Krokshultsrevyns buskis – Men är du inte riktigt otrogen!

SBO-NYTT
Information från Vimmerby skogsbruksområde juni 2015
Ledare
Nu drar det ihop sig mot semester och ledighet. En
välbehövlig vila för många! På kontoret i Vimmerby
kommer vi ha en begränsad bemanning under sommarveckorna men det kommer finnas personal på plats
hela tiden för akuta ärenden.
För 14 dagar sedan arbetade jag på Elmia i Södras
monter som var mycket välbesökt. I montern fanns
flera olika stationer med information. Själv informerade
jag om markskoning. En punkt som väckte mycket
intresse. Även bland andra bolag märktes ett intresse.
De kom och frågade hur vi på Södra hanterat olika
delar, när gäller bärighetspremien, klarar ni garantin,
vad säger medlemmarna. Södra är enda aktör i södra
Sverige som har en garanti! Även inom detta område
har Södra tagit på sig ledartröjan för att komma till
rätta med markskadeproblematiken. Något som vi
tycker känns bra och som är starkt och tryggt för er
medlemmar.
Krokshultsrevyns buskis –
Men är du inte riktigt otrogen!
Lördagen den 5 september klockan 19.00
inbjudes du som Södramedlem med familj till
årets föreställning av Krokshultsrevyn på logen
i Höckhult, Kristdala.
Föreställningen genomförs i två akter med en
kaffepaus mellan akterna. Avslut cirka 21.30.
Biljettpris inklusive kaffe med dopp är 50 kronor
per person.
Anmälan senast 31 augusti till Carole Larsson,
telefon 073-181 33 65 eller [email protected]
Ekonomisk rådgivning var ett annat område som
väckte mycket intresse under Elmiadagarna. Södra
kommer satsa på att stärka kunskaperna när det gäller
ekonomisk rådgivning till er medlemmar. Dels genom
att öka kompetensen hos våra inspektorer men också
genom spetskompetens på varje region. Vi ser att
många medlemmar står inför ett generationsskifte
inom kort. Vi ser det då naturligt att vi på Södra ska
kunna hjälpa er och guida er till en så bra lösning som
möjligt för er. På varje region kommer vi ha en person
som besitter spetskompetens inom detta område och
som ska kunna verka över ett stort område för att serva
er. Går ni i tankar att generationsväxla? Tveka inta att
höra av er så ska vi hjälpa er.
Vi har nu också ett mycket starkt timmererbjudande
med ett höjt timmer pris och kontrakteringspremie
varför det kan vara läge att kontraktera höstens avverkningar redan nu. Hör av dig till din inspektor.
Jag vill passa på att önska er en riktigt
skön och härlig sommar så hörs vi igen
till hösten!
Carl Johan Olsson
Områdeschef Vimmerby vo
Södra stärker timmererbjudandet
Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran
med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m³fub).
Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på
20 kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering.
Södras medlemmar får dela på
553 MSEK i utdelning
Stämman beslutade om en vinstutdelning om 553 MSEK
bestående av utdelning på insatskapitalet med 6 procent
(170 MSEK), 8 procent på virkesleveranserna (324 MSEK)
och insatsemission om 5 procent på inbetalt insatskapital
per 31 december 2014 (60 MSEK). Samtidigt beslutades
om utdelning på förlagsinsatser, serie D, med 7,7 procent
om 10 MSEK.
Vårda din föryngring –
skydda dina plantor mot viltbetning
Att viltbehandla de första åren efter plantering är en
klok investering. Framför allt rådjuren lockas väldigt
mycket till små gran- och tallplantor. Viltbehandling
görs med fördel under hösten och ger ett skydd för
plantan tills den skjuter nya skott efterföljande vår.
Södra hjälper gärna dig med att viltbehandla din
plantering. För beställning, kontakta din inspektor
eller vår sommarvikarie Thomas Nilsson, telefon
010-471 62 54 eller [email protected]
Nu kan du själv redigera din
skogsbruksplan
Ny ordförande
Lena Ek valdes till ny ordförande på stämman. Lena Ek
lämnar nu även sin plats i riksdagen. Sedan tidigare
har hon meddelat hon att hon lämnar posten som vice
ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Hans Berggren
valdes som ny ledamot i styrelsen. Förutom Christer
Segerstéen lämnade även Anders Grennborg och Caroline
Sundewall styrelsen.
Besök Skogsägarnätet, skog.sodra.com och lär känna
Södras nya styrelserepresentanter.
RÄTTELSE
Emelie Josefsson som nu är vikarie för Markus
Springfeldt har telefonummer 010-471 62 44.
Tyvärr stod det fel nummer på förra bladet.
Semestertider
Under veckorna 28-31 kommer vi ha en mycket begränsad
bemanning på kontoret. Har du brådskande ärenden och
inte når din ordinarie inspektor ber vi dig ringa någon av
nedanstående personer som kommer vara i tjänst under
hela sommaren.
Thomas Nilsson, sommarvikarie
telefon 010-471 62 54
Markus Petersson, skogsinspektor
telefon 010-471 62 47
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan – Skogsägarplan Webb. Det innebär att du
som skogsägare kan se din skogsbruksplan via nätet.
Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna med
att erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för
Södras gröna skogsbruksplan på webben. Det nya
verktyget med redigeringsfunktionen möjliggör för dig
som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan
efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk. Verktyget är
också en möjlighet för dig som certifierad skogsägare
att hantera dokumentation av skogliga åtgärder.
Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en
plan upprättad av Södra från 2012 och framåt. För
att få tillgång till redigeringsbehörigheten behöver
du anmäla ditt intresse via Skogsägarnätet eller
kontakta [email protected] eller ring
0470-891 00.
De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte
synliga i appen Skogsägare.
Genomförda aktiviteter
Välbesökt natur och skogskväll
Onsdagen den 13 maj arrangerades en träff på Naturskyddsföreningens skogsfastighet, Stubbhult, utanför
Målilla. Kvällen var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Södra där man ville informera samt
möjliggöra för diskussioner och frågor kring skötsel
av skog.
Trots regnskurar var uppslutningen mycket stor och ett
hundratal människor hade kommit för att få ta del av
kvällen och vad den kunde erbjuda. Inledningsvis bjöd
Södra på grillade hamburgare med kött från Tveta gård,
sedan slussades besökarna iväg till fyra olika stationer
som handlade om vattenhänsyn och Blå målklassning,
kontinuitetsskogsbruk, olika skyddsformer samt hänsyn
vid slutavverkning.
Kvällen avslutades gemensamt med kaffe och möjlighet
till gemensam diskussion och frågestund.
Skolungdomar lär sig plantera
Elever från Albäcksskolan i Hultsfred har under våren
fått möjlighet att aktivt prova på vad arbete inom skogsnäringen kan innebära. Vid tre tillfällen under maj månad
har klass 8E arbetat med att plantera täckrotsplantor av
gran och tall från Södra.
– Det är bra att få prova saker i praktiken, och inte bara
sitta bakom en skolbänk när man ska lära sig saker,
säger Teresia Edvinsson, som är skogsägare och mentor
för klassen.
Bra skogsbilvägar och
underhållna diken lönar sig
Under våren har medlemmar från Hjorted-Tuna-Venaområdet samlats och diskuterat dikning och skogsbilvägar. Vid tre olika tillfällen har man träffats.
Man tittade på en nyanlagd skogsbilväg, ett samarbete
av JK Maskin och Tyrelsviks entreprenad. Inspektor
Magnus Gustavsson har informerat om vad som gäller
för vägstandard och bredd. Heikki Isomettä, skogsbilsentreprenör, visade med sin lastbil vilket utrymme som
behövs utmed vägen. Att ha godkända skogsbilvägar
minskar skador på fordonen samt kan även ge extra
betalt vid hämtning av virkesleveranser. Magnus
Gustavsson talade också om regler för diken i skogen
och vikten av att underhålla dem för att öka boniteten.
Lennart Veidinger deltog vid en av träffarna och
informerade om vad lagen säger när det gäller nyanläggning av skogsbilvägar och dikning.
Dessa tematräffar har varit mycket uppskattade varför
vi avser arrangera liknande på fler håll inom vårt verksamhetsområde.
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Sök sponsring för lokala natur- och kulturvårdsprojekt
Under åren 2015 och 2016 kommer Södra att sponsra lokala kulturprojekt
för att stödja olika former av kultur- och naturvårdsinsatser. Södra har
avsatt drygt 1 miljon kronor i syfte att stödja insatser i kultur och naturvård inom Södras skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena
tilldelas är baserat på områdets storlek, som mest har ett förtroenderåd
60 000 kronor att fördela och som lägst 20 000 kronor. Pengarna får fördelas
i poster om minst 1 000 kronor per projekt och förtroenderåden beslutar
vilka projekt de önskar ge bidrag till. Känner du till ett lokalt kulturprojekt
som är i behov av sponsring eller önskar du mer information om detta?
Kontakta ditt lokala förtroenderåd. Ansökan sker till förtroenderådets
ordförande senast 1 augusti.
Kontaktinformation
Vimmerby verksamhetsområde, Böndernas Hus, 598 40 Vimmerby
Carl Johan Olsson, områdeschef
Magnus Bogren, produktionsledare
Charlotta Löfgren, skogsvårdsledare
Markus Springfeldt, skogsinspektor, tjänstledig
Emelie Josefsson, skogsinspektor, vikarie
Birger Andersson, skogsinspektor
Johan Samuelsson, skogsinspektor
Markus Petersson, skogsinspektor
Lars Carlsson, skogsinspektor
Magnus Gustavsson, skogsinspektor
Andreas Axelsson, skogsinspektor
010-471 62 40
010-471 62 41
010-471 62 42
010-471 62 43
010-471 62 44
010-471 62 45
010-471 62 46
010-471 62 47
010-471 62 48
010-471 62 49
010-471 62 50
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Magnus Johansson, ordförande
Torbjörn Jansson, vice ordförande
070-642 36 52
070-558 51 45
[email protected]
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00
0470-891 00
[email protected]
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com