Montering av boggiband

28
Montering av boggiband
Denna uppgift bör endast
utföras av en utbildad person.
Utför en riskbedömning för att se till en
säker hantering för dig själv och andra.
Banden tillverkas i standardlängder för varje däckstorlek och kan vara för långa, vilket
kräver avlägsnande av en bandplatta före montering för att uppnå rätt spänning. Detta
beror på om bandet är monterat på nya eller slitna däck och kan också variera beroende
på maskintyp och boggikonstruktion.
Steg 1
Lägg ut bandet med broddarna uppåt.
Steg 2
Använd ett starkt, rep eller spännband.
Fäst det i centrum av den första
bandplattan. Lägg repet
över däcken, och placera
överskottsrep under det andra
däcket som visas på bilden.
Repet skall vara ordentligt fastsatt på plats.
Steg 3
Kör maskinen framåt så att hjulet låser fast
repet under däcket, som visas i på bilden.
Detta kommer att dra banden på de
bakre däcken. Fortsätt att köra formåt
så bandet dras upp på boggin.
www.clarktracks.com
E: [email protected] T: +44 (0) 1387 722370
29
Montering av boggiband
Steg 4
När bandet sitter helt på maskinen som visas
på bilden, kan de två monteringsbyglarna
införas för att hålla ihop bandändarna. Repet
skall nu avlägsnas.
Varje sektion av bandet har tillverkats i
standardlängd så att plattorna kan behöva
tas bort för att uppnå rätt spänning. Detta
beror på om bandet är monterat på nya eller
slitna däck och kan också variera beroende
på maskintyp och boggikonstruktion.
Steg 5
Kör fram maskinen framåt
så att skarven är i centrum
av boggin.
Observera ...
En spärrnyckel och 38mm hylsa krävs för att driva
spännaren. Se till att spännaren är korrekt och säkert
monterad på bandet före användning.
www.clarktracks.com
E: [email protected] T: +44 (0) 1387 722370
30
Steg 6
Placera bandspännaren
på endera sidan av
bandskarven och spänn
ihop bandet. Ta bort
monteringsbygeln och
montera ett bandlås.
Montering av bandlås
Bandlås ska vara monterade så att den
släta ytan ligger mot däcket med ändplattan
monterad mot utsidan. Fel montering av
bandlåsen kan resultera i däckskador.
Nedhänget i centrum av
bandets ovansida skall vara
40 mm – 70 mm
Steg 7
Säkerställ korrekt bandspänning. Är
banden för slaka, finns det risk för att
bandet glider av. Det finns också en
risk för att slaka band slår och kan
skada boggilådor.
CLARK TRACKS
högpresterande för maximerad livslängd
31
Maskinspelrum
För att undvika att banden slår eller skadar maskinens bankar
eller ram (vilket i extrema fall kan orsaka transmissionsskador),
bör ett minsta mellanrum på 50 mm existera mellan band och
maskin. Banden bör alltid vara korrekt spända.
Detta mellanrum bör mätas med:
• Bandet placerat på däcken mot
maskinen.
• Boggi i maximal lutningsvinkel –
värsta möjliga scenario.
Utan detta spelrum finns det en risk
att bandet/maskinen skadas när
bandet slits, blir slakt eller körs på
högre hastighet än normalt.
Observera...
Många åttahjulsdrivna maskiner har mindre
spelrum fram på maskinen för banden
än bak. När banden är monterade på
maskinen främre boggi, se till att det finns
tillräckligt med fritt utrymme mellan band
och maskinens ram såsom:
• Mellanrum från dörrar
• Luftintag
• Frontblad
• Hyttstegar
Detta bör testas vid alla boggilutningsvinklar med banden riktade mot
maskinen placerade på däcken.
CLARK TRACKS
högpresterande för maximerad livslängd
När banden är monterade på bakre
boggin, krävs det ett fritt utrymme mellan
banden och bankens ram. När bankarnas
ramar är ompositionerade, t.ex. för
olika timmerlängder, kan detta ändra
spelrummet från band till ram och bör
också kontrolleras.
Vissa maskiner är utrustade med
hydraulkolvar för lyft och kan vara
olämpliga för användning med band på
grund av otillräckliga spel. Kontroll måste
göras före montering av band.
Irongray Park, Dumfries, DG2 0HT, Scotland, UK
Tfn:
+44 (0) 1387 722370
Fax:
+44 (0) 1387 720978
E-post: [email protected]
*Användningsnotering: Egen bedömning bör göras eftersom Clark Tracks inte
kan ge exakta rekommendationer beroende på faktiska arbetsförhållanden,
maskin eller däcksbegränsningar och markförhållanden. Vårt mål är att hjälpa
kunderna fatta ett informerat beslut.
CLARK TRACKS
högpresterande för maximerad livslängd
www.clarktracks.com
E: [email protected] T: +44 (0) 1387 722370
CT039 Design & Print by www.hoggettcreative.co.uk
Clark Tracks Ltd. Huvudkontor