Dags att ta strid för ökad

DECEMBER 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH
ÄR PERSONLIG
MEDICIN VÅR
RÄDDNING?
NYA TJÄNSTER PÅ
IRLANDS APOTEK
TANDLÄKAREN
SOM BYGGDE SIN
DRÖMKLINIK
Dags att ta strid för ökad
RESPEKT
FARMACEUTER HALKAR EFTER I BÅDE LÖN OCH STATUS.
AGNETA DORUP VISAR VÄGEN MOT YRKETS NYA ROLLER.
Echinaforce® – när förkylningen
slår till igen och igen….
Anledningen till att du blir förkyld igen och igen
är att ett förkylningsvirus ständigt förändras.
Kroppen blir lurad och immunförsvaret aktiveras
ofta försent. Symtomen bryter ut.
Därför utvecklade hälsopionjären A. Vogel Echinaforce.
SPRIDER SIG SNABBT
Virus attackerar via näsa och
mun varifrån det snabbt tränger
in i kroppens celler, fortplantar
sig och sprider sig. Inom 1-2
dygn har förkylningen brutit ut.
Black Elks kraftfulla echinacea. Resultatet upplever du
i Echinaforce – frisk, kraftfull
men milt brännande. Just den
smak indianerna sökte.
BLACK ELKS
ECHINACEA FRÖ
Givetvis
färskt extraherad och
ekologiskt odlad.
En förkylning startar med ett virusan-
Kanske är det därför som
Echinaforce idag är ett av
världens mest använda traditionellt växtbaserade läkemedel vid förkylning. Dessutom kvalitets- och säkerhetsgranskat av Läkemedelsverket
i Uppsala.
grepp i näsa, mun och svalg. Genom
Det är därför som det är
att ta Echinaforce tidigt kan symtomen
viktigt att sätta in Echinalindras redan i inledningsskedet
force snabbt, innan viruset
– förkylningen får inte fäste.
hunnit få fäste. Det är nämligen då det är lättast att dämpa symtomen.
Nu vet du varför du kan lita på Echinaforce
när förkylningen slår till.
En bra anledning till att alltid ha Echinaforce i
medicinskåpet - precis som huvudvärkstabletter.
Pionjär inom naturlig
Eller hur?
hälsa - sedan 1923
BEN BLACK ELK
HÄRSTAMMAR FRÅN
INDIANERNA
Alfred Vogel, hälsopionjär
och forskare, förvärvade sin
kunskap om echinacea från
indianhövdingen Ben Black
Elk på 1950-talet.
Hälften av alla män över 60 år upplever
problem med urinträngningar och nattliga toalettbesök. Symtom som oftast
orsakas av en jobbig men ofarlig sjukdom – godartad prostataförstoring.
Förklaringen är lika enkel som lösningen kan vara. När prostatan svullnar
trycker den på urinblåsan, urinröret och
sädesledaren. Tömningen försvåras och
strålen blir svagare.
Och trots att lösningen kan vara enkel är
7 av 10 män fortfarande obehandlade.
Därför finns Sabamin – ett väl beprövat,
helt naturligt växtbaserat läkemedel.
Växtbaserat läkemedel
NATURLIG med lång väletablerad
användning.
VALET AV ECHINACEA
Black Elk lärde Vogel att använda hela plantan,
alltså även roten. Likaså att tillreda extraktet
av färsk echinacea. Men det allra viktigaste var
att bara använda plantor med kraftfull och milt
brännande smak.
RESULTATET - ECHINAFORCE
Det var denna kunskap som Alfred Vogel tog
med sig hem – tillsammans med frön från
Nattliga
toalettbesök &
störd sömn
TRYGG
Godkänd av
Läkemedelsverket.
ENKEL
En kapsel
per dag
quality
CIRKA 5:PER DAG
FÖRKYLNINGENS FIENDE
Ekologiskt odlad • Färskt extraherad • Väl beprövad
SÄLJS AV UTBILDAD PERSONAL I ALLA HÄLSOKOSTBUTIKER. DESSUTOM I APOTEK HJÄRTAT OCH LLOYDS APOTEK
Echinaforce är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning. Om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling av utbruten förkylning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas. Rekommenderas inte till barn under 12 år eller
vid graviditet och amning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig
användning. Läs bipacksedeln innan användning. Echinaforce marknadsförs av Svenska Bioforce AB, tel: 046-234700, www.avogel.se
CIRKA 6:PER DAG
Sabamin är ett växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, exempelvis
nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Om besvären kvarstår eller
förvärras efter 6 månader kontakta läkare för förnyad bedömning.
Läs bipacksedeln innan användning. Marknadsförs av Svenska
Bioforce ab, 046-234700. www.avogel.se
FARMACI & HÄLSA | INNEHÅLL
INBLICK
4 NYHETER
Skönhetskoncept väcker oro, lång väntan på databas, Losec till matbutiker, ApoEx växer i
sjukvården och Ernesto spås bli blockbuster.
12TJÄNSTEBOOM I DUBLIN
Nya tjänster ska få Irlands apotek på fötter igen. Välkommen till
din branschexpert
Inblick bevakar aktualiteter
och trender i farmaci- och
hälsobranschen och de
utmaningar du som jobbar
inom området möter. Här
kan du läsa om ­kollegor,
besöka arbets­platser och
få svar på frågorna som
hjälper dig att växa. Har vi
tagit fel på vilken bransch
du arbetar i? Då byter du
enkelt genom att logga in
på unionen.se.
BRANSCH
DECEMBER 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN
ÄR PERSONLIG
MEDICIN VÅR
RÄDDNING?
FOTO Jonny Lindh
NYA TJÄNSTER PÅ
IRLANDS APOTEK
TANDLÄKAREN
SOM BYGGDE SIN
DRÖMKLINIK
10 STOPP MOT SUGET
Nytt svenskt läkemedel mot alkoholberoende.
Vi besöker Anna Dahlgren på Boots som hjälper till med allt från vaccinationer till cancerråd.
14
14 APOTEKARENS NYA ROLL
10
Allt fler sjuka får skräddarsydda läkemedel. Personlig medicin kan bli nästa revolution.
22 EXPERT PÅ LUFTVÄGAR
Vad gör en klinisk specialist? Carl-Fredrik Paleus berättar om ett yrke som saknar raka vägar.
Peter Troberg satsade allt på att bygga upp
sin drömklinik. Nu är den en av landets mest moderna och populära. Följ med till Nyköping.
FARMACEUTER HALKAR EFTER I BÅDE LÖN OCH STATUS.
AGNETA DORUP VISAR VÄGEN MOT YRKETS NYA ROLLER.
2015-11-06 14:34
1
28 FÖRDEL UNIONEN
Vässa ditt cv, pusha på din utveckling och fina rabatter på både skidåkning och julklappar.
Ansvarig utgivare
Fredrik Nilsson, Unionen
Projektansvarig
Mikael Sundström
[email protected]
Redaktör
Jonatan Leman
[email protected]
Art Director
Douglas Dittmer
Account Director
Magnus Lindvall
[email protected]
Editorial Director
Kjell Häglund
[email protected]
Tryck och repro
Stibo Graphic AS
Annonsbokning
Svenska Huvudmedia
[email protected]
För frågor om innehållet
Mikael Sundström
[email protected]
20DET PERSONLIGA PILLRET
25 VISIONÄR TANDVÅRD
Dags att ta strid för ökad
RESPEKT
UNIONEN_FARMACI_1_OMSLAG.indd
Länge har apotekare halkat efter i lön och status trots att samhället har stora behov av deras kompetens. Men nu är en förändring i sikte.
12
30 KRÖNIKA
Fackets klubbar står inför rejäla utmaningar.
Gunilla Andersson lämnar en detaljerad rapport från sin hektiska vardag som ordförande.
22
»Jag ser över våra
20
produkter genom
hela utvecklingskedjan.
«
Carl-Fredrik Paleus
Klinisk specialist på
Maquet Critical Care
INBLICK 3
NYHETER | FARMACI & HÄLSA
Jobb på Recipharm
räddas – tillfälligt
Förlusten av en viktig kund fick
läkemedelsföretaget Recipharm i
Strängnäs att säga upp personal.
Redan vid årsskiftet skulle nedskärningen bli aktuell. Men den
förlorade kunden har nu återvänt till
Recipharm, vilket förlänger avtalet
om produktion i ytterligare ett år.
Den förändrade situationen
innebär att en stor del av personalen
har jobbet kvar. Lennart Quist, vice
klubbordförande på Recipharm, ser
dock de rivna uppsägningsavtalen
främst som en tidsfrist.
– Från företagets sida sa man:
Ni får jobba kvar så återkommer vi
nästa år och startar om förhandlingarna igen. Man har fått längre tid
att söka nytt, men oron har kommit
tillbaka för hela gruppen. De som
fick uppsägningen riven den här
gången vet inte om det är de som blir
kvar nästa gång.
Petra Westlin
Nu har det första Care &
Beauty öppnat i Solna.
KRONANS FOKUS PÅ
SKÖNHET OROAR
Med sitt nya koncept Care & Beauty storsatsar
Kronans Apotek på skönhet. Fackklubben befarar
minskat antal apotekstekniker och farmaceuter.
TEXT Petra Westlin
SMAKSTART FÖR
NÄTHANDEL
Sedan mitten av september går
det att beställa hela Kronans Apoteks
sortiment via internet. Farmaceutisk
rådgivning och prisjämförelser är några av kedjans tjänster på nätet. Kunden
kan också få aktuell status gällande
högkostnadsskyddet samt ge och ta
bort fullmakter. Andreas Rosenlund,
informationsdirektör på Kronans
Apotek, är nöjd med lanseringen.
– Intresset har varit större än vi
trodde. I dag finns det inga trösklar för
att handla läkemedel på internet. De
allra flesta har e-legitimation. För våra
konkurrenter som startade e-handel
för åtta år sedan var nog den tröskeln
högre, säger han.
4 INBLICK
D
en låga marginalen på receptbelagda läkemedel får Kronans
Apotek att utöka sitt sortiment
av skönhetsprodukter. Ett tjugotal Care & Beauty-apotek kommer att
finnas inom några år, varav det första
öppnade i Solna den 12 november.
Hudterapeuter och makeup-artister
anställs för att erbjuda kunderna kompetent rådgivning kring smink och
hudkrämer. Enligt informationsdirektör Andreas Rosenlund är det här vad
kunderna har längtat efter.
