Öppna mäss - Affärsracet

NÄRINGSLIVETS EGEN MÖTESPLATS 27-28 MAJ 2015 | ANDERSTORP RACEWAY
MÄSSBLADET
UTSTÄLLARE &
PROGRAM
Välkommen
som besökare,
som utställare,
som inspiratör
och debattör!
260 Utställare
Program
Dynamiska dagar
Rekordmånga utställare på årets
Affärsracet. Innovation, Automation,
Polymer, Metall- och skärbearbetning,
Gjutning, Industriservice, IT, Affärsmodeller och mycket mera.
Sidan 14-23
Varsågod och ta för dig av ett högkva-litativt program som körs under tema
Optimal Resurshantering. Ett fartfyllt
program, många talare, kunskapsgivare
och inspiratörer som du inte vill missa.
Onsdag sid 4-7 Torsdag sid 8-11
Du vill säkert stanna hela dagen. Unna
dig nu en eller två heldagar iväg från
vardagen. Vårt mål är att du går hem
med nya tankar, nya idéer, ny inspiration
och massor med nya kontakter.
Alla sidor
Välkommen till näringslivets
egen mötesplats.
Världens entreprenörer
B2B Mässa
Möt Gnosjöregionens entreprenörsanda.
En kraftsamling för kunskap, kompetens och affärsnytta som omsätt genom
ny teknik, produktion, industrirobotar, varor och tjänster, affärsmodeller.
Tillväxtforum och konferens
Här möts alla branscher och näringslivsbefattningar,
akademi och politik för att samtala om
nya perspektiv och konkurrenskraft.
Hur kopplar man samman framtidens företagande, tillverkningsindustri, teknik, kunskap och innovation med Nordens
bästa motorbana? Svaret är Affärsracet, som visserligen handlar om ett mästerskap av entreprenörskap
men som inte är en tävling utan samverkan för tillväxt.
MÅLET MED AFFÄRSRACET
Att skapa en unik mötesplats för att stärka konkurrenskraft för ditt företag och för regionen.
Sida vid sida sätter vi framtiden i fokus. Genom att samla aktörer från olika branscher men med gemensamma
utmaningar blir Affärsracet en energiladdad miljö där kunskap och kompetenser kombineras för att utbyta idéer,
öka sina kunskaper, underhållas, utmanas och bli överraskade. Vi stärker nätverk,
bygger nya och utvecklar affärer.
GNOSJÖREGIONEN
Affärsracet startades 2009 efter ett gemensamt initiativ av 6 näringslivsföreningar i Gislaved näringsliv AB.
Arrangemanget har nu växt till en samverkan för Gnosjöregionen och näringslivet i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd
och Värnamo kommuner. Årets program körs under temat ”Optimal Resurshantering” där viktiga näringslivsfrågor
lyfts fram i en serie seminarier, paneldebatter och workshops.
FÖR MER INFORMATION
om Affärsracet, vänligen kontakta
Team Affärsracet
Carola Öberg
076 830 3381
[email protected]
www.affarsracet.se
ADRESS Gislaved näringsliv AB Anderstorpsvägen 24 332 36 Gislaved
SCENPROGRAM | SEMINARIER | WORKSHOPS | NÄTVERKSEVENT | MEDVERKANDE | PARTNERS | INFORMATION
3
AFFÄRSRACET ONSDAG 27 MAJ | Twitter #AFFRACE | Facebook | LinkedIN Affärsracet
ONSDAG 27 MAJ
PLATS
08:00
08:30
09:00
09:00
17:30
SCENPROGRAM Seminarietältet
WORKSHOPS OCH NÄTVERKSEVENT Depot The
View: Våningsplan 2 i depån
POLE POSITION Öppen scen i mässhall The Wing
LUNCH Servering i mässhall The Wing
VIPLUNCH Depot The View: Våningsplan 2 i depån
Registrering och kaffe
Invigning
- 17:00 Mässa
- 17:00 Konferens
- 21:00 Nätverksevent
SCENPROGRAM
Moderator: Malou von Sivers
14:00 Sverige är fantastiskt - att göra affärer i förändring
Fredrik Reinfeldt, tidigare stadsminister i Sverige
09:15 Nu kör vi!
15:00 Pris IndusDream
09:30 - 11:50 Temaforum Produktionsinnovation
Medverkande: Johan Stahre, professor och chef för avd.
Produktionssystem, Chalmers. Kerstin Johansen, Linköpings
universitet. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet. Fredrik
Sidahl, vd FKG. Jacob Nilsson, vd Axjo Plastic.
Anton Svensson, vd Ewes.
Lots: Anna Öhrwall Rönnbäck, professor Luleå Tekniska
universitet
15:05 Framtidens energiförsörjning
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen (Ei). Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät.
I Panelen även: Joacim Cederwall, vd Gislaved Energi. Göran
Hansson, vd Värnamo Energi. Björn Persson, regionchef EON.
Mikael Möller, näringspolitisk chef Ikem. Torbjörn Egerhag, vd
K.D. Feddersen. Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren. Eric Anderzon, Elnätsupproret, Andreas Olsson Länsstyrelsen.
11:50 10 minuter om Innovationsfabrik Småland och Countdown till 24H Innovation Race.
Kaj Mickos, professor emeritus Innovation
12:00 Lunch
13:15 Så får du alla i företaget säljande
Anders Ekdahl, vd SINF, ordförande AutomaThink.
13:55 IndusDream Tävling Short Story
”För Sverige är det viktigt med
fri och öppen handel, eftersom vi är beroende av andras
efterfrågan.
16:00 Ohälsans och utanförskapets pris
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, berättar om hur investeringar förebygger ohälsa och utanförskap.
16:40 Mycket mer än ett vackert skärgårdsland
Fredrik Karlström, näringsminister Åland
17:30 Finish Nätverkskväll på
”The View”
TEMAFORUM PRODUKTIONSINNOVATION
Att ”jobben försvinner” är ett uttryck som idag förknippas med tillverkningsindustrin –
men hur ser de nya jobben ut? Vilken kompetens kommer att efterfrågas och vem ska
tillhandahålla den? Tillhör svensk tillverkningsindustri framtiden eller det förgångna?
ONSDAG 27 MAJ 09:30 - 11:50
Automatiseringen har tagit bort
450 000 jobb på fem år
Ny rapport. Mellan 2006 och 2011 försvann
tio procent av jobben på grund av automatisering. Antalet datajobb har under perioden
blivit något fler. Men automatiseringen leder
också till nya jobb genom att komplexiteten i
varu- och tjänsteutbudet kan öka.
Stefan Fölster, chef Reforminstitutet.
Tillverkningsindustrin lever – och
den levererar!
Fredrik Reinfeldt
Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå
universitet.
Malou von Sivers, TV4
Lena Hök, Skandia
Fredrik Karlström, näringsminister Åland
Fredrik Sidahl, FKG
Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät
Anne Vadasz Nilsson, EI
Ryktet om tillverkningsindustrins död är betydligt överdrivet, skulle Mark Twain ha sagt
om han hade varit produktionschef idag. När
t.o.m. operatörerna i Volvos montering är anställda av bemanningsföretag i tjänstesektorn
så blir det knepigare att skilja på tjänstejobb
och tillverkningsjobb. Det visar sig att nästan
en miljon svenskar arbetar med produktion av
industriprodukter, en avgörande del av våra
exportintäkter och arbetstillfällen.
Johan Stahre, Professor och chef för
avdelninen Produktionssystem, Chalmers.
4
5
AFFÄRSRACET ONSDAG 27 MAJ | Twitter #AFFRACE | Facebook | LinkedIN Affärsracet
INDUSDREAM
WORKSHOPS ONSDAG
I en satsning att öka ungdomarnas intresse för teknik, har Gnosjöregionen och Teknikcollege utlyst
en tävling för gymnasieelever och högstadieelever. Detta då vi i framtiden ser en brist på kompetens inom tekniska yrken.
08:00-10:00 Ledningens strategi för förbättringsarbete
Powered by IndustriForum | Revsul Dedic
Under våren tävlar regionens gymnasieskolor i att bygga en industri i mindkraft miljö. Finalen
startar runt 09:00 på Affärsracet och då kommer lagen att få nya förutsättningar och sedan skall
de optimera sin fabrik för de nya förutsättningarna.
The View: Rum 5 Media
11:00-13:00 Verktyg i ditt förändringsledarskap
Powered by IndustriForum | Margareta Carlsson
För att locka ungdomar i 13-15års åldern har också en tävling för dem skapats som går den
28 maj. Har gäller det att bygga och programmera robotar som skall ta sig fram längs en bana
som alla skolor fått ut att träna på. I finalen kommer det att vara en ny bana som inte är känd av
någon i förväg och eleverna skall programmera om sina robotar för den. Vinner gör det lag som
klarar banan på kortast tid.
www.indusdream.se
ONSDAG 27 MAJ - TORSDAG 28 MAJ A1: AUTOMATION, THE WING
The View: Rum 5 Media
12:30-14:00 Från idé till succé
Inklusive lunchbox serverad av Zacco
The View: Rum 7 Race Control
15:30-16:30 Syns du där dina kunder söker?
Powered by Viva Media. Patrik Eliasson och Kristoffer Fluder.
The View: Rum 7 Race Control
POLE POSITION ÖPPEN SCEN
THE WING MÄSSHALL
Lots: Peter Rylander
Hur förbättrar vi konkurrenskraften i Sveriges
industri genom en lång och
klok energipolitik?
10:30 God Attityd och Respekt
Målgrupp: Gymnasieelever.
Peter Rylander
NÄTVERKSEVENT, ARBETSGLÄDJE OCH TRIVSEL
09:00-17:00 Testa en TESLA | Pitstop
09:00-17:00 Åk med oss på banan
Erik Johansson, STCC, bil, Porsche, BMW, Motorcykel
Fråga i receptionen vad som händer idag!
09:00-17:00 HV71 tävling | Go: The Depot
09:00-17:00 Indusdream | The Wing Automation A1
09:00-17:00 Lots över disk | Gislaveds kommun
The View: Rum 3 Lecture
12:00 (27 maj) - 12:00 (28 maj) 24H Innovation Race
Mässhall Go: The Depot
17:30 Nätverksevent Finland
En högaktuell workshop som fokuserar på områden som hur du når nya kunder digitalt samt
förflyttar tryckt media till digital framgång.
1: Investeringsklimatet: Industrin ser med oro
på Vattenfalls beslut att avveckla kärnkraften
i en snabbare takt än vad som tidigare sagts.
Vad finns det för moderna alternativ och
ersättning till detta, annat än väderberoende
elproduktion? Hur helig är vattenkraften?
11:00 Immateriella rättigheter
Peter Ekwall Zacco
■■
Depot The View = Depån våningsplan 2.
Dina nya kunder letar efter
dig - syns du där dina
kunder söker?
11:20 Stulen inloggning, stulen identitet,
stulna affärshemligheter, kapad dator?
Peter Z Bergvall Datea
Workshopen leds av Patrik Eliasson och
Kristoffer Fluder från VivaMedia Group.
Målgrupp för denna workshop är alla, B2B
och mot direktkonsument har samma behov.
2: Effektfrågan: Modern produktionsteknik
kräver jämn och stabil elförsörjning. – Hur säkerställs leverans av effekt och energi i varje
ögonblick som den behövs?
11:40 Är du medveten om hur du tänker
– och hur det påverkar det du gör?
Camilla Saarinen Quentia
3: Kapacitetsmarknaden: Sverige är ett
sammanhängande land och borde således
ha samma konkurrensmässiga för-/nackdelar,
oavsett var i landet företaget befinner sig. Hur
skulle kostnaden för den geografiska områdesindelningen kunna fördelas mer rättvist?
12:45 God Attityd och Respekt
Målgrupp: Gymnasieelever.
Peter Rylander
4: Prioriteringsordning: Vilka områden släcks
ner vid en eventuell effektbrist? Hur skiljer vi
på energiöverskott och effektunderskott?
13:15 Digital kommunikation, kundcase,
Bergoflooring.
Patrik Eliasson, Kristoffer Fluder,
Viva Media
5: Sårbarheten: Våra grannländer lider under
ökat krigshot, och Sverige kan mycket väl
drabbas av ett terroristattentat. – Hur säkert
är vårt stamnät? – Vad händer vid ett eventuellt angrepp och vid en blackout?
15:10 Tänk Längre – En bra pension
bygger höghastighetstå.
Mattias Munter Skandia
PANELDEBATT: ONSDAG 27 MAJ 15:00
SEMINARIETÄLTET | STORA SCENEN
15:35 Ta kontroll över företagets kompetensutveckling.
Kalle Ekstrand Gapless
WORKSHOP ONSDAG 15:30 - 16:30
Powered by VivaMedia Group
THE VIEW: Rum 7
Medverkande
ONSDAG
12:00
Lots:
Malou von
Sivers TORSDAG
12:00
(24H)
* Svarspanel
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör
PLATS THE WING:C (EI)
Energimarknadsinspektionen
Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät
Joacim
vd Gislaved
Energi
24HCederwall,
Innovation
Race
Göran Hansson, vd Värnamo Energi
Powered
Innovationsfabrik
Småland
Björn
Persson,by
regionchef
EON
* Frågepanel
Kaj Mickos,
Professor
emeritus
i innovationsAnders
Ekdahl, vd
SINF, ordförande
AutomaThink
teknik
och
mentor
i
Innovationsfabriken.
Andreas Olsson, Länsstyrelsen, klimat och energistrateg
Länsstyrelsen Jönköpings län. Fredrik Eric Anderzon,
Svenska Elnätsupproret
Mikael Möller, näringspolitisk chef Ikem
Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren
Torbjörn Egerhag, vd KD Feddersen
15:50 Hundraåringens industrihistoria.
Fredrik Idin och Isaberg Förlag
NÄTVERKSAFTON FINLAND
16:20 Hur du lyckas nå nya kunder
digitalt. Patrik Eliasson, Kristoffer Fluder
Viva Media
Välkommen till en Österbottnisk afton, med middag och
mingel. Möt Jakobstads näringslivsdelegation och flera
företagare. Ett tillfälle att knyta nya kontakter och bygga
nya nätverk.
ONSDAG 17:30
THE VIEW Våningsplan två i depån.
6
7
AFFÄRSRACET TORSDAG 28 MAJ | Twitter #AFFRACE | Facebook | LinkedIN Affärsracet
TORSDAG 28 MAJ
PLATS
07:30
08:00
09:00
08:00
17:00
19:00
SCENPROGRAM Seminarietältet
WORKSHOPS OCH NÄTVERKSEVENT
Depot The View: Våningsplan 2
POLE POSITION Öppen scen i mässhall The Wing
LUNCH Servering i mässhall The Wing
AFFÄRSBAREN Depot The View: Våningsplan 2
BANKETT Seminarietältet
Registrering och kaffe
Frukostseminarie
- 17:00 Mässa
- 17:00 Konferens
- 19:00 Affärsbaren
- 24:00 Bankett Kicking Tires
SCENPROGRAM
Moderator: Ulf Skarin
08:00 I huvudet på tre inköpare - paneldiskussion
Frukostdiskussion: Lots: Dan Svensson
Medverkande: Stefan Ottosson - CEO på Gnotec
Krister Jakobsson - Scandinavian Purchasing Group
Håkan Persson - VD på Prosaso
09:00 Organisationsinnovation – ge ungdomarna ansvar
och de kommer att leverera. Lots: Hans Reich
Medverkande: Pelle Andersson, Eab med flera
09:45 Arbetsglädje
Michael Södermalm
10:40 Hållbar tillväxt
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister
11:10 Om det ekonomiska läget i Sverige och internationellt
Annika Winsth, chefsekonom Nordea
11:40 Varför minusränta och vad innebär det? Är finansieringsfrågan för företag ett tillväxthinder? - Vilka frågor vill du
ställa till Per Bolund och Annika Winsth?
12:10 Final Countdown: 24H Innovation Race
Kaj Mickos
PLATS: STORA SCENEN
09:00 Organisationsinnovation
Hans Reich
15:15 Från entreprenör till börsnotering
Jörgen Rosengren
09:45 Arbetsglädje och engagemang
Michael Södermalm
16:00 CSR och hållbarhet
Martin Hallberg
13:00 3-D Printing, Additiv tillverkning
(på engelska)
Olaf Diegel, Lunds universitet
16:45 Eftersnack i Affärsbaren
19:00 Kicking Tires Bankett
14:30 Trendspaning inredning
Marie Lundström, IKEA
Martin Hallberg är grundare
och vd för konsult- och omvärldsbevakningsföretaget
UpHigh AB, tidigare verksam
vid Utrikesdepartementet,
FN:s organ förindustriell
utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien,
samt vid International Idea i Stockholm. Martin
har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära
område som CSR och hållbarhet omfattar och
hans bolag UpHigh arbetar idag aktivt som
rådgivare åt flera stora svenska företag i olika
branscher.
LUNCHBOX INGÅR. (SEMINARIETÄLTET)
Deltagare
Per Bolund
Annika Winsth
14:30 Trendspaning Inredning
Marie Lundström, Creative Director Home Furnishing, IKEA
Vad är det som gör att det är svårt att locka kompetens till vårt län,
hur kan vi tänka nytt och få mer stabila och nytänkande företag. Vi
diskuterar kanske en av de viktigaste frågorna för företagens och
Jönköpings läns utveckling och konkurrenskraft.
12:15 PANELDISKUSSION UNDER LUNCH PÅ STORA SCENEN
Ekonomisk debatt om finansieringsfrågan
för företag. Ett tillväxthinder? Varför minusränta och vad innebär det?
13:45 Hur innovation skapar möjligheter för småländska
företagare!
Magnus Penker
Om CSR och Hållbarhet
Debatten leds av Företagarnas chef för Politik, Analys och Opinion
Patrik Nilsson.
Om det ekonomiska läget i Sverige och internationellt.
13:00 3-D Teknik Additiv tillverkning (på engelska)
Olaf Diegel
Öppenhet och Tolerans
I panelen finner ni Annelill Annvik, vd och ägare Gafs kartong,
Annika Strand, inflyttad till länet ,vd Trädgårdstjänst,
Emil Qvarnström en av initiativtagarna till QomUt
Lukas Yassin, Miljöpartiet Gislaveds kommun.
10:40 - 12:10
PLATS: STORA SCENEN
12:15 Öppenhet och Tolerans
Paneldiskussion med lunchlåda serveras av Företagarna
Annelill Annvik, Gafs kartong, Annika Strand, Trädgårdstjänst, Emil Qvarnström och Lukas Yassin.
Lots: Företagarnas chef för Politik, Analys och Opinion
Patrik Nilsson.
TORSDAG 16:00 PLATS: STORA SCENEN
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Per Bolund, Finansmarknads- och Konsumentminister
Ulf Skarin, chefredaktör Veckans Affärer och moderator för scenprogrammet
torsdag.
Olaf Diegel, Konstruktör och Professor i
maskinkonstruktion på Ingvar Kamprad
Designcenter, Lunds Universitet.
Mia Lundström, Creative Director Home
Furnishing IKEA
Hans Reich, Chalmers
Michael Södermalm, certifierad mental
tränare och rådgivare.
8
9
AFFÄRSRACET TORSDAG 28 MAJ | Twitter #AFFRACE | Facebook | LinkedIN Affärsracet
WORKSHOPS
08:00 - 10:00 Att ha en Lean organisation
Powered by IndustriForum | Peter Swalander
The View: Rum 7 Race Control
08:30-09:30 Kvalitetsstyrning - att göra rätt från början.
Peter Markovic, Lennart Thorn, Lennart Olausson
11:00 – 12:30 Nå framgång och optimera din närvaro i sociala medier!
Powered by The Amazing Society | Jennie Hahn von Dorsche
The View: Rum 7 Race Control
14:30 - 16:00 3-D Teknik
Powered by SVEAT | Olaf Diegel
The View: Rum 5 Media
15:00 - 16:30 Affärsmannaskap det handlar om intäkter.
Powered by SINF | Anders Ekdahl
The Race Control
08:00-12:00 SPIF Effektivitetsdag
THE VIEW Våningsplan 2
19:00 Kicking Tires bankett
Premiär Heading Out
Gislaved Storband Andreas Weise
10:00 Optimera din närvaro i sociala
medier
Jennie Hahn von Dorsche, The Amazing
Society
Välkomna!
Innovationsfabrik Småland är ett samarbetsprojekt mellan näringslivsorganisationer, företag
och forskare. Tillsammans bygger vi ett gemensamt FoU för näringslivet i Gnosjöregionen och
Jönköpings län. Byggstenarna består av en resursbank och ett ständigt växande nätverk med
regionala och externa experter. Med en unik, och mycket effektiv, innovationsprocess kan vi
nå resultat på kort tid. Under Affärsracet kör vi ett 24H Innovations Race som visar upp den
arbetsmodell som vi kört testpiloter på under hösten 2014. Vi tar fram en ny konsumentprodukt på marknaden.
10:40 Stulen inloggning, stulen identitet,
stulna affärshemligheter,
kapad dator? Peter Z Bergvall, Datea
En oerhörd effektiv föreläsning för elever,
pedagoger, föräldrar i respekt, god attityd
och värdegrunder.
14:20 Nyttan av att veta var och hur
energin används i din verksamhet.
Magnus Nelson E.ON Försäljning
Som programledare för SVTs familjesucce
Amigo, blev hans omåttliga energi, glädje
och dans känd hos hela det Svenska folket.
Idag arbetar Peter professionellt som underhållare och konferencier på events av olika
slag, föreläsare inom värdegrundsfrågor
samt att coacha och sprida positiv energi till
publiken i flera av Sveriges mest populära
tv-program.
14:40 Jönköping, din resurs. Jönköpings
Högskola, Elmia och
Jönköping Airport.
Peter kommer att sprida en extra god sammanhållning och teamworkkänsla fylld av
glädje och energi på Pole Position scenen i
mässhallen THE WING.
