Hormoner och att leva med diabetes

Hormoner och att leva med diabetes
Hormonerna fungerar som budbärare från en cell eller
ett organ i kroppen vidare till nästa. Det är dem som
t.ex. ser till att kroppen görs redo för strid, de styr
våra känslor och vår sexualdrift. När allt fungerar som
det ska hjälper hormonerna oss att må bra. Medan
hormoner i obalans är farliga för oss och kan leda till
t.ex. diabetes. Filmen förklarar hur hormonsystemet
fungerar, varför vissa blir sjuka i diabetes och hur det
är att leva med sjukdomen.
Speltid: 33 min.
Från: 13 år
Ämne: Biologi, människan
Originaltitel: Hormone - emails des Körpers, Grundlagen
Produktion: Focus Multimedia,
Tyskland
Svensk version:
Cinebox, 2011
Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren
Filmnr: 14728
Vad händer när ett hormon aktiverar kroppen?
När ett hormon aktiverar kroppen skickas nervimpulserna
till hypotalamus och hypofysen. De skickar i sin tur signaler
till binjuremärgen. I binjuren finns binjuremärgen. Där ligger
de celler, i vilka adrenalin bildas. Så fort de här cellerna
har mottagit signalerna från hypotalamus och hypofysen,
utsöndrar de adrenalin i blodet. Därifrån når adrenalinet
sedan alla celler i kroppen. Men det är bara målcellerna
som har receptorer som adrenalinet kan binda sig till.
Receptorerna sitter utanpå cellen och utgör en förbindelse
mellan ytan och cellens inre. När ett hormon har aktiverat
en receptor, startas en serie aktioner inuti cellen, vilka sen
leder till specifika reaktioner i kroppen.
Varför blir vissa diabetiker?
Alla människor har socker i blodet. När du äter tas det
upp av tarmen. Sedan transporteras sockret med blodet
ut i cellerna där det omvandlas till energi. Insulinet har
sin verkan mellan blodet och cellen. Det fungerar som en
nyckel som öppnar cellen så att sockret kan komma in. Om
nyckeln inte finns, stannar sockret kvar i blodet och kroppen
producerar mer socker, för cellen säger att den behöver
mer. Det får blodsockerhalten att skjuta i höjden.
Som diabetiker saknar du insulinet genom att
bukspottskörteln, som producerar insulin, inte fungerar som
den ska. När kroppen inte kan göra eget insulin måste du ta
sprutor så du hela tiden har rätt insulinnivå. Det går inte att
äta när du vill och du behöver mäta blodsockret kontinuerligt
med en blodsockermätare så du vet hur mycket insulin du
behöver.
Om du har för lite socker i blodet kallas det hypoglykemi.
Då kan du inte koncentrera sig, ser dåligt och får
svettningar. Hypoglykemi kan inträffa snabbt och sänka
prestationsförmågan till noll. Vid hypoglykemi drabbas
i första hand hjärnan, som är beroende av socker. Om
blodsockret blir för lågt, slutar hjärnan till slut fungera. Du
kan bli medvetslös. I sällsynta fall kan hypoglykemi även
leda till hjärnskador eller döden.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Hormoner och att leva med diabetes
ORDLISTA
Adrenalin och kortisol …
… bildas i binjurarna, även om kortisol bara
bildas på natten. De här två hormonerna
aktiveras huvudsakligen av stress. I en
stressituation skickar hypotalamus och
hypofysen signaler till binjurarna. Impulserna
får miljontals adrenalin- och kortisolmolekyler
att utsöndras i blodet. Hormonerna
aktiverar blodtillförseln till musklerna, ökar
hjärtfrekvensen, vidgar luftvägarna, hämmar
tarmaktiviteten, höjer blodtrycket och så
vidare.
Bukspottkörteln
På bukspottkörteln finns de Langerhanska
öarna, med i huvudsak två olika typer av celler
som bildar två olika hormoner och därmed
framkallar olika effekter i cellerna. De s.k.
betacellerna producerar hormonet insulin som
har som uppgift att sänka blodsockerhalten.