– I kundundersökningar har det
kommit fram att det finns en efterfrågan
på det här sortimentet. Många tror att
det redan nu går att köpa en del skönhetsprodukter som faktiskt inte finns
på apotek i dag. Vi är den aktör som har
tagit det här med skönhet längst och nu
kompletterar vi med medarbetare som
kan området.
Hos fackklubben finns en oro över att
förtroendet för Kronans Apotek som
seriös apotekskedja ska försämras hos
allmänheten. Satsningen på hudvårdsterapeuter i stället för apotekstekniker är
också något man är skeptisk till.
– Jag är rädd att det kommer att
påverka de farmaceutiska jobben och
ställer mig frågande till varför det går
att kompetensutveckla hudterapeuter
men inte apotekstekniker, säger Gunilla
Andersson, ordförande för Riksklubb
Kronans Apotek.
Men Andreas Rosenlund ser ingen
motsättning i att jobba med både
farmaci och skönhet. Han hoppas att
farmaceuterna ska få en tydligare roll
som läkemedelskunniga i och med
nysatsningen.
– Som apotekskedja står vi på tre ben:
receptbelagda läkemedel, ett sortiment
för hälsa och ett sortiment för skönhet.
I debatten framställs det som att man
bara kan satsa på ett ben, men så ser inte
vi det, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Apotek.
FARMACI & HÄLSA | NYHETER
Lång väntan på
nationell databas
Väntan på ny lagstiftning försenar arbetet med
NOD – och har fått Läkarförbundet att reagera.
Nu måste regeringen visa att frågan tas på allvar.
TEXT Petra Westlin
S
edan december 2014 har
Inera arbetat med NOD
(nationellt ordinationsregister) för att förbättra
patientsäkerheten kring förskrivna
läkemedel. Syftet är att ge patient,
vårdpersonal och apotek tillgång till
samma information om patientens
läkemedelsbehandling.
NOD har kritiserats för att bortse
från patientens integritet. Nu hoppas
Sveriges Läkarförbund att Socialdepartementet ska ta fram ett lagförslag som möter kraven på integritet,
samtidigt som den möjliggör en
sammanhållen läkemedelslista.
– Något som måste lyftas fram
är patientens egen syn på integritet
i förhållande till patientsäkerhet
och god vård. En sådan utredning
görs av Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys. Det är väldigt viktigt
för informationshanteringen och för
Svåra juridiska
frågor gör vägen
mot NOD lång.
hur vi ska arbeta i framtiden, säger
Emma Spak, som är ordförande i
Läkarförbundets råd för läkemedel,
IT och medicinteknik.
Socialdepartementet meddelar att
frågan är prioriterad av regeringen
och att de utredningsbetänkanden
som är relevanta för en nationell
läkemedelslista har skickats på remiss
i god ordning. Man betonar också
att det har varit viktigt att belysa alla
aspekter av relevanta frågor.
Morgan Eklund, politisk sakkunnig på Socialdepartementet,
förklarar den långsamma processen
med att det finns många och svåra
juridiska avvägningar kopplade till
integritetsfrågan.
– Det är bland annat därför
Socialdepartementet under hösten
anlitat en konsult som extra stöd i
det juridiska arbetet, säger han.
LOSEC TILL
MATBUTIKER
Läkemedelsverket har gett grönt
ljus för att Losec kan säljas i vanliga
livsmedelsbutiker. Frisläppandet gäller
förpackningar med sju tabletter på 20
mg och för korttidsbehandling i högst
14 dagar av sura uppstötningar och
halsbränna. Unionen är kritiska till
Läkemedelsverkets beslut.
– Vi är emot att läkemedel säljs i
detaljhandeln. Losec bör inte användas
hur som helst utan rådgivning. Vår
hållning är att det bara ska finnas på
apoteken, där man kan få professionell
hjälp från utbildad personal, säger
Carina Jansson, seniorkonsult på
Unionen.
Losec, som innehåller den aktiva
substansen omeprazol, tillverkas av
Astra Zeneca och är en av svensk
läkemedelsindustris största framgångar någonsin. Det godkändes 1988
som det allra första medlet av typen
protonpumpshämmare – och hade
efter åtta år växt till att bli världens
mest sålda läkemedel.
Mats Nilsson-Lehback
Nytt cancertest
ger säkrare svar
Cancer i bukspottskörteln, sjukdomen som bland annat drabbade
Apples grundare Steve Jobs, har fortfarande väldigt hög dödlighet. En orsak är att den ofta upptäcks för sent.
Nu har forskare vid Lunds universitet utvecklat ett test som kan ge
tidigt och säkert svar. Det bygger på
en uppsättning biomarkörer i blod som
kan användas för att spåra cancern.
Detta kemiska »fingeravtryck« är
förbluffande säkert, omkring 9 på en
10-gradig skala. Om två år hoppas
man att testet ska finnas allmänt
tillgängligt.
INBLICK 5
NYHETER | FARMACI & HÄLSA
JA TILL GENERISK
FÖRSKRIVNING
Generisk förskrivning är en
långdragen följetång. Trots att flera
tunga instanser velat ha förskrivning med substansnamn i stället för
produktnamn har Läkemedelsverket
konsekvent sagt nej. Men i höstas
startade Socialdepartementet en
egen utredning. Och nu har Unionen
lämnat in sitt remissvar.
– Vi är för generisk förskrivning. Det
handlar om patientsäkerhet. Många
äldre kan bli förvirrade om de får olika
produkter varje gång, vilket kan leda till
överdosering. Risken minskar om man
skriver namnet på substansen, säger
Unionens Carina Jansson.
Seniorkonsult
går i pension
Carina Jansson, Unionens seniorkonsult inom Farmaci och Hälsa, gick
i pension den 31 oktober. Hon kom
till Unionen vid sammanslagningen
med Farmaciförbundet, där hon var
ordförande sedan 2005. I över 40 år
har Carina ägnat sig åt apoteksfrågor.
Arbetet har handlat om allt från att
hålla kontakt med myndigheter till att
arrangera konferenser och representera Unionen internationellt.
– Vi är ett stort och starkt förbund.
Även om jag slutar så
kommer jag aldrig att
sluta bry mig om
»mina« medlemmar
som jag arbetat
för under många,
många år, säger
Carina Jansson.
UNIONEN I SAMTAL
OM SNABBSPÅR
Hur nyanlända ska matchas mot
lediga jobb inom apoteksbranschen är en
diskussion för arbetsmarknadens parter.
Unionen fanns med i ett tidigt skede av
idén om trepartssamtal för snabbspår.
När samtalen drogs i gång lämnades
Unionen dock utanför, trots att var tredje
farmaceut är medlem i förbundet.
En artikel i Kollega uppmärksammade i
oktober att den fackliga representanten i
diskussionen var Sveriges Farmaceuter.
Sammankallande projektledare Soledad
Grafeuille berättade då att valet föll på
Sveriges Farmaceuter därför att det
råder större brist på receptarier än apotekstekniker.
Men artikeln tog skruv. Kort efter att
den publicerades har Tero Huhta fått en
inbjudan att delta i trepartssamtalen som
Unionens representant.
– Det kom ett mejl från Arbetsförmed-
Narkotiska preparat ska endast få
förskrivas på e-recept. Det föreslår
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
regeringen. Bakgrunden är, som vi
tidigare skrivit om i Farmaci & Hälsa,
förfalskningar med pappersblanketten för så kallade särskilda läkemedel.
Svensk Apoteksförening har hittat
ett hundratal manipulerade recept
under ett halvår. Vanliga metoder
Då halsen känns torr eller kall använd
LUNGPLUS
LUNGPLUS
Då halsen känns torr eller kall använd
LUNGPLUS
En munburen
fuktoch värmeväxlare
En munburen
fukt- och
värmeväxlare
EnLUNGPLUS
munburen
fuktoch värmeväxlare
LUNGPLUS
SPORT
för
SPORT
föridrottare
idrottare(finns
(finnspå
påapotek)
apotek)
LUNGPLUS SPORT
för idrottare
(finns på apotek)
LUNGPLUS
JUNIOR
för
promenader
(finns
på
apotek)
LUNGPLUS
JUNIOR
för promenader
LUNGPLUS
JUNIOR
för promenader
(finns på(finns
apotek)på apotek)
LUNGPLUS
1
för lätt jogging
LUNGPLUS 1
för lätt jogging
330:250:–
250:–
250:6 INBLICK
Petra Westlin
Artikeln i Kollega tog skruv.
Narkotiska medel endast på e-recept
Då halsen känns torr eller kall använd
LUNGPLUS 1
lingen. Jag har själv tyckt att vi borde
vara en naturlig del av samtalen och
även arbetsgivarorganisationerna. Det
hade varit roligt att få vara med från
första samtalet, men nu känns det bra,
säger Tero Huhta.
för lätt jogging
LUNG-PLUS
INFO AB
LUNG-PLUS
INFO AB
LUNG-PLUS INFO AB
www.lungplus.se
www.lungplus.se
Tel. Tel.
040-12
76 80 76 80
www.lungplus.se
040-12
Tel 040-12 76 80
för förfalskning är till exempel att
etiketten som apoteket sätter på
vid expedieringen rivs bort eller att
mängden läkemedel ändras.
Myndigheterna noterar att en
skärpning av reglerna förutsätter att
alla läkare har möjlighet att använda
e-recept. Även anabola steroider
berörs av det nya förslaget.
Mats Nilsson-Lehback
FARMACI & HÄLSA | NYHETER
Nordiskt möte
om apoteken
Apoteksbranschen förändras
Bröderna Berlips företag
ApoEx fortsätter att växa.
Nästa mål är sjukhusen.
ApoEx växer med
sjukhusfarmaci
Konkurrensen om landstingskunderna ökar när
ApoEx köper vård- och omsorgsverksamheten
från Apotek Hjärtat. Här ser de sin framtid.
TEXT Petra Westlin
U
ppdraget att leverera mer sjukhusnära tjänster fick ApoEx att
behöva stärka sin farmaceutiska
kompetens. Det är anledningen
till att den stora läkemedelsdistributören
blir ny ägare av Apotek Hjärtats vårdoch omsorgsverksamhet. Jens Berlips, vd
på ApoEx hoppas på fler marknadsandelar genom förvärvet.
– Vi blir en helhetsleverantör till
sjukhus och landsting och kan på allvar
ta upp konkurrensen med Apoteket AB
på området. Vi skapar en plattform för
vår framtida tillväxt, säger han.
För de anställda innebär ägarbytet
inte någon större skillnad då det gamla
bolaget fortsätter som arbetsgivare.
Jens Berlips tror att den position ApoEx
har, som en stark aktör för logistik och
IT, kommer att gynna personalen.