WORKSHOP
Powered by The Amazing Society
TORSDAG 11:00 - 12:30
Rum: 7 THE VIEW (The Depot våningsplan 2)
Processledare: Kaj Mickos, Professor emeritus.
Medverkande: Anderz Johansson H2 Vind och ordförande i Anderstorps Bryggerisällskap,
Björn Syse, industridesigner Innovation Plant, Carola Öberg, projektledare Innovationsfabrik
Småland, Helena Almborg SCAPA Design AB, Jan Magnusson, affärskonsult och aktör i
Innovationsfabrik Småland, Johan Stenby Stenby Industridesign ,Kalle Ekstrand Toxic, Kent
Wettestrand ESBE AB, Magnus Hägg Ingelsten & Co AB Micaela Nilsson Gafs Kartong AB,
Mikael Hellmann Beyond Communication, Olof Hansson processledare Innovation Plant,
Peder Bylander Y. Wallengeren Patentbyrå AB.
I huvudet på tre inköpare
Vi diskuterar hur en ny verklighet tvingar företag att
se över inköpsfunktioner i jakten på kostnader och
vilka krav det ställer på säljarna. Lots - Dan Svensson, Vencel.
Stefan Ottosson - CEO på Gnotec, levererar metallkomponenter till fordonsindustrin med givetvis god
insyn i inköpsrelaterade trender
13:40 Om och med HV71
Johan Skogeryd, HV71.
14:00 Teamledare påverkar mer än VD!
Christer Johansson, Codeq
Under denna workshop lägger vi fokus på hur
du och ditt företag kan nå framgång i sociala
medier; hur vi kan kommunicera med våra
befintliga kunder, hur vi attraherar nya och
marknadsför oss på ett socialt sätt.
Ta gärna med dig din dator till workshoppen.
10:20 Tänk Längre – En bra pension
bygger höghastighetståg
Mattias Munter, Skandia
Respektgympa
Optimera din närvaro i
sociala medier!
Med exempel från verkligheten kommer vi att
plocka fram guldkorn att förvalta, tips på hur
en strategi kan läggas upp och sist men inte
minst - Hur vi kan konvertera i sociala medier
och faktiskt tjäna pengar på vår närvaro.
13:20 Motorbanan under Formel 1
tiden, bokrelease
Jan Wärnelöv, fotograf.
09:00-17:00 HV 71 Utmaning
Mässhall The Depot: GO
17:00 Affärsbaren
09:30 God attityd och respekt. Målgrupp: Gymnasieelever. Peter Rylander
13:00 God attityd och respekt. Målgrupp: Gymnasieelever. Peter Rylander
09:00-17:00 Testa en TESLA
14:00 The Real Race
ONSDAG 27 MAJ 12:00 TORSDAG 28 MAJ 12:00
Lots: Peter Rylander
11:45 Health is matter of Air
Carsten Feuerhake, Bioclimatic GmbH
09:00-17:00 PÅ BANAN
Fråga i receptionen om du vill åka
med bil eller motorcykel på Anderstorp Raceway.
12:00 24H Innovation Race i mål!
Kaj Mickos, Professor emeritus,
Innovationsteknik
11:30 The dual training system - success
factor in Germany
Jürgen Hansen
09:00-17:00 GEODOMEN
15:00-17:00 Nätverksträff
Tyskland
POLE POSITION
ÖPPEN SCEN
THE WING MÄSSHALL
11:10 The Hannover Region and the
system of economic
development and company support.
Carsten Niemann, Gemeinde Wedemark
Dr. Hartmut Selle, Hannover Impuls
NÄTVERKSEVENT, ARBETSGLÄDJE OCH TRIVSEL
09:00-17:00 Indusdream
Mässhall The Wing: Automation
24H Innovation Race
Krister Jakobsson - 30 års erfarenhet av inköp,
senast VP Purchasing Husqvarna, numera en del i
Scandinavian Purchasing Group
Håkan Persson - 30 års erfarenhet av inköpschefsrelaterade roller inom branscher som petrokemi, kemi,
råvaror och läkemedels, numera ägare och vd på
Prosaso.
TORSDAG 08:00 STORA SCENEN
Fyra småländska kommuner går samman i en gemensam
offensiv för lyfta Gnosjöregionen.
Det nya samarbetet mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo utgår från den nybildade
gemensamma föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd, och har förberetts genom ett omfattande arbete sedan 2012. Bakgrunden är de utmaningar regionen står inför och som har
identifierats i den verksamhetsplan som ligger till grund för projektet.
15:00 Solbilen - Jönköpings tekniska
högskola.
15:20 Gnosjö Business Region. Nina von
Krusenstjerna
Den bakomliggande tanken är att frågorna är likartade för de kommuner som ingår i samarbetet,
och att en gemensam strategi kring kompetensförsörjning, export, nyetableringar och attraktivitet
är mera slagkraftig. Projektet är treårigt och omfattar också det nystartade Business Gnosjöregion
AB, som ska driva och förvalta samarbetets olika projekt.
ONSDAG OCH TORSDAG
POLE POSITION
10
11
En nyanställd koordinator kommer att leda arbetet som ska skapa ökad konkurrenskraft för näringslivet i bygden.
- Jag är stolt över att få arbeta med den här regionen, det här blir ett härligt arbete, säger
Nina von Krusenstierna.
Boklansering om
motorbanans historia!
I bild: Smokey Åsberg och H.M. Konungen
■■
VI FLAGGAR FÖR AKTIVITETER
THE DEPOT - VIEW (Våningsplan 2)
MÄSSHALLARNA
• 260 utställare
• Arkitektkontoret (STOP)
• 24H Innovation Race (GO)
• HV71 Utmaning (GO)
• IndusDream Tävling (WING Automation)
• Geodomen (Torsdag)
• Pole Position (Öppen scen)
THE DEPOT - STOP AND GO
1
Team Mattsson
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
27
28
29
31 32
30
12
13
14
16
17
21 22 23
WC
WC
18
24
WC
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
56
57
58
43
44
45
46
AND
STOP
15
25
WC
19
48
47
20
49
26
WC
WC
WC
62
WC
51
50
WC
WC
71
72
73
74
75
83
84
85
Innovationsfabrik
Småland
52
63
53
64A 64 B
54
55
INFO
WC
66
65
WC
WC
WC
59
67
61
60
68
89
WC
WC
WC
WC
90
91
GO
92
WC
WC
76
HV 71
93
WC
WC
THE WING
A27 Växthuset
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
A10 A8
A6
A4
A2
A11 A9
A7
A5
A3
B10 B8
B6
B4
B2
A1:A
A1:J
GEODOMEN - KLIMATVECKAN I JÖNKÖPINGS LÅN OCH
TORSDAG KAN DU TA DEL AV EN SPÄNNANDE HÖJDPUNKT PÅ AFFÄRSRACET - GEODOMEN!
F6
F7
a
F3
Mingel
F4
a
e
C12:UF företag
F1
c
a
f
b
c
d
e
f
B16: Finland
B17: Tyskland
d
F2
b
A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12
g
h
i
C11 C10 C8
C9
C7
j
B14 B12
k
l
A1 Automation
B15 B13
KÖK
B11 B9
B7
B5
C6
B3
A1:B
A1:K
A1:G
A1:C
A1:D
C5
D40 D38 D36 D34 D32 D30 D28 D26 D24
SERVERING
A1:I
Mingel
F5
A26 A25 A24 A23 A22
D22 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D8
A1:H
D6
D39 D37 D35 D33 D31 D29 D27 D25 D23
D21 D19 D17 D15
Competence
connect
D11 D9 D7
E40 E38 E36 E34 E32 E30 E28 E26 E24
E20 E18 E16 E14
E12 E10 E8
E39 Gislaveds kommun
E31 E29 E27 E25
E23 E21 E19 E17 E15 E13 E11 E9
Reinholds buss
A1:F
E7
A1:E
D4
D2
D1
D5
D3
E4
E2
E5
E3 E1
PITSTOP
• The Real Race (torsdag)
• Företagarna (Kör på banan)
• Erik Johansson (STCC) Åk med på
banan
• Team Mattsson (Åk med på banan)
• Tesla (Provkör)
• Stop and Shop Tåget
• mycket mycket mera ....
H.I.T.
Ex Proliv
RT
Geodomen
Toaletter
Rou
pez
Seminarie
tält
Gnosjö
EON Bil&Marin
Företagarna
NIMA
- - - gågata Pitstop 2,5 m bred - - Långhults
Hestra
Truck
Cramo
- - - gågata Pitstop 2,5 m bred - - -
PITSTOP
Gis Energi
TESLA
KONFERENS
• Stora scenen program (Seminarietältet)
DEPÅN Våningsplan 2 (VIEW)
• Café
• Gislaved lots över disk
• Workshops
• Affärsbaren 17-19:00
• Nätverksevent Finland
• Nätverksevent Tyskland
STCC
STCC
Race
Race Lounge
Village
Affärsracet
Svenstigs
RECEPTION
Hedin bil
SERVERING
• Lunchbuffé gnosjoregion.se (WING)
Lunchbiljetter från Reception, Information eller
vid lunchserveringen.
• Café (VIEW våningsplan 2 depån)
ENTRÈ
12
ENTRÉ 1
13
MÖT 260 UTSTÄLLARE
UTSTÄLLARE A-Ö
0371.SE WEBB & REKLAM
”Vi hjälper dig att få fler kunder tack vare förnuftig
marknadsföring.”
Vad sägs om ny hemsida, snygga mässprodukter eller ett redaktionellt
reportage du kan skicka till dina kunder och branschtidningar. Eller
om du behöver hjälp med trycksaker, hjälper vi dig gärna. Vi finns i
Smålandsstenar och älskar vår bygd. Vi är ofta ute och fotograferar.
Vårt bildgalleri hittar du på vår hemsida.
www.0371.se | 0371-319 00
52 AND: THE DEPOT
ASSARS INDUSTRI
”Specialister på pulverlackering.”
Vi är ett legolackeringsföretag med hög kompetens inom pulverlackering. Med målsättningen att leverera enbart det bästa till våra
kunder, utför vi högkvalitativ pulverlackering. Vi använder den främsta
tekniken och är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö.
www.assars.se
| 0370-37 33 30
A13 THE WING
CRENOVA STÄD
Box 533 | VÄRNAMO
”Står för ett unikt utbud av tjänster inom renhållning.”
Arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö är en viktig del av Crenovas
verksamhet. Vi skapar rena och representativa miljöer hos företag
och hemstädskunder. Genom vårt systerföretag Green Cleaning AB
erbjuder vi även ett komplett utbud och tjänster för avfall, återvinning
och restprodukter.
www.crenovastad.se | 0370-69 08 00
48 AND: THE DEPOT
BODYCOTE VÄRMEBEHANDLING AB
”Ytbehandling, värmebehandling och isostatisk pressning.”
BodyCote är världens mest respekterade företag av materialtekniska
tjänster inom värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning (HIP-ing). Er självklara samarbetspartner när det gäller tjänster
inom ytbehandling, värmebehandling och het isostatisk pressning.
www.bodycote.se | 0370 37 85 50
D14 THE WING
BOMAN EXPRESS LOGISTICS AB
”Helhetslösningar inom logistik och lagring.”
Med sju år i branschen och totalt arton enheter av olika slag är vi en
av de snabbast växande budaktörerna på den Småländska marknaden. Med egna chaufförer och bilar finns vi alltid nära dig som kund.
Vårt mål är att ni som kund hos oss skall få allra högsta kvalitet och
bästa möjliga service till konkurrenskraftiga priser.
www.bomanexpress.se | 073 660 70 00
A26 THE WING
arkitektur - samhällsplanering - konstruktioner - miljörådgivning - energirådgivning
ABRAHAMSSONS JÄRN AB
”Allt inom stål och metaller.”
Vi levererar ett fullsortiment av stål och metaller till förbrukare i
Jönköpings län. Med vår samarbetspartner, Abrahamssons Åkeri
AB, trafikerar vi dagligen alla orter i Jönköpings län. Vår verksamhet startade 2009 men med mer än 20 års erfarenhet av stål- och
metalldistribution.
www.abrahamssonsjarn.se | 036-71 88 80
A16 THE WING
ACRON FORMSERVICE AB
”Allt vi behöver är en CAD-ritning.”
Acron tillverkar modeller och prototyper genom friformning i SLA
(epoxi) och SLS (polyamid med eller utan glas). Tekniken att bygga
modeller i lager gör det möjligt att tillverka detaljer som annars vore
en omöjlighet. Tillverkningen sker utan verktyg, vilket gör det enkelt
att uppdatera och ändra konstruktionen efter hand.
www.acron-form.se
| 0371-193 50
B13 THE WING
AD-PLAST AB
”Hos AD-plast är det en självklarhet att hantera hela kedjan från idé
till komplett produkt.”
Egen konstruktions- och verktygsavdelning garanterar flexibilitet och
snabbhet. Vi säkerställer en snabb och säker produktion i moderna
formsprutningsmaskiner med robotar som passar din produkt redan
från start. Tillverkning av kompositkomponenter och tekniktäta
produkter.
www.ad-plast.se
| 0371-58 71 00
24 STOP: THE DEPOT
ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT
”Juridisk skicklighet, förståelse för affärer och engagemang.”
Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer. Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå med en unik geografisk spridning. Tillsammans är
vi drygt 260 medarbetare på våra sjutton kontor i Sverige, Estland,
Lettland, Litauen och Vitryssland. Omkring 200 av oss är jurister.
www.glimstedt.se
| 036-30 67 30
E11 THE WING
ALSAB
”Pulverlackering sedan 1989.”
Behöver ni ha era produkter monterade, packade eller lagrade så
tillhandahåller vi en lösning som ger stor skillnad för er lackeringslogistik. Direktleveranser till slutkund sker dagligen från oss. Nya
maskininvesteringar har nu hjälpt oss att ta ytterligare ett stort kliv
framåt för att säkra framtidens utmaningar.
www.alsab.se
| 0371-185 65
D17 THE WING
AMBER ADVOKATER
”Den ledande advokatbyrån utanför storstäderna.”
Amber Advokater har idag drygt 40 advokater och jurister som erbjuder företag och privatpersoner ett brett utbud av juridiska tjänster. Vår
verksamhet bygger på gedigen juridisk kompetens och vi levererar
kvalitativ rådgivning inom alla centrala juridiska områden.
www.amberadvokater.se | 0370 – 37 87 70
A27:J VÄXTHUSET, THE WING
ANDERSTORP HYDRAULIK AB
”Vi ser fram emot att hålla din produktion välsmord och på topp!”
Anderstorp Hydraulik levererar effektiv och professionell hydraulikservice och förebyggande underhåll till lokal industri. Vårt mål är
att leverera hydraulikkomponenter, smörjmedel och reservdelar utan
dröjsmål.
www.anderstorphydraulik.se | 0371-182 80
40 AND: THE DEPOT
ANDERSTORPS MEKANISKA VERKSTAD AB
”Bara fantasin och ett antal radier begränsar vad vi kan göra för
dig.”
Helautomatisk bearbetning av valsade och skurna band i de flesta
materialkvalitéer. Från 0,5 - 6 mm tjocklek upp till 45 mm bandbredd.
Vårt koncept bygger på universal- /standardverktyg där vi riktar, stansar (både hål och profiler), gängar, försänker, präglar och bockar i
samma process.
www.amv-se.com | 0371-52 32 60
4 STOP: THE DEPOT
ARBETSFÖRMEDLINGEN
”Vi förmedlar jobb och kompetens.”
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att
sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste
uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster
är avgiftsfria.
www.ams.se | 0771-416 416
D5 THE WING
ÖPPET ARKITEKTKONTOR PÅ AFFÄRSRACET
AUTOMATION SMÅLAND
”Ett projekt som skall stärka automationsindustrin i Småland med
omnejd.”
Med rätt automationsgrad kan företag leverera konkurrenskraftiga
produkter till kunder i Sverige och Europa, istället för att bli utkonkurrerade av lågprisländer. Genom att utveckla automationsföretagen
bidrar vi till att ytterligare effektivisera och utveckla övrig industri och
därmed regionens konkurrenskraft allmänt.
www.automationssmaland.se | 0371-22 69 72
A1 AUTOMATION: THE WING
AVENTICS
”Tillverkare av pneumatiska komponenter och system.”
Aventics är ett globalt verksamt tillverkningsföretag av pneumatiska
komponenter och system. Företaget är också specialiserad leverantör
av driv- och styrlösningar för marinindustrin och kommersiella fordon
samt inverterade tandkedjor för produktionsprocesser.
www.aventics.se | 0370- 194 80
A1:K AUTOMATION: THE WING
AXELENT AB
”Snabbhet, Kunskap och Kvalité.”
Axelent utvecklar, tillverkar och säljer Maskinskydd, Industriväggar, Rasskydd och Egendomsskydd. Genom att agera och leverera
snabbast, ska Axelent inneha en utmärkande position på såväl den
inhemska som den internationella marknaden. Genom att alltid vara
snabbast, alltid erbjuda bästa funktionen/lösningen och alltid leverera
högsta kvalité ska Axelent vara det naturliga valet.
www.axelent.se | 0370-37 37 30
23 STOP:THE DEPOT
AXELENT ENGINEERING
”Komplett partner.”
Vi levererar tjänster och produkter inom automation till producerande
industri i Norden. Vår verksamhet innefattar specialmaskiner, olika
typer av automations- och robotlösningar. Genom samarbete med
Dassault Systèmes kan vi även erbjuda ett kraftfullt stöd inom PLM
såsom CATIA, 3DVIA, DELMIA och ENOVIA. Vi erbjuder externa
tjänster inom fräsning och svarvning, samt framtagning av prototyper
inom plåt.
www.axelentengineering.se | 0371- 58 37 00
A1:E AUTOMATION
AXJO PLASTIC AB
”The rolling future.”
Axjo utvecklar, producerar och marknadsför emballagelösningar och
kundspecifika system i polymera material. Våra kunder verkar globalt
och genom att förena idérikedom, lyhördhet, flexibilitet, högsta kompetens och kvalitet är vi deras långsiktiga partner och främsta val.
www.axjo.se
| 0371- 58 67 30
B12 THE WING
BERGO FLOORING AB
”Enkelt att lägga!”
Bergo Flooring har specialiserat sig på utveckling, tillverkning och
marknadsföring av plastgolv för olika miljöer. Detta med fokus på att
vara världsmarknadsledande inom branschen. Ett brett sortiment i
olika designer och färger har utvecklats.
Vi finns representerade i ett 40-tal länder runtom i hela världen och
har en exportandel på 70%.
www.bergoflooring.com | 0371-58 77 00 21 STOP: THE DEPOT
BEWI PACKAGING
”Shaping the future”
Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och
komponenter i främst EPS och EPP som baseras på materialens
mångsidiga och kraftfulla funktioner. Med fokus på hållbarhet och
minimal materialåtgång är vår målsättning att ta dig säkert från idé
till produktion.
www.beewipackaging.com | 010- 15 00 300
D36 THE WING
BEYOND COMMUNICATION
”Som alla andra, fast mer, mycket mer”
Med erfarenhet från stora strategibyråer, små kommunikationsbyråer,
egna reklambyråer och från kundsidan. Med senior kunskap och
kompetens, ung drivkraft och koll på framtidens media. Alla med
lusten och viljan att göra något nytt. Tillsammans. Engagerat.
Bortanför. Beyond.
www.beyondcom.se
| 031 60 68 80
D34 THE WING
BLÄSTOLAC AB
”Det lilla företaget med snabba beslutsvägar.”
Blästolack AB är det lilla företaget med de snabba beslutsvägarna.
Vår specialitet är blästring och lackering med hög kvalité som följer
ISO. Våra produktionslokaler är 3600 kvadratmeter, där kan vi ta
emot gods som är upp till 15 meter långt. Vi har specialiserat oss på
tjänster som bland annat varmförzinkade av rör, våtlackera plåtar
samt lackera på varmförzinkat gods.
www.blastolac.se
| 0370-211 11
17 STOP: THE DEPOT
JOSEFINE, JOHNNY & JONA BJUDER PÅ KREATIVA LÖSNINGAR OCH GODA RÅD
infrastruktur - projekt - och byggledning - landskapsplanering - design
www.bsv.se
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER
AB
”Arkitekter & Ingenjörer.”
Vår samlade kunskap och erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en
bred och gedigen kompetens till våra kunder. I verksamheten ingår
drygt 45 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer,
byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, energi- och
miljöingenjörer samt administrativ personal.
www.bsv.se | 0370 188 20
15/16 STOP: THE DEPOT
BYGGA GWG AB
”Vi kan bygga”
Under många år har BYGGA i nära samarbete med kunden producerat allt från fönsterbyte och altanbyggande åt privatpersoner samt
om, till- och nybyggnader åt företagskunder och offentlig sektor. Vår
ambition är att utveckla och stärka vårt samarbete tillsammans med er
vid kommande projekt.
www.bygga-varnamo.se | 0370-37 13 30
E38 THE WING
BYRÅN I GNOSJÖ AB
”Storleken spelar ingen roll”
Vi tycker mycket om siffror. Vi förstår siffror. Vi arbetar med siffror precis hela dagarna. Vi ser till att de hamnar på rätt plats, i rätt ordning
och att de används på rätt sätt. Byrån i Gnosjö säljer tjänster inom
ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi har erfarenhet av alltifrån tjänsteföretag till tillverkande företag i koncern och har en bred kompetens
att tillgå i vårt arbete.
www.byran.nu | 0370-33 36 30 E12 THE WING
DATAKRAFT I SMÅLAND AB
”Vi ger dig effektivitet, säkerhet och tid till annat.”
DataKraft fungerar som en extern IT-avdelningen inne i ditt företag.
Vi tillför helt enkelt de resurser, de kunskaper och den kompetens som
behövs för att allt ska fungera. Du vet hur ditt företag ska drivas. Vi vet
hur en IT-avdelning ska fungera. En grundlig genomgång och analys
brukar vara en god början. Välkommen till din externa IT-avdelning.
www.datakraft.se | 0370-33 18 88
E24 THE WING
ENOC SYSTEM AB
Box 159 | ANDERSTORP
”Skandinaviens ledande tillverkare av kapslingar.”
