Att leva med hiv – okunskap, fördomar och

Inbjudan
Att leva med hiv
Okunskap, fördomar och obefogad rädsla
Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad
rädsla eller avståndstagande. Detta vill vi ändra på!
Föreläsningen vänder sig till personal inom kommun och landsting men även
till allmänheten.
Desireé Ljungcrantz, doktorand vid Tema Genus, Linköpings
universitet förmedlar berättelser ur sin forskning om erfarenheter av att ha hiv
och föreställningar om hiv i dagens Sverige under rubriken "Skam, stolthet och
respekt!”
Olle Karlström, läkare vid infektionskliniken Karolinska sjukhuset och
klinisk utredare vid Läkemedelsverket, ger en sammanfattning om hivinfektion, framgången med dagens behandling och smittrisken vid
välbehandlad infektion.
Panelsamtal, Desireé
och Olle svarar på frågor och samtalar om hiv i
Sverige och i världen idag. Smittskyddsläkare och infektionsläkare besvarar
frågor om hiv som berör Landstinget Sörmland.
Dag & plats 1 december, Culturum i Nyköping, Olrogsalen. Hospitalsgatan 4, Nyköping
3 december, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, lokal Pandion
Tid
13.30 – 16.30, inklusive fika
Anmälan
Anmäl senast den 13 november till smittskydd Begränsat antal platser!
Arrangör
Länsgruppen för sexualitet och hälsa, Landstinget Sörmland
Vid eventuella frågor kontakta [email protected]
Välkommen!