Marieborgskyrkan Västervik Att leva i relation !

GLIMTEN
Marieborgskyrkan Västervik
Nummer 3 / 2015 Årg. 24
6 sept. - 29 nov.
Att leva i relation !
Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete
på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och
försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den
stora staden, där det bor över 120 000 människor”.
Jona: 4:10–11
”
Insidan
Ängalundsgatan 8, 593 35 Västervik
TELEFON
0490
Exp
18075
Teleandakt
21674
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.marieborgskyrkan.se
Facebook: marieborgskyrkan
Bankgiro
221-4807
Plusgiro, MBU 1 10 63-5
Förs. org.nr.
833600-5585
EXPEDITIONSTIDER
Tisdag - Torsdag 9 - 12
Pastor
Eva Cudmore
[email protected]
0767788140
Ungdomsledare
Kennyh Widèn
[email protected]
0738089893
Ordförande
Nils-Erik Alne 24015
0706928251
Kassör
Krister Samuelsson 19922
0705519922
Marieborgskyrkans Ungdom - MBU
Ordförande
Anette Danielsson 19620
Kassör
Anna Alne 31021

Marieborgskyrkan är del av
SJUKHUSKYRKAN
Sjukhuspastor
Jonas Karlsson
Mobil 0730-883110
Expedition 86907
REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN
Krister Samuelsson
Eva Cudmore
Gunnar Lindén
Christer Elvin
Kennyh Widèn
Att leva i relation !
Jona bok är berättelsen om en man som upplever Herrens kallelse att bege sig till
den assyriska storstaden Nineve för att predika mot stadens ondska. Den tilltänkte
profeten lockas inte av sitt uppdrag utan försöker fly så långt bort som han kan från
både Gud och Nineve. Han väljer att fly till staden Tarshish. Vad Tarshish var för stad
är omdiskuterat inom forskningen där antingen Karthago i Tunisien eller Tartessos som
fanns i södra Spanien är de vanligaste förslagen. Målet med Jonas flykt är att undgå
sin kallelse, men han märker snabbt att det inte är så lätt att gömma sig för Gud. Med
sin hand skapar Gud en stor storm och det hela slutar med att besättningen kastar Jona
överbord i ett försök att göra Gud nöjd. I havet sänder Gud en stor fisk som sväljer
Jona. I fiskens mage ber han till Gud om nåd och han lovar att infria sina löften. Fisken
spottar då upp Jona på land, där han reser sig och börjar vandra mot Nineve.
På plats i Nineve predikar Jona om stadens undergång och invånarna tar till sig av
profetens ord. De utlyste en fasta och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg. Den
heliga skriften berättar att när stadens kung fick höra vad som skett steg han ner från
sin tron, tog av sin mantel och svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset och gav ut ett
kungligt påbud att hela staden måste följa fastan. Kanske skulle Gud ångra sig ifall
staden visade ånger.
Efter att ha predikat för staden så sätter sig Jona utanför för att se vad som händer. Gud
låter ett kurbitsträd växa upp över Jona, något som gör profeten nöjd. Men när Gud
ser till människans omvändelse och skonar staden blir Jona arg. Han hade ju verkligen
fått lida för sitt uppdrag. Skulle allt det ha varit förgäves? Gud svarar Jona med att låta
en mask angripa trädet som vissnar. Profeten blir då utan skugga och lider i den starka
solen och skäller på Gud. Gud svarar då Jona med orden: ”Du bekymrar dig för ett träd
som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom
till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den
stora staden, där det bor över 120 000 människor”.
Det Jona inte förstod var att Guds syfte med hans uppdrag inte var att förstöra något,
Guds syfte var att bygga upp relationen. Jona levde i en relation med Gud. Han hade
fått uppleva att Gud hade förändrat hans liv på ett fantastiskt och kraftfullt sätt. En
relation som Nineves befolkning, säkert både medvetet och omedvetet, valt att bortse
ifrån. Gud ville bygga en relation med människan i Nineve på samma sätt som han
redan hade med Jona. Samma påminnelse är angelägen för omvärlden idag.
Jonas uppdrag var att påminna Nineve om att det finns en Gud som inte bara är en
teori i en bok, utan en levande Gud som vill ha en relation. Människorna i Nineve,
och många människor idag, går igenom hela sina liv utan att inse att det finns en Gud
som bryr sig om dem på ett kärleksfullt och individuellt sätt. De inser inte att Gud vet
allt om dem och att han älskar dem för de människor som de är. Gud säger inte att du
måste ändra din klädstil eller frisyr för att vara älskad av honom. Guds meddelande till
Nineve är samma meddelande som Kyrkan har att ge till sin omvärld, att Gud vill ha
en levande relation med dig och vandra med dig dag ut och dag in.
Hur har vi då en relation med Gud? Jo, det är inte så svårt. Det är egentligen som vilken
relation som helst, vi måste ha kommunikation med varandra, och kommunikation
med Gud har vi genom bön. Det fantastiska med Gud är att han är tillgänglig för oss när
som helst och var som helst. Att ha en sådan relation med honom blir som kyrkofadern
Origenes uttryckte det: ”Hela våra liv blir en bön”. Så jag vill uppmana dig att söka
den relationen med din skapare. Att öppna ditt hjärta inför Gud och be till honom där
du är idag.
Nästa nummer av Glimten nr. 4 har manusstopp 16 nov. och utgivningsdag 29 nov..
2015.