– Vi satsar helhjärtat på att utveckla
sjukhusfarmaci. Det kommer att bli en
bra kontinuitet i avtalen som gör jobbet
roligare. Personalen kommer att jobba
i modernare system och får leverera de
värden som sjukhusen efterfrågar.
snabbt – och vi har mycket gemensamt med våra grannar. Det var två av
slutsatserna på årets nordiska möte i
Fredericia i Danmark i höstas. Vartannat år träffas fackliga representanter
från hela Norden (utom Island) för att
diskutera apotekens situation.
Från Norge rapporterades att rege­
ringen vill att apoteken ska ha längre
öppettider, vilket kan skapa personalbrist i redan slimmade organisationer.
I Danmark fick man i somras en ny
lag på att ett apotek kan ha sju filialer
med upp till 75 km avstånd, en ändring
som innebär långa resor för många
anställda. Och i Finland växer en oro
över stora ägarbyten, då många apotekare närmar sig 68 år, gränsen för
hur länge man får behålla sitt tillstånd.
– Vi ser att yrkesrollerna förändras i
hela Norden. Det saknas farmaceuter.
Apoteken blir mindre, personalkostnader pressas och egenvården ökar.
Sverige och Norge liknar varandra
mest. Framtiden i Sverige ser ut att
gå mot ännu mer skönhet. Samtidigt
ökar näthandeln och fler småapotek
öppnar, summerar Carina Jansson,
seniorkonsult på Unionen.
Jonatan Leman
REKORD FÖR
MELANOMMEDEL
Landstingens NT-råd, expertgruppen för nya terapier, har redan
tre månader efter sitt godkännande
utfärdat en positiv rekommendation
för två nya läkemedel mot malignt
melanom. Detta är rekordsnabbt.
Det gäller Nivolumab och Pembrolizumab, som denna tidning tidigare har
berättat om. Preparaten är avsedda
för avancerade fall av malignt melanom och anses vara banbrytande.
– De här läkemedlen har potential
att bli något av det viktigaste som
hänt inom medicinsk onkologi på
länge, säger Freddi Lewin, ordförande
i Regionala cancercentrums nationella
arbetsgrupp för cancerläkemedel.
Mats Nilsson-Lehback
INBLICK 7
NYHETER | FARMACI & HÄLSA
3 or
fråg
ENTRESTO SPÅS BLI
NÄSTA BLOCKBUSTER
Nu är det första verkligt effektiva läkemedlet
mot hjärtsvikt snart här. Potentialen är enorm.
TEXT Mats Nilsson-Lehback
D
Konsten att
ställa krav
Nu är arbetet inför avtalsrörelsen
2016 i full gång. Varje bransch hos
Unionen har en egen delegation
som formulerar sina specifika krav.
Susann Danielsson-Lindberg,
läkemedelstekniker på företaget
APL, är ordförande för delegationen inom farmaci och hälsa.
TEXT Jonatan Leman
1
Vad är er uppgift?
– Vi ska identifiera vad vår
bransch och våra medlemmar vill
ha. Sedan ska vi ta fram förslag
på avtalskrav utifrån det. Bland
annat tittar vi på vilka krav som
faktiskt gett konkreta resultat i
tidigare avtalsrörelser.
2
Vilka krav blir viktigast?
– Jag vågar inte svara på
det i dagsläget. Men vi jobbar
med tre olika avtal – för apoteken,
dentallabben och tandvården.
I december ska vi lämna in våra
förslag till förbundsstyrelsen.
Därefter går de vidare till arbetsgivarna först nästa år. Så det finns
fortfarande tid att fila på dem.
Största utmaningen?
– Våra medlemmar finns
över hela landet, inom allt från
enmansföretag till stora kedjor.
Så de har väldigt olika behov. Plus
att avtalen är komplicerade. Men
vi har gått en delegationsskola för
att våra krav ska bli realistiska.
Jag tror det ska gå bra.
3
8 INBLICK
et handlar om Entresto, som
innehåller en kombination av
det välkända medlet valsartan med sacubitril, den första
substansen av typen neprilysinhämmare. Medlet förutspås nu bli en
gigantisk kommersiell framgång.
De båda substanserna i Entresto
har kompletterande verkningsmekanismer. Valsartan används sedan
länge vid högt blodtryck och vissa fall
av hjärtsvikt.
Entresto fick nyligen en positiv
rekommendation av den europeiska
läkemedelskommittén CHMP. Det
definitiva beslutet att godkänna
preparatet fattas sedan av EU-kommissionen. Det har redan getts
klartecken av den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA.
I världens största hjärtsviktsstudie, med 8 442 deltagare, jämfördes
Entresto med Enalapril, som är ett
gammalt medel av typen ACE-hämmare. Entresto minskade dödligheten
i hjärt-kärlsjukdom med 20 procent
och behovet av sjukhusvård med 21
procent. Den totala dödligheten sjönk
med 16 procent under uppföljningsperioden. Stora siffror i sammanhang
som detta.
Fördelarna var till och med så
övertygande att studien avbröts i
förtid. Läkemedelsanalytiker har
kallat preparatet »megablockbuster«,
med potential att sälja för upp till
8 miljarder dollar per år.
KRONISK HJÄRTSVIKT
Kronisk hjärtsvikt är ett av de
vanligaste läkemedelskrävande
tillstånden. I hela befolkningen är
förekomsten två procent, men över
80 år omkring 10 procent. Typiska symtom är svullna underben
och tung andning. De nuvarande
behandlingsalternativen är vattendrivande medel, ACE-hämmare,
beta-blockerare och digitalis.
FARMACI & HÄLSA | NYHETER
Mindre antibiotika
med nanoförband
M
UPPÅFNADENS
INNIN
G!
TEXT Agneta Olofsson
M
ed en snabbt åldrande
befolkning ökar antalet
drabbade av sjukdomar
som ger kroniska sår.
Och dessa sår är ofta infekterade.
Men nu visar en ny doktorsavhandling hur man kan anpassa
antibiotikaanvändningen efter
vilken bakterie det rör sig om.
Bakom upptäckten står Marina
Craig som disputerat vid Chalmers
och Mölnlycke Health Care. Där
har hon, utifrån aminosyror i
kroppen, utvecklat nanomaterial
som bara löses upp i närvaro av en
viss bakterie. Ett material svarar
mot bakterien Staphylococcus
aureus, ett mot Pseudomonas
aeruginosa. Dessa bakterier behandlas i regel med olika typer av
antibiotika.
Tanken är att såren behandlas
med ett förband eller en kräm med
dessa två nanomaterial, respektive
med antibiotika. Beroende på vilken
bakterie såret är infekterat med
löses sedan rätt antibiotika ut. På
så sätt kan man minska antibiotikaanvändningen genom att ge den
bara lokalt och till rätt bakterie.
– Redan i dag finns det antimikrobiella förband och krämer
för sårbehandling. Men dessa
sårvårdsprodukter har en dåligt
kontrollerad frisättning. Jag vill
visa att vi kan bättre än så, säger
Marina Craig.
Hon poängterar dock att det hon
har gjort i sin avhandling är grundforskning. Nu är det upp till andra
att utveckla en färdig produkt.
”Täbbt
å
snubig?”
Bakterien Staphylococcus
aureus får tufft motstånd.
LLOYDS GÖR KONCEPT
AV SAMARITEN
Friskvård som koncept lockar Lloyds Apotek
till köp av Apoteksamariten i Uppsala.
TEXT Petra Westlin
När privatägda Apoteksamariten
förvärvas av Lloyds Apotek lämnas
även affärsrelationer över till den
nya ägaren. Tillsammans med tjugo
friskvårdsaktörer har Apoteksamariten erbjudit rådgivning och
behandlingar för att främja hälsa
och välmående, ett initiativ som
väckt mycket uppmärksamhet.
Samarbetet har bland annat
inneburit aktiviteter som syftar till
att skapa samvaro, samt utbilda
patienter och deras anhöriga.
– Apoteksamariten har visat vilket
värde apoteksbranschen kan addera
till den svenska sjukvården. Vi ser
fram emot att lära oss mer om de
innovativa lösningar som inspirerar
till en bättre hälsa och positivare liv,
säger Thomas Bornemann, vd för
Lloyds Apotek.
Som ny medlem i apotekskedjan
ska Apoteksamariten i Uppsala nu
utvecklas till ett fullskaligt konceptapotek. Visionen är att personalen
ska jobba hand i hand med vården,
och göra det med jourapotekets
öppettider mellan klockan 8 och 22.
Lindrar effektivt
vid täppt näsa
och hosta
Trad.växtbaserat/utvärtes läkemedel.
För inhalation vid förkylning.
Läs produkternas bipacksedel.
AB Atoma
08-590 754 00
www.atoma.se
INBLICK 9
FORSKNING | FARMACI & HÄLSA
Svenskt medel
mot alkoholsug
Svenska forskare är nu ett helt nytt läkemedel
mot alkoholberoende på spåren. Det stabiliserar
hjärnans belöningssubstans – dopaminet.
D
TEXT Mats Nilsson-Lehback
et läkemedel som i dag används
mest vid alkoholberoende är
fortfarande det gamla Antabus.
Medlet innehåller den aktiva
substansen disulfiram och
framkallar besvärliga biverkningar om
det kombineras med alkohol, såsom
bankande hjärta och illamående.
En nackdel med Antabus är att det inte
kan ges till personer med, eller i riskzonen för, psykos. En annan att det ofta är
impopulärt bland patienter som tycker
att det inte hjälper mot deras problem,
nämligen suget efter alkohol.
Det finns också ett fåtal läkemedel mot
alkoholsug, såsom Campral, Naltrexon
och Selincro. Användningen av dem
har dock blivit begränsad. En orsak är
att deras verkningar kan upplevas
som svaga.
Men ett helt nytt medel mot alkoholsug har nu visat lovande resultat i
en förberedande klinisk prövning vid
Karolinska Institutet och Sahlgrenska
Akademin. Det benämns OSU6162 och
betecknas som en »dopaminstabilisator«.
Dopamin har en central roll i hjärnans
lust- och belöningsfunktion. När man
dricker alkohol stimuleras dopaminsystemet, men efter långvarigt bruk blir
det avtrubbat och kräver ökat intag. Det
nya medlet motverkar såväl över- som
underfunktion i dopaminsystemet.
I den nyligen redovisade kliniska
prövningen ingick 56 personer med alkoholberoende. Hälften av dem fick aktivt
medel och hälften placebo. Behandlingen
pågick i två veckor, därefter utsattes
personerna för olika tester.
