Här hittar du kurskatalogen

www.ucbs.se
UC Business School
2015-2016
”Arbetsgivarens
investering
ger mångfalt
tillbaka”
”Det absolut
bästa jag gjort i
mitt yrkesliv”
Sveriges mest eftertraktade
kreditutbildningar
– över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans
Unik Diplomering!
Varsågod, här kommer 2015/2016 års utbildningskatalog för UC Business
School – praktiska kreditutbildningar med diplomering som tar dig till nästa
nivå i yrkeslivet.
Gör som över 30 000 andra mycket nöjda kollegor från näringsliv, bank
och finans; investera i dig själv och i din personal och välj UC Business School.
Du får:
➜➜ Oslagbar kvalitet. I genomsnitt får våra utbildningar det höga betyget
4,7 av 5 möjliga. Ingen annan kreditutbildning kan erbjuda samma bredd
och djup. På samtliga utbildningar lämnas kvalitetsgaranti.
➜➜ Marknadens enda diplomering. Vi är den enda kreditutbildaren som
erbjuder dig chansen att bli ”Diplomerad Credit Controller”. Allt fler
medarbetare såväl bank och finans som övriga näringslivet väljer att diplomera
sig för att stärka sitt cv, söka befordran samt höja sin lön. Samtidigt som
företaget/banken blir konkurrenskraftigare och gör säkrare affärer. På sidorna
4-5 kan du läsa vad chefer, diplomander och rekryterare tycker om denna
unika examen.
➜➜ Kvalitetssäkrade kunskaper. I de flesta utbildningar kan du kvalitets­
säkra dina nya praktiska kunskaper genom tentamen (frivillig hemuppgift).
Tentamenbeviset stärker givetvis också ditt CV.
➜➜ En garanterad aha-upplevelse! Med våra handplockade kursledare
från bank, finans och näringslivet blir svåra uppgifter plötsligt lätta. Bli inte
förvånad om du till och med börjar brinna för ämnen som tidigare
kändes mindre roliga.
Det finns självklart ännu fler fördelar med att gå på UC Business School.
Ta del av dessa i vår utbildningskatalog eller på ucbs.se
Det är första steget mot att bli bäst på det du gör!
Varmt välkommen!
Vidar Stenberg
Vidar Stenberg
CreditForum i Sverige AB
Ansvarig för UC Business School
Omslagsfoto: Diplomanderna kreditchefen Ola Olofsson och
Credit Analiyst NE Malin Simonsen. Se även sidorna 4-5,
Ansvarig för utbildningarnas utveckling,
innehåll och genom­förande är Vidar
­Stenberg från oberoende CreditForum.
Vidar har mångårig erfarenhet som
styrelse­ledamot inom affärsbank och
finansbolag, finans­direktör, bankman,
utbildare, säljare samt kreditkonsult.
Vidar är även huvudförfattare till ett
flertal böcker inom kreditgivning.
Innehåll
Diplomutbildning
Läs mer om hur nedanstående kurser kan göra dig till
Diplomerad Credit Controller_____________________________________4
Kurs inom block 1 – Kredit- och säkerhetsrätt
„„ Kreditsäkerhetshantering ___________________________________________ 6
Kurser inom block 2 – Kreditbedömning och riskuppföljning
„„ Att läsa och förstå bokslut__________________________________________ 7
„„ Räkenskaps- och företagsanalys______________________________________ 8
„„ Kreditbedömning och kredituppföljning________________________________ 9
Kurser inom block 3 – Krav- och obeståndshantering
„„ Konsten att få betalt______________________________________________ 10
„„ Konkurs- och obeståndshantering ___________________________________ 11
Specialutbildningar
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Bokslutsanalys i enskild firma________________________________________
Cash Management och Working Capital_______________________________
Kund- och kravpsykologi___________________________________________
Krav och inkasso i bank och finansbolag_______________________________
Koncernredovisning______________________________________________
Kreditgivning till koncerner_________________________________________
Värdering och överlåtelse av företag__________________________________
Offert och avtal_________________________________________________
Juridisk grundkurs________________________________________________
Praktisk affärsjuridik______________________________________________
Argumentations- och förhandlingsteknik_______________________________
Presentationsteknik – personligt framträdande__________________________
Praktisk redovisning 1_____________________________________________
Excel – grundkurs________________________________________________
Excel – fortsättningskurs___________________________________________
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Grundläggande utbildningar
■■
■■
Ekonomi – grundkurs_____________________________________________ 27
Kredithantering i praktiken_________________________________________ 28
Anpassade utbildningar________________________________________
29
Kurskalendarium___________________________________________________ 30
Allmänna villkor och anmälan_________________________________________ 31
DIPLOMUTBILDNING
Diplomerad Credit Controller
Genom att utbilda dig till Diplomerad Credit Controller får du ökad
yrkesstatus och mer stimulans i ditt arbete. Denna unika diplomering
visar att du har ett kvalificerat och praktiskt kredit­kunnande. Du får
större trygghet, ökade möjlig­heter att utvecklas i din yrkesroll och
företaget/banken gör säkrare affärer samt ökar konkurrenskraften.
Diplomet har ett mycket högt värde på arbetsmarknaden vilket
också bekräftas av rekryterare på denna sida.
Succé – över 4 000 deltagare och högsta betyg!
Diplomutbildningen har blivit en succé. Över 4 000 personer har redan deltagit i
diplomutbildningen. Kurserna är mycket uppskattade och senaste terminen erhöll
diplomkurserna ett betygsgenomsnitt på 4,7 av 5,0 möjliga.
Så tycker ...
DIPLOMANDEN – BANK
DIPLOMANDEN – FINANS
DIPLOMANDEN – NÄRINGSLIV
Britt-Marie Hansson,
Riskanalytiker Sparbanken Skåne
Anna Utter-Laurell
Credit Controller Euro Finans AB
Malin Simonsen,
Credit Analyst NE
BSH Home Appliances AB
”UC Business Schools utbildning till
Diplomerad Credit Controller var en mycket
positiv upplevelse. På förhand var jag lite
orolig för att inne­hållet och upp­lägget skulle
vara rent teoretiskt och bara följa färdig­
skrivna läroböcker. Istället var utbild­ningen
praktiskt inriktad med kursledare hämtade
från näringslivet. Jag fick bra tips på hur man
genomför analyser och presenterar slutsatser.
Uppdelningen på sex delkurser var ett
mycket bra upplägg. Efter varje delkurs
kunde jag repetera den aktuella delen och
sen tenta av densamma innan jag tog mig
an nästa delkurs. En strukturerad inlärnings­
metod som passade mig utmärkt. Efter att
ha genomgått alla sex delkurserna känner
jag att jag fått en god helhetsbild av kredit­
hantering, som jag har stor använd­ning
för i mitt dagliga risk- och kreditkontroll­
arbete på banken. Sammantaget är jag
mycket nöjd.”
”Utbildningen till Diplomerad Credit
Controller via UC Business School har
gett mig en gedigen kunskapsbas som jag
dagligen drar nytta av i mitt arbete. Kurserna i delblocken är väl genomtänkta
och kompletterar varandra på ett bra sätt.
Kursledarna hade alltid ett pedagogiskt
upplägg och teori blandades med praktiska
övningar såväl som gruppdiskussioner. Jag
tycker att diplomutbildningen erbjuder
ett utmärkt upplägg för att uppnå ett
kvalificerat kreditkunnande med bredd.
För mig är diplomeringen en kvalitets­
stämpel på mitt kunnande och jag är
säkrare och mer effektiv i mitt yrkes­
utövande tack vare de kunskaper
jag inhämtat under min diplomering.”
”Utbildningen till Diplomerad Credit
Controller hos UC Business School är
absolut det bästa jag gjort i mitt yrkesliv. Kurserna är enormt bra planerade och
lärarna är i toppklass. Dokumentationen
man får är gedigen och det är suveränt att
kunna uppdatera sig med jämna mellanrum.
Skillnaden i mitt jobb är stor.
Jag fattar inte bara snabbare och
säkrare beslut, jag åtnjuter dessutom
större respekt hos företagets säljchefer,
som jag numera har ett väldigt nära
samarbete med. Det gynnar givetvis
affärerna mycket positivt.
Utbildningen har också inneburit att jag
hittar nya sätt att tänka, nya infallsvinklar
och – framför­allt – det är riktigt roligt att
gå till jobbet!”