Kennyh C Widén
2
Glimtar...
om det som varit, det som är och det som kommer
En kväll om Syrien
Situationen i Syrien ser vi mycket om
i nyhetssändningarna på tv. På våra
asylboenden i Västervik och Valstad bor
det många från just Syrien. En av dessa
asylsökande, Muhammed Abdulrahman,
gästade Marieborgskyrkan en kväll i
juni och höll ett uppskattat och välbesökt
föredrag om livet i Syrien före kriget och
nu samt något om sin flykt till Sverige.
Särskilt talande var de bilder han visade,
tagna ur samma vinkel, före och efter
bombningarna. Eleganta affärsområden
och hyreshus i ruiner, stora trafikplatser
kantade av träd, nu öde och i grus....
Han gav också en god bild av bakgrunden
till den nuvarande situationen.
Av Syriens befolkning på ca 20 milj, är
drygt hälften på flykt, merparten av dessa
inom landet och ca 4 milj i huvudsak i
angränsande länder. Till EU har kommit
ca 0,25 milj.
Gudstjänst i
Stadsparken
Sista söndagskvällen i juni firade
Västerviks församlingar för första (?)
gången ekumenisk sånggudstjänst i
stadsparken. Förutom glädjen i att vara
tillsammans så gjorde vi detta för att visa
Västervik att vi församlingar finns, att
vi har gott samarbete och att vi vill vara
kyrkor för Västervik, i Västervik, och
att vi inte skäms för att kalla oss kristna.
Vi blev ca 70 personer och de som gick
och cyklade förbi, samt de som spelade
minigolf i Stadsparken fick höra sång
och levande ord. Tanken går att utveckla
vidare inför nästa sommar men som ett
första försök kändes det gott.
Pastor Eva
Missionsbåten
Shalom
Om sin egen flykt kunde Muhammed
berätta att han hörde till de lyckligt
lottade, eftersom hans väg varit tämligen
säker även om det hade kostat honom
mycket pengar.
Marieborgskyrkan är en kristen
församlling och en del av
Equmeniakyrkan:
”En kyrka för hela livet där mötet
med Jesus förvandlar mig, dig och
världen”.
Marieborgskyrkan är människor.
Här är vi välkomna, här möter vi
Jesus, och här delar vi livet.
Här samlas människor i alla åldrar till
undervisning med bibeln som grund
och till gemenskap, där söndagens
gudstjänst har en central plats.
Vår kyrka är en plats där människor
får erfara kraften i förlåtelsen, känna
sig upprättade och får påfyllning av
livskraft och livsglädje.
Detta sker på flera olika sätt:
• gudstjänster
• studiegrupper
• barn- och ungdomsverksamhet
• biståndsarbete
Efter föredraget följde en stund av frågor
och svar.
• diakonalt arbete
• och många andra sätt, vilka man kan
läsa om här i Glimten
Christer Elvin
En strålande varm och skön torsdagskväll
samlades ett fyrtiotal personer till
bryggmöte i hamnen. Missionsbåten
Shalom gästade Västervik med besättning
och många frivilliga. Några bekanta
ansikten syntes också bland de som
medverkade. Det var mycket sång och
musik, både sådant som var nytt och
sådant som var välbekant, och vittnesbörd
som talade om vikten av att följa Jesus
med hela sitt jag, i livets alla situationer.
Efteråt bjöds det på fika på båten och
några av våra yngre ungdomar dröjde sig
kvar för att simma och bada från båten.
Pastor Eva
3
Vi
är
angelägna
att
vara
Marieborgskyrkan för Västervik, en
plats dit alla är välkomna som söker
meningen med livet. Vi tror att det
finns en stor befrielse för den som
följer Kristus!
Varmt välkommen du också! Precis
som du är!
”Vi är hans verk, skapade genom
Kristus Jesus till att göra de goda
gärningar som Gud från början har
bestämt oss till.”
Ef 2:10
STUDIECIRKLAR
HÖSTTERMINEN
Dophögtider
”En är Herren, en är tron, ett är dopet, en
är Gud och allas Fader!” (Ef 4:5-6)
Att dopet är ett illustreras fint i
Marieborgskyrkan, där dopgrav och
dopkälla är väl integrerade med varandra.
Dopgraven liksom omsluter dopkällan.
Genom denna utformning förenas också
våra två doppraxis med varandra, något
som vi haft glädjen att få ta del av vid två
tillfällen under sommaren.
I början på juni fick vi vara med om en
högtidlig gudstjänst då Greta, Cedrik och
Ian Cudmore döptes in i Kristus. Det är
stort att uppleva att unga människor tar
detta steg. I den förbönsakt som följde
på dopet deltog flera personer i olika
åldrar. Ett fint uttryck för församlingens
omsorg.
I mitten på juli döptes Annie och Simon
Rosendahls lille Matteo. Själva dopakten
följde på Barnens minuter, och pastor Eva
inbjöd barnen att samlas kring Matteo vid
dopkällan. ”Låt barnen komma till mig”
(Mark 10:14). Flera ur Annies familj
medverkade med sång i gudstjänsten.
I båda gudstjänsterna fick de församlade
möjlighet att delta i både syndabekännelse
och trosbekännelse. Och så blev det
naturligtvis en påminnelse om vårt eget
dop och att komma ihåg att vi får leva i
det. Vår ungdomsledare Kennyh Widén
medverkade som gudstjänstledare. Efter
gudstjänsterna inbjöds till dopkaffe i
församlingssalen.
”Jag vet vilka avsikter jag har med er,
säger Herren: välgång, inte olycka. Jag
skall ge er en framtid och ett hopp.”