Enoc System AB är Sveriges ledande tillverkare av kapslingar och
tillbehör för datainstallationer. Produktionen genomsyras av flexibilitet
och förmåga att snabbt anpassa tillverkning efter marknadens behov.
De egna produkterna kännetecknas av kvalitet och design. Enoc
System hittar lösningar – och visar på nya möjligheter.
www.enocsystem.se | 0371-58 81 60
D25 THE WING
DATEA AB
”Affärskritisk data i säkra händer.”
Vi på Datea tar hand om den moderna informationsteknologin. Vi på
Datea AB har arbetat med våra kunder inom IT, affärssystem, produktionssystem, säkerhet och kommunikation i mer än ett decennium så
vi har den kunskap, kompetens och erfarenhet som dagens moderna
företag eftersöker hos en IT-partner.
www.datea.se | 0371-328 00
56 AND: THE DEPOT
EON GAS SVERIGE AB
Box 264 | ANDERSTORP ”Vi tar ansvar för miljö och samhälle.”
E.ON Gas Sverige AB förvaltar det naturgasnät som transporterar
ut energigas till koncernens drygt 24 000 naturgaskunder. Dessutom
bedriver E.ON Gas Sverige AB teknisk service- och besiktningsverksamhet. Företaget äger och driver även en gasolterminal i Karlshamn
samt gasolanläggningar i anslutning till kundernas anläggningar.
www.eon.se | 040-25 50 00
PITSTOP
DELEX TEKNIK AB
”Hög kvalitet och kapacitet”
Delex Teknik AB är ett kundorienterat och expansivt företag specialiserat på trådbockning. I en modern maskinpark kan vi erbjuda hög
kvalitet och kapacitet, och för att tillgodose behovet av sammanfogade
produkter och specialanpassningar har vi egen svets- och verktygsavdelning. Vi tillverkar och säljer även ett eget produktsortiment,
redskapshållarsystemet TOOLFLEX.
www.delex.se | 0370-37 46 00
53 AND: THE DEPOT
EPAB GGVV AB
”Din lokala bemanningspartner.”
EPAB GGVV AB som tillhör koncernen OnePartnerGroup är med
våra tre varumärken EPAB, EnPartner och EBS en komplett leverantör
av kompetens och funktionslösningar inom både yrkesarbetar- och
tjänstemannasektorn. Vi är också Sveriges kanske mest lokala bemanningsföretag. Vår arbetsfilosofi är att finnas nära dig. Att vara den
trygga partnern du alltid kan ringa när du behöver hjälp.
www.ep-ab.se | 0370-510 560
D3 THE WING
DELOITTE AB
”Klientnyttan är nyckeln till vår framgång.”
Deloitte är ett av världens ledande revisions- och konsult-företag.
Grunden för att bygga långsiktiga relationer är att varje dag
överträffa våra klienters förväntningar. Vi levererar tjänster inom
revision, redovisning, affärsutveckling, skatterådgivning, ekonomi- och
administrativa stödtjänster.
www.deloitte.com | 075-246 35 80
14 STOP: THE DEPOT
ERGONOPUS AB
”Ett företag som fixar en ergonomisk arbetsplats.”
Vi ska ge er möjlighet att anpassa er arbetsplats så att alla i personalen ska kunna arbeta effektivt, rationellt och även få en bättre trivsel
på jobbet. Vi har tagit fram och samlat produkter från några av våra
ledande tillverkare inom detta område för att tillförsäkra er om ett gott
resultat.
www.ergonopus.se | 0371-143 34
10 STOP: THE DEPOT
DS SMITH PACKAGING
”Kvickt från klick till pack.”
DS Smith är specialist på kundspecifika förpackningar med tonvikt
på design och service nära kunden. Våra förpackningar förbättrar
inpackning, transport, hantering och försäljning av produkter. Vårt
kunderbjudande består av säljande förpackningsdesign, displayer och
utomhusreklam, förpackningslinjer, stötskydd, förpackningstillbehör,
logistiklösningar samt specialprodukter och barriär.
www.dssmith.com | 0370-420 00
65 AND: THE DEPOT
ERNOL AB
”ERNOL gör produkten enkel från tanke till färdig detalj.”
Att utveckla, designa och konstruera en produkt med fokus på både
resursutnyttjande och produktionseffektivitet är avgörande. När man
produktutvecklar krävs denna förståelse idag. Ernol jobbar förebyggande enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och ser till
att detta leder till kvalité, priseffektiv och säker produktion.
www.ernol.se | 0370-33 47 90
E18 THE WING
EAB
”Det håller.”
Med 45 års erfarenhet i produktutveckling, försäljning och produktion,
tillhandahåller vi rejäla, formgivna produktlösningar för lagerinredning. EAB är ett varumärke som står för hållbarhet. Såväl vad gäller
säkrad kvalitet i produkter och leveranser, som löften och relationer.
EAB korades till Årets Företag 2011 i Gislaveds kommun.
www.eab.se | 0371-340 00
60 AND: THE DEPOT
CE PRODUKTER
”Syns aldrig…finns alltid.”
Vi producerar och produktutvecklar innovativa textila fiberapplikationer med en hög kvalitet och miljömedvetenhet tillsammans med
produktutvecklare och producenter inom olika branscher. Det specifika
med våra produkter är den unika anpassningen för våra kunder och
den relation vi bygger tillsamman med enkel hantering och kostnadseffektivitet för högsta nytta hos slutkonsumenten.
www.ceprodukter.se | 0371-622 30 92
GO: THE DEPOT
CLEAR RIVER RACING
”Mer än bara bilkonstruktion och racing.”
Utbildningsprojektet Formula Student, handlar om att studenter i team,
från olika universitet världen runt, bygger racingbilar som de sedan
tävlar med mot varandra. Namnet Clear River Racing är taget från
den allra första racingbilen som byggdes och har hängt kvar sedan
dess. Studenterna lär sig mycket om samarbete, relationsskapande
men också hur man driver ett projekt från början till slut.
www.clearriverracing.se | 073-578 98 17
E4 THE WING
ERTECO
”Upplev att det är lätt att göra affärer med oss.”
Erteco är agent och distributör av plast- och gummiråvaror på den
nordiska marknaden. Vår strategi är att erbjuda råvaror av högsta
kvalité från våra välrenommerade råvaruproducenter i kombination
med teknisk service, effektiva logistiklösningar och ett nära samarbete
med våra kunder.
www.erp.se | 070-858 72 21
E28 THE WING
ESBE AB
”No. 1 in hydronic system control.”
Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att ge fastighetsägare i Europa
marknadens med resursbesparande produkter och lösningar för värmeoch kylreglering i vätskeburna system. Våra produkter har tre tydliga
kännetecken: de använder mindre energi, de ger mer komfort och de
ökar säkerheten i system för uppvärmning, kylning och tappvatten.
www.esbe.se | 0371-570 000
43 AND: THE DEPOT
EXMO AB
”Rätt produkt till rätt pris och i rätt tid.”
Exmo är en osynlig med påtaglig resurs. Vi samarbetar med olika
typer av företag i helt skiftande branscher som ser fördelarna med
ett svenskt legoföretag som samarbetspartner. Ett trettiotal kunniga och
noggranna medarbetare som ser möjligheter i varje utmaning och
hittar den bästa lösningen i varje specifikt uppdrag. Moderna
maskiner ger stort utrymme för flexibilitet och snabba omställningar.
www.exmo.se | 0371-169 40
A27:R VÄXTHUSET THE WING
FALKS BROKER AB
”Vi är idag fem individer som brinner för att hitta optimerad produktionsteknik för detaljer i metall.”
Vi levererar högkvalitativ tillverkning av detaljer i metall. Med hela
världen som utgångspunkt finns det ett enormt utbud av produktionstekniker, material och bearbetningsprocesser. Vi vet vad man har att
vinna på att hitta rätt teknik, rätt material och rätt producent på rätt
plats i världen.
www.falksbroker.se | 0371-178 10 A27:Q VÄXTHUSET THE WING
FAMECO GROUP AB
”Fastening systems and metal components.”
Vi förser våra kunder med högkvalitativa fästelement och plåtkomponenter jämte tjänster och service i den bästa kombinationen som går
att få på marknaden. Ständig utveckling och förnyelse för att anpassa
verksamheten till förändringar i omvärlden och marknadens behov har
alltid präglat verksamheten och gör så än idag.
www.fameco.se | 0370-258 00
D11 THE WING
FASTIGHETSBYRÅN GISLAVED
Köpmangatan 2 | GISLAVED | 0371-128 20
”Personligt engagemang och affärsmässighet är våra kännetecken.”
Fastighetsbyrån är marknadsledande och hos oss finner du en gedigen
lokal förankring där vi gärna hjälper sig att hitta i såväl bostadsköp
som försäljning. Vi förmedlar i stort sett allt från minsta bostadsrättfritidshus till rejäla skogsgårdar-hyreshus-industribyggnader.
www.fastighetsbyran.se
90 GO: THE DEPOT
FINNVEDENS BIL AB
”Här kan du tvätta, laga, köpa, hyra och tanka din bil.”
Är du intresserad av att provköra, köpa eller titta på en ny Volvo eller
Renault är det till Värnamo du ska bege dig. Bilhallen, en av Sveriges
modernaste, är alltid fylld med de senaste modellerna från Volvo och
Renault. Precis som våra systerbolag i Gislaved och Smålandsstenar,
är verkstaden auktoriserad för Volvo och Renault.
www.finnvedensbil.se | 0370-425 01
62B AND:THE DEPOT
PITSTOP
FORMTEKNIK VERKTYGS AB
”A lot for a few.”
På Formteknik har vi konsekvent satsat på att utveckla oss kunskapsmässigt. Formteknik Verktygs AB ska verka inom formverktygsbranschen. Genom konsekvent satsning på högteknologi och kunskap i
alla delar av verksamheten, ska vi inneha en utmärkande position på
marknaden.
www.formteknik.se | 0371-608 00 73
GO: THE DEPOT
FORSBERGS METALLDUK AB
”Vi väver och skär och klipper samt punktsvetsar och gör infattningar.”
Vi väver från masköppning 6 mm och tråd 1,20 mm till masköppning
0,14 mm och tråd 0,11 mm i standardkvaliteterna rostfritt, syrafast,
järn, galvaniserat, mässing och koppar samt andra vävbara material.
Vår maskinpark består av 26 vävstolar allt från moderna datastyrda
skyttelösa till vanliga skyttelmaskiner.
www.forsbergsmetallduk.se | 0371-150 39
9 STOP: THE DEPOT
FOUR OFFICE AB
Regeringsgatan 14 | GISLAVED
”Vi ger dig tid över till det du är bra på.”
Vi erbjuder det bästa marknaden har i form av teknisk innovation, välplanerade inredningar, snabb problemlösning och effektiv service. Du
får roligare på jobbet utan ekonomisk stress vad gäller kontorsteknik
och inredning och i förlängningen chans till ett bättre liv.
www.four-office.se | 0371-58 69 00
47 AND: THE DEPOT
FREJS REVISORER OCH KONSULTER AB
”Kompetens, Kontinuitet, Engagemang, Kunden i fokus.”
Personlig och genuin är kanske inte ord som automatiskt sammankopplas med en revisions- eller konsultbyrå, men i vårt fall genomsyrar det
hela vår verksamhet. För den målgrupp vi huvudsakligen arbetar med,
är det mycket viktigt att vi förstår kunderna och deras verksamheter.
www.frejs.se | 0371-335 50
B11 THE WING
CNC Factory AB
”Ditt kunskapsföretag inom avancerad maskinautomation.”
Från starten har vi utvecklats från ett renodlat konsultföretag inom
automation till en av Sveriges ledande leverantörer av
modernisering och automation av verktygsmaskiner, även innefattande
service, reservdelar och utbildning. Vår automationsverksamhet har sedan vi startade den för några år sedan
utvecklats exceptionellt väl.
www.cncfactory.se | 0370-173 60
A1:B AUTOMATION THE WING
EJCA MASKIN AB
”Sveriges ledande företag inom maskiner för träbearbetning.”
Företaget är specialiserat och har ett mycket brett kunnande inom området träbearbetning. Våra träbearbetningsmaskiner är utvecklade av
Ejca och byggs i Värnamo. Det handlar bland annat om bandsågar,
cirkelsågar, svarvar, rikt och planhyvlar, spånsug, skivputs, fräs och
cirkelsåg/fräskombination.
www.ejca.se | 0370-30 16 30
A27:S VÄXTHUSET THE WING
CODEQ VAGGERYD
”Termikjägarna.”
Med förankring i den småländska myllan och med stor entreprenörskraft grundades Codeq 2005. Vi har vuxit i takt med att antalet
kunder ökat och det finns nu termikjägare på ett flertal orter i Småland
och Västergötland. De anställda är vår största tillgång och de har stor
erfarenhet inom sina arbetsområden.
www.codeq.se | 0393-77 99 97
D24 THE WING
ELAJO EL- & ENERGITEKNIK AB
”Allt från mindre servicearbeten till stora totalentreprenader.”
Elajo Elteknik erbjuder installationer och service inom områdena kraft,
belysning, tele, automation, värme, kyla, data och
kommunikation. Vi kan åta oss uppdrag hela vägen från planering
och konstruktion till färdiga installationer och driftssättning.
www.elajo.se | 0371-58 74 50
75 GO: THE DEPOT
ELKOMPANIET WERNERSSON I GISLAVED AB
”Din kompletta lokala elinstallationsfirma.”
Elkompaniet fungerar som din kompletta lokala elinstallationsfirma.
Vi finns till för dig som vill ha professionell hjälp med elinstallationer.
Med lång erfarenhet och bred kompetens, hjälper vi dig med förslag
på åtgärder för att du ska känna dig säker och tillfreds med dina
elinstallationer såväl på företag som i hemmet.
www.elkompaniet.net | 0371-58 52 59
59 AND: THE DEPOT
COLORAMA CALLES FÄRGHALL
”Störst på färg, tapet, golv och kakel.”
I vår butik hittar du allt från färg och mängder av snygga tapeter
till golv, kakel och klinkers. Vi har ett stort utbud för alla smaker
och hjälper dig gärna att hitta det som passar i just ditt hem.
www.colorama.se | 0371-100 69
18 STOP: THE DEPOT
CRAMO AB
”Maskinuthyrning.”
Verksamheten omfattar uthyrning av enstaka objekt såväl som hela
utrustningsbehov på både korta hyresperioder och flerårsavtal. Hos
oss kan du hyra bygg- och anläggningsmaskiner, liftar, truckar, bodar,
hissar, containers och ställningar. Vid våra depåer finns dessutom
försäljning av olika saluvaror och tillbehör.
www.cramo.se | 0371-50 63 50
PITSTOP
EMAB
”Det naturliga valet inom segmentet plåtbearbetning.”
EMAB är en privatägd modern företagsgrupp med produktion i
två enheter och kärnverksamhet inom kvalitativ plåtbearbetning.
Vi ska erbjuda kunder kvalitativ plåtbearbetning från prototyper till
serieproduktion. EMAB skall vara det naturliga valet för kunder inom
segmentet plåtbearbetning.
www.emab.com | 0371-58 71 20
D23 THE WING
14
15
ELTE LARMTEKNIK AB
”Vi kan säkerhetssystem.”
Vi har under åren hunnit samla på oss mycket kunskap, inte bara ren
utbildning, som vi har, utan också många nyttiga erfarenheter utifrån
de larminstallationer som vi utfört. Våra tekniker är polisgodkända och
sakkunniga enligt försäkringsförbundets regelverk.
www.eltelarmteknik.se | 070-520 30 67
28 AND: THE DEPOT
ESSEM DESIGN AB
”Prisad design.”
Essem Design AB tillverkar och marknadsför klädhyllor, skohyllor, klädställ, sittbänkar och avlastningsbänkar för offentlig miljö. Hatthyllor
och skohyllor för hemmiljö samt krokar för upphängning av kläder är
också prisade medlemmar i produktfamiljen Essem, till exempel Mama
av Jonas Bergfeldt som fått utmärkelsen Svensk Form.
www.essem.se | 0371-194 10
30 AND: THE DEPOT
EUROVEMA AB
”Vi förbättrar sittande och rörlighet för personer med speciella behov,
i alla åldrar.”
Eurovema utvecklar, tillverkar och marknadsför tekniska hjälpmedel
inom de egna varumärkena som Euroflex arbetsstolar, Alvema
barnprodukter och Volaris med rollatorer för att nämna några. Alla
produkter är svensktillverkade i våra egna lokaler i Gislaved.
www.eurovema.se | 0371-39 01 00
A4 THE WING
EVRY ONE ANDERSTORP AB
”Utforska dina möjligheter i Evry.”
EVRY är ett av de ledande IT-företagen i Norden. Vi gör information levande med hjälp av idéer, teknik och smarta lösningar. Vi har
valt EVRY eftersom det är det namn som bäst representerar oss som
företag; något som blir vår ledstjärna och vår signatur. Ett namn som
förpliktar och som vi ska leverera på – var och en av oss, varje dag!
www.evry.se | 0371-58 85 00
49 AND: THE DEPOT
FYRA PUNKTER
”Kvalité, snabbhet och personlig service.”
Fyra Punkter är idag ett grafiskt fullserviceföretag. Vi erbjuder tjänster
såsom kvalificerad prepress, fotografering, färgställning/retusch av bilder, mediabank, grafisk formgivning, exponeringsmaterial, storformat
samt print i alla dess former. Med vårt fokus på personlig service vill vi
göra livet enklare för dig som kund.
www.fyrapunkter.se | 0370-208 30
D37 THE WING
FÖRETAGARNA
”För företag.”
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva utveckla
och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande,
företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och
attraktivt att driva företag.
www.foretagarna.se | 036-293 20 00
PITSTOP
FÖRETAGSHÄLSAN I VÄSTBO AB
”Fråga oss om hälsa.”
Du kanske tror att företagshälsovård är en blodtryckskontroll då och
då? Eller ett besök av en ergonom som kollar belysning och stolar?
Eller kanske ett smidigare sätt att träffa en läkare? Företagshälsan Nissadalen är mycket mer än så. Genom att anlita oss investerar du både
i din personal och ditt företag.
www.foretagshalsan.se | 0371-58 60 50
D16 THE WING
G RENT
”Uthyrning av liftar samt bygg- och entreprenadmaskiner.”
G Rent är ett privatägt bolag som fokuserar på uthyrning av byggmaskiner. Vi arbetar lokalt och vänder oss till hantverkare, industri
och privatpersoner. Du kan hämta eller lämna maskiner i Gislaved,
Anderstorp eller Gnosjö. Vi kör givetvis gärna ut maskiner om så
önskas.
www.grent.se | 0371-141 60
39 AND: THE DEPOT
GA INDUSTRI AB
”Fråga oss gärna om tunnplåtskvaliteter och utföranden.”
Ymagine är en varmvalsad stålplåt med kallvalsade egenskaper, som
i många fall kan ersätta kallvalsat stål med sträckgränser upp till 500
N/mm2. Vi är enda leverantör i Sverige av denna unika stålplåt.
Fråga oss gärna om Ymagine. Den energisnåla, miljövänliga plåten.
Och om andra tunnplåtskvaliteter och utföranden.
www.gaindustri.se | 0371-342 00
E15 THE WING
GAFS KARTONG AB
”Vi gör det yttersta.”
Vi utvecklar och tillverkar konsumentförpackningar i kartong, det bästa
materialet för grafiskt tryck. Vi är en leverantör med fullservice som
konstruerar, trycker, tillverkar och lagerhåller dina förpackningar.
Vi tillverkar förpackningar för alla branscher, där ibland livsmedel,
läkemedel och elektronik.
www.gafs.se | 0370-207 00
72 GO: THE DEPOT
GAPLESS
”Kompetensutveckling.”
Med rätt verktyg och insikter kan du på ett effektivt sätt hantera och
justera kompetenserna i din organisation. Öka lönsamhet genom
kompetenshantering, kompetensbaserad löneutveckling, Gapanalyser,
involvering av medarbetare i kompetensprofilen, utan att behöva köpa
speciella programvaror eller hålla koll på uppdateringar.
www.gapless.se | 036-77 77 290
A27:A VÄXTHUSET, THE WING
GISLAVED ENERGI AB
Mårtengatan 27 | GISLAVED
”Bli klimatsmart du också och välj ett smart energibolag”
Vi är ditt lokala energibolag i Gislaveds Kommun. Verksamheten
sträcker sig från gatubelysning, elhandel, elnät till en helt klimatvänlig
el- och värmeproduktion. Vår närvärme produceras såklart helt lokalt
med biobränslen. Helt enkelt det klimatsmarta valet för alla företag
och privatpersoner i bygden.
www.gislavedenergi.se | 0371-58 91 00
PITSTOP
GNOSJÖ KOMMUN
”Känd för sin industri.”
Gnosjö kommun är 452 kvadratkilometer stor och belägen i västra delen av Jönköpings län, Gnosjö är kommunens centralort med ca 4500
invånare. Utöver centralorten finns tätorterna Hillerstorp, Kulltorp,
Marieholm, Nissafors, Åsenhöga och Törestorp.
www.gnosjo.se | 0370-33 10 00
E29 THE WING
GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB
”Plåtbearbetning med personligt engagemang!”
Som kund hos Gnosjö Plåtindustri får du all uppmärksamhet och vi
gör allt för att tillsammans nå framgång. Vi är inte bara legotillverkare
utan kan bistå med konstruktion och utveckling. Inga uppgifter är för
små eller stora, vi tar tag i ert projekt och löser det! Gnosjö Plåtindustri
levererar och det gör vi bra.
www.gpiab.se | 0370-924 60
74 GO: THE DEPOT
GNOSJÖ TRAFIK AB
”En del av den moderna Gnosjöandans förverkliganden.”
