näsen är röd.
Han har en röd näsa.
Munnen är liten.
Hunden är svart.
Hon har svart hår.
Mössan är grön.
Hon har en grön mössa.
Bilen är vit.
Jag har en vit bil.
Mus lea alit čalmmit.
Mu báidi lea alit.
Sus lea fiskes vuovttat.
Báidi lea fiskat.
Giehta lea stuorat.
Mus lea stuora oabbá.
Njunni lea ruoksat.
Sus les rukses njunni.
Njálbmi lea unni.
Beana lea čáhppat.
Sus lea čáhppes vuovttat.
Gahpir lea ruoná.
Sus lea ruoná gahpir.
Biila lea vielgat.
Mus lea vilges biila.
Vahkku 13 – Vecka 13 Alfabetet 1 – Alfabehtta 1
1. Stryk under volkalerna i dessa ord:
láibi, okta, skuvla, orun, bures, borrá
2. Stryk undet konsonanterna i dess ord:
gávcci, lohkat, oabbá, golbma, orrut
4. Fyll i bokstäver som fattas, använd ordlistan ovanför som hjälp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
áh čč i
boa z u
oa gg ut
ci z á š
boa đ án
do hkk á
du šš e
h) há htt a
i) čoh kk át
j) vie hk at
k) vá zz it
l) lo g i
m) ieš
n) fá hcc a
o) čá hc i
p) sá ggi
q) oa žž ut
r) sea ŋg a
s) l ii dni
t) Ruo ŧŧ a
u) čá pp at
5.Fyll i bokstäver som fattas.
a) Fyll i o –u
mon
unni
diibmu
uksa
ovcci
a) Fyll i a –á
alit
áddjá
áhčči
gáffe
biila
b) Fyll i z –ž
gieža
boazu
viežžat
vázzit
c) Fyll i c –č
čalbmi cizáš
čáppat
ovcci
áhčči
Vahkku 14-15 – Vecka 14-15
Ruoktu – Hemmet
1. Gos lea gahpir/var är mössan? Svara med fullständiga meningar.
a) Gahpir lea giissá alde.
b) Gahpir lea giissá vuolde.
c) Gahpir lea giissá duohken.
2. Översätt
a) bassat lihtiid
diska
b) basadit
tvätta sig
c) riššut
duscha
d) bániid borstet
borsta tänderna
3. Översätt
a) Jag tvättar mig.
Mon basadan.
b) Hon städar Tv-rummet.
Son čorge TV lanja.
c) Jag ska sova.
Mon áiggun nohkkat.
d) Jag ligger på soffan.
Mon veallán soffá nalde.
4. Översätt
a) Maid don borat?
Vad äter du?
b) Mon boran láibbi.
Jag äter bröd.
c) Maid don oainnát?
Vad ser du?
d) Mon oainnán beavddi.
Jag ser ett bord.
e) Maid Ánná geahččá?
Vad tittar Ánná på?
f) Son geahččá TV.
Hon tittar på TV.
5. Titta på bilderna nedan och skriv det du ser.
Exempel: Dá lea beavdi.
mon oainnán beavddi.
Dá lea láse,
mon oainnán láse.
Dá lea uvdna,
mon oainnán uvnna.
Dá lea beaŋka/stuollu,
mon oainnán beaŋkka/stuolu.
Dá lea lámpá,
mon oainnán lámppá.
Dá lea guhppe,
mon oainnán guhpe.
Dá lea seaidn,
mon oainnán seainni.
Dá lea gievkkan,
mon oainnán gievkkana.
