Deltagare Vargsymp 2015-1

Deltagarförteckning
ett forum för alla om våra stora rovdjur
och människors relationer till dem
Vålådalen
9 - 11 mars 2015
TACK ni som gör det möjligt att genomföra Vargsymposiet 2015
Naturvårdsverket & Miljødirektoratet Norge
Världsnaturfonden WWF
Bohlins Project
DAUS Tryckeri Östersund
Vålådalens Fjällstation
Arrangörer
Karin
Mats
Ericson
Ericson
TAIGA Nature & Photo
TAIGA Nature & Photo
Assist
Miq
Lena
Lena
Magdalena
Bohlin
Näslund
Björk
Brunzell
Bohlins Project / Scenmästare
Frilansjournalist / Moderator
Scenassist / Allt i allo
Scenassist / Allt i allo
Föreläsare & diskussionsdeltagare
Ann
Dahlerus
Annelie
Utter
Arthur
Middleton
Camilla
Wikenros
Daniel
Ligné
Gunnar
Glöersen
Helene
Lindahl
Henrik
Ekman
Henrik
Andrén
Huayi
Lin
Isak
From
Jan
Terstad
Jenny
Wik-Karlsson
Johan
Nyqvist
John
Linnell
Jonas
Kindberg
Jöran
Hägglund
Kerstin
Cederlöf
Kristian
Olofsson
Linn
Svensson
Maria
Falkevik
Maria
Hörnell-Willebrand
Marianne
Persson
Mats
Forslund
Mike
Bruford
Solveig
Larsson
Thomas
Jordan
Thomas
Immelsjö
Torbjørn
Lange
Rovdjursföreningen
Naturresor
Yale University
Skandulv Grimsö
Jägareförbundet
Jägareförbundet
Naturvårdsverket
Vetenskapsjournalist
Grimsö forskningsstation
SLU Uppsala
Miljö- och Jordbruksutskottet (S)
Naturskyddsföreningen
Svenska Samernas Riksförbund SSR
Länsstyrelsen Jämtlands län
NINA
Skandinaviska Björnprojektet
Landshövding Jämtlands län
Naturvårdsverket
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
Viltskadecenter
Länsstyrelsen Värmland
Naturvårdsverket
Jijnjevaerie sameby
WWF
Cardiff University
Jägarnas Riksförbund
Göteborgs universitet
Naturvårdsverket
Klima- og Miljødepartementet
Deltagare
Adrian
Albin
Albin
Alf-Erik
Alfred
Anders
Anders
Anita
Annika
Arne
Bertholof
Bertil
Caroline
Cassandra
Christer
Christer
Christoffer
Clara
Cristina
Daniel
David
Eivind
Elisabeth
Erik
Erik Ola
Frauke
Fredrik
Fredrik
Fredrik
Frida
Gunnar
Gunnar
Haakon
Hans
Hans
Hans-Olof
Harald
Helena
Henrietta
Ida
Inge
Inger
Ingvild
Izabella
Jacob
Jan
Ligné
Spook
Ligné
Kristoffersson
Åkersten
Lundvall
Braa
Bergstedt
Digréus
Söderberg
Brännström
Nilsson
Lundmark
Hansson
Gahlin
Edsholm
Östergårds
Prada Hellberg
Nissen
Mallwitz
Höök
Faldet
Hansson
Lindgren
Helstad
Fedderwitz
Israelsson
Lundmark
Wilde
Muistama
Håkansson
Ledström
Braathu Haaverstad
Nordin
Ring
Sundström
Askilsrud
Backius
Philp
Glemminge
Hafstad
Hansen
Svorkmo Espelien
Widhe
Olsson
Hurtig
Stockholm
Hållands folkhögskola
Stockholm
Nyvallens fäbod
Länsstyrelsen Västra Götaland
Naturvårdsverket
Miljødirektoratet
Länsstyrelsen Västra Götaland
SR Ekot
Länsstyrelsen Stockholm
Frilansjournalist Bobmedia
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Örebro
Kolmårdens djurpark
Polisen Västernorrland
Länsstyrelsen Jämtland
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Naturstyrelsen Danmark
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Örebro
Statens Naturoppsyn SNO
Länsstyrelsen Värmland
Hållands folkhögskola
Statens Naturoppsyn SNO
Uppsala
SVT Sundsvall
SVT Sundsvall
Länsstyrelsen Värmland
Kolmårdens djurpark
Föreningen Ny Rovdjurspolitik
Länsstyrelsen Västernorrland
Statens Naturoppsyn SNO
Länsstyrelsen Gävleborg
Våra Rovdjur / Rovdjursföreningen
Polisen Gävle
Klima- og Miljødepartementet
Länsstyrelsen Örebro
Länsstyrelsen Västernorrland
Statens Naturoppsyn SNO
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Bioforsk Tjøtta
Norsk Kennel Klub
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Polisen Örebro
Jan
Jan
Jan Arne
Jens
