Almanacka 2015 - Nässjö kommun

2015
Sidan
47
ppgifter
onliga u
s
r
e
p
a
savfall
• Din
trädgård tsmart
r
fö
p
p
u
• Gr
r Klima
pong fö
• Din ku
r lands-
a 2015 fö
m
e
h
c
S
•
g
hämtnin
bygds
”Own the stage” foto av Erica Karlsson
Almanacka
EN NY KALENDER
Innehåll
för Nässjö kommun
Varsågod! Du håller i din hand vår nya kommunkalender. Här finns matnyttig information för
dig som bor och lever i Nässjö kommun.
Kalendern är ett resultat av ett fördjupat
samarbete mellan Nässjö kommun och Nässjö
Affärsverk AB och det är tänkt att du ska hitta
vägledning till information om ”det praktiska”,
t.ex. hushållsavfall, vatten & avlopp, energi,
bygglov etc. Du får tips och råd om hur just du
kan visa omtanke om vår miljö. Med enkla val i
vardagen blir vår kommun just så trivsam som
vi vill ha den tillsammans!
Vi önskar dig ett trevligt och framgångsrikt
2015!
3
Välkommen till oss!
Vi är till för dig
5 6 30
4
På gång 2015
Vem gör vad?
Kalender
Miljö, kultur, idrott och hälsa hänger ihop
Vinnare i fototävlingen 2014
Christer Wedin kommenterar bilden:
”Jag satt i en portgång i Gamla Stan i Stockholm och
väntade ut en plötslig regnskur när en ung kvinna
med ett paraply i ett krampaktigt grepp skyndade förbi.
När jag efteråt betraktade bilden tyckte jag att den
kunde tolkas som att hon kanske inte hade gett sig ut
i regnet för att hon var tvungen, utan för att köpa en
bit choklad, eller för att träffa en speciell vän… så jag
kallade bilden Begär.”
38
Vatten och avlopp hemma hos dig - tips & råd
39
Slam och latrin
40
Energi för uppvärmning och bekvämlighet
41
32
Trafik - att ta sig från en punkt till en annan
43
33
Bygga nytt eller bygga om
44
34
35
36
Gator, parker, grön­-
områden och torg
2
60 mil ledningar i vår kommun
31
Idrott för den aktiva familjen
Det var ett stort intresse för fototävlingen och
här i almanackan presenteras en del av alla
bidragen. 73 fotografer lämnade tillsammans in
360 bilder till tävlingen. Fotojuryn utsåg de 15
bästa bilderna och Christer Wedin vann hela
tävlingen med sin svartvita bild ”Begär”.
37
Välj klimatsmart
42
Hur kan man leva
hållbart?
Avfallshantering
Återvinn förpackningar och bli en miljöhjälte
45
Farligt avfall
Trädgård och trottoar
46
Sophämtning
Plan för vatten och avlopp
47
Personliga uppgifter
Välkommen till oss! Vi är till för dig
Nässjö Affärsverk AB
(NAV) och Bixia
Medborgarkontoren
Här får du vägledning och information av våra samhällsväg­ledare. Kan
inte de hjälpa dig så slussar de dig vidare till rätt person. Besök oss gärna i
Nässjö, Bodafors, Forserum, Malmbäck eller Anneberg.
Öppettider hittar du på vår hemsida. Vi svarar bland annat på frågor om:
Vi hjälper dig också gärna med information och rådgivning inom våra
områden. NAV, som vi ofta säger kort och gott, är kommunens helägda
bolag. Vi ser till att din vardag fungerar med värme, vatten, el och sopor.
Behöver du teckna elavtal till din bostad, kontakta gärna Bixia, som är
delägt av NAV och även av dig som kommuninvånare i Nässjö.
• Skolor och förskolor
• Bygga och bo
• Bibliotek och kultur
• Omsorg och stöd
• Gata, park och snöröjning
• Sport och fritid
• Fjärrvärme
• Elnät
• Elavtal
• Avfall och återvinning
• Boda Avfallsanläggning
• Vatten och Avlopp
Läs mer på www.nav.se | [email protected] | 0380-51 70 00
Läs mer på www.bixia.se | [email protected] | 0380-51 70 40
Läs mer på www.nassjo.se | [email protected] | 0380-51 80 00
3
5
1
0
2
g
n
På gå
r vi
ö
g
s
n
a
m
Tillsam mun bättre
Nässjö kom
Antalet projekt som pågår i en kommun av Nässjös
storlek är naturligtvis många och varierande. Vi sanerar sjöar, planerar för nya bostäder, utvecklar landsbygden, bygger om skolor och mycket mer. Alla våra
projekt handlar till syvende och sist om att skapa en
attraktiv kommun som både lockar nya invånare och
som får oss som bor här att stanna kvar.
Söker du information om kommunens detaljplaner
eller andra framtidsfrågor kan du läsa mer om sam-
hällsplanering, stadskärneutveckling och andra aktuella
projekt på www.nassjo.se/aktuellaprojekt.
På gång 2015 är bland annat:
• Nytt bostadsområde i före detta Folkets Park i Nässjö
• Invigning av nya förskolor i Åker respektive Ingsberg
• Ny enklare stadstrafik med fyra klimatsmarta bussar,
fler turer, nya målpunkter och bättre koppling till
Resecentrum m.m.
4
Inom NAV har vi stort fokus på att förnya vårt
VA-ledningssystem, många meter vatten- och avloppsledningar byts varje år. Vi investerar också i miljövänliga fordon, förbättrar elnät och bränslepannor, gör
nya anslutningar till fjärrvärmen och utvecklar Boda
Avfallsanläggning. Allt för att kunna ge bättre service
till dig. Läs mer på www.nav.se under Pågående arbeten.
Vem gör vad?
Din kommun är inblandad och delaktig i mycket som rör ditt boende, i vissa fall har Nässjö kommun valt att lägga ansvar och utförande i det helägda
bolaget Nässjö Affärsverk AB eller elnätsbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB, tillsammans nedan benämnda NAV. Generellt kan sägas att kommunen är
ansvarig för regelverk, utbyggnadsplaner och liknande, medan NAV har att följa detta, liksom övriga lagar som styr respektive verksamhet. Nedan följer
några exempel på vem som gör vad och vem du ska vända dig till i olika frågor. Längre fram i kalendern hittar du mer information.
Tekniska servicekontoret
• Avfallshantering och sophämtning
• Boda Avfallsanläggning
• Vatten och Avlopp
• Fjärrvärme
• Elnät
• Nyanslutning av VA, fjärrvärme och elnät
• Skötsel av parker, gatubelysning och snöröjning
• Elavtal
• Köpa tomt
• Planering av gator, belysning, parker, lekplatser och
grönområden samt förbättringsförslag
• Regelverk kring avfallshantering i Nässjö kommun
Samhällsplaneringskontoret
• Bygglov och planering
• Frågor om enskilda avlopp
Läs mer på www.nav.se | [email protected] | 0380-51 70 00
Läs mer på www.bixia.se | [email protected] | 0380-51 70 40
• Energi- och klimatrådgivning
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
• Återvinningsstationerna i Nässjö kommun, tömning och skötsel
Läs mer på www.ftiab.se | [email protected] | 0200-88 03 11
Läs mer på www.nassjo.se | [email protected] | 0380-51 80 00
5
”Nypistat” foto av Helene Eriksson
Tack för att du vänder handtaget på kärlet ut mot gatan när vi kommer och hämtar ditt
hushållsavfall. Det underlättar vår vardag mycket och sparar handleder och rygg. Ditt
brännbara hushållsavfall blir till fin fjärrvärme för eksjöborna och av matavfallet görs
­klimatsmart fordonsgas som vi kör våra sopbilar på. Anmäl dig till vår kostnadsfria
tjänst, så får du alltid SMS-påminnelse kvällen innan vi kommer!
