FESTIVAL - Pingstkyrkan Eskilstuna

FESTIVAL
!
”Leva i visionen”
Lördagen 26.9 kl. 16.00 & 19.00
Söndagen 27.9 kl. 11.00
Pingstkyrkan Eskilstuna
INFORMATIONSBLAD för
Festivalkören & Orkester
Program: !!
!
Lördag
!!9:30!–!10:00!
10.00!3!13.00!!!
13:00!–!14:00!
14.30!3!15.15!!!
Ankomstfika!
Övning!med!fika/frukt!paus!!
Lättlunch!(bara!för!sångare!&!musiker)!
Genrep!!
!
16.00!!!Festivalstart!”Stort!Sång!&!Musikmöte”!
!
!
Servering!!
!
19.00!!!”Leva!i!visionen”!
!
Söndag
11.00!!Festivalavslutning!med!kyrkkaffe!
!
Vi!hoppas!du!kan!vara!med!båda!dagarna!och!behöver!du!
boende!rekommenderar!vi!City!Hotell!som!ligger!mycket!
nära!Pingstkyrkan.!Kolla!på!vår!webbsida!för!mer!
Välkomna!
www.pings teskils tuna.s e
!
!
Sångare(&(Musiker!(
!
Du/ni!som!vill!vara!med!i!"festivalkören"!är!hjärtligt!välkomna!!
(
Musiker!är!välkomna!i!mån!av!plats!–!skriv!vilket!instrument!du!!!!!
spelar!så!återkommer!vi.!
(
Repertoar:!Det!blir!sånger!av!"Minns!Du!Sången"3karaktär!men!även!
sånger!av!Andraé!Crouch,!strängmusik!703tal!och!framåt.!Vi!sjunger!
stämmor!på!en!hel!del!!sånger!men!tiden!medger!inte!så!mycket!
stämövning.!Alla!noter!får!ni!på!plats.!
(
Tips:!I!år!satsar!vi!både!på!lördagen!och!söndagen!och!hoppas!att!så!
många!som!möjligt!kan!stanna!och!dela!glädjen!även!på!söndagens!
förmiddagsgudstjänst.!
!
!
Anmälan:!
Vi!vill!gärna!att!du/ni!anmäler!er!till!kören!och!orkestern!!
Vi!behöver!din!anmälan!senast(den(19(September(2015.!! !
!!!!!!!
[email protected]!eller!ring!till!pingstkyrkans!exp!
tisdag3torsdag!9.00312.00!tel!016!–!155970!!eller!anmäl!dig!på!
www.pingsteskilstuna.se!!
!
Vi!behöver!information!om:!
Namn:(
Tel(&(eBmail:((
! önskar(du(äta(lunch(i(pingstkyrkan(under(lördagen(((
B(ange!specialkost!eller!allergier(
! sångare( B((ange(stämma(
! musiker(( B((ange(instrument(
3!Meddela!gärna!om!ni!har!möjlighet!att!vara!kvar!på!söndagen!!
(
!
Allt(gott!!
!!
Anders'Jaktlund!
!