Vahkku 16 – Vecka 16 Alfabehtta 2 - Alfabetet 2
1. Skriv ord med de hårda konsonanterna
a) sitta
čohkkát
b) titta
geahččat
c) nio
ovcci
d) liten fågel
cizáš
e) polis
poliisa
f) svart
čáhppat
g) kontor
konttur/ kantuvra
h) mjukkaka
gáhkku
i) telefon
telefovdna
j) fem
vihtta
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2. Skriv ord med de mjuka konsonanterna.
pojke
bárdni
syster
oabbá
klocka
diibmu
stor fågel
loddi
tre
golbma
fot
juolgi
gå
vázzit
sju
gieža/ čieza
Vahkku 18 - Vecka 18 Vahkkobeaivvit - Veckodagar
1. Läs och översätt texten.
Det här är min vecka.
På måndag går jag till skolan.
På tisdag springer jag fem kilometer.
På onsdag är jag hos farmor/ mormor och farfar/ morfar.
På torsdag åker jag skidor.
På fredag är det min dag att diska.
På lördag tittat jag på TV.
På söndag sover jag länge.
4. Hárjehus/ övning: fyll i de dagar som saknas, titta på sångtexten ovanför.
a) Gieža beaivvi vahkus leat
ja dál mon dutnje lávllun.
b) Mánnodat lea vuosttaš beaivi
c) disdat lea nubbi.
d) Gaskavahkku goalmmát lea ja
e) duorastat lea njealját.
f) Viđát beaivi bearjadat ja
g) lávvordat lea guđát,
h) gihččet sotnabeaivi lea ja dá lea olles vahkku.
Vahkku 19 – Vecka 19
Albmi – Himmel
2. Svara med hela meningar på frågorna.
a) Mii čuovgá dálvet?
Dálvet mánnu čuovgá.
b) Mii lea fiskat ja ligge?
Beaivi lea fiskat ja ligge.
c) Maid oainnát go lea šearrat?
Go lea šearrat de oainnán násttid ja mánu.
d) Mii almmis libarda?
Almmis libarda guovssehas.
e) Mii lea ruoksat, fiskat ja ruoná? Arvedávga lea ruoksat, fiskat ja ruoná.
f) Mii lea vielgat?
Baiva lea vielgat.
3.Fyll i rätta formerna.
oaidnit
Maid don oainnát ? Mon oainnán nástti.
Lásse oaidná arvedávgga.
Mii oadnit balvva.
4. Sök åtta ord som har med himlen att göra.
márfibeaivibeanaruoksatmánnueadniáhkkuguovssahasgissivuodjabalvajávri
nieidamonnástijuhkáčáhciarvedávgamiessialbmipeannamielkiálddagasson
6. Ändelsen –s i slutet av ett substantiv motsvarar svenskans i eller på.
a) Arvedávga lea fiinnat.
Arvedávggas leat ollu ivnnit.
b) Albmi lea alit.
Almmis lea beaivi ja mánnu.
c) Lávka lea olgun.
Lávkkas lea biebmu.
d) Mánnu lea fiskat.
Son *lea leamaš mánus.
e) Mu skuvla lea buorre.
Dál son lea skuvllas.
Vahkku 20 – Vecka 20 Dadjanvuogit – Fraser
2. Sätt in rätt uppmaningsord.
a) borrat; Lásse, bora biepmu!
b) juhkat; Juga mielkki Ánná!
c) boahtit; Boađe mu lusa!
d) geahččat; Áhkku geahča!
e) čuovvut; Čuovo mu ruoktot!
f) viežžat; Viečča čázi!
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Jorgal/ översätt
Kom in!
Boađe sisa!
Jag är hungrig.
Mus lea borranhállu.
Var tyst!
Oru jávohaga!
Varsågod (och ät)! (Leage buorre) bora!
Stäng dörren!
Gidde uvssa!
4. Jorgal/ översätt
a) Mon dárbbašan veahki.
b) Mana eret!
c) Juga gáfe!
d) Mon lean skibas.
e) Ale geahča!
Jag behöver hjälp.
Gå bort!
Drick kaffe!
Jag är sjuk!
Titta inte!
