Manual - Pfaff

hobby1142
Instruktionsbok
7
6
5
4
3
2
1
28
8
27
9
11
11
12
2
26
21
1
10
0
20
20
19
1
9
18
8
25
1
14
24
23
3
15
15
22
16 17
17
12
2
11
20
0
13
3
Delar på hobby™ 1142 symaskin
1
Spolningsstopp
2
Spolaxel
3
Hål för extra trådhållare
4
Trådhållare
5
Bärhandtag
6
Undertrådsledare
7
Trådtilldragare
8
Ratt för pressarfotstryck
9
Frontplatta
10
Trådkniv
11
Knapphålsreglage
12
Nålträdare
13
Skjutreglage för sänkning av matartänderna
14
Stygnplåt
15
Tillbehörslåda
16
Spollucka
17
Knapp för att öppna spollucka
18
Tumskruv
19
Nålskruv
20
Pressarfotsspak
21
Trådspänningsratt
22
Backmatningsreglage
23
Strömbrytare
24
Anslutningsuttag
25
Stygnlängdsratt
26
Sömvalsratt
27
Handhjul
28
Stygnbreddsratt
Gratulerar till köpet av din nya
PFAFF® hobby!
Din hobby är så enkel att använda och
erbjuder en mängd olika funktioner och
tillbehör för dig att upptäcka. Vänligen läs
noga igenom dessa instruktioner då det är
ett perfekt sätt att lära dig maskinen samt
att kunna utnyttja alla funktionerna till
fullo.
Din Pfaff återförsäljare Ànns där för dig
med tips och råd som du behöver.
Vi önskar dig många trevliga
stunder av sömnad!
Vissa tyger har stora mängder överskottsfärg som
kan orsaka missfärgning av andra tyger och av din
symaskin.
Den här typen av missfärgning kan vara svår eller rent av
omöjlig att få bort. Fleece- och denimtyger, framför allt i rött och
blått, har ofta mycket överskottsfärg.
Om du misstänker att ditt tyg/plagg innehåller stora mängder
överskottsfärg, tvätta det alltid innan du syr på det för att
undvika missfärgning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med
standard IEC/EN 60335-2-28.
Nätanslutning
Den här symaskinen får endast användas med den spänning som anges på märkplåten.
Säkerhetsföreskrifter
• Den här symaskinen får inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med otillräckliga erfarenheter och
kunskaper, såvida det inte sker under övervakning av och med instruktioner om
hur man använder symaskinen från en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Barn ska vara under tillsyn så att de inte får tillfälle att leka med symaskinen.
• Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.
• Koppla alltid ur symaskinen från elnätet när du inte använder den och innan du
rengör den.
• Stäng av symaskinen (”0”) varje gång du ska göra något i området runt nålen, till
exempel trä nålen, byta nål, ta upp undertråden eller byta pressarfot.
• Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadats.
• Se upp för rörliga delar. Var speciellt uppmärksam på symaskinsnålen.
• Använd skyddsglasögon.
• Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den
här bruksanvisningen.
• Dra alltid ur elsladden innan du byter lampa. Sätt alltid i en ny lampa av samma
typ (volt och watt).
v. 1.0
Observera följande! Denna produkt måste återvinnas
enligt nationell lagstiftning gällande elektronik/
elektroniska produkter. Vid tveksamheter var vänlig
kontakta din återförsäljare för rådgivning.
II
Inledning
INNEHÅLL
Inledning
Standardtillbehör
IV
2. Nyttosömmar och praktisk
sömnad
Extra tillbehör
V
Grundläggande sömnad
Tillbehörslåda
V
Sömnad med friarm
2:4
Sömguider på stygnplåten
2:5
Vänd i rätvinkliga hörn
2:5
Förklaring till sömtabellen
2:6
Raksöm
2:7
Förstärkt elastisk raksöm
2:8
Sicksack
2:8
Trikåsöm (trestegssicksack)
2:9
Sömtabell
VI
1. Hur du använder din
hobby 1142
Bärhandtag, skyddshuv/väska
1:2
Koppla in fotreglaget
1:2
Ratt för pressarfotstryck
1:3
Sänk matartänderna
1:3
Pressarfotsspak
1:4
Byta pressarfot
1:4
Ta bort och sätt fast
pressarfotsfästet
1:5
Byta nål
1:5
Undertrådsspolning
1:6
Sätta i undertrådsspolen
1:8
Trä symaskinen
1:9
Nålträdare
1:10
Trä med tvillingnål
1:11
Hämta upp undertråden
1:12
Sömväljare
1:13
Stygnlängdsratt
1:13
Inställning av balansen i
elastiska sömmar
1:14
Stygnbreddsratt
1:14
Ändra nålposition
1:15
Backmatning
1:15
Balansera övertrådsspänningen
1:16
Våffelsöm
2:2
2:9
Öppen overlocksöm (stickat)
2:10
Stängd overlocksöm
2:10
Blindsöm
2:11
Blindsöm (elastisk)
2:11
Automatiskt knapphål
2:12
Knapphål med iläggstråd
2:14
Manuellt knapphål
2:14
Sy i knappar
2:15
Sy i blixtlås
2:16
Sy på lappar
2:18
Laga med elastisk söm
2:18
Laga revor
2:18
Inledning
3. Underhåll och felsökning
Rengöring
3:2
Byta glödlampa
3:3
Felsökning
3:4
Register
3:6
Tekniska data
3:8
III
IV
Inledning
Standardtillbehör
1 Standardpressarfot A
Art Nr: 820 546-096
1
2 Knapphålsfot B
Art Nr: 820 547-096
2
3 Överkastningsfot C
Art Nr: 820 548-096
3
4 Blixtlåsfot E
Art Nr: 820 549-096
4
5 Blindsömsfot G
Art Nr: 820 550-096
5
6 Automatisk knapphålsfot R
Art Nr: 820 551-096
6
7 Kantlinjal
Art Nr: 820 552-096
7
Inledning
8-9 Trådskiva
Art Nr: 4160424-01
10 Filtkudde
Art Nr: 4160234-01
11 Borste
Art Nr: 4160409-01
12 Sprättare
Art Nr: 4160304-01
13 Extra
trådhållare
Art Nr: 4160292-01
8
9
10
11
12
14 Skruvmejsel
Art Nr: 4160422-01
15 Spolar
Art Nr: 4160233-01
16 Nålar
Art Nr: 4160471-01
13
14
15
16
Extra tillbehör - Ànns hos din återförsäljare
Kantbandsapparat
820 554-096
Gör det enklare att sy fast snedremsor på dina
projekt
Övermatare med
quiltguide
820 555-096
Den här pressarfoten gör att tyget rör sig bättre,
matning från både ovan- och undersidan
Rynkfot
820 556-096
När du vill ha en snygg rynkeffekt på ett lager
tyg
Biséfot med
trådguide
820 557-096
Sy raka stråveck, med eller utan upphöjdnad
Passpoalfot
820 558-096
Den här pressarfoten har spår på undersidan
vilket gör det enklare att sy perfekta passpoaler
Bandfot
820 559-096
Dina band hålls perfekt på plats när du ska sy
fast dem på ditt projekt
Rullfot
820 560-096
För att få bättre matning på plast- och
lädermaterial
Tillbehörslåda
Symaskinen har en avtagbar
tillbehörslåda, som även används som
stöd för stora arbeten. Tillbehören som
ingår är numrerade.
