Ada tar strid mot sopberget

Torsdag 5 mars 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Trafiknytt
NY Från i kväll klockan
20.00 till klockan
04.00 går det ingen spårvagnstrafik mellan Svingeln
och Ullevi norra i riktning mot
Centralstationen och Ullevi
södra. Spårvagnstrafiken
går i stället via snabbspåret
efter Olskrokstorget. Detta
berör linjerna 1, 3, 6 och 8
och enbart i denna riktning.
Ersättningsbuss 1 E kör
Olskrokstorget–Svingeln–Ullevi norra (tillfällig hållplats på
Folkungagatan)–Centralstationen. Tänk på att resenärer
från hållplats Svingeln och
Ullevi norra som ska vidare
med linje 6 och 8 mot Ullevi
södra och Korsvägen får byta
mellan buss och spårvagn vid
Centralstationen.
Gratis wifi på
resecentrum
Från och med mitten av mars
inför Västtrafik gratis wifi på
resecentrum över hela regionen.
Detta för att skapa bekvämare
bytesplatser och bättre service.
Under sommaren 2013 installerade Västtrafik gratis wifi på prov på
Mölndal station, Mölnlycke resecentrum och Nils Ericsonterminalen.
Responsen var mycket positiv och
provmånaderna visade att många
kunder utnyttjade tjänsten. Nu tas
nästa steg i utvecklingen då Västtrafik, tillsammans med leverantören
The Cloud, inför gratis wifi på 17
resecentrum och stationer över hela
regionen.
Hur går det till rent praktiskt?
•Sök upp det trådlösa nätverket
(_Access Västtrafik) i mobilen.
•Logga in genom att registrera din
e-postadress.
•Surfa fritt!
Nästa gång du loggar in på samma
resecentrum behöver inte e-postadressen anges igen.
Ada tar strid mot sopberget
Antar tuffa utmaningen att bli sopfri – följ kampen på nätet
Under mars månad har Ulrika
Naezer alias Avfallsfria Ada
antagit GreenhackGBG:s extrema avfallutmaning som går
ut på att inte lämna en enda
sopa efter sig.
DAGENS RESENÄR
Ulrika Naezer är kommunikatör
på kretslopp och vatten inom Göteborgs stad. Hon ska bli en biggest
loser inom avfall. Målet är att leva
på ungefär samma sätt som vanligt,
med samma näringsintag, fritidssysselsättningar och nöjen men
undvika att producera något annat
än matavfall.
– Matrester som potatisskal
och fiskrens är okej, men i övrigt
ska jag försöka att inte lämna efter mig något skräp. Det svåraste
blir att undvika alla förpackningar när det gäller matvaror som till
exempel mjölk. Jag ska försöka
köpa så mycket som möjligt över
disk hos mindre handlare och ha
med egna förpackningar och påsar eftersom jag inte kan köpa
produkter som genererar avfall.
I övrigt gäller det att återanvända, laga eller skapa nytt.
Ulrika kommer att blogga, skriva inlägg på Facebook och lägga
upp bilder på Instagram om sin
sopfria månad och berätta hur hon
gör för att lösa olika situationer.
– Jag tar gärna emot tips från
allmänheten och hoppas att fler
antar utmaningen om att bli så avfallsfria som möjligt under mars.
För 100 år sedan hade varje
svensk cirka 50 kilo sopor per år.
Förra året hade göteborgarna 400
kilo sopor per person. Den privata
konsumtionen och dess avfall
SKA INSPIRERA
• GreenhackGBG är Göteborgs
stads satsning för att inspirera till
ett grönare, hälsosammare och
rikare liv. Anta utmaningar för en
klimatsmart livsstil, dela med dig
av idéer och bilder och interagera
med andra på webbplatsen
greenhackgbg.se.
• Att vara med är gratis. Man kan
även delta i utlottningar och
seminarier, event och andra
aktiviteter.
• GreenhackGBG är ett samarbete inom Göteborgs stad mellan
miljöförvaltningen, kretslopp och
vatten, konsument- och medborgarservice samt stadsdelsförvaltningar. GreenhackGBG har
även stöd från Västra Götalandsregionen.
står i dag för 40 procent av våra
klimatutsläpp.
– Göteborgarna har dock blivit
bättre på att sopsortera. De senaste
åren har mängden avfall minskat.
För dem som inte är redo att
anta denna extrema utmaning
kommer det att finnas lättare
uppmaningar och tips på GreenhackGBG. Det kan handla om att
säga Nej tack till reklam, undvika
engångsmaterial och laga kläder,
cyklar och annat som går sönder.
Det bjuds också in till möten,
diskussioner och debatter om avfall och förpackningar under hela
månaden.
– Vi kommer även att uppmuntra butikerna i Göteborg att tävla
om att ta fram den mest avfallssnåla matkassen.
TEXT OCH FOTO: ERICA HOLM
Ritglada barn tecknar
kollektivtrafiken
Är du barn eller ungdom som gillar kollektivtrafiken och att åka buss, spårvagn,
tåg eller båt?
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Gillar du även att rita? Plingsidan söker teckningar med anknytning till kollektivtrafiken.
Rita något från en buss- eller spårvagnsresa du varit med om, ditt favoritfordon eller kanske hur du tror
att kollektivtrafiken kommer att se ut i framtiden.
Om du vill ta chansen att få din teckning publicerad
på Plingsidan så skicka den till Plings teckning,
Västtrafik, Box 405, 401 26 Göteborg.
Ange också förnamn, ålder och vad bilden föreställer.
Lova är 8 år och bor i Åsa. Hon har ritat när hon reser med skolbuss 747 med sin storasyster Ella och de andra barnen. Lova
tycker att det är jätteroligt att åka buss, spårvagn och tåg.
Hon tycker att de som kör bussarna är så bussiga och snälla.
ULRIKA NAEZER
...alias ”Avfallsfria Ada”.
Ålder: 45 år.
Bor: Majorna.
Yrke: Kommunikatör på kretslopp
och vatten inom Göteborgs stad.
Färdsätt: Cykel och kollektivt.
Intressen: Allt som inte ger avfall.
Dans, sång, musikspelande, träning
och umgänge.
Läser: Välfärd utan tillväxt av Tim
Jackson.
Lyssnar på: Flamenco, jazz och P1.