5. Gör färdigt tabellen med uppmaningar.
borrat (rr-r)
juhkat (hk-g)
boahtit (ht-đ)
čohkkát
mannat (nn-n)
8. Hur säger du:
a) Lägg dig!
b) Varsågod och drick!
c) Hämta!
d) Varsågod och ät!
e) Följ! (till en person)
f) Titta!
bora
juga
boađe
čohkká
mana
Mana nohkkat!
Leage buorre juga!
Viečča!
Leage buorre bora!
Čuovo!
Geahča/ gea!
9. Jorgal dajaldagaid/ översett meningarna.
a) Lasse går till bussen.
Lásse manná busse lusa.
b) Nu är jag hos Anne.
Dál mon lean Ánne luhtte.
c) Anne sitter hos Lasse.
Ánne cohkká Lásse luhtte.
d) Idag far jag till Lisa.
Odne mon manan Lisa lusa.
Vahkku - Vecka 21 Dálvi ja giđđa - Vinter och vår
2. Jorgal/översätt
a)
b)
c)
d)
e)
Det snöar.
Det är kallt ute.
Det är varmt inne.
Det är roligt att åka skidor.
Det är mörkt på vintern.
Muohttá.
Olgun lea čoaskkis
Siste lea liekkas.
Čuoigat lea somá.
Dálvet lea seavdnjat.
3. Repetera och böj orden i parantes. Titta på böjningstabellen för verb.
a)
b)
c)
d)
e)
Mon manan (mannat) várrái.
Ánná vuodjá (vuodjit) skohteriin.
Sárá čuoigá (čuoigat).
Don boađát (boahtit) Sárá mielde.
Muohta suddá (suddat).
a)
b)
c)
d)
8.Översätt meningarna.
Hunden är ute.
Beana lea olgun.
Hunden går ut.
Beana manná olggos.
Katten är inne.
Gissi lea olgun.
Katten går in.
Gissi manná sisa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.Översätt meningarna
Mon lean olgun.
Mon manan olggos.
Giđđat lean olgun.
Dálvet lean siste.
Mana olggos!
Boađe sisa!
Jag är ute.
Jag går ut.
På våren är jag ute.
På vintern är jag inne.
Gå ut!
Kom in!
Vahkku 22 - Vecka 22 Diibmu – Klockan
1. Jorgal/ översätt
a) Jag vaknar klockan halv sju.
Mon badjánan go diibmu lea beal gieža.
b) Jag äter frukost kvart i åtta.
Mon boran iđđes biepmu go diibmu lea kvártta váili gávcci.
c) Jag kommer från skolan kvart över tre.
Mon boađán skuvllas kvártta badjel golbma.
d) Jag äter mat när klockan är sex.
Mon boran biepmu go diibmu lea beal guhtta.
e) Jag ser på TV tio i nio.
Mon geahčan TV:a kvártta váili ovcci.
f) Jag lägger (somnar) mig när klockan är halv elva.
Mon nohkan go diibmu lea beal oktanuppelohkái.
g) Hur mycket är klockan när du äter?
Gallin don borat?
h) Hur mycket är klockan när du kommer till mig?
Gallin don boađát mu lusa?
i) Vilken tid vaknar du? (Hur mycket är klockan....)
Gallin don badjánat?
j) Vilken tid lägger du (somnar) dig? V(Hur mycket är klockan....)
Gallin don nohkat?
2. Hur mycket är klockan?
a
b
Diibmu lea
Diibmu lea beal
kvártta váili
vihtta.
oktanuppelohkái.
c
d
Diibmu lea
kvártte badjel
gávcci.
e
Diibmu lea
guoktenuppelohkái.
