Tal, makt, vansinne

Tal, makt, vansinne
En vän bok till Ulf Olsson
Thomas Götselius, Caroline Haux,
Jesper Olsson & Per Anders Wiktorsson (red.)
UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL
- ZENTRALBIBLIOTHEK -
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Höör 2013
Innehåll
Förord
7
Frottage av målning; Utan titel
10
Håkan Rehnberg
INVÄNDNINGAR
Miles brygd, Kant och några anmärkningar om smakens natur
15
Erling Bjurström
"Blotta namnen, tingen förutan"... Tre exempel på figurationens
roll
24
Anders Cullhed
Till den kommunikativa kritikens dialektik
32
Johan Fornäs
Korsningar
45
Lars Kleberg
Requiem öfver Critiker. Med aspecter rörande en förebådad utveckling
i snillets verld
56
Nils Schwartz
Modernismens latente sprog. Max Ernst og kollagen
60
Peer E. Sorensen
Troll i opposition
70
Boel Westin
Två dikter; kärleken, politiken
74
Magnus William-Olsson
TALA OCH TIGA
När hände det?
79
Magnus Florin
Tal och tystnad i alfabetiseringen av Sverige. Exemplet Jesper Swedberg
82
Thomas Götselius
Kantat
96
Lotta Lotass
Tal, tystnad, vila, väntan
98
Jesper Olsson
Tala och tiga/Call and response
Linda Haverty Rugg
110
Gåtans tal. Om Jonas Hassen Khemiris Invasion!
Per Anders Wiktorsson
Ostinato
Sten Sandell
MAKT
Barnet, ordningen, uppmärksamheten
131
Magnus Bremmer
P J Harvey - ett idolporträtt
136
Anna Cavallin
Att säga sanningen om sig själv
145
Carin Franzén
Termiter
153
Aris Fioretos
Skrivaren som inte skriver. En läsning av Melvilles Bartleby, the Scrivener
Hedvig Härnsten
158
Pippi 2.0. Om Astrid Lindgrens kanonisering
167
Magnus Öhrn
VANSINNE
Vansinnets saga
181
Maria Andersson
Vanvettets virvel
190
Anders Lindström
"the mad blood stirring"
203
Anders Olsson
Furor Poeticus. H.C. Andersen og en smule galskab
211
Karin Sanders
Titlar och tmesis. Derrida, Celan och vansinnets historia
220
Mikael van Reis
Ett halvt meg minne
235
David Gedin
Tabula gratulatoria
237