Intag av en liten mängd alkohol triggade mindre sug hos de patienter som fått
OSU6162. De tyckte inte heller att alkoholen gav dem samma behag. Det visade
sig vara personer med hög impulsivitet
som hade mest nytta av medlet.
Förhoppningen är nu att
det nya preparatet ska hålla
även i avslutande kliniska
prövningar. I så fall kan
det få betydelse vid
flera beroendetillstånd,
eftersom dopamin även
spelar roll vid missbruk
av lugnande medel och
vissa droger.
För svensk del är det
extra glädjande att medlet
har utvecklats av Nobelpristagaren professor emeritus
Arvid Carlsson och hans
team vid Göteborgs universitet.
Arvid Carlsson äger rättigheterna till substansen
och är en av medförfattarna till artikeln
med den kliniska
prövningen.
DET SVENSKA ALKOHOLBEROENDET
I dag lider totalt 4–5 procent av Sveriges befolkning av alkoholberoende. Siffran är nästan dubbelt så hög för män jämfört
med kvinnor. Omvandlat till ren alkohol dricker svenskarna
ungefär 10 liter per år. Cirka 4 500 dödsfall per år i Sverige har
ett direkt eller indirekt samband med alkohol.
10 INBLICK
Det nya medlet minskar såväl suget
som behaget av alkohol. Bakom det
står den svenske Nobelpristagaren
Arvid Carlsson och hans team.
Problem med öronvax
eller torra hörselgångar?
Vaxol mjukar upp och avlägsnar öronvax samt vaxproppar.
Innehåller naturlig olivolja som även lindrar klåda och
irritation orsakad av torr hud i hörselgången.
• Enkel att använda
• Effektiv och naturlig produkt
• Kan användas av vuxna och barn över 1 år
Läs bipacksedeln före användning. Ytterligare information på vaxol.se
Torra ögon
bör behandlas
individuellt
tearsagain
Liposomal spray
tearsagain Sensitive
Liposomal spray
tearsagain ögondroppar
med hyaluron
BlephaCura
Vård av ögonlockskanten
Hos 8 av 10, som lider av torra ögon, är orsaken en störning i tårfilmens lipidskikt - därför har de flesta
behov av en lipidbehandling. Cirka 8 % har enbart behov av tårersättning och cirka 26 % har behov av
en kombination med både lipidbehandling och tårersättning*. Vissa behöver dessutom vårda och rengöra de meibomska körtlarna.
tearsagain
R
Läs bipacksedeln före användning. Mer information på tearsagain.se
ABIGO Medical AB, Telefon 031-7484950
* Diagnosis and differentiation of Dry Eyes Disorders Ophthalmology 1995;92-6-11
Välj eller kombinera ur vår produktserie
UTBLICK | FARMACI & HÄLSA
TJÄNSTEBOOM PÅ
DUBLINS APOTEK
Hos apotekskedjan Boots på Irland hårdsatsar man på tjänster.
Att vaccinera eller mäta blodtryck hör till vardagen. Vi möter en
svensk apotekare i ett Dublin där farmacin jagar nya intäkter.
A
tt vara apotekare på Irland
skiljer sig ganska mycket från
hur man arbetar i Sverige,
säger Anna Dahlgren och
mäter upp 18 gröna tabletter
som hon häller ner i en mindre burk.
Att dela på förpackningar är mer regel
än undantag här. På så vis blir det både
billigare för kunden och mindre spill.
Strax efter sin examen från apotekarprogrammet i Uppsala åkte Anna
till Dublin. Där fick hon jobb som
apoteksassistent på kedjan Boots
medan hon väntade på att hennes
registrering hos PSI, Pharmaceutical Society of Ireland, skulle bli
klar. Boots krävde att hon gick
bredvid en registrerad apotekare
i tre månader innan hon fick arbeta själv, så kallad EU-träning.
– Jag började som »relief pharmacist«,
vilket innebar att jag fick åka runt i
hela landet och arbeta där det behövdes
hjälp. Det passade mig bra innan jag
fick barn, säger Anna Dahlgren, som
alltid lockats av Irlands gröna vidder.
Hösten 2009 erbjöds hon fast tjänst
som apotekare på Boots i Dublin.
På den tiden kallades Irland för Den
keltiska tigern och jämfördes med de
asiatiska tiger-nationernas snabbväxande ekonomier. Då fanns här gott om
jobb och ingångslönen låg långt över
den svenska.
I köpcentret på Henry Street där
hennes arbetsplats ligger passerar
mängder av folk varje dag. Anna är en
av två apotekare och som »supervising
pharmacist« har hon ansvaret för att
SOP (standard operating procedures)
följs – såsom kontroll av datum på
läkemedel eller temperaturer i kylskåp.
12 INBLICK
TEXT OCH FOTO Anna Rehnberg
Anna ansvarar även för fortbildning
av sina kollegor. På Irlands apotek
arbetar också apotekstekniker och
assistenter, däremot inga receptarier.
De uppgifter receptarierna gör i Sverige
faller här på apotekarna.
Samtidigt som apotekaren ska ha koll
på allt som har med medicin och recept
att göra, vill man också att de syns ute
i butiken så mycket som möjligt. Över
huvud taget är det vanligt att irländarna
i första hand vänder sig till apoteken
»Folk tror att vi är
allvetande och ställer
alla möjliga frågor.«
i stället för en läkare eller vårdcentral.
– Folk tror att apotekare är allvetare
så de ställer alla möjliga frågor om hälsa
och sjukvård. Vi förväntas också bygga
nätverk med läkarna i närområdet så att
de skickar sina patienter till oss.
Anna Dahlgren fick fast anställning
innan den ekonomiska krisen slog till.
Det var tur, för sedan dess har lönerna
så gott som halverats och ligger nu på
samma nivå som i Sverige. Fackförbunden har heller ingen stark ställning.
– De ordnar främst med utbildningar.
Men på Boots får vi ändå regelbundet
gå olika kurser och utbildningar, inte
minst i alla nya tjänster.
Just tjänsteutbudet är något som
utvecklats kraftigt på senare år. Det
beror dels på att man vill förbättra
kundernas hälsa genom förebyggande
råd och screeningtjänster, dels har det
med ekonomi att göra. Anna beskriver
hur det irländska landstinget, Health
Service Executive, tidigare var kolossalt
generösa med olika typer av ersättningar till apoteken. Men efter krisen har
detta stramats åt rejält.
Eftersom man inte längre tjänar lika
bra på receptexpedition ser Boots nu
tjänster som ett nyckelområde för att få
god lönsamhet och locka fler kunder till
sig. Förhoppningen är samtidigt att visa
samhällsnyttan av tjänster på apotek
så att de i framtiden kan bli statligt
subventionerade.
Anna Dahlgren visar runt i
konsultationsrummet. De flesta
tjänster, som blodtryck, antirökhjälp eller råd vid cancer, är gratis medan influensavaccinering
och matintoleranstest kostar. På
Irland, som är ett katolskt land
där aborter är förbjudna, gick Boots
i bräschen för att få sälja dagen efterpiller receptfritt.
– Då ska jag som apotekare ha ett
samtal med kvinnan innan hon får köpa
pillret. Även om de flesta tjänster är gratis hoppas vi förstås att kunden ska köpa
andra produkter och att de återvänder
för att de är nöjda med vår service.
Anna trivs med sitt liv i Dublin, men
det finns baksidor. Föräldrapenningen
är låg och varar bara i tre månader.
Anna saknar även det datastöd som
svenska kollegor har tillgång till. På
Irland har apoteken alltid varit privata.
Därför har det inte funnits pengar att
utveckla övergripande datasystem.
– Det finns inga e-recept, allt är på
papper och recepten varar bara ett
halvår. Vi får inte upp relevanta råd att
ge kunden via datorn, säger Anna. Här
måste man hålla allt i huvudet.
Anna Dahlgren jobbar
som apotekare i Dublin.
Just nu är hon föräldraledig med dottern Frida.
NYA TJÄNSTER PÅ IRLAND
Tjänster är en växande satsning på Irlands apotek.
På Boots erbjuder man bland annat influensavaccination, diabetesriskanalys, astmarådgivning,
matintoleranstest, cancersupport, blodtrycksmätning, BMI-mätning, sluta röka-program, måttagning
för kompressionsstrumpor och reserådgivning.
I konsultationsrummet
kan kunden välja mellan
ett tiotal tjänster. Målet är
att förbättra både hälsan
och lönsamheten.
INBLICK 13
REPORTAGE | FARMACI & HÄLSA
Apotekaren Agneta Dorup har
stort inflytande på Framtidens
vårdavdelning på Sahlgrenska.
14 INBLICK
FARMACI & HÄLSA | REPORTAGE
APOTEKARENS
NYA SCENER
Lika lång utbildning och lika viktig kompetens. Ändå har
apotekarkåren halkat hopplöst efter högstatusyrken som läkare.
Samhällets dåliga vana att negligera farmaceuterna slår hårt mot
patientsäkerheten. Men nu pekar färska initiativ på lösningar
som inte bara kan höja vårdkvaliteten utan även lönen.
Det är dags att ta strid för tyngre roller.
TEXT Olle Agebro FOTO Jonny Lindh
INBLICK 15
REPORTAGE | FARMACI & HÄLSA
Varje patients
doser granskas
individuellt av
Agneta Dorup.
A
potekaren Agneta Dorup har
inte sålt ett läkemedel på flera
år. Ändå är hon i allra högsta
grad yrkesverksam. Sedan
ett drygt år tillbaka jobbar hon som
klinikapotekare på nystartade Framtidens vårdavdelning vid Östra sjukhuset
i Göteborg. Hennes arbetsuppgifter har
inte särskilt mycket gemensamt med en
apoteksanställds, men hon får dagligen
större nytta av sin kompetens än många
av sina kollegor.
– Många patienter man möter räknar
med att läkare har kunskap om precis
allt rörande läkemedel. Men med allt fler
läkemedel på marknaden, komplicerade
behandlingar och svåra sjukdomsfall kan
detta vara svåröverskådligt. En klinikfarmaceut kan då ta fokus på läkemedelsdelen och integrera med läkare och övrig
vårdpersonal när beslut om behandling
ska fattas, säger Agneta Dorup.
Hennes position som klinikapotekare
är mitt i vården och nära patienterna.
Hon går med läkaren på ronden och
finns tillgänglig för konsultation eller
för att svara på frågor från patienter och
anhöriga. I de ljusa lokalerna på Framtidens vårdavdelning är det inte bara de
rumsliga förutsättningarna som talar om
framtid. Framför allt handlar det om ett
förhållningssätt till hur arbetet struktureras och vem som gör vad.