(Jer 29:11)
Christer Elvin
Fika på Rutsberg
Under sommaren inbjöd vi
Eftermiddagskaffe på Rutsberg.
till
LÄR DIG RYSKA
Ledare: Zhanna Kozlova Hjalmarsson
Start: Måndagen 21 september 2015
(kl 18.00-19.30, 7 träffar)
Sommarkyrkan
Under visfestivalen v 28 syntes de olika
församlingarna i Västerviks centrum.
Under namnet ”kyrka på stan” och i
färgstarka västar stod representanter under
festivaldagarna utanför HM och delade
ut kaffe och kaka till de som passerade
förbi. Vi gick också några vändor längs
”ströget” , dock utan kaffe och kaka.
Torsdagen var det pga av vädret, lite
tunnsått men fredagen tog det bättre
fart och lördagen var mycket välbesökt.
Många tog tillfället att få en kopp kaffe
och en pratstund innan man vandrade
vidare i den sköna sommarkvällen.
Barnen särskilt uppskattade en gratis
kaka. Satsningen hade som enkelt mål
att bara vara synlig: att visa besökare
och flanörer att vi som kyrkor finns och
att vi är engagerade. De nyinskaffade
västarna är gångbara också vid andra
tillfällen på året och en tanke nämndes att
göra något liknande inför jul, kanske vid
skyltsöndagen men då erbjuda glögg och
pepparkaka.
Söndagskvällar i juli har även detta
år bjudit på ekumeniska samlingar
på
sommarhemmet
Gläntan.
Under lättsamma och avslappnade
omständigheter har vi fått sjunga,
be, lyssna på förkunnelse och fika
tillsammans. När vädret tillåtit har
samlingen ägt rum utomhus, annars har
samlingssalen fått räcka till. Upp emot
50 personer har varit närvarande. De fyra
församlingarna har ansvarat för varsitt
tillfälle men besökare har kommit från
alla församlingarna.
Under de sju onsdagarna kom det ca 150
besökare, som köpte kaffe/saft, bröd och
glass. Vädret har varierat, och havet har
inte alltid lockat till bad.Inkomsterna
blev drygt 3.500:- och då tillkommer
glasspengarna som går direkt till MBU.
Tack till er som kom och fikade, och tack
till er som ställde upp som värdar!Det har
varit god gemenskap kring kaffeborden,
och sista onsdagen fick vi lyssna till sång
och musik av Lennart ”Necko” Nilsson
& Arne Mörk.
Pastor Eva
Kostnad: 450 kronor
Lokal: Marieborgskyrkan
LÄR DIG ANVÄNDA SURFPLATTA
IPAD
Ledare: Stefan Lindholm
Start: Onsdagen 23 september 2015
(kl 18.30-20.45, 4 träffar)
Kostnad: 400 kronor
Lokal: Marieborgskyrkans exp,
LÄR DIG ANVÄNDA SURFPLATTA
ANDROID
Ledare: Stefan Lindholm
Start: Onsdagen 23 september 2015
(kl 16.00-18.15, 4 träffar)
Kostnad: 400 kronor
Lokal: Marieborgskyrkans exp,
LÄR DIG SLÄKTFORSKNING
Ledare: Hans Wilensjö
Start: Onsdagen 23 september 2015
(16.00-18.15, 7 träffar)
Kostnad: 400 kronor
Lokal:Stadsbiblioteket
FÖRFRÅGNINGAR
på ovanstående cirklar görs till Anita
Andersson Nilsson
Tel 0490-17938 eller 0706-614112
LEK och SMÅBARNSSÅNG
Ledare: Ida Alne
Start: Måndagen 31 augusti
(kl 09.30-11.45)
Anmälan görs till:
Ida Alne Tel 0490-241 42 eller 0736376008
HANTVERK – STICKCAFÉ’
Start:
Torsdagen
( kl 18.00-20.15)
3
september
Ledare: Anna-Karin Alne tel
073-931 35 53
Utöver dessa studiecirklar finns det flera
samtal/bibelstudiegrupper.
Kontakta
Marieborgskyrkans exp för information.
Gunilla Granqvist
Margaretha Gustafsson
4
Höstens
Bönesamlingar
I september månad börjar vi åter igen med
att samlas till bön en halv timme innan
gudstjänsten. Under denna stund ber vi
för församlingen, för vår vänförsamling
i Rumänien, för Västervik och för annat
som är aktuellt just då.
Den 15 september kl 18:30 får vi besök
av regionspersonalen för en stund
tillsammans i bön. Alla är givetvis
välkomna också till detta. 4 oktober får
vi också besök av Peter Halldorf som
kommer att tala om just bön. Se separat
artikel om detta.
Sammantaget vill vi uppmuntra varandra
till att tillsammans söka Guds ledning
för församlingen och för oss själva, att
utvecklas och mogna i relationen till Gud
och till varandra och att ständigt utmanas
till att leva helt överlåten i Guds hand.
Tacksägelsedagen
Söndagen den 11 oktober är det bön och
lovsång som tema. Samt nattvardsfirande.
Lovsång och tacksägelse hör ju ihop.
Årets insamlingskampanj ligger under
perioden 25-26/9 och 2-3/10 och kommer
som tidigare att uppmärksammas
mycket i radio och TV. TV-galan blir
på fredagskvällen 2/10. Det går förstås
bra att stå med insamlingsbössor
vilken dag som helst under dessa två
veckor. Diakoniabössorna kommer att
finnas på expeditionen för utkvittering.
Sammanräkning på lördag eftermiddag
3/10 kl 16.00 på expen.
