Vårstädet / Föreningsstädet 2015

2015-02-10
Sida 1 av 2
Tack för att ni deltar i
Vårstädet / Föreningsstädet 2015
När ska ni städa
Städningen ska utföras i år under veckorna 15, 16 och 17.
OBS! Det är viktigt att ni håller er inom denna tid då vi annars kan få problemmed att hämta säckarna. Fyllda säckar hämtas av tekniska kontoret senast
måndag V 18. Exakt tidpunkt för städinsatsen väljer ni i föreningen själva, men
inom veckorna 15,16 och 17.
Kom ihåg!!! Det är viktigt att ni använder reflexväst när ni städar.
Var ska ni städa
Markerat område på bifogad karta visar ert städområde, gång- och cykelvägar,
grönytor, vattendrag och gatumark. Städningen gäller från vägkanter och ca 6
meter in.
eller
Platser på kartan markerade med en prick eller stjärna och en siffra (inom ert
område) visar var fyllda säckar och annat uppsamlat skräp ska placeras.
Obs! Lämna endast på dessa platser, det är bara där vi hämtar.
Var placerar ni skräpet
Skräpet samlas i säckar och försluts med tejp. Säckar och tejp får föreningen
hämta på tekniska kontorets förråd fr. o .m måndag 30/3 2015:
Sankt Göransvägen 30, på Rosenlund i Jönköping.
Öppettider är mån - fre. kl. 07:00 - 9:00, 9:30 -13:00, 13:30 -16:00.
Ordföranden i föreningen har miljöansvaret under städinsatsen.
Vem kör bort säckarna
När ni städat klart skickar ni mail till: [email protected] Glöm
inte tala om vilket område det gäller och om ni har något avvikande/
skrymmande t ex bildäck, cykel, kundvagn eller dyl. Använd de numrerade
platserna/hämtställen som riktmärken t. ex vi har ställt säckarna vid nr. 1 och
nr 3 eller det ligger en cykel vid nr. 5 och ange hur många säckar det ligger på
varje hämtställe. Det är viktigt att skriva i vilken klubb det gäller och namnet
på den person som är anmäld som ansvarig för Vårstädet.
Respektera att svar endast ska skickas per mail. EJ per telefon.
TEKNISKA KONTORET
Besöksadress V. Storgatan 16
Juneporten, Jönköping
[email protected]
Fax 036-10 77 66
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
2015-02-10
Sida 2 av 2
Arvodet
För att få betalt för ert arbete ska föreningen skicka fakturan till
fakturaadressen innan 2015-08-31:
JÖNKÖPINGS KOMMUN, BOX 393, 551 15 JÖNKÖPING
SKRIV VILKET OMRÅDE NI STÄDAT. MÄRK FAKTURAN MED
”REF: 55HOFMA”.
Lista över områdenas gällande arvode finns på www.jonkoping.se.
sök Vårstädning Föreningsstädet.
Mari Hoffmann
Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
TEKNISKA KONTORET
Besöksadress V. Storgatan 16
Juneporten, Jönköping
[email protected]
Fax 036-10 77 66
Ljuset vid Vättern