Få länder har mer erfarenhet med trä i

INFO M A J 2 015
We make it easy to build
Få länder har mer
erfarenhet med trä i
byggnadskonstruktioner
än Norge.
Denna erfarenhet har gett Hunton en stark grund att utveckla avancerade produkter baserade på träfiber. Hunton
har en ledande position inom tillverkning av träfiberbaserade produkter och vårt fokus är att alltid utveckla produkter
och lösningar för framtidens byggnader.
Det är naturen som skapar våra råvaror och därför har
Hunton fokus på miljön - från råvaran flis till slutprodukten.
Vi har under många år ställt höga krav på både oss själv
och våra leverantörer. Råvaran vi köper skall komma från
skogsägare som har återplanteringsprogram. Hunton använder enbart PEFC™ certifierade leverantörer till egenproducerade produkter. Alla våra produkter är CE-märkta och
Hunton arbetar kontinuerligt med reduktion av CO2.
Intressant? Kontakta oss – så berättar vi mer!
Hunton Fiber AB fortsätter sin
expansion och satsar vidare på
den svenska marknaden. Vi har
en tydlig och offensiv strategi som
ger resultat. Därför fortsätter
vi nu vår satsning och anställer
Nicklas Elmeljung med ansvar
för västra Sverige samt Småland
med utgångspunkt från kontoret i
Alingsås.
Hunton Lättbalk
• Lättbalk är enkel att hantera och kombinerar
styrka med formstabilitet.
• Betydligt starkare än konstruktionsvirke och
används med fördel som väggregel.
Hunton LVL Fanerträbalk
• Tack vare styrkan och styvheten bygger
Du längre och slankare konstruktioner.
Hunton Vindtät
• Ett diffusionsöppet vindskydd med mer
än 45 år på marknaden.
• En skiva som är enkel att hantera och
som även ger vindavstyvning.
• Skivan håller stommen varmare och
reducerar köldbryggor.
Hunton Träfiberisolering
• Ekologisk träfiberisolering med hög
värmelagringskapacitet.
Nicklas börjar den 22 juni 2015 och kommer närmast
från Europrofil. Vi är mycket glada att se Nicklas i vår
organisation och hälsar honom välkommen i gänget!
• Unik förmåga att transportera fukt
- fördelaktigt vid tjockare väggar.
Sedan tidigare arbetar Fredrik Esbjörnsson som säljare
med placering på kontoret i Malmö. Fredrik kombinerar
arbetet som säljansvarig Skåne/Blekinge med backup/
administration på kontoret i Malmö.
Hunton Silencio/Silencio Thermo®
• En av marknadens bästa stegljudsisolering.
Tomas Sonesten arbetar som säljansvarig i Stockholm/Mälardalen och norrut från kontoret i Eskilstuna.
Dessutom arbetar Mats Blomberg som försäljningschef
Sverige.
• Skivorna ger dig en unik kombination av
ljudisolering och boendekomfort.
Det gör att vi nu får ökade möjligheter att stärka våra
kundrelationer.
Vi kommer även att kunna informera och utbilda nya
segment inom byggindustrin med våra produkter och
konstruktionslösningar.
• Silencio Thermo är förberedd för
vattenburen golvvärme.
pro clima Tätskikt
• Säkra lösningar för tätning av klimatskalet.
• Undvik skador på byggnaden.
• Spara energi och skapa en sund livsstil.
B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYE
We make it easy to build
Aktiviteter efter
sommaren...
Hunton Vindtät – den naturliga vindskyddsskivan!
Efter sommaren kommer en oberoende rapport om vår vindskyddsskiva Hunton Vindtät som sammanställts av Bjerking
Ingenjörsbyrå. Håll utkik i media...!
Hunton Träfiberisolering – ekologisk isolering
med hög värmelagringskapacitet!
Hunton Träfiberisolering är en ekologisk isolering tillverkad av
träfiber. Isoleringen har normalt lambda-värde men hög värmelagringskapacitet. Exempelvis dubbelt så mycket som ”vanlig”
isolering, vilket gör att man får en mer stabil temperatur inomhus när det är temperatursvängningar utomhus (ex dag/natt).
Hunton Träfiberisolering har dessutom en unik förmåga att
transportera fukt. Normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet
men träfiberisolering kan lagra hela 20%.
nskar vi på Hunton Fiber
ö
r
a
m
m
o
AB!
Glad s
Våra produktionsanläggningar
håller semesterstängt under v 28-31.
Försäljningskontoret i Sverige är stängt under v 29-30 och vi hänvisar till vårt kundcenter i Norge
som håller öppet hela sommaren. Telefon: +47 6113 4700 respektive e-post: [email protected]
Mats Blomberg
Försäljningschef Sverige
Kontor: 040-15 38 00
Mobil: 070-940 75 78
Fredrik Esbjörnsson
Säljare
Kontor: 040-15 38 00
Mobil: 070-940 28 47
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tomas Sonesten
Säljare
Mobil: 070-940 28 90
Nicklas Elmeljung (fr.o.m. 22/6 2015)
Säljare
Mobil: 070-940 28 46
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Hunton Fiber AB • Ekonomigatan 2A • 216 13 Limhamn
www.hunton.se