Daniel Thalén - Vilhelmina LärCentrum

Intervju med Daniel Thalén som går en utbildning till golvläggare via Vilhelmina Lärcentrum.
Utbildningen är på 40 veckor och det är en lärlingsutbildning där hela utbildningen är på plats hos en
golvläggare i Vilhelmina. I utbildningen ingår 6 olika kurser som ska ge Daniel grunden för sitt
kommande arbete.
1.
Kan du berätta lite
om dig själv, och hur det kom sig
att du började denna utbildning ?
Jag är 40 år, har familj och barn
och vi är bosatta i Badviken . Jag är
nog mest känd som gympa-lärare”
något som jag arbetat med i
ungefär 16 år.
Eftersom det blev krav att ha
lärarlegitimation, skulle jag vara
tvungen att fortbilda mig i Umeå,
vilket inte var läge för mig. Jag kom
i kontakt med Richard som
berättade om golvläggaryrket..
som för mig blev intressant. Jag har
tidigare tänkt på hantverksyrken.
Nu gjorde jag slag i saken. Jag tog
kontakt med Lars Gavelin på
Lärcentrum, och nu har jag snart
gått mer än halva tiden på
utbildningen !!
2. Hur är utbildningen förlagd ?
Det är en arbetsplatsförlagd utbildning, alltså skarpt läge hos kund. Det är en stor fördel för
det ställer krav, och den som lär ut måste lära ut på rätt sätt. Visa moment måste nötas in.
Richard som är golvläggare visar och lär, Peter som är arbetsgivare kontrollerar mitt arbete,
han är min huvudhandledare.
3. Vad tycker du om detta sätt att utbilda ?
Det är riktigt, riktigt bra, jag får lära mig hela tiden och snabb återkoppling
4. Hur kan en dag på utbildningen gå till ?
Vi träffas på morgonen för att arbetsplanera dagen. Det kan tex vara ett spacklande av ett
våtrum, mellan torktiden kan det bli målning av ett tak på ett annat ställe. Slipning av golv,
mycket kontroll, ibland måste det göras om, förbättras. Jag får mycket feedback på det jag
gör, det handlar mycket om en känsla för arbetet, hur det ska utföras. Det handlar mycket
om erfarenhet förstås. Man får arbeta upp en yrkesskicklighet. Jag måste säga att jag har stor
respekt för många hantverkare och deras kunnande.
5.
Det ser ganska tungt ut ibland, har ni några hjälpmedel?
Ja det finns lyftvagnar för att lyfta o bära, samt att vi har knäskydd.
6.Är det någonting du själv vill tillägga ?
Ja, mina handledare har verkligen tagit väl hand om mig, de är verkligen kompetenta. De har
lärt mig mycket, jag trodde inte att jag skulle få utföra riktigt arbete. Peter Almroth och
Richard Eriksson kan verkligen sträcka på sig..
Utbildningsmässigt är detta det bästa jag gjort, och jag vet att det är brist på hantverkare i
hela landet.
Som råd till andra vill jag bara säga att : Följ ditt hjärta, ta en chans när den dyker upp. I
Sverige har vi ju möjlighet till fördelaktiga lån via CSN.