16 INBLICK
När man började planera avdelningen
var klinikapotekare en av de funktioner man såg ett starkt behov av för att
säkra kompetens och för att komplettera läkarna på avdelningen. Eftersom
Agneta Dorups yrkesroll är nyinstiftad
inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hon haft stort inflytande över
innehållet. Hon har möjlighet att ta sig
tid med patienterna och göra ordentliga
läkemedelsgenomgångar som inte bara
tar hänsyn till vad som skrivits ut av
läkarna, utan även vilka läkemedel som
faktiskt används och hur de används.
En läkare kan göra en helt korrekt
bedömning och skriva ut precis rätt läkemedel, men det spelar inte så stor roll om
patienten i slutändan använder läkemedlen på fel sätt. Ett vanligt problem är att
patienter slutar ta antibiotika så snart de
är symptomfria eftersom de tror att de är
friska, eller att man krossar tabletter som
ska sväljas hela. För att få rätt effekt av ett
läkemedel kan det också krävas att dosen
anpassas till patientens njurkapacitet.
– Det är mycket man kan få fram
genom ett direkt patientsamtal som man
inte upptäcker om man enbart bläddrar i
patientens journaler, säger Agneta.
Även om Agneta Dorups tjänst är
ny på Sahlgrenska är denna typ av
tjänster redan etablerad på andra håll i
landet. Lösningen innebär inte bara en
spännande karriärväg för farmaceuter
som vidareutbildat sig inom klinisk
farmaci. Det är också en funktion som
spelar stor roll för vårdkvaliteten och
hela samhället.
Något skulle nämligen behöva
förändras. En mindre omtalad effekt av
omregleringen av apoteksmarknaden
är hur den enorma kompetensbas som
finns hos landets farmaceuter omstrukturerats. Snarare än att främst fungera
som ett led i vården arbetar den mot mål
som handlar om ekonomisk vinst genom
merförsäljning av varor som sällan har
specifikt med deras farmakologiska
expertis att göra.
Parallellt med att vi i Sverige har en
högt belastad vårdapparat finns det oerhörda kunskapsresurser bland landets
farmaceuter som, i stället för att göra
skillnad i vården genom att avlasta läkare
och sjuksköterskor, säljer smink och
hudvårdsprodukter.
– Yrkesgruppen har inte precis gynnats av att apoteken
närmat sig detaljhandeln. Före omregleringen kände man
ett samhällsansvar.
Man fick lov att ägna
sig mer åt rådgivning
och fick dessutom
Tanja Greter
FARMACI & HÄLSA | REPORTAGE
Ofta saknar läkare både
tid och kompetens att
utvärdera läkemedel.
Felmedicineringarna
minskar markant när
en farmaceut finns
närvarande i vården.
mer kompetensutveckling. Jag märker
en stor skillnad bara sedan jag började
2006, säger Tanja Greter, apotekare och
utvecklare på Unionen.
Det är inte bara en fråga om vad
farmaceuter sysslar med under sin
arbetsdag – om de gör läkemedelsgenomgångar med sjuka patienter eller
säljer smink. I slutändan handlar det om
patientsäkerhet. Enligt en färsk studie
ska så många som en av tio sjuksängar
i Sverige upptas av patienter som ligger
där på grund av någon form av läke­
medelskomplikation.
Att det saknas farmaceutisk kompetens i vården är delvis ett strukturellt
problem, helt enkelt att för få farmaceuter anställs på sjukhus och vårdcentraler.
Men det handlar framför allt om kultur.
I samband med mässan Apotek och
Egenvård tidigare i höstas uttryckte sig
apotekschefen Carin Svensson mycket
skarpt mot de defensiva attityder och
det tydliga skråtänkande som finns i
branschen. Inte minst hos den egna
yrkeskåren.
– Vi farmaceuter har ju enorma
kompetensområden och är egentligen de
enda som har tillgång till den fullständiga bilden av en patients läge vad gäller
medicinering. Vi skulle kunna bidra med
mycket om vi bara stod upp för vår kom-
» Apotekare har varit ett högstatusyrke. Men
nu utför vi uppgifter under vår kompetens. «
petens, säger Carin
Svensson, apotekschef
på Cura i Järfälla.
Många känner igen
sig i hierarkierna
inom vården. När
man som farmaceut
Carin Svensson
kommer i kontakt
med läkare är det inte ovanligt att råd
och rekommendationer negligeras
trots att den specifika kompetensen hos
farmaceuten är högre. Förskjutningen är
märklig – apotekare har historiskt haft
en hög status, ofta som enskilda ägare av
sin verksamhet.
– Det finns nog flera orsaker som
samspelar. Apotekare har varit ett högstatusyrke, de blandade egna läkemedel
och trillade piller, de var omgivna av
sådant som såg väldigt svårt ut och det
var tydligt att det rörde sig om ett väldigt
kvalificerat yrke. När det försvann har vi
mer och mer gått mot att utföra arbetsuppgifter som ligger under vår kompetens, säger Tanja Greter och fortsätter:
– I dag är det dessutom ett väldigt
kvinnodominerat yrke, och trots att det
finns stor efterfrågan på kompetensen
och trots att för få receptarier tar examen
har lönerna stått stilla.
När farmaceuter allt oftare klumpas
ihop med detaljhandelsanställda blir
deras verkliga kompetens allt mer dold.
Men projekt som det på Sahlgrenskas
Framtidens vårdavdelning skulle kunna
vara ett steg i motsatt riktning. Mot
en högre förståelse för farmaceutisk
kompetens och mot en högre värdering
av arbetet som utförs.
– Om vi ska utveckla vården måste
vi bli bättre på samarbete och på att
dra nytta av varandras kunskaper. Vi
behöver utveckla teamarbetet mellan
alla professioner på vårdavdelningen.
Men för att det ska ske måste vi börja
tidigt. Jag tror att vi skulle behöva ha
fler gemensamma utbildningar, så att
man redan under utbildningen lär känna
varandras yrkesroller och lär sig att lita
på varandra, säger Agneta Dorup.
Frågan om vårdens organisation och
vem som gör vad diskuteras förstås
även bland läkare. Emma Spak, läkare
och ledamot i Sveriges läkarförbunds
förbundsstyrelse, menar att varje klinik
INBLICK 17
REPORTAGE | FARMACI & HÄLSA
Läkare och farmaceuter måste
lära sig att lita på varandra,
säger Agneta Dorup.
och avdelning måste hitta en lösning
som fungerar lokalt.
– Från mitt perspektiv är det viktigaste
att processerna kring hur arbetet ska
fördelas och vilken kompetens som behövs är bra. Det centrala när man provar
nya arbetssätt är att man gör det med
patientsäkerheten för ögonen, och inte
av ekonomiska skäl. Jag tror att man på
varje klinik och avdelning måste fundera
över om man har behov av apotekare eller receptarier som på ett eller annat sätt
kan tillföra kompetens och möjligtvis
avlasta läkare och sjuksköterskor. Men
det kommer inte att finnas någon lösning
som fungerar för alla verksamheter,
säger Emma Spak.
Det råder heller ingen brist på idéer
om hur farmaceuter kan flyttas närmare
sjukvården. En brittisk studie som
publicerades i september visade hur
läkare som tog hjälp av farmaceuter
vid läkemedelsförskrivning minskade
antalet patienter med
läkemedelsrelaterade
biverkningar från 10
till 0 procent.
Samtidigt driver
man från fackligt håll
förslag på att låta läkeEmma Spak
medelsgenomgångar
18 INBLICK
av farmaceuter ingå i högkostnadsskyddet. Och internationellt ser vi exempel
på hur vaccinationer flyttats från vården
ut till apoteken. Det finns alltså många
sätt på vilka farmaceutisk kompetens
skulle kunna göra större samhällsnytta.
Det som saknas är finansieringen.
– Jag tror att vi måste lyfta frågan till
regeringsnivå och få dem att öppna plånboken för att satsa på farmaceuterna. Det
är bara dumt att inte betala för arbetet
direkt. För det kommer hur som helst en
nota senare – i form av biverkningar och
dyra vårdplatser som man hade kunnat
förhindra med ordentligare läkemedelsgenomgångar, säger Tanja Greter.
På Framtidens vårdavdelning i Göteborg ingår finansieringen i en projektsatsning. Men med sina fjorton vårdplatser är man bara ett bland flera positiva undantag i hela landet.
– Det pratas mycket om kostnadseffektiva lösningar och visst, det går nog att
visa att våra metoder ger färre vårddygn.
Men vårt arbete är främst långsiktigt och
det är ofta svårt att visa resultat direkt.
Det vi skulle vilja se är ett minskat antal
läkemedelrelaterade fel. Men då måste vi
angripa problemet från både sluten- och
öppenvårdshåll. Detta är i högsta grad
ett behov för att öka patientsäkerheten,
säger Agneta Dorup.
FARMACEUTER
I SJUKVÅRDEN
Allt fler ser nu behovet av att säkra en kostnadseffektiv och säker
läkemedelsanvändning med hjälp
av farmaceuter. I dag finns det
anställda farmaceuter på ett par
vårdavdelningar och vårdcentraler i Skåne, Uppsala och Göteborg. Även landstingen i Sörmland, Gotland och Dalarna driver
projekt för att få in mer farmaceutisk kompetens i vården. Sedan
2006 finns det ett magisterprogram i klinisk farmaci vid Uppsala
universitet riktat mot apotekare
och receptarier som vill jobba på
vårdcentral eller sjukhus.
LÄGRE RISK MED
FARMACEUTER
En brittisk studie visade i september
ett tydligt samband mellan farmaceutisk närvaro i vården och lägre
risker för komplikationer. I 440 fall
fick en farmaceut ge råd till läkare
vid läkemedelsförskrivning. 226 av
rekommendationerna följdes inte av
läkaren och i 22 fall ledde medicineringen till allvarliga komplikationer.
I de fall där läkaren följt farmaceutens
råd uppstod inga komplikationer alls.
En FOTvårtas
värsta mardröm
ET!
NYH
Enkel ör
f
vända
n
a
t
t
a
miljen
hela fa
iv
Effekt ri
ärtf
och sm ing
dl
behan
r
Lindra r
ydda
och sk n
vårta
ar
Minsk tspridning
it
för sm
risken öljer vårtan
och d
Nya Salvequick Vårtplåster är en effektiv behandling mot envisa
fotvårtor. Plåstret har den fördelen att det även skyddar vårtan under
behandlingstiden och minskar därmed risken för smittspridning.
