Inbjudan - Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Utbildar
INBJUDAN till
Utbildningsdag i Östersund
om förvärvad hjärnskada
Tema:
Plats:
Tid: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada.
OSD Krondikesvägen 93 i Östersund.
Tisdag 22 september 2015 kl. 9.20 – 16.30
(registrering från 8.30)
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kring någon med
förvärvad hjärnskada: personliga assistenter, biståndsbedömare, personal
i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, politiker och
beslutsfattare, brukarorganisationer, närstående och andra intresserade.
Utbildningen ger en insikt i de medicinska orsakerna till den problematik
många får efter en förvärvad hjärnskada, lagstiftningen som styr personlig
assistans och andra LSS-insatser samt erfarenheter från personer som själva
har lång erfarenhet av att leva med förvärvad hjärnskada.
Efter dagen får deltagarna ett utbildningsbevis.
Välkommen!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr 117 63 Stockholm www.hjarnkraft.se
E-post: [email protected]
Tel: 08 - 447 45 30
Föreläsare
9.30
10.30
Joakim Öwre
Ett felskär och så var han förlamad, snowboarden höll på att bli den 26 årige elitåkaren
Jokke Öwres död. Ändå är brädan drivkraften i hans kamp att leva ett normalt liv igen.
Föreläser om: Sin väg tillbaka efter en traumatisk hjärnskada.
Att leva med personlig assistans.
Ann-Marie Stolberg
Jurist, på Frösunda, som jobbat med socialrättsfrågor, framförallt inom LSS- och SFB-lagstiftningen i sex år. Har familjemedlemmar med olika funktionsnedsättningar och är även god man.
Föreläser om: LSS, SFB och Socialtjänstlagen och om nya riktlinjer och praxis och hur de påverkar den enskildes rätt till insatser.
en!
l jurist
l
i
t
r
o
g
å
Fråga juristen! Maila din fråga till [email protected] så kan hon förbereda svaret.
Ställ fr
11.40
13.00
14.00
Marie Carlsson och Kjell Söder
ReAktivering i Samverkan, RAS arbetar med personer som drabbats av neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning och som bor i Jämtland. Har ett treårigt Arvsfondsfinansierat rehabiliteringsprojekt som tar vid där de allmänna insatserna tagit slut. Aktiv träning
varvas med vistelse i bostaden, total behandlingstid är 6 mån.
Föreläser om: Rehabiliteringsprojektet.
Catherine Aaro Jonsson
neuropsykolog på Barn och ungdomshabiliteringen i Östersund. Hon har 20 års erfarenhet
av arbete med och forskning om barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador.
För barn och unga med förvärvad hjärnskada förändras vardagslivet i skola och bland
kompisar. Hur, och hur länge, hänger ihop med skadans omfattning, men också med hur vi
i omgivningen kan hjälpas åt med att omforma vardagslivet så att det anpassas till barnets
annorlunda förutsättningar.
Föreläser om: Om skolsituationen, LSS och hur övergången till stöd i det tidiga vuxenlivet kan se ut. Dessutom tas de riktlinjer upp som ska motverka risken för upp-
repade skallskador, t ex i sportutövande.
Rita Ehrenfors
Leg. arbetsterapeut och doktorand, med lång erfarenhet av rehabilitering av personer med
förvärvad hjärnskada. Arbetar ofta som handledare inom personlig assistans. Har bland annat varit expert i Socialstyrelsens kartläggning av rehabilitering av traumatisk hjärnskada.
Föreläser om: Konsekvenser av en förvärvad hjärnskada. Vad som är viktigt för att skapa ett gott liv vid förvärvad hjärnskada.
Hur ser det ut i Jämtland?
Efter utbildningen arrangerar Hjärnkraft ett möte för att diskutera hur situationen ser ut i Jämtland för personer
med förvärvad hjärnskada och för deras anhöriga. Vi bjuder på kaffe och smörgås!
Välkommen!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt
dagliga liv samt att de närstående ska få stöd och information. Många skadade omfattas efter rehabiliteringen av lagstadgade SoL – LSS-insatser, till exempel personlig assistans. Förbundet vill naturligtvis att dessa insatser genomförs så bra som
möjligt.
Utbildningsdagar som denna är ett led i detta. Från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är vi övertygade om att en motiverad
och välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål.
På våra utbildningsdagar medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare men också personer som efter sin egen skada
är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av egen rehabilitering och att leva med samhällsstöd
mycket värdefull, både för de som arbetar som personliga assistenter men även för de som beviljar dessa insatser.
UTBILDNINGSDAGENS SCHEMA
08.30 – 09.30
Registrering, kaffe
09.20 – 09.30
Presentation av Hjärnkraft
09.30 – 10.30
Joakim Öwre
Bensträckare på plats
10.30 – 11.40
Ann-Marie Stolberg
11.40 – 12.10
RAS, rehabiliteringsprojekt
12.10 – 13.00
Lunch
13.00 – 14:00
Christina Aaron
14.00 – 15.00
Rita Ehrenfors
15:00 – 15.30
Kafferast
15.15 – 16.15
forts Rita Ehrenfors.
16.15 – 16.30
Sammanfattning av Hjärnkraft
Övrig information
När: Önskas utbildningsbevis? Mejla ditt namn och din adress till:
[email protected]
så skickar vi ett utbildningsbevis
efter genomförd utbildning.
Var: Parkering: Tisdag 22 september 2015, kl 9:20 - 16:30 (registrering från 8.30).
OSD, Krondikesvägen 93 i Östersund.
Parkering lämpligast på intilliggande
travbanans parkering.
Pris:
Anmälan: 750:- Medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft (senast 20150201) betalar 450:Priserna inkl. mat under dagen (kaffe/lunch).
Via e-post eller blankett som bifogas. Senast måndagen den 15 september behöver vi få din anmälan. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men inte personlig.
Mer information?
Ring 0704-41 32 55 eller 0478-109 30.
Arrangeras av
i samarbete med:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Utbildar
ANMÄLAN
Vi behöver din anmälan senast den 15 september.
Maila till [email protected] eller posta till Hjärnskadeförbundet,
Hjärnkraft, Per-Erik Nilsson, Videslund, Vidhem, 360 50 Lessebo.
Anmälan senast
TISDAG
15
SEPTEMBER
2015
Jag anmäler till Utbildningen i Östersund den 22/9 2015
Titel/funktion:..........................................................................................
Namn:......................................................................................................
Adress:.....................................................................................................
.................................................................................................................
Fakturaadress om annan än ovan:
................................................................................................................
................................................................................................................
E-postadress: ...........................................................................................
Mobilnummer: ........................................................................................
Ytterligare deltagare på samma adress:
.................................................................................................................
r Ja, tack. Vi kommer också på informationsmötet kl 17:00.
r Jag önskar specialkost, ange vilken....................................
Anmälan är bindande men inte personlig.
Varmt välkommen!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr 117 63 Stockholm www.hjarnkraft.se
E-post: [email protected]
Tel: 08 - 447 45 30