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
4
DIPLOMUTBILDNING
Kursupplägg och omfattning
Diplomering
Utbildningen omfattar sex kurser i tre olika utbildningsblock
(se prog­ram­översikten sid 3). För att bli Diplomerad Credit
Controller ska du ha avlagt tentamen på varje kurs inom
de tre utbildningsblocken. Du kan gå blocken i valfri ordning.
I blocket Kreditbedömning och riskuppföljning bör du gå
kurserna i den ordning de presenteras på sidan 3.
Du är behörig att tentera så snart du gått en kurs och
du får provet med dig hem efter kurstillfället. Tentamen
(hem­uppgift) tar cirka en timme, du gör den på valfri plats
och du får använda kursdokumenta­tionen. Givetvis kan du
delta i enstaka kurs­er inom diplomerings­pro­gram­m­et utan att
slutföra hela diplomeringen. Du avgör själv om du vill tentera
av den kurs du genomgått.
När alla diplomkurser genomförts och tentamina godkänts blir
du Diplomerad. Som ett bevis på dina nya kunskaper får du
ett exklusivt och inramat diplom och en utförlig redogörelse
över vad som ingår i denna examen. Diplomeringen är helt
kostnadsfri.
CHEFEN – NÄRINGSLIV
Nu högre bonus och ett helt år med
Kreditguiden – värde totalt 20 000 kronor!
Så snart du blivit diplomerad erhåller ditt företag en utbildningsbonus motsvarande 15 000 kronor, samt ett års fritt
abonnemang på kunskapstjänsten UC Kreditguide (ingår tre
användare, värde 5 000 kronor). Bonusen kan du eller någon
annan medarbetare nyttja för övriga UC Business Schools
utbildningar. Bonusen kan ej kombineras med andra rabatter.
Totala värdet på dessa två förmåner uppgår till 20 000 kronor.
CHEFEN – BANK
REKRYTERAREN
Ola Olofsson, Kreditchef
Rexel
Mattias Breiter
Chef Ålandsbanken Göteborg
Björn Bergström, XLNT Search,
specialister på rekrytering och
headhunting
”UC Business Schools utbildning till
Diplomerad Credit Controller ger såväl
en bred som en mycket god teoretisk
plattform. Utbildningen har en mycket
praktisk inriktning och kunskaperna kan
användas direkt i det dagliga arbetet.
Utifrån denna utbildning kan man bland
annat bygga en modern och affärsdriven
kreditavdelning. För hur vi än vrider och
vänder på det, så handlar det om att göra
goda och utvecklande affärer. En proaktiv
kreditfunktion är en mycket värdefull
affärsgenerator och en unik tillgång i
dagens konkurrensutsatta marknad.
Jag är själv diplomerad och jobbar för
att alla medarbetare skall få möjligheten
att bli diplomerade. Arbetsgivarens
investering i denna utbildning ger snabbt
mångfalt tillbaka enligt min erfarenhet.”
”UCBS har hjälpt mig att snabbare
och med kortare inläsningstid sätta
mig in i kreditärenden. Att kunna se
kundföretagets potential och risker i ett
tidigt skede gör att jag har lättare att
prioritera och lägga in rätt resurser på
rätt kunder.
Kreditfunktionen är en banks viktigaste
och mest sårbara byggsten. En högkvalitativ
kreditstock är helt avgörande för en robust
tillväxt. Som chef är ditt mitt ansvar att
under stark tillväxt se till att vi inte tar
onödiga risker utan växer med förnuft.
Med UCBS diplomering i ryggen ökar
chanserna till detta.
För mig var det en självklarhet att själv
bli diplomerad och jag rekommenderar
andra chefer inom bank och finans att ta
sig tid till diplomeringen.”
”XLNT Search är ett snabbt växande
rekryteringsföretag som erbjuder
bland annat kompetent personal
inom ekonomiområdet. I vår roll som
rekryteringsföretag förväntas det att vi
skall leverera de allra bästa kandidaterna
till våra uppdragsgivare. Ett sätt för att
säkerhetsställa kompetensområdet är att
kandidaterna har en adekvat utbildning
och helst en diplomering inom sitt
huvudområde.
UC Business Schools unika utbildning
till Diplomerad Credit Controller höjer
värdet på diplomandens CV högst
avsevärt och ökar karriärmöjligheterna i
en hård konkurrentutsatt marknad.”
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
5
DEL I DIPLOMUTBILDNINGEN CREDIT CONTROLLER
Kreditsäkerhetshantering
– för dig som gillar säkrare pengar
I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att säkra betalningarna. Att framgångsrikt
säkra betalningar och krediter kräver såväl teoretiska som praktiska kunskaper
samt förmåga att argumentera på ett vinnande sätt. Genom denna praktiska
utbildning erhålls ett mycket väl fungerande koncept.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning känna till alla möjligheter att
säkerställa betalningar samt förstå för- och
nackdelar med olika säkerhetsarrangemang
i olika kreditsituationer.
Deltagare
Kreditansvariga, ekonomiansvariga,
reskontra- och kravhandläggare samt
kundansvariga i bank och finansbolag.
Utbildningsledare
Advokat Joakim Wessman
■■ På vilka olika sätt kan man säkra
betalningar och hur når man
framgång?
■■ Vad måste du veta om
förmånsrätt?
■■ Olika typer av borgen. När är
borgen ogiltig?
■■ Olika former av bankgarantier
■■ Nya typer av säkerhet
■■ Företagshypotek
■■ Pantbrev och övriga
inteckningsåtgärder
■■ Ägarhypotek och överhypotek
■■ Panträtt i bostadsrätt
■■ Hur kan man begränsa risken
genom äganderättsförbehåll?
■■ Utnyttjar du kvittningsrätten?
■■ Juridiska problem i samband med
obestånd
■■ Återvinnings- och obeståndsfrågor
i samband med säkerheter och
betalningar
■■ Realisera säkerheten
■■ Övningsuppgifter och praktikfall
Kreditsäkerhetshantering
2 dagar
Datum
5‑6 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
1‑2 december 2015
Stockholm
11 750
11‑12 april 2016
Stockholm
11 750
24‑25 maj 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
6
DEL I DIPLOMUTBILDNINGEN CREDIT CONTROLLER
Att läsa och förstå bokslut
– för dig som vill komma fram till rätt resultat
Konsten att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en
korrekt kund/motpartsbedömning. Tuffa ekonomiska tider innebär
alltför ofta att redovisningen förskönas. Vad bör du som kreditgivare
vara uppmärksam på när årsredovisningens innehåll visar på oroväckande
nyckeltal och trender?
Innehåll
■■ Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning
■■ Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
■■ Årsbokslut i olika företagsformer
■■ Vilken information måste framgå av noter och
tilläggsupplysningar?
■■ Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder
till kreativ bokföring
■■ Vad kan utläsas ur förvaltnings- och
revisionsberättelsen?
■■ Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?
■■ Var finns risken i balansräkningen?
■■ De sju viktigaste nyckeltalen!
■■ Balansräkningens ömma punkter
■■ Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd
■■ Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?
■■ Övningsexempel och praktikfall
Mål
Att läsa och förstå bokslut
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning kunna läsa, analysera och förstå
ett vanligt årsbokslut i olika företagsformer
Datum
14‑15 september 2015
Ort
Malmö
17‑18 september 2015
Stockholm
11 750
13‑14 oktober 2015
Stockholm
11 750
21‑22 oktober 2015
Göteborg
11 750
9‑10 mars 2016
Stockholm
11 750
4‑5 april 2016
Stockholm
11 750
23‑24 maj 2016
Göteborg
11 750
1‑2 juni 2016
Stockholm
11 750
Deltagare
Kredithandläggare, reskontrapersonal,
inköpare, säljare med eget resultatansvar
samt kundansvariga i bank.
Utbildningsledare
Martin Krüger
2 dagar
Kursavgift
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
7
DEL I DIPLOMUTBILDNINGEN CREDIT CONTROLLER
Räkenskaps- och företagsanalys
–för dig som vill kunna se in i både siffrorna
och framtiden
Fortsättningskurs för dig som känner att du vill komma vidare i
konsten att analysera och tolka årsredovisningar samt använda
professionell framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kreditoch företagsbedömning.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning självständigt kunna genomföra
en analys av ett företags finansiella situation
med hjälp av resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och
tolka svaren.
■■ Nyckeltal – ger dig helheten snabbt
Deltagare
■■ Kassaflödesanalys – historisk och
Kredithandläggare, kreditchefer, kundansvariga inom bank och finans.
