Läs mer i ínbjudan

INBJUDAN
4/12-15 kl 8.30-16.00
”Att (över)leva med ADHD”
Georgios Karpathakis
#tillsammansmotpsykiskohälsa
är grundare av Underbara ADHD
och berättar, utifrån sina erfarenheter, om hur det är att leva med
ADHD.
KONFERENS FÖR POLITIKER, CHEFER OCH MEDARBETARE
PLATS: SUNLIGHT HOTELL I NYKÖPING
KUR-PROJEKTET
UTVECKLA SAMVERKAN OCH KUNSKAP OM PSYKISK OHÄLSA
Vi byter erfarenheter samt skapar kunskap och förståelse för varandras uppdrag.
Hur kan vi forma vårt samarbete för att förbättra bemötandet av våra medborgare?
PROGRAM
08.30 Kaffe
09.00 Inledning Per-Uno Nilsson, Trosa kommun
09.10 Bakgrund till KUR, med moderator Gabriella Ahlström
09.30 ”Att (över)leva med ADHD” Georgios Karpathakis (Underbara ADHD)
10.45 Frukt
11.00 Rundabordsdiskussion utifrån Case (Georgios erfarenheter)
12.00 Lunch
13.00 Psykisk ohälsa Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på SKL
14.15 PRIO-satsningen, Helena Forsell, Landstinget Sörmland
14.45 Kaffe
15.00 Rundabordsdiskussion
15.40 - 16.00 Sammanfattning och avslutning
ANMÄLAN
Anmäl senast den 16/11-2015 via >> anmälningsformuläret här.
Kontaktperson: [email protected]