Aktivitetskatalog Timrå Hösten 2015

Aktivitetskatalog
För dig som ordinerar eller ordinerats
Fysisk aktivitet på Recept - FaR®
Timrå kommun
Hösten 2015
Varsågod tag ett ex
Innehållsförteckning
Inledning ....................................................... 3
Hänvisningsnivåer för FaR®…………………...4
Lathunden……….………………………………...5
Nivå 1
FaR®grupper med anpassade aktiviteter och
Kontaktuppgifter till FaR mottagarna…..……………...8
Ordinarie gruppverksamhet …………………..….10
med en innehållsbeskrivning av aktiviteten
Aktiviteter på egen hand…………….…….…..12
2
Inledning
Alla individer bör, helst varje vecka, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst
150 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask
promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den
dagliga mängden eller intensiteten. Aktiviteten bör kompletteras med
muskelstärkande aktiviteter, minst två ggr/vecka. Vilket innebär 30 minuters
aktivitet per dag. Långvarigt stillasittande bör undvikas.
När man ska komma igång och bli mer fysiskt aktiv är det viktigt att man
hittar en aktivitet som man trivs med och tycker är rolig.
I denna aktivitetskatalog presenteras både aktiviteter på egen hand och
aktiviteter i grupp.
Den som fått ordinationen Fysisk aktivitet på recept deltar i aktiviteterna på eget
ansvar och betalar avgiften själv. Högkostnadsskydd gäller inte, men det finns
prova på kort i alla kommuner, har du inte fått ett? Fråga din förskrivare om ett
prova på kort som gäller i din kommun, då har du möjlighet att testa en mängd
aktiviteter kostnadsfritt.
Information om tid, plats eller övriga frågor för de olika aktiviteterna, besvaras
av FaR® mottagarnas kontaktpersoner. Samtliga har kännedom om FaR®,
många har genomgått en FaR®ledarutbildning.
Vi hoppas att du hittar en aktivitet som passar dig.
Har du frågor?
Kontakta Västernorrlands Idrottsförbund
Ingela Asplund
Tfn/mobil
060-59 42 03, 070-109 03 36 (vid sms)
E-post:
[email protected]
Datum: 2015-09-07
Att tänka på vid fysisk aktivitet:




Bära mjuka lediga kläder så man kan röra sig obehindrat.
Välja skor som ger stabilitet och stötdämpning för att minimera risken för skador
Ta med en vattenflaska.
Ta gärna med en liten handduk för att torka bort svett.
3
Hänvisningsnivåer för fysisk aktivitet
Nivå1 – Certifierade FaR mottagare
För den som behöver stöd och hjälp med sin fysiska aktivitet, finns särskilda
anpassade FaR®grupper som leds av certifierade FaR® ledare.
Ledarna har god kunskap om träning och kan motivera dig på din nivå, arbetet
sker ofta i samverkan med närliggande hälsocentralen/vårdcentral.
Kontaktpersonen (och ev. flera av ledarna) har gått en FaR® ledarutbildning –
certifiering.
Ordinarie gruppverksamhet
Aktiviteterna är ordinarie verksamhet men fungerar bra som träning för FaR®deltagare. Varje FaR® mottagare har en kontaktperson som kan informera om
aktivitetens innehåll, träningstider, plats mm.
FaR® mottagarnas kontaktpersoner har kännedom om FaR®, många har
genomgått en utbildning.
Aktiveter på egen hand
Tips på aktiveter du kan göra på egen hand, promenader, simning, skidåkning.
Prova på kort
Ett prova på kort delas ut av förskrivare tillsammans med ett FaR®, med prova
på kortet har du möjlighet att testa en mängd aktiviteter utan kostnad
Max ett kort per ordination av fysisk aktivitet.
4
Lathund
Ordination på fysisk aktivitet
Generell ordination av FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling) och FaR (Fysisk aktivitet på Recept)
Träningsform
Exempel på
aktivitet
Promenader, gå i
trappor,
trädgårdsarbete,
städning
Hur hårt?
Konditionsträning
(K)
Stavgång, jogging,
cykling, simning,
längdskidor,
skridskor, motionsgymnastik/aerobics
/dans, bollsporter,
rodd
Styrketräning
(S)
Rörelser med
kroppen som
motstånd,
gummiband,
vikter,vikt/
motståndsmaskin
Basaktivitet
(B)
Hur
ofta?