Förra året blev det 10.666 kronor i våra
bössor. En liten minskning mot året
innan, men det finns kanske en förklaring
i att folks kontanthantering håller på att
förändras. Men det går ju att skänka på
andra sätt också.
Lars-Åke Lindbom
Pastor Eva
TV-gudstjänsterna
Som meddelats tidigare kommer vi
vecka 9, 2016 att tillsammans med
Frälsningsarmén, Pingstkyrkan samt
Hagakyrkan, Gamleby, spela in fyra
stycken tv-gudstjänster. Under hösten
kommer vi att ha regelbunden kontakt
med SVT i Linköping för att arbetet ska
kunna fortgå planenligt. För projektet
kommer vi att forma en ekumenisk
kör som kommer att medverka i alla
programmen. (Se separat inlägg)
Inspelningarna sker ”sektionsvis” i
Marieborgskyrkan under tre dagar för
att sedan klippas ihop till fyra separata
Gudstjänster. Ungefärligt upplägg blir:
ons, torsdag: uppriggning av Tv ljus/
ljud. Fredag: inspelning av förkunnelse,
förebedjare och gudstjänstledning.
Lördag: inspelning av körer, solister,
instrumentalmusik
etc.
Söndagen:
inspelning av församlingssånger (ca 12
st) trosbekännelsen, Herrens bön och
andra eventuella församlingsinslag.
Håll gärna detta projekt i era böner så
att det blir ett sant vittnesbörd inte bara
för de som tittar runt om i Sverige, utan
också för Västervik.
Kvinnofrukostar
Hösten 2015
Höstens tre kvinnofrukostar kommer att
äga rum i slutet av september, oktober
och november.
Boka redan nu in nedanstående lördagar då
ni kan lyssna till tre drivkraftiga kvinnor
och som vanligt njuta av en härlig frukost.
Programbladet kan ni hämta i början
av september på Marieborgskyrkans
expedition. Se även kyrkans hemsida.
26 september ”En glimt av det Nepal
som fanns före jordbävningarna” med
Anitha Johansson, Västervik
24 oktober ”Skrattets betydelse för
hälsan” med Inger Sand, Vimmerby
21 november ”Nytt och bytt - shopping
med gott samvete” Stina Qubti, Busfrö
Västervik
Margaretha Gustafsson,
Mona Halling och Gunilla Lindbom
Pastor Eva
5
I nattvarden får vi ta emot de gåvor som
Herren själv utgav. “Av åkrarnas korn
och druvans saft”, så får vi ta del av det
naturens gett oss.
I Tacksägelsedagens gudstjänst har vi
möjlighet att tacka för årets skörd och det
naturen gett oss, genom att ta med något
av detta som får smycka kyrksalen.
I samband med kyrkkaffet efteråt har vi
så en auktion på dessa alster.
Gunilla Öst
”Tv-kören”
”Tv-kören” börjar sina övningar
23/9 kl 19:00 i Marieborgskyrkan
och träffas därefter udda veckor. Alla
som vill sjunga är varmt välkomna!
Kontakta
expeditionen
för
mer
information.
Träffpunkt
September
18.00
18.00
Tisdag 1 september
Scout
Torsdag 3 september
Hantverk - Stickcafé
Söndag 6 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Hesekiel 37:15-22
Efesierbrevet 4:1-6
Johannesevangeliet 17:9-11
Psaltaren 95:1-7
09.30Bön
10.00
Gudstjänst med nattvard
Eva Cudmore
Ralph Engstrand
Lennart Arfwidsson
Kyrkfika grupp 1
09.30
18.00
14.00
Måndag 7 september
Lek o småbarnssång
Tisdag 8 september
Scout
Onsdag 9 september
Arbetsmöte för mission
Torsdag 10 september
14.00Symöte
Söndag 13 september
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Nehemja 9:19-21
Apostlagärningarna 20:32-36
Matteussevangeliet 6:31-34
Psaltaren 123
09.30Bön
10.00
Gudstjänst alla åldrar
Mr Goran
Carin Gillsjö
Margaretha Gustafsson
Kyrkfika grupp 2
Måndag 14 september
09.30
13.30
18.00
18.30
Lek o småbarnssång
Tisdag 15 september
Andakt på Vapengränd
Scout
Regional bönedag
Söndag 20 september
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Jesaja 26:19
Andra Korintierbrevet 4:7-14
Johannesevangeliet 11:28-44
Psaltaren 107:18-22
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Eva Cudmore
Christer Elvin
Lennart Arfwidsson
Kyrkfika grupp 3
Måndag 21 september
09.30
18.00
14.00
Lek o småbarnssång
Tisdag 22 september
Scout
Onsdag 23 september
Arbetsmöte för mission
Torsdag 24 september
14.00Symöte
18.00
Hantverk-Stickcafé
18.30
Ledarsamling med Bilda
Söndag 27 september
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Rik inför Gud
Andra Moseboken 32:1-4, 30-35
Första Johannesbrevet 2:15-17
Matteussevangeliet 6:19-24
Psaltaren 49:6-12
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Eva Cudmore
Margaretha Gustafsson
Kyrkfika grupp 4
Måndag 28 september
09.30
13.45
18.00
Lek o småbarnssång
Tisdag 29 september
Andakt på Gertrudsgården
Scout
Oktober
Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Daniel 6:16-22
Uppenbarelseboken 12:7-12
Likasssevangeliet 10:17-20
Psaltaren 103:19-22
09.30Bön
10.00
Gudstjänst alla åldrar
Eva Cudmore
Lovsångsgruppen
Lennart Arfwidsson
Kyrkfika grupp 5
16.00
Tema bön
Peter Halldorf m.fl.