■■ Så kan du beräkna och simulera
Förkunskaper
Kursen ”Att läsa och förstå bokslut” eller
motsvarande kunskaper.
Utbildningsledare
Vincent Blomberg
■■ Nyckeltalsjämförelser, stresstest,
trender, branschvärden och
slutsatser
■■ Resultatanalys – upptäck den
verkliga vinsten/förlusten
■■ Balansräkningen – finn friserade
■■ Nyckeltal för lönsamhet, likviditet,
konsolidering, kapitalhantering och
tillväxt
tillgångar och skulder
framåtriktad
kassaflödet
■■ Koncern – svårt men lättare när
du förstår grunderna
■■ Hur påverkas koncernens egna
kapital vid ett företagsförvärv?
■■ Text- och notanalys – kan helt
■■ Värdering av goodwill,
organisationskostnader, pågående
arbeten, lager och fordringar
■■ Varför vinsten kan vara bra men
bankkontot tomt
■■ Analys- och frågeteknik – ställ rätt
frågor och dra rätt slutsatser
■■ Övningsexempel och praktikfall
ändra din bild
Räkenskaps- och företagsanalys
2 dagar
Datum
8‑9 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
5‑6 november 2015
Göteborg
11 750
12‑13 november 2015
Stockholm
11 750
19‑20 april 2016
Stockholm
11 750
15‑16 juni 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
8
DEL I DIPLOMUTBILDNINGEN CREDIT CONTROLLER
Kreditbedömning och kredituppföljning
– för dig som vill styra mot lönsammare affärer
Modern affärsskapande kreditgivning, snabba beslut, full riskkontroll
och stärkt kassaflöde. Utbildningen som ger dig inom bank, finans och
leverantörsföretag de effektivaste hjälpmedlen och bästa praktiska
råden.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning kunna använda den för situationen mest effektiva kreditbedömningsmetodiken, med ökad sannolikhet kunna förutse
konkursrisk och därmed bidra till större,
lönsammare och säkrare affärer.
■■ Att utforma kreditpolicyn
Deltagare
■■ Vem är kredittagaren och vilken
information behövs?
■■ Personbedömning av företagare
■■ Kreditbedömning på kort och
lång sikt – lär om verktygen att
möjliggöra affärer
Kreditansvariga, kredithandläggare,
ekonomiansvariga samt kundansvariga i
bank.
■■ Att upptäcka luft i resultat- och
Förkunskaper
■■ Kassaflödet – källa till livskraft eller
Kursen ”Att läsa och förstå bokslut” eller
motsvarande kunskaper.
Utbildningsledare
Hans Nyström
Jörgen Boye
balansräkning
■■ Att bedöma ”svårbedömda”
företag, t.ex. nya/unga företag
■■ Manuell bedömning, kreditmall,
scoring – välj rätt metod
■■ Effektiv kredituppföljning och insyn
med hjälp av covenants (klausuler)
■■ Nya och klassiska varningssignaler
– konsten att agera i rätt tid och
på rätt sätt
■■ Praktikfall och erfarenhetsutbyte
undergång?
■■ Vilka nyckeltal avslöjar likviditets-,
lönsamhets- och finansiell risk?
Kreditbedömning och kredituppföljning
2 dagar
Datum
9‑10 november 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
7‑8 december 2015
Stockholm
11 750
14‑15 mars 2016
Stockholm
11 750
16‑17 maj 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
9
DEL I DIPLOMUTBILDNINGEN CREDIT CONTROLLER
Konsten att få betalt
–för dig som gillar snabbare pengar och
nöjdare kunder
I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur du bygger
upp en effektiv kravhantering såväl för de inhemska kundfordringarna
som för exporten. Du får också värdefulla tips om hur du kan minska
kostnaderna till ert inkassobolag och samtidigt höja lyckandegraden.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning ha fått optimal kunskap i konsten
att få betalt i rätt tid och få lönsamhet i
sena betalningar samt insikter i vad man
bör tänka på vid exportförsäljning.
■■ Trender och nyheter inom krav-
Deltagare
■■ Vikten av att veta med vem man
Ekonomiansvariga, kundansvariga,
controllers, reskontrapersonal samt
kravhandläggare.
■■ Vad bör man tänka på vid
Utbildningsledare
■■ Effektiv fakturering,
Jan Hansson
och inkassoområdet
■■ Att utforma en kravstrategi
■■ När och hur uppstår avtal?
gör affärer
kreditförsäljning till utlandet?
påminnelsehantering och
dröjsmålsränta
■■ Välj rätt indrivningsmetod baserat
på kund och marknad
■■ Exekutiva (utmätnings) åtgärder
■■ Skuldsanering och
företagsrekonstruktion – vad
måste du veta?
■■ Olika metoder vid exportkrediter
för att undvika onödiga
kreditförluster
■■ Så här mycket kan du spara på att
sköta inkassot ”in house”
■■ Så kan du minska kostnaderna till
ert inkassobolag och samtidigt höja
lyckandegraden
■■ Övningsuppgifter och praktikfall
■■ Summarisk process och ordinär
process
Konsten att få betalt
2 dagar
Datum
1‑2 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
14‑15 december 2015
Stockholm
11 750
7‑8 april 2016
Stockholm
11 750
19‑20 maj 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
10
DEL I DIPLOMUTBILDNINGEN CREDIT CONTROLLER
Konkurs- och obeståndshantering
– för dig som vill rädda mer och förlora mindre
När du erhåller varningssignaler om att ett kundföretag är på väg in i en
ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och rätt agerande
kommer att vara avgörande för att undvika stora och kanske onödiga
kreditförluster.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter utbildningen ha
förbättrat sitt företags/sin banks möjligheter
att erhålla betalning för hela eller delar
av fordringarna i samband med att en
kund hamnar i ekonomisk kris, likvideras,
rekonstrueras eller försätts i konkurs. Här
ges även en överblick över möjligheterna
att få vd, styrelse, aktieägare och revisor
betalningsansvariga genom s.k. ansvars­
genombrott.
■■ Nyheter och vad som är på gång
Deltagare
■■ Hur och när bör du agera vid
Kreditansvariga, kredithandläggare,
Controllers, ekonomiansvariga samt
kundansvariga i bank och finansbolag.
Utbildningsledare och
föreläsare
Advokat Bo Söder
Advokat Thomas Wiberg
inom obeståndsområdet
■■ Åtgärder vid befarat obestånd
■■ Förmånsrättens betydelse
■■ Företagsrekonstruktion – det
praktiska förloppet
■■ Konkursförfarandet – det praktiska
förloppet
konkurs?
■■ Riskerna vid återvinning
■■ Kvittningsmöjligheterna
■■ Kreditförluster på grund av
ekonomisk brottslighet – vad kan
du göra?
■■ Så kan du få VD, styrelse, aktieägare
och revisor betalningsansvarig för
bolagets förpliktelser
■■ Rättsfall med gynnsamt utfall för
fordringsägare
■■ Praktikfall, bl.a. genomgång av
lärorika, autentiska konkurser och
rekonstruktioner
Konkurs- och obeståndshantering
2 dagar
Datum
28‑29 september 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
26‑27 november 2015
Stockholm
11 750
14‑15 april 2016
Stockholm
11 750
26‑27 maj 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
11
SPECIALUTBILDNINGAR
Bokslutsanalys i enskild firma
– för dig som vill göra det komplicerade lite enklare
Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma är inte lätt. Det gäller bland annat
att kunna skilja på det privata och själva näringsverksamheten. Vilka konsekvenser kan
negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden? Dessutom har vi en lag
som innebär utvidgad skuldsanering för enskilda firmor, vilket i sin tur innebär nya krav vid
kreditbedömningen.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning kunna läsa, analysera och förstå
innehållet i årsbokslut samt deklaration och
därmed bättre kunna bedöma den enskilde
näringsidkarens överlevnadsförmåga.
Deltagare
Kredithandläggare, säljare och kundansvariga
i bank
Utbildningsledare
Johan Sandefeldt
■■ Lättare att få skuldsanering
■■ Vad är skillnaden mellan bokslut i
enskild firma och aktiebolag?
■■ Enskild firmas årsbokslut med
resultat- och balansräkning
■■ Skattenyheter vid enskild
näringsverksamhet
■■ Hur skilja på det privata och
näringsverksamheten?
■■ Negativt eller positivt eget kapital
– vilka konsekvenser kan det få?
