Upphandlingsmyndigheten slår upp portarna

PRESSMEDDELANDE
2015-08-31
Upphandlingsmyndigheten slår upp portarna
I dag, den 1 september invigs Upphandlingsmyndigheten av civilminister
Ardalan Shekarabi. Efter flera års utredningar och olika organisatoriska
lösningar bildas nu Upphandlingsmyndigheten för att stärka den strategiska
betydelsen av offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten startar sitt
arbete den 1 september med målet att utveckla den offentliga
upphandlingen med fokus på hållbara, innovativa och effektiva offentliga
affärer.
– Det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling och nya innovationer
med hjälp av den offentliga upphandlingen som omsätter minst 600 miljarder varje
år. Det är ett stort ansvar offentlig sektor har och vi ska arbeta proaktivt för att
stötta myndigheter och leverantörer i sitt arbete, säger Ann-Christin Nykvist, den
nya myndighetens generaldirektör i en kommentar.
Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt
hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.
Innovativa lösningar inom upphandling ska främjas och upphandlingens
strategiska betydelse för den offentliga verksamheten ska stärkas.
– Vi kommer att arbeta nära våra målgrupper och söka samarbeten med
myndigheter och organisationer för att på bästa sätt stärka och utveckla den
offentliga upphandlingen, fortsätter Ann-Christin Nykvist.
Upphandlingsmyndigheten tar vidare det arbete som har drivits av
Konkurrensverket och tidigare Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet,
Miljöstyrningsrådet och Vinnova.
På den nya webbplatsen upphandlingsmyndigheten.se finns allt stöd myndigheten
erbjuder.
För ytterligare information, kontakta:
Susanne Lång, tf kommunikationschef, 076-5021 721
Ylva Mannervik, Stabschef och stf generaldirektör, 08-586 217 15
Om Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att
utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för hållbar offentlig
upphandling. Du kan vända dig till oss för att få information om och stöd i att
genomföra hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer. Vi ger dig stöd på
Upphandlingsmyndigheten
Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm | Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm
Telefon: 08-586 21 700 | E-post: [email protected] | upphandlingsmyndigheten.se
1 [2]
PRESSMEDDELANDE
2015-08-31
olika sätt genom hela upphandlingsprocessen. Se upphandlingsmyndigheten.se för
mer information.
Upphandlingsmyndigheten
Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm | Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm
Telefon: 08-586 21 700 | E-post: [email protected] | upphandlingsmyndigheten.se
2 [2]