Fiber får landsbygden att leva

Fiber får
landsbygden
att leva
Hur kan fiber säkra liv på landsbygden?
Det är faktiskt väldigt enkelt. Fiber gör det möjligt för alla som älskar att bo på
landet, ung som gammal, att stanna kvar och leva ett aktivt och säkert liv. Med
landets alla njutningar i kombination med modern teknik. Fiber gör vårt område
attraktivt för nya generationer och företag som i sin tur skapar liv och arbete.
Varför skall du ansluta dig till fibernätet?
Framtiden är så mycket mera än att bara surfa lite på nätet och betala sina
räkningar. Kraven från framtidens internet och onlinetjänster är en snabb, stabil och
säker uppkoppling. Kom ihåg att framtiden är här innan vi anar.
Internet är så mycket mera än att bara surfa
Tv, Musik och Telefoni
Larm och Omsorg
Säkerhet och Nyckelhantering
Rörelse- och Videoövervakning
Fjärrhälsa och Fjärrmedicin
Patientövervakning och Fjärranalys
Studier på distans
Det är klokt att framtidssäkra din fastighet
Ny teknik når oss i en allt snabbare takt. Det som var högteknologi bara för något
år sedan är idag hopplöst föråldrat. Fiber är en framtidssäker lösning för dig och
din fastighet. Fiber garanterar ett driftsäkert nät konstant höghastighet som du lugnt
kan surfa in i framtiden med.
En annan framtidsaspekt är att en fastighet med fiber blir mera attraktiv för en
potentiell köpare än vad en fastighet utan fiber är.
Södra Frosta Fiber Ideell Förening är en ideell föreni8ng utan vinstsyfte. Vi gör detta för att vi tror på vår
landsbygd och för att fiber är nödvändigt för att landsbygden ska utvecklas. Läs mer i denna folder och gå gärna in på vår hemsida där det finns ytterligare information
www.sodrafrostafiber.se
Varför är ett snabbt internet så viktigt?
På Internet fördubblas kapacitetsbehoven var 18:e månad. För att möta dessa krav
är en fiberanslutning den enda lösningen på framtidens behov.
När ADSL utlovar 10eller 24 Mbit/s så är det ytterst få kunder som får uppleva det.
Dessutom är trafiken inte dubbelriktad. Om du kommer upp i 24 Mbit/s när du hämtar data så kan du bara skicka data i 0,5 - 1 Mbit/s.
Genom att ansluta din fastighet med fiber framtidssäkrar du din fastighet och skaffar framtidens internetanslutning redan idag. Genom den höga hastigheten finns
det också utrymme att ansluta fast telefon, TV med ett stort antal kanaler, larm och
andra trygghetslösningar.
Varför är 4G och mobilt bredband inte någon lösning?
På den mobila motorvägen är du inte ensam. När inga andra använder det mobila
nätet går allt i en rasande fart. Men så fort många användare är på, rasar hastigheten direkt. Svarstiderna är också längre vilket gör att nätet uppfattas långsammare.
Det finns flera argument som talar emot den mobila lösningen. För det första är datamängden oftast begränsad. Räknar vi med några datorer i familjen som skall uppdateras, man streamar TV, film och musik så försvinner Gigabitarna ganska fort.
Använder vi större datamängder blir detta en dyr lösning.
Framtidens internetlösning stavas F-I-B-E-R
www.sodrafrostafiber.se
Höörs kommun som samarbetspartner
Tillsammans med Höörs kommun har vi tagit fram en unik lösning för att
bygga fibernät i vårt område. Hela utgångspunkten för att bygga vårt nät
är att vi söker bidrag ur landsbygdsprogrammet. Bidragsnivån för detta är
i Skåne 60%. Höörs kommun, via sin IT strateg, går in och administrerar
projektet och garanterar också finansieringen under byggtiden. Föreningens ansvar är att få så många som möjligt intresserade att ansluta sig
samt att upprätta markavtal med berörda markägare.
Jordbruksverket ställer krav på att nätet skall vara öppet för att ge bidrag.
Detta tycker vi i föreningen också är den absolut bästa lösningen. Det
kommer att fungera på samma sätt som med våra fasta telefoner idag.
Det betyder att var och en som ansluter sig till vårt nät fritt kan välja mellan ett stort antal leverantörer och välja den leverantör som man tycker
levererar den bästa tjänsten. Att det blir konkurens i nätet gör att priserna
blir lägre.