V
VI
Inledning
Sömtabell hobby 1142
Söm
Beskrivning
A
B
C
Knapphål
Raksöm med nålen i mittläge
Raksöm med nålen i vänsterläge
D
E
Sicksacksöm
Trestegssicksack
F
Elastisk blindsöm
G
H
Blindsöm
Musselsöm
J
Grekisk söm
M
N
O
P
B
D
E
Rutmönstrad satinsöm
Triangelformad satinsöm
Öppen langettsöm
Oval satinsöm
Elastisk förstärkt raksöm med nålen
i mittläge
Elastisk förstärkt raksöm med nålen
i vänsterläge
Förstärkt elastisk sicksack
Våffelsöm
F
Bred kantstickning
G
Smal kantstickning
H
Öppen overlocksöm
J
Stängd overlocksöm
M
N
O
P
Dekorsöm
Dekorsöm
Dekorsöm
Dekorsöm
C
Standardknapphål för blusar eller sänglinne
För alla raksömmar och stickningar upp till 4 mm
För alla sömmar och stickningar som kräver
nålläge vänster
För overlock och applikationer
För sömmar på resårband och lappar samt
lagning av revor
För osynlig fållsöm samtidigt som kanten
overlockas. Även för stretchmaterial.
För osynlig fållsöm
För dekorativa fållar på tunna material, till
exempel linne.
En traditionell dekorsöm, exempelvis för bårder
och handdukar
Dekorsöm med satin
Dekorsöm med satin
Dekorsöm med satin
Dekorsöm med satin
För elastiska sömmar, till exempel grensömmar
på sport- och arbetskläder
För elastiska sömmar som kräver nålläge vänster
För fastsättning av resårband på elastiska material
För sömnad på resårtrådar, overlocksömnad på
handdukar och för dekorativa fållar
För avslutning och overlock på ett eller Áera
tyglager
För avslutning och overlock på ett eller Áera
tyglager
En söm som syr ihop och overlockar, för
kraftigare material som inte fransar sig
En söm som syr ihop och overlockar, för material
som fransar sig
En dekorativ elastisk söm
En dekorativ elastisk söm
En dekorativ elastisk söm
En dekorativ elastisk söm
1. Hur du använder din
hobby 1142
1:2 Hur du använder din hobby 1142
Bärhandtag
Fäll upp symaskinens bärhandtag från
baksidan.
Skyddshuv/väska
Skyddshuven/väskan, som tillhör
basutrustningen, skyddar symaskinen
från damm och skador vid transport.
Fäll upp bärhandtaget innan du sätter på
skyddshuven.
Koppla in fotreglaget
Innan du ansluter till eluttaget, se
till att spänningen som anges på
symaskinen överensstämmer med strömmen
i eluttaget.
Sätt i stickkontakten till fotreglaget
i symaskinens anslutningsuttag
(A) samt i vägguttaget. Du reglerar
sömnadshastigheten genom att trycka
på fotreglaget.
Se till att du har rätt typ av fotreglage:
För Europa, 230V - YC-190
Huvudströmbrytare
När huvudströmbrytaren (B) slås på
tänds symaskinslampan. Symaskinen är
nu färdig att användas.
A
B
Hur du använder din hobby 1142 1:3
Ratt för pressarfotstrycket
C
Vrid ratten för pressarfotstrycket för att
ställa in pressarfotstrycket.
Ratten för pressarfotstrycket ska vara
inställd på ”III” för vanlig sömnad.
Minska pressarfotstrycket till ”II” för
applikationer, olika typer av hålsöm och
tråckling.
Ställ in inställningsmarkeringen (C) på ”I”
vid sömnad i chiffong, spets, organdi och
andra tunna tyger.
Sänk matartänderna
Vid en viss typ av sömnad, exempelvis
lagning, måste matartänderna sänkas.
Skjutreglaget för sänkning av
matartänderna Ànns under friarmens bas,
på symaskinens baksida.
Skjut reglaget i riktning mot pilen, för att
sänka matartänderna (se bild D).
D
E
Skjut reglaget i riktning från pilen, för att
höja matartänderna (se bild E) och vrid
handhjulet mot dig.
Matartänderna måste vara höjda för
vanlig sömnad.
1:4 Hur du använder din hobby 1142
Pressarfotsspaken
Pressarfoten höjs och sänks med
pressarfotsspaken.
Pressarfoten kan höjas cirka 6 mm högre
än normalt lyftläge för enkel borttagning
av pressarfoten eller för smidig placering
av kraftiga tyget under pressarfoten.
A
B
C
C
B
A
Nedsänkt läge
Normalt lyftläge
Extra högt lyftläge
Byta pressarfot
Stäng av huvudströmbrytaren.
Ta bort pressarfoten
Höj nålen till högsta läget genom att vrida
handhjulet från dig.
Höj pressarfoten och tryck på den röda
knappen på pressarfotsfästets baksida.
Sätt fast pressarfoten
Placera önskad pressarfot, så att
stiften (D) på pressarfoten går in i
pressarfotsfästet när pressarfoten sänks.
Obs! Lyft pressarfotsspaken och kontrollera
att pressarfoten sitter på ordentligt.
D
Hur du använder din hobby 1142 1:5
Ta bort och sätt fast pressarfotsfästet
Stäng av huvudströmbrytaren.