Januari
v
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
1
1
Nyårsdagen
Fredag
2
Svea
5
2
Hanna, Hannele
Trettondagsafton
12
3
Frideborg, Fridolf
19
4
Henrik
26
5
Bodil, Boel
6
Kasper, Melker, Baltsar
Trettondedag jul
7
August, Augusta
2015
Lördag
3
4
10
11
Alfred, Alfrida
8
9
Skolorna börjar
Anmäl julgranshämtning senast kl. 12
15
16
17
Anton, Tony
Hilda, Hildur
25
Erland
Gunnar, Gunder
Sigurd, Sigbritt
14
20
21
Agnes, Agneta
Vincent, Viktor
22
23
24
27
28
29
30
31
Kommunfullmäktige
sammanträder
Studiedag grundskola/
gymnasiet
Fabian, Sebastian
Göte, Göta
Felix, Felicia
Karl, Karla
Kung Carl XVI Gustafs
namnsdag
Rut
Kundservice stängt
13
Knut
Söndag
Laura, Lorentz
Diana
Hjalmar, Helmer
Frej, Freja
Gunilla, Gunhild
Erika
18
Paul, Pål
Ivar, Joar
Förändrad sophämtning vid nyår och trettonhelgen. Läs mer på www.nav.se. Kostnadsfri julgranshämtning hemma hos dig, ring 0380-51 70 40
och beställ senast kl. 12 fredagen den 9 januari. Granar ska lämnas utan pynt eller elslingor, eftersom de komposteras.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
Jan, Jannike
OBS! Boda
stängt 1 och
6 januari
”Sjunnarydssjön” foto av Jonas Magnusson
Vecka 7 har vi sportlov i Nässjö kommun, besök www.nassjo.se och se vad som är på gång. Våra ishallar och simhallen håller öppet för dig. I Kulturhuset Pigalle
händer alltid mycket. Vill du besöka friluftsområdet Lövhult, så finns där möjligheter till härlig vintersport.
Februari
v
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
2015
Fredag
Lördag
Söndag
1
5
2
6
Kyndelsmässodagen
3
Disa, Hjördis
4
Ansgar, Anselm
5
Agata, Agda
Max, Maximilian
6
Dorotea, Doris
7
Rikard, Dick
8
Berta, Bert
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
9
7
12
13
Yngve, Inge
Evelina, Evy
Agne, Ove
Sportlov
Sportlov
Sportlov
Sportlov
Sportlov
Julia, Julius
23
9
11
Iris
16
8
10
Fanny, Franciska
Torsten, Torun
17
Alexandra, Sandra
Fettisdagen
24
Mattias, Mats
18
Frida, Fritiof
25
Sigvard, Sivert
19
Gabriella, Ella
26
Torgny, Torkel
20
Vivianne
27
Lage
14
Valentin
Alla hjärtans dag
21
Hilding
15
Sigfrid
22
Pia
28
Maria
Kommunfullmäktige
sammanträder
Kostnadsfri vitvaruhämtning hemma hos dig, ring 0380-51 70 40 och beställ senast kl. 12 måndagen före första helgfria tisdagen i månaden, dock ej i januari och juli.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”Nyckelpiga” foto av Amandah Carlsson
I år inträffar Earth Hour lördagen den 28 mars kl. 20.30-21.30. Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme.
Det handlar om att försöka leva lite grönare i vardagen. Lär dig mer om Earth Hour hos Världsnaturfonden www.wwf.se/earthhour.
Mars
v
9
Måndag
2
10
11
Ernst, Erna
9
Torbjörn, Torleif
Herbert, Gilbert
23
13
14
3
Gunborg, Gunvor
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
16
12
Tisdag
Gerda, Gerd
Onsdag
4
Adrian, Adriana
2015
Torsdag
5
Tora, Tove
Fredag
Lördag
1
Albin, Elvira
6
Ebba, Ebbe
Söndag
7
Camilla
8
Siv
Studiedag grundskola/
gymnasiet
10
Edla, Ada
17
Gertrud
24
Gabriel, Rafael
30
Holger, Holmfrid
31
Påsklov
Påsklov
Ester 11
Edvin, Egon
18
Edvard, Edmund
25
Våffeldagen
Marie
bebådelsedag
12
Viktoria
Kronprinsessan Victorias
namnsdag
19
Josef, Josefina
26
Emanuel
13
Greger
20
Joakim, Kim
Vårdagjämning
27
Rudolf, Ralf
Kommunfullmäktige
sammanträder
14
Matilda, Maud
21
Bengt
28
Malkolm, Morgan
15
Kristoffer, Christel
22
Kennet, Kent
29
Jonas, Jens
Sommartid
Earth Hour 20.30-21.30
Sandupptagningen börjar så snart vintern övergår i vår. Årets schema finns på www.nav.se. Kontakta Kundservice om du vill beställa ett kärl för trädgårdsavfall inför säsongen 2015.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”Bird” foto av Jenna Lindstedt
Skräpplockardagarna börjar 20 april. Då plockar vi upp allt skräp som gömts under snön i vinter. Förra året var närmare 3 600 personer, främst barn och ungdomar,
ute och plockade skräp i vår kommun.Vill du göra fint i grönområdena där du bor, så bjuder vi på handskar och soppåse! Läs mer på www.nassjo.se/rena.
April
v
Måndag
Tisdag
Onsdag
1
14
6
15
Vilhelm, Helmi
Annandag påsk
13
Artur, Douglas
7
Irma, Irmelin
14
Tiburtius
Torsdag
2
Harald, Hervor
Gudmund, Ingemund
Skärtorsdagen
Påsklov
Påsklov
8
Nadja, Tanja
15
Olivia, Oliver
2015
9
Otto, Ottilia
16
Patrik, Patricia
Fredag
3
Ferdinand, Nanna
Långfredagen
10
Ingvar, Ingvor
17
Elias, Elis
Lördag
4
Marianne, Marlene
Påskafton
11
Ulf, Ylva
18
Valdemar, Volmar
Söndag
5
Irene, Irja
Påskdagen
12
Liv
19
Olaus, Ola
16
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
20
Amalia, Amelie
21
Anneli, Annika
22
Allan, Glenn
23
Georg, Göran
24
Vega
25
26
Markus
Teresia, Terese
Kommunfullmäktige
sammanträder
17
TGA* Grupp 1
27
Engelbrekt
28
Ture, Tyra
29
Tyko
TGA* Grupp 2
30
TGA* Grupp 3
Mariana
Valborgsmässoafton,
Konungens födelsedag
18
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
OBS! Boda
stängt
3-6 april.
Förändrad sophämtning i samband med påskhelgen, läs mer eller beställ kostnadsfri SMS-tjänst på www.nav.se. *Nu börjar vi med årets hämtning av trädgårdsavfall
(TGA), se när vi kommer i kalendern. På sidan 47 ser du vilken grupp du tillhör om du har denna tjänst. Skräpplockardagar, läs mer på www.nassjo.se/rena.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”Frog” foto av Jenna Lindstedt
Vårstädar du? Packa rätt för sopans sista
resa. Nästan allt material som lämnas på
Boda återanvänds eller återvinns. Därför
sorterar vi i olika fraktioner. Materialet
du lämnar transporteras till en special-­
anläggning som arbetar om, energiutvinner
eller ser till att kemikalier och annat inte
hamnar i naturen. Allt för att skydda vår
miljö. Läs mer på www.nav.se hur du packar
bil och släp på bästa sätt.
