Nyhetsbrev nr 3 - Sveriges Åkeriföretag

Nyhetsbrev nr 3
Juli 2015
Möt oss på Mittia
Vi på Sveriges Åkeriföretag finns på plats på
Mittia-mässan den 14-15 augusti.
Missa inte konferensen ”Tyngd i utveckling inom
skogslogistik” fredag den 14 augusti kl. 10.00 14.00. Folkparkens restaurang. Ingen föranmälan
krävs. Välkommen!
Det innebär att registret visar en skattevikt på 36 ton
fast vissa släpvagnar egentligen kan ha en skattevikt på
38 ton. Totalt berörs ägare till c:a 7 000 tunga släp. Nya
registreringsbevis kommer att skickas ut under
sommaren.
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.
Höstens YKB-kurser
Konferens-/Mässkryssning
För att säkerställa Mässkryssningens
genomförande den 25-27 september och få reda
på hur många platser vi ska reservera, behöver vi
din bokning snarast. Många har väntat med sin
bokning men ska ni med, Boka senast 7 juli.
Ring Viking Line: 08-452 40 20 Kod: ÅKERI
ADR-kurs - repetition
Behöver du förnya din ADR-behörighet så
kommer vi att köra en repetitionskurs i Falun
den 28-30 augusti 2015.
Anmäl dig på: www.akeri.se/boka-utbildning
eller kontakta Sveriges Åkeriföretag Mitt, Britta
på 023-454 90.
Eget på väg-kurs
För den som behöver gå en Eget på väg-kurs
finns bl a följande orter och datum att välja på:
Stockholm 31/8-4/9 + 7-10/9
Gävle 5-9/10 + 12-15/10
Örebro 19-23/10 + 26-29/10
Anmälan/förfrågan görs till Eva Svanström, SÅ,
på 08-753 54 20.
Nytt registreringsbevis skickas ut för
släpvagnar med bruttovikt på 37 och 38 ton
Den 1 juli 2015 höjdes den tillåtna bruttovikten
för släpvagnar, som får dras på vägar med bärighetsklass 1, från 36 till 38 ton.
Transportstyrelsen har inte hunnit göra
nödvändiga justeringar i vägtrafikregistret.
Falun
Fredag 21/8
Lördag 22/8
Fredag 28/8
Lördag 5/9
Lördag 12/9
Lördag 26/9
Lördag 10/10
Fredag 30/10
delkurs 5
delkurs 1
delkurs 4
delkurs 3
delkurs 2
delkurs 5
delkurs 4
delkurs 1
Västerås
Fredag 21/8
Fredag 28/8
Lördag 29/8
Fredag 4/9
Lördag 5/9
Lördag 12/9
Lördag 10/10
Lördag 24/10
delkurs 1
delkurs 3
delkurs 4
delkurs 5
delkurs 2
delkurs 1
delkurs 3
delkurs 5
Kontakta Britta på 023-454 90 för mer
information/anmälningar till kurserna eller anmäl
dig på www.akeri.se/ykb
Semestertider
Britta semester v. 28-31
Patrick semester v. 31-32
Kontoret stängt v. 31
Vid akuta/viktiga ärenden under semesterstängningen
går det att ringa 08-753 54 00.
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG MITT • Box 1958 • 791 19
FALUN
• Telefon: 023-454 90 • Fax: 023-454 99 • e-post: [email protected]
www.xxxxxxxxxxx.se • Plats för övrig information mm
15-06-29
2(2)
Årsmöte 2015 i Gävle: debatt, drag
och schimpanser
Årets Årsmöte gick av stapeln i Gävle. Dagen
innan årsmötet samlades ett antal styrelser
från regionerna för att umgås och också för
att förbereda sig. Värdregionen, denna gång
Gävleborg, träffade den nationella styrelsen,
vilket är tradition.
Kvällen avslutades med gemensam middag
där förtroendevalda träffade personalen på
Sveriges Åkeriföretag och dryftade såväl
problem som förhoppningar.
I vanlig ordning hade medlemmar skickat in
motioner med ändringsförslag på inriktning för
verksamheten. 9 motioner fanns inlämnade
från medlemmarna.
Det blev en bra och livlig debatt där många
uppfattningar fick komma till tals innan beslut
fattades.
Bland annat hade region Norrs styrelse
synpunkter på den föreslagna avgiftsmodellen.
Kent Ernestedt, Lycksele Transport framförde
detta. Efter en stunds debatt så beslutade
medlemmarna att ändra avgiftsmodell. Jasidan vann med en röst.
En annan motion rörde Fair Transport, FT, där
motionärerna ansåg att alla som är med i
Sveriges Åkeriföretag automatiskt ska vara
med i FT. Men den motionen blev nedröstad
med motiveringen att det är viktigt att varje
åkeri själv gör ett aktivt ställningstagande att
följa grunderna i Fair Transport.
En motion som togs väl emot av en majoritet
var region Östs förslag om att branschorganisationen ska arbeta strategiskt med lönsamhetsfrågor och att just färdskrivarproblematiken
behöver hanteras på ett tydligare sätt än
tidigare.
Frågan är principiellt viktig och här kommer
branschorganisationen att lägga ännu mer krut
på att nå framgång gentemot myndigheterna
för att få en mer näringslivsvänlig och rimlig
tolkning av färdskrivardata.
David Östman, boende och verksam i
Jämtland, blev vald till ordinarie ledamot.
Ingrid Skoog Bengtsson samt Mike Dahl valdes
också in i styrelsen.
Till ny vice ordförande valdes Per Adolfsson. Två nya
hedersmedlemmar i form av Leif Johansson och Erik
Vilhelmsson utsågs.
Innan kvällen började så hölls ett inspirationspass
om schimpanser. Du som vill veta mer får fråga de
från din region som deltog vad som egentligen sade
och gjordes under detta apiga pass…
Kvällen avrundades med Gävles egen diva, Babsan.
Och festkvällen innehöll även en tågresa till Brynäs.
Frans Johansson
Särskilda trafikrestriktioner i Katalonien
Transportörer som transporterar farligt gods i
Spanien behöver nu registrera sina färdrutter. Detta
gäller även internationella transporter då man anger
start/ingång och slut/utgångspunkter i Katalonien.
Vid det senaste mötet med WP.15, FN:s arbetsgrupp
rörande bestämmelser för transport av farligt gods på
väg, informerade Spanien om att det finns särskilda
trafikrestriktioner för transporter av farligt gods som
går inom Katalonien.
Transporten ska registreras i ett särskilt ruttsystem
(RIMP) där avsändar- respektive mottagarort
registreras och den rutt som då erhålls är obligatorisk
att följa. Den givna rutten är giltig under 1 månad och
om föraren avviker från rutten kan böter utfärdas.
Ruttsystemet används från 1 juni 2015.
Karta/rutt: http://ximp.gencat.cat/appximp
Trevlig sommar önskar Patrick och Britta