Easy Up Partytält

Bruksanvisning / Bruksanvisning
Partytält
Partytelt
Easy Up
SE
Item. No. 6265-1001
NO
SE
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Partytält Easy Up
FÄLL UPP PARTYTÄLTET
• Var försiktig när du fäller upp partytältet för att undvika klämskador.
• Man bör vara minst två personer vid
montering.
• Partytältet måste förankras i marken.
• OBS! Partytältet är endast ett solskydd och ska inte användas vid kraftigt
regn eller hård vind.
1
TEKNISK DATA
Mått uppfällt
3x3x2,5m (BxDxH)
Mått ihopfällt
0,2x0,2x1,2m (BxDxL)
Vikt
8,2kg
2
3
VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till
allvarlig person- eller egendomsskada.
2
FÄLL NER TÄLTET
4
5
6
7
8
3
NO
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Takk for at du valgte å kjøpe
et produkt fra Rusta!
Partytelt Easy Up
SLÅ OPP PARTYTELTET
• Vær forsiktig når du slår opp partyteltet
for å unngå klemskader.
• Man bør være minst to personer til
monteringen.
• Partyteltet må forankres i bakken.
• OBS! Partyteltet er bare beregnet til
solskjerming og må ikke brukes i kraftig
regn eller sterk vind.
1
TEKNISKE DATA
Mål oppslått
3x3x2,5m (BxDxH)
Mål nedslått
0,2x0,2x1,2m (BxDxL)
Vekt
8,2kg
2
3
ADVARSEL!
Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig
skade på person eller eiendom.
4
SLÅ NED TELTET
4
5
6
7
8
5
Anteckningar / Notater
6
Anteckningar / Notater
7
Bruksanvisning/Bruksanvisning
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No. 6265-1001