Maj
v
Måndag
Tisdag
Onsdag
2015
Torsdag
Fredag
1
18
4
Monika, Mona
5
Gotthard, Erhard
Valborg
Första Maj
6
Marit, Rita
7
Carina, Carita
8
11
Märta, Märit
TGA* Grupp 1
12
Charlotta
13
Linnea, Linn
20
TGA* Grupp 2
14
Halvard, Halvar
Kristi himmelsfärdsdag
Reidar, Reidun
Europadagen
Söndag
3
John, Jane
10
Esbjörn, Styrbjörn
TGA* Grupp 3
15
Sofia, Sonja
16
Ronald, Ronny
17
Rebecka, Ruben
Lovdag
Kundservice
har stängt
18
Erik
19
Maj, Maj ken
20
Karolina, Carola
21
Konstantin, Conny
22
Hemming, Henning
21
TGA* Grupp 1
Studiedag
25
22
2
Filip, Filippa
9
Åke
19
Anmäl vitvaruhämtning senast kl.12
Lördag
Urban
Annandag pingst
26
Vilhelmina, Vilma
27
Beda, Blenda
TGA* Grupp 2
28
Ingeborg, Borghild
23
Desideria, Desirée
Pingstafton
24
Ivan, Vanja
Pingstdagen
TGA* Grupp 3
29
Yvonne, Jeanette
30
Vera, Veronika
Kommunfullmäktige
sammanträder
Förändrad sophämtning i samband med Valborg, 1 maj och Kristi himmelsfärdshelgen, läs mer eller beställ kostnadsfri SMS-tjänst på www.nav.se.
* Hämtning av trädgårdsavfall, läs mer på sid 47.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
31
Petronella, Pernilla
Mors dag
OBS! Boda
stängt 1, 14
och 23 maj.
”Goat” foto av Jenna Lindstedt
Vill du veta vad som händer i Nässjö kommun? Läs på www.nassjo.se/evengemang
Juni
v
Måndag
1
23
Gun, Gunnel
Tisdag
2
Rutger, Roger
24
Eivor, Majvor
15
25
Margit, Margot
3
Ingemar, Gudmar
Torsdag
4
Solbritt, Solveig
TGA* Grupp 1
22
26
29
27
Peter, Petra
5
Bo
Världsmiljödagen
9
Börje, Birger
16
Axel, Axelina
10
Svante, Boris
17
Torborg, Torvald
TGA* Grupp 2
11
23
Adolf, Alice
30
Elof, Leif
24
TGA* Grupp 3
12
Bertil, Berthold
Eskil
Kommunfullmäktige
sammanträder
Skolavslutning
18
Björn, Bjarne
TGA* Grupp 1
Paulina, Paula
Fredag
Lördag
6
Gustav, Gösta
Nationaldagen
Söndag
7
Robert, Robin
Studentbal
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
8
Onsdag
2015
19
Germund, Görel
Midsommarafton
Studentavslutning
13
Aina, Aino
20
Linda
Midsommardagen
14
Håkan, Hakon
21
Alf, Alvar
Sommarsolståndet
TGA* Grupp 2 & 3
25
26
27
Johannes
Döparens dag
David, Salomon
Rakel, Lea
Selma, Fingal
28
Leo
Förändrad sophämtning i samband med 6 juni och midsommarhelgen, läs mer eller beställ kostnadsfri SMS-tjänst på www.nav.se. Ta hand om dina kärl i sommar! Skölj
ur dem och placera dem gärna i skuggan, använd insatssäckar och förslut småpåsarna väl så luktar avfallet mindre. * Hämtning av trädgårdsavfall, läs mer på sid 47.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
OBS! Boda
stängt 6, 19
och 20 juni.
”Summer” foto av Jenna Lindstedt
Vill du veta vad som händer i Nässjö kommun?
Läs på www.nassjo.se/evengemang
Juli
v
Måndag
Tisdag
Onsdag
1
27
Aron, Mirjam
Torsdag
2
Rosa, Rosita
TGA* Grupp 1
6
Esaias, Jessika
7
Klas
8
Fredag
3
Aurora
TGA* Grupp 2
9
Kjell
2015
Jörgen, Örjan
Lördag
4
Ulrika, Ulla
Söndag
5
Laila, Ritva
TGA* Grupp 3
10
André, Andrea
11
Eleonora, Ellinor
12
Herman, Hermine
28
13
Joel, Judit
29
14
Folke
Kronprinsessans
födelsedag
15
Ragnhild,
Ragnvald
16
Reinhold, Reine
TGA* Grupp 1
20
Margareta, Greta
21
Johanna
30
27
31
Marta
28
Botvid, Seved
22
Magdalena,
Madeleine
29
Olof
TGA* Grupp 1
TGA* Grupp 2
23
Emma
30
Algot
TGA* Grupp 2
17
Bruno
18
Fredrik, Fritz
19
Sara
TGA* Grupp 3
24
Kristina, Kerstin
25
Jakob
26
Jesper
31
Helena, Elin
TGA* Grupp 3
Skölj rester från skaldjur i kallt vatten, vira in i tidningspapper, så luktar det mindre. Låt matavfall och kaffesump rinna av ordentligt så att det blir så torrt som möjligt innan du lägger
det i papperspåsen. * Hämtning av trädgårdsavfall, läs mer på sid 47.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”I don´t trust you” foto av Ulla Wiréhn
Vill du veta vad som händer i Nässjö kommun? Läs på www.nassjo.se/evengemang
Augusti
v
31
Måndag
3
32
Onsdag
4
Tage
Arne, Arnold
Fredag
5
Ulrik, Alrik
Lars
11
Susanna
12
Klara
17
Verner, Valter
18
Ellen, Lena
19
Lördag
1
Per
TGA* Grupp 1
34
Torsdag
6
Alfons, Inez
7
Dennis, Denise
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
10
33
Tisdag
2015
13
Kaj
TGA* Grupp 2
20
Magnus, Måns
Bernhard, Bernt
26
27
14
Uno
8
Silvia, Sylvia
Drottningens namnsdag
15
Stella, Estelle
Söndag
2
Karin, Kajsa
9
Roland
16
Brynolf
TGA* Grupp 3
21
Jon, Jonna
22
Henrietta, Henrika
23
Signe, Signhild
Skolorna börjar
24
35
Bartolomeus
25
Lovisa, Louise
Östen
TGA* Grupp 1
Kommunfullmäktige
Rolf, Raoul sammanträder
TGA* Grupp 2
28
Fatima, Leila
29
Hans, Hampus
30
Albert, Albertina
TGA* Grupp 3
31
36
Arvid, Vidar
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
Skölj rester från skaldjur i kallt vatten, vira in i tidningspapper, så luktar det mindre. Låt matavfall och kaffesump rinna av ordentligt så att det blir så torrt som möjligt innan du
lägger det i papperspåsen. * Hämtning av trädgårdsavfall, läs mer på sid 47.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”på väg” foto av Mats Brolin
Dags för höstkampanjen för avfallsinsamling, vi kommer ut till flera yttertätorter i kommunen för att samla in avfall, läs mer på www.nassjo.se
September
Måndag
v
Tisdag
1
Samuel, Sam
36
7
37
Kevin, Roy
8
Alma, Hulda
Onsdag
2
Justus, Justina
9
Anita, Annette
Anmäl vitvaruhämtning senast kl.12
14
38
Ida
Torsdag
3
Alfhild, Alva
10
TGA* Grupp 1
15
16
Fredag
4
17
Sigrid, Siri
Dag, Daga
Hildegard,
Magnhild
22
23
24
Adela, Heidi
Dagny, Helny
TGA* Grupp 2
Lördag
5
Gisela
11
Tord, Turid
2015
12
Åsa, Åslög
Söndag
6
Lilian, Lilly
13
Sture
TGA* Grupp 3
18
Orvar
19
Fredrika
20
Elise, Lisa
Studiedag
21
39
Matteus
Maurits, Moritz
Bilfri dag i världen
Tekla, Tea
Höstdagjämning
Gerhard,
Gert
TGA* Grupp 1
28
40
Lennart, Leonard
29
Mikael, Mikaela
Kommunfullmäktige
sammanträder
25
Tryggve
TGA* Grupp 2
26
27
Enar, Einar
Dagmar, Rigmor
TGA* Grupp 3
30
Helge
Nu är det dags för årets höstkampanj, då vi kommer ut till yttertätorterna och samlar in avfall. Läs mer på www.nav.se och www.nassjo.se.
