Här kommer strålande nyheter och ett riktigt bra erbjudande från

Här kommer strålande
nyheter och ett riktigt bra
erbjudande från Wexnet!
Höj värdet på både bostad och
fritid med Wexnet.
r
u
h
m
o
r
e
m
r
e
s
ä
b
l
fi
h
a
c
i
Vänd o få bredband v
du kan
!
a
l
l
i
v
n
i
till d
www.wexnet.se
Hej!
Vi har något roligt att berätta för dig
och dina grannar i Djurhult – område 1!
Wexnet presenterar en unik lösning för dig att få
nyckelfärdigt bredband via fiber till ett otroligt bra pris!
Då ert område idag saknar tillgång till Wexnets fiberkabel kan vi på Wexnet stolt presentera en unik
lösning för bredband via fiber till er gata. Men vi har en gemensam utmaning innan vi kan sätta igång.
Om vi tillsammans ska få ekonomi i denna investering krävs det att så många som möjligt ansluter sig.
När tillräckligt stort intresse har uppnåtts på din gata kan vi sätta igång. Vi erbjuder dig en totalentreprenad
där vi tar hand om hela förloppet från grävning till installation för en totalkostnad av 15.000:Har du möjlighet till ROT-avdrag blir kostnaden ännu lägre!
Ett bättre läge än så här blir det inte.
Wexnet är redo – är ni?
nsträff
o
ti
a
rm
fo
in
å
p
n
Välkomme
ovember
måndag den 30 n
kl: 18.30 – 20.00
ets hus
i Stora salen, Folk
Varmt välkomna!
Har du frågor eller vill veta mer så kontakta din granne som är
vår Wexnet-ambassadör. Han står beredd att att svara på alla
frågor kring installationen i ert område:
Bosse Elmgren, Strandvägen 6
073-724 73 24
www.wexnet.se