CUSTOMER BUSINESS IN FOCUS

World
SSAB
CUSTOMER BUSINESS IN FOCUS
S
LÖS MART
FÖR NIN A
SPR ATT GAR
LYF
ID
BÄR A, SKÄ TA,
SÖN A O RA,
DER CH
DEL
A
EN NY
VÅR FÖR
GRUVNÄRINGEN
Boomen är över, men effektivitet
och smarta investeringar kan hjälpa
världens gruvindustri
VI LANSERAR VÅRT
NYA VARUMÄRKE
1/15
Koncernchef
NYA
PRODUKTER
FÖR ETT
NYTT ÅR
H
ittills har 2015 varit en nydanande tid för SSAB, och vi
strävar efter att sätta kunderna ännu mer i fokus. För att
komma dit har vi arbetat länge
med att lansera ett helt nytt varumärke:
Strenx. Nu blir det ännu enklare att hitta
exakt rätt typ av stål för dina behov. Läs
mer om Strenx på sida 20 i tidningen.
I detta nummer har vi siktet inställt på
gruvnäringen för att ge dig en djupare
inblick i denna fascinerande industri.
Gruvnäringen har haft en boom i flera
år nu, men förhållandena blir svårare.
Vi fokuserar på hur man ändå kan nå
framgångar och på vilka nya tekniker som
kan ge konkurrensfördelar i den framtida
gruvdriften.
SSAB var stolt sponsor till världsmästerskapen i skidor i februari. I nyhetsdelen
längst bak i tidningen kan du läsa om hur
vi medverkade, och även träffa vinnarna i
en annan tävling: Swedish Steel Prize.
Som vanligt hittar du många exempel
på hur våra kunder använder höghållfasta
stål för att lösa sina problem, på alla områden från rekordsättande gödselspridare
till hållbara skrotsaxar.
Jag hoppas att 2015 har börjat lika bra
för dig som för oss och önskar dig fortsatta framgångar resten av året och lång
tid framöver.
Trevlig läsning!
MARTIN LINDQVIST
World
SSAB
CUSTOMER BUSINESS IN FOCUS
2 SSAB WORLD N r 1/2015
Publicerat av SSAB, Box 70, Klarabergsviadukten 70, D6 101 21 Stockholm
Chefredaktör Taina Kyllönen Redaktör Anders Sörman, 0243 710 80, [email protected]
Redaktionell produktion Spoon Projektledning Rob Hincks, 076 195 54 71, [email protected]
Layout Fredrik Vindelälv Omslag Martin Lindeborg Nästa nummer November 2015
Copyright Texter och bilder i SSAB World får inte publiceras på nytt utan tillstånd.
Mer information finns på www.ssab.com.
För adress- eller prenumerationsändringar e-posta till [email protected]
INNEHÅLL 01/2015
Smarta lösningar
SSABs höghållfasta stål gör
skillnad för kunder som tillverkar
skrotsaxar, timmerpåbyggnader
för lastbilar och skogsmarksberedare för skogsindustrin.
04
De höjer ribban
Med höghållfasta stål har det amerikanska företaget Terex Cranes fått
kraft att lyfta tyngre laster längre ut.
Deras branschledande lyftarm kan
bära upp till 90 procent mer vikt än
tidigare.
08
Framtidens gruvindustri
Tio års tillväxt har gått över i osäkrare tider
för den globala gruvnäringen. Men smarta
val och rätt teknikinvesteringar kan fortfarande skapa produktivitet och lönsamhet
för företag som vill kavla upp ärmarna och
fortsätta på framgångsvågen.
11
Förändringens frö
Förhoppningsvis slipper vi att uppleva en
riktigt världsomvälvande katastrof. Men om
den skulle komma, kan räddningen finnas i
Svalbards arktiska rester. Våra möjligheter
att börja på ny kula ligger nedfrysta i de
kalla bergen.
Lansering av Strenx
konstruktionsstål
SSAB sätter kronan på verket på förra
årets avtal med Ruukki genom att lansera
ett nytt varumärke. I Strenx kombineras
det bästa av de båda företagens kunnande inom konstruktionsstål och deras långa
historia av forskning och utveckling.
+
20
Stolt sponsor för skid-VM
SSABs kunder fanns på plats för att se
världens bästa skidåkare inta podiet.
➔
18
N r 1/2015 SSAB WORLD 3
Smarta
LÖSNINGAR
TILLSAMMANS NÅR VI BÄTTRE RESULTAT
Vezzanis superhårda
saxar kan skära
igenom 150 ton
metallskrot i timmen.
4 SSAB WORLD N r 1/2015
SAXAR MED KLASS
Utmärkt slitstyrka minskar underhållskostnaderna
Hållbart material gynnar hög produktivitet
Längre livslängd innebär att delarna inte behöver bytas lika ofta
DE HÖGPRODUKTIVA saxarna som utvecklats av det italienska företaget Vezzani kan bearbeta upp till 150 ton metallskrot i timmen. För
att klara sådana volymer måste saxarna vara
tillverkade i material med utmärkt slitstyrka
och hållbarhet. Därför har Vezzani valt SSABs
Hardox slitplåt.
Vezzanis produktiva skrotsaxar är livsviktiga
för stålverk och skrothandlare i hela världen.
Deras höga kapacitet beror på Vezzanis unika
och patenterade konstruktionslösning.
– Vezzani utvecklade den unika produkten
på 70-talet och vi söker ständigt efter nya
sätt att förbättra den. En av de viktigaste
förändringarna vi har gjort är att uppgradera
till SSABs Hardox slitplåt.
Hardox slitplåt gör att vi kan erbjuda våra
kunder en ännu pålitligare produkt, med minskade underhållskostnader och längre livscykel,
säger Gabriele Merlo, Vice President Sales och
förklarar att Vezzanis maskiner brukar ha en
livstid på upp till 30 eller 35 år.
Vezzani använder huvudsakligen Hardox
450 och 500, och företagets ingenjörer har
regelbunden kontakt med SSABs produktspecialister för att vara säkra på att de vet var och
hur man bäst använder de olika ståltyperna.
– Beroende på var de används kommer
vissa Hardoxplåtar att hålla lika länge som
själva produkten, medan andra som utsätts
för mer slitage kan behöva bytas ut efter 5–10
tusen timmars användning. Men det är ändå
väldigt imponerande i den här branschen,
säger han.
N r 1/2015 SSAB WORLD 5
SMARTA LÖSNINGAR
De tunga lasterna
i timmerindustrin
kräver stål som
är starkare än det
ser ut.
KLARAR LASTEN I DEN FINSKA TIMMERNÄRINGEN
Hög hållbarhet för långa avstånd och hög vikt
Minskad fordonsvikt leder till
bättre bränsleekonomi
Bra verkstadsegenskaper för skärning,
bockning och svetsning
NOPAN METALLI OY UTVECKLAR slitstarka
timmerstakar för tunga laster som ska fraktas
långa sträckor. Plant Director Pentti Heikkinen
förklarar att viktminskning är en av Nopan Metallis viktigaste mål och det är en av anledningarna
till att de har valt Optim 1100 QC från SSAB.