■■ Hur beräknas den latenta
skatteskulden?
■■ Vilken lön kan enskild
näringsidkare ta ut i sin
näringsverksamhet?
■■ Hur sammanställs den totala
årsinkomsten för enskild
näringsidkare i deklarationen?
■■ Fallgropar och svårigheter
vid bedömning av enskild
näringsverksamhet
■■ Hur vet man om en enskild firma
har betalat alla sina skatter och
avgifter eller har restskatt?
■■ Vi analyserar resultaträkning,
balansräkning samt deklarationer
för enskild näringsverksamhet
■■ Hur beräknas det beskattade egna
kapitalet?
■■ Praktikfall med beräkning och
analys av enskild näringsverksamhet
Bokslutsanalys i enskild firma
2 dagar
Datum
16‑17 november 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
25-26 april 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
12
SPECIALUTBILDNINGAR
Cash Management och Working Capital
– för dig som vill hitta dolda tillgångar
På grund av olika bank- och finanskriser och en mycket osäker global konjunktur
har likvida medel i näringslivet blivit en bristvara. Dock kan de allra flesta företag
åstadkomma en radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn och
genomgång av alla betalningsflöden. Dessutom kan stora vinstförbättringar uppnås!
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning förstå hur företagets hela
affärsflöde påverkar det egna kassaflödet.
Få insikt i hur man gör cashflow analyser.
Förstå innebörden och vikten av olika
internationella betalnings- och leverans­
villkor. Vilka risker uppstår vid internationella
affärer och hur kan man täcka dessa. Insikt
i olika Cash Management och Working
Capital lösningar, hur de upphandlas och
vad man bör se upp med.
■■ Dagens trender inom Cash Management och Working Capital
Deltagare
■■ Konsten att göra bra och tillförlitliga kassaflödesanalyser
Anställda inom företagets ekonomiavdelning, finansavdelning och kreditavdelning
samt kundrådgivare på banker. Denna kurs
vänder sig till de som behöver en praktisk
vägledning till vad Cash Management
innebär samt tips och varningar för vad
som kan gå fel.
■■ Definitioner inom Cash Management området
■■ Hur ser ett företags affärsflöde ut och var påverkas kassaflödet?
■■ Hur kan man effektivisera betalningsflödena och hur kan företagets vinst
förbättras?
■■ Hur påverkas Cash Management och Working Capital av företagets
finans- och riskpolicy samt internationella regler?
■■ Valutariskhantering
■■ Vilka är de viktigaste analyserna och fundamentala nyckeltalen?
■■ Rapportering
■■ Internationella Cash Management lösningar, vilka är fördelarna och hur
påverkas Working Capital?
■■ Upphandling av CM tjänster (RFP), vad skall man tänka på?
■■ Övningsuppgifter och praktikfall
Utbildningsledare
Katarina Lodin
Magnus Sand
Cash Management och Working Capital
2 dagar
Datum
23‑24 november 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
12 900
13‑14 juni 2016
Stockholm
12 900
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
13
SPECIALUTBILDNINGAR
Kund- och kravpsykologi
– för dig som vill göra besvärliga kunder till nöjda betalare
Vill du bli bättre på samtalsuppläggning, argumentering, fråge- och
invändningsteknik – då ska du delta i denna utbildning. I humoristiska scener
visar professionella skådespelare bra och dåliga exempel ur verkligheten.
Dessa ”autentiska” inslag är mycket pedagogiska och lärorika.
Innehåll
Mål
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning ha ökat sin kompetens och
färdighet i hur man påverkar kundernas
betalningsvilja, ha utvecklat sin förmåga
inom kommunikation, kund- och krav­
psykologi samt kunna hantera ”besvärliga”
kunder.
Deltagare
■■ Resultatfaktorer
■■ Invändningshantering
■■ Kommunikation
■■ Taktiska och praktiska råd
■■ Frågemetodik
■■ Så hanterar du ”besvärliga” kunder
■■ Aktivt lyssnande
■■ Autentiska situationer av
professionella skådespelare
■■ Argumentering
■■ Samtalsuppläggning
■■ Erfarenhetsutbyte och övning
Kredithandläggare, reskontrapersonal,
kravhandläggare, säljare samt personal i
kundservicefunktionen.
Utbildningsledare
Kund- och kravpsykologi
Nils Hallén
Pontus Granath
Datum
19‑20 november 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
12‑13 maj 2016
Stockholm
11 750
2 dagar
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
14
SPECIALUTBILDNINGAR
Krav och inkasso i bank och finansbolag
– för dig som vill agera i rätt tid och på rätt sätt
Kreditmarknaden och kreditprocessen är under ständig utveckling och
genomgår fortlöpande förändringar. Här får du det senaste vad gäller
trender, aktuella regelverk, effektiva processer och rättsfall. Rätt agerande i
rätt tid är en helt avgörande framgångsfaktor i kravprocessen.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning ha fått kunskap i konsten att
effektivisera kravprocessen och driva
framgångsrik inkassering av fordringar.
■■ Att utforma en kravstrategi – vad
Deltagare
Du som jobbar med eller ansvarar för
kravprocessen i bank och finans.
Utbildningsledare
Jane Sörman
innehåller en effektiv kravprocess
■■ Summarisk process och
kreditsäkerhetshantering
■■ Avtalsrätt
■■ Tvistemål
■■ Ingående av kreditavtal och
■■ Verkställighet – vad kan utmätas?
kreditprövningens betydelse för
betalningsansvaret
Ny lagstiftning = nya möjligheter!
■■ Preskription
■■ Kravarbete vid skuldebrev
■■ Skuldsanering – ny lagstiftning
■■ Avbetalningsavtal för konsumenter
■■ Förhandlingsteknik och konsten att
och näringsidkare
lyckas med telefonkrav
■■ Leasingavtal
■■ Aktuella rättsfall och praxis
■■ Inkassokunskap
■■ Övningsuppgifter och praktikfall
■■ Hur välja rätt indrivningsmetod?
Hur uppnå högsta lyckandegrad?
Krav och inkasso i bank och finansbolag
2 dagar
Datum
12‑13 november 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
21‑22 april 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
15
SPECIALUTBILDNINGAR
Koncernredovisning
–för dig som vet att helheten är större än summan
av dess delar
Du får bl.a. lära dig att upprätta en koncernredovisning både för moderbolag och
dotterbolag, att upprätta en förvärvsanalys, beakta minoritetsintressen, eliminera
obeskattade reserver och aktier i dotterbolag samt hantera andra koncerninterna
förhållanden. Kursen är inriktad på koncernredovisning enligt K3-regelverket men
behandlar även Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.
Mål
Innehåll
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ självständigt kunna upprätta en koncernredovisning för ett moderbolag
➜➜ förstå hur civil- och skatterättsliga regler
påverkar bolag i koncerngemenskap
➜➜ kunna dra relevanta slutsatser av en
koncernredovisning i samband med t.ex.
kreditgivning till företag i en koncern.
Deltagare
Kursen vänder sig till dig som arbetar på
ekonomiavdelningen och som medverkar
i arbetet med koncernredovisning. Den
är även lämplig för dig som arbetar med
kreditgivning till koncerner i t.ex. en bank.
Förkunskaper
För att få ut det mesta möjliga av kursen
bör man förstå hur en årsredovisning i ett
aktiebolag upprättas.
Utbildningsledare
Auktoriserad revisor Stefan Engström
■■ Definition av koncern
––koncern i lagstiftningen
––större och mindre koncerner
––låneförbudsreglerna
––civilrättslig och skatterättslig
koncern
––inledande exempel i
koncernredovisningen
■■ Förvärvsanalysen
––övervärde i goodwill
––övervärde i materiella
anläggningstillgångar
■■ Internvinster i koncernredovisning
––anteciperad utdelning
––beräkning och redovisning av
minoritetsintresse
––avstämning av eget kapital
■■ Koncernredovisningen och
lagstiftningen
––minoritetsskydd
––koncernbidrag och skattefrihet
vid utdelning
––underprisöverlåtelse i koncern
––eliminering av
obeskattade reserver och
bokslutsdispositioner
––eliminering av aktier i
dotterbolag
Koncernredovisning
2 dagar
Datum
8‑9 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
13 500
2‑3 december 2015
Stockholm
13 500
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
16
SPECIALUTBILDNINGAR
Kreditgivning till koncerner
– för dig som inte vill låna pengar till korthus
Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt försämras och dras med i fallet
om det finns kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära att ett till
synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en krissituation. Vart fjärde företag
ingår idag i någon form av koncern.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning bättre kunna bedöma risk­
exponeringen, förstå den snåriga juridiken
vid koncernkonstruktioner samt inse hur
covenants kan skapa ökade affärsmöjlig­
heter och samtidigt minimera kreditrisken.