Kyrkfika grupp 6
09.30
Måndag 5 oktober
Lek o småbarnssång
6
18.00
14.00
Tisdag 6 oktober
Scout
Onsdag 7 oktober
Arbetsmöte för mission
Torsdag 8 oktober
14.00Symöte
Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen
Lovsång
Första Krönikeboken 29:10-14
Första Thessalonikerbrevet 5:16-27
Lukasevangeliet 17:11-19
Psaltaren 65:9-14
09.30Bön
10.00
Gudstjänst med nattvard
Kennyh Widén
Simon Rosendahl
Annie Rosendahl
Lovsångsgruppen
Kyrkfika grupp 7
Skördeauktion vid fikat
09.30
18.00
13.00
14.00
18.00
Måndag 12 oktober
Lek o småbarnssång
Tisdag 13 oktober
Scout
Onsdag 14 oktober
Sång på Mimergården
Andakt på Tjustgården
Torsdag 15 oktober
Hantverk-Stickcafé
Söndag 18 oktober
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
Rut 2:8-12
Apostlagärningarna 9:36-43
Markusevangeliet 3:31-35
Psaltaren 68:5-7
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Stefan och Susanne
Björnheimer
Kennyh Widén
Margaretha Gustafsson
Kyrkfika grupp 8
09.30
18.00
14.00
Måndag 19 oktober
Lek o småbarnssång
Tisdag 20 oktober
Scout
Onsdag 21 oktober
Arbetsmöte för mission
Torsdag 22 oktober
14.00Symöte
Söndag 25 oktober
Tjugoförsta söndagen efter trefaldig
Samhällsansvar
Jer 29:4-7
Romarbrevet 13:7-10
Matteusevangeliet 22:15-22
Psaltaren 40:14-18
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Anita Lehtonen
Christer Elvin
Lennart Arfwidsson
Kyrkfika grupp 9
09.30
Måndag 26 oktober
Lek o småbarnssång
Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
Helgonen
10.00Gudstjänst
Eva Cudmore
Gunilla Öst
Henrik Alf
Lennart Arfwidsson
November
Söndag 1 november
Söndagen efter alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Hesekiel 37:12-14
Uppenbarelseboken 22:1-5
Lukasevangeliet 12:4-7
Psaltaren 116:1-9
09.30Bön
10.00
Gudstjänst med nattvard
Eva Cudmore
Gunilla Öst
Lennart Arfwidsson
Kyrkfika grupp 1
09.30
14.00
18.00
14.00
Måndag 2 november
Lek o småbarnssång
Tisdag 3 november
Andakt på Lindögården
Scout
Onsdag 4 november
Arbetsmöte för mission
Torsdag 5 november
14.00Symöte
18.00
Hantverk-Stickcafé
Söndag 8 november
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Förlåtelse utan gräns
Första Moseboken 50:15-21
Andra Thessalonikerbrevet 3:1-5
Matteusevangeliet 18:15-20
Psaltaren 78:35-39
09.30Bön
10.00
Gudstjänst alla åldrar
Kennyh Widén
Eva Cudmore
Margaretha Gustafsson
Kyrkfika grupp 2
09.30
18.00
18.00
Måndag 9 november
Lek o småbarnssång
Tisdag 10 november
Scout
Lördag 14 november
Indienkväll
Eva o Lars-Åke Lindbom
Söndag 15 november
Nu finns det
möjlighet att
swisha,till
Marieborgskyrkans
swishkonto.
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Sefanja 3:8-13
Uppenbarelseboken 3:10-13
Matteusevangeliet 25:1-13
Psaltaren 139:1-18
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Ralph Engstrand
Lars-Åke Lindbom
Kyrkfika grupp 3
09.30
18.00
14.00
Måndag 16 november
Lek o småbarnssång
Tisdag 17 november
Scout
Onsdag 18 november
Arbetsmöte för mission
Torsdag 19 november
14.00Symöte
Lördag 21 november
15.00
Trivsel em med MBU
Knytis
Söndag 22 november
Domssöndagen
Kristi återkomst
Jesaja 65:17-19
Andra Petrusbrevet 3:8-13
Matteusevangeliet 25:31-46
Psaltaren 102:26-29
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Eva Cudmore
Lars-Åke Lindbom
Kyrkfika grupp 4
09.30
18.00
18.00
Kvinnofrukostar
Tid kl 9.00.
26 september ”En glimt av det Nepal
som fanns före jordbävningarna” med
Anitha Johansson, Västervik
24 oktober ”Skrattets betydelse för
hälsan” med Inger Sand, Vimmerby
21 november ”Nytt och bytt - shopping
med gott samvete” Stina Qubti, Busfrö
Västervik
Måndag 23 november
Lek o småbarnssång
Tisdag 24 november
Scout
Torsdag 26 november
Hantverk-Stickcafé
Söndag 29 november
Första söndagen i advent
Ett nådens år
Sakarja 9:9-10
Uppenbarelseboken 3:20-22
Matteusevangeliet 21:1-9
Johannesevangeliet 18:36-37
Psaltaren 24
09.30Bön
10.00Gudstjänst
Eva Cudmore
Kyrkfika grupp 5
7
MBU:s
AKTIVITETER
Måndagar 9.30-11.30
LEK och SMÅBARNSSÅNG
Tisdagar 18.00-19.15
SCOUT 7 år
Torsdagar 18.00-20.00
HÅLLPLATSEN 11-13 år
Fredagar 18.00
TABERNAKLET 13 år
Söndagar 27/9, 25/10, 22/11
ÄNGLABUS
Församlingsnytt
Nattvardstjänare
Maj-Britt Halling
Född 11 mars 1923
Död 10 augusti 2015
I tacksamhet minns vi
Maj-Britt och lyser frid över
hennes minne.