3. Skriv hur mycket klocka är med siffror.
a)
b)
c)
d)
e)
Diibmu lea okta.
kl 01.00/ 13.00
Diibmu lea beal njeallje
kl 03.30/ 15.30
Diibmu lea kvártta badjel golbma. kl 03.15/ 15.15
Diibmu lea guhtta.
kl 06.00/ 18.00
Diibmu lea vihtta váili guokte. kl 01.55/ 13.55
4.Skriv med bokstäver.
a) 7.30 ………… Diibmu lea beal gávcci.
b) 9.45 ………… Diibmu lea kvártta váili logi.
c) 10.00 …………Diibmu lea logi.
d) 9.30 ………… Diibmu lea beal logi.
e) 14.50 ……… Diibmu lea logi váili golbmanuppelohkái.
f) 9.00 ………… Diibmu lea ovcci.
g) 16. 15 ……… Diibmu lea kvártte badjel guhttanuppelohkái.
h) 18. 00 ……… Diibmu lea gávccinuppelohkái.
1. Sätt rätt bokstav framför rätt klockslag.
a) Diibmu lea kvártta badjel gieža. ......b.......
b) Diibmu lea kvártta váili ovcci.
.....c........
Diibmu lea
beal vihtta.
c) Diibmu lea beal njeallje.
.....a.......
d) Diibmu lea guoktenuppelohkái. ....f........
e) Diibmu lea kvártta badjel gávcci. ....d.......
f) Diibmu lea beal golbma.
.....e..........
g) Diibmu lea kvártta váili logi.
.....g..........
h) Diibmu lea guokte.
.....h...........
7. Se efter i en tidning, vilken tid börjar dessa TV-programen. Svara med hel mening
och tiden med bokstäver.
t.ex.: Lávvordaga álgá buorre filbma dii. logi.
Rapport ( svt1) Rapport álgá go diibmu lea beal gávcci.
Go´kväll (svt1) Go´kväll álgá go diibmu lea kvártta badjel guhtta.
Ođđasat (svt2) Ođđasat álgá go diibmu lea beal guhtta.
Bolibompa (svtB) Bolibompa álgá go diibmu lea guhtta.
Vahkku 23 – Vecka 23
Boazu – Renen
1. Översätt. Titta på böjningstabellen 1 för verb.
a)
b)
c)
d)
e)
Jag ska göra det.
Mormor berättar om renen.
Jag ska berätta om renen.
Hon arbetar.
Hon vill arbeta.
Mon áiggun dahkan dan.
Áhkku áigu muitalit bohcco birra.
Mon áiggun muitalit bohcco birra.
Son bargá.
Mon áiggun bargat.
2. Översätt
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
heargi
tämd hanren
miessi
kalv
áldu
hon ren med kalv
sarvvis
tjur
tämja
dápmat
Jag har en renkalv.
Mus lea miessi.
Jag är i rengärde.
Mon lean gárddis.
Jag kör med en härk.
Mon vuoján herggiin.
Vaja har en kalv.
Álddus lea miessi.
Vahkku 24 – Vecka 24 Luonddu eallit - Djuren i
naturen
1. Översätt vad som står på raderna
a)
b)
c)
d)
e)
Stuorra sarvva.
Rieban lea ruškat.
Oarri lea unni.
Albbas borrá bierggu.
Oarri lea muoras.
En stor tjur.
Räven är brun.
Ekorren är liten.
Lodjuren äter kött.
Ekorren är i trädet.
3. Skriv rätt bokstav framför det svenska ordet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
bierdna
návdi
albbas
njoammil
njálla
rieban
geatki
oarri
..b..varg
..c..lo
..i..ekorre
..f..räv
..a..björn
.e..fjällräv
..h..älg
.d..hare
Vahkku 25 - Vecka 25
Mánut – Månader
1. Skriv det samiska ordet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
juni
oktober
november
december
januari
mars
maj
februari
juli
augusti
september
april
geassemánnu
golggotmánnu
skábmamánnu
juovlamánnu
ođđajagimánnu
njukčamánnu
miessemánnu
guovvamánnu
suoidnemánnu
borgemánnu
čakčamánnu
cuoŋománnu
2. Sätt rätt bokstav framför det svenska
ordet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
cuoŋománnu
borgemánnu
ođđajagimánnu
njukčamánnu
guovvamánnu
geassemánnu
skábmamánnu
miessemánnu
juovlamánnu
suoidnemánnu
čakčamánnu
golggotmánnu
..f..juni
..l..oktober
..g..november
..i..december
..c..januari
..d..mars
...h..maj
...e..februari
...j..juli
..b..augusti
..k..september
...a..april
Vahkku 26 - Vecka 26 Muorat – Träd
4.