* Hämtning av trädgårdsavfall, läs mer på sid 47.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”Alone with thoughts” foto av Erica Karlsson
Är din häck en trafikfara? Inför den mörka vintern är det bra om du ser till att buskar och trädgrenar inte hindrar snöröjning och gångtrafikanter på våra trottoarer. Se också till att
vägskyltar syns och att det är fri sikt i korsningar. Tänk på att regn och blöt snö tynger ner växtligheten. Läs mer på www.nassjo.se/skymdsikt om ditt ansvar som fastighetsägare.
Oktober
v
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
1
40
5
41
Ragnar, Ragna
6
Bror
Jenny, Jennifer
Anmäl vitvaruhämtning senast kl.12
12
Valfrid, Manfred
7
Birgitta, Britta
8
13
14
Stellan
Fredag
2
Ludvig, Love
9
Nils
TGA* Grupp 1
Berit, Birgit
2015
Ingrid, Inger
TGA* Grupp 2
15
Hedvig, Hillevi
Lördag
3
Evald, Osvald
10
Harry, Harriet
Söndag
4
Frans, Frank
11
Erling, Jarl
TGA* Grupp 3
16
Finn
17
Antonia, Toini
18
Lukas
42
19
43
Tore, Tor
20
Sibylla
21
Ursula, Yrsa
22
Marika, Marita
TGA* Grupp 1
26
Amanda, Rasmus
27
Sabina
28
Höstlov
29
24
Evert, Eilert
FN-dagen
25
Inga, Ingalill
Sommartid slutar
TGA* Grupp 3
30
Simon, Simone
Viola
Elsa, Isabella
Höstlov
Kommunfullmäktige
sammanträder
Höstlov
Höstlov
44
Höstlov
TGA* Grupp 2
23
Severin, Sören
*Hämtning av trädgårdsavfall, läs mer på sid 47.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
31
Edit, Edgar
Alla helgons dag
OBS! Boda
stängt
31 oktober.
”Vintermorgon” foto av Favour Ann Peter
Snart är det advent och vi pyntar för att pigga upp oss i vintermörkret. NAV Gata & Park sätter upp ett 15-tal julgranar och NAV Elnät hänger i lampor och sätter upp julbelysning.
November
v
44
45
46
47
48
49
Måndag
2
3
Tobias
9
Tisdag
Hubert, Hugo
Anmäl extra TGA
och vitvaruhämtning
senast kl. 12
Teodor, Teodora
16
Vibeke, Viveka
23
Klemens
Onsdag
4
Sverker
Torsdag
10
Martin, Martina
17
Naemi, Naima
24
Gudrun, Rune
11
Mårten
18
Lillemor, Moa
25
Fredag
Lördag
5
Extra TGA för dig som beställer
12
Konrad, Kurt
19
Elisabet, Lisbet
26
Katarina, Katja
Linus
Studiedag grundskola/
gymnasiet
Kommunfullmäktige
sammanträder
6
Gustav Adolf
Gustav Adolfsdagen
Söndag
1
Allhelgonadagen
Alla helgons dag
Eugen, Eugenia
2015
7
Ingegerd, Ingela
8
Vendela
Fars dag
Extra TGA för dig
som beställer
13
Kristian, Krister
20
Pontus, Marina
27
Astrid, Asta
14
Emil, Emilia
21
Helga, Olga
28
Malte
15
Leopold
22
Cecilia, Sissela
29
Sune
Första advent
30
Andreas, Anders
Anmäl vitvaruhämtning senast kl. 12
Ställ ut avfallskärl kvällen före hämtningsdagen, blockera inte gatan. Om snön kommer, skotta ordentligt runt kärlet. Årets hämtning av trädgårdsavfall avslutas, extra tömning
för dig som beställer 5 och 6 november. Ställ sedan undan kärlet till våren.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
”Spillkråka i vinterlandskap” foto av Marie Gustafsson
l
u
J
d
o
G
r
Vi önska
!
r
Å
t
t
y
N
t
och Got
December
Måndag
Tisdag
1
Oskar, Ossian
Onsdag
2
Beata, Beatrice
Torsdag
3
Lydia
2015
Fredag
4
Barbara, Barbro
Lördag
5
Sven
49
7
Angela, Angelika
8
Virginia
9
Anna
50
10
Malin, Malena
Nobeldagen
11
Daniel, Daniela
12
Alexander, Alexis
Kommunfullmäktige
sammanträder
14
51
Sten, Sixten
21
52
Tomas
Vintersolstånd
15
Gottfrid
22
Natanael, Jonatan
16
Assar
23
Adam
Drottningens födelsedag
17
Stig
24
Eva
Julafton
18
Abraham
25
19
Söndag
6
Nikolaus, Niklas
Andra advent
13
Lucia
Luciadagen
Tredje advent
20
Isak
Israel, Moses
Fjärde advent
Juldagen
Stefan, Staffan
Annandag jul
26
27
Johannes, Johan
Skolan slutar
28
Benjamin
53
29
Natalia, Natalie
30
Abel, Set
31
Sylvester
Nyårsafton
Förändrad sophämtning i samband med jul- och nyårshelgen, läs mer eller beställ kostnadsfri SMS-tjänst på www.nav.se.
Öppettider Boda Avfallsanläggning: Måndag-fredag 7-16, onsdagar 7-19, lördagar 9-14. Helgdagar (röda dagar) stängt.
OBS! Boda
stängt 24, 25,
26 & 31 dec.
Miljö, kultur, idrott och
hälsa hänger ihop
I Nässjö kommun skapar vi möjlighet till
rekreation, naturupplevelser och ett aktivt
föreningsliv. På våra anläggningar runt om
i kommunen utövas det mycket idrott. Är
du mer intresserad av kultur så finns fina
Kulturhuset Pigalle. Där samsas konsthall,
bibliotek, musikskola och många andra
verksamheter. Håll utkik i brevlådan. Inför
varje vår och höst kommer ett spännande
programblad till alla hushåll om en del av
allt det som händer i Kulturhuset Pigalle.
Foto: Johnny Törnkvist
Att på en sida här i vår kalender beskriva
allt positivt som händer låter sig inte göras.
Vill du ta del av det som händer i kommunen kan vi rekommendera dig att gå in på
kommunens hemsida och klicka dig fram
till evenemangskalendern, där kan du söka
efter evenemang eller bara bläddra bland
allt som händer. Du kan också besöka våra
medborgarkontor för personlig service. I
Nässjö delar medborgarkontoret lokal med
Turistbyrån, som också gärna hjälper dig
med bokningar, fiskekort, cykelpaket eller
tipsar om vandringsleder, sevärdheter, kartor eller vad du nu är intresserad av.