Varje
dag
Hur
länge?
Minst 30
min/dag
(10+10+10)
Andfådd, börja lätt,
trappa gradvis upp
tills det känns något
ansträngande till
ansträngande
3-5
dagar/
vecka
20-60 min/
träningsdag
Till muskeltrötthet
för varje övning.
Man ska endast med
svårighet kunna klara
de sista lyften i varje
övning
2-3
dagar/
vecka
8-10
övningar
8-12
repetitioner
i varje
övning.
Varje
övning
minst en
gång
Pratvänlig takt, det
vill säga det känns
lätt till något
ansträngande
Länsnätverket FYSS/FaR®
För mer information:
Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson, [email protected],
Sjukgymnast Kerstin Frænell, [email protected]
Sjukgymnast Gudrun Eriksson, [email protected]
5
Ordination för olika diagnosgrupper enligt FYSS
FYSS – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
Diagnos
(kapitel i
FYSSbok)
Träningsfo
rm
Hur hårt,
ofta och länge?
Råd o tips
Artros
(16)
B, K, S
30 min
(10+10+10)
3 ggr/veckan
6-8 veckor för
effekt.
Måttlig
ansträngning
Smärta i början kräver viss anpassning. Ingen fara
om smärtan avtar efter avslutad träning samt inte
ökar från dag till dag. Använd gärna
smärtlindrande medicin första veckorna. Fysisk
aktivitet är basen i behandlingen av artros. Lagom
belastning stimulerar brosknybildning i leden.
Ökad stabilitet kring leder, minskad vikt och
direkt smärtlindring av muskelarbetet ligger
bakom symtomlindringen av träningen.
Astma
(17)
B, K,S vid
mild astma
(vid svår
astma
minskas
ansträning
s-graden)
B, K, S
30-45 min
2-7 ggr/veckan
(Pratvänlig)
eller
2-5 ggr/veckan
(Andfådd)
Involvera stora muskelgrupper. Rätt medicinerad
har astmatiker samma potential till förbättrad
kondition av träning som icke-astmatiker.
Träning med uppvärmning, långsam ökning av
intensiteten och träna i intervaller är mycket
effektivt för att mildra eller förhindra
andningsbesvär.
Tiden är viktig. 20 min räcker men gärna 30-45
min. Kan vara bra att träna i grupp och med
ledare. Gärna i trevliga ljusa lokaler eller i
dagsljus.
Diabetes
mellitus
(23)
B, K, S
Hjärtsvikt
(26)
B, K, S
Dagligen 30 min
promenad/ cykling
+ 2 ggr/ veckan
intensivare
aktivitet
Lämplig anstr.grad
vid träning av
perifer muskulatur
är något
ansträngande till
mycket anstr.
Hypertoni
(27)
B, K, S
Depressio
n (22)
30 min, 2
ggr/veckan
i minst 9 veckor
Lätt styrketräning bra kombination. Motion är
basen i behandlingen, ökar kroppens känslighet
för insulin.
Promenader, gymnastik, cykling, cykelträning i
kombination med perifer muskelträning med t ex
träningsband (theraband). Det sistnämnda är spec.
lämpligt vid uttalad nedsättning av den fysiska
prestationsförmågan. Lätt till måttlig
ansträngningsgrad liksom lätt till måttlig
andfåddhet är lämplig belastning under
träningspasset.
Undvik extrem hårdkörning. Konditionsträning är
bra men även lättare styrketräning. Kan sänka
trycket med upp till 10/10 mmHg.
30 min, 3-5
ggr/veckan,
(Andfådd) 4-6
månader för
optimal effekt
6
Krans
Kärlssjuk
dom (28)
B, K, S
30-60 min 3-5
ggr/veckan
Aktivitet efter individuell prestationsförmåga.
Syftet är att förbättra konditionen. Viktigt med
uppvärmning och nedvarvning.
Kronisk
obstruktiv
lungsjukd
om-KOL
(29)
B, K, S
30 min, 2
ggr/veckan
Pratvänlig takt –
Andfådd efter
förmåga. Öka
efterhand till 5-7
ggr/vecka
Använd stora muskelgrupper. Gärna intervaller
då detta förbättrar syreupptagningsförmågan,
muskelstyrka och musklernas uthållighet samt
minskad mjölksyrabildning. Mindre behov att
vädra ut koldioxid, minskad andfåddhet ökad
prestationsförmåga. Vid måttlig-grav KOL sker
träning inledningsvis lämpligen under ledning av
sjukgymnast.