Vilka är fördelarna:
Öppet nät (möjlighet att välja tjänsteleverantör)
Möjlighet till bidrag via landsbygdsprogrammet (60%)
Hur mycket kommer det att kosta mig?
Detta är så klart en ytterst relevant fråga och på nästa sida kan du se beräkningar som tydliggör att du får en bättre produkt samtidigt som du spara pengar.
Bidragsdelen är cirka 60% (man får inget bidrag för markintrång) vilket innebär att för varje krona som din fiberanslutning kostar så får du 60 öre i
bidrag. Väljer du att inte ansluta dig nu när det finns möjlighet till bidrag så
kommer du sedan att få betala hela kostnaden själv. Denna kostnad ligger
i regel på mer än 25 tusen. Dessutom kommer nätet att vara stängt för
nya anslutningar under de 5 första åren. Vår målsättning är att den egna
ekonomiska insatsen ska hamna under 20 000 kronor per fastighet. Vi
känner inte den exakta kostnaden idag utan först när slutredovisning av
projektet sker. Mest sannolikt är att projektet blir billigare och då blir det
pengar tillbaka (inget vinstsyfte).
Kopparnätet släcks ner
Redan idag är man igång att bygga fibernät inne i Hurva tätort. Inom vårt
tänkta område har redan mer än 50% anmält att man vill vara med i vårt
fiberprojekt. Det innebär att när Hurvas och vår fibernät kör så finns det
inte heller ekonomiska förutsättningar att hålla dagens kopparnät igång.
Detta har redan skett på många ställen och kommer att bli en realitet också för de kunder som har Hurva som telestation.
Vi som är med i föreningen vill att alla som bor på landsbygden skall ha
tillgång till samma digitala teknik som idag är en självklarhet i städerna.
www.sodrafrostafiber.se
Dags att säga ja tack till en snabb lösning
Här är några exempel där vi själva valt att jämföra hur kostnaderna för oss kommer
att se ut före och efter anslutning av våra fastigheter till ett framtida fibernät
Idag
Fiberlösning via öppen fiber Du spara
med fiber
Telefon via kopparnät Telia Bas
Telia IP telefon via fiber
165 kr/månad
80 kr / månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12
Internet 100/10 Alltele
339 + 75 kr/månad = 414 kr/månad
329 kr / månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12 + telefon
plus Telia Bas via kopparnätet
Internet 100/10 Alltele plus telefon Bas
85 kr/mån.
85 kr/mån.
140 kr/mån.
364 kr / månad
339 + 165 kr / månad = 504 kr/månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12 + telefon
Telia Bas via kopparnätet
Internet 100/10 Telia plus telefon Mini
339 + 165 kr / månad = 504 kr/månad
379 kr / månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12 + telefon
Telia Bas via kopparnätet
Internet 100/100 Telia Bredbandstelefoni 36 kr/mån.
Digital-tv Start (7 kanaler)
468 kr / månad
339 + 165 kr / månad = 504 kr/månad
125 kr / mån.
ADSL Telia 30/12 + telefon Telia Bas via
kopparnätet + Boxer mix hela huset
Internet 100/10 Telia Bredbandstelefoni
Digital-tv Mixa 8 + tvillingkort
388+165+379kr/månad = 932 kr/månad 628+49+90 = 718 kr / månad
214 kr/mån.
ADSL Telia 8 + telefon Telia dygnet runt+ Internet 100/10 Telia Bredbandstelefoni
Canal digital (familjepaket)
dygnet runt Digital-tv kanalpaket stor
308+230+308kr/månad = 847 kr/månad 673+49 = 722 kr / månad
125 kr/mån.
(Att låna 20000 kr med 5 % ränta ger en kostnad på 83 kr i månaden)
Du sparar pengar med en fiberanslutning.
Kostnaderna för fast telefon och internet minskar. Lägg sedan till nya tjänster och
funktioner som att hyra högupplöst film, att ansluta larm och andra tjänster. Möjlighet att arbeta hemifrån eller studera på distans är också andra fördelar.
Till detta kommer att du inte bara framtidssäkrar dig
själv och din fastighet. Du kommer också att öka
värdet på den vid en eventuell framtida försäljning.
Redan idag är fiberanslutning av fastigheter på
landsbygden ett viktigt argument vid försäljning.
Inne i Löberöd anser mäklare att fiber till fastigheten ökar fastighetens värde med 70 000 kr. Och ökningen är sannolikt ännu större på landsbygden
Gör din intresseanmälan redan idag eller ta kontakt med någon av oss i föreningen
om du har frågor.
www.sodrafrostafiber.se