Var vill du leva?

VAR VILL DU LEVA?
- om du själv får välja
Erik Liljeblad
Saiam Mufti
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vilka är vi?
•
•
•
SAS Partner
22 seniorkonsulter
Fokus på SAS® Software
Kunder där vi arbetar med Visual
Analytics:
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS tävling “Hack in SAS”
Förutsättningar:
•
•
•
•
Syfte:
 Visa värdet av analys på öppet data
 skapa bättre medborgarservice och
nya insikter
SAS Visual Analytics
Inbjudna: SAS Reseller Partners
Juryn: Representanter för E-Delegationen
och SAS
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Utmaning
•
•
•
•
•
•
Saiams förslag
Mycket information om kommunernas
verksamhet
Ingen överblick
Jämförelser komplicerade
Svårt att hitta rätt
Opersonligt
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Lösning
En kommunvalsapp där medborgaren styr:
•
•
•
•
•
Överblick
Jämförelser
Lätt att förstå
Ge direkta svar
App både för pc och plattor
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vilket data?
•
•
•
Socialstyrelsen
 Äldreomsorg
SCB:s statistikdatabas
 Antal nystartade bolag och konkurser
Skatteverket
 Kommunalskatt
 Landstingsskatt
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vilket data?
•
Kolada (Kommun- och landstingsdatabas med
nyckeltal)
 Förskola, grundskola samt gymnasium
 Fritid
 Brottslighet
 Arbetslöshet
 Flyktingmottagning
•
Vi har valt några intressanta mått - finns
mycket mer!
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Metod
•
•
•
•
•
Rangordna kommunerna utifrån mått
 Önskat utfall ger hög poäng
 Slå ihop rangordnade måtten (t ex de
som gäller olika brott)
 Rangordna sammanslagna mått
Låta användaren bestämma vikt
Räkna fram totalpoäng
Utnyttja snabbheten (omräkning)
Detaljerad data för jämförelse
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Flöde
Steg 1
Medborgaren väljer
vilka faktorer som ska
styra valet av kommun
samt viktning
Steg 2
Systemet rangordnar
och presenterar en
lista
Steg 3
Användaren väljer
kommuner och kan
fördjupa sig i
jämförelser av
detaljdata
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Demo av appen
•
Barnfamilj i Dalarna
 Barn i förskola
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Sammanfattning
•
•
•
Utnyttja öppen data
Låt användaren styra
Enkel modell men generell lösning
(bilmodell, mobilabb eller vårdcentral)
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Frågor?
•
•
•
•
•
Kom till Infotreks monter om du vill veta mer eller testa själv
Registrera dig och testa hemma på:
 http://infotrek.se/register/
LinkedIn:
 Saiam Mufti
 Erik Liljeblad
#sasforumse
Frukostseminarie senare i höst. Lämna visitkort för info.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.