E
Ta bort pressarfotsfästet
Lossa tumskruven (E) genom att vrida
den motsols med skruvmejsel, och ta bort
pressarfotsfästet.
Sätt fast pressarfotsfästet
Placera hålet i pressarfotsfästet så att
det kommer mitt för det trädda hålet i
pressarfotsstången. Sätt tumskruven i
hålet. Dra åt skruven genom att vrida den
medsols med en skruvmejsel.
Byta nål
Stäng av
huvudströmbrytaren.
F
Ta bort nålen
Sänk pressarfoten och höj nålen
till högsta läget. Lossa sedan
nålskruven (F) och dra nålen
nedåt.
Sätt i nålen
Den platta sidan på nålen
ska vara vänd bakåt. Sänk
pressarfoten och sätt i nålen.
Tryck upp den så långt det går.
Håll i nålen och dra åt nålskruven hårt.
Kontroll av nålens skick:
Lägg den platta sidan av nålen mot något
plant (stygnplåt, glas etc.).
Avståndet mellan nålen och den plana
ytan ska vara konstant.
Använd aldrig en böjd eller trubbig nål.
Obs! Kontrollera nålen regelbundet så att
spetsen inte är ojämn eller trubbig.
En skadad nål kan orsaka permanenta
märken eller maskor i stickade tyger, tunt
siden och liknande tyger.
1:6 Hur du använder din hobby 1142
Spola undertråd
Förbered symaskinen för spolning av
undertråd
Dra ut handhjulet för att koppla ur
spärren.
Placera spolen
Placera en trådrulle på trådhållaren så att
tråden löper som på bilden.
Pressa den stora trådskivan ordentligt
mot trådrullen (A).
Använd den lilla trådskivan (B) för små
trådrullar.
A
B
Dra tråden runt undertrådsledaren (C).
C
Hur du använder din hobby 1142 1:7
Trä tråden genom hålet i spolen (D),
inifrån och ut (se bilden).
D
Placera spolen på spolaxeln med den lösa
trådändan överst.
Tryck spolen åt höger.
Obs! Det går bara att spola när spolen har
skjutits helt åt höger. Flytta inte spolaxeln
medan symaskinen är igång.
Håll ett fast tag i trådändan och trampa
på fotreglaget. Stanna symaskinen när
spolen har snurrat Áera varv och klipp av
den lösa trådänden intill spolen.
Trampa på fotreglaget igen. När
undertrådsspolen är full stannar
spolningen automatiskt.
För spolen åt vänster och lyft bort den.
Klipp av tråden.
Tryck in handhjulet för att koppla på
spärren.
Extra trådhållare
Om symaskinen redan är trädd kan du
enkelt spola undertråd från den extra
trådhållaren, utan att du behöver dra ur
den trädda tråden.
E
Sätt i den extra trådhållaren i hålet (E).
Placera Àltstycket och en trådrulle på
trådhållaren.
Trä symaskinen för spolning på samma
sätt som förut.
1:8 Hur du använder din hobby 1142
Sätta i undertrådsspolen
Stäng av huvudströmbrytaren.
Placera spolen i spolhållaren, så att tråden
löper som på bilden.
Lägg tråden i skåran (A) på framsidan,
framför spolhållaren. Dra tråden åt
vänster, mellan spännfjäderskivorna.
Fortsätt att dra i tråden lite lätt tills tråden
löper ner i skåran på sidan (B).
A
Dra ut cirka 10 cm tråd. Sätt fast
spolluckan. Kontrollera trädningen
genom att jämföra med kartan på
spolluckan.
B
C
Ta ur spolen
Tryck knappen som lossar spolluckan (D)
åt höger och ta bort täckskivan (E).
D
E
Lyft ur spolen.
Hur du använder din hobby 1142 1:9
G
F
H
Trä symaskinen
F
Stäng av huvudströmbrytaren.
Höj pressarfoten och vrid handhjulet mot
dig tills trådtilldragaren (F) är i sitt högsta
läge.
Dra tråd från trådrullen och för den under
trådledaren (G). Dra sedan ner tråden
längs den högra trädningsskåran.
För tråden upp runt nederdelen av
trådledarplattan (H).
I
Dra tråden från höger till vänster över
trådtilldragaren (F) och ner i hålet på
trådtilldragaren.
Dra ner tråden i den vänstra
trädningsskåran och led tråden bakom
nålstiftets trådledare (I) från vänster.
Trä nålen framifrån och bak genom
nålsögat.
För trädning av nålen med hjälp av
nålträdaren, se nästa sida.
1:10 Hur du använder din hobby 1142
Nålträdare
Stäng av huvudströmbrytaren.
Det medföljer en nålträdare, som gör det
enklare och snabbare att trä nålen.
Sänk pressarfoten. Vrid handhjulet tills
nålen är i sitt högsta läge.
För nålträdaren (A) nedåt och vrid den
mot nålen så att den lilla haken (B) går
igenom nålsögat från baksidan. Dra
tråden från vänster, runt trådledaren och
under haken.
Vrid nålträdaren bakåt, ta loss tråden
försiktigt och Áytta nålträdaren uppåt. En
trådögla dras upp genom nålsögat.
Nu kan du dra tråden genom nålsögat.
B
A
Hur du använder din hobby 1142 1:11
C
D
E
Trä tvillingnål
Sätt i tvillingnålen.
Sy med tvillingnål
Ställ inte in en större stygnbredd än 3
mm, för då slår nålen i stygnplåten och
går av.
Sätt i den extra trådhållaren i hålet (C).
Placera ett stycke Àlt och en trådrulle på
den extra trådhållaren.
Ställ in stygnlängden på 2 mm eller mer
för raksöm. Ställ in stygnlängden på
1,5 mm eller mer för övriga sömmar.
Trä på samma sätt som vid trädning för
sömnad med en nål.
Använd samma pressarfot som
rekommenderas för att sy den valda
sömmen med en nål.
Stäng av huvudströmbrytaren.
Dra den ena av trådarna genom nålstiftets
trådledare (D) till vänster, och den andra
till höger (E).
Trä nålarna framifrån och bak.
Obs! Nålträdaren kan inte användas för
tvillingnål.
Bomullstrådar och bomullsklädda
trådar rekommenderas. Syntettrådar
rekommenderas inte eftersom de lätt
vrider sig.
Obs! Vid byte av sömnadsriktning, höj nålen
och vrid tyget.