– Avancerade höghållfasta stål och bra
konstruktion gör det möjligt att minska vikten på
fordonet och öka nyttolasten, säger Heikkinen.
– Det leder i sin tur till lägre transportkostnader
6 SSAB WORLD N r 1/2015
och drar ner bränslekonsumtion och utsläpp.
Nopan Metalli grundades 1937 och har tillverkat
utrustning för transportindustrin sedan starten.
Huvudprodukterna är bland annat timmerstakar
till tågvagnar och trailers samt komponenter och
stålkonstruktioner som används till kraftverk.
Nopan Metalli har valt SSABs Optim 1100 QC
till sina timmerstakar på både godsvagnar och
trailers i den finska timmerindustrin. Godsvagnarna
kör långa sträckor, medan trailersna används på
avgränsade områden och bär extremt tunga laster.
Heikkinen förklarar att båda applikationerna ställer
mycket höga krav på vilket material som används
i stolparna.
– Förutom att erbjuda utmärkta möjligheter för
att minska vikten på konstruktionen har vi märkt
att Optim 1100 QC har väldigt bra verkstadsegenskaper, tillägger han. Det fungerar bra för skärning,
bockning och svetsning.
LÄGRE VIKT, SAMMA STYRKA
Viktbesparing utan
att kompromissa
med styrka
Enkelt att svetsa
Platsbesparing i
små konstruktionsutrymmen
NÄR DEN USA-BASERADE skogsmaskintillverkaren Fecon skulle välja material till sin nya skogsmarkberedare fastnade man för SSABs Domex
100 XF. Enligt Michael Essen, Carrier Engineering
Manager, är Domex det optimala materialvalet för
applikationen eftersom det ger viktbesparingar
utan att kompromissa med styrka.
Fecon, som ligger i Lebanon i Ohio, USA, utvecklar och tillverkar utrustning för markskötsel och
tillvaratagning av naturresurser. Bull hog Forestry
Mulcher är den mest säljande skogsmarkberedaren
i världen. Eftersom Fecon redan använder Hardox
slitplåt till sina Bull hog-tillbehör var det inte direkt
någon överraskning att man vände sig till SSAB för
att hitta rätt stål till skogsmarkberedaren.
– Domex-produkten såg lovande ut för Fecons
Domex sparar
vikt åt Fecon
utan att kompromissa med
styrkan.
senaste högpresterande traktor, så vi använde
den redan från början.
Michael Essen förklarar att marktrycket är en
viktig faktor för markberedningsutrustning, både
för manövrerbarhet i svår terräng, och för att
minimera markpåverkan. Reducerad vikt är också
en fördel eftersom det drar ner transportkostnaderna.
– Att minska utrustningens vikt utan att offra
styrka och hållbarhet är en enorm utmaning,
fortsätter han. SSAB erbjöd teknisk support och
uppföljning när det gällde att forma och svetsa
Domex i vår anläggning med vår utrustning. De
föreslog även alternativa konstruktionslösningar
för att ytterligare förbättra styrkan och minska
arbetsinsatsen.
’’
Att minska utrustningens vikt utan att offra
styrka och hållbarhet är
en enorm utmaning.
MICHAEL ESSEN
CARRIER ENGINEERING MANAGER
FECON
N r 1/2015 SSAB WORLD 7
KUND: TEREX
av ALANNAH VOLZ foto TEREX
LÄTT
KRAN
TUNGA
LYFT
Terex Cranes nya Boom
Booster-kit är speciellt: Det
gör att de bandgående kranarna
CC 8800-1 kan lyfta upp till
90 procent mer. Delar av kranen är
tillverkat av SSABs Optim 700, en
höghållfast lösning som levereras
som färdig produkt till Terex Cranes.
2014 LANSERADE Terex Cranes sitt nya Terex® Boom
Booster-kit. Det är en skänk från ovan till kunder
som behöver lyfta tunga objekt med hjälp av långa
kranarmar inom petrokemi, vindkraftverks- och
kraftverksindustrin. Fördelen med Boom Booster är
att när man monterar det på den bandgående kranen
Terex CC 8800-1 ökar kranens lyftkapacitet med upp
till 90 procent. Det innebär att den utklassar alla
andra kranar med 1000- till 2000-tonskapacitet som
finns på marknaden.
8 SSAB WORLD N r 1/2015
Med 90 procent mer
lyftkapacitet är Boom
Booster en klass för sig.
● OM
TEREX
Terex Corporation har sitt huvudkontor i Westport, Connecticut i
USA och säljer lösningar för lyft och
materialhantering inom fem affärssegment: Arbetsplattformar, bygg
och anläggning, kranar, materialhantering och hamnlösningar samt
bearbetningsteknik. Terex Cranes
tillverkar allterrängkranar, teleskopkranar, lastbilskranar, bandgående
fackverkskranar, kranar för svår
terräng, tornkranar, pick-and-carrykranar samt militärkranar. Terex
Cranes kranar tillverkas i Australien,
Kina, Frankrike, Italien, Tyskland
och USA och exporteras till hela
världen.
N r 1/2015 SSAB WORLD 9
KUND: TEREX
– Man monterar helt enkelt Boom Booster
på kranens huvudarm, förklarar Rüdiger
Zollondz, Director of Product Marketing på
Terex Cranes.
– De kilformade, 11 meter långa nedre
och övre adaptrarna breder ut sig till en
vidd på 10 meter, nästan tre gånger så brett
som standardarmens 3,5 meter.
Boom Booster-kranen gör att kunderna
kan ta sig an jobb som de inte hade klarat
tidigare.
ATT SE TILL att kranen kan lyfta tyngre
last var bara en del av uppgiften. Terex
Cranes ville också säkerställa att Boom
Booster höll lätt vikt utan att kompromissa
med säkerheten.
– Säkerhet är vår främsta prioritet. Så
när vi tar fram en ny produkt tar vi alltid
hänsyn till säkerheten från första början.
Boom Booster har till exempel ett ESTAprisvinnande fallskyddssystem som förhindrar skador och olyckor vid användning av
utrustningen, säger Rüdiger Zollondz.
Det höghållfasta stålet Optim 700 användes i Terex Boom Booster. SSAB har lång
erfarenhet av kranindustrins behov och
har levererat Weldox höghållfasta plåtar
till Terex i nästan 30 år. Weldox-plåtarna
med mekaniska egenskaper upp till 1100
Mpa används för kranens chassi och kranarmarna. Idag är plåtarna som används
i kranproduktionen mycket lättare och tunnare än vad de var för 30 år sedan, men de
håller fortfarande samma styrka.
– Detta är en oerhörd fördel för kranindustrin eftersom lättare kranar innebär
mer last, säger Christoph Bednarz, SSABs
Regional Sales Manager för sydvästra
Tyskland.
