Swedish Anglers Association= Sportfiskarna

The Swedish Anglers Association =
Sportfiskarna
Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Sw Angling in figures
• 3,4 m/ 1-2 m/ 0,4 m
• 32 000 000 days
• 200 m Euro
• 920 000
• 23 000 tons 20 % 60%
• 90000 + 192000+2000
• 1300/ 500m/ 1,3 m days
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
90% within 30 km
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
• High quality angling on sustainable
populations in clean water for everyone
• Stop Acidification
• Stop overfishing
• Protect & restore streams, lakes and coast
areas
• Encourage people to fish and increase
possibilities
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Knowledge
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Regional activities in West
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Liming 280 tons
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Fishing
license
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
3000 participants in acivities
300 schoolclasses
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
THANKS!
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.