Att leva med Aspergers syndrom Att vara närstående

Att leva med Aspergers syndrom
Jansson, Jerker - Mitt liv med Asperger (2014)
Det här är Jerkers personliga berättelse om hur det är att leva med
Asperger. Idag är han glad över sin diagnos. Den förklarade så mycket och
han har lärt sig hur han lättare ska klara vardagen.
Kalldin, Erica - AspieKraft (2013)
Erica Kalldin fick diagnosen Aspergers syndrom vid 36 års ålder. Hon
startade 2012 företaget AspieKraft och debuterar med denna bok där hon
berättar om sitt liv med diagnosen.
Lindberg, Carolina - Vardagsliv med Aspergers syndrom : om att komma
vidare efter diagnosen (2013)
Boken beskriver diagnosen och vad den kan innebära, vad som kan bli
krångligt och författarna ger tips som kan göra vardagen lite lättare.
Tilli, Paula - På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom ett autismspektrumtillstånd (2013)
Boken är indelad i två delar. Den ena är självbiografisk och beskriver Paula
Tillis liv från tidig barndom fram till idag. Den andra delen beskriver vad
Aspergers syndrom innebär och vilka svårigheter hon har som är förknippade med diagnosen.
von Zeipel, Elisabet - Inte bara Anna: Asperger och stress (2015)
Det här är en fackbok i berättelsens form om Anna som har Asperger. Att
leva med Asperger kan vara påfrestande och man stöter på fler hinder i vardagen än andra. Det kan leda till stress och så småningom utbrändhet.
Boken ger dig tips på hur du kan undvika detta.
Att vara närstående
Alwin, Ann-Marie- Ensam på insidan: syskon berättar (2008)
Här berättar sjuksköterskan Ann-Marie Alwin om hur det kan vara att vara
syskon till en person med en neuropsykiatrisk diagnos. En stor del av boken
bygger på samtal och intervjuer med barn.
Avellan, Karin - Fakta om Asperger - AST: För dig som möter barn och
ungdomar (2015)
I den här boken får du en överblick över vad Asperger och AST innebär. Du får
också konkreta tips om hur du kan förebygga och hantera olika situationer som
kan uppstå när du umgås med barn och ungdomar med Asperger eller AST.
Jalakas, Inger – Nördsyndromet: allt du behöver veta om Aspergers syndrom
(2007)
Journalisten Inger Jalakas har en son med Aspergers syndrom och har skrivit den
bok som hon önskar att hon hade fått läsa när sonen fick sin diagnos.
Nybom, Thomas - I dina ögon: en pappas berättelse om när orken tar slut i
väntan på hjälp (2013)
Thomas Nybom berättar om hur det är att vara pappa till en dotter med en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och om deras kamp för att få hjälp.
Här når du oss:
Hälsobiblioteket Ljungby
Telefon: 0372 – 58 5430/5431
Hälsobiblioteket Sigfrid
Telefon: 0470 – 58 6470
Hälsobiblioteket Växjö
Telefon: 0470 – 58 7642
E-post: [email protected]
Hemsida: www.regionkronoberg.se
Välkommen!
Hälsobiblioteket 2015
Litteratur om
Aspergers syndrom