– I mitten av 2013 berättade Terex att
de ville ha håliga stålrör med ren yta. De
letade efter ett material med hög kvalitet.
Det var även viktigt för dem att vi kunde
erbjuda ett färdigt material så att de inte
behövde skära själva, och på så sätt kunde
spara in kostnaden för det extraarbetet,
fortsätter Christoph Bednarz, ansvarig
kontakt för Terex Cranes i SSAB.
STÅLET SOM ANVÄNDS I Boom Booster
levereras från SSABs anläggning i Finland.
De håliga stålrören tillverkas i verket
Pulkkila i norra Finland och skickas sedan
till Hyvinge i södra Finland för skärning
och borrning. Därifrån fraktas den färdiga
stålprodukten till Terex Cranes i Tyskland
– färdig att användas i tillverkningen av
Boom Booster, enligt Marika Koski, Sales
Manager på SSAB Tube Products i Tyskland.
10 SSAB WORLD N r 1/2015
Operatörerna kan
känna sig trygga
med att säkerheten är högprioriterad hos Terex.
– Det var en stor utmaning för oss eftersom vi aldrig hade haft en sådan order
tidigare i så stor skala. Alla på våra stålverk
var väldigt glada över att vi fick ordern, til�lägger hon.
I september 2013 levererades de första
stålprodukterna för Boom Booster från SSAB
till Terex Cranes.
– Vi ser även en möjlighet i att använda
Weldox 1300 i kranarmarna och Weldox 1100
i spännband. För närvarande använder vi
Weldox 960, men Weldox 1100 skulle spara
pengar för kunderna eftersom spännbanden
då blir tunnare och lättare, säger Christoph
Bednarz.
’’
Boom Booster-kranen gör att
kunderna kan ta sig an jobb
de inte hade klarat tidigare.
RÜDIGER ZOLLONDZ
DIRECTOR OF PRODUCT MARKETING
TEREX
TEMA
FRAMTIDENS GRUVINDUSTRI
av CHAD HENDERSSON foto GETTY IMAGES
FRAMTIDENS
GRUVINDUSTRI
Gruvindustrin är på nedgång efter en supercykel
som höll i sig i mer än tio år och drevs av hög efterfrågan från tillväxtmarknaderna. Den goda nyheten
är att efterfrågan på metaller fortfarande växer,
fast i en långsammare takt, och att det finns en
lovande framtid för företag som koncentrerar sig
på produktivitet, effektivitet och ny teknik.
➔
N r 1/2015 SSAB WORLD 11
TEMA
FRAMTIDENS GR
1. RÅVARORNAS SUPERCYKEL
OCH LÄGET DÄREFTER
I TAKT MED ATT KINAS ekonomi har vuxit med
tvåsiffriga tal de senaste tio åren har gruvindustrin
ökat med jämna steg. Kina har blivit världens största
konsument av grundmetaller och järnmalm, vilket
har lett till stigande priser och en massiv ökning av
den globala gruvproduktionen.
Tillväxten leddes av järnmalmen, eftersom det
var råmaterialet till Kinas infrastruktur. Enligt FN:s
konferens om handel och utveckling (UNCTAD) dubblerades världens järnmalmsproduktion från 985 till
1950 miljoner ton mellan 2002 och 2013. Den globala
sjöburna exporten 2013 var 1255 miljoner ton, varav
Kina stod för mer än 65 procent.
Totalt har världens gruvföretag lagt en biljon dollar
sedan 2002 på projekt för att uppfylla Kinas råvarubehov. Australien är numera världens största producent
och exportör av järnmalm med en produktionsökning på 17,1 procent 2013. Tillväxtmarknader har
också spelat en allt större roll för gruvproduktionen
och står för 60–80 procent av de nya globala reserverna 2013.
Men 2014 saktade Kinas BNP-tillväxt ner till 7,3 procent och råvarupriserna sjönk drastiskt. Med mindre
tillverkning och svagare efterfrågan ansåg marknadsanalytikerna att supercykeln var över. Gruvföretagen,
som de senaste tio åren har försökt hänga med i den
ökade efterfrågan av järnmalm, har nu överutbud.
Marknaderna för andra industri- och ädelmetaller
har också varit extremt turbulenta. Metallurgiskt kol
och koppar drabbades när Kinas efterfrågan svalnade
under 2013, och guldpriset har haft sin största årliga
minskning på över 30 år. Fallande priser har lett till
försiktigare investeringar i gruvindustrin, och investerarna letar efter platser med mindre politisk risk,
som Kanada, USA, Australien och Chile.
TROTS DETTA ÄR flera branschanalytiker fortsatt
optimistiska. I rapporten ”Mine 2014: Realigning
expectations”, konstaterar PwC att trots det ostadiga
läget kommer gruvindustrin att stödjas av en långsiktig efterfrågan från tillväxtmarknaderna, särskilt
från Kina.
Julian Kettle, Head of Metals and Mining Research
på Wood Mackenzie, håller med och säger att Kinas
ekonomiska tillväxt är ”långsammare, inte lägre”.
– Även med en lägre tillväxttakt kommer Kina att
stå för mellan 60 och 80 procent av den globala växande efterfrågan på alla världens råvaror de närmaste
fem åren.
Stora järnmalmsproducenter, som Rio Tinto, BHP
Biliton, Vale och Fortescue Metals Group Limited satsar på en sådan fortsatt stark efterfrågan på lång sikt.
De har trappat upp produktionen och tänker fortsätta
att leta järnmalm i Australien.
FAKTA &
SIFFROR
I SIFFROR
50 % 1,95
Gruvarbetesproduktiviteten har minskat med
i Australien sedan 2001.
12 SSAB WORLD N r 1/2015
Världen producerade
miljarder ton järnmalm 2013.
RUVINDUSTRI
’’
Kina kommer att stå för mellan 60
och 80 procent av den globala växande
efterfrågan på alla världens råvaror
de närmaste fem åren.
JULIAN KETTLE,
HEAD OF METALS AND MINING
RESEARCH PÅ WOOD MACKENZIE
10 % 3,5
Global efterfrågan på järnmalm har ökat
varje år de senaste tio åren.
Produktionen av fossilt kol i Kina uppnådde
miljarder ton 2013.
N r 1/2015 SSAB WORLD 13
TEMA
FRAMTIDENS GR
2. FOKUSERA PÅ
PRODUKTIVITET
OCH EFFEKTIVITET
EFTER ATT SUPERCYKELN för råvaror tagit slut
koncentrerar sig gruvföretagen nu på att göra sina
verksamheter så produktiva och effektiva som möjligt för att matcha den minskade, men ändå växande
efterfrågan. I rapporten ”Business risks in mining
and metals 2014–2015” identifierar EY behovet av
produktivitetsförbättringar som den största risken
branschen står inför.
– Slutet på supercykeln borde inte komma som
någon överraskning, säger Mike Elliott, Global Mining & Metals Leader på den globala bokförings- och
konsultfirman EY.