1:12 Hur du använder din hobby 1142
Hämta upp undertråden
Stäng av huvudströmbrytaren.
Höj pressarfoten. Håll i övertråden och
vrid handhjulet mot dig tills nålen åter
är i sitt högsta läge och undertråden har
bildat en ögla.
Hämta upp undertråden (B) genom att
dra i övertråden (A) som på bilden.
A
B
Dra ut båda trådarna 10 cm och lägg dem
bakåt under pressarfoten.
Hur du använder din hobby 1142 1:13
Elastiska sömmar
D
Sömväljare
Höj nålen till högsta läget.
C
Vrid sömvalsratten (C) för att ställa in
önskad söm vid inställningsmarkeringen
(D).
Obs! Vrid inte sömvalsratten när nålen är
i tyget, för då kan nålen böjas eller brytas.
0
1
2
3
4
F
Stygnlängdsratt
E
Med stygnlängdsratten (E) kan du ställa
in stygnlängden på önskad längd, mellan
0 och 4 mm, genom att vrida ratten till
inställningsmarkeringen (F).
Ju högre siffra, desto längre stygn.
Knapphålsmarkeringen visar
inställningarna som krävs för sömnad av
knapphål. Ju närmare 0 du vrider ratten,
desto tätare stygn.
Vid sömnad av elastiska
sömmar (ljus bakgrund),
vrid stygnlängdsratten till
stretchfältet. Ju närmare “–”, desto tätare
stygn.
1:14 Hur du använder din hobby 1142
Inställning av balansen i elastiska
sömmar
Om de elastiska sömmarna blir ojämna
när du syr i vissa material, korrigera dem
genom att vrida på stygnlängdsratten.
Balanserade stygn:
Om stygnen är utdragna korrigeras de
genom att ratten vrids i riktning mot ”-”.
Om stygnen är hoptryckta korrigeras de
genom att ratten vrids i riktning mot ”+”.
Stygnbreddsratt
A
Stygnbredden ställs in med
stygnbreddsratten (A). Ställ in
önskat stygnbreddsnummer mot
inställningsmarkeringen (B).
B
Ju högre siffra, desto bredare stygn.
Raksöm sys med stygnbredd 0.
Obs! Vrid inte stygnbreddsratten när nålen
är i tyget, för då kan nålen böjas eller brytas.
5
4
3
2
1
0
Hur du använder din hobby 1142 1:15
Ändra nålposition
Vid raksöm kan nålens position Áyttas
mellan mitten (5) och vänster (0) med
stygnbreddsratten.
Obs! Ändra inte nålposition när nålen är i
tyget, för då kan nålen böjas eller brytas.
Backmatning
Tryck ner backmatningsreglaget för att sy
bakåt.
Symaskinen syr bakåt endast så länge
backmatningsknappen är nedtryckt.
1:16 Hur du använder din hobby 1142
Balansera övertrådsspänningen
Övertrådsspänningen ändras beroende
på vilket material du syr i, antal tyglager
och sömnadsmetod. För att säkerställa
perfekta sömnadsresultat måste
trådspänningen vara perfekt inställd.
Balansera spänningen:
Vid idealisk raksöm länkas trådarna
samma mellan två tyglager (se bilden).
Perfekt trådspänning
Kontrollera trådspänningen med en bred
sicksacksöm. Trådarna ska länkas mellan
de två tyglagren.
• Om övertrådsspänningen är för hög
länkas trådarna ovanpå det översta tyget.
Lossa övertrådsspänningen genom att
vrida ratten till ett lägre nummer.
• Om övertrådsspänningen är för låg
länkas trådarna under det understa tyget.
Dra åt övertrådsspänningen genom att
vrida ratten till ett högre nummer.
Ställa in övertrådsspänningen
Ställ in den övertrådsspänning som krävs
med hjälp av trådspänningsratten.
Den vanligaste inställningen för sömnad
är 4 till 5.
För lagning och knapphål ställs
trådspänningen in på 2 till 3.
För hög trådspänning
För låg trådspänning
2. Nyttosömmar och
praktisk sömnad
2:2 Nyttosömmar och praktisk sömnad
Grundläggande sömnad
Börja sy
Höj pressarfoten och placera tyget under
pressarfoten.
Sänk ner nålen i tyget.
Sänk pressarfoten och för trådarna bakåt.
Trampa på fotreglaget.
Styr försiktigt tyget längs sömguiden och
låt tyget matas fram av symaskinen.
Obs! Dra trådarna åt vänster när du syr med
knapphålsfoten.
Sy först några stygn framåt och sedan bakåt
för att fästa sömmen. Fortsätt sedan sy framåt.
Byte av sömnadsriktning
Stanna symaskinen och vrid handhjulet
mot dig för att sänka ner nålen i tyget.
Höj pressarfoten.
Vrid tyget runt nålen till önskad
sömnadsriktning. Sänk pressarfoten och
fortsätt att sy i den nya riktningen.
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:3
Fäst i slutet
Tryck in backmatningsknappen och sy
några stygn bakåt i slutet av sömmen.
Höj pressarfoten och ta bort tyget,
samtidigt som du för trådarna bakåt.
Dra upp trådarna och skär av dem på
trådkniven.
Trådarna blir avskurna i lagom längd för
att fortsätta med nästa söm.
2:4 Nyttosömmar och praktisk sömnad
Sömnad med friarmen
Används för sömnad av ärmar, linningar,
byxben och andra tubformade plagg. När
du ska sy med friarmen måste du först ta
bort tillbehörslådan.
Lägg handen runt den nedre vänstra
delen av tillbehörslådan och dra den åt
vänster.
När du sedan ska sätta tillbaka
tillbehörslådan på rätt plats ska du sätta
i stiften (A) i hålen (B) och trycka in
tillbehörslådan tills den klickar på plats.
A
B
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:5
Sömguider på stygnplåten
Sömguiderna på stygnplåten hjälper dig
att mäta sömsmånen.
Siffrorna indikerar avståndet mellan
nålens position när den är centrerad och
sömguiden.
tum
mm
Vänd i rätvinkliga hörn
När tygkanten som är framför dig
kommer jäms med hörnguiden (C) (se
bild), stanna då och sänk ner nålen i tyget
genom att vrida handhjulet mot dig.
Höj pressarfoten och vrid tyget så att det
hamnar längs sömguiden för 1,6 cm.
