naturmetoden - Jordbruksverket

Naturmetoden innebär invintring med
binas egen honung och pollen
Hot mot binas överlevnad:
•Bekämpningsmedel, GMO,
monokulturer, strålning
•CCD (Colony collapse disorder)
•Vinterförluster
•Varroa
•Virus, svamp
70% glukos och
fruktos
10% andra
sockerarter
17-20% vatten
honung är antibakteriell
och svamphämmande
mineraler
vitaminer
aminosyror
spårämnen
Ny forskning:
Mjölksyrebakterier
Vásquez-Olofsson
Hibernation Diet
Mike och Stuart McInnes
A
TIDIG VÅR
NATURMETODEN
FRISKA BIN GER
STARKA SAMHÄLLEN SOM GER
MYCKET HONUNG
B
TIDIG VÅR
yngellåda 1
NY RENGJORD BOTTEN
C
VÅR FÖRSOMMAR
”FIFTY-FIFTY”
skattlåda 1
y3
y2
5 TÄCKTA RAMAR
SPARAS TILL
MOMENT F
DRÖNARRAM
DRÖNARRAM
y1
NEDFALLSUNDERSÖKNING
EFTER MIDSOMMAR
D
15 – 30 AUGUSTI
yngellåda 3
yngellåda 2
E
AUGUSTI –
SEPTEMBER
MYRSYRA (KORTTIDSBEHANDLING)
C
F
5 TÄCKTA RAMAR FRÅN
1:A SKATTLÅDAN
5 x 2 kg = 10 kg
15 KG
EGEN HONUNG
5 x 1 kg
E
ÖVRIGA 2 + 3 RAMAR FYLLDA MED
POLLEN/HONUNG ELLER
”HALVFYLLDA” HONUNGSRAMAR
Per Eriksson 2011
[email protected]