September
Oktober
November
Ralph Engstrand
Rich Cudmore
Sverker Thorén
Gunilla Öst
Kennyh Widén
Magnus Olsson
Ove Henriksson
Hanna Hanouch
Åke Halling
Högtidsdagar
25 sept
16 okt
23 nov
30 okt
2 nov
20 dec
Inga-Karin Nilsson 85 år
Inger Lager 75 år
Christer Elvin 70 år
Katja Winkler 40 år
Mary Johansson 95 år
Björn Danielsson 40 år
Kyrkvärdar
Vecka
Telefonandakt
Ring Marieborgskyrkans telefonandakt
dygnet runt på tel. 0490-216 74!
Ny andakt spelas in varje onsdag.
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45
46
47
48
49
50
Charlotte Lindén
Gunnar Lindén
Gun Karlsson
Gunilla Öst
Birger Nygren
Carin Gillsjö
Simon Rosendahl
Rickard Svensson
Karin Rehn
Barbro Samuelsson
Hanna Hanouch
Sisilia Hanouch
Nyfödd
Alfred och Nina Lindén har fått en
dotter som heter Lou. Hon föddes
den 10 juni 2015.
Ny adress
Ola Mårtensson
c/o Hansson
Verkstadsgatan 10
117 36 STOCKHOLM
8
Styrelsemöten och
församlingsmöten
Styrelsen planerar att träffas
16/9, 14/10, 18/11, 16/12
Välkommna till församlingsmöten
27/9, 25/10, 6/12
Ungdomsglimtar
Marieborgskyrkans Ungdom
Scoutlägret
Klockrent
Rutsberg 2015
Hösten närmar sig och vi kan blicka
tillbaka på ännu en sommar ute på
Rutsberg. Sommaren har varit fylld med
fotboll, spel, bad, andakter och grillning.
Vi har fått lära känna flera nya ungdomar
som tagit sig ut till Rutsberg och vi har
även blivit hembjudna till ungdomar för
andra aktiviteter som exempelvis ridning
och film samt spelkvällar. Nu är vi i
sluttampen av Rutsberg för denna gång
och ser fram emot en ny höst i Herrens
tjänst inne i Marieborgskyrkan.
Kennyh C Widén
Marieborgskyrkans
ungdom HT. 2015
Verksamheter hösten 2015
Lek och småbarnssång
Måndagar 9.30–11.30 START 31/8
Scout tisdagar 18–19.15(19.30) från 7 år
(1:a klass) START 25/8
Hållplatsen torsdagar 18-20 11- 13 år
START 27/8 Andakt med lek, bad och
grill på Rutsberg, senare träffar i kyrkans
lokaler.
Stickcafé 18.30–21.30 START 3/9
24/9, 15/10, 4/11, 26/11,
Tisdagen efter midsommar åkte Jakob
Svensson och Roger Olsson tillsammans
med Hagakyrkan i Gamleby på scoutläger
i Tångerda utanför Vetlanda. Starten blev
en blöt historia. Redan när vi åkte från
Gamleby hade vi regn och så fortsatte det
under hela tisdagen. Det hindrade dock
inte oss från att vara glada. Vi packade
på oss regnkläder, satte upp militärtält
och byggde kök under presenning.
Första dagen var det invigning med
ungefär 2000 scouter. De kommande
dagarna började med frukost och
morgonsamling med bibelstudium. På
dagarna deltog vi i olika projekt som
att göra egna rep, hängmatta och en
repstege samt konstruera och skjuta
pilbåge. Dessutom fick vi prova på att
spela frisbeegolf.
En dag hade vi en spårning och en annan
dag hade vi en marknad med målet
att samla in pengar till kastlösa barn i
Indien. Det var lyckosamt! På 2 timmar
fick vi in ungefär 50000 kr. Dessutom
samlade vi ihop närmare över 150000 kr.
Något som vi bär med oss från veckan
var upplevelsen att vara på ett scoutläger
som drog 2000 scouter till en och samma
plats. Vi fick känna av känslan vi faktiskt
inte är så få som vi ibland kan tro.
Roger Olsson och Jakob Svensson
Konfaläger på
Klintagården
Jag var på Klintagården på konfaläger
under tre veckor. Det tyckte jag var
superbra, vi hade kul och jag fick vänner
för livet. Vi lekte, spelade spel, hade
andakter och sjöng lovsång. Vi lärde
också känna Gud genom bibelstudier och
sång och skapande. Sista helgen var det
också dop i havet för dem som ville. Jag
rekommenderar absolut Klinta för den
som tänker konfirmera sig. Det var det
roligaste jag gjort på länge.
Cedrik Cudmore
Tabernaklet fredagar 18 och framåt.
13 år och uppåt
Andakt, lek, bad och grill på Rutsberg,
senare träffar i kyrkans lokaler.
Änglabus söndagar 10–11.30
Efter lite turer fram och tillbaka så
blir det änglabus en gång i månaden i
höst, dvs. tre tillfällen. Det blir fjärde
söndagen i månaden.
Här är datumen för änglabus:
27/9, 25/10, 22/11
Innebandy 19:00 – 20:00 i Lidhemsskolans
gymnastiksal 6 september - 6 december.
Från 13 år och uppåt.
