ATT ÁTERFÁ BALANS & LIVSGLÄDJE

MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER
Plats:
BCF Amazona, Frejgatan 56
Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer
Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris
Anmälan:
Amazona tel 08-32 55 90 eller [email protected] Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!
Dessa aktiviteter är avsedda endast för dig med spridd bröstcancer
Samtalsgrupp - spridd bröstcancer Vad kan ASIH göra för dig och
När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked. Grup- dina närstående vid spridd
pen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar.
Nyhe
bröstcancer?
t
Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med
i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du
kan delta sex gånger. Deltagare i dessa grupper har företräde
till våra temaeftermiddagar för spridd bröstcancer.
Pris 750:- för Amazonas medlemmar
1 025:- för övriga
Anmälan
Till Amazonas kansli [email protected]
Plats BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56
Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut
Dipl Psyskosyntescoach
Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health
Tid  
Leva 1 torsdagar kl 14.00 - 16.00
Leva 2 onsdagar kl 14.00 - 16.00
Startdatum 21 och 22 januari
Dessa samtalsgrupper genomförs med
ekonomisk stöd från
Gun Forsslund kommer att informera om vad ASIH
(Avancerad Sjukvård i Hemmet) kan erbjuda dig och
dina anhöriga. Därefter kommer det att vara gott om
tid för frågor.
Torsdag 26 februari kl 14.00- 16.00
Tid
Föreläsare Gun Forsslund, bröstcancerpatient,
fd överläkare ASIH Solna/Sundbyberg
och Byle Gård.
Eva Melke, din utprovare med stort urval av
bröstproteser från fyra olika leverantörer.
Deltagare i våra samtalsgrupper för spridd
bröstcancer kan även kostnadsfritt delta i följande kurser:
Matinspiration - prova på
Se vidare sidan 47. Tema fisk och skaldjur. Ingen avgift.
Rosendal inspiration sid 44. Ingen avgift.
Levavecka Masesgården sid 35. Pris 500:-.
Att återfå bAlAns & livsglädje
Psykologisk rehabilitering för personer som har eller haft
cancer. Grupper: enskilda, unga vuxna (18-35 år) eller par.
Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter
på Ljungskile Folkhögskola (tidigare Brännö) under fem dagar.
Här kan du stanna upp, fundera över vad som är väsentligt i livet
och vad som kan ge dig livslust och livsglädje i framtiden.
Vissa fonder ger bidrag till vistelsen om du uppfyller deras kriterier.
Livslustfonden
Cancer
Amazonabladet nr 1-2015
www.livslust.net
Stig Dahlgren
mobil: 070 769 57 89
Alltid stort utbud av bh & bad med fickor för bröstproteser.
Ring 08-411 90 56 för att boka tid
eller titta bara in för att se vårt utbud.
mmen
Välko
Valentin Sabbats Gata 7, 113 62 Stockholm, www.evamelke.se
Följ oss på Facebook och ta del av vad som
händer i butiken, eller gå in på hemsidan.
33
MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER
Plats:
BCF Amazona, Frejgatan 56
Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer
Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris
Anmälan:
Amazona tel 08-32 55 90 eller [email protected] Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!
Dessa aktiviteter är avsedda endast för dig med spridd bröstcancer
Spridd bröstcancer
skelettmetastaser/benhälsa
Spridd bröstcancer behandlingar
Ämnet är skelettmetastaser, smärta och
benhälsa vid spridd bröstcancer. Elisabet
informerar fritt och sedan är det gott om tid
för frågor.
Ämnet är behandlingar (aktuella och
kommande) för spridd bröstcancer.
Även information om vad som är på
gång när det gäller nya mediciner och vilka studier som
pågår. Jonas Bergh informerar fritt och sedan är det gott
om tid för frågor.
Tid Onsdag den 18 mars kl 14.00-16.00
Föreläsare Elisabet Lidbrink, överläkare onkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Arrangeras i samarbete med läkemedelsföretaget Amgen.
Tid
Torsdag 16 april kl 14.00- 16.00
Föreläsare Jonas Bergh, professor KI, onkolog,
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Kost vid spridd
bröstcancer
CHRISTINAKLINIKEN
För dig som söker ett individualiserat sjukvårdsalternativ
med personlig omvårdnad i en lugn atmosfär.