Obesitas
(35)
(övervikt
och
fetma)
B, K, S
Börja promenad 20
min/dag (10+10)
Öka, Kondition 4560 min 2-3
pass/vecka
Ta alltid trapporna, livet ut. Kombinera med
kostråd. Individanpassa och öka tid och intensitet
successivt. Konditionsträning 45-60 min 2-3 pass
minskar fettmassan med 1 kg i månaden. Gärna
viktbärande aktiviteter som simning,
vattengymnastik och cykling initialt för bättre
compliance. Grupp- eller parträning kan
stimulera.
Gärna rask promenad. Lägg till något för
musklerna. Styrketräning för äldre kan på två
månader hämta in förlorad muskelstyrka efter ett
par decenniers inaktivitet. För friska äldre innebär
träning låga risker, betydligt lägre än om man inte
tränar. All träning ska påbörjas varsamt så
kroppen får möjlighet att sakta anpassa sig till de
ökade kraven.
Viktigt med regelbunden aktivitet. Var beredd på
mer smärta första tiden. Börja med minst 10 min
per gång i pratvänlig takt. Öka tiden och
intensiteten gradvis. Promenader, jogging,
cykling och simning har bevisat smärtlindrande
effekt.
Återuppta normal fysisk aktivitet, se upp för
”rörelserädsla”. Styrketräningsprogram 1
gång/veckan för ryggens böj- och sträckmuskler
samt nack- och bukmuskler. Promenader gärna
stavgång eller joggning är bra för det flesta. För
en del är simning eller cykling bättre. Viktigt med
en allsidig fysisk aktivitet på fritiden.
Äldre (14) B, K, S
Börja 20 min, 3
ggr/veckan
Viktigt med
aktivitet som ind.
tycker är rolig och
trivs med
Smärta (
43)
B
Kroniska
ryggbesvä
r
(40)
B, K, S
Regelbunden och
kontinuerlig.
Långsamt
stegrande
7
Nivå 1
Särskilt anpassade FaR®aktiviteter
Kontaktuppgifter till FaR mottagarna
Timrå Korpen – Certifierad FaR®mottagare
En ideell förening med flera olika typer av gruppträning som passar alla.
Aktiviteter:
Vattenträning, Seniorvattengympa, Cirkelträning, Core,
Medelgympa, Motionsbingo, gympa for fun
Puls intervall, Spinning
Kontaktperson:
Ann-Kristin Bladh
Adress:
Gymnasievägen 8, 860 30 Sörberge
Telefon:
060-57 65 46(Kansli), 060-57 07 30
070-287 68 10(A-K.B)
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.korpen-timra.se
Etic– Certifierad FaR®mottagare
En friskvårdsanläggning med gym och olika typer av gruppträning.
Där en sjukgymnast hjälper dig vid introduktionstillfället.
Aktiviteter:
Spinning, Senior Mix Core, Core Balance Aerobic
Intervall, Ass and Legs, Hopp och Boll, Upperbody,
H.I.I.T, Kettlebells, Muscle Power, Senior Gympa, Gym,
Intense
Kontaktperson:
Ingela Öhgren
Adress:
Medborgargatan 1, 861 34 Timrå
Telefon:
060-58 05 50, 070-573 17 19
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.etic.nu
Kontakta Ingela för en introduktionsträff för att få stöd
med och hjälp med din träning.
20 % rabatt på tre- och sexmånaders samt årskort.
8
Timrå Simhall
En friskvårdsanläggning med simning, vattengymnastik och med ett lite mindre
gym för styrketräning
Kontaktperson:
Patrik Andersson-Knut
Adress:
Vivstavägen 17, 861 34 Timrå
Telefon:
060-16 32 00 (vxl), 060-16 32 03 (dir),
070-362 88 22
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.timra.se/simhall
20 % rabatt på halv och helårskort, max en gång
Stargym – certifierad FaR mottagare
Kontaktperson:
Stefan Rahm
Bemannade tider måndag, onsdag kl. 17 – 19
Vill du provträna, kom till oss under bemannad tid så får
du låna en tagg från ena dagen till nästa mot en
deposition på 100 kr
Adress:
Köpmangatan 29, Timrå
Telefon:
070-310 16 73
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.stargym.se
Aktiviteter:
Nyckelgym, där du tränar själv
Vill du att någon av FaR® mottagarna ringer upp dig och
berättar mer sin verksamhet och stöttar dig i din fysiska
aktivitet?