Vid låg blodsockerhalt, hypoglukemi,
aktiveras bukspottskörtelns alfaceller. De
producerar hormonet glukagon, som ser till att
blodsockerkoncentrationen höjs.
Hormoner…
… kan t.ex. främja kroppens värmeproduktion,
reglera blodtrycket och sätta igång
sexualdriften. Män och kvinnor har med
några undantag samma hormonbildande
körtlar: Njurar och binjurar, bukspottkörtel och
sköldkörtel.
Hypoglukemi och glukagon
Vid låg blodsockerhalt, hypoglukemi,
aktiveras bukspottskörtelns alfaceller. De
producerar hormonet glukagon, som ser
till att blodsockerkoncentrationen höjs.
Tillsammans reglerar de båda hormonerna vår
blodsockerhalt perfekt.
Hypotalamus och hypofysen…
… är de högsta styrinstanserna i vårt
hormonella styrsystem. De ansvarar
bland annat för samordningen av hela
hormonsystemet. Härifrån skickas signaler
till de hormonbildande körtlarna som
sköldkörteln.
Sköldkörteln…
… stimuleras av hormoner från hypotalamus
och hypofysen. Hormonerna den produceras
transporteras sedan med blodet till sina
förutbestämda målceller, där de sen utövar sin
verkan. Sköldkörtelhormonerna är oumbärliga
för människokroppens tillväxt, liksom för
hjärnans utveckling.
Testosteron
Hos mannen skickar hypofysen ut hormoner
som stimulerar könskörtlarna i testiklarna,
vilka då producerar hormonet testosteron. I
puberteten styr testosteron utvecklingen hos
de yttre och inre könsorganen, och senare
även spermieproduktionen.
Östrogen
Hypotalamus och hypofysen stimulerar
kvinnans äggstockar att producera hormonet
östrogen. Östrogen påverkar hur äggcellerna
mognar, och hur livmoderslemhinnan byggs
upp och bryts ned. Därmed påverkar det även
kvinnans menstruationscykel.
Diskussionsfrågor
1. Vilka hormoner aktiveras av kroppen
när du blir arg?
2. Vilka hormonbildande körtlar finns det?
3. Vad har hypotalamus för funktion?
4. Varför är sköldkörtelhormoner så viktiga?
5. Vad är det för skillnad mellan när hor-
monerna kortisol och adrenalin bildas?
6. Var finns de s.k. ”Langerhanska öarna”?
7. Vad har östrogenet för funktion?
8. Vad heter det manliga könshormonet?
9. Vad har receptorerna för uppgift?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Hormoner och att leva med diabetes
10.Vad är en ”normal” sockerkoncentrationen per liter blod? A) 2 gram. X) 4
gram. 2) 1 gram.
Här kan du hämta mer information
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Hormon - om
hormoner
11.Vilket hormon gör oss pigga på morgo-
• http://www.halsosidorna.se/Hormoner.htm
12.Vad är hypoglukemi?
• http://www.growingpeople.se/templates/
13.Hur kan man mäta sitt blodsocker-
• http://www.google.se/search?q=hormoner
nen?
värde?
- mer om hormoner
Page.aspx?id=1972 – vad är hormoner?
&hl=sv&biw=1012&bih=630&prmd=ivns&t
bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0
9ymTc6rD4XUsgbZleiXCA&ved=0CEoQs
AQ – relaterade bilder
14.Nämn en sjukdom som orsakas av insulinbrist.
15.Vad händer om blodsockret sjunker?
• http://www.diabetes.se/ Diabetesförbundet
• http://www.diabetesinfo.se/disease/
diabetesinfose/index.html diabetesinformation
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypoglykemi Wikipedia om hypoglykemi
•
•
•
•
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters
skolsajt
• www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
• http://www.cinebox.se/
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se