Isa Wallmyr kommer till BCF
Amazona en temaeftermiddag för att
prata mat, inspirera och svara på
frågor som handlar om kost och
behandlingar. Isa Wallmyr har arbetat mer än 35 år på
Alfta Rehab. Idag är hon konsult och föreläsare.
Tid
Torsdag 7 maj kl. 14.00 - 16.00
Ledare
Isa Wallmyr, kostrådgivare från Alfta
Bröstmottagning Tel 08-406 28 30
Utredning och behandling av bröstsjukdomar.
Fråga doktorn om
spridd bröstcancer
Medicinsk Behandlingsavdelning
Tel 08-406 28 71
Poliklinisk mottagning för konsultation och behandling med
inriktning mot cancersjukdomar och cytostatikabehandling.
Annelie Liljegren kommer till oss för
att diskutera och svara på frågor om
spridd bröstcancer.
Vi har landstingsavtal och tar även emot privata och försäkrade patienter.
Högkostnadskortet gäller.
Valhallavägen 91, 114 86 STOCKHOLM
Fax 08-10 05 77 www.sophiahemmet.se
[email protected]
34
Samtalsledaren Carolina Welin medverkar också under
eftermiddagen.
Tid
Onsdag 20 maj kl. 14.00 - 16.00
Ledare
Annelie Liljegren, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Amazonabladet nr 1-2015
BCF Amazona har glädjen att inbjuda till en LEVA-vecka
19 - 24 april 2015 på Masesgården i samarbete med MOW Hälsa.
Nyhe
Vecka 17 har BCF Amazona förfinansierat 12 platser för våra medlemmar på en LEVA-vecka - en
rehabiliteringsvecka för dig som lever med en spridd bröstcancer, kronisk sjukdom. Deltagare i BCF
Amazonas LEVA-samtalsgrupper har företräde. Ansökan ska skickas in senast den 10 mars.
t
Masesgården Hälsohem ligger vackert beläget vid Siljan, strax
väster om Leksand.
Carolina Welin är kursledare under LEVA-veckan.
nder veckan ingår du i en grupp med 12 kvinnor
i liknande situation. Fokus på gemenskap, samtal,
avslappning, naturskön miljö, vegetarisk kost,
varmvattenbassäng, träning - allt efter vad var och en orkar.
Veckan är stärkande för både kropp och själ. Ett komplement för dig som lever med sjukdom och oro, att få fokusera
på dig själv och de egna behoven under några dagar.
BCF Amazona arbetar kontinuerligt för att hjälpa alla
kvinnor som har, eller har haft, en bröstcancerdiagnos att
få rehabilitering, återhämtning och inspiration. Det som
sjukvården inte alltid har resurser eller möjligheter att tillhandahålla. BCF Amazona är Sveriges största och äldsta
patientförening inom cancer, vi har funnits sedan 1978 och
har lång erfarenhet av att stödja patienter genom krisen.
Patienterna vet oftast själva bäst vad de behöver för sin återhämtning. Det är utgångspunken i all vår verksamhet.
U
Masesgården Hälsohem är ett av Sveriges två kvarvarande
hälsohem. Du bor fint i enkelrum och maten är vegetarisk.
Här finns varken kaffe, svart te, kött, fisk, fågel eller
alkohol. Men så mycket annat gott att de flesta kommer
tillbaka om och om igen.
Du betalar själv för din resa till Masesgården samt en
administrationsavgift på 500 kronor till BCF Amazona.
LEVA-grupperna startade som samtalsgrupper och
har nu kompletterats med en återhämtningsvecka i
internatform. Att LEVA med en allvarlig diagnos är en
ständigt närvarande oro och för att orka vara patient
behöver man kontinuerlig återhämtning.
Hälsohemmet Masesgården ligger naturskönt vid
Siljan, 8 km väster om Leksand, ca 3,5 timmars resväg
från Stockholm. Kommer du med tåg eller buss hämtar
Masesgården vid stationen.
Här finns flera aktiviteter för kroppen varje dag - yoga,
avslappning, ryggjympa, varmvattenbassäng, stavgång,
rytmisk dans och mycket, mycket mer. Ingen kan vara med
på allt men alla kan prova någonting.
Välkommen med din ansökan senast 10 mars 2015.
Ansökningsblankett får du hemskickat när du gör din
intresseanmälan via kupong på sid 48. Du får besked senast
den 31 mars om du kommer med på LEVA-veckan.
Amazonabladet nr 1-2015
35