– Allting går i cykler, men eftersom supercykeln
har pågått i drygt tio år nu, ser vi en generation
chefer som inte hade ledarpositioner när vi var i
denna delen av cykeln tidigare.
PÅ GRUND AV de lägre priserna tittar gruvföretagen
närmare på sina marginaler för att få större produktion för samma kostnad.
– Gruvföretagen måste gå tillbaka och lära sig
det som de har lärt sig av med. En lastbils- och
grävskopsflotta blev mycket mer använd runt 2004
än den är idag. I strävandet efter så många ton som
möjligt var industrin enbart fokuserad på produktion, men nu behöver de titta tillbaka på hur de jobbade för 10–13 år sedan när de använde sin utrustning bättre, säger Mike Elliott.
Han säger att för att lyckas med detta måste
företagen återställa sina mått för utrustningsanvändning.
– Nu berömmer man sig för att man använder
sin utrustning strax över 80 procent, men för tio
år sedan låg en okej nivå på 93–95 procent. Tillverkningsföretagen har producerat produktivare
utrustning, men industrin har inte dragit nytta av
förbättringarna.
Under den nuvarande, ostadiga perioden på
metallmarknaden borde gruvföretagen koncentrera
sig på att göra sina verksamheter så flexibla som
möjligt, enligt Mike Elliott.
– Om man snabbt kan växla upp för att dra nytta
av pristoppar, eller växla ner produktionen när priserna går ner, har man en stor fördel, säger han.
– Många verksamheter har fasta kostnader, men
om man kan omvandla dem till rörliga kostnader
kan man snabbare reagera på förändringar. Ett
sätt att göra detta är med ett flexibelt underhållsprogram, eller genom att hyra in gruvarbetare på
begränsade kontrakt.
14 SSAB WORLD N r 1/2015
Gruvindustrin har
förändrats drastiskt
under de senaste tio
åren, och gruvföretagen
måste ändra sitt sätt
att arbeta.
’’
Gruvföretagen måste
gå tillbaka och lära sig
det som de har lärt sig
av med.
MIKE ELLIOTT
GLOBAL MINING & METALS LEADER
EY
RUVINDUSTRI
3. NYA PROCESSER,
NY TEKNIK OCH FOU
UNDER DE KOMMANDE åren behövs
nya tekniker och processer inom gruvdriften för att möta världens växande
efterfrågan på råmaterial.
– Efterfrågan kommer faktiskt inte
bara från människor i Asien, utan
även i tillväxtekonomier, säger
Magnus Ericsson, adjungerad professor i mineralekonomi vid Luleå tekniska universitet och en av grundarna
av Raw Materials Group.
– De vill ha bättre levnadsstandard,
och det är en väldigt stark tillväxtfaktor. Jag vill understryka att det finns
ett behov för en långsiktig syn som
många observatörer inte förstår.
Enligt en rapport som Magnus
Ericsson har skrivit för POLINARES,
ett EU-finansierat projekt, har den tekniska utvecklingen i gruvindustrin de
senaste åren koncentrerats på några
huvudstrategier: att skala upp utrustningen, automatiserade processer och
kontinuerliga processer.
Uppskalning av utrustning har
framförallt skett i de stora koppardagbrotten för oxidmineral i Latinamerika och på andra ställen i världen.
Ericsson skriver: ”Malmens lägre
kvalitet har gjort det nödvändigt att
frakta ständigt större volymer malm
och avfall. Det kräver större lastbilar,
’’
Istället för att göra allt lite större, med en
marginell ökning i processerna, måste företagen
lägga resurser på FoU för att hitta nya metoder.
MAGNUS ERICSSON,
ADJUNGERAD PROFESSOR I MINERALEKONOMI VID
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
skopor och annan utrustning.”
Flera gruvföretag har börjat automatisera delar av sina processer med
förarlösa lastbilar och transportsystem
under jord.
– Enligt experterna kommer gruvnäringen att bli mer automatiserad, säger Ad J. Wientjes, Segment Manager
Raw Material Handling & Recycling för
SSABs Product Group Wear.
– Om automatiseringsnivån går
upp, särskild i underjordsgruvor, kommer produktiviteten öka avsevärt.
I KOPPAR- OCH nickelgruvor har
man gått mot mer kontinuerliga gruvbrytningsprocesser.
– De flesta gruvorna jobbar fortfarande i cykler. Man borrar, spränger,
och sedan väntar man ett tag och
plockar ut malmen, och sedan börjar
man om. Jag tror att gruvindustrin
i allmänhet behöver bli mer proces�styrd, säger Magnus Ericsson.
På senare år har kontinuerliga, kemiska gruvprocesser utvecklats för koppar
och nickel. Hydrometallurgiska processer som innebär att man på kemisk väg
extraherar metall från malmen, kan
minimera verksamhetskostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan.
Men trots dessa förbättringar säger
Magnus Ericsson att gruv- och OEMföretag lägger alldeles för lite resurser
på forskning och teknikutveckling.
– De måste använda all teknik
som finns och lägga mer pengar på
teknikförändringar. Det vi har sett de
senaste tio åren är att kvaliteten på
fyndigheterna blir sämre, och även på
mineralen, energikonsumtionen är
hög, och komplexiteten på malmen
ökar. Allt detta måste hanteras.
Gruvföretagen måste lägga mer
resurser på FoU för att hitta nya metoder som ger konkurrensfördelar.
N r 1/2015 SSAB WORLD 15
TEMA
FRAMTIDENS GR
4. SÄNKA KOSTNADERNA OCH
ÖKA DRIFTTIDEN
MED MER ÄN 25 ÅR i gruvindustrin har SSAB
utvecklat ett nära samarbete med kunderna
för att hjälpa dem sänka sina kostnader och
öka drifttiden.
– Vi har många olika kundgrupper i
gruvindustrin, säger Ad J. Wientjes, Segment
Manager Raw Material Handling & Recycling
för SSABs Product Group Wear.
– SSAB levererar material direkt till gruvföretagen som de använder till underhåll eller
i sin produktion, och hjälper OEM-företag
inom bygg- och anläggningsfordon att ta fram
dumprar och andra maskiner för gruvnäringen. Och vi arbetar också med tillverkare av
delar för både gruv- och OEM-företag, via vårt
Hardox Wearparts Network.
Wientjes säger att en av de största fördelarna med att jobba med SSAB är att företaget
har den bredaste stålportföljen i branschen.
För underjords- och dagbrottsgruvor producerar SSAB lätta och slittåliga dumperkarosser,
buffertkärl, under- och sidoväggar till tågvagnar, skopor och bulldozerblad samt slitplåtar
till slipning- och siktlösningar, trattar, matare
och krossar. Genom att även leverera konstruktionslösningar för takstöd erbjuder SSAB
ett totalpaket för gruvdrift.
– Vår Hardox slitplåt är extremt slittålig
och ger utmärkta konstruktionsmöjligheter.