Gudstjänster för hela familjen
13 september 10.00
Groowe 2015
I Marieborgskyrkan finns det sedan
flera år tillbaka en tradition att skicka
våra ungdomar till Klintagården för
tonårslägret Groowe. I år var det dags
för en ny generation att åka för första
gången tillsammans med ungefär 100
andra ungdomar från Småland och
Östergötland. På lägret fanns det tid för
bad och lek men framförallt för lovsång,
bön och undervisning. Vi fick ta emot
flera bönesvar, uppleva helanden och se
ungdomar bli frälsta och tillbedja Kristus.
En bra vecka för både kropp och ande.
Kennyh C Widén
9
Höstupptakt med våra verksamhetsgrupper. Gäst Mr. Goran - lek och trolleri
Scoutinvigning
4 oktober 10.00, 8 november 10.00
Trivselkväll för alla åldrar
Lördag 21/11 15.00
UR-styrelse bjuder in till en trivselkväll
med gemenskap, lek och mat. Knytkalas alla tar med något att äta. Anmälan senast
13/11.( Fyll i lapp i kyrkan eller anmäl
på telefon nr. 18075. Mer info kommer
senare.Vid frågor om verksamheten ring
exp, Ungdomsledare Kennyh 18075 eller
kolla in hemsidan.
(MBU-sidan fortsätter på sid 10)
Kyrkbandy
I höst är kyrkbandyn tillbaka. Vi träffas
i Lidhemsskolans gymnastiksal på
söndagar kl 19:00 – 20:00 och spelar
innebandy. Du är välkommen från det år
som du fyller 13 år. Kyrkbandyn är en
möjlighet att träffas, tonåringar som äldre,
utanför kyrkans väggar och lära känna
varandra bättre i sportens anda. I mitten
av passet stannar vi alltid upp för att dela
ett bibelord innan vi tar tag i klubborna
och spelar igen. Varmt välkommen!
Att be för
Kontakten med Valea Rece, Rumänien
Ekonomigruppens arbete
Arbetet inför våra tv-gudstjänster
Att det ekumeniska samarbetet ska
fortsätta att utvecklas
Kennyh C Widén
Att glädjas över
Ledarsamling
Att leda och växa tillsammans
Inspirationsträff för dig som är ledare
för en studie- eller samtalsgrupp i
Marieborgskyrkan.
Dophögtiderna 6 juni & 12 juli
”Förvandla Världen – Det bästa för vår
nästa” – Regionfest och Regionstämma,
Region Öst 24 oktober 2015 i Eksjö!
Välkommen torsdagen den 24 september
kl. 18.30–21.00 (fika)
Denna gång gör vi Regionfest och
Regionstämma tillsammans för både
församlingar och equmeniaföreningar!
Vi möts för att prata idéer, visioner,
ledarskap, material m.m.
Platsen blir Eksjö! Tiden blir 8.30 21.00.
För fikats skull är det bra med anmälan
senast den 21/9
Medverkande hitintills är: Lasse Svensson
– Kyrkoledare, Tomas Bjöersdorff –
Ordförande i kyrkostyrelsen, styrelsen för
equmenia Region Öst, Gunnel Noreliusson,
Frida Blomberg, Linda Näkne, Christer
Gustafsson, Peter Bernhardsson, många
fler medverkande, seminarier, storforum,
gudstjänster, FEST, konsert m.m. Exakt
program meddelas så fort det är klart.
Välkomna!
Anmälan och frågor till
Eva Danielsson
Studieförbundet Bilda
0480-43 20 22
[email protected]
Gemenskapskväll
21 november
Styrelsen för Marieborgskyrkans ungdom
bjuder in till en gemenskapskväll för alla
åldrar den 21 november. Under kvällen
kommer det bli lek, spel, samtal och mat.
För att maten ska fungera kommer vi att
ha ett knytkalas där alla tar med något
att äta som vi sedan delar på. Bjud gärna
in vänner och kära för en trevlig kväll
tillsammans!
Du anmäler dig senast den 13
november genom att skriva på en lapp
inne i Marieborgskyrkan eller ringa
expeditionen förmiddagar tis-torsd på nr
0490 – 180 75.
Kennyh Widén
I höst vill vi som arbetar i Region Öst möta
medarbetare, församlingsmedlemmar,
församlingens vänner och den som vill
till två bönkvällar!
Första tillfället blir tisdagen den
15 september, kl 18.30 – 20.30 i
Marieborgskyrkan, Västervik.
Andra tillfället blir tisdagen den 17
november, kl 18.30 – 20.30 i Hovslätts
Missionskyrka, Jönköping.
Ingen Anmälan! Bara kom och var med!
Peter Bernhardsson,
regional kyrkoledare
10
Onsdagsfikat på Rutsberg i somras
Arbetet inför våra tv-gudstjänster
Besöket av Peter Halldorf 4 oktober
Att kyrktaket är nytjärat
På styrelsens bord
• Utveckla kontakterna styrelse - MBU
• Tydligare långtidsplanering enl
verksamhetsplanerna
• Ekonomigruppens arbete
• Byte av fönster & ytterdörrar i
ungdomsvåningen
•
Renovering av kyrkbänkarna
• Valberedningens funktion
•
Sandebo
Christer Elvin
Tillsammansdag på
Kröngården
Det blev en Tillsammansdag som gjorde
skäl för namnet. Det tyckte säkert alla
27 deltagarna, för vi fick verkligen
möjlighet att vara tillsammans både
i spontan och mer organiserad form.
Dagen inleddes med välkomstfika
och därefter följde en rad lättsamma
övningar i grupp: Styra äpple i hink,
tipspromenad
och
tornbygge
av
spaghetti och marshmallows. Särskilt
den sista aktiviteten under fantasifullt
och
engagerat
konstruktionsarbete!