■■ Vad bör man tänka på när man
Deltagare
■■ Goodwill och andra svåra poster i
Specialkurs för bank och finans! Kontorschefer, kundrådgivare och kreditmed­
arbetare.
Förkunskaper
Kursen ”Räkenskaps- och företagsanalys”
eller motsvarande.
Utbildningsledare
Håkan Dorm
Advokat Staffan Wilow
Auktoriserad revisor Stefan Engström
läser en koncernredovisning – råd
och konkreta tips
■■ Bakgrund och teknik för
kassaflödesanalys i koncerner
balansräkningen
■■ Risker och svårigheter vid
kreditgivning till koncerner
■■ Koncernkonton
problem – möjligheter
■■ Kreditanalys i koncerner – vilka
delar bör analyseras?
■■ Kreditgivning med hjälp av
■■ Så kan koncernens bokslut
manipuleras
covenants
■■ Övningsuppgifter och autentiska
■■ Obeståndsfrågor och skyddet av
praktikfall
det egna kapitalet
■■ Farliga transaktioner och
ansvarsgenombrott
Kreditgivning till koncerner
2 dagar
Datum
10‑11 december 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
12 900
7‑8 april 2016
Stockholm
12 900
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
17
SPECIALUTBILDNINGAR
Värdering och överlåtelse av företag
– för dig som vet att 2+2 ibland blir 3
Antalet företagsförsäljningar/förvärv ökar. Även en stor mängd av stundande
generationsskiften gör att affärerna ökar. För banken/finansiärerna kan förvärvet
hos kundföretaget innebära en dramatiskt ökad kreditrisk. Att bedöma den
potentiella riskökningen är en svår konst som dock kreditgivaren måste behärska.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning ha fått en grundläggande
förståelse för hur en företagsvärdering görs,
vilka faktorer som är kritiska för värdet och
vilka delar som särskilt måste uppmärk­
sammas vid kreditgivarens bedömning av
förändrad kreditexponering. Deltagarna
skall även ha kunskap om överlåtelse­
processens olika moment.
■■ Företagsvärdering
Deltagare
Kreditgivare från banker, finansbolag, Almi,
investerare samt länsstyrelser. Alla som
har någon form av lång- och medelfristig
kreditexponering till aktiebolag.
■■ Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
■■ Finansiell och icke finansiell information
■■ Traditionella och moderna värderingsmetoder
■■ Kassaflödesanalys
■■ Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella risker
■■ Överlåtelseprocessen
■■ Finansieringsformer vid företagsöverlåtelser
■■ Due diligence – vad bör omfattas?
■■ Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
■■ Övningsuppgifter och praktikfall
Utbildningsledare
Rickard Wilhelmsson
Värdering och överlåtelse av företag
2 dagar
Datum
9‑10 december 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
12 900
18‑19 april 2016
Stockholm
12 900
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
18
SPECIALUTBILDNINGAR
Offert och avtal
– för dig som varken vill läsa eller skriva mellan raderna
På den här kursen lär du dig att skriva offerter samt att upprätta och bedöma avtal
ur ett både juridiskt och affärsmässigt perspektiv.
Utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll sluter eller bedömer avtal och
förhandlar med kunder eller leverantörer.
Deltagare
Innehåll
Kursen vänder sig till säljare, inköpare,
kredithandläggare och andra som sluter
avtal och förhandlar med kunder eller
leverantörer.
■■ Avtalsmekanismen
Mål
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ bedöma och skriva kontrakt/avtal
➜➜ förstå och tillämpa lagar som gäller vid
avtalsskrivning
➜➜ undvika de vanligaste misstagen vid
avtalsskrivning.
■■ Köprätt (köplagen) och
––anbud och accept
––skillnaden mellan avtal inom och
utanför Norden
––standardavtalens betydelse
––fullmakt och firmateckning/
behörighet och befogenheter
standardavtal
––köparens respektive säljarens
förpliktelser och åtaganden
––riskens övergång samt olika
typer av leveransklausuler
––leveransförseningar
––köparens krav gentemot säljaren
vid leveransförseningar och fel,
de s.k. påföljderna
––direkt och indirekt skadestånd
■■ Kontraktsrätt
Utbildningsledare
––felreglerna
––undersökning av varan samt
Advokat Anna Öster
reklamation
––påföljder vid fel
––viktigt att tänka på vid
kontraktskrivning
––garantier och friskrivningar
––ansvarsbegränsningar
––prduktansvar
––ändringar och tillägg
––internationella relationer
■■ Säkra avtalet från motpartens
obestånd
––kreditprövning
––vad händer vid konkurs?
––ägarförbehålls upprättande och
verkan
––lösöresregistrering
■■ Praktikfall
––förhandling av ett avtal –
grupparbete
■■ Om tvisten är framme
Offert och avtal
Datum
2‑3 november 2015
2 dagar
Ort
Stockholm
Kursavgift
13 500
––tvistlösning
––domstol eller skiljeförfarande
■■ Checklista för avtalsskrivande
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
19
SPECIALUTBILDNINGAR
Juridisk grundkurs
– för dig som vill göra rätt från början
Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Du lär dig bl.a. om
regler och lagar för ansvar och behörighet, firmahandlingar, avtal, fordringar och
arbetsrättsliga frågor.
Kursen bygger på juridisk översiktskurs och juridisk introduktionskurs, som ingår
i jurist-, respektive ekonomutbildningen på universitetet.
Mål
Innehåll
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ handlägga enklare juridiska frågor och
förebygga onödiga juridiska problem.
➜➜ känna till viktiga lagar och rättsregler som
reglerar företagets verksamhet
➜➜ förstå grundläggande begrepp inom
avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, processrätt,
fordringsrätt och fastighetsrätt m.m.
Deltagare
Kursen vänder sig till medarbetare som
saknar formell juridisk utbildning och som
behöver en grundläggande orientering
och inblick i lagar och rättsregler. Kursen
vänder sig också till kreditmedarbetare med
kundkontakter.
■■ Fordringsrätt
■■ Juridiska begrepp
––beskrivning av begrepp
■■ Personrätt
––fysiska och juridiska personer
––omyndighet
■■ Avtalsrätt
––avtalslagen
––fullmakt
––rättshandlingars ogiltighet
––standardavtal
■■ Köprätt
––köplagen
––dröjsmål, fel och skadestånd
––konsumentlagen
––räntelagen
––preskription
––säkerheter
■■ Fastighetsrätt
––fast egendom och tillbehör
––lagfart, inskrivningar och
inteckningar
––hyra
■■ Associationsrätt
––bolag och föreningar –
aktiebolagslagen
––bolagsstämma, styrelse och VD
■■ Arbetsrätt
Utbildningsledare
■■ Lagen om anställningsskydd (LAS)
Advokat Joakim Wessman
■■ Processrätt
––domstolar
––parter, ställföreträdare och
ombud
––grundbegrepp och principer
■■ Skadestånds- och straffrätt
––skadeståndslagen
––straff- och brottspåföljder
■■ Familjerätt
––äktenskapets rättsverkningar
––sambolagen
Juridisk grundkurs
Datum
9‑10 november, 7‑8 december 2015
och 11‑12 januari 2016
6 dagar
Ort
Stockholm
Kursavgift
28 000
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
20
SPECIALUTBILDNINGAR
Praktisk affärsjuridik
– för dig som behöver veta vilka lagar du måste kunna
Ett företags dagliga verksamhet, och dess förhållande till samtliga
intressenter, regleras av ett stort antal olika lagar, förordningar och
föreskrifter. Affärsjuridik är därmed ett samlingsbegrepp som omfattar
ett flertal olika rättsområden.
Mål
Innehåll
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ teckna enklare avtal om inköp och
försäljning
➜➜ tolka vanliga inköps- och försäljningsavtal
➜➜ undvika eller förebygga kontraktsbrott
och skadeståndsanspråk
➜➜ känna till de lagar och regler som styr
krediter och fordringar.
Deltagare
Kursen vänder sig till dig som arbetar med
inköp, kredit, försäljning, ekonomi, fordringar
samt administration och behöver grundläggande kunskaper i affärsjuridik.
