Ja till telemast – efter fem års strid

12 MITT I VÄRMDÖ. TISDAG 21 APRIL 2015
nyheter
Däckskifte • Däckhotell • Balansering •Nyförsäljning • Omläggning
Ja till telemast –
efter fem års strid
l Värmdö vände om 30-metersmast
Telia Sonera vill
bygga en 30 meter
hög mobilmast i
Jungfruskär, men de
boende säger nej.
Nu kan bolaget få
tillstånd – efter fem
års överklagande.
I snart fem år har tvisten
mellan Telia Sonera, Värmdö kommun, länsstyrelsen
och boende i området kring
ön Kuggmaren pågått.
Allt handlar om en mobilmast som telebolaget ansökte om att få sätta upp
2010. Den ville de placera
på ön Kuggmaren, mitt i det
välbesökta naturreservatet
Jungfruskär.
Både Värmdö kommun
och länsstyrelsen sa nej och
hänvisade till att området
omfattades av strandskyddet.
telebolaget om
strandskyddsdispens, fick
ja, och minskade även mastens höjd från 36 till 30 meter.
Då ansökte
Sedan dess har platsens
lämplighet prövats flera
gånger och ärendet har varit uppe i Nacka tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen,
Svea hovrätt och Mark- och
miljööverdomstolen.
Kort efter att Telia Sonera överklagat frågan första gången började boende i området engagera sig.
Många säger tydligt nej till
masten och menar att den
skulle störa utsikten, men
också inverka i landskapsbilden och störa fågellivet.
Ny telemast
NÄMDÖ
Kuggmaren ligger
i reservatet Jungfruskär.
VÅNÖ
Men nu har både länsstyrelsen och Värmdö kommun svängt.
På sitt senaste möte skickade bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden
en
skrivelse till mark- och
miljö­överdomstolen där de
vill bevilja bygglov. De skriver samtidigt att det vinstdrivande bolaget Telia inte
skulle anlägga master i onödan och att den därför behövs.
– Många ser fram emot
masten. Det skapar möjlighet för alla att få bra uppkoppling. Vi anser därför att
allmänintresset för masten
väger tyngre än den kritik
som framförs att landskapsbilden förstörs, säger Deshira Flankör (M), ordförande
i nämnden.
Ärendet ligger nu hos
markoch
miljööverdomstolen, där slutgiltigt
beslut fattas.
DrOP-IN
Däckskifte
öPPet alla
DaGar
I GustavsBerG Byt däck vid Coop Forum!
Gustavsbergsvägen 34, Gustavsberg • Öppet: mån–tor 8–21, fre 8–20, lör–sön 9–18
I MölNvIk
Byt däck på Willys!
Fenixväg 8, Gustavsberg • Öppet: mån–tor 8–21, fre 8–20, lör–sön 9–18
I Nacka
Byt däck vid ICA Maxi!
Per Hallströms väg 15, Nacka • Öppet: mån–tor 8–22, fre 8–20, lör–sön 8–19
Däckskifte 299 kr
Balansering 75 kr/hjul
l  Ida Leveby Andersson
[email protected]
tel 550 554 15
Däckhotell 850 kr inkl. skifte
www.dackskiftarna.se
GRATTIS!
A
Y
N
5
9ANLEDNINGAR ATT
.
S
S
O
S
O
TANKA H
Nu växer vi och snart kan vi erbjuda drygt 230 stationer att tanka på från norr till söder.
För mer information om var våra nya stationer ligger, gå in på ingo.se.