Rätt typ av Hardox kan förlänga livstiden flera
gånger om och sänka kostnaderna. Med våra
produkter följer också vår unika SSAB-service.
Vi besöker gruvdriftkunder på plats,
diskuterar deras slitproblem och hittar lösningar tillsammans.
OM KUNDEN HAR något speciellt behov kan
SSAB hjälpa dem att konstruera en ny lösning
eller ett material för att lösa problemet med
hjälp av SSAB Wear Technology Group, säger
Wientjes.
– För våra kunder i gruvindustrin är driftstopp ett stort problem, så vi hjälper dem att
hålla sig produktiva.
– Två utmaningar för gruvföretag idag är,
till olika grad, låggradig malm och djupare
gruvor, säger Fenwei Su, som arbetar med
marknadsundersökning och kundsegmentering i SSABs Wear Product Group.
– För att möta de utmaningarna behövs
lättare konstruktioner och ökad livstid för stor
utrustning, eftersom lasterna behöver fraktas
längre och med större volymer för att nå
samma resultat. Det gör att slitaget blir ännu
viktigare när man ser över kostnaderna.
Djupare gruvor och kostnadseffektivitet
ökar även underhållets betydelse, säger
Wientjes:
– Vi har sett ett större intresse för underhållstjänster. Underhåll är en betydande faktor, eftersom gruvorna måste kunna producera
kontinuerligt. Traditionellt sett har SSAB sålt
stålplåt, men nu ser vi en möjlighet att gå
längre ner i värdekedjan och bli ännu mer
värdefulla för gruvföretagen genom Hardox
Wearparts Network.
FAKTA &
SIFFROR
I SIFFROR
5400 5,7
Varje dag bryts mer än
Chile ledde världens kopparproduktion med
ton sten från Mponeng.
16 SSAB WORLD N r 1/2015
miljarder ton 2013.
RUVINDUSTRI
● VÄLJA RÄTT MATERIAL FÖR JOBBET
SSAB arbetar nära kunderna för att hjälpa dem att välja det
bästa materialet för deras olika gruvapplikationer.
– En uppgradering i slitplåt förlänger livslängden med upp till
tio gånger, säger Patric Waara, Senior Manager på SSABs Wear
Technology Group.
För att hjälpa en gruva att välja rätt slitplåt samlar SSAB in
malmprover, pratar med gruvans geologer, och undersöker
maskinerna, flödet, stenarnas storlek samt den slitplåt som
används för tillfället.
– Vi matar in all den informationen i mjukvaran WearCalc
2.0, och får fram ett förslag på nya ståltyper eller olika tjocklekar och storlekar på plåtarna som kan förlänga livslängden
och minska kostnaderna. I vissa gruvor kan det räcka med en
slitplåt på 500 Brinell, medan andra skulle dra nytta av 600
Brinell. Slitkurvan ändras beroende på råmaterialet, säger
Patric Waara.
411
Guldproduktionen i Kina uppnådde
miljoner gram 2014, vilket är dubbelt så mycket som 2004.
1,2
Prospektering för djuphavsgruvdrift pågår för
miljoner kvadratmeter hav.
N r 1/2015 SSAB WORLD 17
UNDERHÅLLNING
av ROB HINCKS foto MARI TEFRE/SVALBARD GLOBALE FRØHVELV
Vid första anblick
är Svalbard ett kallt
och olycksbådande
landskap, men det kan
rymma räddningen för
allas våra liv.
18 SSAB WORLD N r 1/2015
FRAMTIDENS
FRÖ
APOKALYPSEN ÄR ett välkänt scenario för oss alla.
Än så länge har vi som tur väl är bara sett världens
ände genom populärlitteratur och film. Men tänk om
det skulle bli verklighet. Hur skulle vi kunna plocka upp
bitarna och börja om?
I Svalbards avlägsna och ogästvänliga landskap, i
Norra ishavets kalla vatten, har den norska staten om
inte hela, så i alla fall delar av lösningen.
I en oanvänd kolgruva, smidd i stål, betong och glas,
ligger Svalbard globale frøhvelv – platsen där vi kan
börja om. Det är ett förråd där 10 000 fröer från 2 000
sorters växter och grödor hålls i djupfryst dvala i väntan
på dag noll. Anläggningen öppnades 2008 och har
plats för 4,5 miljoner fröer, vilket ska räcka till alla. Kort
sagt, om katastrofen kommer, har Svalbard globale
frøhvelv råmaterialet för att vi ska kunna börja om:
plantera om, odla och skörda mat till hela planeten.
Platsen valdes för att den passar så perfekt. Det
finns ingen tektonisk aktivitet (jordbävningar), permafrosten håller anläggningen frusen året om, och läget
130 meter över havet håller den torr trots stigande
vattennivåer.
Men Svalbard globale frøhvelv har inte bara bra
funktion. Det ser bra ut också. På byggnadens tak
reflekterar fiberoptik, speglar och prismor polarljuset
på sommaren och lyser upp polarmörkret på vintern.
Resultatet är en vacker struktur som kan ses flera
kilometer bort.
N r 1/2015 SSAB WORLD 19
FOKUS: STRENX
EN
NY STANDARD
FÖR HÖGHÅLLFASTA
STÅL
av ISABELLE KLIGER foto GETTY IMAGES
20 SSAB WORLD N r 1/2015
Strenx från SSAB vill sätta en ny standard för
höghållfasta stål genom att kombinera Ruukkis
och SSABs delade kunskap inom högkvalitativt
konstruktionsstål. Konstruktionsstålet
Strenx är särskilt utformat för kunder som
förväntar sig det bästa av sitt stål när det gäller
prestation, kvalitet och styrka.
STRENX ÄR DET NYA samlingsnamnet för de högsta graderna av de
höghållfasta konstruktionsstålen som
tidigare kallades Domex och Weldox
(från SSAB) och Optim (från Ruukki).
De kommer nu ersättas av Strenx, med
sträckgränser mellan 600 och 1300 MPa.
Panu Pitkänen, Head of Structural
Product Group på SSAB Special Steels
och ansvarig för att skapa produktlinjen Strenx, säger att SSABs nya
varumärke innebär ett unikt nytt
erbjudande inom konstruktionsstål.
– I Strenx förenar vi den kunskap
och erfarenhet som finns hos våra två
sammanslagna företag i ett enda varumärke, förklarar han.
– Strenx kombinerar de tekniska
egenskaperna som tidigare funnits
hos Weldox, branschledande inom
höghållfast konstruktionsplåt; Domex,
som har varit en föregångare inom
varmvalsad tunnplåt; samt den ultrahöghållfasta varmvalsade tunnplåt
som tidigare gick under namnet
Optim, säger Panu Pitkänen.
N r 1/2015 SSAB WORLD 21
FOKUS: STRENX
– Våra kunder är verksamma i några
av världens mest krävande sektorer,
och därför har de väldigt höga krav,
tillägger Åsa Hedlund, Brand Manager
för Strenx.