30
Är du själv med i en förening eller vet något
som händer och som inte finns med i evenemangskalendern kan du fylla i ett formulär
på www.nassjo.se/evenemangsformular och på
så sätt marknadsföra arrangemanget till
kommunens alla invånare.
Välkommen till en aktiv fritid
med möjligheter till många
upplevelser!
Turistbyråns öppettider
Vintertid: mån-fre kl. 10 - 17
Sommartid: mån-fre kl. 9 - 17,
lör kl. 10 - 14
Kontaktuppgifter
Nässjö Turistbyrå
Rådhusgatan 20
571 80 Nässjö
Tel. 0380-51 80 60
E-post: [email protected]
Läs mer på www.nassjo.se
Idrott och föreningsliv för den aktiva familjen
Många är de föreningar som gör ett ­fantastiskt jobb för såväl unga som
gamla i Nässjö. Föreningarna finns spridda i hela vår kommun och med
många ideella krafter ges möjlighet till en aktiv fritid. I många fall samverkar föreningarna och kommunen om lokaler som i­ shallar, sporthallar,
simhall, badplatser och friluftsområden. I andra fall drivs ­toppenfina anläggningar av enbart ­ideella krafter.
Kommunens största idrottsanläggning är Skogsvallen som samlar flera
föreningar för exempelvis bandy, ishockey, konståkning, fotboll och friidrott. Det finns fina hallar, idrottsplatser och klubbstugor i flera av våra
yttertätorter, t. ex. i Anneberg, Bodafors, Forserum och Stensjön bara för
att nämna några ställen.
Centralt i Nässjö hittar man Sim- och sporthallen. En anläggning som
2014 firade 50 år och som varje dag sjuder av aktivitet. I simhallen hittar
man kommuninvånare i alla åldrar och i sporthallen är det flera föreningar
igång varje dag.
För den som söker ett naturområde nära staden ligger Lövhult väl till. Ett
stenkast från Nässjö kan man på vintern både åka skidor och njuta av naturen. På sommaren kan man njuta av småländsk skog eller ta sig en löptur
i något av alla spår. Här finns också en ridanläggning och en järnåldersby
samt flera andra aktörer.
Samlad information om allt du kan göra och delta i finns i Nässjö kommuns kultur- och fritidsguide. Där finns kontaktuppgifter till kommunala
anläggningar och de många föreningar som är aktiva i vår kommun. Du
hittar Nässjö kommuns kultur- och fritidsguide på: www.nassjo.se/foreningar. Där kan du ­också läsa om hur du kan boka en idrottslokal för egna
aktiviteter.
31
Trafik – att ta sig från en
punkt till en annan…
Vi är många som ska samsas i trafiken. Gående, cyklister, bilister, bussar, varubilar, utryckningsfordon m.m. Alla vill komma fram
så fort som möjligt. Nässjö kommun jobbar
för en säker trafikmiljö och vi har flera olika
grupper som jobbar med trafiksäkerhet,
parkeringsmöjligheter, säker skolväg och
framkomlighet i kommunen. Sedan några
år är det 40 km i timmen som gäller inom
tätorter på Höglandet. En annan ”nyare
företeelse” är skylten ”Gångfartsområde”. I
Nässjö kommun har vi gångfartsområden på
Rådhusgatan och Storgatan i Nässjö. Tänk
på att dessa är till för att skydda trafikanter
och cyklister. Trafiken ska ske på de gåendes
villkor! Fordon har väjningsplikt mot gående. Att köra för fort i ett gångfartsområde
kostar idag 2000 kr i böter.
Läs mer på www.nassjo.se
[email protected] | 0380-51 80 00
Aktuella projekt för trafiksäkerhet
Följande genomförs bland annat för att öka trafiksäkerheten:
• Fortsatt utbyggnad för ett sammanhängande gång-och cykelvägnät
• Fortsatta åtgärder för bra och tydlig skyltning till olika målpunkter t ex parkeringar, kulturhus etc.
• Ny och förbättrad belysning för en trygg och säker miljö
Läs mer på www.nav.se under pågående arbeten.
32
Bygga nytt eller bygga
om i Nässjö kommun
Tomtkö, bygglov och bygganmälan
Anslutning till fjärrvärme, elnät och VA
Nässjö kommuns ambition är att du som
köpare ska ha ett urval av attraktiva tomter
i såväl Nässjö tätort som i våra kransorter.
På hemsidan finns uppgifter och regler för
tomtkön och tomtpriser som administreras
av tekniska serviceförvaltningen.
Fjärrvärme är praktiskt, bekvämt och prisvärt, kontakta NAV om du är intresserad av
en anslutning till en fastighet. Vi ansluter
gärna äldre fastigheter längs vårt befintliga
nät. I nyproducerade och energisnåla fastigheter är det oftast inte lönt att installera
fjärrvärme. Bättre tekniska lösningar finns.
Bygglov kan behövas vid nybyggnad, tillbyggnad, väsentlig ändring eller ändrad
användning av en byggnad. Anmälan ska ­
t. ex. göras vid ändring av bärande väggar,
flytt av kök eller badrum eller vid installation
av kamin. Mer information och ansökningsblanketter hittar du på hemsidan eller hos
samhällsplaneringskontoret som kan svara
på dina frågor. Samhällsplaneringskontoret
ansvarar också för kommunens kartdatabas
och tar exempelvis fram grundkartor för
detaljplanering och nybyggnadskartor. Man
utför även utstakningar och lägeskontroller
av nya byggnader. Samhällsplaneringskontoret har också hand om att sätta adresser och
registrera lägenhetsnummer i det nationella
adress- och lägenhetsregistret. Läs mer på:
www.nassjo.se | www.lantmateriet.se
www.boverket.se | www.nav.se
NAV har hand om elnätet i Nässjö tätort,
bygger du nytt behöver du byggström och
sedan en elanslutning till vårt nät. Detta
hanteras via en servisanmälan och genom en
behörig elektriker.
Avgifter debiteras också för anslutning till
vatten- och avloppsledningsnätet för nybyggnationer i alla tätorter där det finns kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten kan också
behöva anslutas till en dagvattenledning.
Våra ingenjörer hjälper dig med lagstiftning
och svarar på frågor om dina anslutningar.
Anslutningsavgifter hittar du på NAVs
hemsida.
33
Att tänka på!
Lämnas kompletta handlingar tar
det 8-10 veckor att få ett bygglov.
Ta reda på om du behöver kontrollplan, ritningar eller nybyggnadskarta. Lov- eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas
innan du har fått startbesked. Läs
om mer tips på www.mittbygge.se
Vem sköter om gator, p
­ arker, grönområden, torg?
Du vill lätt och behändigt kunna ta dig till
och från allting du vill göra, till fots, med
cykel eller bil. Och helt, rent och snyggt
ska det väl också vara i vår närmiljö? NAV
sköter om gator, parker och grönområden
på uppdrag av Nässjö kommun. Mycket av
vårt arbete är årstidsbundet. Det handlar
bland annat om att sköta om 25 mil gator
och 10 mil gång- och cykelvägar.
Vinter - snö och halka
Snöröjningen sköts efter ett visst schema
där gång- och cykelbanor, bussgator och
huvudleder röjs när det fallit 4-5 cm snö.
Finns risk för halka sprider vi även salt
och stenkross. Övriga gator och bostads­
områden snöröjs vid 4-10 cm snö. Vid
lördagar och söndagar plogas och halkbekämpas gatunätet när trafiksäkerheten så
kräver. På kommunens hemsida finns en
prioriteringskarta som visar hur vi jobbar.