■■ Affärsjuridikens rättsområden
■■ Avtalsrätt
––civilrättsliga grundbegrepp
––typer av avtal
––sluta avtal
––anbud och accept
––avtalstolkning
––standardavtal
––tvång
––förfalskning
––fullmakt
––rättshandlingars
––formkrav
––köpet i juridisk mening
––köplagen
––avlämnandet
––faran för godset
––kontraktsbrott, dröjsmål, fel
och brister
––skadestånd
––konsumentlagstiftning
■■ Fordringsrätt
––allmänna låneregler
––skuldebrev
––leasing, factoring och
ogiltighet – formfel
fakturaköp
Utbildningsledare
Advokat Joakim Wessman
Praktisk affärsjuridik
Datum
26‑27 november 2015
■■ Köprätt
2 dagar
Ort
Stockholm
––dröjsmålsränta
––borgen
––preskription
––betalningsföreläggande
––utmätning och konkurs
Kursavgift
13 500
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
21
SPECIALUTBILDNINGAR
Argumentations- och förhandlingsteknik
– för dig som vill få fler att tycka som du
De allra flesta kan bli bättre på att argumentera och förhandla. Vad är
då hemligheten med en lyckad argumentering och förhandling? Här får
du massor med tips och konkreta råd.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning ha lärt sig vad som känne­tecknar
en god förhandlare, ha ökat sin skicklighet i
och förståelse för de väsentligaste
momenten i argumentations- och
förhandlingsteknik.
Deltagare
Alla som vill uppnå bättre genomslagskraft
för sina idéer och budskap. Självklart även
kredit- och bankmedarbetare med kundkontakter.
Utbildningsledare
Björn Lagerstedt
■■ Vilka förhandlingssituationer har du?
■■ Att behärska förhandlingsprocessen
■■ Hur förbereda sig på ett skickligt sätt?
■■ Strategi inför förhandlingar
■■ Hur agera taktiskt under förhandlingar?
■■ Hur hantera blockeringar, konflikter och stress?
■■ Konsten att argumentera och övertyga
■■ Praktisk förhandlingsträning i olika situationer – tips och råd
■■ Analys av egen förhandlingsprofil
■■ Telefonförhandling kring informationshämtning, betalning, krav och
säkerställa betalningar
■■ Övningsuppgifter
Teoriavsnitten varvas med praktikfall
Argumentations- och förhandlingsteknik
2 dagar
Datum
19‑20 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 750
10‑11 maj 2016
Stockholm
11 750
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
22
SPECIALUTBILDNINGAR
Presentationsteknik – grundkurs
– för dig som gillar fjärilar – men inte i magen
Välkommen till två dagar
fyllda av energi och aktivitet!
Kursledarna har samtliga lång
erfarenhet av att undervisa
i presentationteknik, med
mycket goda resultat! Du får
lära dig hur du på bästa sätt
förbereder och genomför en
presentation; du får praktiska
tips och råd och mycket
praktisk träning.
Mål
Innehåll
Kursens mål är att ge kunskaper som
behövs för att
➜➜ genomföra presentationer på ett säkert
och övertygande sätt
➜➜ hantera din rampfeber
➜➜ förstå hur du framgångsrikt kan
kombinera det talade ordet, kroppsspråket samt text och bild
➜➜ hantera olika presentationshjälpmedel.
■■ Förbered dig väl – vägen till en
lyckad presentation
andra hjälpmedel
––skapa ett bra innehåll
––skapa en tydlig struktur
––rätt ordning på budskapen
––det här vill dina deltagare höra
––de tre viktigaste frågorna
––argumentation – att övertyga
––olika typer av manus
––5x5x5 – använd PowerPoint på
inte övertala
Deltagare
En grundläggande kurs i presentationsteknik
för dig som vill känna större säkerhet och
trygghet när du genomför presentationer.
Metod
Teoretiska avsnitt varvas med praktisk
träning och individuell rådgivning.
Förberedelser
Till kursen vill vi att du tar med underlag
och material för en presentation om t.ex.
ditt arbete eller företaget du arbetar på.
Tid för förberedelse kommer att ges
under kursen.
Utbildningsledare
Hans Thelin
Sofie Nylén
■■ Ta hjälp av manus, teknik och
rätt sätt
––hur ska dokumentationen
användas?
■■ Vinn din publik!
––ta kontakt med åhörarna – ställ
■■ Genomför din presentation på ett
proffsigt sätt
––så här väcker du intresse – och
behåller det
––det första intrycket – så här
skapar du förtroende
––tidsaspekten – en nyckel till
framgång
––en tydlig avslutning – den goda
eftersmaken
––inledning och avslutning –
praktisk träning
frågor och bjud in till frågor
––hitta din egen stil
––var professionell och dig själv
––skapa positiva förväntningar
––visa entusiasm – ditt budskap
är viktigt?
––använd hjälpmedel i lagom
mängd
■■ Bli av med din rampfeber
––praktiska råd och tips
■■ Träna, träna, träna
––individuell träning och genom­
■■ Prova på – praktiska
förande av en presentation
presentationsövningar
––tänk på kroppsspråk och
framtoning
■■ Individuell feedback
––våga ta utrymme – rör dig och
––personliga råd och tips från
använd händerna
kursledaren
––variera röstläget
■■ Så lyckas du med din
Presentationsteknik – grundkurs
2 dagar
Datum
8‑9 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
13 500
1‑2 december 2015
Stockholm
13 500
presentation – sammanfattning
––att tänka på – checklista
––råd och praktiska tips
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
23
SPECIALUTBILDNINGAR
Praktisk redovisning I
– för dig som vill få siffrorna att gå ihop
På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse
för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bl.a. de vanligaste ekonomiska
begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen
fungerar samt att sköta löpande konteringar.
Mål
Innehåll
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ förstå redovisningens syfte, principer och
uppbyggnad
➜➜ använda vanliga ekonomiska begrepp
➜➜ läsa och förstå ekonomiska rapporter,
resultat- och balansräkningar samt
bokslut
➜➜ förstå kontoplanen och kunna sköta
löpande konteringar.
■■ Redovisning – en introduktion
Deltagare
■■ Balansräkningen
Assistenter, sekreterare och andra som
arbetar med eller ska börja arbeta med
redovisning.
Utbildningsledare
––redovisning som del av företagets
administrativa system
––syften
––intressenter
■■ Resultaträkningen
––intäkter och kostnader
––rubriker och poster
––sammanställning av
resultaträkning
––praktiska övningsuppgifter
■■ Baskontoplanen
––uppbyggnad och struktur
––genomgång av kontoklasserna
––praktiska övningsuppgifter
■■ Dubbla bokföringens teknik
––genomgång av bokföringsteknik
––kontering av löpande
affärshändelser
––praktiska övningsuppgifter
––tillgångar, eget kapital och
■■ Vad reglerar redovisningen?
skulder
––rubriker och poster
––sammanställning av balansräkning
––praktiska övningsuppgifter
Christina Gyberg
––lagstiftning
––god redovisningssed
■■ Bokslut
––koppling till löpande
redovisning/bokslut
––arbetsgång
––månadsbokslut
––samband mellan balans- och
resultaträkning
––ingående balans
––praktiska övningsuppgifter
■■ Redovisningsrapporter
––grundbok
––huvudbok
––resultatrapport
––balansrapport
Praktisk redovisning I
2 dagar
Datum
29‑30 september 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
11 900
4‑5 november 2015
Malmö
11 900
11‑12 november 2015
Stockholm
11 900
25‑26 november 2015
Göteborg
11 900
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
24
SPECIALUTBILDNINGAR
Excel – grundkurs
– för dig som vill bli mer beräknande
Vill du lära dig Microsoft Excel från grunden – på ett strukturerat sätt?
På den här grundkursen i Excel får du en genomgång av programmets menyer;
du lär dig olika praktiska handgrepp och får råd och tips om hur du bäst kan
använda Excel för olika arbetsuppgifter. Du får också tid att öva på de olika
funktionerna på egen hand under handledning av kursledaren.
Mål
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ göra olika kalkyler med de viktigaste
verktygen i Excel
➜➜ bygga upp egna kalkyler på ett
strukturerat sätt
➜➜ skapa lättlästa rapporter och grafiska
presentationer
➜➜ organisera och hantera register.
Deltagare
Kursen vänder sig till dig som snabbt vill
komma igång med Excel. På kursen arbetar
vi med Excel 2010, men den passar även
dig som använder Excel 2007.