– De måste leverera ständiga förbättringar när det gäller kvalitet, säkerhet
och hållbarhet, såväl som kostnads­
effektivitet till sina marknader. Strenx
och SSAB kan bidra till att möta de
kraven.
STRENX ÄR främst avsett för maskiner
inom lyft-, transport, jordbruks- och
järnvägssektorerna, men kan även ge
betydande fördelar till andra sektorer
där det är viktigt med viktminskning. När man tar fram komplexa
applikationer, som mobila kranar,
lastkranar, trailerchassin, gödselspridare och tågvagnar, är det
en kombination av konstruktion, materialval och
bearbetningsmetoder som
bestämmer slutproduktens prestanda.
Strenx kommer
att ge SSABs
kunder möjlighet att skapa
ännu större
konkur-
rensfördelar med lägre vikt, minskad bränslekonsumtion och längre
lyftomfång på lyftapplikationer. Strenx
stöder avancerade konstruktionsval
med sina överlägsna bearbetningsegenskaper som gör det möjligt att bocka
och forma stålet i utmanande former.
Den stora dimensionsvariationen och
tjocklekar från 0,7–160 mm, samt den
jämna kvaliteten och höga toleranser
möjliggör kostnadseffektiv produktion.
– Kunder som väljer Strenx söker
kvalitet i både produkt och service,
förklarar Panu Pitkänen. Stålet kommer att spela en viktig roll i komplexa
applikationer som är till för att hålla
och prestera väldigt länge. Konstruktion
och val av ståltyp i produktutvecklingen
är oerhört viktigt, och det är en process
som SSAB kan hjälpa till med.
Panu Pitkänen understryker att
Strenx är mer än en produkt. Den
kommer även att stödjas av service från
SSAB, inte minst genom SSABs Knowledge Service Center, som finns på plats
för att hjälpa kunderna med alla deras
konstruktionsbeslut.
– Vårt Knowledge Service Center stöder kundernas experter med materialval
för att de ska kunna använda våra stål
optimalt. Genom att samla de tekniska
specialisterna och produktexperterna
från SSAB och Ruukki på ett ställe kan
vi nu serva våra kunder ännu bättre.
SSAB kommer även i framtiden att
erbjuda branschledande teknisk support till Strenx-kunderna. Supportcentren kommer att bemannas av människor från båda företagen – personer
med utbildning för att ge support till
de nya Strenx-produkterna.
För kunder som vill utveckla sina
produkter ännu mer finns en skräddarsydd lösning för Strenx-produkter
med ingenjörsupport och bearbetningsservice via SSAB Shape.
SAMTIDIGT HÅLLER ETT särskilt
varumärkesprogram på att tas fram
för Strenx. Programmet, som heter My
Inner Strenx, blir en kvalitetsstämpel
för slutanvändare över hela världen.
Det är utformat för att stödja kunderna
genom att förklara fördelarna med
Strenx för slutkunderna. My Inner
Strenx-medlemmar får även andra fördelar som tillgång till teknisk support,
tjänster som miljö- och livstidsanalys,
ökat marknadsstöd och specialutbildning från SSAB.
– Om en maskin är märkt med My
Inner Strenx är det en garanti för att
de viktigaste konstruktionsdelarna
är tillverkade av Strenx, förklarar Åsa
Hedlund. Strenx är konstruktionsstål.
För slutanvändarna innebär My Inner
Strenx en produkt som är tillverkad av
material med högsta kvalitet och med
starka, lätta och innovativa konstruktionskvaliteter.
’’
Strenx är konstruktionsstål.
För slutanvändarna innebär
My Inner Strenx en produkt
som är tillverkad av material
med högsta kvalitet och med
starka, lätta och innovativa
konstruktionskvaliteter.
ÅSA HEDLUND
BRAND MANAGER FÖR STRENX
22 SSAB WORLD N r 1/2015
Brochards rekordsättande gödselspridare med åtta hjul
klarar en nyttolast
på upp till 60 ton.
BROCHARD SÄTTER
VÄRLDSREKORD MED
HÖGHÅLLFASTA STÅL
FRÅN SSAB
En gödselspridare från den franska producenten
Brochard har satt ett nytt rekord i antal
ton gödsel som spridits under ett dygn.
Gödselspridaren är den största av sin sort i världen
och tillverkad av SSABs Hardox- och Strenx-stål.
BROCHARD CONSTRUCTEUR, grundat 1946,
utvecklar och producerar ett brett utbud av
trailers och är särskilt känt för sina marknadsledande gödselspridare. Brochard och
SSAB började sitt långvariga samarbete 2002
och sedan dess enbart använt SSAB-stål för att
bygga sina maskiner.
– Hardox är det slittåligaste materialet på
marknaden, och Strenx lever upp till våra
stränga krav på kraft, hållbarhet och viktminskning, säger Brochards vd Alain Bellion.
I juli förra året satte Brochard ett nytt
världsrekord inom gödselspridning på en
gård i Tjernihiv-området i Ukraina. Under ett
dygn spreds 4 200 ton gödsel på en mer än
10 000 hektar stor gård.
För detta tillfälle byggdes en specialtillverkad maskin som var både längre och högre
än en standardspridare, och med en nästan
dubbel så stor nyttolast.
– Stora gödselspridare har för det mesta
sex hjul och en nyttolast på upp till 32 ton,
men den rekordsättande maskinen hade åtta
hjul och en maxkapacitet på upp till 60 ton,
förklarar Emmanuel Chevet på SSAB Value
Added Services.
REKORDET SATTES med hjälp av tre
samarbetspartner: CNH, som bidrog med sin
T9-615-traktor på 542 hästkrafter som drog
spridaren; Alliance, som stod för radialdäcken; och SSAB, som levererade materialet
själva spridaren byggdes med. Spridarskruven tillverkades av Hardox 450 – för sin
överlägsna slittålighet – medan maskinens
kaross gjordes av Domex 460 och
Strenx 700.
– Strenx är ett av de mest höghållfasta
stålen som finns på marknaden. Det gör att
vi kan minska maskinens vikt och samtidigt
maximera styrkan. Minskad vikt är avgörande
eftersom varje kilo dödvikt som försvinner
från maskinen kan läggas på ökad kapacitet,
fortsätter Alain Bellion.
Trots att det är höghållfast stål kräver inte
Strenx 700 några särskilda bearbetningsmetoder. Därför kan kunder som Brochard kombinera den högsta graden av materialhållfasthet med traditionell bearbetning.
– Strenx 700 ger oss alla fördelar med höghållfasta material, utan att vi måste investera
i ny bearbetningsutrustning. Det gör även
att vi kan behålla det släta utseende och
konstruktionen som våra maskiner har blivit
kända för, tillägger Alain Bellion.
N r 1/2015 SSAB WORLD 23
World
SSAB
NYHETER I KORTHET VERKSAMHET MEDARBETARE
n
n
LEVERANS
I TID
SSABS KUNDER KAN säkerställa ännu snabbare
leveranser genom att helt enkelt beställa höghållfasta stål och slitplåt från lager. Med sina många lagerplatser arbetar SSAB ständigt för att positionera
sina produkter så nära sina kunder som möjligt.