Till advent ska ett 15-tal julgranar placeras
ut i vår kommun.
Vår - dags för sandupptagning
Vi vet att när vårkänslorna tar tag i oss vill
vi få rent och fint på gatorna, vi gör verkligen vårt bästa för att det ska gå så fort
som möjligt. På www.nav.se kan du följa
hur långt vi har kommit. Parksofforna ska
ut och lekplatser och grönområden ska ses
över efter vintern. Det som göms i snö...
34
Sommar - sol, värme och skönt
utomhusliv
Nu klipper vi gräs, planterar och vattnar
blommor, buskar beskärs och en hel del
förbättras, lagas, byts och byggs. Under
sommaren får vi hjälp av flitiga feriearbetare. Övergångsställen och markeringar för
parkeringsplatser och gatulinjer ska också
fräschas upp. Papperskorgar och hund­
latriner behöver tömmas.
Höst - löven faller, det blir mörkt
Löven ska samlas in, de blir fin matjord,
180 parksoffor ska hämtas in, ses över och
ställas undan för vinterförvaring, fontäner
ska stängas av och urnor och blommor som
prytt våra tätorter ska tas bort och närmiljön förbereds för ännu en vinter med snö
och kyla.
Under hösten planterar vi dessutom bortåt
50.000 lökar, bland annat tulpaner och
påskliljor, som vi sedan kan glädjas åt nästa
vår. Gatubelysningen ses över inför vintern
av kollegorna på elnätsavdelningen. Har du
synpunkter på NAVs arbete; snöröjning,
gatubelysning, lekplatser eller annat?
Kontakta ditt medborgarkontor!
Trädgård och trottoar
Under sommarhalvåret blir det mycket skräp
från trädgården. Många kör ut löv, kvistar,
fallfrukt och annat till Boda Avfallsanläggning. Har du bara trädgårdsavfall med dig,
så kan du lätt köra och lasta av bara det på
plattan för trädgårdsavfall. Andra kunder
tycker det är bekvämt med vårt kärl för
trädgårdsavfall. Då får du ett 370 liters
kärl från NAV som töms 11 gånger under
perioden maj – oktober. Tider för hämtning
ser du på de aktuella månaderna i kalendern.
Kontakta NAV om du är intresserad av avtal.
Har du redan avtal så ser du på sidan 47
vilken grupp du tillhör och när du har
hämtning.
Elda på tomten
Att elda utomhus är alltid förenat med viss
brandfara. Kontrollera därför om det är
lämpligt att elda utomhus innan du tänder.
Ring SOS Alarms automatiska telefonsvarare 036-16 85 22 eller kontakta Höglandets
Räddningstjänstförbund för information
och tips, www.raddningstjansten.com.
Egen kompost
Har du möjlighet till Klimatsmart avfalls­
abonnemang med insamling av matavfall
är det en bra miljöinsats. Av matavfall görs
miljövänlig biogas samt biomull som sprids
på svenska åkrar. Vill du ändå själv kompos-
tera för egen kompostjord, så måste du anmäla detta till samhällsplaneringskontoret.
På kommunens hemsida hittar du blankett
och mer information om detta.
Trottoar, garageuppfart och rännstensbrunnar – Ska du, kommunen eller NAV
sköta om detta?
Som fastighetsägare i detaljplanerat område
ska du utföra renhållning och snöröjning på
uppfarter och trottoarer för gångtrafiken.
Ditt ansvar omfattar 1,5 m bredd utanför
fastigheten som används som gångbana. Du
ska ta bort ogräs och skräp, halkbekämpning ingår också i ditt ansvar. Du har också
ansvar för att hålla rännstensbrunnar fria
från snö, löv och annat som hindrar regnoch smältvatten.
Men nu hjälps vi åt på många ställen – det
blir ju bäst så för oss alla. NAV tar hand om
snöröjningen och halkbekämpningen längs
många trottoarer där mycket människor
rör sig. Tänk därför på att klippa ner buskar
och grenar så att både våra maskiner och
trafikanter kommer fram året runt. Din
häck ska väl inte vara en fara för trafik­
säkerheten!
Läs mer på www.nassjo.se | www.nav.se
35
Plan för Vatten
och Avlopp
Under 2014 har en VA-plan tagits fram som omfattar hela kommunen.
Syftet med VA-planen är att få en heltäckande och långsiktig planering
för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen behandlar både
enskilt och kommunalt vatten och avlopp. Bland underlagen till beslut
finns även en VA-översikt och en policy fastställda.
Dokumenten är framtagna av miljö- och byggkontoret, som numera heter
samhällsplaneringskontoret och dokumenten är fastställda av kommunfullmäktige.
Ett viktigt arbete för vår kommun är att finna en reservvattentäkt,
­utredning och undersökningar för att hitta det bästa alternativet pågår
sedan flera år tillbaka.
Kommunens ansvar är att besluta om Allmänna bestämmelser för Vatten
och Avlopp i Nässjö kommun. Du hittar dessa bestämmelser på kommunens hemsida. Kommunen fastställer också vattenskyddsområden och
var det ska finnas kommunalt vatten och avlopp. VA-taxans utformning
fastställs också av kommunfullmäktige.
Läs mer: www.nassjo.se/va-plan och www.nav.se
36
Så mycket…nder dag-
Sverige anvä
Varje person i
d annat
l vatten till blan
ligen 150-200
dusch,
h disk, toalett,
matlagning oc
rt land är
städning. I vå
bad, tvätt och
vatten
rhet att ha rent
det en självkla
a ut
på att inte spol
i kranen. Tänk
et som
annat i avlopp
medicin eller
ö.
skadar vår milj
60 mil ledningar
i vår kommun
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och rent dricksvatten
blir allt mer värdefullt. Det vatten vi använder idag är samma
vatten som tidigare generationer använde och som kommande
generationer ska använda. I Nässjö kommun finns 14 vattenverk.
Nässjö, Bodafors och Forserum har verk med ytvattentäkter,
resten av verken tar sitt vatten från grundvattentäkter. Var rädd
om vår natur och ta gärna reda på vad som gäller om du bor i
ett vattenskyddsområde. Nio avloppsreningsverk tar hand om
avloppsvatten. När vattnet går tillbaka till naturen ska det vara
så rent som möjligt.
Kommunens ledningsnät omfattar ca 60 mil ledningar. Varje
år förnyas minst 1000 m dricks­vattenledningar och lika mycket
avloppsledningar.
NAV ansvarar för att leverera ett dricksvatten med hög kvalitet
till dig och ta hand om spill- och dagvatten. Du kontaktar också
NAV om du har frågor om fakturan, din anslutning, avläsning av
vattenmätaren eller märker av exempelvis brunt vatten i kranen.
Vi byter din vattenmätare ungefär vart nionde år. På vår hemsida kan du också läsa om vattnets hårdhet på din ort och andra
mätvärden från regelbundna provtagningar.
Läs mer på www.nav.se
37
Vatten och avlopp hemma
hos dig – tips och råd
Inomhus – Vattenmätare och kranar
Utomhus – Dag- och dräneringsvatten
• Ta för vana att minst halvårsvis läsa av din
vattenmätare och registrera din förbrukning
på ”Dina sidor” på NAVs hemsida - då betalar du för den mängd vatten du förbrukar
och får också koll på att inget har hänt i ditt
hus som påverkar förbrukningen negativt.
• Ha koll på att hängrännor och stuprör är
hela och att ledningarna är rätt kopplade till
dagvattnet.