Utbildningsledare
Innehåll
Ulrika Magni
■■ Grunderna i Excel
Metod
På kursen varvas teoretiska genomgångar
med många praktiska övningar.
■■ Utskrifter
––arbetsbok och flikar
––mata in och redigera data
––flytta och kopiera data
––skapa kalkylmodeller
––skriva formler
––3D-formler
––kopiera formler
––rad- och kolumnhantering
––förhandsgranska på skärmen
––orientering och marginaler
––sidbrytningar
––ändra skala på utskriften
––sidhuvud och sidfot
––utskriftsrubriker
––utskriftsområde
■■ Praktiska övningar
■■ Praktiska övningar
■■ Diagram
■■ Formatera kalkylarket
––skapa olika diagramtyper
––redigera diagram
––lägga till texter
––hantera färger, mönster och
––teckenformat
––talformat
––ramar och skuggor
––justering
Excel – grundkurs
skuggor
––förklaringar och stödlinjer
2 dagar
Datum
1‑2 september 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
10 900
5‑6 oktober 2015
Stockholm
10 900
9‑10 november 2015
Stockholm
10 900
16‑17 december 2015
Stockholm
10 900
■■ Registerhantering
––lägga upp register
––sortera
––söka
––göra utdrag
––introduktion till Funktioner
■■ Praktiska övningar
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
25
SPECIALUTBILDNINGAR
Excel – fortsättningskurs
– för dig som inte kan få nog av ordning
På den här kursen lär du dig att använda Excels mer avancerade funktioner.
Du lär dig att göra budget, kalkyler, prognoser och andra beräkningar
snabbt, snyggt, säkert och med tydlig utformning.
Deltagare
Kursen vänder sig till dig som har arbetat
med Excel under en tid och vill lära dig
mer för att kunna hantera större och mer
komplexa datamängder i Excel. Under
kursen arbetar vi med Excel 2010, men den
passar även dig som använder Excel 2007.
Innehåll
■■ Talformatering
■■ Repetition av grunderna
––absoluta, relativa och blandade
cellreferenser
––bladflikshantering
––utskriftshantering
talformat
■■ Hantera funktioner
■■ Diagram och bilder
Mål
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ använda genvägar, avancerade funktioner
och kommandon
➜➜ arbeta med flera kalkylblad samtidigt
➜➜ analysera och se samband i stora kalkyler
➜➜ skapa och använda enklare makron.
Utbildningsledare
––skapa och redigera egna
––skapa, redigera och formatera
diagram
––ändra diagramunderlag
––kombinerade diagram
––om-villkor
––datum- och tidfunktioner
––textfunktioner
––leta-rad
■■ Skapa definierade namn
■■ Excel-mallar
––skapa mall
––redigera mallar
––hantera mallar
––automallar/standardmallar
Hans Holmqvist
––använda namn i funktioner
––redigera namn
■■ Mer om villkorsstyrd formatering
––använda inbyggd formatering
––skapa
––redigera
––hantera
■■ Sammanställa data
––konsolidera
––delsummor
––länka data
■■ Pivottabeller
––skapa och redigera
Pivottabeller/interaktiva
tabeller
––formatera
––anpassa
––göra mindre beräkningar
––skapa Pivotdiagram
■■ Introduktion till makrohantering
––vad är VBA?
––spela in makro
––köra inspelade makron
Excel – fortsättningskurs
2 dagar
Datum
21‑22 september 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
10 900
2‑3 november 2015
Stockholm
10 900
3‑4 december 2015
Stockholm
10 900
■■ Tips, tricks och frågor
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
26
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGAR
Ekonomi – grundkurs
– för dig som inte är ekonom men vill tänka ekonomiskt
Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Du lär
dig att tänka och tala ekonomi, att läsa och förstå ekonomiska rapporter
samt att kommunicera med ekonomer.
Mål
Innehåll
Målet är att ge kunskaper som behövs för
att
➜➜ tänka och tala ekonomi
➜➜ läsa och förstå de viktigaste ekonomiska
rapporterna
➜➜ förstå budgetens viktiga roll och känna till
budgetprocessen
➜➜ kommunicera med ekonomer.
Tag gärna med din egen årsredovisning!
Deltagare
”Icke-ekonomer” som oberoende av
arbetsuppgifter behöver förstå ekonomi,
använda ekonomiska verktyg samt delta i
ekonomiska diskussioner. Inga förkunskaper
krävs.
■■ Affärer och ekonomi
––vad är ekonomi?
––vad innebär det att
”göra affärer”?
■■ Ekonomiskt tänkande och analys
––begrepp
––mått och nyckeltal
■■ Kalkylering
■■ Budgetering
––budgetprocessen
––praktisk budgetering
––prognos och uppföljning
■■ Företagets ekonomi
––årsredovisning
––likviditet och soliditet
––självkostnadskalkyl
––bidragskalkyl
■■ Ekonomisk information
––redovisning
––konto- och kodplaner
––bokslut
––rapporter
Utbildningsledare
Martin Krüger
Ekonomi – grundkurs
2 dagar
Datum
8‑9 oktober 2015
Ort
Stockholm
Kursavgift
13 500
30 november ‑ 1 december 2015
Stockholm
13 500
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
27
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGAR
Kredithantering i praktiken
– för dig som snabbt vill veta lite om mycket
Denna utbildning är en bred genomgång av företagets hela
kredithantering från bedömning av ny kund till påminnelse,
uppföljning och betalning, eller obestånd och konkurs. Du får
många praktiska råd för det egna dagliga kreditarbetet.
Mål
Innehåll
Deltagarna ska efter genomgången
utbildning förstå hur företaget i praktiken
kan göra lönsammare kreditförsäljningsaffärer, undvika onödiga kreditförluster
samt stärka kassaflödet
■■ Kreditpolicy – verktygen för riskkontroll och bättre kassaflöde
Deltagare
■■ Vilka säkerheter är praktiskt användbara?
Ekonomichefer, controller, kredithand­
läggare, reskontrapersonal, säljare, inköpare
och nya medarbetare inom kreditområdet.
■■ Varningssignalerna – fånga dem i tid och agera snabbt
Utbildningsledare
Jörgen Boye
■■ Risker vid olika företagsformer – vem är kunden?
■■ Kreditbedömning av företag och privatpersoner. Så gör man!
■■ Konsten att tolka kreditupplysningen
■■ Påminnelse och inkasso
■■ Kundfordringarna och kassaflödet
■■ Så gör framgångsrika företag
■■ Fråga kursledaren – råd i egen arbetssituation
■■ Heltäckande dokumentation/handbok och praktiska tips
■■ Belysande exempel och praktiska erfarenheter
Kredithantering i praktiken
Datum
6 oktober 2015
1 dag
Ort
Stockholm
Kursavgift
5 950
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
28
UC BUSINESS SCHOOL
Anpassade utbildningar
– för dig som vet vad fler än du behöver
Samtliga kurser kan företagsanpassas. Tillsammans med er skräddarsyr vi utbild­ningen
för just ert behov. Med vår erfaren­het av över 600 företags­­­anpassade uppdrag kan vi
special­anpassa utbildningar ur denna katalog eller skapa nya utbild­ningar. Typiskt innehåll
för några vanliga special­anpassade utbildningar:
Bank- och finansanpassade
utbildningar
Kreditutbildning för
kredit- och ekonomipersonal
■■ Hantering och bedömning av säkerheter
■■ Vem är kunden och vilket blir vårt risktagande?
■■ Förmånsrättens betydelse för kreditrisken
■■ Automatiska kreditbeslut
■■ Personbedömning av företagare
■■ Hur tolkas en årsredovisning?
■■ Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder
■■ Hårda och mjuka parametrar vid riskbedömning
■■ Resultatanalys – vad är egentligen rätt resultat?
■■ Early Warning – nya och klassiska varningssignaler
och informationskällor
■■ Så kan du beräkna, simulera och stresstesta
framtidens kassaflöde
■■ Praktisk kreditjuridik och konsten att säkra betalningar
■■ Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna
■■ Kreditbedragarens vanligaste knep
■■ Nya och klassiska varningssignaler – konsten att agera
■■ Konkurs- och obeståndshantering
i rätt tid och på rätt sätt
■■ Åtgärder vid befarat obestånd
■■ Rättsfall vid kreditgivning inom bank och finans
Gemensam utbildning för säljare och
kredit-/ekonomipersonal i kvalitets­
styrd kreditförsäljning
■■ Offensiv kreditstrategi ger större affärer samt
lönsammare och nöjdare kunder
■■ Hur uppnå en optimal samverkan mellan kredit
och sälj?