Jorgal/ översätt
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Čakčat gahččet lasttat lastamuoras.
Soahki lea buorre dollamuorra.
Skábi muorjjit leat suvrásat.
Beazis leat oavssit.
Guosas ja beazis leat bihcebáhcahat.
Stammen är vit.
Granen är vårt julträd.
Tallen har långa barr.
På hösten faller löven från lövträden.
Björken är bra ved att elda med.
Rönnens bär är sura.
Tallen har grenar.
Granen och tallen har kottar.
Mátta lea vielggat
Guossa lea min juovllamuorra.
Beazis lea guhkes goahcit.
5. Skriv rätt bokstav framför det svenska ordet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
bihcebáhcat
lasta
beassi
goahcci
oavssit
bihcebáhcahat
muorji
oaksi
mátta
.i...stam
.g...bär
.h...gren
.c...näver
.a...kotte
.b...blad
.f...kottar
.d...barr
.e...grenar
a)
b)
c)
d)
6. Svara på frågorna med hela meningar.
Makkár muoras lea beassi?
Soagis lea beassi.
Makkár muoras mii dahkat dálu?
Dálu mii dahkat beazis.
Guossa lea juovllamuorra.
Makkár muorra lea juovlamuorra?
Makkár muoras leat lieđit?
Skábis leat lieđit.
Vahkku 27 - Vecka 27
Pronomenat – Pronomen
2. Sätt in rätt form av pronomen.
a) mon, don son, mii
Mon boađán odne. Goasse don boađát?
Son boahtá sotnabeaivvi. Mii maid boahtit sotnabeaivvi.
a) mu, du, su, min
Beana lea mu rádná. Du áddjá lea siivo.
Gos lea su oabbá?Min biila lea ođas.
b) mus, dus, sus, mis
Lea go dus ođđa sihkkel? Dus lea lohpi.
Sus lea oabbá. Mis lea áddjá ja áhkku.
Vahkku 29 - Vecka 29 Riegádanbeaivi – Födelsedag
2.Titta på böjningstabellerna och gör meningarna a-d
a) rahpat
Maid don ....rabat..........? Mon ......raban...............
mu skeaŋkka. Ánná maid .......rahpá............
su skeaŋkka.
a) oažžut
Maid don .....oaččut.................? Mon .....oaččun...........
stuora gintala. Mii ........oažžut............ ollu skeaŋkkaid.
a) borrat
Sárá ......borrá............. ollu lákcagáhku. Maid don ......borat..............?
Mon .......boran.............. njálgáid lávvordaga.
b) juhkat
Mii ......juhkat.............. coca-cola go lea feasta.
Son ......juhká............. ollu coca-cola.
Mon .....jugan............. mielkki juohke beaivvi.
Maid don .....jugat..........?
4.Jorgal/ översätt
a) Jag har födelsedag i dag.
Mus lea riegádanbeaivi odne.
b) När har du födelsedag?
Goasse dus lea riegádanbeaivi?
c) Jag får presenter.
Mon oaččun skeaŋkkaid.
d) Varsågod och ät tårta!
Leage buorre ja bora lákcagáhku.
e) Välkommen till festen.
Bures boahtin festii.
f) Mon oaččun gintala ja čeabetbátti.
Jag får ett ljus och ett halsband.
g) Sárá borrá lákcagáhkku.
Sara äter tårta.
h) Iŋgá boahtá festii.
Inger kommer till festen.
i) Ánná lea guoktenuppelohkkái jagi boaris.
Anna är tolv år.
j) Mu riegádanbeaivi lea miessemánus.