Sänk pressarfoten och sy i den nya
riktningen.
C
2:6 Nyttosömmar och praktisk sömnad
Förklaring till sömtabellen
Sömtabellerna visar de rekommenderade
inställningarna för varje söm eller teknik.
söm
Tabellerna tillhandahåller också
ytterligare instruktioner som är
nödvändiga vid sömnad av de valda
sömmarna.
Val av pressarfot, inställningen
av övertrådsspänningen och
rekommenderad pressarfot.
om det
Nålen ska vara i mittläge
inte står något annat i instruktionerna.
söm
Rekommenderad söm
Stygnbredd i mm
Stygnlängd i mm
Trådspänning
Rekommenderad
pressarfot
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:7
B
A
söm
B/C
0/5
1,5-4
2-6
A
Raksöm
Raksöm B/C är den grundläggande
raksömmen. Stygnlängden kan ökas upp
till 4 mm.
Vissa sömnadsarbeten går lättare att
sy om nålens position ändras, t.ex. när
man ska kantsticka en krage eller sy i ett
blixtlås. Nålens position justeras med
styngbreddsratten. (5 är centrerad, 0 är
vänster.)
Om du vill kantsticka längre från
tygkanten kan du helt enkelt styra tyget
längs markeringarna på stygnplåten eller
använda kantlinjalen. Kantlinjalen sätts i
hål (A) och fästs med fästskruv (B).
Obs! Se till att nålen är i sitt högsta läge när
nålpositionen justeras.
Obs! För att få en jämn tygmatning i början
av en söm i tjockt tyg, rekommenderar vi att
pressarfoten får stöd av ett tygstycke i samma
tjocklek som sömnadsprojektet.
Sätt fast quiltlinjalen
Lossa skruven på pressarfotsfästets
baksida.
Stick in quiltlinjalen i öppningen och
ställ in den på önskat mellanrum mellan
sömmarna. Dra åt skruven.
Följ föregående söm med quiltlinjalen när
du syr.
2:8 Nyttosömmar och praktisk sömnad
söm
B/C
söm
0/5
stretch
2-5
A
D
1-5
0.5-3
2-5
B/C
Förstärkt elastisk raksöm
Sicksacksöm
Den här sömmen används till alla
sömmar som kräver stor hållbarhet, t.ex.
innersömmen på byxor, grensömmar
samt ärmöppningssömmar.
Enkel sicksack används ofta för
överkastning, fastsättning av knappar etc.
Justera stygnlängden efter behov.
Sömmen sys med två stygn framåt och ett
bakåt, vilket ger en söm som inte repas
upp så lätt.
Använd den också när du syr projekt
som t.ex. ryggsäckar som kräver extra
hållbarhet.
Styr tyget försiktigt när du syr, eftersom
det rör sig fram och tillbaka.
Obs! Använd mellanlägg för elastiska
material, såsom trikå och stickat, för att
förhindra att tyget rynkas.
Överkastning
Förutom överkastning och sicksacksöm
D passar sömmen även för överkastning
av Áera olika material. I sådana fall ska
materialet placeras halvvägs in under
pressarfoten.
Vid överkastning av kanten, se till att
nålen varannan gång går i materialet och
varannan gång går över kanten.
Vid sömnad med överkastningsfot C, med
tråden över stiftet (A), styrs tygkanten
längs guiden (B). Detta
motverkar att tygkanten rynkas.
På så sätt kan du sy vackra
jämna sömmar.
A
B
Obs! Ställ inte in stygnbredden
på lägre än 5 när du använder
överkastningsfot C, för då kan nålen
slå i pressarfoten och böjas eller gå
av.
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:9
söm
E
söm
3-5
0,5-1,5
3-6
A
E
5
stretch
3-7
A
Trikåsöm (trestegssicksack)
Våffelsöm
Den här sömmen används för avslutning
av sömsmånen på syntetiska material och
andra tyger som lätt drar ihop sig.
Våffelsömmen är en elastisk och
dekorativ fållsöm, som passar särskilt bra
för fållning av T-shirtar och barnkläder.
Placera tyget och lämna en 1,6 cm bred
sömsmån.
Vik fållen dubbel och sy över den.
Klipp bort överÁödig sömsmån efter
sömnaden.
Den kan också användas för lagning av
revor.
Elastisk söm
Tack vare sömmens stora elasticitet kan
den användas till att sy fast resår på
badkläder, kjolar och underkläder.
Markera resåren och tyget i fjärdedelar.
Nåla fast resåren på tyget vid
markeringarna.
Lägg tyget och resåren under
pressarfoten.
Sträck ut resåren så att den får samma
längd som tyget. Börja sy.
Obs! Se till att sträcka ut resåren framför och
bakom pressarfoten.
2:10 Nyttosömmar och praktisk sömnad
söm
H
söm
5
stretch
3-7
C
J
5
stretch
3-7
C
Vad är en overlocksöm?
Stängd overlocksöm
Hobby 1142 har en overlocksöm, som
syr ihop två tyglager och överkastar
samtidigt, som passar till elastiska och
stickade material. Den är mer elastisk än
vanliga sömmar samt mycket hållbar och
går fort att sy.
Den stängda overlocksömmen passar
perfekt för sömnad i stickad jersey. Du
kan även använda den för att sy fast
muddar och stickade kragar, som blir
välsydda och hållbara.
Använd överkastningsfot C vid sömnad
med overlocksöm. Materialet matas bättre
och sömsmånen dras inte ihop.
Öppen overlocksöm
Den här sömmen passar perfekt till att sy
ihop kraftigare material och tyger som
inte fransar sig så lätt.
Tips! Sträck mudden när den sys fast.
Kom ihåg!
Om du väljer en annan nålposition än
mitten
och en annan stygnbredd
än 5 när du syr overlock, se då till
att nålen inte stöter i spärren (A) på
överkastningsfot C.
Sömmen sys och kanterna avslutas
samtidigt.
Placera tygkanten intill pressarfotens
guide och styr tygkanten längs guiden
samtidigt som du syr.
Tips! Se till att nålen tar precis utanför
tygkanten och inte i den, när nålen går åt
höger.
Obs! Ställ inte in stygnbredden på lägre än
5 när du använder överkastningsfot C, för då
kan nålen slå i pressarfoten och böjas eller gå
av.