Gnosjö Trafik AB har lång erfarenhet av transporter och har som
målsättning att vara en viktig transportlänk mellan företagen
i bygden. Vi har som ambition att ha ett långsiktigt samarbete med
kunderna och tillsammans arbeta fram kundspecifika, specialanpassade transportlösningar
www.gnosjotrafik.se | 0370-33 18 77
A27:L VÄXTHUSET, THE WING
GISLAVEDS GYMNASIUM
”Stort utbud för alla åldrar.”
Du som är ung har mycket att välja mellan. Med våra nationella
program kan vi erbjuda allt från teoretisk grund för högskolestudier till
praktiskt inriktade yrkesutbildningar. För elever som saknar behörighet
till de nationella programmen har vi introduktionsprogram med olika
inriktningar.
www.gisgym.gislaved.se | 0371-819 00
D8 THE WING
GISLAVEDS KOMMUN
”Öppenhet, gästfrihet och kommunikation.”
Gislaveds kommun är en välmående landsortskommun med knappt
30.000 invånare och är en del av den blomstrande
Gnosjöregionen. Den smått berömda tillväxten här hos oss, beror
på ett aktivt näringsliv och en framsynt kommunal planering - och lite
småländsk entreprenörsanda på båda håll.
www.gislaved.se | 0371-810 00
E39 THE WING
GISLAVED PLÅTSLAGERI
”Plåtslageri.”
Vi arbetar med byggnadsplåtslageri, ventilation och tillverkning efter
kundens önskemål. Försäljning av byggmaterial.
0371-51 14 35
A27:H VÄXTHUSET, THE WING
GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB
”Svarvning med högsta precision”
Gnosjö Automatsvarvning har svarvat sedan 1947. Med ett 40-tal
anställda är man sedan 1974 specialiserade på svarvning av komplexa detaljer i stora serier med krav på högsta precision. I företagets
maskinpark ingår rundbordsautomater, Hydromat och CNC-svarvar,
vilka klarar upp till 42 mm respektive 65 mm i diameter.
www.svarvning.nu
| 0370-33 32 50
B8 THE WING
GNOSJÖ BIL & MARIN
”Vi brinner för ditt bilägande.”
Gnosjö Bil & Marin startades 1991. Vi har genom åren gjort affärer
med i princip allt som rullar runt på hjul eller flyter på vatten. Vi driver
en verksamhet som är oberoende av bilmärke och de stora aktörerna.
Det gör vi för att vi tror på att kundens behov och önskemål måste stå i
fokus vid en bilaffär. Det du vill ha det kan vi sälja.
www.gnosjobilomarin.se | 0706 492 643
PITSTOP
GNOSJÖ GÄNGTEKNIK AB
”Vi gängar nästan allt.”
Gnosjö Gängteknik startade i Gnosjö 2009. Vår styrka är mångårig
erfarenhet inom rullgängning och kallbearbetning av tråd. Tack vare
vårt stora kontaktnät kan vi alltid leverera den bästa och snabbaste
kompletta lösningen. Montering, ytbehandling och svetsning är delar
av lösningar vi kan hjälpa till med.
www.ggtab.se | 0370-917 28
A27:T VÄXTHUSET, THE WING
HYLTE TRYCK AB
”Ett fullservicetryckeri.”
Hylte Tryck AB är ett fullservicetrycker som producerar allt från visitkort
och kuvert till tjocka årsredovisningar och böcker i 4-färg. Vi hjälper
dig med planeringen av dina trycksaker och ser det som vår uppgift
att dina krav på kvalitet och leveranssäkerhet uppfylls. Vår målsättning
är att alltid ligga i främsta ledet med kunskap och maskinell utrustning.
www.hyltetryck.se | 0345-409 90
A10 THE WING
HÖGSKOLAN PÅ HEMMAPLAN
”Distansutbildning, Lärarcentrum och Yh.”
Vi erbjuder yrkeshögskoleprogram, högskoleprogram och fristående
kurser på distans, i samarbete med högskolor och universitet i hela
Sverige. En möjlighet för dig som vill studera vidare utan att behöva
flytta eller pendla. Vi förenklar även för dig som vill kombinera studier
på deltid med förvärvsarbete.
www.gisgym.gislaved.se | 0371-819 54
D8 THE WING
HANS ANDERSSON METALL AB
”Vi återvinner allt!”
Vi hämtar och återvinner allt material som uppkommer i er verksamhet.
Återvinning ska vara en naturlig del av vardagen. Tillsammans tar vi
fram en lösning som på ett enkelt sätt hjälper dig att bidra till en bättre
miljö. Vi erbjuder återvinning och service inom många olika områden.
www.hansandersson.se | 0370-980 90
A14 THE WING
HÖRLE WIRE AB
”Vi tillverkar och förädlar ståltråd.”
Vårt sortiment är brett och används i exempelvis fordon och husbyggnader, i möbler, butiks- och köksinredningar, inom kraftöverföring,
pappersmassa- och återvinningsindustrin. Med ett kundorienterat
synsätt, kvalitet, snabbhet och helhet är Hörle Wire en av de ledande
aktörerna på marknaden. Vi tror på partnerskap och långsiktiga
kundrelationer där totalvinsten kan räknas i kronor och tillväxt, men
också i tillit och trygghet.
www.horlewire.com | 0370-204 00
12 STOP: THE DEPOT
HEDIN BIL AB ANDERSTORP
”Välkommen in.”
I våra utställningshallar har vi alltid ett bra urval av nya och begagnade bilar. Förutom försäljning, butik för tillbehör och reservdelar
har vi en komplett serviceverkstad med stor specialkompetens. Du är
hjärtligt välkommen när du har vägarna förbi - vi skall ta väl hand om
dig! www.hedinbil.se | 0371-39 15 08
PITSTOP
GNOSJOREGION.SE
”Webbportal.”
Regionens företag (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner) samlas under en gemensam handelsplats och plattform. Gnosjoregion.se är en webbportal som på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt öppnar dörren till information och nya kontakter, för tillverkare och
service-företag.
www.gnosjoregion.se | 0371-22 69 60 63
AND: THE DEPOT
GOLVABIA
”Söker du nytt golv? Då har du kommit rätt. ”
Golvabia har över 50 års erfarenhet av golv. Vi är ett av Sveriges
ledande företag inom golvbranschen. Vi marknadsför golv-material
för såväl hem som offentlig miljö. Hos oss finner du kakel, klinker, trä-,
plast- och textila golv.
www.golvabia.se | 0371-58 82 00
42 AND: THE DEPOT
GISLAVED GUMMI AB
”För krävande kunder.”
Gislaved Gummi är ett specialistföretag med spetskompetens inom
tre produktområden: packningar för plattvärmeväxlare, gummiblandningar och extruderade profiler. Våra produkter karaktäriseras av hög
kvalitet för kunder som ställer höga krav.
www.ggab.se | 0371-848 00
61 AND: THE DEPOT
HANDELSKAMMAREN I JÖNKÖPING
”Vi värkar för att skapa en bra förutsättning för länets företag.”
Handelskammaren i Jönköpings län är en organisation som ägs
och drivs av dess medlemmar. Som en oberoende och självständig
medlemsorganisation har vi en unik roll i arbetet med att förbättra
företagens möjligheter att utvecklas i regionen. Vi främjar framtidens
samhälle och företräder regionens företag oavsett bransch och storlek.
www.handelskammarenjonkoping.se | 036-12 95 79
A27:C VÄXTHUSET
GRO OCH FÄGRING
”Allt för ditt hem & trädgård! ”
Att gå runt i trädgården, höra fåglar kvittra, vattenfall som porlar &
känna alla dofter är ren meditation för själen.
Varmt välkomna att besöka oss, få hjälp med växtval av vår duktiga
trädgårdsmästare Annika. Eller bara sitt ner, ta en kopp kaffe & lite
italiensk glass, njut av atmosfären.
www.grofagring.se | 0371-79 51 70
C5 THE WING
G-TECH I REFTELE AB
”Vi är en samarbetspartner för framtiden.”
G-Tech i Reftele AB är ett familjeägt företag, beläget i den produktiva
”Gnosjöregionen. Sedan starten har företaget utvecklats i många
avseenden. Vi har gått från manuell bearbetning av metall, till avancerad CNC-bearbetning i en modern maskinpark. Sedan sommaren
2005 finns vi i nya lokaler på Industrigatan i Reftele.
www.g-tech.se | 0371-233 30
A3 THE WING
GUNNARS TRÅD AB
”Lågkolhaltig kalldragen tråd.”
Gunnars Tråd AB är ett modernt tråddrageri beläget i Gnosjöregionen. Bolaget startades av Gunnar Gustavsson och drivs fortfarande
i familjens regi. Våra produkter är precis som när bolaget startades
1960 låghaltig ståltråd. Efterhand har produktsortimentet utökats.
www.gunnarstrad.se | 0370-37 33 00
A12 THE WING
GÖHLINS VERKTYG & MASKIN AB
”Vi har kapacitet, kompetens och rätt produkter.”
Göhlins har funnits i Gnosjö sedan 1912. Idag är vi 14 personer
som dagligen servar den producerande industrin med de produkter
och lösningar som efterfrågas. Vi är bra på det vi gör tack vare att
vi säljer produkter med mycket hög kvalitet. Välkommen att testa oss!
www.gohlins.se | 0370-33 15 00
A17 THE WING
IFK VÄRNAMO
”Välkommen till talangfabriken.”
Allt hårt arbete från spelare, tränare, sponsorer och alla involverade
människor har gjort att vi klarat av vår första säsong i Super-ettan
med betyget mycket väl godkänt. Vi har visat fotbolls-Sverige och de
etablerade lagen att vi på IFK Värnamo är ett lag att räkna med. Med
stor entusiasm hörs våra röster på gatorna i Värnamo kommun men
också i hela fotbolls-Sverige.
www.ifkvarnamo.se | 0370-142 38
D29 THE WING
INDUSDREAM.SE
”En teknikinriktad tävling.”
Svensk industri står inför stora utmaningar och behöver kreativa
människor som driver utvecklingen framåt så vi kan mäta oss med
omvärlden. Speciellt flickor har en stor outnyttjad potential som vi
ibland annat vill uppmärksamma med denna tävling. När tävlingen
är slut är tanken att eleverna skall fått en inblick i hur en teknikinriktad
framtid kan se ut.
www.indusdream.se | 0706-796 234
A1:D THE WING
HESTRA-HANDSKEN
”Ett internationellt familjeföretag.”
Under 2012 tillverkade vi ca 2 miljoner par handskar. Företaget har
ca 40 årsanställda i Sverige. Vi har dotterbolag i USA och Tyskland
samt agenter, distributörer och återförsäljare i över 30 länder. Utöver
Skandinavien är USA, alpländerna och Japan våra största marknader.
www.hestragloves.com | 0370-33 97 10
31 AND: THE DEPOT
HESTRA INREDNINGAR AB
”Butiksinredningar sedan 1900.”
Vi är 150 medarbetare som tillsammans jobbar på att få dina affärer
att blomstra. Vår bas är småländska Hestra där vi har produktion,
lager och vår stora utställningshall med de senaste trenderna inom
butiksinredning. Oavsett om du vill bygga en butik eller hundra – kom
till oss och låt dig inspireras.
www.hestra.se | 0370-33 98 00
2 STOP: THE DEPOT
INTECHTELL AB
”IT blir enkelt med ett avtal hos Intechtell”
Vi är ett litet IT-företag som hjälper företag och organisationer att på
ett kostnadseffektivt sätt utnyttja IT för att nå sina mål. Vi jobbar med
att bygga upp våra kunders tekniska plattformar för att få en väl fungerande miljö för sina system. Vänd er med förtroende till oss så ska vi
hjälpa er att få en stabil och bra IT-miljö, till ett kostnadseffektivt pris.
www.intechtell.se | 0371-250 700
B3 THE WING
INTIME IT AB
”Välkommen in.”
Vi har kassasystem för butik, café, restauranger, m.m. Självklart
hjälper vi er att hitta den mest prisvärda betalkortslösningen för ert företag. Vi hjälper er hitta rätt hård- och mjukvara.
Skrivare, dator, scanner, smartphone m.m. Vi levererar en mängd
olika IT-lösningar till våra kunder. Vårt utbud av serviceavtal är kundanpassat så att våra kunder får rätt service.
www.intimeit.se | 0371-57 08 42
B7 THE WING
JUNIC AB
”Din externa personalresurs med rätt person när det behövs.”
Junics verksamhet, både vad gäller industriservice och personaluthyrning, bygger på ett stort lokalt förankrat nätverk där styrkan är
korta kontakt- och beslutsvägar. Redan från starten har vi knutit till oss
de bästa mekanikerna/teknikerna på marknaden samt en gedigen
uppsättning personal i vår personalbank för uthyrning.
www.junic.se | 0371-830 50
E9 THE WING
INVID VÄRNAMO
”Flexibilitet och trygghet i fokus.”
Med effektivitet, flexibilitet och trygghet ska INVID tillhandahålla de
bästa IT-lösningarna, anpassade efter våra kunders unika behov. Vår
målsättning är att göra informationsteknologin enkel och funktionell,
varje dag året runt.
www.invid.se | 036-30 88 88
58 AND: THE DEPOT
K.D. FEDDERSEN NORDEN AB
”Tekniska plaster”
K.D. Feddersen är inriktat på distribution och marknadsutveckling av
tekniska plaster på den europeiska, asiatiska och latinamerikanska
marknaden. Vårt sortiment består av produkter från marknadsledande tillverkare, vilket garanterar produktkvalitet i högsta klass och
höginnovativ vidareutveckling anpassade till marknadens krav. www.
kdfeddersen.se | 0370-30 37 00
D33 THE WING
ISABERG FÖRLAG AB
”En värld av böcker.”
Vackra, informativa, roliga & speciella böcker, om
företag, om deras produkter, historia eller annat.
Böcker i alla former.
www.isaberg.nu | 0370-33 63 10
A27:P VÄXTHUSET, THE WING
K-BEMANNING AB
”Din samarbetspartner för kompetent personaluthyrning och rekrytering”
K-Bemanning är ett lokalt, auktoriserat bemanningsföretag som hyr ut
och rekryterar kompetent personal både på kollektiv- och tjänstemannasidan. Vi är ett expansivt företag och tillsammans har vi erfarenheter
från olika yrkesområden. Vi är en aktiv del av Competence Connect
på Affärsracet.
www.k-bemanning.se | 0371-58 61 90
D7 THE WING
ISABERG HÖGANLOFT
”En smak av Småland.”
Vi på Isaberg Höganloft serverar allt från frukost till supé av lokala
råvaror. Våra menyer och rätter anpassas efter säsong, detta för att
erbjuda det absolut bästa. Hos oss kan du njuta av riktig småländsk,
vällagad mat som till exempel raggmunk med fläsk och lingon.
Givetvis har vi flera favoriter, kom in och smaka!
www.isaberg.se | 0370- 33 97 57
C9 THE WING
ISABERG RAPID AB/ESSELTE AB
”Vi gör din dag mer effektiv.”
Isaberg Rapid, en världskoncern med över 1100 anställda. Ett
världsledande företag inom häftbranschen, med försäljning till mer
än 140 länder världen över. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför
kontorshäftare, häftverktyg och limpistoler samt elektriska insatshäftare
till ledande tillverkare av kopiatorer och skrivare.
www.isaberg-rapid.se | 0370-33 95 00
A15 THE WING
IVAR SVENSSON TRAFIK AB
”Vi har något för alla!”
På Ivar Svensson Trafik AB har vi lång erfarenhet av att arrangera
resor för företag och föreningar i såväl Sverige som
Norden och övriga Europa. Utnyttja vår kunskap och kontakter på
hotell, biljetter till olika nöjen, intressanta besöksmål och restauranger
för god mat. Kontakta oss så hjälper vi dig att arrangera er resa!
www.svenssontrafik.se | 0370-700 29, 0370-700 33
D12 THE WING OCH PITSTOP
HESTRA TRUCK & MASKIN AB
”En komplett servicepartner.”
Hestra Truck är återförsäljare för Abeko, Cesab, Logitrans och
Generalagent för Manitou truckar. Vi har också alltid ett brett utbud
av begagnade truckar och tillbehör. I vår moderna verkstad finns
utställningshall, tvätthall och kontor.
www.hestratruck.se | 0370-33 59 20
PITSTOP
HILLERSTORPS SPECIALMASKINER AB
”Våra specialmaskiner skapar möjligheter.”
Hillerstorps Specialmaskiner AB konstruerar och tillverkar specialmaskiner efter kundens behov. För att möta dagens krav på effektiv
produktion behövs effektiv utrustning. Från skiss över konstruktion och
tillverkning till installation och produktion ansvarar vi för ett friktionsfritt
flöde. Vi garanterar högsta kvalitet i alla led.
www.specialmaskiner.se | 0370-37 50 90
A1:J AUTOMATION THE WING
HOTELL NISSASTIGEN
”Vi eftersträvar att vara ett personligt cityhotell där vi vill att du som
gäst skall trivas.”
Linnéa, Smålands Landskapsblomma, är begränsad till barrskogarnas
skuggrika inre. Blomman signeras också i hotell Nissastigens varumärke men förutom att hotellet ägs och drivs av två glada flickor från
Småland slutar likheterna där. Hotell Nissastigen är centralt beläget
i Gislaved, och redan i receptionen möts besökaren av en solig inre
atmosfär.
www.hotellnissastigen.se | 0371-58 90 00
32 AND: THE DEPOT
INDUSTRIFORUM I JÖNKÖPING AB
”Er utveckling, vår framgång.”
Vi vill vara en välrenommerad och professionell kunskapsleverantör
och därigenom våra kunders förstaval. En partner till både kunder
och medleverantörer som kännetecknas av trygghet, delaktighet och
öppenhet och ha kompetenta och professionella medleverantörer.
www.industriforum.se | 073-324 49 65
D9 THE WING
IWH TRÅDPRODUKTER AB
”Rör plåt och tråd”
IWH är Gnosjöföretaget som vuxit fram ur idén att tillverka produkter
till marknadsanpassade priser av hög kvalitet. Vi är inte störst, men
vi anstränger oss mer än de flesta. Det är helt enkelt en del av vår
affärsidé. Vi tillverkar och marknadsför exponeringsställ, skyltställ och
affärsinredningar för offentliga miljöer, kontor, industrier, parker etc.
www.iwh.se | 0370-266 85
A27:K VÄXTHUSET, THE WING
INGELSTEN & CO AB
”Egen konstruktionsavdelning bistår våra kunder redan på idéstadiet.”
Ingelsten & Co AB är ett producerande företag i metallbranschen som
är speciellt inriktade på djupdragning och plåtformning. Vi har även
egen konstruktion och verktygsavdelning för framtagning av verktyg
inom den egna produktionen.
www.ingelsten.com | 0371-52 32 50 20
STOP: THE DEPOT
J:SON GNOSJÖ AB
”Rätt produkt - Rätt system.”
Json är ett familjeföretag från Gnosjö och finns idag med butiker,
kontor, lager och utställningar på flera orter. Vi är marknadens största
privatägda aktör och vi levererar till kunder över hela Europa. Kompetensutveckling, sortimentsutveckling och systemutveckling, det är vad vi
brinner för. ”GET JSONIZED”.
www.jsonhandels.se | 0370-925 00
D30 THE WING
INLEAD AUTOMATION AB
”Fråga oss! Vi kan automation.”
Vår kombination av mycket kompetent personal och låga omkostnader
genererar kostnadseffektiva automationslösningar till våra kunder. Vi
jobbar inom områden maskinbetjäning och hantering. Vi vänder oss
främst till verkstadsindustrin men har även stor erfarenhet av plast- och
gjuteribranschen.
www.inlead-automaion.se | 072-519 84 00
A1:C AUTOMATION
H.I.T EXPRESS
”Transport över hela Europa.”
Vi är ett företag inom transportbranschen som har säte i Anderstorp.
Vi är specialiserade inom bud & expresstransporter inom hela Europa!
Vårt motto är att få fram gods på ett snabbt och prisvärt sätt som
möjligt. Vi ser uppdrag som en spännande utmaning som ska lösas
på bästa sätt.
www.hitexpress.se | 0708 453 777
PITSTOP
HUGMA AB
”Specialist på lego”
Hugma binder samman dig som kund med de mest effektiva legotillverkarna i världen. Som representant och inköpsspecialist erbjuder vi
komplett legoproduktion i alla möjliga material, storlekar och antal.
Dessutom finner vi optimala tillverkningsmetoder för dina komponenter
och rationaliserar antal leverantörer. Dessutom är vi en partner som
alltid ger bästa service, kvalitet och leveranssäkerhet.
www.hugma.se | 0371-226 800
D35 THE WING
HALLANDS HAMNAR
”En ny hamn för en ny tid”
Hallands hamnar är Europas nyaste hamn då den bildades så sent
som januari 2013. Detta i samarbete med att de båda anrika hamnbolagen i Halmstad och Varberg slogs samman till ett gemensamt bolag. Idag är vi en fullservicehamn med bred erfarenhet och kapacitet
inom många olika segment.
www.hallandshamnar.se | 035 15 53 00
A21 THE WING
HV71
”Ishockeyklubb.”
HV71 är en ishockeyklubb hemmahörande i Jönköping i Sverige.
Laget kallas populärt HV-Blå eller bara HV men även ”HÅVE” bland
supporters efter Cruts låt. De spelar sina hemmamatcher i Kinnarps
Arena i stadsdelen Rosenlund i Jönköping, men klubben har rötter i
såväl Jönköpings- som Huskvarnaområdet. Klubben spelar i Svenska
hockeyligan SHL. www.hv71.se | 036-299 71 00
GO
HANDELSBANKEN
”Kunden i centrum - inte enskilda produkter.”
Handelsbanken är en fullsortimentsbank där de vanliga arbetsområdena är investment banking och trading, traditionella företagsaffärer
samt privata affärer. Handelsbanken finns i totalt 24 länder världen
runt. Vi är väldigt starka på den svenska marknaden med 461 kontor
runt om i landet.
www.handelsbanken.se | 0371-51 13 60
E10 THE WING
HYLI-TRYCK AB
”Vi sätter kunden i FOKUS.”
