Slutseminarier Självständigt examensarbete

SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 21 oktober
kl. 14.00-15.00
När ett barn blir sjukt
En litteraturstudie om familjers upplevelser av att ha ett barn
som drabbas av cancer
Hur kan jag sätta patienten i centrum?
En litteraturöversikt om implementering av personcentrerad
vård
Författare: Johanna Enestad och Izgiamen Adogoy
Opponent: Julia Dola
Seminarieledare/examinator: Mai Leander
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Författare: Louise Axell och Cecilia Oskarsson
Opponenter:Johanna Edoff och Emma Gahm Erkarpers
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Lärosal 2 (L2)
kl. 15.30-16.30
Djur i demensvård
En litteraturöversikt om hundens hälsofrämjande effekter på
dementa patienter
De osynliga barnen
En litteraturstudie om barns upplevelser av att leva med en
förälder med psykisk sjukdom
Författare: Julia Dola
Opponenter: Margareta Jonzon och Julia Lidberg
Seminarieledare/examinator: Mai Leander
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Författare: Emma Gahm Erkapers och Johanna Edoff
Opponenter: Maria Johansson och Ingeline Storsteines
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Lärosal 2 (L2)
En litteraturstudie av vårdpersonalens erfarenheter av att
vårda psykossjuka patienter
Författare: Anton Glasberg och Kristoffer Öbom
Opponenter: Antonia Aletto och Veronika Sandberg
Seminarieledare/examinator: Stephanie Paillard-Borg
Lokal: Lärosal 4 (L4)
Version 20151013
Sida 1 av 4
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 21 oktober
kl. 17.00-18.00
Amputerad självkänsla
Psykosociala aspekter av att leva med en förlorad kroppsdel
Kampen att passa in
En litteraturstudie om den gravida obesa kvinnans upplevelse av
omvårdnad
Författare: Kristoffer Olander och Virginia Eriksson
Viratanagasam
Opponenter: Anton Glasberg och Kristoffer Öbom
Seminarieledare/examinator: Mai Leander
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Författare: Julia Lidberg och Margareta Jonzon
Opponenter: Carl Morén och Patrik Oom
Seminarieledare/examinator: Joacim Larsen
Lokal: Lärosal 3 (L3)
Föräldrars upplevelser av vården av cancersjuka barn
En blogganalys av mötet med vårdpersonalen
Författare: Maria Johansson och Ingeline Storsteinnes
Opponenter: Jewan Kareem
Seminarieledare/examinator: Stephanie Paillard-Borg
Lokal: Lärosal 4 (L4)
Sida 2 av 4
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
kl. 14.00-15.00
TORSDAG den 22 oktober
Glöm inte mina känslor!
En litteraturstudie om effektiva interventioner för ökad
livskvalitet och förbättrat psykiskt välbefinnande efter en
stamcellstransplantation.
Moderskapets tabu
En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors upplevelse av
stigmatisering kring depression och depressiva symtom
postpartum
Författare: Jenny Stensson
Opponent: Alexandra Torsell Starud
Seminarieledare/examinator: Joacim Larsen
Lokal: Konferensrum 1 (K1)
Författare: Emma Fresk och Anna Hultgren
Opponenter: Izgiamen Zeray Adogoy och Johanna Enestad
Seminarieledare/examinator: Jessica Holmgren
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Att leva med epilepsi
En litteraturstudie om livskvalitet hos personer med diagnosen
epilepsi
Hjärtstopp
Förändringar i livet efter hjärtstopp
Författare: Ingela Schmidt och Emma Wickham
Opponenter: Johanna Blom och Danielle Setra
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Författare: Veronika Sandberg och Antonia Aletto
Opponenter: Louise Axzell och Cecilia Oskarsson
Seminarieledare/examinator: Sara Stridh
Lokal: Lärosal 4 (L4)
Version 20151013
Sida 3 av 4
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
kl. 15.30-16.30
TORSDAG den 22 oktober
Sjuksköterskors upplevelser vid vård av flyktingar
The helping hand of white pride.
A postcolonial understanding of Swedish nursing students’
attitudes to nursing specific international aid
Författare: Johanna Blom och Danielle Setra
Opponenter: Ingela Schmidt och Emma Wickham
Seminarieledare/examinator: Joacim Larsen
Lokal: Konferensrum 1 (K1)
Författare: Alexandra Torsell Starud
Opponenter: Emma Fresk & Anna Hultgren
Seminarieledare/examinator: Jessica Holmgren
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Möta personer med symtom av demens på akut
sjukvårdsmiljö
Sjuksköterskors perspektiv
Kampen mellan kropp och psyke
Diabulimikers upplevelser av sin sjukdom
Författare: Jewan Kareem
Opponent: Jenny Stensson
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Författare: Calle Morén och Patrik Oom
Opponenter: Virginia Eriksson Viratanagasam och Kristoffer
Olander
Seminarieledare/examinator: Sara Stridh
Lokal: Lärosal 4 (L4)
Sida 4 av 4