A
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:11
Söm F
Söm G
söm
F/G
2-3
2-3
1-4
G
Blindsöm
Blindsöm (elastisk)
Blindsömsfot G är speciellt lämpad för
osynliga fållar; nu behöver du inte längre
sy för hand.
Söm F är en blindsöm för vävda eller
elastiska material. Fållen sys och
överkastas på samma gång.
Obs! På kraftiga tyger som fransar sig måste
traskanten överkastas först.
Overlocka fållens kant.
Vik kanten inåt i samma bredd som
fållen.
Veckla ut fållen igen, så att fållkanten
sticker ut cirka 1 cm.
Lägg tyget under pressarfoten, så att
nålen bara precis går ner i den vikta
kanten. Om nålen går ner för långt åt
vänster, Áytta då guiden något åt vänster.
Om nålen missar vikningen, Áytta då
guiden något åt höger.
Sy sakta och för den vikta kanten längs
guiden.
När nålen går ner i vikningen, ska den
bara ta i den yttersta tråden.
Obs! Om nålen går ner för långt åt vänster
kommer stygnen att synas på tygets rätsida.
2:12 Nyttosömmar och praktisk sömnad
D
C
A
E
B
söm
A
4-5
0,5-1
1-5
R
F
Automatiskt knapphål
Knapphål sys vanligen i dubbelt tyg.
För vissa material, t.ex. siden, organza
och viskos, är det dock nödvändigt att
använda mellanlägg för att förhindra att
tyget rynkas.
Broder- och stopptrådar är idealiska för
sömnad av vackra knapphål.
Markera knapphålets startpunkt,
antingen med en markeringspenna eller
en knappnål, och börja alltid med att sy
ett provknapphål i det aktuella tyget.
Obs! Knapphålets storlek bestäms
automatiskt genom att knappen placeras i den
automatiska knapphålsfoten R.
Pressarfotens knapphållare rymmer
knappar med upp till 2,5 cm i diameter.
Använd mellanlägg på elastiska tyger och
kontrollera inställningarna.
Vrid handhjulet mot dig för att höja
nålen till sitt högsta läge. Sätt fast den
automatiska knapphålsfoten.
Dra knapphållaren (A) bakåt för att
öppna och placera knappen i den. Tryck
tillbaka knapphållaren mot knappen så
att den hålls på plats.
Dra ner knapphålsreglaget (B) så långt
det går.
Höj pressarfoten och dra övertråden
genom pressarfotens öppning (C). Dra
över- och undertråden åt vänster. Lägg
tyget under pressarfoten och sänk
nålen mot startpunkten med hjälp av
handhjulet. Sänk pressarfoten.
Obs! Se till att det inte är någon lucka mellan
reglaget (D) och det inre stoppet (E). Om det
är en lucka kommer längden på knapphålets
högra och vänstra stolpe att skilja sig åt (F).
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:13
G
Symaskinen syr först den främre tränsen
och vänster stolpe och därefter den bakre
tränsen och höger stolpe.
Sy sakta och stanna när du har sytt klart
knapphålet.
Höj pressarfoten och ta bort tyget. Klipp
av över- och undertråd, men lämna cirka
10 cm långa trådändar.
Dra övertråden mot tygets avigsida
genom att dra i undertråden. Knyt
trådarna.
Öppna knapphålet
Sätt en nål innanför tränsen. Klipp
försiktigt upp öppningen. Se till att du
inte klipper i stygnen.
För att sy ett till knapphål, vrid
sömvalsratten till ”
” och sedan
tillbaka till ”A” igen. Trampa på
fotreglaget och sy ett exakt likadant
knapphål.
Tryck upp knapphålsreglaget så långt det
går, när knapphålen är färdigsydda.
Justera knapphålens stygntäthet
Vrid stygnlängdsratten till fältet ”
”
för att justera knapphålens stygntäthet.
För ett smalt knapphål, ställ markeringen
så nära ”0” som möjligt, men fortfarande
inom ”
”-fältet. För att sy breda
knapphål, ställ markeringen nära ”1”.
Obs! För tjocka knappar, sy ett testknapphål.
Om knappen inte passar i knapphålet kan
du förlänga knapphålet genom att dra
knapphållaren bakåt något så att det blir ett
litet glapp (G).
2:14 Nyttosömmar och praktisk sömnad
A
B
C
söm
A
söm
4-5
0,5-1
1-5
R
A
4-5
0,5-1
1-5
B
Knapphål med iläggstråd
Manuellt knapphål
För att sy starka, hållbara knapphål på
kraftiga tyger, stickat eller sportplagg,
rekommenderas att man använder en
iläggstråd.
Om knappens diameter är större än 2,5 cm
måste knapphålet sys manuellt på följande
sätt:
På stickat material är iläggstråden viktig
för den förhindrar att knapphålet sträcks.
Höj pressarfoten och lägg iläggstråden
runt haken (A) på pressarfotens baksida.
För trådändarna mot dig under pressarfoten, så att den främre delen hålls fri.
Lägg iläggstråden i skårorna på
pressarfotens framsida (B) så att de
hålls spända.
Dra över- och undertråden åt vänster.
Sänk ner nålen i tyget vid startpunkten
och sänk pressarfoten. Trampa försiktigt
på fotreglaget och sy knapphålet över
iläggstråden.
Sömsekvensen är samma som för det
automatiska knapphålet.
Dra i iläggstrådens vänstra del
för att sträcka den och klipp bort
utstickande ändar. För att skära upp
knapphålsöppningen, se instruktionerna
på sidan 2:13.
Sätt fast knapphålsfot B.
Dra ner knapphålsreglaget så långt det
går.
Dra över- och undertråden åt vänster.
Sänk ner nålen i tyget vid startpunkten
och sänk pressarfoten.
Sy den främre tränsen och vänster stolpe i
önskad längd och stanna sedan.
Dra knapphålsreglaget mot dig (C).
Starta igen så att symaskinen syr den
bakre tränsen och höger stolpe. Stanna
symaskinen vid startpunkten.
Tryck upp knapphålsreglaget så långt det
går, när knapphålen är färdigsydda.
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:15
söm
D
justera
0
3-7
B
Sy i knappar
Med sicksack D kan du sy fast knappar
med två respektive fyra hål.
Obs! Sänk matartänderna när du ska sy fast
knappar.
Justera stygnbredden så att den stämmer
med avståndet mellan hålen i knappen.