Hyli-Tryck AB är ett fullserviceföretag som erbjuder dig en rad
olika tjänster. Vi ser det som vår uppgift att ge dig råd och förslag,
samtidigt som vi är lyhörda för dina idéer. Vi tar hand om dig, så att
du i slutändan får precis det du vill ha och lite till. Företaget ska också
synas som ett kvalitets- och miljonföretag i den grafiska branschen.
www.hylitryck.se | 0370-33 39 50
E16 THE WING
16
INNOVATION 360 GROUP
”Innovation.”
Innovation 360 Group hjälper sina ägare, styrelsen, och VD att
vässa sitt företags konkurrenskraft genom en vetenskaplig mätmetod,
evidensbaserad analys och konkreta exekveringsplaner för ökad innovationsförmåga och lönsam tillväxt. Vårt specialistområde är att hjälpa
våra kunder att öka sin innovationsförmåga kopplad till strategi,
affärsmodell, kommersialisering och transformation av organisationen
och dess förmåga att exekvera nya operativa modeller.
www.innovation360group.com | 070-820 02 44
26 STOP: THE DEPOT
17
INSTRUMENT & CALIBRATION SWEDEN AB
Box 28 | GISLAVED | 0371-847 00
”Vi är ett ackrediterat kalibreringslaboratorium.”
Vi är leverantörer för provutrustningar för metall, plast & gummi,
papper och träindustri. Företaget började inom gummibranschen då
vi sålde, servade och kalibrerade rheologiska testinstrument och dragprovare inom Skandinavien. Numera är vi verksamma inom ett stort
antal branscher och med en mängd olika instrument. De instrument
som vi säljer kan vi också göra service på och kalibrera.
www.icssweden.com
84 GO: THE DEPOT
JÖNKÖPING AIRPORT AB
”Säker, smidig och personlig.”
Vi på Jönköping Airport ger dig som besökare eller resenär ett personligt
bemötande och ser till att din resa blir så smidig som möjligt.
Jönköping flygplats har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i
centrala södra Sverige. Vi hanterar reguljärflyg, charterflyg, allmänflyg,
taxiflyg samt driver en neutral säkerhetsgodkänd fraktterminal i egen regi.
www.jonkopingairport.se | 036 31 12 00
A27:B VÄXTHUSET
KEBA SWEDEN AB
”Profilerade produkter inom kontor”
KEBA SWEDEN AB hjälper dig med profilerade manualer, informations- och säljpärmar. Pärmar som hjälper dig att kommunicera ditt
varumärke hel vägen till användaren. Pärmar som håller lika länge
som din produkt och som förstärker det intryck av kvalitet du vill ge.
Besök oss för att se vad vi kan göra för just dig.
www.kebaoutdoor.se | 0371-51 09 00
25 STOP: THE DEPOT
KEYNET SWEDEN AB
”All information till hands!”
KEYnet Sweden AB arbetar uteslutande med att ta fram webb-baserade produkter, lösningar och tjänster för att hjälpa och stödja kunder.
Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda resurser för omfattande
uppdrag med stor komplexitet. Vår önskan är att bygga långsiktiga
affärs-relationer. Med KEYnet gör vi information tillgänglig!
www.keynet.se | 0370-33 47 50
D22 THE WING
KOPE MONTAGE AB
”Inköp, montering och produktutveckling”
Vi skall leverera helhetslösningar efter kundens krav. Tyngdpunkten
ligger på logistik, där inköp, förädling, montering och provning är
hörnstenarna. Tillverkningskunnandet ställs till kundernas förfogande.
Genom hög kompetens skall vi erbjuda effektiva lösning.
www.kope.se | 0371-213 00
A27:M VÄXTHUSET
KTH FORMULA STUDENT
”The testing ground for the next generation of world-class engineers”
Formula Student utmanar gruppmedlemmarna att gå steget längre i sin
utbildning genom att införliva erfarenheten av att bygga och tillverka,
med beaktandet av ekonomiska aspekter, en bil. Målet är att tävla
med bilen vilken då behöver uppvisa mycket goda köregenskaper.
www.kthformulastudent.se | 076-715 35 50
E2 THE WING
LASERSTANS AB
”Bockning, stansning, laserskärning och efterbearbetning.”
Vi kombinerar välutbildad personal med moderna maskiner. Vi
levererar till alla branscher där bearbetad plåt efterfrågas till exempel
el, telekom, bygg, ventilation, inredning och belysning. Den helhet vi
erbjuder innefattar bockning, kantpressning, stansning, laserskärning,
montering och ytbehandling.
www.laserstans.com | 0370-33 32 40
5 STOP: THE DEPOT
JAKOBSSONS TRÅDGNISTTEKNIK AB
”När både tid och resultat räknas.”
Vi har lång erfarenhet av såväl lego- som verktygstillverkning med
bland annat trådgnistning, fräsning, starthålstagning och microblästring. Och nu jobbar vi även med den nya tekniken inom vattenskärning med precision - tolerans ner till 0,02 mm.
ww.jtt.se | 0371-314 50
E19 THE WING
JI-MA PRODUKTER
”Välkommen till JI-MA produkter.”
Här tillverkar vi kundanpassade produkter i form av lastpallar,
engångspallar och så mycket mer. Hos oss kan du som kund känna
dig säker. Med mer än 25 års erfarenhet i branschen erbjuder vi
produkter med personligt engagemang och leveranssäkerhet. Du är
alltid välkommen att ringa oss!
www.ji-ma.se | 0371-333 60
A19 THE WING
JMC INDUSTRITEKNIK AB
”Service- och automationsföretag.”
JMC Industriteknik AB är ett service- och Automationsföretag i utkanten
av Bredaryd. I service delen jobbar vi till stor del mot plastindustrin
men även andra industrier. Inom automationsdelen håller vi på med
allt ifrån gripdon, fixturer och magasin till nyckelfärdiga lösningar med
6axliga robotar eller vad kunden önskar.
www.jmcs.se | 073 352 09 77
B2 OCH B4 THE WING
J H MASKIN AB
”Försäljning av maskiner.”
Vi på JH-Maskin säljer de hjälpmedel du kan tänkas behöva i vardagen. Allt från släpkärror till grävmaskiner och skylifts. Vi samarbetar
med G-rent där du istället kan hyra det du behöver. Vi utför även
service på din maskin.
www.jhmaskin.se | 0371-181 17
39 AND: THE DEPOT
LEROCON AB
”Att rationalisera och förbättra en produktionsprocess.”
Vi levererar produkter och flexibla automationssystem inom robotteknik, motståndssvetsning och automatisering. Med lång erfarenhet och
ett ständigt fokus på utveckling, skapar Lerocon rationella lösningar av
hög kvalitet med hög flexibilitet och enkel användning.
www.lerocon.com | 0371-806 06
A1:A AUTOMATION THE WING
LEVI PETERSON INDUSTRI AB
”Högpresterande produkter för tekniska tillämpningar.”
Levi Peterson är en ledande tillverkare av tekniska fästanordningar
för kommersiella fordon, off-road och fordonsindustrin samt diverse
applikationer inom industrin. Med vårt tekniska kunnande och tillverkningserfarenhet kan vi leverera inte bara produkter utan även fylla
tekniska lösningar.
www.levipeterson.se | 0371-58 76 00
33 AND OCH PITSTOP
LGL CONSTRUCTION AB
”En stålbyggnadsentreprenör som skapar kompletta lösningar inom
stålbyggnation.”
I vår värld betyder kvalitet att göra rätt från början. Varje detalj präglar slutresultatet och därför är kvalitet en angelägenhet som berör alla.
Vi vet, att när vi som leverantör ger våra kunder kostnadseffektiva och
funktionella produkter, skapar vi också långvariga relationer.
www.lgl.se | 0371 - 33 520
D18 THE WING
LJUNIQ AB
”Ett unikt företag som är smart..”
Ljuniq AB har stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet av mekanik
inom produktutveckling, maskinkonstruktion och att samarbeta med
kunder som har höga förväntningar och ställer stora krav. Våra medarbetare brinner för konstruktion och produktutveckling.
www.ljuniq.se | 010 130 93 00
A27:O VÄXTHUSET
LJUNGBY BUSINESS ARENA
”I Ljungby växer vi tillsammans.”
Ljungby Business Arena är näringslivets initiativ för tillväxt och
samhällsansvar. Syftet är att samla hela Ljungby till en branschöverskridande arena för strategiska utvecklingsfrågor. Näringslivet måste själv
ta tag i stafettpinnen och bli en samstämmig röst och aktör som äger
och driver de viktiga frågorna.
www.ljungbybusinessarena.se | 070-654 33 50
E25 THE WING
LN-KYLA
”Processkylning, komfortkyla, kyl- och frysanläggningar samt
värmepumpar.”
Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Rätt temperatur och
tillgång till frisk luft behövs överallt. Kyldiskar, industrier, serverrum,
kontorslandskap, skolor och butiker kräver alla sin specifika kombination av kyla, fukt och värme. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar
vi mer.
www.ln-kyla.se | 0370-922 53
19 STOP: THE DEPOT
LUND FORMULA STUDENT
”Engineering applied.”
Lund Formula Students är ett team av studenter som genom sin utbildning, designar, bygger och tävlar med sin bil och juryn består av
yrkesverksamma personer inom bilindustrin.
www.luracing.se | 046-222 00 00
E8 THE WING
LUNDINS KÖK & INTERIÖR
”Köket är husets hjärta.”
Köket är en naturlig mötes- och arbetsplats som skall vara vacker, trivsam och funktionell. Med vår kunskap, kvalitet och service, planerar vi
ert nya kök tillsammans med er. Lundins Snickerifabrik grundades år
1930 av Arthur Lundin. Tillverkningen bestod i huvudsak av möbler.
På 60-talet övergick produktionen till köksinredningar. Idag drivs företaget av tredje generationen och tillverkningen av kök- och inredningar
av högsta kvalitet.
www.lundinskok.se | 0370-33 56 55
D40 THE WING
LÅNGHULTS MARKTJÄNST AB
”Anläggnings- och markarbeten.”
Vi utför anläggnings- och markarbeten, såsom asfaltering, grundläggning av byggnader, rörschakter, enskilda avlopp, markbyggnad och
stenarbeten. Vi har lång yrkeserfarenhet, bred kompetens och en komplett maskinpark och vi är diplomerade för anläggning av enskilda
avlopp. www.langhult.se | 0371-520 24
PITSTOP
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
”Vår lokala närvaro är vår styrka.”
Vi har funnits i Jönköpings län sedan 1839. Som lokal aktör lägger vi
kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Viktigt för
oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra
ägare. Länsförsäkringar, har sitt huvudkontor i Jönköping. Vi har också
kontor i Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Du kan dessutom nå
anknutna försäkringssäljare på kvällar och helger.
www.lansforsakringar.se | 036-19 90 00
E34 THE WING
M. JOHANSSON AB
”Plåtbearbetning med omtanke.”
Har du en ritning? Ett förslag på en produkt eller detalj? Bra. Då kan
vi förverkliga den. Vi bearbetar nämligen plåt i alla dess former.
Metoderna vi främst använder oss av är stansning, laserskärning, och
kantpressning. Vi vet att du vill ha en färdig produkt. Därför erbjuder
vi också alla typer av efterbearbetning.
www.mjohansson.se | 0370-912 38
D31 THE WING
MAKENI AB
”Tänk i plast.”
Makeni är ett expansivt fullserviceföretag inom termoplaster, med
egna resurser alltifrån idé till färdig produkt. Vi utvecklar
och producerar formsprutade produkter i termoplast - ett naturligt val
för kvalitets- och miljömedvetna kunder med höga krav på formgivning, pris, och kapacitet.
www.makeni.se | 0371-348 00
A4 THE WING
MELINS METALL AB
”Aluminium - Kirksite - Slungblästring - Härdning”
Melins Metall AB är ett familjeföretag som jobbar med sandgjutning i
aluminium. Vi erbjuder komplett problemlösning, från ritning till färdig
produkt. Vi har kapacitet att gjuta produkter upp till 1500 kg. Hos
oss är det viktigt med snabba beslutsvägar och hög leveranssäkerhet.
www.melinsmetall.se | 0371-58 75 50
6 STOP: THE DEPOT
MIG MÄTTEKNIK I GNOSJÖ
Anderstorpsvägen 2 | GNOSJÖ
”Avancerad mätteknik för dig med höga krav”.
MIG Mätteknik i Gnosjö startades år 2006 och har till uppgift att
stödja företag med mättekniska tjänster, såsom uppmätningar av
utfallsprover, punktscanning, fixturmätning, prototyper etc.
www.matteknik.com | 0370-980 80
55 AND: THE DEPOT
NAVET
”Specialiserade affärskonsulter.”
Navet är en oberoende aktör som hjälper dig att göra bättre affärer.
Vår strävan att hela tiden se till kundens behov har varit en framgångsfaktor sedan 1989. Vi är specialiserade inom fyra olika områden;
transaktioner, strategisk rådgivning och analys, affärsutveckling och
affärssystem.
www.navet.se 08-789 03 10
3 STOP: THE DEPOT
NETMINE AB
”Vi tror på personlig IT.”
Netmine gör dina arbetstimmar effektiva. Känner du att det är svårt
att hinna med i den tekniska utvecklingen, att konkurrenterna springer
ifrån dig? Då är vi företaget du ska vända dig till, vårt mål är att
ditt företag ska bli effektivt i sin kommunikation – både i och utanför
företaget.
www.netmine.se | 0370 155 90
A9 THE WING
NEXANS SWEDEN AB
”Global expert in cables and cabling systems”
Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för
kunderna inom fyra huvudaffärsområden: Kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och
förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och
installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler).
www.nexans.se | 0325 800 00
D28 THE WING
NIMA MASKIN AB
”Ismaskiner, matchur-resultattavlor, redskapsbärare, isbanetillbehör”.
Mega e-Worker, ett kompakt eldrivet arbetsfordon för framtiden! Det
ideala arbetsfordonet för verksamhet där ett aktivt miljötänk och krav
på bra prestanda står högst på prioriteringslistan.
www.nimamaskin.se | 0370-33 58 80
PITSTOP
NITFABRIKEN WULKAN AB
”Tillförlitliga leveranser utan ansträngning för kunden.”
Kännetecknet för Wulkan är den höga kvalitetsnivån som erbjudits
under åren. I vår fabrik i Anderstorp hittar du en av Europas mest kompletta anläggningar för ytbehandling. Vi hjälper dig med det mesta,
alltifrån tvättning, avgradning och polering till alla tänkbara program
och kombinationer inom galvanisk och mekanisk ytbehandling.
www.wulkan.se | 0371-897 00
67 AND: THE DEPOT
NORDEA
”Företagets bankaffärer, enkelt och bekvämt”.
Vi har lösningarna för dig: lån, sparande, konton, kort, pensionsförsäkringar och mycket mer. Välj en trygg och långsiktig bank med låg
riskprofil. Vill du ha vår samlade kunskap i ryggen? Boka ett möte
idag.
www.nordea.se | 0771-22 44 88
E13 THE WING
NORDISKA PLAST AB
”Praktiskt och användbart, starka och tåliga.”
Nordiska Plast producerar och marknadsför konsumentvaror i plast, till
hem-, hushålls-, kontors- och fritidsmarknaden, samt ett antal olika modeller av kundkorgar samt biofilter för vattenrening. Effektiv produktion
i kombination med kundfokusering och leveranssäkerhet är våra starka
konkurrensmedel. Årets Företag i Gislaveds kommun (2009).
www.nordiskaplast.se | 0371-58 61 00
11 STOP: THE DEPOT
MAFLOBE AB
”Personlighet, kompetens och stort engagemang.”
Maflobe är ett utbildnings- och konsultföretag med fokus på säkerhet,
miljö, arbetsmiljö och företagspresentationer. Vi erbjuder internetbaserade utbildningar och företagspresentationer i videoformat. Förutom
E-learning och traditionella kurser arbetar vi med hamnregler, checklistor, riskanalyser samt allmänna organisationsfrågor.
www.maflobe.se | 0705-12 81 85 41
AND: THE DEPOT
MANPOWER
”Världsledande inom uthyrning och rekrytering.”
Vi erbjuder lösningar för både stora och små verksamheter som
ökar flexibiliteten och konkurrenskraften. Med en av Sveriges största
databaser för kandidater och vår stora kunskap om olika verksamheters behov matchar vi rätt person på rätt plats. Det bidrar till ett bättre
resultat för våra kunder.
www.manpower.se | 0371-58 91 30
D10 THE WING
PLASTINJECT AB
”Din systemleverantör - allt under samma tak.”
Plastinject är ett dynamiskt företag med extrem bredd och lång erfarenhet samt omfattande teknisk kompetens. Vi har fokus på tekniska
konstruktionsplaster men har även ett gediget kunnande täckande lite
extremare material armerade med långa och korta glas- kolaramidfibrer. Ett exempel på detta är att vi är den enskilt största formsprutaren av PEEK i Skandinavien.
www.plastinject.se | 0371-58 70 00
22 STOP: THE DEPOT
MATTSSONS I ANDERSTORP AB
”Skandinaviens bredaste sortiment av fästelement.”
Skandinaviens bredaste sortiment av fästelement med 130 000
artiklar till din tjänst. Rätt kvalitet och den kortaste hanteringvägen ger
kunden det bästa priset. Vi bygger på kunskap, snabb kommunikation
och direktkontakter med världens tillverkare av fästelement. Och vi
vilar aldrig. Arbetet pågår dygnet runt för snabba leveranser, med det
mesta direkt från vårt eget stora lager.
www.mattssons.com | 0371-890 00
66 AND: THE DEPOT OCH PITSTOP
PLASTPRINT
”Vår småländska plast smakar och luktar gott också!”
I vår moderna maskinpark formsprutar vi själva de allra flesta av våra
produkter och vårt eget trycker klarar alla former av tryck på plast,
keramik och glas. Vi levererar bästa kvalitet, med snabb service och
produkter till rätt pris. Låt oss placera ditt varumärke på någon av våra
promotionsprodukter.
www.plastprint.se | 0370-885 88
D19 OCH D21 THE WING
NORMA GROUP
”Kundvärde genom Innovation.”
ABA Gruppen bildades 1896. Bolagen i ABA Gruppen har sedan
dess utvecklats och blivit ett ledande, multinationellt företag specialiserat på design och produktion av slang och rörklämmor.
www.normagroup.com | 0371-58 88 00
D20 THE WING
PLASTSYSTEM H. HELMETSCHLÄGER AB
”Korta och långa serier.”
Rationellt utformad produktion i 1- och 2-komponents maskiner med
hög automatiseringsgrad leder till korta leveranstider och rätt kvalitet.
En effektiv och flexibel verktygsavdelning tar hand om dig vare sig ditt
behov är ett hundratal eller miljontals plastdetaljer per år. Vi har även
en egentillverkad produktflora som komposthållare och spaljéelement.
www.plastsystem.se | 0371-174 90
A20 THE WING
NYLOK SCANDINAVIA AB
”Land, vatten och luft… Nylok är där”
Nylok är ett företag av individer som är hängivna att hjälpa er med
att bygga bättre produkter som varar längre. Våra tillverkningsfaciliteter är enligt de stora internationella kvalitetssystemen. Vi tror
att ni kommer att finna att vår ingenjörsexpertis, kunskap och vårt
produktsortiment alltid kommer att vara den bästa lösningen på era
fästelementsutmaningar.
www.nylok.se | 0371-58 55 60
68 AND: THE DEPOT
PRESTO BRANDSÄKERHET AB
”Låt oss guida dig till ett säkert brandskydd!”
Presto Brandsäkerhet AB är en komplett leverantör av produkter och
tjänster inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Vi
hjälper våra kunder med att skapa ett brandskydd som lever upp
till alla lagar och förordningar. Över 50 års erfarenhet och ett brett
produktprogram innebär att vi kan lägga upp brandskyddsarbetet på
rätt sätt oavsett typ av verksamhet du bedriver.
www.presto.se | 010 – 45 20 000
E32 THE WING
NÄRINGSLIVSFÖRENINGEN I LANNA-BREDARYD
”Bredaryd och Lanna tillhör att av Sveriges industritätaste områden.”
Kreativiteten flödar och här finns en otrolig förmåga att verkställa idéer
till färdiga produkter. Denna rika industriflora är inte bara av intresse
för den lokala marknaden. Hit lockas många av Sveriges, och även
andra länders, storföretag för att hitta nya, spännande lösningar som
utgör vitala delar i företagens slutprodukter.
www.bredaryd.org | 070-634 64 36
C7 THE WING
PRINFO ANDERSTORP
”Byrån du kontaktar när du vill nå lite längre...”
Reklambyrå med egen produktion. Fotostudio, webbyrå, trycker digitalt och offset, storbildsproduktion, mässmontrar, utställningsmaterial,
LED-ljusskyltar, skyltar, tygvepor, banderoller.
www.prinfoanderstorp.se | 0371-58 89 00
91 GO: THE DEPOT
OCAY!
”För alla företag. Varje dag.”
Ocay är ett positivt, nytänkande och innovativt företag. Vi är Sveriges
ledande leverantör av ett sortiment med allt ifrån klassiska kontorsvaror till artiklar inom teknik, hygien & städ, fika & servering, emballage,
yrkeskläder, dokument-hanteringslösningar samt present & profil.
Produkter till företag som vill ha fungerande, trevliga - och därmed
presterande arbetsplatser.
www.ocay.se | 0370-69 99 00
A27:D VÄXTHUSET
PROCIMA AB
”Kvalitet, Flexibilitet och Leveranssäkerhet .”
Procima AB är en genuin och kundfokuserad underleverantör som
erbjuder kapning av rör och järn, robotsvetsning, svetsning i plåt,
träd och rör, kantpressning, excenterpressning, slipning, borrning,
gängning, trumling och montering. Våra kunder finns bland annat
inom lastvagnsindustrin, handikapphjälpmedel, butiksinredning och
bockade/svetsade plåtdetaljer.
www.procima.se | 0371-205 40
1 STOP: THE DEPOT
PASCAL ENTREPRENAD AB
”Kompletta markarbeten.”
