Att leva med demens – Tema: Etnicitet

Att leva med demens – Tema: Etnicitet
Seminariedagen är del av en serie presentationer av
pågående forskning vid
CEDER – Centrum för demensforskning.
Vid CEDER pågår sedan 2011 samhälls- och kulturvetenskapligt
inriktad forskning inom området att leva med demenssjukdom.
Forskningen syftar till att lyfta fram personer med
demenssjukdoms erfarenheter, kunskap och handlingsförmåga.
Speciellt fokus ligger dels på hur de, trots de tilltagande kognitiva
och språkliga begränsningar som följer av sjukdomen, kan utnyttja
kvarvarande funktioner i det sociala samspelet och i det vardagliga
livet; dels på studiet av personer med demenssjukdom som
aktörer och medborgare i samhället.
Välkommen att ta del av pågående forskning vid
CEDER - Centrum för demensforskning!
Seminariet är kostnadsfritt.
Datum: Onsdag 21 oktober 2015
Klockan: 13.00-17.00
Plats: Konsert och Kongress i Linköping,
lokal ”Musikalen”
Nästa demensdag äger rum 20 april – 2016 i Norrköping
PROGRAM
Onsdag 21 oktober. Konsert och kongress i Linköping: lokal ”Musikalen”
13.00-13.30
Lars-Christer Hydén:
Inledning och presentation av Centrum för demensforskning
(CEDER).
13.30-14.00
Eleonor Antelius: Etnokulturell mångfald och
demenssjukdom.
14.00-14.30
Charlotta Plejert & Ali Reza Majlesi: Flerspråkiga möten vid
minnesklinik.
14.30-15.00
Fika
15.00-15.30
Lisa Strandroos & Maziar Yazdanpanah: Flerspråkig
interaktion och olika kommunikativa resurser.
15.30-16.00
Parvin Pooremamali: Mer än bara en kopp Mate té:
betydelsen av traditioner.
16.00-16.30
Mahin Kiwi & Eleonor Antelius: Etnokulturellt profilerad
demensomsorg.
16.30-17.00
Frågor, diskussion och avslutning.
Anna Martin/ISV, 2015-09-15
Anmälan senast den 9 oktober via e-post: [email protected]
Onsdagen 21 oktober 2015
Kl 13.00-17.00