Jessica
Jessica
Jimmy
Johan
Johanna
Johanna
Jonas
Kari
Karin
Katarina
Katharina
Kerstin
Kjell
Kjell
Klas
Kristian
Lars
Lars
Lars Bendik
Lars Tore
Lena
Lennart
Linda
Linnea
Lisbet
Love
Magnus
Marcus
Marcus
Margareta
Mariana
Marit
Marit
Martin
Mattias
Mikael
Monica
Morten
Måns
Nicholas
Nicklas
Nina
Norea
Husklepp Wilberg
Bergstam
Stokmo
Persson
Magnusson
Åsbrink
Karlsson
Linder
Johnsson
Eriksson
Edlund
Langöen
Fällman
Herou
Manntz
Fredin
Johansson
Sundvall
Allander
Overskaug
Gangås
Ekström
Austmo
Ruud
Berg
Häggbom
Ersson
Andersson
Baklid
Lidengren
Kristoffersson
Brage
Ericson
Kristoffersson
Skoglund
Gystøl
Hellan
Trostemo
Nilsson
Backman
Eriksson
Kjørstad
Hansen
Kylilis
Jönsson
Johansson
Bjerde
Statens Naturoppsyn SNO
Rovdjursföreningen
Rovdata Miljødirektoratet
Järvprojektet Grimsö
Uppsala universitet
SVA
Hållands folkhögskola
Brokind
F4 Hundcenter
Hållands folkhögskola
Norrköping
Länsstyrelsen Värmland
Stockholm
Världsnaturfonden WWF
Brokind
Hallstavik
Länsstyrelsen Örebro
Länsstyrelsen Norrbotten
Naturvårdsverket
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Statens Naturoppsyn SNO
Polisen Uppsala
Statens Naturoppsyn SNO
Statens Naturoppsyn SNO
Länsstyrelsen Dalarna
Polisen Umeå
Naturvårdsverket
Hållands folkhögskola
Natur, Utvikling & Design
Hållands folkhögskola
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen Gävleborg
Hållands folkhögskola
Nyvallens fäbod
Länsstyrelsen Örebro
Miljødirektoratet
Statens Naturoppsyn SNO
Polisen Östersund
Länsstyrelsen Norrbotten
Polisen Västernorrland
Länsstyrelsen Uppsala
Rovdata Miljødirektoratet
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Praktikant Naturvårdsverket
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Ole Anton
Ole Jakob
Ole Knut
Olle
Olle
Oscar
Oskar
Patrik
Per
Per
Per
Peter
Peter
Pål Martin
Robert
Roger
Roger
Ruben
Ruona
Sandra
Sanna
Sara
Silje
Simon
Sofia
Sofia
Sone
Stefan
Stein Arne
Sunna
Susanna
Suzanne
Sven-Olov
Sverre
Tatjana
Terje
Timmy
Tobias
Tolle
Tommy
Tommy
Torbjörn
Toril
Torkild
Trine
Ulla
Veronica
Røyne
Sørensen
Steinset
Mobärg
Reuterberg
Simonsson
Wänehag
Tjärnström
Strömbäck
Sjögren-Gulve
Larsson
Helander
Mortensen
Eid
Ekblom
Wiklander
Svensson
Hansson
Burman
Jönsson
Johansson
Suup Hietala
Vang
Wijk
Ageheim
Sollenberg
Persson
Olander
Brendryen
Edberg
Löfgren
Dahl
Åsberg
Lundemo
Kontio
Bø
Widnersson
Hjortstråle
Petersson
Eriksson
Andersen
Jonsson
Andresen
Tveraa
Hage
Salomonsson
Sahlén
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Statens Naturoppsyn SNO
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Hållands folkhögskola
Länsstyrelsen Västernorrland
Polisen Västmanland
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen Värmland
Ordf kommunfullm. Mora kommun
Naturhistoriska riksmuseet
Statens Naturoppsyn SNO
Uppsala universitet
Polisen Västernorrland
Polisen Dalarna
Hållands folkhögskola
Länsstyrelsen Jämtland
WWF Sverige
Naturvårdsverket
Kolmårdens djurpark
Klima- og Miljødepartementet
Hållands folkhögskola
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Gävleborg
Fäbodföreningen
Statens Naturoppsyn SNO
Kolmårdens djurpark
Länsstyrelsen Jämtland
Gryta-Husby
Föreningen Ny Rovdjurspolitik
WWF Norge
Våra Rovdjur / Rovdjursföreningen
Miljødirektoratet
Hållands folkhögskola
Länsstyrelsen Västmanland
F4 Hundcenter
Länsstyrelsen Stockholm
Klima- og Miljødepartementet
Länsstyrelsen Jämtland
Foreningen Våre Rovdyr
NINA
Norsk Kennel Klub
Nordic Kiwi
Miljødirektoratet
William
Ylva
Lundin
Lindberg
Länsstyrelsen Örebro
Rovdjursföreningen