Månadsbrev 10, 8/5 2015 Nu är våren här på riktigt

Månadsbrev 10, 8/5 2015
Nu är våren här på riktigt. Vi har några veckor kvar innan vi kan ta sommarlov men som vanligt går
dessa veckor otroligt fort. Vi planerar dessutom för en klassresa om några veckor. Mer information
om den resan får ni via mail.
På skolan fortsätter renoveringen av taket på gamla skolan, vi ser för varje dag hur arbetet går framåt
och hoppas att det kan avslutas snart. Den vattenläcka som vi hade på skolgården är lagad och det
har också medfört att eleverna har fått två nya leksaker att vara vid på rasterna.
Vi har slutfört alla nationella prov och det vet jag att alla elever uppskattar. Både de elever i åk.6 som
skrivit alla prov och även de elever i åk.5 som har anpassat sig efter alla fasta provdatum. Det som
återstår nu är att sammanställa alla resultat.
Nästa vecka anordnar eleverna i åk.6, med hjälp av Kerstin, ”Småstjärnorna” för Ramsta skola. Det
blir en dag med många framträdanden där alla får rösta på sin favorit.
Utvecklingssamtalen närmar sig och precis som vi gjorde i höstas kommer dessa samtal att ske under
skoltid. I skolan betyder det att under kommande veckor ägnar vi tid åt att förbereda och samla det
material eleverna behöver för att genomför sina utvecklingssamtal.
Matematik
Vi har jobbat en tid med bråk och lämnar nu det. De sista veckorna kommer vi att plocka lite utvalda
uppgifter i mateboken. Bland annat ska vi räkna procent, multiplikation och skala.
Engelska
5:or: Eleverna har börjat träna på olika engelska pjäser som de ska framföra för sina klasskamrater.
Eleverna har avslutat arbetsområdet Friends/Fun i veckan och kommer nu börja arbeta med
arbetsområde: School/Stories textbook p. 46- 53, Workbook p.53-62,Grammatik :Workbook p. 9295.
Tips:
Öva på glosor på nätet ”liber goodstuff år 5” Friends/Fun och School/Stories
Grammatikövningar på nätet elevspel.se
6:or
Nu är alla delar i nationellaprovet i engelska genomförda, och eleverna kommer nästa vecka få en
återkoppling av sina resultat nästa vecka. De kommer även under utvecklingssamtalen kunna visa
sina resultat för er föräldrar. Eleverna har börjat träna på olika engelska pjäser som de ska framföra
för sina klasskamrater.
Tillsammans har vi arbetat med texten ”Heroes” och naturligtvis diggat och sjungit den.
Svenska
Fortsatt arbete har skett med argumenterande tal och texter. Eleverna, nästan alla har genomfört sitt
tal idag fredag. Jag är imponerad av hur mycket eleverna har utvecklats när det gäller att prata inför
klassen.
De väl medvetna om hur rösten och kroppspråket kan påverka talet men också vikten av en tydlig
inledning och avslut.
So
Arbetet med Vasatid och upptäckare är avslutat för eleverna i åk. 5. Under vecka 21 skriver eleverna
ett förhör på ”hinduism och buddhism” och underlag inför förhöret kommer nästa vecka.
Eleverna i åk.6 skriver ett skriftligt förhör på området ”Frihetstid” under vecka 21. Precis som
eleverna i åk.5 får de underlag inför sitt förhör under kommande vecka.
Viktiga datum:
Måndag 11/5 åker vi till biblioteket, ta med lånekort och ev. böcker som finns hemma.
Fredag 15/5 Lovdag
Måndag 18/5 Studiedag för lärare, eleverna är lediga.
Tisdag 19/5 Vaccination för flickor i åk.5
Tisdag 26/5 Utedag där eleverna får göra avbrott för utvecklingssamtal.
Hälsningar
Joachim Bernström