Att sätta ett plåster på vårtan är en befriande enkel behandling som
passar hela familjen. Vårtans värsta mardröm finns endast på apotek.
Läs mer på salvequick.se
AKTUELLT | FARMACI & HÄLSA
Vnr 00
23 tabletter
152 m
Bengts
Personlig medicin precist anpassad
.
för just Bengt Eriksson i Göteborg
symptom sedan: 1998. Ål
a: Ofta huvudvärk. Har haft samma
mm
åko
an
Ann
ma.
Ast
a:
mm
Åko
atiska besv
ck: 130/90. Värt att notera: De astm
dtry
Blo
68.
s:
pul
Vilo
kg.
83
t:
Vik
Längd: 177 cm.
sedan och tappade tol
genomgick en skilsmässa för tre år
och
ian
eter
veg
är
gt
Ben
r.
tide
hög
kring
Personliga piller
Det är en dröm som snart kan bli sann: att alla ska
behandlas med exakt de läkemedel som fungerar för
just dem. Är personliga mediciner vår räddning?
TEXT Martin Genberg
L
äkekonsten har sina begränsningar. Patienter testar kur efter kur
innan de – kanske – hittar rätt.
Eftersom vår arvsmassa skiljer sig
åt fungerar läkemedel olika på individnivå. Detta har delvis negligerats
tidigare då analysverktygen saknats.
Men de senaste
årens kartläggning
av biomarkörer har
gett ett helt nytt läge.
Här är cancergåtan
drivande. Den gradvis
ökade förståelsen
för signalvägar och
muterade cancerceller Carsten Rose
20 INBLICK
INBLICK
har berikat oss med allt mer precisa och
personliga behandlingar.
– Det har skett en revolution. De
behandlingar vi ser nu hade inte varit
möjliga för 20–30 år sedan. För tio
år sedan visste vi att chansen var 30
procent att behandlingen träffade rätt.
I dag är det 60 procent, säger Carsten
Rose, professor vid Institutionen för
immunteknologi vid Lunds Universitet.
Med 70 levnadsår i bagaget har han
ett användbart perspektiv. Carsten Rose
är också chef för innovationsmyndigheten Vinnovas satsning på personalized
medicine och har jobbat inom onkologin
större delen av sitt
yrkesverksamma liv.
– Cancer är ett
symptom på hundra
diagnoser. Då måste
det finnas lika många
behandlingar, säger
Suzanne
Carsten Rose.
Håkansson
Redan för några
decennier sedan började man leka med
tanken på att skräddarsy cancerbehandlingar till enskilda patientgrupper. Man
förstod att bombmattan av cellgifter inte
var effektiv. Och där föddes den gren av
läkekonsten – personalized medicine –
som nu utvecklas så snabbt att även de
insatta har svårt att hänga med.
En så dramatisk förändring skulle
kunna möta motstånd från de stora företagen. Men Astra Zeneca har anpassat
sig förvånansvärt lätt.
– 70–80 procent av vår portfölj är
inriktad på personalized medicine i
dag, säger Suzanne Håkansson, VP
Healthcare Affairs på Astra Zeneca.
Frågan är hur de rent praktiskt ställer
om sig från breda »blockbuster-behand-
FARMACI & HÄLSA | AKTUELLT
PERSONLIG MEDICIN
0001
mg
UNIK
EFFE
KT!
Personalized medicine är ett område
där läkare använder diagnostiska
tester för att avgöra vilka behandlingar
som fungerar bäst för varje enskild
patient. Genom att kombinera data
från testen med en persons sjukdomshistoria kan vårdgivaren utveckla nya
målinriktade behandlingar.
BEHANDLINGAR SOM
KAN SKRÄDDARSYS
• Cancer. Onkologin har kommit
överlägset längst. Delvis på grund av
att att cancer handlar så mycket om
mutationer i en eller flera gener.
• Parkinson, MS och demenssjukdomar. Här är man på god väg att
kartlägga signalvägarna, men konkreta behandlingar är ännu inte aktuella.
Ålder: 57.
vären ökar
lv kilo i vikt.
lingar«. De måste, så att säga, sälja färre
piller, vilket blir tydligt när Suzanne
Håkansson nämner att en av deras
nya cancerbehandlingar når runt 30
patienter i Sverige.
– Det blir andra affärsmodeller och
vi undersöker nu hur vi ska arbeta. Till
exempel med försäkringslösningar för
nya antibiotika där vi och samhället har
ett gemensamt intresse av att undvika
resistens, säger hon.
Att de nya analysverktygen är dyra
och labbkostnaderna dryga drabbar såväl forskningen som vården. Men priset
för felbehandlingar är så högt att de nya
medicinerna, som kan kosta upp till 200
gånger mer, ändå är värda sitt pris.
– Det blir en besparing i och med att
man behandlar rätt från början, säger
Carsten Rose. Å andra sidan måste man
också väga in att cancer inte längre är
en akut sjukdom som man dör av, utan
en kronisk sjukdom som man lever med
och måste behandlas för resten av livet.
Vad blir kostnaden för det?
Läkemedelsföretagen har sällskap
• Sjukdomar i andningsvägarna.
Astra Zenecas forskning kring svår
astma börjar utvecklas till ganska
avancerade behandlingsalgoritmer.
• Övrigt. Även diabetes, gikt och
hjärt-kärl-sjukdomar är föremål för
forskning inom personalized medicine.
av den växande gren Cecilia Odelsparr
företräder. Hon är affärsutvecklingsoch marknadschef för Unilabs i Sverige
som jobbar med laboratoriemedicin för
flera svenska sjukhus.
– I åtta av tio beslut som fattas i vården är diagnostik inblandat och vi ser
att det kommer många fler läkemedel
inom det här området, säger hon och
poängterar att de kunskapskrav personalized medicine för med sig också har
förändrat laboratoriediagnostikens roll.
– Vi är en mycket mer kvalificerad
rådgivare. Vår affärsidé är att vi ska vara
ett nära stöd till vården. Och att nya
analyser är dyrare är delvis en tidsfråga.
När de blir vanliga och används av fler
går priset ned, säger Cecilia Odelsparr.
Alla vi talar med vittnar om att utvecklingen skapat en
samförståndsanda.
Aktörer och enskilda
delar lärdomar, politikerna lyssnar och
landstingen gör sitt
bästa utifrån spretiga
budgetkrav. Man vill Cecilia Odelsparr
helt enkelt åt samma håll.
– Alla krafter behövs och alla kan
bidra, säger Cecilia Odelsparr. Vi måste
samarbeta för att utveckla de analyser
som behövs just nu.
Andra problem går inte att lösa enbart
med god vilja. Susanne Håkansson på
Astra Zeneca menar att det är orimligt
att förvänta sig att allmänläkare ska
veta allt om de nya analysmetoderna.
Samtidigt kan de heller inte bli en ren
remissinstans som skickar patienterna
vidare till specialister.
– Samspelet mellan primärvård och
specialistvård är en stor utmaning. Jag
har inget svar på hur det ska lösas.
Något hon däremot tror kunde ge
forskningen en stor knuff framåt är en
ordentlig satsning på samordning av
patientjournalerna. Suzanne Håkansson
vill också höja frågan från kostnader till
själva idén med vårdkvalitet.
– Vi står i något slags vägskäl nu. Det
handlar om att man måste ta ställning
till det faktiska värdet av rätt behandling för varje enskild patient.
INBLICK 21
INBLICK
DIN BRANSCH | FARMACI & HÄLSA
Luftvägen till
medicinteknik
Lär k
din br änna
ansch
Som klinisk specialist driver man utvecklingen av nya
produkter. Respiratorexperten Carl-Fredrik Paleus
får andas ut först när patienterna kan andas in.
TEXT Jakob Svärd FOTO Alexander Lagergren
Carl-Fredrik Paleus
Klinisk applikationsspecialist med inriktning mot ventilation på den
medicintekniska tillverkaren Maquet Critical Care i Solna, Stockholm
Vad jobbar du med?
– Jag jobbar med allt som har med respiratorer att göra. Eller ventilatorer, som
det heter om man ska vara korrekt. Jag
ser över vårt företags produkter längs
hela utvecklingscykeln. Den teknik vi
jobbar med, livsuppehållande system, är
väldigt sofistikerad. Mitt arbete går till
stor del ut på att försöka harmonisera
tekniken så att den känns bra, trygg och
säker för våra kunder, olika sjukhus.
Men givetvis även för patienterna.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Det är väldigt olika. Om man befinner
sig i en intensiv fas under ett projekt, när
man till exempel håller på att ta fram en
ny produkt, är det mycket projektmöten.
Andra dagar är jag ute och reser. Det
är rätt tydligt uppdelat i internt arbete
under ett projekts första faser, för att
sedan gå över till att handla mer om
externt arbete under de senare.
Hur hamnade du i branschen?
– Jag blev färdig intensivvårdssköters­
ka 1996. Då började jag arbeta som
forskningssköterska i ett projekt med
hjärnskadade patienter på Karolinska
sjukhuset. Där vaknade mitt intresse
för hur medicinteknik kompletterar
den praktiska vården. Sedan reste jag ut
och jobbade i världen, i Saudiarabien,
Storbritannien och Norge. Det gav ett
internationellt perspektiv på branschen.
Därefter började jag jobba på Siemens,
som senare köptes upp av Getinge AB.
22 INBLICK
Så det finns alltså ingen specifik
utbildning för just ditt yrke?
– Nej, det gör det inte. Den typ av kliniker som jag räknas till rekryteras oftast
från andra, närliggande områden inom
exempelvis forskning eller intensivvård.
Många är sjuksköterskor och några är
läkare. Det bygger mycket på att man
har ett eget intresse för själva tekniken,
men även att man vill utvecklas i rollen
som länk mellan användare och företag.
Sedan är det viktigt, ännu viktigare
i dag än när jag började, att vara duktig
på att sätta sig in i olika marknader,
språk och kundtyper.
Hur har rollen förändrats?
– För min del började jag jobba inom
utvecklingsavdelningen, men sedan
hamnade vi kliniker på marknadsavdelningen efter en omorganisation.
Det gav oss en helt annan möjlighet
att jobba med produkterna både före
och efter lansering. I dag arbetar vår
yrkesroll genom hela kedjan. Vi är med
när processen med att utforma en ny
ventilator eller funktion inleds, vi är
med under själva utvecklingen och när
resultatet utvärderas med kunden.
När har du som roligast?
