Leva som andra - Stöd för dig som har en

Return – vägen tillbaka
Öppenvård för beroende och anhöriga
Beroende är en
sjukdom som påverkar
Return erbjuder öppenvård för dig som
är beroende av alkohol, droger eller
mediciner. Vi hjälper också anhöriga.
Du behöver inget beslut. Vi för inga
journaler. Alla som deltar har sekretess.
Return erbjuder
• informationssamtal
• bedömningssamtal – med
kartläggning av ditt beroende
• motivationssamtal
• råd och stöd
• gruppbehandling (12-steg)
• eftervårdsbehandling
• råd i behandlingsplanering
• anhörigprogram
• haschprogrammet (HAP)
• återfallsprevention (ÅP)
Beroende är en sjukdom som påverkar
kropp, huvud, känslor, socialt umgänge
och värderingar. Return hjälper dig att
bli frisk. Det finns hopp!
Öppenvård innebär att du bor kvar
hemma och finns kvar i ditt naturliga
nätverk under behandlingen. Du lär dig
använda samhällets självhjälpsgrupper
och du får hjälp att ändra livsstil.
2
Använd dina styrkor
och resurser
Om 12-stegsbehandlingen
• pågår i 12 veckor måndag–fredag
• alkohol- och drogterapeut leder
behandlingen
• grupp med max åtta personer
• innehåller föreläsningar, videofilmer,
enskilda studier och redovisningar
• AA/NA-möte en gång per vecka
Du är unik och har möjlighet att
utvecklas. Return hjälper dig att se dina
resurser och styrkor och använda dem.
12-stegsbehandling
Behandling för dig som förstår att
alkoholen/drogen har blivit ett problem
både för dig och din omgivning.
Behandlingen bygger på AAs
12-stegsprogram.
Du kan få individuella samtal under
hela behandlingsperioden.
Förutsättning: Du har varit nykter/
drogfri i en vecka eller mer och du vill
fortsätta. Du vill lära dig att hantera
beroendet och du söker en nykter/
drogfri livsstil.
När 12-stegsbehandlingen är slut går du
på eftervårdsbehandling under ett år, en
gång per vecka.
Du som är anhörig är en viktig
person i behandlingen, för dig finns
anhörigprogram.
AA – anonyma alkoholister
NA – anonyma narkomaner
3
Kontakt
Vill du veta mer eller anmäla dig till
behandling? Välkommen att höra av dig!
Information finns också på webben:
www.alingsas.se/return
Lena Mattsson
0734-26 97 75
[email protected]
Michael Strand
0734-15 48 91
[email protected]
Norrlan
dsgata
n
gen
rpsvä
Bollto
>>
en
m
sväg
tru
en
sc
gälv
så
ing
Al
Möbelaffär
Kun
Socialförvaltningen
Return öppenvård
441 81 Alingsås
Foto och illustrationer: istockphoto.com och Alingsås kommun Version: juli 2015
Hitta till Return
på Norrlandsgatan 3