• Åtgärda läckande varmvattenberedare, kranar och toaletter - de ”stjäl” mycket
vatten som du får betala för.
• Spola inte ut fett och olja från matlagning
i avloppet. Fett stelnar i ledningar, ventiler
och pumpstationer och ställer till mycket
elände både för fastighetsägare och oss inom
NAV. Samla fettet i förslagsvis en PET-flaska och lämna det som farligt avfall.
• Spola heller inte ner några främmande
­föremål, färg, kemikalier eller mediciner i
avloppet. Reningsprocessen tar inte hand
om detta utan det följer med rakt ut i
­sjöarna.
• Ingen värme i fastigheten på vintern?
Tänk på att vattenledningar och vattenmätaren kan frysa sönder med stora skador
som följd.
38
• Lär dig om hur du undviker översvämningar och skador på fastigheten vid kraftiga
skyfall.
• Tvätta helst din bil i en biltvätt. Om du
tvättar hemma; använd miljömärkta produkter och se till att tvättvattnet inte rinner
ner i dagvattenbrunnar. Stå därför inte på
en asfalterad yta. Tvättvatten och kemikalier i dagvattensystemet hamnar direkt i
närmaste vattendrag.
Läs mer www.nav.se
Att tänka på!
an eller
En läckande kr
står och
toalettstol som
sta mellan
rinner kan ko
00 kr/år.
5.000 och 10.0
Slam och Latrin - regler
Du som bor på landet har ofta enskilt
vatten och avlopp. För ett avlopp med en
vattentoalett ansluten krävs tillstånd och
för enbart bad-, dusch- och tvättvatten
krävs en anmälan. I vissa områden kan ett
tillstånd krävas även för avlopp med enbart bad-, dusch- och tvättvatten anslutet.
Ska huset stå tomt i mer än ett år kan du
ansöka om uppehåll i slamtömning eller
hämtning av latrin. Du kan ansöka om
ändrat hämtningsintervall. Ansökningar
ska vara samhällsplaneringskontoret tillhanda minst en månad innan du planerar
förändringar. Läs mer på www.nassjo.se.
Tömning av slam och
latrin
NAV ansvarar för tömning av enskilda
avloppsanläggningar i Nässjö kommun.
Oftast sker tömning en gång per år enligt
ett schema. Tänk på att vägen ska vara
framkomlig för tungt fordon samt att
brunnen är tillgänglig när vi kommer. Läs
mer på vår hemsida om våra krav för att
kunna utföra hämtning. Ring och beställ
extra tömning av slam och latrin. Priser för
slamtömning och latrinhämtning finns på
vår hemsida.
Att tänka på!
Bilen väger ca 20 ton, tänk på
att vägen bör vara 3 m bred och
ha 4 m fri höjd. Röj växtlighet
vid brunnen. Har du tank, se
till att det finns plats för kopplingshandtaget. Snöröj vintertid för framkomlighet.
Läs mer på www.nav.se/slam
39
Hemlagat
är bäst
Energi för uppvärmning
och bekvämlighet
Vad vore livet utan el idag?
Varje konsument har idag kontakt med två ”elbolag”. Det första är nätägaren som ansvarar
för överföring av el till din fastighet. Du kan inte välja elnätsägare, var du bor avgör vilken
elnätsägare du har. I Nässjö kommun är det antingen Nässjö Affärsverk Elnät AB (Nässjö
tätort) eller E.ON (övriga kommunen) som är nätägare. Som konsument kan du däremot
välja elhandelsleverantör, d v s vem du vill teckna elhandelsavtal med. Vårt lokala elhandelsbolag är Bixia, NAV är en av delägarna. Besök gärna Kundservice för NAV och Bixia på Tullgatan 2 i Nässjö. Du kan också skicka e-post till [email protected] eller ringa oss på 0380-51 70 40
Läs mer på www.nav.se www.bixia.se
Uppvärmning och energibesparingar
Som fastighetsägare kan du göra klimatsmarta val för din fastighet. Det är mycket att hålla
reda på och lära. Tekniken utvecklas snabbt inom energiområdet. Har du den bästa uppvärmningsformen för din fastighet? Lönar det sig att installera fjärrvärme? Miljövänlig
el – vad är det? Ska du tilläggsisolera eller byta fönster?
Med el från kraftvärmeverket i Nässjö
blir både maten och
elen hemlagad
Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper dig med tips och råd. Du kan söka bidrag
hos länsstyrelsen för solceller för egen elproduktion. Hur detta går till och mycket annat
om miljövänlig och kretsloppsanpassad
uppvärmning kan du få tips om hos kommunens energi- och klimatrådgivare. Ring
Lär dig mer om energi
oss på telefon 0380 – 51 80 00. Läs mer på
www.energimarknadsbyran.se
www.nassjo.se/energi.
www.svenskfjarrvarme.se
www.svenskenergi.se
40
Välj Klimatsmart för
miljöns skull
Därför är fjärrvärme klimatsmart
Vårt kraftvärmeverk i Nässjö producerar el och fjärrvärme med rester från skogen
som bränsle. Av ungefär 220 ton prima bränsle per år, som levereras från skogar i
vårt närområde, blir det fjärrvärme till ca 1800 kunder i Nässjö, Bodafors och Anneberg. Samtidigt producerar kraftvärmeverket en stor mängd miljövänlig el. Olja
används minimalt, endast vid driftstörningar och ytterst kalla dagar. Fjärrvärme är
bra för miljön!
Nässjö stad elektrifierades i början på 1900-talet. Då uppfördes Ramsjöholms
Vattenkraftverk för att utvinna el med hjälp av vattenkraft till nässjöborna. Anläggningen finns fortfarande kvar och ägs och sköts av NAV.
Visst är det fantastiskt, den el som producerades av vattenkraft är över 100 år senare
fortfarande en av de bästa och mest miljövänliga formerna av el vi kan använda.
Värmepannan i Bodafors
Anläggningen uppfördes av Nässjö Affärsverk under
2000-talet och förser ca 170 kunder i Bodafors med
klimatsmart fjärrvärme.
41
Hur kan man leva hållbart?
Tillsammans väljer vi vår framtid genom de
val vi gör varje dag.
Att leva hållbart kan innebära att välja:
• Ekologiskt (för att undvika giftrester i maten och dricksvattnet)
• Återvinna avfall
• Använda energi från förnyelsebara källor som sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen
Hjälp till du också och skapa en ljusare framtid!
Läs mer på www.nassjo.se/agenda21
”Early morning” foto av Erica Karlsson.
42
Avfallshantering
i Nässjö kommun
Varje kommun i Sverige ansvarar för att det finns en bra hantering av avfall från hus­
hållen. Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter är dokument som fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö. Där finns regelverket för Nässjö kommun som du måste följa. Nässjö
kommun har genom ägardirektiv utsett NAV som ansvariga för insamling av hushållsavfall i vår kommun.
Prismodell och avgifter för renhållning beslutas också av kommunfullmäktige. Läs mer på
www.nassjo.se.
Hushållsavfall som du lämnar i kärl
Det avfall som läggs i det gröna kärlet transporteras till förbränning och blir miljövänlig
fjärrvärme. Du som bor i tätort kan sortera ut ditt matavfall i ett grått kärl för biologisk
behandling. Av matavfallet görs klimatsmart fordonsgas och biogödsel som sprids på
svenska åkrar. Vi tar alltså hand om ditt hushållsavfall på bästa sätt; vi återvinner och
energiutvinner. Läs mer på www.nav.se/renhallning
Avfall som du lämnar på Boda Avfallsanläggning
Boda Avfallsanläggning ligger några kilometer utanför Nässjö, på vägen mot Fredriksdal och Malmbäck. Här kan du lämna ditt grovavfall i containrar och behållare för olika
avfallstyper. De olika materialen tas om hand och återvinns på ett så bra sätt som möjligt.