– När jag står ute hos kunderna och visar upp en ny ventilator som de är nöjda
med. Det är absolut roligast. Och när
man får positiv respons från patienter,
såklart. Men det är inte alltid de är så
pigga på en intensivvårdsavdelning.
KLINISK SPECIALIST
Som kliniker i medtech-branschen
ansvarar man för att driva utvecklingen
av nya produkter. De flesta i yrket har en
bakgrund som forskare, sköterska eller
läkare. Därefter specialiserar man sig mot
ett visst område, exempelvis tillverkning
av ventilatorer eller medicinsk teknik.
Lönestatistik: 28 500–55 000 kronor.
Lediga jobb: Med rätt meriter har man
stor chans att få jobb, men de är inte
alltid synliga utifrån.
Utbildningstryck: Ingen statistik.
Tänk vanlig Alvedon.
Men nästan
dubbelt så snabb.
Alvedon Novum ger smärtlindrande effekt efter 15-20 minuter,
vanliga Alvedontabletter efter ca 30 minuter.
Alvedon och Alvedon Novum (paracetamol) 500 mg filmdragerade tabletter är receptfria läkemedel verksamma mot smärta och feber.
Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om
inte läkare förskrivit annat. Alvedon Novum är inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost. För mer information se www.fass.se.
Läs bipacksedeln noga innan användning. Alvedon är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. Mars 2015. CHSE/CHALV/0015/15
D u f å r e n f i ka k u p
Karin Baalbaki går tredje året
på fysioterapeutprogrammet.
En utbildning där söktrycket
ökar med drygt 11 procent.
Tipsa
och få en
ong s
om
gä l l
er p
åP
FIKA
re s
www.unionen
s by
rå n /
7 Elev
en. Värde upp till 30 kr.
Alla krafter behövs
i avtalsrörelsen.
Därför kampanjar vi för att bli ännu fler i Unionen.
Hjälp till du också.
Snart drar avtalsrörelsen igång – arbetslivets riktiga
kraftmätning. Denna gång kämpar vi för högre
löner, flexiblare pension, bättre arbetstider och mer
jämställdhet. Det kommer att bli tuffare än någonsin
och därför bjuder vi just nu alla nya medlemmar på
avgiften det första året. Ett erbjudande som är så bra
att det ska vara omöjligt att tacka nej till. Detta för att
vi vill vara så många som möjligt. Alla krafter behövs.
Läs mer om avtalsrörelsen på
avtal2016.unionen.se
24 INBLICK
.se/tips
Hjälp till du också! Tipsa kollegorna som fortfarande
inte tagit steget, grannen som hävdar att han inte
behöver facket och alla som fått för sig att det är för
dyrt. Det är först när de flesta anställda inom en viss
bransch eller på en enskild arbetsplats är med som vi
blir starka på riktigt. Lyckas vi kommer du själv, dina
kollegor och alla andra 600.000 medlemmar att tjäna
på det.
FARMACI & HÄLSA | NY TEKNIK
Peter Troberg har ägnat
tio år åt att bygga upp
sin egen drömklinik.
Den moderna
tandläkaren
Nyfikenhet, innovationer och livslångt lärande.
Det var tre viktiga byggstenar när Peter Troberg
skapade sin visionära drömklinik i Nyköping.
TEXT Jonatan Leman ILLUSTRATION Peter Cederling
INBLICK 25
NY TEKNIK | FARMACI & HÄLSA
De nya mikroskopen
gör att ingreppen blir
färre och enklare.
Kliniken har en öppen
steril där alla redskap
bärs ut på brickor.
V
id första anblicken är det svårt
att ana. Men i ett anonymt gult
tegelhus mitt i Nyköping ligger
en av landets mest moderna
tandläkarkliniker. Åtminstone sett till
deras vision om vad dagens tandvård
kan och borde vara.
Allt började när tandläkaren Peter
Troberg sa upp sig från Folktandvården
för tio år sedan. Han var utarbetad och
uppgiven. I brist på större ambitioner
tog han jobb på en av stadens små
privatkliniker. Men när hans enda
kollega gick i pension och en flytt gjorde
att hela fastigheten plötsligt stod tom
föddes en idé. Varför inte försöka bygga
upp sin drömklinik?
Sagt och gjort. Under tre år satsade
Peter Troberg och hans fru Marie många
miljoner på att förverkliga sin vision.
De köpte in den senaste tekniken inom
lasrar och mikroskop. De handplockade
personal som delade samma syn. De
skapade en öppen steril där alla redskap
bärs ut på brickor för ökad hygien. De
fördubblade antalet behandlingsrum
och byggde till en ny kurslokal.
26 INBLICK
»Många kliniker har legat kvar på
samma tekniska nivå i 20 år.«
– Jag gjorde det för att jobbet skulle
bli kul igen. Många kliniker har legat
kvar på samma tekniska nivå i 20 år. Jag
kan förstå det. Du har nöjda patienter
och en bra lönsamhet – varför då investera miljoner i något man måste lära sig
på nytt? Men man ska ändå jobba till 65
och pengar är inte allt.
I dag har Trobergs Tandvård ett
femtontal anställda och cirka 5 000 patienter. Målet är att arbeta enligt devisen
»minimal invasive dentist«. Det handlar
om att alltid röra den egna tandsubstansen så lite som möjligt. Och att preparera
minimalt när man väl lagar något. Här
har den nya tekniken varit avgörande.
– De visuella hjälpmedlen har
utvecklats enormt. Nu skulle jag inte
ens göra rotbehandlingar utan mikroskop, varje gång man går in i tanden
försämras ju prognosen. Men med de
nya mikroskopen ser vi ända ner till
rotspetsen. Och med våra tre lasrar kan
vi både desinficera rotkanalerna och
göra jättefina snitt vid operationer.
Peter Troberg betonar vikten av nyfikenhet för att jobba modernt. Det gäller
inte bara den tekniska utrustningen
utan också personalens kompetens.
Vid sidan av arbetet på kliniken är han
administratör för Tandläkarförbundets
kursverksamhet och håller ibland själv
föreläsningar för kollegor.
– Många tandläkare är duktiga på att
vidareutbilda sig, men det finns 10-15
procent som aldrig går en enda kurs.
Samtidigt står vi inför stora förändringar inom allt från digitalisering till
äldretandvård. Ett exempel är att vi
lever allt längre med våra egna tänder.
Det kan bli ett riktigt elände nu när
FARMACI & HÄLSA | NY TEKNIK
TRE NYCKLAR I
MODERN TANDVÅRD
• Helhetssyn. Tandvård och sjukvård
påverkar varandra i högsta grad. Man
kan inte bara titta på patientens tänder,
de sitter fast i något också.
• Uppsökande. För att nå de mest
drabbade grupperna måste man jobba
med fluorsköljning och information ute
på skolorna. Många har tagit bort det.
• Fortbildning. Yrket är ett livslångt
lärande. Jag är livrädd för kollegor som
säger att de varit på kurs men »det var
inget nytt«. Du blir aldrig färdig.
sjukvården inte längre bara kan köra
proteserna i diskmaskinen. Så det är
viktigt att söka nya lösningar.
Ett exempel på en sådan lösning är
Peter Trobergs arbete med bentäthetsmätning. Tjänsten är en del av Hälsosatsningen som Praktikertjänst drog i gång
för fem år sedan. Till en början handlade
det om att mäta blodtryck och blodsocker
när man ändå undersökte äldres tänder.
Med tiden har satsningen lett till en ny
rutin där man via en vanlig tandröntgen
kan upptäcka risk för benskörhet.
– Det är ett enkelt sätt att spara både
liv och pengar. Länge har tandvård varit
ett eget kapitel. Munnen är bortplockad
från kroppen och läkare kan inget om
tänder, trots att sjukdomar påverkar
munhålan väldigt negativt. Nu måste vi
hitta nya samarbeten med sjukvården.
Det handlar inte bara om att skicka
patienter mellan oss, snarare om ett
kunskapsutbyte.
Även andra faktorer ställer nya krav
på yrket. Svenskars dentala problem har
skiftat rejält de senaste 50 åren. Karies
och tandlossning minskar snabbt tack
vare flourtandkräm och regelbundna
kontroller, medan stressymptom som
nergnisslade tänder och erosionsskador
från sura drycker ökar dramatiskt.
– I dag ägnar vi oss framför allt åt
reparativ vård av gamla fel. Vård föder
vård, om man får vara lite ofin. Vi har
bäddat för att få syssla med våra jobb
länge till. Vi behöver bli bättre på att
aktivt söka upp unga i problemområden.
Det finns otroliga klasskillnader inom
tandhälsa, säger Peter Troberg.
Han visar runt i de öppna och ljusa
lokalerna. I klinikens filosofi ingår bland
annat att eftersträva maximal transparens, att ge sköterskorna mer ansvar och
att varje familj alltid ska träffa samma
tandläkare. Och drömmen verkar gå
hem. Förra året fick kliniken högst betyg
av alla i SKI:s mätning av kundnöjdhet.
– Det är vi såklart stolta över. Men
tandvården får höga siffror överlag.
Trots yrkets alla utmaningar är det
faktiskt få branscher i Sverige som har
ett lika högt förtroende.
MÄTA BENSKÖRHET
Mätningar av benskörhet är en ny
satsning inom Praktikertjänst. De görs
vid ett tjugotal kliniker i samarbete med
företaget Boneprox. På en vanlig tandröntgen kan man analysera tätheten i
benet och därmed avgöra om patienten
ligger i riskzonen för benskörhet. Dessa
skickas vidare på dexamätning. Testet
tar bara någon minut. Benskörhet är
en folksjukdom som drabbar varannan
kvinna och var fjärde man över 50.
INBLICK 27
FOTO: KARL HÄGGLUND
FÖRDEL
Nyheter och erbjudanden för just din bransch.
ÅRE, HAMRA/
TÄNNDALEN ELLER
FUNÄSFJÄLLEN?
Vintersäsongen närmar sig och
Unionen kan erbjuda dig rabatter på
flera av Sveriges bästa skidorter.
Tack tomten, 50 kronor
rabatt på pocketköp
Det spelar ingen roll om det snöar eller regnar under julen när du är djupt
försjunken i en nagelbitande deckare, rolig skröna eller dramatisk livshistoria.
Nu har du chansen att ladda upp med bra pocketböcker inför ledigheten.
I Bokus vinterkampanj finns ett trettiotal aktuella böcker. Du får 50 kronor
i rabatt om du köper minst 3 böcker.
