program 2015 - Åkersberga Trädgårdssällskap

PROGRAM 2015
Visningsträdgård
Föredrag
Trädgårdsbesök
Resor
Marknader
Studiecirklar
Barnens trädgård
Hemsida:
www.abts.se
Facebook:
Åkersberga Trädgårdssällskap
Länsmansgården
2
Välkomna till en upprustad visningsträdgård
Som många av er redan vet blev vi för två år sedan beviljade ekonomiska medel av
Arvsfonden. Vi fick pengar till att utveckla vår visningsträdgård för barn och rörelsehindrade. Nu har vi genomfört Arvsfondsprojektet. Ni som inte besökt Länsmansgården på länge rekommenderas därför ett besök för att beskåda alla nyheter.
Till vår stora glädje vann vi under 2014 Blå Vågen-stipendiet. Vi ser det som ett erkännande av vårt arbete med visningsträdgården och vår nya satsning på barnverksamhet. Visningsträdgården har besökts av många sedan 1999, både här hemifrån
men också av långväga gäster.
Låt oss hoppas att vår visningsträdgård framöver
kommer att användas som ”ett klassrum utomhus”
av kommunens skolor och förskolor. Vi hoppas också
att våra medlemmars barn och alla intresserade
kommuninnevånare får en plats för lärande och möjlighet att njuta av vår trädgård och därmed vill fortsätta vara eller bli medlemmar hos oss.
Välkomna till 2015
Lennart Froby
Ordförande
KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2015
med Åkersberga Trädgårdssällskap tisdag 10 mars på restaurang Solbrännan. Se vidare s. 3.
STYRELSE
Ordförande.: Lennart Froby, 070 - 424 24 36, [email protected]
Vice ordförande.: Lisa Kristoffersson, 073 - 036 04 57, [email protected]
Kassör: Marianne Åhlén, 08 - 540 658 89, [email protected]
Sekreterare: Margareta Engardt, 070 - 540 23 21, [email protected]
Ledamot: Göran Eriksson, 08 - 540 606 32, [email protected]
Ledamot: Ingalill Tauson , 070 - 781 78 33, [email protected]
Suppleant: Ulla Eklundh, 076 - 289 96 86, [email protected]
Suppleant: Margaretha Nilsson, 070 - 712 80 78, [email protected]
,
GRUPPLEDARE FÖR STUDIE- OCH ARBETSGRUPPERNA PÅ VISNINGSTRÄDGÅRDEN
Köksträdgården: Kerstin Berg, 08 - 540 619 42
Örtagården: Åke Strid, 08 - 540 229 33
Annueller: Ami Morin, 08 - 540 665 65
Rosor: Ingalill Tauson, 070 - 781 78 33
Perenner: Margareta Engardt, 070 - 540 23 21
Barnens trädgård: Lennart Froby, 070 - 424 24 36
Dahliagruppen: Margaretha Nilsson, 070 - 712 80 78
3
PROGRAM 2015
Måndag 26 januari kl. 18.30. Åkersberga bibliotek.
Inte bara honung. Filmkväll (90 minuter). Under de senaste fem åren har miljontals bin
dött utan att någon kan förklara orsaken. Över en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är
beroende av binas pollinering. Filmen tar oss med på en resa till biodlare för att ta reda på
på varför bina dör. Frågestund efter filmen. Medlemskap i någon av de arrangerande föreningarna krävs. Kan tecknas på mötet. Åkersberga Trädgårdssällskap i samarr. med Österåkers
Biodlarförening, Naturskyddsföreningen och Biblioteket. Margareta Engardt 070 - 540 23 21.
Tisdag 17 februari kl. 18.30 – 20.30. Åkersberga bibliotek.
Frökväll. Presentation av årets frönyheter, växtbelysning, förkultivering, kallbänksodling. Samarr. med Biblioteket och Vuxenskolan. Göran Eriksson 08 - 540 606 32.
Tisdag 10 mars kl. 18.30. Restaurant Solbrännan.
Årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte. Mat serveras kl. 18.30 (kött, fisk). Subventionerat pris, exklusive dricka,
100 kr p/p. Årsmötesförhandlingar kl. 19.30. Lotteri. Anmälan (mat) till Ingalill Tauson (070 - 781 78 33,
[email protected], ) senast den 6 mars. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Torsdag – söndag 26 – 29 mars. Vi tipsar om Sommarsalong på Trädgårdsmässan i Älvsjö. Se Hemträdgården
nr. 1, 2015 (rabattkupong). Marianne Åhlén 08 - 540 658 89.
Tisdag 31 mars. Sista anmälningsdag för bussresan till Dalarna 14 aug (se nedan).
Tisdag 14 april kl. 18.30 – 20.30. Åkersberga bibliotek.
Rosor. Föredrag av Henrik Morin, bl.a. biträdande projektledare för rosuppropet inom Pro-
Agatha
grammet för odlad mångfald (POM http://www.pom.info/ros/kontakt.htm). POM har länge
inventerat, beskrivit och bevarat det svenska roskulturarvet. Mellan 2005 och 2010 letade
ett 100-tal inventerare upp äldre kulturrosor. Projektet är inne i sin slutfas med att välja ut
rosor för bevarande och återintroduktion. Henrik Morin berättar om odlingsvärda rosor med
lång odlingshistoria och som är av intresse för vår tids trädgårdar. Bland annat presenteras
spännande rosor från landskapen på östkusten och kring Mälaren. Samarr. med Vuxenskolan
och Biblioteket. Margaretha Nilsson 070 - 712 80 78.
Lördag 25 april kl. 10. Visningsträdgården.
Vårstädning. Alla är välkomna att hjälpa till. Föreningen bjuder på lättare förtäring.
Tisdag 19 maj kl. 18. Ängsholmen.
Gammelekar och vårblommor. Samling vid Östra Ryds kyrka. Möjlighet till tåg
från Åkersberga 17.10 till Rydbo och sedan buss 629 mot Åkersberga till Östra
Ryds kyrka, 600 m promenad. Tag med kvällsfika för avslutning vid stranden.
Samarr. med Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan. Åke Strid 08 - 540 229 33.
Lördag 23 maj kl. 12 – 15. Länsmansgården.
Vårmarknad. Försäljning av växter och honung. Medlemmar säljer egna växter. Lotteri. Musikunderhållning.
Samarr. med Österåkers Konstförening.
Söndag 31 maj kl. 13 – 15. Visningsträdgården.
Barnens trädgårdsdag. Plantera en fjärilsrestaurang. Vilka blommor tycker bina om? Blommor, pollinering.
Nedbrytning av ”skräp”. Tipspromenad. Tag med en vuxen och fika. Naturskyddsföreningens natursnokar i
samarr. med ÅTS. Linda Wirén 076 - 421 20 34, [email protected], Margaretha Nilsson 070 - 712 80 78.
Söndag 31 maj. Vi tipsar om resa till Ängsö nationalpark med m/s Rödlöga. Info och anmälan: Trälhavets Rederi
AB (08 - 540 609 09).
Tisdag 2 juni kl. 18. Visningsträdgården.
Upplands geologi. Geolog Åke Johansson från Naturhistoriska riksmuseet berättar om och demonstrerar bergarter i anslutning till vår utställning. Kaffeservering. Samarr. med Vuxenskolan. Åke Strid 08 - 540 229 33.
Juni – aug. Besök i närliggande trädgårdar. Se anslagstavlan i Visningsträdgården, Hemsidan och gruppmail.
Har du något förslag så kontakta Margareta Engardt 070 - 540 23 21.
4
Söndag den 14 juni kl. 11. Ekbacken.
De vilda blommornas dag. Nordens officiella, årliga blomstervandring då vi får lära oss något om vilda växter i
vår närhet. Vi startar i Ekbacken och vandrar sedan över till Röllingby backar. Tid för fikarast. Samling vid Ekbackens parkering. Samarr. med Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan. Åke Strid 08 – 540 229 33
Fredag – söndag 14 - 16 aug. Resa till Dalarna.
Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte. Föreningen bjuder på bussresa för ÅTS-medlemmar, som
själva får ordna med anmälningsavgift och logi. Mer info i Hemträdgården nr. 1 och 2, 2015. Anmälan till bussresan senast sista mars till Lisa Kristoffersson 073 - 036 04 57, [email protected] Samarr. med Vuxenskolan.
Söndag 30 aug. Kanalens dag.
Vi visar skördeprodukter från Visningsträdgården och informerar om Åkersberga
Trädgårdssällskap (ÅTS). Kerstin Berg 08 - 540 619 42.
Lördag 5 sept. kl. 10.30 – 12. Visningsträdgården.
Natursnokar. Naturskyddsföreningens natursnokar följer upp aktiviteten från
Den 31 maj. Skörd. Vad trivdes bäst i pallkragarna? Hur har ”skräpet” brutits
ner? Tag med en vuxen och fika. Naturskyddsföreningens natursnokar i samarr. med ÅTS och Vuxenskolan. Linda Wirén 076 - 421 20 34,
[email protected], Margaretha Nilsson, 070 - 712 80 78.
Lördag 5 sept. kl. 12 – 15. Länsmansgården.
Höstmarknad. Skördefest med tillfälle att handla grönsaker, rotfrukter, perenner, honung, snittblommor. Lotteri. Barnaktiviteter. Samarr. med Konstföreningen, Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan.
Söndag 27 sept. kl. 10 – 14. Utflykt.
Svamputflykt. Under ledning av Åke Strid letar vi svamp i någon lämplig skog. Samling vid
Länsmansgården för samåkning. Passande kläder, korg, svampbok och matsäck. Samarr. med
Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan. Åke Strid 08 - 540 229 33.
Lördag 3 okt. kl. 12 – 15. Visningsträdgården.
Äpplets dag och försäljning av blomsterlökar. Inbjudna pomologer
sortbestämmer äppelsorter. Tag med 3 – 5 äpplen av varje sort (10 kr
per sort). Äppelutställning samt avsmakning och försäljning av äppelprodukter. Jenny Wik
Norling säljer lökar i växthuset (www.fron-och-sant.se). Jan Åhlén 08 - 540 658 89.
Lördag 17 okt. kl. 10. Visningsträdgården.
Höststädning. Föreningen bjuder på lättare förtäring. Alla medlemmar välkomna.
Tisdag 3 nov. kl. 18.30 – 20.30. Åkersberga bibliotek.
Omställning – varför och till vad? Pella Thiel från Omställningsverket berättar om arbetet för hälsosamma
lokalsamhällen som fungerar utan fossila bränslen och varför ekonomiska och ekologiska kriser vi upplever ställer krav på ett djupare omtänkande. (www.omställning.net). Samarr. med Naturskyddsföreningen, Vuxenskolan
och Biblioteket. Christina Lundin 070 – 556 70 41, [email protected]
Onsdag 11 nov. kl. 18.30 – 20.30. Åkersberga bibliotek.
Permakultur och urban utveckling. Permakultur används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och
samtidigt återuppbygga naturens resurser. Maria Svennbeck berättar om hur detta skapar goda odlingsmöjligheter för att nå en hållbar utveckling. Samarr. med Naturskyddsföreningen, Vuxenskolan och Biblioteket.
Christina Lundin 070 – 556 70 41, [email protected]
Måndag 23 nov. kl. 18.30 – 20.30. Åkersberga bibliotek.
Där ingen kunde tro att något kunde gro – en trädgårdspärla på norska västkusten. Riksförbundet
Svensk Trädgårds förbundsdirektör Inger Ekrem berättar och visar bilder från en vacker norsk
trädgård. Samarr. med Vuxenskolan och Biblioteket.
Marianne Åhlén 08
- 540 658 89.
Lördag söndag 12 – 13 dec. kl. 11 – 16. Länsmansgården.
Julmarknad. Försäljning av hemmagjorda julkransar och julgrupper. Honung
och glögg. Lotteri och loppmarknad. Ingalill Tauson 070 - 781 78 33.
Att plantera en blomma är att tro på morgondagen.