Vårt kampanjflygblad - Vänsterpartiet Malmö

Antirasism
är handling
Vänsterpartiet är kraften
Vänsterpartiet Malmö
vmalmo.se
Antirasism är handling
Rasism handlar inte bara om värderingar. Inte heller främst om
kunskap. Det handlar om makt, om en inneboende mekanism i vårt
samhälle som har en funktion. Nämligen att de som redan har makt
och resurser ska fortsätta få ha det. Om vi menar allvar med att
bekämpa rasismen måste vi också vilja omfördela makt och resurser.
Det vill vi i Vänsterpartiet!
Rasism handlar om att skilja ut, nedvärdera och utnyttja människor
med hänvisning till att de är mindre värda på grund av utseende,
födelseland eller kultur. Det handlar om allt från att människor spottar
på romska tiggare, att människor dör på Medelhavet till hatt någon
inte får en bostad på grund av sin hudfärg.
Illustration: Joanna Johnson & Sara Granér
Vi kan göra någonting åt det,
vi kan bekämpa rasismen
Antirasism är handling, handling på alla arenor. I parlamenten och
utanför. Vänsterpartiet har en tydlig antirasistisk inriktning i vår
kommunalpolitik. När vi var ansvariga i kommunen lyfte vi antirasismen genom bland annat antirasistisk kraftsamling i skolan,
strategiskt arbete mot rasism i kommunens alla verksamheter, stöd
till det utomparlamentariska antirasistiska arbetet med mera. Vi jobbar för mer resurser till vår gemensamma välfärd. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet i våras valde att driva fram nedskärningar i
välfärden tvingades Vänsterpartiet att bli ett oppositionsparti.
För att nå ett Malmö fritt från rasism är den utomparlamentariska
kampen avgörande. Det finns mycket rasism i Malmö men också
mycket solidaritet. Därför tar vi initiativ mot rasismen och är med när
andra tar initiativ.
Vi vill att Malmö ska vara en öppen stad. En stad där alla ska kunna
känna hopp, där människan är viktigare än pengar. Rasismen är ett
av Malmös största problem.
Antirasistiskt kalendarium
Oktober
9
Afrosvensk afton till minne av slaveriets avskaffande
Samtal, diskussioner, föredrag och kulturella inslag.
Fredag 9 oktober kl 17-20 på Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16
November
9
Till minne av Kristallnatten/novemberpogromerna
Måndag 9 november kl 17 på Möllevångstorget.
Därefter en kulturafton på Panora med start kl 18.
14
Antirasistisk samling
Heldagsseminarium: Antirasism från vänster – hur ska den drivas?
Lördag 14 november kl 10-17, Kvarnby Folkhögskola, Malmö.
Vänsterpartiet är kraften
Det går att driva utvecklingen mot ett jämlikt
samhälle där rasismen pressas bort. Vi antirasister
är många, och vi vill bli fler.
Du kan bidra med din tid, din energi, dina
erfarenheter och kunskaper, din nyfikenhet och ditt
engagemang. Är du osäker på hur? Ta kontakt,
så hittar vi tillsammans din uppgift.
Fyll i och posta talongen nedan så hör vi av oss. Har
du frågor eller förslag kring antirasistisk politik? Då
kan du också höra av dig direkt till
[email protected] eller 040-96 64 67.
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 21433 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
[email protected], www.vmalmo.se
Kom med i arbetet



Jag vill engagera mig i Vänsterpartiet. Kontakta mig!
Jag vill bli medlem i Vänsterpartiet
Jag vill ha mer information Vänsterpartiet
PORTO
BETALT
Namn:
Adress:
Epost:
Telefon:
Vänsterpartiet Malmö
SVARSPOST 20593933
214 00 Malmö