Lämna namn och telefonnummer till din vårdcentral, så tar
en/alla FaR®mottagare kontakt med dig.
9
Ordinarie gruppverksamhet
Aktiviteterna som presenteras nedan är ordinarie gruppverksamhet, passar också
dig som fått ett FaR.
Box
Ett tuffare pass för dig som kommit igång med din träning med boxhandskar och
mitsar som redskap. Både styrka och kondition, slag och sparkkombinationer, vi
jobbar igenom hela kroppen. Ej lämpligt om du är ljudkänslig.
Arrangör: Etic
Aerobics
Aerobics är en dansinspirerad träningsform där man med olika
stegkombinationer tränar kondition och koordination. Styrka för armar, ben och
bål ingår i passen. Effektiv konditionsträning.
Arrangör: Etic
Ass and Legs
Intensivt pass både med och utan vikter. Tränar nedre delen av kroppen.
Arrangör: Etic
Gympa/Jympa
Det finns flera olika varianter av gympa/jympa, gemensamt för alla är att man
tränar till musik och blandar så att både kondition och styrkas tränas. I de flesta
fall tränas även rörlighet och passen avslutas med stretching.
• Medelgympa - Vi tränar hela kroppen genom styrka, kondition och
koordination, helt utan redskap. Passet innehåller en del hopp men det går
utmärkt att delta utan att hoppa.
• Seniorgympa/gympa for fun – Blandat gympapass med styrka och kondition,
alla är välkomna
Arrangör: Etic
Korpen Timrå
Pulsintervall
Ett kombipass för kondition, styrka och rörlighet. Intervallerna är högintensiv
med korta pauser. Då man jobbar med styrka och balans.
Arrangör: Korpen Timrå
Spinning/Cykling
Spinning är motionscykling inomhus i grupp till musik. Den enskilda bestämmer
hur hårt hon eller han vill köra genom att reglera motståndet. Effektiv
konditionsträning som ger styrketränande effekt främst på ben och stuss, ett
alternativ för den som inte gillar svåra rörelser, och är dessutom skonsam.
Arrangör: Etic
Korpen Timrå
10
Olika typer av styrketräning i grupp
Att styrketräna i grupp kan vara ett alternativ för den som inte gillar att träna i
gym men som ändå vill fokusera på att träna styrka. Träningen sker till musik
och med en ledare som instruerar och peppar.
 Cirkelträning/Funktionell senior Styrke- och konditionsträning för hela
kroppen, med och utan vikter i stationsform. Passar alla då du får möjlighet till
personlig hjälp med tekniken
• Muscle/ Muscle Power- Styrketräning med hjälp av skivstänger o hantlar
• Core - Enkel styrketräning för ”kärnan” i kroppen - mage, rygg, midja
och höft. Övningar görs på matta, bräda eller boll och du använder din
egen kroppsvikt som motstånd. Core förbättrar din balans och kroppshållning.
 Upperbody- Tränar hela överkroppen, inga ben. Kombineras med fördel med
ett spinningpass som uppvärmning
 Overload Ett styrkepass med många repetitioner för varje muskelgrupp, här
jobbar vi igenom hela kroppen, en muskelgrupp i taget.
 Kettlebells
Funktionell träningsform där du arbetar med en viktkula med handtag. Du
tränar, styrka, uthållighet/kondition, balanssinne, koordination, snabbhet.
Arrangör: Etic
Korpen Timrå
Styrke- och konditionsträning i gym
På gymmet tränar man individuellt och man tränar både styrka och kondition.
Styrka kan tränas med hjälp av maskiner, hantlar, gummiband och/eller med
endast kroppen som motstånd. Vilka maskiner som finns varierar.
Styrketräning ger inte bara starkare muskler utan även många andra positiva
effekter som starkare skelett och bättre hållning.
Arrangör: Etic
Timrå Simhall
Stargym
Vattengymnastik/Seniorvattengymnastik
I vattengymnastik fungerar vattnet som motstånd och du reglerar själv
motståndet genom att minska eller öka intensiteten. Vattengymnastik är ett bra
alternativ för den som är otränad eller rehabiliterande eftersom skaderisken är
minimal. Såväl kondition som styrka tränas på ett skonsamt sätt.