Vi utför allt från grovschakter för vägar, ledningar och grunder, till
grävningar i trädgårdar och garageinfarter samt schaktarbeten inom
jord- och skogsbruk. Vi sanerar förorenade markområden och utför
även trailertransporter av alla typer av tunga maskiner, såsom entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och verkstadsmaskiner.
www.pascalentreprenad.se | 0371-824 00
PITSTOP
PROLIV JÖNKÖPINGS LÄN
”Du är inte ensam!”
10.000 män får varje år diagnosen prostatacancer. Medlemskap i
en förening mot cancer kan hjälpa dig.För dig som får diagnosen
cancer blir det en chock, som ofta leder till ångest och oro både för
den drabbade och närstående. När du behöver någon att tala med
har vi stödpersoner som själva har varit med och fått behandlingar. Till
dem kan du ställa frågor och prata om sjukdomen. Gå med i ProLiv. Vi
behöver dig - Du behöver oss
www.prolivjkpg.se | 036-919 40
PITSTOP
PAGORIS AB
”Bearbetning mot mer avancerad form.”
Vi har mångårig erfarenhet av industriell företagsledning och långsiktig företagsutveckling. Vårt ansvar är att vidareutveckla företaget
utifrån de unika förutsättningar som bolaget har. Det finns ingen standardlösning för hur ett företag skall utvecklas. Varje företag har sina
unika förutsättningar vilka måste ligga till grund för den utvecklingsplan som vi som aktiva ägare är beredda att påta oss och genomföra.
www.pagoris.se | 0371-177 70
3 STOP: THE DEPOT
PROTON GROUP
”En koncern med företag i fem affärsområden.”
Proton Group är en privatägd industrikoncern med företag i fem affärsområden. Vi är idag verksamma inom branscher som fordonsindustri,
belysning och belysningslösningar för offentlig miljö, ytbehandling
för fordon, byggindustri, inredning och möbler samt inredning och
tillbehör till sjukvård och hemvård.
www.proton.se | 0370-695 620
7 STOP: THE DEPOT
PINOVA I ANDERSTORP AB
”Arbetar med palst”
Arbetar med plastprodukter, plastdetaljer för detaljhandel och bygg.
Marknadsför det unika Trican konceptet.
www.trican.se | 0371-58 58 88
45 AND: THE DEPOT
PULS ANDERSTORP AB
”Fråga oss först, det lönar sig!”
PULS Anderstorp AB är ett kreativt och nytänkande företag med
kunden i fokus. Vi är uppskattade för vår snabbhet, tillgänglighet och
kompetens. ”Rätt från start” är en känsla som skall uppfattas av såväl
kunder som personal. Vårt unika koncept ger dig effektiv personal från
första timmen vid arbetstoppar, sjukdom, semester eller andra personalkrävande projekt. Vi finns tillhands dygnet runt alla dagar om året.
www.pulsanderstorp.se | 0371-176 30
D6 THE WING
PLACELL AB
”Vi gör det svåra enkelt.”
PlaCell är ett legotillverkande formsprutningsföretag. Vi har systematiskt satsat på investeringar och förbättringar som har gett företaget
en stabil grund i form av effektiva och ändamålsenliga lokaler och
moderna produktionsutrustningar. Några av formsprutorna är speciellt
anpassade för tillverkning av detaljer i flera färger eller material
(dubbelgjutning).
www.placell.se | 0371-58 63 00
B6 THE WING
PwC
”Expert och rådgivare åt företag.”
Med utgångspunkt i revision och rådgivning har vi utvecklat en rad
olika tjänster med ett gemensamt syfte – att hjälpa företag
och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer
lönsamma. www.pwc.se | 0371-58 87 80
38 AND: THE DEPOT
PLAMAKO I ANDERSTORP AB
”Det är inte så att vi har en till salu, däremot kan vi leverera
allt som behövs för att köra igång.”
Om vi vet vad du ska tillverka och i vilken volym, ger vi dig ett komplett ”paket” på allt som behövs - för plastindustrin. Formsprutningsmaskiner, materialdistributörer, torkar, transportband, robotar och all
kringutrustning du kan tänka dig.
www.plamako.se | 0371-58 82 80
A1:H AUTOMATION THE WING
PÄR MÅRTENSSONS SERVICE AB
”Reparation, service med mera.”
Vi utför service på alla typer av truckar och är auktoriserade av TCM
och CROWN. Vid behov skräddarsyr vi serviceavtal som passar dig
och dina önskemål. Vi utför även brandskydds-kontroller, gaffeltester,
service med mera.
www.martenssonservice.se | 0371-141 52
39 AND: THE DEPOT
QUALITY CONTROL I SVERIGE AB
”Produkter och tjänster inom IT och kvalitet.”
Vi säljer och marknadsför främst Rektron kvalitets- och SPS-system, IBM
och HP server och pc mjukvaror från de ledande tillverkarna. Vi utför
tjänster som installation, dokumentinventering, rådgivning, support,
kvalitets- och IT tjänster samt utbildning och införandestöd inom de
olika kvalitetsområdena SPS, FMEA med fler.
www.qualitycontrol.se | 0371-58 58 51
A25 THE WING
PLAMEX AUTOMATION AB
”Smartare automatisering”
Plamex automatiserar inom plast och gummi industrin med ABB och
Sepro robotar. Automationen anpassas efter kundernas produktionsvolymer och produktlivslängden och även korta sådana kan oftast
automatiseras. Ledorden för detta är flexibilitet och standardisering.
Lösningarna skall vara lite smartare och ge våra kunder en effektivare
och lönsammare produktion.
www.plamex.se | 0371-180 05
A1:H AUTOMATION THE WING
PLASTIC ENGINEERING SCANDINAVIA AB
”Utveckling av produkter, materialval och konstruktionsstöd.”
Teknisk kompetens och utveckling av produkter, företrädelsevis i plast.
Konstruktionsstöd/modellering. Tillverkning av modeller och prototyper i
metall. Vi tillhandahåller också lågserieproduktion i lasersintrad metall.
www.plasticengineering.se | 0371-58 58 88 45 AND: THE DEPOT
18
19
QUENTIA
”Utbildningar för exceptionella resultat.”
Quentia? Ordet härstammar från latin och betyder ”chanser”.
Det du har framför dig nu är kanske en av de bästa chanserna
genom tiderna. Vi erbjuder högklassiga utbildningar, seminarier och
workshops inom ledarskap, teambuilding och personlig utveckling.
Vår målsättning är att alla som arbetar med oss ska växa - ekonomiskt
förstås, men också som människor. Och vi lyckas, för vi har en speciell
kunskap och förståelse som många andra inte har.
www.quentia.se | 072-541 21 96
D15 THE WING
QUIPTEC AB
”Kvalitet, Utrustning, Teknik.”
Quiptec startades 2008 av far och son Mikael Bladh och Andreas
Bladh. Redan från start fick vi ett varmt mottagande från tidigare kunder med Moretto-utrustning i sin produktion. Under resans gång har
vi stärkt vår position och utökat vårt sortiment. Detta för att vi vill vara
den kompletta leverantören inom plast- och gummiindustrin.
www.quiptec.se | 0371-177 88
27 AND: THE DEPOT
RAVEMA AB
”Ledande partner till verkstadsindustrin.”
Vi levererar högpresterande verktygsmaskiner, mätmaskiner, kringutrustning, service, verktyg och industriförnödenheter och är marknadsledande i både Sverige och Norge. Ravema grundades redan 1912
och har genom sin långa marknadsnärvaro, höga tekniska kompetens
och agenturer för världsledande leverantörer byggt ett starkt varumärke. www.ravema.se | 0370 - 488 00
A5 THE WING
REINHOLDS BUSS AB
”Vi tar er dit ni ska.”
Hos oss kan ni boka hela paketet: resa, boende, mat, aktiviteter och
biljetter. Med vår långa erfarenhet och vårt goda kontaktnät över hela
Europa kan vi erbjuda er en minnesvärd upplevelse anpassad till era
önskemål. Oavsett om det gäller en ren nöjesresa eller ett studiebesök
är vi måna om att ni ska känna er väl omhändertagna och trygga
under resan.
www.reinholds.nu | 0370-180 80
PITSTOP
REVISORSGRUPPEN I VÄRNAMO AB
”En revisionsbyrå nära dig”
Vi är en revisionsbyrå som arbetar med små och medelstora företag
inom de flesta branscher, företrädesvis i den så kallade ”Gnosjöregionen”. Vår målsättning är att arbeta nära våra uppdragsgivare och
vi sätter därför den personliga kontakten och kontinuiteten i centrum.
Vi värnar om helheten och söker därför optimala lösningar för såväl
företag som företagsledare och ägare.
www.revgrp.se | 0370-690 760
29 AND: THE DEPOT
ROVIMA AB
”Robotvisionsmatare för industrin. ”
Vision guidning är en produktionsprocess som är flexibel, effektiv och
rationell. Metoden kortar drastiskt ställtiderna, ökar maskinutnyttjandet
och sänker omkostnaderna samtidigt som det skapar förutsättningar
för tillväxt. Vi tillhandhåller självklart service, utbildning och support
av våra system.
www.rovima.se | 0371-168 50
A1:G AUTOMATION THE WING
S|E|B
”Entreprenörer är nutidshjältar - de både vågar och brinner för sina
idéer.”
Banken kan vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora
företag. Sätt av en timme för ett möte hos en av våra företagsrådgivare och förbättra ditt företags ekonomi och stärk din konkurrenskraft.
Vi hjälper dig förstås också med företagets bankärenden – alla dagar
i veckan.
www.seb.se
E20 THE WING
SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP
”Specialiserat konsultbolag.”
Scandinavian Purchasing Group är ett konsultbolag helt specialiserat
på att utveckla inköps- och logistikfunktionen hos företag och organisationer. Med vår affärsexpertis och djupa erfarenhet bidrar vi till att du
som uppdragsgivare kan göra skillnad.
www.purchasing.se | 035-10 90 50
D38 THE WING
SCHENKER AB
”En global koncern under stark tillväxt.”
Schenker i Sverige erbjuder landtransporter på väg och järnväg,
internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och
logistiklösningar. Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara
logistikleverantören i världen. Denna strävan gynnar också våra
kunders effektivitet, eftersom minskad miljöpåverkan kräver effektivare
logistikplanering.
www.schenker.se | 0370 - 69 91 20
E30 THE WING
SIGMA INDUSTRY
”Kvalificerade ingenjörstjänster för industrin”.
Vi är en del av en långsiktig satsning inom Sigma där vi kombinerar
IT och ingenjörsverksamhet. Sigma Industry består av tre separata
bolag som verkar i tre regioner. De tre bolagen borgar för en stark
regional organisation med ett stort fokus på kunder och medarbetare
samt snabba beslut.
www.sigmaindustry.se | 072- 738 33 00
A27:G THE WING
SKANDIA
”Försäkring och finansiella tjänster.”
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år – genom
krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala
trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång,
stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi världens ledande leverantör av lösningar för
ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande.
www.skandia.se | 0371-809 50
44 AND: THE DEPOT
RICANA CONCEPT AB
”Ett brett sortiment av butiksinredning.”
Ricana ska tillverka, marknadsföra och sälja ett komplett koncept av
butiksinredningar och displayer samt belysning och tjänster. Flexibla
och eleganta system och produkter som gör tjänst i de mest skilda
butiksmiljöer. Vi levererar kompletta butikskoncept till små och trendiga
boutiquer såväl som till kedjor och kompletta varuhus.
www.ricana.se | 0370-37 50 50
D39 THE WING
R-KÅS AB
”Den omöjliga tråden tänjer gränsen för det möjliga.”
Vi grundades 1972 i ett garage i Gnosjö, mitt i Sveriges industritätaste bygd. Ännu idag håller vi till här-på en ort som är genomsyrad
av Gnosjöandan. Vi har fokus på legotillverkning av tråddetaljer i
dimensioner från Ø2-16mm i stål och rostfritt. Vår specialitet är trådbockning i CNC-styrda maskiner och tillverkning av trådringar samt
svetsade trådnät i olika storlekar.
www.rkas.se | 0370-918 00
A22 THE WING
ROBOTEC AB
”Robotec AB startades 1994 av Peter Söderberg.”
Verksamheten var då förlagd till inhyrda lokaler och bestod huvudsakligen av manuell svetsning med inriktning på legotillverkning.
Idag jobbar vi i nya fräscha lokaler på 4500 m² med en toppmodern
maskinpark och är drygt 20 anställda. Svetsning är fortfarande en
av huvudgrenarna i verksamheten, men idag är servicen komplett
med allt vad du kan önska från konstruktion till färdig komponent eller
produkt. www.robotec.se | 0371-330 01
E17 THE WING
ROSTI GP AB
”From concept to reality. ”
Sedan 1944 har Rosti utvecklat, tillverkat och levererat plastprodukter.
Idag är Rosti ett globalt företag med 3 000 anställda och med produktionsanläggningar i Sverige, Tyskland, Skottland, England, Wales,
Polen, Indien, Kina och Malaysia.
www.rosti.com | 0371-84 650
A24 THE WING
ROTARY
”Tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. ”
Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten
Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund
skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet
Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.
www.rotary.se
PITSTOP
ROUPÉZ PROFILE AB
”Komplett företag inom produktmedia.”
Vi är ett av branschens största bolag i Sverige. Vår storlek gör det
möjligt för oss att erbjuda specialkompetens inom olika områden i
verksamheten. Roupéz Profile levererar till företag och organisationer
i hela världen. Företaget är uppdelat i tre affärsområden, strategisk
marknad, regional marknad och E-marknad.
www.roupez.se | 0370-69 25 30
PITSTOP
SKEPPSHULTCYKELN AB
”Form, funktion och förädlad kompetens.”
I Skeppshult tillverkas cyklar för människor med höga anspråk på
design och kvalitet. Varje fog, varje linje, till och med varje liten mutter
rymmer en tanke, en idé om en bättre cykel. Bästa form och högsta
funktion är målen för alla våra cykelmodeller; mål som i Skeppshult
förverkligas med spjutspetsteknik och 100-års förfinad kompetens.
www.skeppshult.se | 0371-368 00 50
AND: THE DEPOT
SKEPPSHULT PRESS & SVETS AB
”Lång erfarenhet inom tillverkning av plåt- och aluminiumdetaljer.”
Vi är en partner genom hela processen, konstruktion/kostnadsoptimering, pressade plåtdetaljer, pulverlackering, montering och
paketering/logistik. Med ett analytiskt tänkande och en känsla för produktionseffektivisering har vi en stark tro att vi kan tillgodose kundens
krav på slutproduktion.
www.skps.se | 0371-355 00
E21 THE WING
SKOGSLUNDS METALLGJUTERI AB
”Legotillverkning av kokillgjutna aluminiumdetaljer.”
Det började med flugsmällor 1937. Maskinpark för legotillverkning
av kokillgjutna aluminiumdetaljer består idag av bl.a. kokillgjutningsmaskiner, NC-styrda fräsar, CNC-svarv, och borrmaskiner. En helautomatisk el.stat lackering. CAM-anläggning för verktygsproduktion.
Snabba leveranser av gjutna ämnen såväl som komplett bearbetade
och ytbehandlade detaljer.
www.skogslundsgjuteri.se | 0371-58 86 50
34 AND: THE DEPOT
SMÅLANDS AFFÄRSRESOR AB
”Personlig service är viktig för oss.”
Vi är intresserade av ditt resande! Vi är rådgivare på kundens sida.
Allt vi gör präglas av professionalism, integritet och kvalitet. Oavsett
om du är ett företag eller en privatperson är du välkommen. Vår
företagskultur är positiv och inriktad på idérikedom och nytänkande
där vår ständiga närkontakt med omvärlden håller oss och dig uppdaterade worldwide.
www.smalands-affarsresor.se | 0371-58 50 40
62 AND: THE DEPOT
SNABB-TELE I ANDERSTORP AB
”Vi har sprungit ifrån snabbtelefoner och gått över till fiberoptik.”
Snabb-Tele i Anderstorp AB är ett genuint svagströmsföretag som
verkar mestadels i Västbo-Östbo regionen med fokus på data- och
telenätverk, fiberoptik, bredbandsnät, telefonväxlar, uranläggningar,
passagesystem, kameraövervakning CCTV, inbrottslarm, trygghets- och
kallelsesystem.
www.snabb-tele.se | 070-584 10 49
B5 THE WING
SRW ANDERSTORP AB
”SRW Anderstorp AB driver Anderstorps Motorbana.”
En klassisk svensk arena för motorsport sedan 1968 men även andra
typer av event såsom Gnosjöregionens näringslivsmässa ”Affärsracet”.
Vår målsättning är att anläggningen skall vara en öppen arena för
alla typer av event, även utan motorljud. Har du en idé, fråga oss!
SRW Anderstorp AB är helägt av Anderstorp Racing Club för marknadsföring och drift av Anderstorps Motorbana.
www.arc.nu | 070-577 66 44
STOP: THE DEPOT
STEBRO PLAST AB
”Imagen plastic potential.”
Varje ny produkt börjar som en idé hos dig som kund. Stebro hjälper
dig att förädla idén, att produktionsanpassa och göra den marknadsmässig. Vi ser slutprodukten i idén. Det är Imagine. Plastic står för
basen i vår verksamhet som omfattar konstruktion, verktygstillverkning
och formsprutning. Potential är den monterade, sammansatta och
färdiga produkten som är klar för marknaden.
www.stebro.se | 0371-414 30
B14 THE WING
STELLAN PALM & PARTNER BEMANNING AB
”Bemanning, Rekrytering, Outplacemanet, Teamutveckling.”
Palm & Partners har sedan 1978 jobbar med kvalificerade HR-frågor
på hög nivå, däribland tunga uppdrag för Volvo, Alfa Laval, Saab
Bofors och många, många fler under de sekel som förflutit. Erfarenheten har samlats och löpande uppdaterats in i vår tid genom effektiva
fungerande processer och verktyg.
www.palmpartners.se | 0370-175 05
54 AND: THE DEPOT
STIFTELSEN TORGHUSET
”När du vill gå på bio eller arrangera fest, konferens, föreningsmöten
och mycket mer.”
Torghuset i Smålandsstenar är en populär samlingsplats där det händer något varje dag. Allt från bio och konserter till föreläsningar och
bröllopsfester. Här är det dans för yngre och äldre, föreningsmöten av
alla de slag, bio samt små och stora arrangemang med allt från lokala
förmågor till världsartister.
www.torghuset.se | 0371-310 50
D4 THE WING
SÖDRA HESTRA SPARBANK
”En fristående sparbank.”
Södra Hestra Sparbank grundades 1874. I mer än 130 år har vi
gett bygdens människor möjlighet att spara för framtiden, låna till att
sätta bo, till att köpa sitt hemman och i modernare tid till att finansiera
sitt företag eller familjens nya bil. Södra Hestra Sparbank är en fristående sparbank. Därmed kan vi idag och för lång tid framöver vara
den bästa banken för folk, företag och föreningar i vår bygd.
www.sodrahestrasparbank.se | 0371-500 00 35 AND: THE DEPOT
TALENT PLASTICS AB
”Vi gör världen lite plastigare varje dag.”
Vi heter Talent Plastics och allt vi gör kretsar kring plast. Vi kan
erbjuda dig allt från idé, design och formgivning inom plasttillverkning
till formsprutning och extrudering av termoplaster. Om du har behov
av specialproduktion eller bearbetning, så har vi rejält med erfarenhet
inom dessa områden också. Engagemang och yrkesstolthet finns det
gott om hos oss.
www.talentplastics.se | 0371-58 61 60
A23 THE WING
TRIOPLAST AB
”Våra kunders krav driver oss framåt.”
Trioplasts produkter finns representerade i hela världen och vi är
en av de mest ledande krafterna i att utnyttja polyeten på ett kreativt
och kostnadseffektivt sätt inom det moderna plast- och förpackningsområdet. Det är våra kunders krav och behov som bidrar till ständiga
förbättringar och mervärdesskapande produktutveckling.
www.trioplast.com | 0371-345 00
10 THE WING
VÄRNAMO NÄRINGSLIV AB
”Vi utvecklar Småland – tillsammans med dig.”
Vårt uppdrag är att du som näringsidkare ska finna möjligheter att
utveckla din verksamhet här i Värnamo kommun. Vi ger dig tillgång till
ett unikt nätverk, mötesplatser och företagsutveckling.
www.varnamo-naringsliv.se | 0370-69 18 55
E27 THE WING
VÄSTBO LASTBILSCENTRAL AB | VÄSTBO MARK AB
”Vi gör allt och lite till.”
Lastbilcentralens huvudsakliga arbetsuppgifter finns inom grus- och
entreprenörsverksamheten, insamling och sortering av industriavfall
samt försäljning av diesel och eldningsoljor. Västbo Mark AB hjälper
er gärna med alla typer av markarbeten så som stenmurar, plattläggning, dränering, husagrunder, grusgånger och mycket mer.
www.vastbolbc.se | 0371-311 60
D26 THE WING
TROAX AB
”Det är en sak att vara världsledande.”
Det är en helt annan att utveckla produkter som verkligen är världsledande. TROAX lätta och starka nätpaneler har en viktig uppgift: Att
göra ett område säkert. Våra system är genomtänkta och välutvecklade för att klara höga påfrestningar. Återkopplingen från våra kunder
och våra duktiga medarbetare gör det möjligt att erbjuda de starkaste
och mest intelligenta systemen i vår bransch.
www.troax.com | 0370-828 00
B15 THE WING
VÄSTBO TAXI AB
”Ditt företags multiverktyg”
Viktiga kundmöten kräver förberedelser. Låt oss hämta dig och kära
dig hela vägen till kunden, så kan du ägna resan åt att förbereda dig.
Du kommer fram säkert och på utsatt tid framförallt, väl förberedd.