Vrid handhjulet för att kontrollera att
nålen går ner i vart och ett av knappens
hål.
Sänk pressarfoten så att den håller
knappen på plats.
Knappens hål ska ligga under springan i
pressarfoten.
En nål kan placeras på pressarfoten för att
forma en knapphals.
Kontrollera att nålen går ner i båda hålen
på knappen.
Sy cirka tio stygn.
Obs! När du syr fast knappar med fyra hål,
Áytta då knappen så att det andra hålparet
hamnar under nålen. Sy på nytt.
Höj pressarfoten och ta bort tyget. Klipp
av över- och undertråden, men lämna 20
cm ändar.
För ner övertråden, genom knappens hål,
så att den hamnar mellan knappen och
tyget.
Dra i övertråden för att hämta upp
undertråden till tygets rätsida.
Vira trådarna för att bilda en hals och
knyt ihop dem.
Obs! Höj matartänderna när du har sytt
klart.
2:16 Nyttosömmar och praktisk sömnad
söm
B
5
1,5-4
3-6
E
Sy i blixtlås
Det Ànns olika metoder för att sy i
blixtlås. Till kjolar rekommenderas ett
liksidigt dolt blixtlås och till herr- och
dambyxor ett oliksidigt dolt blixtlås.
Det Ànns Áera olika blixtlås att tillgå. Vi
rekommenderar ett blixtlås i metall för
kraftiga tyger som denim. För övriga
material rekommenderas syntetblixtlås.
För alla typer av blixtlås är det viktigt att
man syr mycket nära tandkanten. Därför
kan blixtlåsfoten placeras på både höger
och vänster sida om pressarfotshållaren.
Blixtlås i byxor
• Pressa sömsmånerna och se till att den
undre delen sticker ut cirka 4 mm.
• Tråckla fast blixtlåset under den undre
delen, så att blixtlåständerna är synliga.
• Sätt fast blixtlåsfoten på höger sida
(A) för att sy på blixtlåsets vänstra sida.
• Sy längs blixtlåskanten.
• Öppna blixtlåset strax innan du har
kommit till slutet och sy sedan klart
sömmen.
• Stäng blixtlåset och tråckla fast det
överlappande stycket i blixtlåsets andra
sida.
• Sy över tråckelsömmen.
Obs! Vi rekommenderar att du använder
kantlinjalen, för att uppnå en perfekt söm.
Fäst pressarfoten med det högra fästet (A)
för att sy på vänster sida av blixtlåset.
Fäst pressarfoten med det vänstra fästet
(B) för att sy på höger sida av blixtlåset.
A
B
Nyttosömmar och praktisk sömnad 2:17
Liksidigt dolt blixtlås
• Sätt fast blixtlåsfoten på höger sida
(A) för att sy på blixtlåsets vänstra sida.
• Tråckla fast blixtlåset och placera det
under pressarfoten, så att blixtlåständerna
löper längs pressarfotskanten.
• Sy fast halva blixtlåset, stanna med
nålen i tyget, höj pressarfoten och stäng
blixtlåset.
• Nu kan du fortsätta att sy till slutet av
blixtlåset samt tvärs över änden.
• Sy fast den andra halvan av blixtlåset
parallellt, med samma avstånd.
• Stanna med nålen i tyget efter att du
har sytt halva sömmen. Höj pressarfoten
och öppna blixtlåset.
• Nu kan du sy färdigt sömmen.
2:18 Nyttosömmar och praktisk sömnad
Laga med elastisk söm
söm
E
5
0,2-1,5
3-5
A
Den elastiska sömmen passar bra för
lagning av slitna och trasiga partier.
• Sy Áera rader över det skadade partiet
tills det är helt täckt. Se till att raderna
överlappar varandra.
Sy på lappar
För lagning av större hål är det
nödvändigt att man syr på ett nytt stycke
tyg över det trasiga partiet.
• Tråckla fast lappen över det trasiga
partiets rätsida.
• Sy längs lappens kanter med elastisk
söm.
• Klipp sedan bort det trasiga partiet
fram till sömmen, från avigsidan av tyget.
Laga revor
Revor, fransiga kanter och mindre hål
kan med fördel lagas med en lapp på
avigsidan. Den underliggande lappen
förstärker tyget och ger en hållbar
lagning.
• Lägg ett stycke tyg under det trasiga
tyget. Lappen måste vara något större än
det trasiga partiet.
• Sy över det trasiga partiet.
• Klipp bort tyget utanför sömmen på
lappen.
3. Underhåll och felsökning
3:2 Underhåll och felsökning
Rengöring:
Stäng av huvudströmbrytaren
Det är mycket viktigt att du rengör
symaskinen, för då kommer den att
hålla längre. Ju oftare du använder
symaskinen, desto mer omsorg behöver
den.
A
Montera inte ner symaskinen på något
annat sätt än vad som beskrivs i den här
sektionen.
Rengör symaskinens utsida med en mjuk
trasa och mild tvål.
Montera ner
• Ta bort pressarfoten och nålen.
• Ta bort skruven (A) på stygnplåten
med hjälp av skruvmejsel. Ta bort
stygnplåten och lyft ur spolhållaren.
B
• Lyft ur spolhållaren (B) och ta bort
den.
• Rengör spolhållaren med borsten.
Torka av spolhållaren med en mjuk, torr
trasa.
• Rengör mataren och griparen med
borsten. Torka av griparen med en mjuk,
torr trasa.
Montera tillbaka
• Sätt i spolhållaren i griparen.
D
Obs! Se till att knoppen (C) på spolhållaren
får plats intill stoppen (D) i griparen.
C
• Sätt fast stygnplåten genom att sätta i
de två stiften i hålen (E) på stygnplåten.
Dra åt skruven (A) ordentligt med
skruvmejseln.
E
A
E
Underhåll och felsökning 3:3
Byta glödlampa
Stäng av huvudströmbrytaren
• Dra ur elkontakten och fotreglagets
kontakt från maskinen.
• Om du nyss har använt symaskinen,
vänta då tills lampan har svalnat innan
du rör vid den.
Borttagning
• Ta bort höljet och skruven. Ta bort
frontplattan.
• Tryck och vrid glödlampan motsols,
nerifrån sett, för att ta loss den.
Isättning
• Tryck och vrid glödlampan medsols
för att sätta fast den.
• Sätt tillbaka frontplattan, skruven och
höljet.