■■ Så påverkar kredithanteringen företagets kassaflöde
och lönsamhet
■■ Hur hitta nya kunder?
■■ Vem är kunden? Hur bedöma kundens
betalningsförmåga respektive vilja?
■■ Hur uppstår avtal? Vad gäller om avtal saknas?
■■ Kunduppföljning och kvalitetsmätning
■■ Kreditbedragarens vanligaste knep, obestånd och
planerade konkurser
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
29
UC BUSINESS SCHOOL
Kurskalendarium
„„Argumentations- och
förhandlingsteknik...............................................................2 dagar
„„Konkurs- och obeståndshantering..................2 dagar
28-29 september 2015
Stockholm
11 750
19-20 oktober 2015
Stockholm
11 750
26-27 november 2015
Stockholm
11 750
10-11 maj 2016
Stockholm
11 750
14-15 april 2016
Stockholm
11 750
26-27 maj 2016
Stockholm
11 750
„„Att läsa och förstå bokslut........................................2 dagar
„„Konsten att få betalt.........................................................2 dagar
14-15 september 2015
Malmö
11 750
17-18 september 2015
Stockholm
11 750
1-2 oktober 2015
Stockholm
11 750
13-14 oktober 2015
Stockholm
11 750
14-15 december 2015
Stockholm
11 750
21-22 oktober 2015
Göteborg
11 750
7-8 april 2016
Stockholm
11 750
9-10 mars 2016
Stockholm
11 750
19-20 maj 2016
Stockholm
11 750
4-5 april 2016
Stockholm
11 750
23-24 maj 2016
Göteborg
11 750
1-2 juni 2016
Stockholm
11 750
„„Krav och inkasso i bank
och finansbolag........................................................................2 dagar
„„Bokslutsanalys i enskild firma...............................2 dagar
16-17 november 2015
Stockholm
11 750
13-14 juni 2016
Stockholm
Stockholm
Stockholm
11 750
21-22 april 2016
Stockholm
11 750
„„Kreditbedömning och
kredituppföljning...................................................................2 dagar
„„Cash Management och
Working Capital.....................................................................2 dagar
16-17 november 2015
12-13 november 2015
9-10 november 2015
Stockholm
11 750
13 500
7-8 december 2015
Stockholm
11 750
11 750
14-15 mars 2016
Stockholm
11 750
16-17 maj 2016
Stockholm
11 750
„„Ekonomi – grundkurs......................................................2 dagar
8-9 oktober 2015
Stockholm
13 500
30 november-1 december 2015
Stockholm
13 500
„„Kreditgivning till koncerner....................................2 dagar
„„Excel – grundkurs.................................................................2 dagar
1-2 september 2015
Stockholm
10 900
5-6 oktober 2015
Stockholm
10 900
9-10 november 2015
Stockholm
10 900
16-17 december 2015
Stockholm
10 900
10-11 december 2015
Stockholm
12 900
7-8 april 2016
Stockholm
12 900
„„Kredithantering i praktiken.........................................1 dag
6 oktober 2015
Stockholm
5 950
„„Kreditsäkerhetshantering..........................................2 dagar
„„Excel – fortsättningskurs............................................2 dagar
5-6 oktober 2015
Stockholm
11 750
1-2 december 2015
Stockholm
11 750
21-22 september 2015
Stockholm
10 900
11-12 april 2016
Stockholm
11 750
2-3 november 2015
Stockholm
10 900
30-31 maj 2016
Stockholm
11 750
3-4 december 2015
Stockholm
10 900
„„Kund- och kravpsykologi..............................................2 dagar
„„Juridisk grundkurs................................................................6 dagar
9-10 november, 7-8 december 2015
och 11-12 januari 2016
Stockholm
28 000
Stockholm
13 500
2-3 decemberl 2015
Stockholm
10 900
Stockholm
11 750
12-13 maj 2016
Stockholm
11 750
„„Offert och avtal.......................................................................2 dagar
„„Koncernredovisning...........................................................2 dagar
8-9 oktober 2015
19-20 november 2015
2-3 november 2015
Stockholm
13 500
„„Praktisk affärsjuridik........................................................2 dagar
26-27 november 2015
Stockholm
„„Del i Diplomerad Credit Controller
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
30
13 500
UC BUSINESS SCHOOL
„„Praktisk redovisning I......................................................2 dagar
„„Räkenskaps- och företagsanalys.........................2 dagar
29-30 september 2015
Stockholm
11 900
8-9 oktober 2015
Stockholm
11 750
4-5 november 2015
Malmö
11 900
5-6 november 2015
Göteborg
11 750
11-12 november 2015
Stockholm
11 900
12-13 november 2015
Stockholm
11 750
25-26 november 2015
Göteborg
11 900
19-20 april 2016
Stockholm
11 750
15-16 juni 2016
Stockholm
11 750
„„Presentationsteknik – grundkurs.....................2 dagar
8-9 oktober 2015
Stockholm
13 500
1-2 december 2015
Stockholm
13 500
„„Värdering och överlåtelse av företag..........2 dagar
9-10 december 2015
Stockholm
12 900
18-19 april 2016
Stockholm
12 900
Allmänna villkor och anmälan
Utbildningsanmälan
Återbud
Ring 08-600 62 00 för anmälan. Du kan också anmäla dig på
vår hemsida www.ucbs.se, maila, faxa eller posta din anmälan.
E-postadress: [email protected] Fax 08-600 29 50. Har du frågor
om kurserna ring 08-600 62 00 och tala med Vidar Stenberg,
eller Åsa Eklöf.
Lämnar du återbud mellan en och tre veckor före utbildningsstart debiteras 25 procent av utbildningsavgiften. Vid
återbud senare än en vecka före utbildningsstart debiteras
hela utbildningsavgiften. Ordnar du ersättare debiteras inget
extra.
Utbildningsavgifter
Kontakta UC Business School
Samtliga priser i katalogen gäller exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att byta föreläsare.
Kostnaden för tentamen är 895 kronor.
Tentamen är frivillig (hemuppgift).
Telefon: 08-600 62 00
Fax: 08-600 29 50
E-post: [email protected]
Vidar Stenberg
[email protected]
(även mobil 0708-70 17 19),
eller
Åsa Eklöf
[email protected]
Kurslokal och hotell
Stockholm: Kursen äger rum på Företagsuniversitetet i
Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till specialpris,
uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer
CH2005318. Boka på Quality Hotel Globe, tre minuters
promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail
[email protected]
ess S chool
sin
UC Business School
me
Malmö: Kursen äger rum på Radisson Blu Hotel, Östergatan 10
i Malmö. Hotellrum kan bokas till specialpris i samband med
kursdeltagande: ring 040-698 40 00 och uppge vårt kundnummer 64626.
ga
ra
nti
UC B
u
Göteborg: Kursen äger rum på Radisson Blu Hotel Scandinavia,
Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg. Hotellrum kan bokas till
specialpris i samband med kursdeltagande: ring 031-758 50 00
och uppge vårt kundnummer 64626.
d k v al i t et
s
Box 4, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 61 9 tr,
Globen City
Hemsida: www.ucbs.se
Du kan även kontakta någon av UC:s säljare på telefon
08-670 90 00.
För anmälan och mer information, besök vår hemsida www.ucbs.se Alla priser exkl. moms. Med reservation för prisändringar.
31
UC är Sveriges ledande
affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av
marknadens mest kompletta
kreditupplysningar, unika
analyser och effektiva lösningar
kan våra kunder fatta säkra
affärsbeslut. Dessutom erbjuder
vi stöd till sälj- och marknadsfunktioner som vill utveckla
lönsamma kundrelationer
inom såväl konsument- som
företagsmarknaden. UC:s
tjänster används som underlag
till miljontals beslut av såväl
små som stora företag inom
många olika branscher, offentlig
sektor och av privatpersoner.
UC ägs av de svenska
affärsbankerna och våra cirka
300 medarbetare finns i
Stockholm, Göteborg och
Malmö.
UC Business School
Box 4, 121 25 Stockholm Globen
Besöksadress: Arenavägen 61,
Globen City
Telefon: 08-600 62 00
wwww.ucbs.se
Ingår i Företagsuniversitetet
Företagsuniversitetet ägs av Stiftelsen
Kursverksamheten vid Stockholms
Universitetet.