Vid bokning

INFORMATION VID LÅN/HYRNING AV RÖDINGENS LOKALER
Bokning:
Efter inlämning av bokningsförfrågan behandlar fritid- och
frivilligsamordnaren bokningen så fort som möjligt. Kontakt tas snarast om
bokning ej är möjlig önskat datum/tid/lokal. Annars förs bokningen in i
bokningssystemet.
Inför sammankomst:
Ni ansvarar för att ta kontakt med fritid- och frivilligsamordnaren för att motta
de instruktioner ni känner behov av; såsom ljudutrustning, diskmaskin,
städning, brandskydd mm. Alla instruktioner finns även skriftliga i vit pärm i
bokhyllan i matsalen.
Tillkomst lokal
Lokalen är öppen kl.9-16 vardagar och kl.10-15 helg.
Matsalen bokas tidigast kl.16.15 vardagar och kl.15.00 på helgen.
Har din förening återkommande sammankomster efter Rödingens stängning
finns möjlighet att ansöka om en egen ”tag” (istället för nyckel).
Hyr/lånar ni lokalerna tillfälligt men kommer först efter stängningsdags, finns
lånetag att kvittera ut. Kontakta fritid- och frivilligsamordnare för att komma
överens om tid att kvittera ut den, tel. 0503-352 99.
Ni ansvarar för att lokalerna är låsta när ni lämnar lokalerna, inkl. fönster
stängda. I regel ställs entrédörr upp med kil tills inbjudna gäster har anlänt.
Har man tag, kan man hålla tag mot markering på kodlåset 
slå sin kod  slå **, så är det upplåst i 3 timmar. Ni är då ansvariga för vilka
som vistas/passerar lokalen.
Vill man att det ska låsas tidigare, håller man tag mot markering och slår *0*
så låses det.
Undrar ni över något mer, kontakta gärna:
Fritid- och frivilligsamordnare
Tel. 0503-352 99