Viktigt!
Max tillåten effekt på lampan är 15 watt!
3:4 Underhåll och felsökning
Felsökning
Övertråden går av.
Övertråden är inte trädd på rätt sätt.
Sidan 1:9
Övertrådspänningen är för hård.
Sidan 1:16
Nålen är böjd eller trubbig.
Sidan 1:5
Nålen är felaktigt isatt.
Sidan 1:5
Över- och undertråden ligger inte under pressarfoten när du
börjar sy.
Sidan 2:2
Trådarna drogs inte bakåt efter sömnaden.
Sidan 2:3
Undertråden går av
Undertråden är inte trädd på rätt sätt i spolhållaren.
Sidan 1:8
Det har samlats ludd i spolhållaren.
Sidan 3:2
Spolen är skadad och vrider sig inte jämnt.
Byt spole
Nålen går av
Nålen är felaktigt isatt.
Sidan 1:5
Nålskruven är lös.
Sidan 1:5
Trådarna drogs inte bakåt efter sömnaden.
Sidan 2:3
Nålen är felaktigt isatt, böjd eller trubbig.
Sidan 1:5
Maskinen hoppar över stygn
Övertråden är inte trädd på rätt sätt.
Sidan 1:9
Nålen som används är av dålig kvalitet.
Byt nålen; 1:5
Övertrådspänningen är för hård.
Sidan 1:16
Sömmen drar ihop sig
Övertråden är inte trädd på rätt sätt.
Sidan 1:9
Stygnlängden är för lång för materialet.
Sidan 1:13
Underhåll och felsökning 3:5
Tyget matas inte smidigt
Matartänderna är fyllda med ludd.
Sidan 3:2
Stygnen är för små.
Sidan 1:13
Matartänderna har inte höjts igen efter sömnad med sänkta
matartänder.
Sidan 1:3
Öglor på sömmen
Övertrådsspänningen är för lös.
Sidan 1:16
Symaskinen fungerar inte
Symaskinen är inte inkopplad.
Sidan 1:2
Tråd har fastnat i griparen.
Sidan 3:2
Spolaxeln har inte Áyttats tillbaka till vänster efter spolning av
undertråd. (Läge för spolning av undertråd.)
Sidan 1:6
Stygntätheten passar inte för materialet
Sidan 1:14
Symaskinen väsnas
Tråd har fastnat i griparen.
Sidan 3:2
Ludd har ansamlats i griparen eller spolhållaren.
Sidan 3:2
Knapphålen blir inte Ànt sydda
Stygntätheten passar inte för materialet.
Sidan 2:13
Mellanlägg används inte vid sömnad på elastiska material.
Använd
mellanlägg
Tyglagren förskjuts
Pressarfotstrycket är inte ordentligt inställt.
Sidan 1:3
Obs! Symaskinen måste stängas av före byte av pressarfötter och nål. Sy inte utan tyg
under pressarfoten.
När du lämnar maskinen, om så bara för en kort stund, ska du stänga av den med
strömbrytaren. Detta är särskilt viktigt om det Ànns barn i närheten.
3:6 Underhåll och felsökning
Register
A
L
Automatiskt knapphål
Laga med elastisk söm
2:18
Laga revor
2:18
2:12
B
Backmatning
1:15
M
Balans i elastiska sömmar
1:14
Manuellt knapphål
Blindsöm
2:11
Blindsöm (elastisk)
2:11
Blixtlås
2:16
Byta glödlampa
3:3
Byta nål
1:5
Byta pressarfot
1:4
Bärhandtag, skyddshuv/väska
1:2
Extra tillbehör
Extra trådhållare
1:10
P
Pressarfotsfästet
1:5
1:4
V
1:7
Felsökning
3:4
Förstärkt elastisk raksöm
2:8
R
Raksöm
2:7
Ratt för pressarfotstryck
1:3
Rengöring
3:2
S
G
Sicksacksöm
2:2
Specialtillbehör
Standardtillbehör
Stängd overlocksöm
H
Hämta upp undertråden
Nålträdare
Pressarfotsspak
F
Grundläggande sömnad
N
- ta bort och sätt fast
E
2:14
1:12
K
Knapphål
2:8
V
IV
2:10
Stygnbreddsratt
1:14
Stygnlängdsratt
1:13
Sy i blixtlås
2:16
Sy i knappar
2:15
Sy på lappar
2:18
Sänk matartänderna
1:3
- automatiskt
2:12
Sätta i undertrådsspolen
1:8
- manuellt
2:14
Sömguider på stygnplåten
2:5
- med iläggstråd
2:14
Sömnad med friarmen
2:4
Koppla in fotreglaget
1:2
Sömtabell
VI
Underhåll och felsökning 3:7
Sömtabell - förklaring
Sömväljare
2:6
1:13
T
Tillbehör
- extra tillbehör
- standard
Tillbehörslåda
Trikåsöm (trestegssicksack)
V
IV
V
2:9
Trådspänning
1:16
Trä med tvillingnål
1:11
Trä symaskinen
1:9
U
Undertrådsspolning
1:6
V
Våffelsöm
2:9
Vänd i rätvinkliga hörn
2:5
Ä
Ändra nålposition
1:15
Ö
Öppen overlocksöm
2:10
Tekniska data
Storlek (bredd + höjd + djup)
Vikt
Nätspänning
Strömförbrukning
Glödlampa
Syhastighet
Stygnbredd
Stygnlängd
Pressarfotshöjd
Maximal pressarfotshöjd
Nålsystem
Innehåll
Symaskin
Skyddshuv
Fotreglage
Elsladd
Tillbehör
Instruktionsbok
385 x 280 x 170 mm
8 kg
220 - 240 V
75 W
15 W
max 800 stygn /min.
0 ... 5 mm
0 ... 4 mm
6 mm
13 mm
130 / 705 H
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående
meddelande ändra maskinens utrustning och
tillbehör samt att göra sådana ändringar av
maskinens konstruktion eller utseende som inte
negativt påverkar funktionen.
Immateriell egendom
PFAFF och HOBBY är varumärken som tillhör
KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
Alla varumärken används under licens av VSM Group AB.
www.pfaff.com
412 90 10 - 01E • Svenska • Inhouse •
VSM Group AB • SE-561 84 Huskvarna • SWEDEN
© 2009 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. • All rights reserved • Printed in Sweden on environmentally-friendly paper