Jag har födelsedag i maj.
6. Hitta de samiska orden i korsordet: tårta, födelsedag, ljus, välkommen, grattis, fylla
år, fest, present, varsågod och ät, varsågod och drick
L
Á
B
L
R
N
B
F
Á
J
U
E
I
J
O
E
K
D
R
A
E
U
R
A
C
D
E
G
G
H
R
S
A
Á
S
E
Á
K
E
T
G
G
B
B
D
E
T
A
Á
I
O
U
A
T
K
G
H
N
A
O
N
S
E
L
K
T
H
R
B
D
S
Á
K
A
T
R
E
E
K
L
U
L
I
E
A
A
E
I
Á
T
N
I
I
V
A
H
N
N
M
L
V
D
Ŋ
K
N
I
J
L
I
I
K
K
Á
G
A
Å
E
T
A
O
Vahkku 32 - Vecka 32
Dadjanvuogit – Fraser
2.Titta på verbböjningarna och gör färdigt meningarna a – g.
a) máhttit
Mon...máhtán....... lávlut.
Mon ..in máhte............juoigat.
Iŋgá...máhttá...... vázzit.
Son ...ii máhte.............viehkat.
Mii ...máhttit........ lohkat.
Mii ...eat máhte........... čállit.
Don ..máhtát........ čuoigat.
Don ..it máhte............ čierastit.
b)háliidit
Don ...háliidat.......... čuoigat.
Mon ...háliidan......... lávlut.
Mii ...háliidit.......... du lusa.
Son ...háliida........... vázzit.
Don ...it háliit.......... čierastit.
Mon ...in háliit......... juoigat.
Mii ....eat háliit......... vuordit.
Son ....ii háliit........... viehkat.
c) diehtit
Mii ...diehtit..... gos don orrut.
Mon ...dieđán.....gos eadni lea.
Son ...diehtá........goas skuvla álgá.
Don ..dieđát....... mu telefovdnanummara.
Mii ...eat dieđe.......... gos Ánná orru.
Mon ..in dieđe........... gos áhčči lea.
Son ....ii dieđe....... gallin skuvla heaitá.
Don ...it dieđe...... Iŋggá nummara.
d) mannat
Son ...manná....... čuoigat.
Mon ..manan....... skuvlii.
Mii ...mannat....... meahccái.
Don ...manat........ olggos.
Son ...ii mana.......... čierastit.
Mon .in mana......... ruoktot.
Mii..eat mana...........su lusa.
Don ..it mana...........sisa.
e) boahtit
Mii ...boahtit............ iđit.
Mon ..boađán.......... du lusa iđit.
Son ...boahtá............. váris.
Don ..boađát.......... meahcis.
Mii...eat boađe........... odne.
Mon ....in boađe......odne.
Son .....ii boađe..........skuvllas.
Don ....it boađe........ váris.
f) liikot
Don ...liikot............ čuoiggat.
Mon ..liikon........... lávlut.
Mii....liikot............vuodjit.
Son ..liiko........... vázzit.
Don ...it liiko...........čierastit.
Mon ..in liiko............. juoigat.
Mii ....eat liiko...........vuordit.
Son ..ii liiko........... viehkat.
g) gillet
Gillet........ go don boahtit?
Mon gal ...gillen................ .
Gii ..gille............. bassat lihtiid?
Don ... it gille.................... boahtit.
Mon ... in gille...................... .
Son … ii gille..................... bassat lihtiid.
Mii ..gillet............ lohkat.
Mii .... eat gille.............. čállit.
3. Jorgal/ översätt
a) Ale bora mu biepmu!
b) Ale juga čázi!
c) Ale viega siste!
d) Vänta inte på mig!(mu)
e) Kom inte med mig!
f) Läs inte min bok!
g) Förlåt!
Ät inte min mat!
Drick inte vatten!
Spring inte inne!
Ale vuordde mu!
Ale boađe mu mielde!
Ale loga mu girjji!