Arrangör: Korpen Timrå
Timrå Kommun Simhall
11
Aktiviteter på egen hand
Den bästa aktiviteten är den som blir av, vill man inte göra det i grupp kan finns
det många aktiviter att göra på egen hand.
Motionsbingo - Söndagar
Längs stigen/rundan hänger det tipsfrågor och bingonummer.
Arrangör: Korpen Timrå
Följande uppgifter är hämtade från kommunens hemsida www.timra.se
Promenad, Stavgång eller jogging
Promenader är kanske den enklaste och naturligaste motionsformen. Gång är
skonsamt mot muskler och leder, och är samtidigt en aktivitet som de allra flesta
kan utföra och kräver minimal utrustning – endast ett par bra skor. När man går
engagerar man stora muskelgrupper framför allt i benen. För den otränade kan
det vara bra att börja med rask gång på slätt underlag, medan den lite mer
tränade bör välja mer kuperad terräng. Att gå i kraftig uppförsbacke engagerar
sätes-, lår- och vadmuskler i större grad, vilket ställer stora krav på de
syretransporterande organen. För den som inte kan springa, men ändå vill ha en
rejäl konditionsträning, är gång på löpband med lutning ett alternativ.
Jämfört med vanlig gång engagerar stavgång fler muskler i kroppen beroende
på att överkroppen används mer aktivt. På så sätt kan pulsen, syreförbrukningen
och energiåtgången ökas, vilket ger god träningseffekt såväl muskulärt som
konditionsmässigt. Dessutom avlastas höft-, knä- och fotleder vid gång i
kuperad terräng om stavar används. Välj en stavlängd som ger bra fäste och en
behaglig pendlingsrörelse. För att få rätt stavlängd kan kroppslängden
multipliceras med 0,7. Ca en decimeter ovanför armbågen. Välj gärna stavar
med reglerbar längd.
Löpning/jogging har en mycket god konditionstränande effekt tack vare att
det engagerar stora muskelgrupper. Löpning kan bedrivas året runt såväl inne
som ute vilket gör aktiviteten lättillgänglig. Nackdelen med löpning är att den
belastar muskler, senor och leder relativt hårt, vilket kan leda till
överbelastnings- och förslitningsskador. Den som börjar löpträna bör tänka på
att skynda långsamt, det vill säga börja med kortare sträckor och gradvis öka
längden på träningsrundan och antalet träningstillfällen per vecka.
Promenader, stavgång och jogga kan man i princip göra vart som helst.
Vill du hitta nya vandringsleder, hälsans stig, strövstigar och strandleder, titta på
Timrå Kommuns hemsida: www.timra.se
12
hittaut.nu
•
•
•
•
•
•
Ett friskvårdsprojekt för alla
Kartan gratis i brevlådan
Tränar både hjärta och hjärna
Rapportering via www.hittaut.nu
Kartan finns på webbplatsen
Priser lottas ut varje månad
Hitta ut är ett sätt att få Timråborna att hitta ut till vackra och spännande platser
som finns i och omkring Timrå, från Timrådalen till Sörberge/Fagervik..
På kartan finns checkpoints i olika svårighetsgrader. Från svarta
(svåra) till gröna (lätta). Varje checkpoint är markerad i naturen med en
hittaut.nu-stolpe och två bokstäver. Ett tiotal checkpoints bedöms vara
tillgänglig för dig som är rullstolsbunden. Du kan använda dig enbart av kartan,
men du kan också ta hjälp av GPS, koordinater kommer att finnas på hemsidan.
När du besökt checkpoints går du in på hemsidan och registrerar vilka bokstäver
som finns på stolpen. Ju fler checkpoints du hittar desto större chans har du att
vinna fina priser.
Alla checkpoints finns beskrivna med svårighetsgrad på hemsidan.
Pågår ca.14 maj – 31 oktober
Hemsida: www.hittaut.nu
Arrangör: Timrå SOK
[email protected], 060-291 39, 070-573 21 85
Naturpass på Åstön
Naturpasset är ett perfekt motionssätt som passar de flesta. Det är kartan som är
ditt "pass" till naturen och orienteringskontrollerna. Samtidigt som du får frisk
luft och motion bidrar aktiviteter som naturpasset till bättre hälsa och ökat
välbefinnande. Du behöver inga förkunskaper och ingen speciell utrustning.
Kläder för utevistelse räcker bra. Men det är klart att en kompass gör det lättare
att hålla reda på vädersträcken.