Så här gör du: surfa in på www.bokus.com/unionen, lägg minst 3 böcker från
det utvalda sortimentet i varukorgen och ange kampanjkoden unionenjul15
till höger i kassan. Rabatten på 50 kr dras sedan automatiskt.
Erbjudandet gäller t.o.m. 18 december 2015.
Vässa ditt cv med våra mallar
Ditt cv och ditt personliga brev ska du
ta med dig till anställningsintervjun. Men
att få ned alla sina erfarenheter och meriter på rätt sätt är inte det lättaste. Ditt
cv och ditt personliga brev handlar långt
ifrån bara om formalia utan även om form,
stil och tonalitet. Dessutom ska du på ett
tydligt sätt berätta varför just du är
rätt person för jobbet.
Använd dig av
Unionens
cv-mallar och mallar för personligt brev
som du hittar på unionen.se så har du ett
bra stöd. Skicka sedan jobbannonsen,
ditt cv och din meritförteckning till oss så
hjälper vi dig att få till ett vinnande cv. Via
Unionen får du ditt cv och ditt personliga
brev granskade av våra proffs inom fem
arbetsdagar. Vår feedback är konstruktiv. Vi ger tydliga tips på hur du gör dina
ansökningshandlingar ännu vassare.
Mer information hittar du på
www.unionen.se/rad-och-stod/
skriva-cv
Välj Åre för vintersäsongen och du
får 20 procents rabatt på boende hos
AGO Mitt i Åre under vecka 1–7 samt
15–17. På www.mittiare.se bokar du
ditt boende och hittar beskrivningar
av lägenheter i olika storlekar och
prisklasser. Skriv in kod Unionen som
kampanjkod så visas boenden som
omfattas av erbjudandet. Det går också bra att kontakta AGO Mitt i Åre på
[email protected] eller 0647-515 00.
I Hamra/Tänndalen får du 10 procents
rabatt på boende hela vintersäsongen,
även sportlovs- och påsklovsveckorna, i fräscha 5–6-bäddslägenheter i
husen »Fjällbruden« och »Hjortronet«.
Mer information hittar du på www.tanndalen.com/. Observera att boendebokningen måste göras via telefon
0684-155 00 för att rabatten ska gälla!
I Funäsfjällen får du upp till 20 procents rabatt på utvalt boende och på
många aktiviteter. Läs mer och boka på
www.funasfjallen.se/unionen
TA TAG I DIN EGEN
UTVECKLING
Vill du ha mer inflytande över din utveckling på jobbet? Använd utvecklingssamtalet och sätt mål för din egen
utveckling. Ofta är det bra att ta tag i sin
egen situation inför utvecklingssamtalet
i stället för att vänta på att chefen ska
agera. Genom Unionens medlemsguide
får du stöd och råd om hur du på bästa
sätt tar avstamp i utvecklingssamtalet
för att göra ditt jobb mer givande.
Du hittar medlemsguiden på
medlemsguiden.unionen.se
Ta ett uppdrag.
Få extra
krafter.
”Jag är påläst och vet vilka villkor som
gäller på arbetsplatsen. Dessutom
är det roligt att lära sig nya saker,
exempelvis arbetsrätt.”
Ta n Ja P e rS S o n
arbetsplatsombud på Best Western Hotels
Som medlem i Unionen kan du vara med
och påverka och förbättra i frågor som
engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda
en Unionenklubb. Det finns mycket
att tjäna – för dig personligen, dina
kollegor och din arbetsplats. Du
får insyn och inflytande över
verksamheten och villkoren –
rena rama röntgenblicken och
tankekraften – och skaffar dig
erfarenheter och kunskaper om
arbetslivet och dig själv som du
har nytta av i ditt vanliga jobb.
Läs mer på
www.unionen.se/uppdrag
Eller sms:a
UPPDRAG
till nummer 71700
KRÖNIKA | FARMACI & HÄLSA
Bråda dagar för
fackets klubbar
»Tiden räcker sällan till. Ofta pratar man med
medlemmar på kvällstid för att stötta och ge råd.«
V
ad gör en facklig klubb? Det är ingen ovanlig fråga.
Många medlemmar vet inte alls hur vi jobbar eller
vilka uppgifter som ingår. Därför tänkte jag här ge
en bild av vardagen i min roll som ordförande för Riksklubb Kronans Apotek inom Unionen.
Vid sidan av det fackliga arbetet jobbar jag cirka 60
procent på Kronans Apotek i Borås. Jag har alltså 40 procent schemalagd tid för riksklubben. Timmarna fördelas
över två timmar per vardag och en heldag på torsdagar,
då jag svarar på frågor från våra drygt 750 medlemmar
över hela landet. Under dessa tider har vi även möten
med klubbstyrelsen varje månad.
Ungefär en gång i kvartalet har vi telefonmöten med
våra förtroendevalda på apoteken – kontaktombud och
arbetsmiljöombud. Här får de komma med frågor som vi
sedan kan ta upp med företaget. Och två gånger om året
arrangerar vi utbildningsdagar med dem där vi går
igenom arbetsmiljön, vårt kollektivavtal samt
lokala avtal som samverkansavtalet och
arbetstidsavtalet. Hit bjuder vi även folk
utifrån, som företagets regionchefer.
Med företaget har vi regelbundna
förhandlingar enligt MBL. Fyra gånger
per år hålls CFG-möten (Central Facklig Grupp) på central nivå i företaget,
då vi får information om vad som är
på gång. Däremellan blir det många
förhandlingar om förändringar inom
företaget. Vi har också förhandlingar
på regional nivå i företagets 14 regioner. Vid våra samverkansmöten, minst
två per år, går vi igenom vad som skett
i varje region.
Sedan är vi med vid tillsättningen
av nya apotekschefer. Vi kontaktar det
berörda apoteket för att höra vilken
30 INBLICK
typ av chef de vill ha och förhandlar med regionchefen
om föreslagen kandidat. I samband med löneförhandlingar deltar vi dessutom som en part vid förstärkta lönesamtal, som ingår i vårt kollektivavtal. Det innebär att vi
sitter med som stöd för medarbetaren som inte är nöjd
med motiveringen till den nya lönen.
Förutom allt detta har vi driftinskränkningsförhandlingar. När ett apotek får konkurrens leder det ofta till
sänkt försäljning och ibland till överskott av personal. Då
ska vi först ha delaktighetsmöten ute på apoteket där man
går igenom budgeten så att alla förstår vad som gäller.
Om det går så långt att någon måste sluta har man en
turordningslista, då vi fackliga kommer in i bilden och
driver förhandling på regionnivå.
Men tiden räcker sällan till. Ofta pratar man med
medlemmar på kvällstid för att stötta och ge råd.
Vanliga frågor handlar om arbetstider, raster,
semester, omplaceringar eller löneläget för
nyanställd. Många möten måste också
ske på fritiden. Det ideala vore att
jag var facklig på heltid, men jag vill
ha kvar en fot i verkligheten på apoteket så jag vet hur det fungerar där.
Och så länge vi delar på ansvaret i
klubbstyrelsen går det.
Känslan när man lyckas i en förhandling är extremt givande. Men
drivkraften är en annan – att alla
ska ha rätt till ett drägligt arbetsliv,
både fysiskt och psykiskt, särskilt nu
när vi står inför stora utmaningar.
Vi måste försöka sänka stressnivån
är ordförande för Riksklubb Kronans
som gör allt fler anställda sjuka och
Apotek. Hon sitter även med i Unionens
behålla våra avtal på dagens nivå,
branschråd Farmaci & Hälsa, regionhelst förbättra. Det fackliga arbetet
styrelsen Sjuhall och delegation
blir bara viktigare.
Almega Hälsa.
Gunilla Andersson
SKIN SCIENCE THAT SHOWS
NYHET
Lugnar din hyperkänsliga hud
– omedelbart och långvarigt
EUCERIN® UltraSENSITIVE innehåller den innovativa ingrediensen
SymSitive®* som hjälper till att reglera hudens känslighet.
Motverkar hudirritationer där de uppstår
Ger omedelbar och långvarig effekt på hudens välmående
Ökar hudens tolerans
FINNS BARA PÅ APOTEK
www.eucerin.se
* Registrerat varumärke av Symrise AG, Tyskland
Munhålespray
1 mg/spray
Sugtablett eller
Microtab 2 mg
Tuggummi 2 mg
Inhalator 10 mg
ETT AV
FÖLJANDE
ALTERNATIV
Kombinationsbehandling
med Nicorette®
KAN ÖKA CHANSERNA ATT LYCKAS SLUTA RÖKA*
PLÅSTER – ger en stadig bakgrundsnivå av nikotin
FLEXIBEL BEREDNINGSFORM – dämpar plötsliga toppar av röksug
KOMBINATIONSBEHANDLING
PASSAR DE SOM:
– har högt nikotinberoende dvs röker mer
än 20 cigaretter/dag
– känner röksug trots användning av
nikotinläkemedel
– har misslyckats vid behandling med
enbart ett nikotinläkemedel
NICORETTE® NOVUM PLÅSTER KAN
KOMBINERAS MED:
– Nicorette ® MUNHÅLESPRAY 1 mg/spray
– Nicorette ® TUGGUMMI 2 mg
– Nicorette ® SUGTABLETT 2 mg
– Nicorette ® RESORIBLETT (MICROTAB) 2 mg
– Nicorette ® INHALATOR 10 mg
* vs monoterapi
Nicorette (nikotin) tuggummi 2, 4 mg, inhalator 10 mg, microtab 2 mg, depåplåster 10, 15, 25 mg/16 timmar, sugtabletter 2 mg, 4 mg, munhålespray
1mg/spray. Receptfria läkemedel för behandling av tobaksberoende hos rökare som är motiverade att sluta (alla beredningsformer) eller för att
underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka (tuggummi, inhalator, sugtablett). Kontraindikationer: nyligen
genomgången hjärtinfarkt (senaste 3 månaderna), instabil eller progredierande angina pectoris, prinzmetals variant angina, allvarlig hjärtarytmi
samt vid stroke i akut fas. Gravida bör rådfråga läkare. Från 18 år. För ytterligare information se fass.se. © McNeil Sweden AB, 169 90 Solna, 2015.
Datum för översyn av produktresuméer, 2010-06-04 (tuggummi, tuggummi fruktmint, tuggummi pepparmint), 2011-11-18 (inhalator), 2014-06-25
(tuggummi mentolmint), 2010-11-22 (microtab), 2014-08-13 (sugtablett pepparmint), 2013-03-12 (munhålespray), 2015-05-08 (depåplåster).
SE/NI/14-0828c(2)