Vi erbjuder taxiresor till företag, transfer till och från flyg och tåg, vi
kan köra bud och gods samt kan vi skräddarsy transport utifrån dina
behov. www.vastbotaxi.se | 0371-80 000
46 AND: THE DEPOT
TEAM RYNKEBY
”1 450 cyklister från fem länder.”
Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetscykelteam som varje år
cyklar till Paris för att samla in pengar till barn med cancer och
deras familjer. Deltagarna väljs ut bland tusentals sökande och är
fördelade på 32 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge
och Färöarna.
www.team-rynkeby.se | 070-491 13 36
GO:THE DEPOT
Du bestämmer men vi kör!
• Gislaved 0371 – 80 000
• Värnamo 0370 – 80 000
• Jönköping 036 – 31 31 31
TEKNIKCENTRUM GNOSJÖ AB
”Allt inom laser.”
Vi levererar lasersystem för industrin. Svetsning, Märkning ,Skärning.
Lasersvetsning av mekaniska produkter i metall. 3D printning.
Prototyper till industri och konsument. Material: ABS, PLA.
070 832 39 86
A27:N VÄXTHUSET
TELEHUNDRA AB
”Flexibla telefonilösningar för flexibla företag.”
Du som användare får en mängd verktyg som samarbetar för att få en
effektiv och trygg hantering. Välj de redskap som du tycker är effektivast och passar din arbetsuppgift utan några långa bindningstider.
Vi vill möta våra kunder, både via telefon och i verkliga livet. Därför
väljer vi att jobba lokalt, nära våra kunder.
www.telehundra.se | 0371- 22 61 00
B9 THE WING
Taxibilar, bussar och limousiner
Bud och expresstransporter
WELAND AB
”Gallerdurk, spiraltrappor, raka trappor, räcken, plåtbearbetning med
mera.”
I Smålandsstenar är vi ca 250 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca 60.000 m². Här tillverkas den press-svetsade gallerdurken som sedan 1960-talet utgör ryggraden i Welands verksamhet. Här
tillverkar vi även spiraltrappor för såväl utomhus- som inomhusbruk
samt raka trappor, räcken och div. annat stålsmide.
www.weland.se | 0371-344 00
A10 THE WING
TUROLS METALLARTIKLAR
”Småländsk innovation: Klurighet, fiffighet, smidighet leder till snillrika
produkter.”
Precision och kvalitet är avgörande i våra produkter som är viktiga
ingående detaljer i kundens slutprodukt, i så vitt skilda exempel som
rullstolar, microvågsugnar och kärnkraftverk. För att tillfredsställa dessa
krav fordras, förutom idérikedom och kostnadseffektivitet, smarta
verktygslösningar och kontroll över produktionsprocessen.
www.turols.se | 0371-52 38 80
8 STOP: THE DEPOT
WELAND INDUSTRICENTRUM AB
”Produktions- och lagerlokaler, kontorslokaler och lagerhotell.”
Vi har stora och små lokaler för alla tänkbara branscher och behov.
Generellt har lokalerna rejäl takhöjd och goda lastnings- och
lossningsmöjligheter med stora portar. Flera lokaler har traverser
eller pelarkranar och god ventilation. Vi har även kontorslokaler och
lagerhotell.
www.welandindustricentrum.se | 0371-344 00
A6 THE WING
Du bestämmer men vi kör!
WELAND LAGERSYSTEM AB
”Compact
hissautomater
lagrar dina artiklar säkert och kontrollerat
• Gislaved
0371 – 80 000
på höjden.”
• Värnamo 0370 – 80 000
Hissautomaterna
tillverkas
och ger dig följande fördelar:
• Jönköping 036
– 31 31i Gislaved
31
Minskad lageryta, ökad plockhastighet, förbättrad ergonomi, förenklad inventering,
skyddad
godsmiljö, ordning och reda. Vi tillverkar
Taxibilar, bussar
och limousiner
Bud och expresstransporter
även Sigmabalken,
pallställ, grenställ och utdragsenheter.
www.welandlagersystem.se | 0371-52 30 40
A8 THE WING
UNG FÖRETAGSAMHET
”Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap.”
Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation
med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett
engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger
barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet,
företagsamhet och sitt entreprenörskap.
www.ungforetagsamhet.se | 073-380 59 94
C12 THE WING
UTVECKLING & LIVSKRAFT AB
”Motiverade människor vågar.”
Utveckling & Livskraft är ett företag som utvecklar organisationer.
Många års erfarenheter av ledarskap, coaching och av säljträning
finns i bagaget tillsammans med vår bakgrund inom företagande
och försäljning. Vår utbildning och kompetens gör oss till en värdefull
resurs för våra kunder.
www.utveckling-livskraft.se | 070-605 60 44
D27 THE WING
STOLAB
”Klassisk design med kärlek till det massiva träet.”
På Stolab har vi tillverkat möbler sedan 1907. Det har gett oss en
värdefull skatt av kunskap som präglar hela vår verksamhet. Kärleken
till det massiva träet och skapandet av tidlösa möbler känner ingen
ålder. Den är konstant. Vi känner en stolthet över vår drygt 100-åriga
historia, men drivkraften finner vi i att utveckla Stolab vidare.
www.stolab.se | 0371-337 50
51 AND: THE DEPOT
TENZO AB
”Trendig form och design.”
Tenzo’s affärsidé är att utveckla trendigt designade möbler för en
bred internationell publik. I vår moderna produktionsanläggning har
vi kapacitet att producera 2000 möbler per dag. 1934 startar David
Johansson Träspecialen. Idag, under namnet Tenzo, är vi ett privatägt
företag med internationell inriktning och fokus på design.
www.tenzo.se 0371-347 50
64A AND: THE DEPOT
STRANDUDDEN AB
”Exclusive living.”
Strandudden är ett unikt byggprojekt i södra Sverige, närmare bestämt
Hestra. Exklusiva lägenheter med närhet till strand och sjöutsikt gör
livet lite enklare. Upptäck ett nytt universum av komfort och skönhet.
www.strandudden.com | 070 533 61 94 36, 37 AND: THE DEPOT
TESLA MOTORS
”Tesla är inte bara en biltillverkare.”
Tesla Motors grundades 2003 av en grupp ingenjörer i Silicon Valley
som ville bevisa att elektriska bilar kan vara bättre än bensindrivna
bilar. Med omedelbart vridmoment, fantastisk effekt och noll utsläpp
går Teslas bilar ej att jämföra med andra. Priset ska bli allt mer rimligt
med varje generation och hjälper företag att jobba mot sitt mål: att
accelerera världens övergång till hållbara transporter.
www.teslamotors.com
PITSTOP
SVENSKA DATORSYSTEM AB
”Fullserviceföretag inom IT.”
Svenska Datorsystem AB har ett brett tjänsteregister och är ett fullserviceföretag i IT sektorn. Och vi vill, genom ett nära samarbete med
er förbättra era kommunikativa möjligheter. Tillsammans med er tar vi
fram den teknik som ska utgöra era kommunikationsvägar och skapar
en arbetsmiljö som även är ekonomisk försvarbar.
www.sdsab.se | 0370-65 68 65
D32 THE WING
SVENSKA OLJEBOLAGET AB
”Hos oss är alla kunder lika viktiga.”
Svenska Oljebolaget (SOAB) har levererat diesel, villaolja, bensin
och smörjoljor till smålänningarna runt Anderstorp sedan mitten av
1960-talet. Idag täcker vi tillsammans med likasinnade partners stora
delar av Syd- och Mellansverige. SOAB har också ett antal dieselverk
med moderna kortsystem som förser åkerier och andra kunder med
dagens dieselsorter.
www.svenskaoljebolaget.se | 0371-58 75 70
A2 THE WING
SVENSTIGS BIL AB
”Bra bilägande börjar hos oss.”
Vi marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar. Vi erbjuder
försäljning av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag
och organisationer. Vår verksamhetsidé är att: ”Bra bilägande börjar
hos oss”. Det betyder att våra medarbetare använder sin energi och
kompetens för att ge dig de bästa förutsättningarna för att vara nöjd
med ditt bilägande.
www.svenstigs.se | 0371-58 68 20
PITSTOP
SWEDBANK
”Tveka inte att vända dig till oss även när det blåser snålt.”
Swedbank är mån om att hitta lösningar och hjälpa sina kunder på
bästa sätt. Via media kan man få uppfattningen att det råder lånestopp till företag. Så är inte fallet, vi är alltid öppna för diskussioner.
Tveka inte att ta kontakt med våra företagsrådgivare.
www.swedbank.se | 0371-58 60 00
89 GO: THE DEPOT
TH. GREEN & CO. AKTIEBOLAG
”Ett av de ledande företagen inom vårt segment”
Vi strävar efter att bygga nära och långa relationer med våra kunder.
Vi erbjuder våra kunder maskiner, verktyg, robotar och kringutrustning
som motsvarar mycket högt ställda krav på kvalitet, kapacitet och
teknik. För dig är fördelarna flera; Höradministration, leverans, installation och igångkörning är vårt arbete - aldrig ditt.
www.green-co.se | 0371-165 02
A1:F AUTOMATION
WELAND LUFTBEHANDLING AB
”Utvecklar, producerar och levererar produkter till byggsektorn.”
Vi tillverkar energisnåla luftbehandlingsaggregat med hög kvalitet
och låg livscykelkostnad. Du kan välja mellan aggregat med luftflöde
upp till 11,0 m ³/s. Lagerför styr- och reglersystem samt en mängd
tillbehör.
www.welandluftbehandling.se | 0612-77 18 80
A8 THE WING
VAGGERYDS KOMMUN
”I Vaggeryds kommun är ca 500 företag verksamma.”
Vaggeryds kommun ligger i natursköna Småland på västsidan av det
sydsvenska höglandet mellan de större städerna Jönköping
och Värnamo. Möbler och metallindustrin har varit den industriella
basen ur vilka det vuxit fram en modern industri. Som exempel kan
nämnas att den svenska pinnstolen har sitt ursprung i Vaggeryds kommun. www.vaggeryd.se | 0393-67 80 00
E31 THE WING
WELOC – WELAND MEDICAL AB
”Ett dotterbolag inom Welandkoncernen i Sverige.”
Vår styrka är att ”inom huset” designa och tillverka såväl egna som
kundanpassade förslutare av plast för effektiv och miljömedveten återförslutning av flexibla förpackningar. Kostnadseffektivitet, rätt kvalitet
och hög leveranssäkerhet är vår ledstjärna.
www.klammor.se | 0371-348 10
A6 THE WING
VAGGERYDS NÄRINGSLIVSRÅD KB
”Jobbar nära företagen och erbjuder nätverk och företagsanpassade
aktiviteter.”
Vaggeryds Näringslivsråd är ett bolag som ägs gemensamt av
medlemmarna i kommunen. Vi utvecklar det lokala näringslivet i
Vaggeryds kommun. För att stärka våra företag och våra blivande entreprenörer hämtar vi kraft från Science Park-systemet, lokala nätverk
och regionala kompetensutvecklingsprojekt.
www.business.vaggeryd.se | 0393-67 84 54
E31 THE WING
YASKAWA NORDIC AB
”Your First Choise för Automation!”
Yaskawa Nordic AB är Nordens största systemhus för robotiserade
automationslösningar. Företaget grundades på 70-talet i Törsås och är
idag en del av Yaskawa Electric Corporation, en av världens ledande
tillverkare av industrirobotar, el- och servermotorer samt styrsystem.
www.yaskawa.eu.com | 0480- 41 78 80
A1:I AUTOMATION, THE WING
VESTBO EMBALLAGE AB
”Emballage- och kontorsgrossist”
Affärsidé: Företaget är ortens ledande fackhandlare inom branschen
och ska bedriva handel och lagerhålla produkter
av god kvalité, med en för branschen hög servicegrad och som kan
härledas till allt runt packbordet och kontoret.
www.vestboemb.se | 0370-33 31 00 | 0371-58 83 70
A7 THE WING
TMA SERVICE AB
”Ett mångsidigt företag med snabb och bred service åt industrin.”
Vi har lång erfarenhet av service och reparationer på ett brett område inom
den maskintekniska sidan på industrin. Vi kan lösa såväl akuta som planerade problemlösningar i produktionen och vi tillhandahåller även produkter
och reservdelar av hög kvalitet som normalt förbrukas på industri.
www.tmaservice.eu | 0371-58 54 44
A18 THE WING
VIVA MEDIA
”Förenkla, förnya och förbättra er marknadskommunikation”
Viva Media Group AB skapades i juni 2014 genom sammanslagning
av tre byråer. Över en dag blev vi en av nordens största rådgivare
inom digitala kanaler med 130 medarbetare och över 2 000 kunder.
Viva kännetecknas av fem kärnvärden, affärsmannaskap, drivkraft,
innovation, glädje och omtanke.
www.vivamedia.se | 018-490 11 00
E26 THE WING
TOOLS
”Nordens längsta lagerhylla.”
TOOLS startade som kedja 2003. Men egentligen började allt 1906.
Två framsynta ingenjörer i 20-års åldern, Arvid Bergman och Fritz Beving, inriktade sig på import av tekniska produkter att förse kunderna
med. Affärsidén var god och verksamheten utvecklades snabbt. Idag
har vi över 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen.
www.tools.se | 010-454 58 01
E23 THE WING
VÄRNAMO ENERGI AB
”Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda energi och
IT- kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur.”
Det innebär att vi tar ansvar för samhällets utveckling och ger våra
kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. Vårt agerande ska präglas av en hög servicegrad, närhet för kunden samt en god kompetens.
www.varnamoenergi.se | 0370-69 41 00
A27:I VÄXTHUSET THE WING
TOXIC INTERACTIVE SOLUTIONS AB
”Digital byrå som fixar allt.”
Toxic Interactive Solutions är en digital byrå som arbetar med utveckling, konstruktion och design av webbaserade affärslösningar som
hjälper företag att kommunicera och bedriva handel mot kunder och
partners på ett effektivt, lönande och enkelt sätt.
www.toxic.se | 0371 – 164 50
A27:A VÄXTHUSET, THE WING
VÄRNAMO KOMMUN
”Värnamo är en ung kommun som bildades faktiskt så sent som
1971.”
Värnamobygden har tusenåriga anor från handel och blev redan tidigt
en betydande marknadsplats. Idag är vi en del av Gnosjöregionen och
centrum för handel och service i sydvästra delen av Jönköpings län.
www.varnamo.se | 0370-37 70 00
E27 THE WING
20
ZACCO SWEDEN AB
”Difference you can count on.”
På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter
kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetade patentansökningar
och registreringar av varumärken, erbjuder vi till exempel omfattande
immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla
nivåer i din organisation - från marknadsföring och FoU till försäljning
och corporate finance.
www.zacco.com | 031-725 81 00
13 STOP: THE DEPOT
ZINKTEKNIK AB
”Moves Forward.”
Zinkteknik är ett av Europas ledande företag inom zinkgjutning med
verksamhet i småländska Bredaryd och Mostar i Bosnien. Våra kunder
finns i Europa och USA och är framför allt representerade inom
segmenten fordon, elektronik, telekom/IT samt bygg och maskin. En
hög kunskapsmässig och teknisk nivå samt ständig utveckling inom
produktion, hantering och material gör att vi och våra kunder alltid är
i rörelse framåt.
www.zinkteknik.se | 0370-866 50
A11 THE WING
TEMASAMLING FINLAND
BEST-HALL
”Tillverkning av PVC-hallar!”
Nordens ledande tillverkare av PVC-hallar. Med 40 års erfarenhet
kan vi garantera hög kvalitet i både utförande, leverans och service.
Våra hallar kan förankras direkt på asfalt med vårt förankringssystem.
Varje hall konstrueras för placeringsortens lokala förhållanden med
avseende på snö- och vindlaster.
Yhdystie 3-7 | KELVIÅ | 0358 6 832 5000 | FINLAND
www.besthall.com
B16:I THE WING
CAJO TECHNOLOGIES OY
”Precisa, bestående och hållbara märkningar eller mönster”
Cajo Technologies möjliggör permanenta märkningar på ett nytt sätt
samt färgformationer på samtliga solida material. Vår patenterade
laserbaserade teknologi erbjuder unika lösningar för allt från branding
och produktdesign till industrins identitets, typ- och säkerhetsmärkningar samt som ersättare för föråldrade märkningsmetoder.
Takatie 6 | KEMPELE | +358 40 674 82 82 | FINLAND
www.cajo.fi
B16:G THE WING
CONCORDIA
”Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia”
Utvecklingsbolaget Concordia är Jakobstadsregionens näringspolitiska
utvecklings- och serviceenhet. Grunden för bolagets verksamhet är att
främja näringarna och den regionala utvecklingen i Jakobstadsregionen. Concordia verkar som en länk mellan kommuner och näringsliv i
Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
Skolgatan 25-27 C | JAKOBSTAD | +358 10 239 75 50 | FINLAND
www.concordia.jakobstad.fi
B16:C THE WING
ENERGYVAASA
”Nordens ledande koncentration av energiteknologi”
Över 140 företag varav flera globala marknadsledande i sin bransch.
Omsättning på 4.4 miljarder euro varav exportandelen är 80% och
över 10 000 anställda. EnergyVaasa teknologin är till för aktörer
som verkar för en renare värld- en värld där energi produceras med
miljömässigt hållbara metoder och förbrukas förnuftigt.
Alatori 1A | VAASA | +358 6 317 76 00 | FINLAND
www.energyvaasa.fi
B16:K THE WING
FINESSE FINLAND OY
”Taktätning för byggindustri samt packning för motorindustrin”
Vi är specialister på högklassiga taktätningar tillverkade av silikon och
EPDM-gummi. Vi kan även ta fram produkter enligt kundens speciella
krav, detta gäller alla gummikvaliteter. Vad gäller motorpackningar så
har vi sortiment som täcker tiotals märken av olika fordon.
Vesilahdentie 173 | VAASA | +358 400 660 660 | FINLAND
www.ketolainen.com
B16:H THE WING
FINVACON AB
”En underleverantör inom trä och metall med heltäckande serviceutbud”
Finvacons träavdelning specialiserar sig på bearbetning och produktutveckling av tekniska träprodukter. Vi tillverkar specialkomponenter och
produkter av rödbok, prespan och playwood enligt kundens behov. På
metallsidan erbjuder vi professionell kunskap inom bearbetning och
svetsning av metall. ABB och Wärtsilä är våra största kunder.
Fiskaregatan 14 | VASA | +358 50 385 99 10 | FINLAND
www.finvacon.fi
B16:A THE WING
JOKAMUOVI OY/JOKASAFE
”Greppa arbetet”.
Jokamuovi Oy har tillverkat handskar med PVC-yta u Finland sedan
år 1960. I vår JokaSafe-produktion använder vi högklassiga och
ftalatfria Europeiska plastråmaterial samt ren bomull. Vi erbjuder
våra kunder en pålitlig lösning för att skydda händer oberoende av
omständigheter.
Po.Box. 16 | EVIJÄRVI | +358 20 739 40 04 | FINLAND
www.jokasafe.fi
B16:F THE WING
MEVER OY
”Vi tillverkar förvarningssystem av tunnplåt, ståltråd och plast”
Mever Oy tillverkar förvarningssystem för hem, affärer och offentliga
miljöer. Vår verksamhet är kundinriktad och samarbetsvillig. Vi löser
kundens förvaringsproblem med våra standardprodukter och för
ändamålet designade specialprodukter. Vi skräddarsyr även våra
produkter.
Tuomaantie 19 | LAPUA | + 358 6 433 5600
www.mever.fi
B16:B THE WING
NOSWING AB
”Underlättar kranoperatörens jobb”.
Noswing AB tillverkar intelligenta sensorer som dämpar lastens svaj
på industrikranar. Fördelar med vår sensor är att du får snabbare förflyttning, mindre slitage på lyftrep och mekanik och minskad klämrisk.
Noswing är kranens motsvarighet till bilens ABS.
Jakobsgatan 41 D | JAKOBSTAD | +358 71 446 0101 | FINLAND
www.noswing.fi
B16:E THE WING
POHJANMAAN TIILIRAKENNE AB
”Kakelugn med metallhölje”.
Ett miljövänligt alternativ med små koldioxidutsläpp! Tiilirakennes kakelugn har genomgått tester hos Finska statens tekniska forskningscentral (VTT) med mycket goda resultat. Kakelugnen är möjlig att anslutas
till alla möjliga skorstenslösningar, också med anslutningar upptill på
kakelugnen. Finsk kvalitet med riktigt bra verkningsgrad!
Kaaronojantie 12 | ILMAJOKI | +358 400 360 791 | FINLAND
www.tiilirakenne.fi
B16:L THE WING
VIEXPO
”We explore opportunities”
Viexpo är ett företag i andelslagform som erbjuder små och medelstora företag tjänster som främjar internationalisering. Vår huvuduppgift
är att bistå företagen inom alla branscher i export- och internationaliseringsfrågor med hjälp av rådgivning och olika tjänster.
Runebergsgatan 11 | JAKOBSTAD | +358 6 781 64 40 | FINLAND
www.viexpo.fi
B16:J THE WING
YRKESHÖGSKOLAN CENTRIA
”Mångsidigt utbud, kvalitativ undervisning.”
Centria yrkeshögskola är en av Finlands mångdisciplinäraste yrkeshögskolor. Hos oss kan du studera inom följande områden: teknik,
företagsekonomi, social- och hälsovård, kultur samt humanistiska och
pedagogiska områden. Undervisningen är praktiskt inriktad.
Bondegatan 2 | KARLEBY | +358 6 825 00 00 | FINLAND
www.centria.fi
B16:D THE WING
21
ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARE
”Främjar företagens verksamhet och tillväxt i regionen”.
Österbottens handelskammare är en betydande opinionsbildare och
intressebevakare i regionen. Vi representerar en omfattande del av
regionens näringsliv, eftersom våra över tusen företagsmedlemmar
tillsammans sysselsätter närmare 70 procent av regionens arbetskraft.