Ándagassii!
5.Jorgal/ översätt
a)
b)
c)
d)
e)
Mon in máhte vuodjit.
Mii eat háliit borrat.
Son ii liiko lohkat.
Don it boađe mu lusa.
Mon in gille.
Jag kan inte köra.
Vi vill inte äta.
Han tycker inte om att läsa.
Du kommer inte till mig.
Jag ids inte.
Vahkku 33 - Vecka 33
Luondu - Naturen
2. a) Fyll i ord som saknas, använd tabellen som hjälp.
a
várri
a)
b)
c)
d)
b
c
vári
váris
dievvái
dievás
geađgái
geađggis
Dá lea várri.
Mon oainnán vári.
Mon manan várrái.
Mon lean váris.
Dievvá
Dievá
a) Dá lea dievvá.
b) Mon oainnán dievá.
c) Áhčči manná dievvái.
d) Eadni lea dievás.
e)
Geađgi
geađggi
a)
b)
c)
d)
várrái
Dá lea geađgi.
Viellja váldá geađggi.
Son guoská geađgái.
Govva lea geađggis.
d
jávri
jávrri
a) Dá lea jávri.
b) Mon oainnán jávrri.
c) Áhčči manná jávrái.
d) Váncca lea jávrris.
jávrái
jávrris
e
eatnu
eanu
a) Dá lea eatnu.
b) Mon oainnán eanu.
c) Áhčči manná etnui.
d) Geađgi lea eanus.
etnui
eanus
johkii
jogas
bálgái
bálgás
f
johka
a)
b)
c)
d)
g
joga
Dá lea johka.
Mon oainnán joga.
Áhčči manná johkii.
Geađgi lea jogas.
Bálggis
bálgá
a) Dá lea bálggis
b) Mon oainnán bálgá.
c) Áhčči boahtá bálgái.
i
Čohkka
čohka
a) Dá lea čohkka.
b) Mon oainnán čohka.
c) Áhčči manná čohkkii.
d) Eadni lea čohkas.
čohkkii
čohkas
3. Jorgal/översätt!
Mon manan dievá nala.
Oabbá lea dievá nalde.
Mii vázzit bálgá mielde.
Mon lean eatni mielde.
Eatni vázzá maid bálgá mielde.
Eatni váldá geađggi jogas.
Son addá geađggi oabbái.
Oabbá dadjá: “geađgi lea nu garas”.
Mon dajan: ”Dat lea maid jorbbas” .
Son dadjá: ”Ii leat jorbbas”.
Jag går på kullen.
Syster är på kullen.
Vi går på stigen.
Jag är med mamma.
Mamma går också på stigen.
Mamma tar en sten i elven.
Hon ger stenen till syster.
Syster säger: “stenen är så hård”.
Jag säger: “den är också rund”.
Hon säger: “den är inte rund”.
4. Jorgal/översätt!
Han ger stenen till mamma.
Hon tar stenen.
Ánná går efter stigen till kullen.
Hon sitter bakom en stor sten.
Son addá geađggi eadnái.
Son váldá geađggi.
Ánná manná bálgá mielde dievvái.
Son čohkká stuorra geađggi duohken.
Vahkku 34 - Vecka 34 Geassi ja čakča Sommar och
höst
3.Titta på böjningstabellerna för verb. Du ska kunna de som är markerade med en stjärna.
Gör uppgifterna a-c.
a) čoaggit
Maid don ....čoakkát.........? Mon .....čoakkán....... murjjiid.
Maid eadni .....čoaggá..........? Son maid .....čoaggá........ murjjiid.
a) vázzit
Mii …vázzit…... skuvlii. Gosa don …váccát…..?
Mon …váccán…… meahcis. Son ……vázzá……….
mu mielde.
a) álgit
Son …álgá…... vázzit dál. Mii ……álgit….. čiehkastallat.
Mon …álggán…… čoaggit murjjiid. Goasse don ……álggát……..?