Maten var, som alltid på Kröngården,
vällagad och riklig. Efter lunch vidtog mer
seriösa övningar i form av gruppsamtal
med inriktning på den avslutande
nattvardsgudstjänsten. ”Gudstjänstbitar”
som avhandlades var sången och musiken,
ordet, bönen samt nattvarden/rummet.
Resultatet blev en gudstjänst med många
”medverkande”, där vi firade nattvard
sittande i halvcirkelform och där vi
delade brödet och vinet åt varandra. Efter
alla samverkansövningar kändes det fint
att komma varandra påtagligt nära även i
nattvarden. Den avslutande välsignelsen
förmedlades sjungande och förstärktes
ytterligare av den dansgrupp av damer
i stor åldersspridning som med rörelser
formade budskapet.
Skeptikernas guide
till Jesus.
Två viktiga böcker i
vår tid
Det går inte att vara kristen utan att tro
på historien. Om berättelserna i bibeln
om att Jesus levt, dött och sedan uppstått
från de döda inte är historiska händelser
bör den kristna kyrkan omgående sluta
vilseleda människor att tro att det vi
kan läsa i bibeln om Jesus verkligen har
hänt.
Skeptikernas guide till Jesus finns
som två böcker, del 1 och del 2. De
är skrivna av Stefan Gustavsson
som är direktor för CredoAkademin
i Stockholm, generalsekreterare för
Svenska Evangeliska Alliansen och
förstelektor vid NLA Mediehögskola i
Kristiansand i Norge. Stefan är också
en välkänd föreläsare både i Sverige
och internationellt. Stefan är en viktig
företrädare för och försvarare av den
kristna tron i vår tid.
Bakom ordet skeptiker finns det
grekiska ordet skeptikoi som betyder
sökare eller frågare. Böckerna är för
dig som har frågor och ger vägledning
i vad vi idag egentligen kan veta om
Jesus som historisk person. Del 1 har
underrubriken, Om evangeliernas
trovärdighet. Del 2 har underrubriken,
Om Jesu identitet och uppståndelse.
Jag har läst böckerna med stor behållning.
De har gett mig viktig information om
evangeliernas trovärdighet och har gett
mig mer kunskap om vad vi kan veta om
Jesus. De har gett mig ytterligare stöd
i min tro och i samtal med människor
som kritiserar kristendomen och min tro
eller vill veta mer om min tro och om
vem Jesus är.
Två viktiga böcker för dig som är sökare
eller vill veta mer om hur evangelierna
i bibeln kvalificerar sig som historiskt
trovärdigt material.
Gunnar Lindén
Besök av
Peter Halldorf
På eftermiddagen den 4 oktober kl
16:00 kommer Peter och besöker
Marieborgskyrkan. Temat för kvällen
kommer att vara bön, ett tema
som vi fördjupar oss i genom två
undervisningspass.
Peter Halldorf är pastor inom
Pingströrelsen och sitter med i
Pingstkyrkans teologiska nätverk. Han är
dessutom redaktör för tidskriften Pilgrim.
Han är även en av grundarna och ledare
för den Ekumeniska kommuniteten på
Nya slottet i Bjärka Säby som blivit
mycket populär i svensk kristenhet genom
sina retreater. Han är en ekumenisk
frontfigur i svensk frikyrklighet med
nära samarbeten med de flesta frikyrkliga
samfund, Svenska kyrkan men även
Katolska kyrkan och de Ortodoxa
kyrkorna. Han är även författare till en
mängd populära böcker, som Drick djupt
av anden, 21 kyrkofäder och Andens
folk. Marieborgskyrkan önskar dig varmt
välkommen till en trevlig kväll med
undervisning, gemenskap och enklare
förtäring.
Kennyh C Widén
Språkcafé
Som ny i Sverige är det viktigt att få
möjlighet att träna och utveckla sina
kunskaper i svenska under gemytliga
former, t ex språkcafé. På initiativ av och
med Gudrun Rehle, Gunilla Nilsson och
Anders Rehle i ledningen kommer det
varje onsdag med start 2 sept kl 19-21
att anordnas ett språkcafé i Marieborgskyrkans ungdomsgård. Förhoppningen är
att nya i Sverige och svenskar ska träffas,
fika tillsammans till självkostnadspris och
helt enkelt bara prata svenska.
I första hand vänder man sig alltså till
s k nyanlända, dvs personer som har fått
uppehållstillstånd och påbörjat sina studier
i svenska på SFI (Svenska För Invandrare)
på gymnasiet. Man vill börja i liten skala
och så får det hela utvecklas med tiden.
Drömmen är att det ska komma ungefär
lika många nyanlända och svenskar och
att det bara ska pratas svenska, möjligen
med engelska som stöd när så behövs.
Christer Elvin
Christer Elvin
11
En Glimt till Dig:
Till sist ...
När jag var 16-17 år var jag osäker på mig själv,
och kände mig allt som oftast som en kass och misslyckad kristen.
Men Gud fanns där - och visade mig att det inte är min person
eller mina prestationer den kristna tron handlar om.
Jag skrev en enkel dikt om det, som jag tänkte dela med mig av till er.
Kanske någon kan känna igen sig eller hitta tröst i den.
Jag ville hitta mig själv
fann bara trasiga skärvor.
Jag sökte min personlighet
hittade en av de största syndarna som fanns
Det blev mörkt,
och i mörkret såg jag ett ljussken.
Det var du, Gud.
Caroline Petersson