Mia Julin, Marketing, Special Steels, förklarar
att lagerleveranser passar för många olika kunder
som maskintillverkare i sektorer som bygg- och
anläggning, tung transport, jordbruk och återvinning, såväl som mindre stålbearbetningsföretag,
servicecentra och verkstäder.
– Lagerbeställningar innebär att vi kan erbjuda
snabba leveranser i tid. Genom vårt nätverk kan vi
leverera exakta ordrar mellan 24 och 48 timmar
efter att beställningen är gjord. Så fort du har
beställt någonting får du omfattande logistikstöd
och kontinuerliga uppdateringar tills ordern säkert
har kommit fram.
Mia Julin tillägger att SSAB även hjälper kunderna att effektivisera sina leverantörskedjor.
– Våra skräddarsydda logistik- och lagertjänster kan hjälpa till om man vill minska sitt lager och
frigöra kapital, begränsa administrationen eller
förbättra ledtider och leveranser till sina slutkunder,
fortsätter hon.
HÄR KAN DU
TRÄFFA SSAB
UNDER 2015
MÄSSOR OCH konferenser innebär
ett utmärkt forum för att nätverka och
utveckla kontakter. Här är några av de
mässor som SSAB kommer att finnas
på under 2015:
24 SSAB WORLD N r 1/2015
FÖRRA ÅRET LANSERADE SSAB en kampanj
för att öka kunskapen om att lagerprodukterna
finns. Lutz Felder, Marketing, Västeuropa och
Sydafrika, förklarar att erbjudandet kommer att
utökas i år, med större geografisk räckvidd.
– Tack vare förvärvet av Ruukki kommer vi
att lansera ett större utbud av lagervaror och
lagerplatser i år. Kunderna kommer att få löpande
information om den nya utvecklingen. Men en
sak är säker, vi kommer definitivt att utöka vårt
erbjudande under 2015, säger han.
’’
Lagerbeställningar
innebär att vi kan
erbjuda snabba
leveranser i tid.
MIA JULIN
MARKETING, SPECIAL STEELS
KOMATEK
Ankara, Turkiet,
6–10 maj
Den 14:e upplagan av den internationella
mässan för maskiner, teknik och utrustning
för bygg- och anläggningsbranschen.
MADE IN STEEL
Milano, Italien
20–22 maj
Ett ledande event som helt och hållet
handlar om stålbranschen. Made in Steel är
en internationell mässa som drar runt 250
utställare och runt 13 500 besökare från
hela världen.
av ISABELLE KLIGER
Belaz, baserat i
Vitryssland, är en
ledande tillverkare
av tunga dumprar
för gruvsektorn.
REKORDMÅNGA
BESÖKARE
Runt om i stålvärlden är Swedish Steel Prize erkänt som
branschens största händelse. 2014 års prisceremoni slog
alla rekord med mer än 800 deltagare.
SWEDISH STEEL PRIZE inrättades 1999 av
SSAB för att lyfta fram och belöna kreativa, innovativa produkter eller lösningar där höghållfasta
stål används. Tidigare vinnare är bland annat Mack
Trucks, Deere & Company och Labrie Environmental
Group. Priset har sedan starten varit öppet för alla
och bedöms av en panel av oberoende experter.
Kort sagt är det ett pris som har stort värde och
prestige. Det är ett pris för ingenjörer. 2014 års
nominerade var:
Belaz – en vitrysk tillverkare av dumprar och
schaktmaskiner – för sin nya axelupphängningskonstruktion och vridbara vagn tillverkade av Weldox
och Hardox höghållfasta stål, som har bidragit till att
göra Belaz 75710 till världens största gruvdumper
NORDISKA STÅLDAGEN
Helsingfors, Finland 5 maj
Oslo, Norge, 19 maj
Göteborg, Sverige, 21 maj
Herning, Danmark, 2 juni
Ett årligt möte som SSAB organiserar för stålanvändare
i de nordiska länderna. Målet
är att sprida kunskap, inspirera och generera innovativa
idéer och fler gemensamma
konkurrensfördelar.
med en lastkapacitet på 450 ton.
Chilenska Santander Equipos – med sin lätta
trailer med Domex 700 och Hardox 450 för större
frakteffektivitet, minskad bränslekonsumtion och
lägre underhållskostnader.
Finska Timo Penttimies – för sin nya, innovativa
och kostnadseffektiva valsmatare för skogsavverkningsmaskiner tillverkad av laserskuren Hardox.
Och Vale från Brasilien – som använder Hardox
450 i sin nya generation siktgaller som framförallt
används i storskalig gruvbrytning.
Det eftertraktade priset gick till slut till Belaz för
den innovativa dumpern tillverkad i ”avancerade
höghållfasta stål kombinerat med en unik konstruktion för att erbjuda avsevärda fördelar vad gäller
ALIHANKINTA-MESSUT
Tammerfors, Finland,
15–17 september
Den största branschmässan i
Norden för entreprenad. Den
presenterar huvudområdena
för industriell entreprenad –
inom metall, elektronik, plast
och gummi.
BLECHEXPO
Stuttgart, Tyskland,
3–6 november
Denna praktiska mässa är
det enda event i världen
som koncentrerar sig på
kompletterande teknik inom
plåtbearbetning och fogning.
Den lockar runt 1000 utställare från mer än 30 länder.
produktivitet och bränsleekonomi”.
Priset delades ut till Belaz på prisceremonin den
20 november, slutklämmen på tre oerhört lyckade
dagar med seminarier, föredrag och besök på
verken. Höjdpunkter på eventet var bland annat
turerna till SSABs anläggningar i Borlänge och
Oxelösund den 18 och 19 november – vilka båda
drog mer än 200 deltagare – och inspirationsdagen
den 20 november med stimulerande huvudtalare
som författaren Fredrik Härén och socialantropologen Brian Palmer.
Som alltid följdes de inspirerande seminarierna
och föreläsningarna av en gnistrande utdelningsceremoni och galamiddag i det imponerande
Waterfront Congress Centre i Stockholm.
METAL EXPO
Moskva, Ryssland,
10–13 november
Förra årets event hade 650
utställare från 35 länder, och
runt 30 000 användare av
järnhaltiga och icke-järnhaltiga produkter från industrisegment som tung verkstadsteknik, bygg och anläggning,
bränsle och energi, transport
och logistik samt stålhandel.
SWEDISH STEEL PRIZE
Stockholm
17–19 november
SSABs årliga event som
kombinerar inspirerande
föreläsningar, besök på
verken och seminarier
med stålindustrins mest
populära prisceremoni.
Varje år delas Swedish
Steel Prize ut till kreativa,
innovativa produkter eller
lösningar där höghållfasta
stål används.
