här!

SKOLSTART I ÖDKARBY SKOLA 17.8 KL. 08.30
Riktigt välkomna alla elever till skolstarten torsdag 17.8 kl.
08.30. Första skoldagen slutar alla elever kl. 12.30 och alla skolskjutsar
sköts av Nylunds taxi i första hand.
Riktigt välkommen hälsar vi vår extra speciallärare Jennica
Lundberg som kommer att samarbeta nära med Tove Eklund. Ny assistent i
åk 1 är Anders Häggblom, som tillsammans med Dennis Isaksson även
kommer att vara med Lina på eftis efter skoltid. Vi får även en ny elev till åk
6, Zaida Fagerlund, riktigt välkommen till oss!
åk
åk
åk
åk
åk
åk
1
2
3
4
5
6
undervisas
undervisas
undervisas
undervisas
undervisas
undervisas
i
i
i
i
i
i
huvudsak
huvudsak
huvudsak
huvudsak
huvudsak
huvudsak
av
av
av
av
av
av
Eva-Maria Lehtonen
Siv Eriksson
Jenny Pettersson
Sonja Sjöström
Ulla Broberg
Siv Dahlman
Lina Karlsson har hand om fritidshemsverksamheten och kommer att hålla
till i skolan kl. 12.30 – 17.00.
Fritidsledare Johan Påvals är tillbaka som idrotts- och ungdomsledare.
Fritidsaktiviteter kommer att hållas på onsdag eftermiddagar i Ödkarby
skola samt torsdagar i Rangsby.
Ödkarby skola kommer att fortsätta med lärplattformen Fronter. De nya
ettorna och deras föräldrar kommer att få inloggningsnamn första
skoldagen, övriga elever och föräldrar behåller sina gamla inloggningar.
Information till hemmen i form av veckobrev och övrig information kommer i
huvudsak att ges på Fronter. Detta för att stävja de allt högre
kopieringskostnaderna samt med tanke på miljön.
Läsårets arbetstider:
Höstterminen
17.8-18.12.2015
Höstlov
15.10-16.10.2015
Självst. Lov
6.12.2015 (sön)
Vårterminen
7.1-8.6.2016
Sportlov v 8
22.2-26.2.2016
Påsklov
25.3-28.3.2016
Kristihimmelsfärd
5.5-6.5.2016
Telefonnummer:
Skolan, lärarrummet 489110
Skolan, Patrik
489140
Eftis, Lina
04573446174
Lektionstider:
Lektion 1 o 2
8.30-10.00
Lektion 3
10.20-11.05
Lunchrast
11.05-11.45
Lektion 4
11.45-12.30
Lektion 5
12.45-13.30
Mellanmål
13.30-13.45
Lektion 6
13.45-14.30
Taxi, Roland
04573134388
Köket
489130
Ha en riktigt skön avslutning på sommarlovet och hjärtligt
välkomna till ett nytt spännande läsår!