Runebergsgatan 11 | JAKOBSTAD | +358 6 318 64 00 | FINLAND
www.ostro.chamber.fi
B16: THE WING
TEMASAMLING TYSKLAND
BIOCLIMATIC GMBH
”Luftkonditionering och desinfektionssystem”.
I decennier har fokus för vår forskning och utveckling varit riktad
på förbättring av luftkonditionering. Vi har satt trender i luftkonditioneringstekniken med vårt sofistikerade system och våra innovativa
lösningar över hela världen.
Im Niedernfeld 4 | Bad Nenndorf | +49 5723 944 00 | TYSKLAND
www.bioclimatic.de
B17:C THE WING
EOS SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS GMBH
”Luftkonditionering och desinfektionssystem”.
Ett företag med säte i Hannover som är ett internationellt verksamt
energiföretag vars innovativa och effektiva energilösningar härrör från
samspelet mellan vetenskap och teknik.
Bahnhofstr. 8 | HANNOVER | TYSKLAND
www.eos-energy-solutions.de
B17:E THE WING
GEMEINDE WEDEMARK
Wedemark kommun är en del av Hannover näringslivsområde. Största
industrin här är Sennheiser, och Wedemark har ett starkt logistikcentrum och nära kommunikation med Hannover.
Fritz-Sennheiser-Platz 1 | WEDEMARK | +49 513 05 81-0
TYSKLAND | www.wedemark.de
B17:A THE WING
HANNOVERIMPULS GMBH
”Region Hannover”
Vår uppgift är att främja ett företagsvänligt klimat och verka för att
stärka företagens konkurrenskraft. Detta inkluderar utvecklingsområden
som inkubatorverksamhet, kapital och internationalisering. Vi assisterar er som söker affärskontakter i Hannover området.
Vahrenwalder Straße 7 | HANNOVER | +49 511 300 33 30
TYSKLAND
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de
B17:F THE WING
HANNOVER REGION
En stark livsmiljö, högskola och forskning, logistikcentrum, mässor,
besöksnäring och ett starkt näringsliv. Här växer 21 städer under
gemensamt tak: Hannover Region.
Ernst-August-Platz 8 | HANNOVER | +49 511 123 45 111 |
www.hannover.de
B17:B THE WING
VIRTUAL, PYXIS GMBH
Tillverkning och försäljning av mjukvara och mjukvarutjänster med
särskild tonvikt på tillämpningar inom tillverkning och teknik, konsulttjänster och utbildning inom dessa affärsområden.
www.virtualpyxis.com
B17:D THE WING
TEMASAMLING SVEAT
SVEAT
”SVEnsk Additiv Tillverkning.”
SVEAT är en branschförening bildad av Sveriges ledande leverantörer
av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. Syftet med föreningen
är att sprida information och kunskap om additiv tillverkning och 3Dtillverkning. www.sveat.se
C10 THE WING
HÖGANÄS
”Inspirera industrin att göra mer med mindre”
Genom att utnyttja oändliga möjligheter i våra metallpulver, vet vi att
vi kan förbättra resurseffektivitet och leda en våg av förändring till det
bättre. Med hängivna människor på alla nivåer i vår organisation för
att omdefiniera vad som är möjligt, fortsätter vi att förvåna världen
med nya genombrott.
www.hoganas.com | 042-33 80 00
C10 THE WING
PROTECH
”Leverantör av 3D-skrivare, 3D-skanners och CAD/CAM-system”
Protech bildades 1993 och har växt till att bli nordisk ledande leverantör. Vår personal har lång erfarenhet av implementering och finns till
hands för support på alla våra produkter. Protech är ett företag med
närhet till den tillverkande industrin med kontor i Sverige, Danmark,
Norge och Finland.
www.protech.se | 0371-588 394
C11 THE WING
R.A.P.S
”Konsultföretag inom konstruktion, teknikinformation, beräkning och
CAD .”
r.a.p.s tillhandahåller Norden produkter inom 3D-system, CAD och
teknikinformationssystem. Vi erbjuder ett brett sortiment av 3D-skrivare.
Där vi stolt kan presentera EnvisionTEC som en av tillverkarna - 3D-skrivare med mycket hög precision och oslagbara utskrifter. Vi erbjuder
även workshops och hjälper gärna till att produktutveckla för 3D
tekniken. www.raps.se | 0418-283 10
C6 THE WING
SIGNCOM
”Leverantör av maskiner, förbrukningsmaterial, programvaror och
tjänster”
Vi är levererar maskiner, material, program och tjänster för allt inom
skylt- och storbildsframställning samt gravyr, märkning, fräsning och
3D-utskrifter/rapid prototyping. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment inom dessa områden och behåller vår starka marknadsposition
genom högkvalitativa produkter från välkända leverantörer.
www.signcom.se | 033-20 43 00
C8 THE WING
AFFÄRSRACET CO DRIVERS
BEYOND COMMUNICATION
”Som alla andra, fast mer, mycket mer”
Med erfarenhet från stora strategibyråer, små kommunikationsbyråer,
egna reklambyråer och från kundsidan. Med senior kunskap och
kompetens, ung drivkraft och koll på framtidens media. Alla med lusten och viljan att göra något nytt. Tillsammans. Engagerat. Bortanför.
Beyond.
www.beyondcom.se
BIGGNET
”Bredband och telefoni”
Vi levererar bredband och telefoni till kunder i BiGGNets nät som finns
i västra Småland, t.ex. i Gislaved, Smålandsstenar och Anderstorp.
www.netatonce.se/stadsnat/biggnet/
BYGGA GWG
”Vi kan bygga”
Under många år har BYGGA i nära samarbete med kunden producerat allt från fönsterbyte och altanbyggande åt privatpersoner samt
om, till- och nybyggnader åt företagskunder och offentlig sektor. Vår
ambition är att utveckla och stärka vårt samarbete tillsammans med er
vid kommande projekt.
www.bygga-varnamo.se
COLORAMA CALLES FÄRGHALL
”Störst på färg, tapet, golv och kakel.”
I vår butik hittar du allt från färg och mängder av snygga tapeter till
golv, kakel och klinkers. Vi har ett stort utbud för alla smaker och
hjälper dig gärna att hitta det som passar i just ditt hem.
www.colorama.se
CRAMO AB
”Maskinuthyrning.”
Verksamheten omfattar uthyrning av enstaka objekt såväl som hela
utrustningsbehov på både korta hyresperioder och flerårsavtal. Hos
oss kan du hyra bygg- och anläggningsmaskiner, liftar, truckar, bodar,
hissar, containers och ställningar. Vid våra depåer finns dessutom
försäljning av olika saluvaror och tillbehör.
www.cramo.se
DATEA AB
”Affärskritisk data i säkra händer.”
Vi på Datea tar hand om den moderna informationsteknologin. Vi på
Datea AB har arbetat med våra kunder inom IT, affärssystem, produktionssystem, säkerhet och kommunikation i mer än ett decennium så
vi har den kunskap, kompetens och erfarenhet som dagens moderna
företag eftersöker hos en IT-partner.
www.datea.se
EVENTKRAFT AB
”Allt för ditt event.”
En viktig beståndsdel i de flesta publika arrangemang är tillgång till
bra teknisk utrustning för att det skall höras, synas och upplevas på
bästa tänkbara sätt. Affärsracets samarbetspartner för ljud och ljus
är Eventkraft som hjälper oss att skapa ett minnesvärt arrangemang.
www.eventkraft.se
FRUIT AT WORK
”Fruktkorgar till arbetsplatsen”
När vi levererar fruktkorgen ser vi till att ni får i er den rätta energin
och att den alltid finns tillgänglig på arbetet under dagens lopp. Genom att slippa tänka på mellanmål och inköp så spar man ett stressmoment. Korgen med färsk frukt kommer till er minst en gång per vecka.
www.fruitatwork.se
FÖRETAGARNA
”För företag.”
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva utveckla
och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande,
företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och
attraktivt att driva företag.
www.foretagarna.se
GISLAVEDS KOMMUN
”Öppenhet, gästfrihet och kommunikation.”
Gislaveds kommun är en välmående landsortskommun med knappt
30.000 invånare och är en del av den blomstrande Gnosjöregionen. Den smått berömda tillväxten här hos oss, beror på ett aktivt
näringsliv och en framsynt kommunal planering - och lite småländsk
entreprenörsanda på båda håll. Läs mer om kommunens mål och
visioner och samarbeten - och dess vapen som symboliserar öppenhet,
gästfrihet och kommunikation. Gislaveds kommun stödjer Affärsracet
sedan starten 2009.
www.gislaved.se
GISLAVED NÄRINGSLIV AB
”En aktör som främjar näringslivets utveckling.”
Gislaved Näringsliv AB har en övergripande uppgift, att skapa förutsättningar för näringslivets och handelns utveckling i kommunen och i
regionen. För att lyckas krävs ett nära samarbete med våra 6 näringslivsföreningar, handelsrådet och kommunen. Det är i den dialogen
det skapas samverkan kring våra viktiga och prioriterade uppgifter.
Vi är även engagerade i kompetenseförsörjning, infrastrukturfrågor,
nyföretagande och affärsutveckling, allt för en ökad attraktivitet och
att sätta platsen på kartan. Internationalisering och konkurrenskraft är
särskilt prioriterade områden för att förbereda sig för morgondagen.
Vi skapar mötesplatser för ökad samverkan, kunskap och utveckling.
Affärsracet är en konkret aktivitet som sammanfattar detta.
www.gislavednaringsliv.se
GF:s Trafik AB
GF:S TRAFIK AB
”Bussar för din resa”
GF:s Trafik AB i Gislaved har ordnat bussresor åt små som stora
sällskap sedan 1978. Vi har bussar för mellan 8 och 60 passagerare
och vi kör både i Sverige och i övriga Europa. Vi arrangerar dels
egna skid- och shoppingresor, dels ordnar vi skräddarsydda resor helt
efter våra kunders önskemål.
www.gislavedstrafik.se
GNOSJOREGION.SE
”Webbportal.”
Regionens företag (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner) samlas under en gemensam handelsplats och plattform. Gnosjoregion.se är en webbportal som på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt öppnar dörren till information och nya kontakter, för tillverkare och
service-företag.
www.gnosjoregion.se
INNOVATION 360 GROUP
”Innovation.”
Innovation 360 Group hjälper sina ägare, styrelsen, och VD att
vässa sitt företags konkurrenskraft genom en vetenskaplig mätmetod,
evidensbaserad analys och konkreta exekveringsplaner för ökad innovationsförmåga och lönsam tillväxt. Vårt specialistområde är att hjälpa
våra kunder att öka sin innovationsförmåga kopplad till strategi,
affärsmodell, kommersialisering och transformation av organisationen
och dess förmåga att exekvera nya operativa modeller. Vi finns på
plats att träffa enskilda företag även under fredagen. Kom in och boka
tid med oss i monter nummer 26 STOP i depå-hallen.
www.innovation360group.com
PRINFO ANDERSTORP
”Byrån du kontaktar när du vill nå lite längre...”
Reklambyrå med egen produktion. Fotostudio, webbyrå, trycker
digitalt och offset, storbildsproduktion, mässmontrar, utställningsmaterial, LED-ljusskyltar, skyltar, tygvepor,
banderoller.
www.prinfoanderstorp.se
RUDENSTAMS BÄR & FRUKT
”Egna odlingar i Skärstadalen sedan 40-talet.”
Frukt på jobbet är både uppskattat och hälsosamt. Vi levererar god
frukt av hög kvalitet, direkt till din arbetsplats. Vår fruktservice följer
årstiderna och när det är säsong hittar du givetvis äpplen och päron
odlade hos oss på Rudenstams i din fruktlåda. Prisvärt, praktiskt och
gott!
www.rudenstam.se
JAFFÄRER
Jönköpings läns affärsnyheter. Varje dag. Varje timme.
www.jaffarer.se
SANDAHLSBOLAGEN
”Verksam inom transport och entreprenad.”
Våra uppdrag innefattar allt från transport av styckegods till kundspecifika specialuppdrag. Vi utför entreprenaduppdrag inom område
markbyggnad samt alla typer av asfaltsarbeten. Inom våra olika verksamhetsområden har vi betydande egna resurser samt egen kompetent
personal. www.sandahlsbolagen.se
JOBMEAL
”När riktigt gott kaffe är viktigt.”
JOBmeal är det gemensamma namnet på 22 privatägda företag i
samverkan. Tillsammans är vi etablerade på 26 orter och utgör den
största svenskägda företagsgruppen i Sverige inom Vendingbranchen,
det vill säga tjänster och service via automatlösningar. Kom upp på
våningsplan 2 och fika med oss.
www.jobmeal.se
THE VIEW
SINF
”Vi är din företagsresurs.”
När du har ett problem som propsar på en lösning, då har vi en
lösning. Anpassad till företagets förutsättningar, ambitioner och mål.
Levererad personligen, snabbt och enkelt. Som om vi satt i rummet
intill.
www.sinf.se
SRW ANDERSTORP AB
”SRW Anderstorp AB driver Anderstorps Motorbana.”
En klassisk svensk arena för motorsport sedan 1968 men även andra
typer av event såsom Gnosjöregionens näringslivsmässa ”Affärsracet”.
Vår målsättning är att anläggningen skall vara en öppen arena för
alla typer av event, även utan motorljud. Har du en idé, fråga oss!
SRW Anderstorp AB är helägt av Anderstorp Racing Club för marknadsföring och drift av Anderstorps Motorbana.
www.arc.nu
STIGEMYR & KARLSSON VERKTYGSSPECIALISTEN AB
”Förnödenheter och verktyg till industrin och hantverkarna.”
Vi vill vara ditt förstaval bland leverantörer, och för att kunna vara
det vet vi att vi måste hålla en hög servicegrad, veta vad vi pratar om
samt att vara beredda att göra ”det där lilla extra” för att du som kund
ska bli nöjd. Hos oss hittar du verktyg och industriförnödenheter från
ledande leverantörer.
www.skvs.se
HV71
”Ishockeyklubb.”
HV71 är en ishockeyklubb hemmahörande i Jönköping i Sverige.
Laget kallas populärt HV-Blå eller bara HV men även ”HÅVE” bland
supporters efter Cruts låt. De spelar sina hemmamatcher i Kinnarps
Arena i stadsdelen Rosenlund i Jönköping, men klubben har rötter i
såväl Jönköpings- som Huskvarnaområdet. Klubben spelar i Svenska
hockeyligan SHL.
www.hv71.se
SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP
”Specialiserat konsultbolag.”
Scandinavian Purchasing Group är ett konsultbolag helt specialiserat
på att utveckla inköps- och logistikfunktionen hos företag och organisationer. Med vår affärsexpertis och djupa erfarenhet bidrar vi till att du
som uppdragsgivare kan göra skillnad.
www.purchasing.se
JUNIC AB
”Din externa personalresurs med rätt person när det behövs.”
Junics verksamhet, både vad gäller industriservice och personaluthyrning, bygger på ett stort lokalt förankrat nätverk där styrkan är
korta kontakt- och beslutsvägar. Redan från starten har vi knutit till oss
de bästa mekanikerna/teknikerna på marknaden samt en gedigen
uppsättning personal i vår personalbank för uthyrning.
www.junic.se
MSG MOTORSPORTGYMNASIET ANDERSTORP
”Utbildningar inom racingmekaniker, personbilsmekaniker eller
transportinriktning.”
Motorsportgymnasiet i Anderstorp utbildar Racingmekaniker,
Personbilsmekaniker eller erbjuder en utbildning inom Transportinriktning. Förutom en gedigen yrkesutbildning, har du möjlighet att få
en grundläggande högskolebehörighet. Och skulle du behöva fler
ämnen för att läsa vidare på en speciell högskoleutbildning finns den
möjligheten också.
www.motorsportgymnasiet.se
SKANDIA
”Försäkring och finansiella tjänster.”
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år – genom
krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala
trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång,
stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi världens ledande leverantör av lösningar för
ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande.
www.skandia.se
STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPING
”Vi ökar kunskap om styrelsearbetets betydelse!”
Vi är cirka 330 medlemmar i Jönköpings län med intresse för styrelsefrågor, som träffas regelbundet för att få ta del av och diskutera andras erfarenheter av styrelsearbete. Vår mission är att öka kunskapen
om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Våra
gästtalare kommer från skilda delar av näringslivet och organisationer
över hela landet.
www.styrelseakademien.se
THE AMAZING SOCIETY
”Specialister och doers inom sociala medier”
Vi är specialister på sociala meder och hjälper företag, organisationer
och kommuner att bli närvarande på ett lönsamt sätt. I ett företag har
v samlat Sveriges starkaste och bredaste kompetens inom sociala
medier. Vi har experts inom strategi, innehåll, kampanjer och annonsering på sociala plattformar.
www.theamazngsociety.se
TESLA
”Företagets mål: att accelerera världens övergång till hållbara
transporter.”
Tesla Motors grundades 2003 av en grupp ingenjörer i Silicon Valley
som ville bevisa att elektriska bilar kan vara bättre än bensindrivna
bilar. Med omedelbart vridmoment, fantastisk effekt och noll i utsläpp
går Teslas bilar ej att jämföra med andra.
www.teslamotors.com
NEXANS SWEDEN AB
”Global expert in cables and cabling systems”
Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för
kunderna inom fyra huvudaffärsområden: Kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och
förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och
installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler).
www.nexans.se
PETER RYLANDER
”Entertainer, Konferencier och föreläsare.”
Jag har ett tydligt mål och en klar vision med alla mina uppdrag inom
underhållning och föreläsningar – att skapa den bästa samanhållningen, glädjen och energin som ni någonsin har upplevt på ert
företagsevent, konferens eller fest.
www.peterrylander.se
WEBOXYGON
”Snygga och användarvänliga hemsidor”
Vi erbjuder hög kvalitét på IT-tjänster och levererar hemsidor som är
sökmotorsoptimerade, snygga och enkla att administrera. Vi hjälper
även företag med marknadsföring online, profilering och framtagning
av logotyper. Som IT-pedagog garanterar vi högklassiga utbildningar.
www.weboxygon.se
YASKAWA NORDIC AB
”Your First Choise för Automation!”
Yaskawa Nordic AB är Nordens största systemhus för robotiserade
automationslösningar. Företaget grundades på 70-talet i Törsås och är
idag en del av Yaskawa Electric Corporation, en av världens ledande
tillverkare av industrirobotar, el- och servermotorer samt styrsystem.
www.yaskawa.eu.com
STCC
Som samarbetspartner till STCC kan Affärsracet erbjuda rabatterade
priser som gäller förköp av biljetter till STCC tävlingar på Anderstorp
Raceway. Köp via webb, eller på plats under Affärsracet.
http://biljetter.stcc.se/gna
PMS 186
GOLVABIA
”Söker du nytt golv? Då har du kommit rätt. ”
Golvabia har över 50 års erfarenhet av golv. Vi är ett av Sveriges
ledande företag inom golvbranschen. Vi marknadsför golv-material
för såväl hem som offentlig miljö. Hos oss finner du kakel, klinker, trä-,
plast- och textila golv.
www.golvabia.se
VENCEL
”Konsultbolag”
Svensk industri har en imponerande förmåga att anpassa sig till
förändringar på världsmarknaden. Men byte kräver mod och kunskap.
Vår mission är att hjälpa industrin att växa i en smart, stadig och
framgångsrikt sätt.
www.vencel.se
SMÅLANDS AFFÄRSRESOR AB
”Personlig service är viktig för oss.”
Vi är intresserade av ditt resande! Vi är rådgivare på kundens sida.
Allt vi gör präglas av professionalism, integritet och kvalitet. Oavsett
om du är ett företag eller en privatperson är du välkommen. Vår
företagskultur är positiv och inriktad på idérikedom och nytänkande
där vår ständiga närkontakt med omvärlden håller oss och dig uppdaterade worldwide.
www.smalands-affarsresor.se
22
23
SPIF
”Svensk Plastindustriförening är en intresseorganisation för de mindre
och medelstora företagen inom plastindustrin.”
Verksamheten är i första hand inriktad på att tillfredsställa medlemsföretagens behov av service och information i företagar- och
branschfrågor. SPIF besvarar bland annat remisser från myndigheterna
och deltar både i svenska och internationella samarbeten.
www.plastindustri.org
TÄLTMÄSTARNA
”Tält och övrig utrustning för ditt event.”
Tältmästarna är ett familjeföretag och har hyrt ut och sålt tält sedan
1999. Vi har tält och all övrig utrustning för uthyrning till mässor, företagsevent, rockkonserter, festivaler, idrottsevenemang, som tillfälliga
lokaler enligt särskilda önskemål, till en överbyggd tennisbana eller en
lagerhall på firman för ökad kapacitet.
www.taltmastarna.se
VIVA MEDIA
”Förenkla, förnya och förbättra er marknadskommunikation”
Viva Media Group AB skapades i juni 2014 genom sammanslagning
av tre byråer. Över en dag blev vi en av nordens största rådgivare
inom digitala kanaler med 130 medarbetare och över 2 000 kunder.
Viva kännetecknas av fem kärnvärden, affärsmannaskap, drivkraft,
innovation, glädje och omtanke.
www.vivamedia.se
MÄSSA
260 UTSTÄLLARE
SCENPROGRAM
NÄTVERKSEVENT
WORKSHOPS
SEMINARIER
KLARA
FÄRDIGA
AFFÄRSRACET
27 & 28 MAJ
2015
www.affarsracet.se
MÅLET MED AFFÄRSRACET
Att skapa en unik mötesplats för att stärka
konkurrenskraft för ditt företag och för
regionen. Utifrån Gnosjöregionens entreprenörsanda och sida vid sida sätter vi
framtiden i fokus. Vi stärker nätverk, bygger nya och utvecklar affärer.
Genom att samla aktörer från olika branscher men med gemensamma utmaningar
blir Affärsracet en energiladdad miljö
där kunskap och kompetenser kombineras
för att utbyta idéer, där du kan öka dina
kunskaper, underhållas, utmanas och bli
överraskad.