Arrangör: Timrå SOK
Skid- och friluftsstugor
Vissa av stugorna kan man hyra, i en del går det att övernatta.
Lappstegestugen, Söråker Öppet lördag och söndag under skidsäsong.
Snägdenstugan, Bergeforsen, Timrå SOK stugan vid Timrådalens skidstadion
håller öppet söndag under skidsäsong.
Timrå Korpen stuga, vid Eon Arena, går att hyra.
Motionsspår/ Skidspår
Kultur- och teknikförvaltningen i Timrå Kommun sköter följande skidspår:
Bergeforsens idrottsplats
Elljusspår: 800 m, 1.5 km, 2.5 km, 3.5 km, 5.0 km, 6.5 km.Dagljusspår: 20 km
13
Övrigt: Dagljusspåret går från Bergeforsens IP till Ljustorp. Skidåkning med
hund kopplad i lina är tillåtet tisdagar och torsdagar klockan 20.00- 22.00.
Omklädningsrum finns tillgängligt vardagar klockan 07.00- 16.00 samt måndag,
onsdag och torsdag klockan 18.00-20.00.
Timrå idrottsplats Elljusspår: 2.5 km
Övrigt: En röjd promenad- och joggingslinga är snöröjd parallellt med
skidspåret. Skidåkning med hund kopplad i lina är tillåtet måndagar och
onsdagar klockan 18.00-22.00.
Övriga spår
Skidspår som sköts av föreningar
Timrådalens skidstadion - Timrå SOK, även asfalterad rullskidbana
Söråker - Tynderö IK, Friluftsfrämjandet Hässjö
Ljustorp - Ljustorps IF
Vandringsleder
Kronvägsleden mellan Ljustorps och Indals kyrkor Återställd vandringsled
mellan Ljustorp och Indal. Två rasplatser med vinskydd och grillplats finns.
Mjällådalens dalgång
Cykel
När man cyklar tränas kondition och musklerna i lår och rumpa. Jämfört med
löpning är cykling skonsammare mot lederna och kan vara en bra aktivitet att
börja med om man är otränad.
Simning
Simning är en skonsam aktivitet som tränar hela kroppen och ger effektiv
konditionsträning. Simning passar de flesta och har låg skaderisk. Aktiviteter i
vatten belastar däremot inte skelettet varför personer med benskörhet bör
komplettera med annan aktivitet som tex. styrketräning.
Timrå Kommun, Simhallen
Telefon:
060-16 32 00 (vxl), 060-16 32 03 (dir), 070-362 88 22
Adress:
Vivstavägen 17, 861 34 Timrå
Skridskoåkning
Genom skridskoåkning ökar du din kondition och stärker muskler i lår och
rumpa. Kultur- och teknikförvaltningen i Timrå Kommun sköter följande
isbanor: Bergeforsens IP - belyst sargbana Tallnäs - isbana
Övriga isbanor som sköts av föreningar
Isbana:
Förening:
E.ON Arena och Lill-Strimmahallen
Timrå IK
Se tider för friåkning på www.timraik.se
Söråkers IP
Söråker Bandy
Ljustorp
Ljustorps IF
Timrådalen
Timrådalens Villaförening
14
Kanot
Runt omkring Timrå finns det fina kanotleder att paddla i. Om du vill hyra
kanot, kajat eller kanadensare finns det uthyrare, bland annat:
Bredsjöns vildmark , Ansvarig är Ljustorps IF
Adress:
Lyckeudden 455, 861 93 Ljustorp
Telefon:
070-218 80 69
Hemsida:
www.bredsjon.dinstudio.se/
Epost:
[email protected]
Adress:
Mellberg, PI 3107, 861 93 Ljustorp
Telefon:
060- 821 86, 073- 094 49 44
Hemsida:
www.idrottonline.se
Epost:
[email protected]
Lögdö Bruk´s kanotcentral
Adress:
Lögdövägen 37, 861 92 Bergeforsen
Telefon:
070-556 94 84, 040-42 18 25
Hemsida:
www.logdokanot.se/
Epost:
[email protected]
Kanotstadion
Sköts av Fagerviks Kanotklubb vid Bergeforsparken Tfn. 076-808 42 02
15
”Den som tror att de inte har
tid för fysisk aktivitet måste
förr eller senare avsätta tid
för sjukdom”
Dr. Edward Stanely, 1826 – 1893
16