Studiebesök hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik

Bandvagn BvS10 är ett amfibiskt terrängfordon från BAE Systems Hägglunds AB. Svenska
försvarets benämning av fordonet är bandvagn 410. I försvarsmakten finns i dag drygt 150
exemplar av fordonet. Foto från BAE Systems Hägglunds AB arkiv.
Studiebesök hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
Den 8 oktober gjorde I 21 Kamratförening ett studiebesök hos BAE Systems Hägglunds AB i
Gullänget Örnsköldsvik. BAE Systems Hägglunds AB, är en av Örnsköldsviks större arbetsgivare
och en världsledande tillverkare av splitterskyddade bandvagnar och stridsfordon.
Exakt på sekunden, klockan 0930, hälsades vi, vid entrén till BAE Systems Hägglunds AB,
välkomna av vår värd, affärsutvecklare Per Kjelltoft. Per var fram till nedläggningen av garnisonen
i Sollefteå officer vid NB 21 med placering på ett Norrlandsskyttekompani.
Efter en säkerhetskontroll förde Per oss till ett konferensrum där vi möttes av tre tidigare regementskamrater. Det var tekniska officerarna Göran Andersson och Lennart Jonsson samt Tomas
Wiberg. Tomas var precis som Per under sin tid på I 21 truppofficer med placering på ett
Norrlandsskyttekompani.
Första punkt på programmet var en företagspresentation som hölls av Per Kjelltoft. Av hans genomgång framgick bland annat:
att BAE Systems är en av världens ledande försvarsmaterielkoncerner
att företaget har har omkring 88 000 anställda i hela världen
att företaget levererar ett komplett utbud av produkter och tjänster för flygstridskrafter,
arméförband och marina styrkor
att man även tillhandahåller elektronik, säkerhets- och IT-lösningar samt supporttjänster
att BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik främst arbetar med utveckling och tillverkning
av militära fordon till kunder i hela världen
att deras främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon,
stöd och support
Nästa punkt på programmet en rundvandring på 90 minuter i de jättestora tillverkningshallarna. Den
inleddes med en omfattande säkerhetsgenomgång. Utrustade med skyddsglasögon och gula besöksvästar vallades vi sakkunnigt runt av Per, Göran och Lennart. Det var mycket intressant att få följa
fordonens utveckling från plåt i ena änden av hallarna tills de färdiga fordonen på egna band rullade
ut i den andra änden. Kul var att några av oss besökare bland företagets montörer träffade på några
som gjort sin värnplikt på kompanier där vi hade tjänstgjort.
Efter lunch åkte vi till BAE:s testbana i Nordanås för en demonstration av några av företagets
fordon. Nordanås ligger drygt en halvmil utanför Örnsköldsvik längs vägen mot Björna.
Combat Vehicle 90 eller som det heter på svenska Stridsfordon 90 var ett av de fordon som
förevisades. Fordonet är en pansarskyttevagn. I det svenska utförandet är det utrustat med med en
Bofors 40 mm automatkanon, 7, 62 mm kulspruta och sex rökkastare . Besättningen utgörs av
vagnschef, skytt och förare. I fordonets transportutrymme finns plats för 7 soldater. För uppsutten
strid eller observation finns för skyttesoldaterna två stycken stridsluckor på bakpansaret. På
varje sida av vagnen finns fästen för kulspruta. Vagnen har en Scania V8 motor och en
automatväxellåda. Foto från BAE Systems Hägglunds AB arkiv.
Över 1000 stridsfordon 90 har tillverkats i olika varianter. I svenska försvaret finns över 500 vagnar
i olika varianter. Fordonet har exporterats till Norge, Finland, Schweiz, Nederländerna och Danmark. Stridsfordon 90 har använts i strid av svenska FN-förband i Liberia 2004 och i Afghanistan
av norska International Security Assistance Force (ISAF) förband 2007 och svenska ISAF-förband
2009.
Som avslutning på dagen visades företagets nya bandvagn Beowulf. Lastförmågan är 8 ton och
fordonet har plats för 14 personer. Beowulf baseras på drivtekniken i fordonsfamiljen BvS10.
Foto från BAE Systems Hägglunds AB arkiv.
På YouTube finns flera intressanta filmer om BAE Systems Hägglunds AB: s fordon:
CV90 Armadillo
http://youtu.be/SHjlEVHhI7s
CV9035DK Danska CV90 under skjutövning i Afghanistan.
https://youtu.be/vC0zbdd_P4I
CV90 mobilitet. En något äldre film som visar skillnaden mellan Bradley och CV90 i snö.
https://youtu.be/HAsR7m1wXM0
BvS10.
https://youtu.be/bhYf5rZr-Jw
BvS10 Beowulf Ersättaren till bv206.
https://youtu.be/63BI04woP0Q
Besökare från Västernorrlands regementes Kamratförening tillsammans med BAE Systems
Hägglunds AB: s personal framför ett stridsfordon 90 på testbana i Nordanås. Tredje man från
vänster är värden för besöket Per Kjelltoft. Till höger om honom ses hans arbetskamrater
Lennart Jonsson och Göran Andersson.
Pålitlig, Innovativ och Djärv är BAE Systems Hägglunds AB: s ledord. Ord vars innebörd
dagens studiebesök verkligen levt upp till. Västernorrlands Regementes Kamratförening
framför till BAE Systems Hägglunds AB ett stor tack för ett suveränt bemötande och ett
mycket intressant program.