N r 1/2015 SSAB WORLD 25
World
SSAB
av ISABELLE KLIGER
FALUN I SIFFROR
● 700 tävlande
● 55 länder representerade
● 200 000 åskådare
● 500 000 000 tv-tittare
● 4:e gången Falun står värd för
tävlingarna
● 220 SSAB-kunder besökte
eventet
● 22 länder representerade bland
SSABs kunder
SSAB SPONSRAR
VÄRLDSMÄSTERSKAPET I SKIDOR
MER ÄN 200 000 BESÖKARE kom till årets
spektakulära skid-VM i Falun i februari. Som hängivna skidsupportrar fanns även SSAB på plats –
som en av huvudsponsorerna och utställare, och
även som värd till fem lyckade kundevent.
Totalt elva tävlingsdagar med 700 idrottare
från 55 nationer, med 200 000 besökare på
plats och runt 500 miljoner tv-tittare – 2015 års
skid-VM i Falun var en av de största skidhändelserna i världen någonsin.
SSAB var stolt över att vara en av åtta nationella sponsorer till mästerskapet. SSABs stånd i
Innovationspaviljongen lockade besökare i alla
åldrar som ville lära sig mer om vilken roll SSABs
höghållfasta stål spelar både för företagen och
26 SSAB WORLD N r 1/2015
för samhället.
SSAB stod även värd för fem extremt fruktsamma tredagars kundevent i samband med VM.
Totalt medverkade 220 kunder till SSAB från 22
länder som tog tillfället i akt att njuta av inspirerande samtal, nätverkande och riktigt spännande
vintersport.
DELTAGARNA BODDE på Högbo Brukshotell,
ungefär en timme öster om Falun. Varje morgon
de tre dagarna blev de skjutsade till konferenscentret bredvid huvudarenan i Falun, där förmiddagarna fylldes av seminarier, presentationer
och tekniska demonstrationer. Därefter fick
deltagarna fritt använda eftermiddagarna till att
titta på tävlingarna i backar och spår i området.
Flera av medlemmarna i SSABs koncernledning
besökte också eventet.
– SSAB har en stolt historia av att sponsra
stora sporthändelser, säger Anders Sörman,
Project Manager Marketing.
– Denna gång var det särskilt naturligt för oss
eftersom Falun ligger så nära vår anläggning i
Borlänge. Vi passade på att bjuda in några av
våra värdefullaste kunder för att informera om
vår verksamhet och våra produkter, samtidigt
som de fick chansen att se riktigt högklassig
skidåkning. Och de två svenska guldmedaljerna
gjorde det inte mindre roligt! tillägger Anders
Sörman.
HÅLLBARHET OCH LÖNSAMHET
Genom Hardox Wearparts kan SSAB erbjuda slitdelslösningar till eftermarknaden över hela världen. Nätverket bildades 2001 och har i dag över 100 medlemmar från hela världen. Vi hjälper slutanvändare att skapa en mer hållbar och
lönsam verksamhet med allt från anpassade slitdelar till helhetslösningar.
Gå in på www.hardoxwearparts.com för mer information.
GLOBALT NÄTVERK FÖR
HARDOX-CERTIFIERADE KUNDER
hardoxwearparts.com
’’
ETT UTMÄRKT
TILLFÄLLE
ATT NÄTVERKA
av ALANNAH VOLZ foto PER-ANDERS PETTERSSON
WEARCLAD I Sydafrika grundades
2011 av Cobus Van Coller, som började importera kromkarbidplåtar till
den lokala marknaden. 2014 köptes
hans verksamhet upp av SSAB
och namnet ändrades till Hardox
Wearparts Center Gauteng, med
det strategiska målet att göra det
till en slitverkstad med helhetslösningar för marknaden i södra Afrika.
I september 2014 gick centret
med i Hardox Wearparts-nätverket
för att öka sin expertis och produktkunskap.
– Att vara en del av nätverket
ger möjlighet att nätverka med
andra Hardox-center. Swedish
Steel Prize som SSAB organiserar
i Stockholm varje år är till exempel
ett utmärkt tillfälle för medlemmar i
Hardox Wearparts att träffas, säger
Ross Wylie, SSAB Wear Services
Manager på SSAB South Africa.
– Dessutom ger nätverket
bättre tillgång till SSABs och
Hardox marknadsföringsmaterial
och bättre köpkraft när man köper
kompletterande produkter, för att
inte tala om tillgången till en större
kundbas.
Idag är Hardox Wearparts Center Gauteng ett av några få företag
som levererar kromkarbidplåtar
till de lokala kunderna, och ett av
bara två företag som levererar
och reparerar krosskomponenter
i Sydafrika. Företagets nuvarande
kunder finns inom gruv-, energi-,
cement-, stål- och ugnsektorerna.
– Södra Afrika är en gruvbrytande kontinent och våra kunder
arbetar under svåra förhållanden.
Det innebär att de behöver produkter som håller längre och är av hög
kvalitet.
– Att arbeta med Hardox slitplåt
och kromkarbidplåt ger oss en
enorm konkurrensfördel. Vi kan
erbjuda slitresistansservice som
omfattar tillverkning, montering
och applicering av slitskyddsytor
när det behövs på plats. Och nu
när vi har tillgång till den expertis
som finns inom Hardox Wearpartsnätverket kan vi erbjuda kunderna
bättre service och bättre produkter.
HARDOX WEARPARTS CENTER
GAUTENG
Koncernchef: Cobus Van Coller
Bildades: 2011
Antal anställda: 7
Ort: Johannesburg, Sydafrika
Verksamhet: Tillverkning av
plåtar, komponenter samt runda
och fyrkantiga rör av kromkarbid,
svetsning av hammare, bord och
krosskomponenter, reparationer på
plats och underhåll.
N r 1/2015 SSAB WORLD 27
THE BEAUTY OF STRENX:
A STEEL THAT MEETS
YOUR CHALLENGES
In the never-ending battle for improved performance of steel
products, less weight wins. To make products lighter you need
stronger steel that can be used in thinner dimensions.
To meet this challenge we are introducing Strenx high strength
structural steel. Strenx steel combines the best properties of the
brands it replaces – Optim, Weldox and Domex.
Strenx steel is available between 600-1300 MPa yield strength
and 0.7-160 mm in thickness. Thanks to its extreme consistency
and purity, Strenx steel comes with a new set of guarantees on
thickness, flatness and bending properties, ensuring troublefree production.
Combining your innovative design solutions with the consistency,
high yield strength and superior workshop properties of Strenx
steel allows new competitive products to be created.
www.strenx.com
Truck and trailer operators can increase payload while cutting
down on fuel consumption and CO2 emissions. Crane companies
can improve their business by reaching higher. Strenx steel can
contribute to a safer working environment, from offshore to
agriculture and anywhere in between.
That’s the true beauty of Strenx steel: Whatever your application,
you can make it stronger, lighter and more competitive by using
less of a stronger steel.
To learn more about Strenx steel, call your SSAB contact or visit
strenx.com.
THINK THINNER – GET STRONGER