Miljöfarligt avfall skickas vidare för omhändertagande.
För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna i stort sett alla typer av grovavfall. Undantaget är impregnerat virke, t. ex. från en altan eller gamla tryckimpregnerade slipers.
Du ser våra öppettider på kalenderbladen. Tänk på att vi stänger tidigare dag före de stora
helgdagarna. Läs mer på www.nav.se/boda
43
Återvinn förpackningar och
du blir en miljöhjälte
Förpackningar och tidningar från hushåll
ska lämnas i en återvinningsstation om inte
fastighetsägaren begär hämtning av återvinningsmaterial. Hushållen har ansvar att sortera
sitt avfall korrekt. Kanske är återvinning av
förpackningar den största miljöinsatsen du kan
göra i vardagen.
FTI, Förpacknings- och Tidnings­insamlingen
som ansvarar för skötsel och omhändertagande
av alla förpackningar och gamla tidningar.
Kontakta dem om du inte är nöjd med
skötseln eller har andra förbättrings­
förslag som du vill framföra.
Förpackningarna används i nya produkter.
På så vis minimerar vi avfallsmängderna och
sparar på jordens resurser! I Sverige är det
Läs mer på www.ftiab.se | [email protected] | 0200 - 88 03 11
44
Så mycket…
samlar vi
förpackningar
person och år
ungefär in per
son
Antal kilo/per
Materialtyp
19,5
Glas
12,4
Papper 5,3
Plast 1,6
Metall
31,5
Tidningar
Här lämnar du farligt avfall
Farligt avfall vill vi absolut inte ha i de
vanliga soporna. Farligt avfall behöver vi
ha lite extra koll på och ta hand om särskilt för att det inte ska skada vår miljö.
Lämna farligt avfall
Miljöstationer
Här finns våra miljöstationer
Miljöstationer finns uppställda på flera
platser i Nässjö kommun. På miljöstationen lämnar du farligt avfall som du inte
kan lämna i dina hushållssopor. Avfallet
ska lämnas i täta och hela emballage,
märkta med rätt innehåll.
På Boda Avfallsanläggning, i Nässjö,
Bodafors, Anneberg och Forserum.
Läs mer på www.nav.se om var du hittar
miljöstationerna i Nässjö kommun.
Det här kan du lämna på Miljöstationen
• Farligt avfall, till exempel färger, lack, oljerester, kylarvätska, bekämpnings­-
medel
Nyckel hämtas hos personalen vid respektive ställe. Du kan bara lämna farligt avfall
när respektive inlämningsställe har öppet.
Annat avfall…
• Apoteket tar emot gamla mediciner
• Polisen tar emot ammunition och vapen
• Medborgarkontoren tar också emot småelektronik och batterier
• Lampor och lysrör
• Småelektronik (t. ex. mobiltelefoner, klockor och fjärrkontroller) och batterier
45
Sophämtning
Bor du i någon av kommunens tätorter har du sophämtning varannan vecka.
En bestämd veckodag, jämna eller udda veckor. Du som bor på landsbygden
har hämtning av hushållsavfall 16 gånger per år med ett schema med tätare
hämtningar under sommarveckorna.
Kommunen är indelad i tretton olika hämtningsområden. Se i vilket område
din fastighet hör hemma på sidan nedan. Hämtningsdagar kan förskjutas eller
ändras vid bilhaveri eller sjukdom.
Ordna för kärl på din tomt
Har du tänkt bygga soprum eller mindre förvaring för sopkärl? Tänk på att
du behöver plats som rymmer två kärl i tätorterna (klimatsmart sopsortering).
Vi rekommenderar bredd 1,5 meter och djup 1 meter. Bygg gärna utan tak,
men föredrar du med tak, så måste det vara minst 1,5 meter högt. Det finns
fler tips på vår hemsida www.nav.se/kärltips.
Handtaget ut mot gatan
Kärlet ska vara placerat
maximalt 2 meter från
där sopbilen stannar på
hämtningsdagen. Ställ
alltid ditt sopkärl med
handtaget och hjulen
utåt gatan. Kärlen
är tunga och det blir
lätt belastningsskador i axlar, armar och
handleder. Därför är vi
tacksamma för alla som
vänder handtagen rätt!
46
Då har du sophämtning
Anläggningsadress:
Sophämtning landsbygd 2015
Hämtningsdagar
Vi hämtar hos dig / Din fastighet tillhör
Område
1
Hämtning av trädgårdsavfall (TGA)
41
2/1
28/1 24/2 18/3 13/4
6/5
29/5 17/6
8/7
Du som har tjänsten trädgårdsavfall tillhör
42
7/1
29/1 25/2 19/3 14/4
8/5
1/6
22/6
9/7
43
8/1
30/1 26/2 23/3 15/4 11/5
44
9/1
2/2
2/3
45
12/1
3/2
46
13/1
47
Se hämtningsdatum i kalendern under månaderna ­
april - november.
Du som har hämtning varannan vecka eller tjänsten för
trädgårdsavfall kan få kostnadsfri påminnelse via SMS.
Läs mer på www.nav.se/sms.
Kupong för nya säckar till ditt kärl
Finns inte kundnummer och anläggningsnummer ifyllt,
har du ännu inte valt Klimatsmart! Kontakta NAV
Kundservice om du vill teckna avtal.
Kundnummer: Anläggningsnummer: 2
3
12
13
27/7 13/8
4/9
28/9
26/10 18/11 10/12
28/7 14/8
7/9
29/9
27/10 20/11 11/12
2/6
23/6 10/7 29/7 17/8
8/9
30/9
28/10 23/11 14/12
24/3 16/4 12/5
3/6
24/6 13/7 30/7 18/8
9/9
1/10
30/10 24/11 15/12
3/3
25/3 17/4 13/5
4/6
25/6 14/7 31/7 19/8 10/9
2/10
2/11
25/11 16/12
4/2
4/3
26/3 20/4 18/5
5/6
26/6 15/7
3/8
20/8 11/9
5/10
3/11
27/11 17/12
14/1
5/2
5/3
30/3 21/4 19/5
8/6
29/6 16/7
4/8
21/8 14/9
6/10
4/11
30/11 18/12
48
15/1
6/2
9/3
31/3 27/4 20/5
9/6
30/6 17/7
5/8
24/8 15/9 12/10
9/11
1/12
21/12
49
16/1 16/2 10/3
1/4
28/4 22/5 10/6
1/7
20/7
6/8
25/8 16/9 13/10 10/11
2/12
22/12
50
22/1 17/2 11/3
2/4
29/4 25/5 11/6
2/7
21/7
7/8
31/8 17/9 14/10 11/11
4/12
23/12
51
23/1 18/2 12/3
7/4
30/4 26/5 12/6
3/7
22/7 10/8
1/9
18/9 16/10 13/11
7/12
28/12
52
26/1 19/2 16/3
8/4
4/5
27/5 15/6
6/7
23/7 11/8
2/9
21/9 19/10 16/11
8/12
29/12
53
27/1 23/2 17/3 10/4
5/5
28/5 16/6
7/7
24/7 12/8
3/9
22/9 20/10 17/11
9/12
30/12
rsonliga
Dina pe Klipp
r.
uppgifte ehöver
b
u
d
ut när
r.
a säcka
y
n
hämta
47
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
fempunkter.se 1412
”Begär” fotad av Christer Wedin, vinnare i den stora fototävlingen 2014.