Info från fibermöte den 23 augusti i Skoskumsgården.

Info från fibermöte den 23 augusti i Skoskumsgården.
Styrelsen skickar över en grov sammanställning från mötet, dock finns ingen möjlighet att redogöra i
detalj, för er som inte var där hänvisas till tidigare dokument på hemsidan.
Mötet var ganska välbesökt, c:a 50 personer, som representerade 30-40 fastighetsägare.
Uppfattningen är att intresset var stort, flera hade tecknat sig tidigare och en del gjorde det direkt
efter mötet.
-
Allmän info från Svenska Stadsnät föredrogs, hänvisning till dokument på hemsidan där bl.a.
olika kostnadskalkyler finns jämfört med nu och med fiber.
Telia äger Svenska Stadsnät sedan en tid tillbaks.
-
Anmälningstiden kommer att förlängas. Alla fastighetsägare kommer att få ett nytt
erbjudande i postlådan (hemadress) inom en vecka eller drygt. Sista anmälningsdag kommer
att meddelas här. Det går inte hoppa på därefter till nuvarande pris (kanske ett par dagar efter
är styrelsen bedömning). Har ni redan anmält er och fått detta bekräftat kan ni bortse från
detta.
-
Viktigt för icke fastboende är att man kan teckna internetabonnemang för del av året, ex.
sommaren, utan bindningstid. Flexibiliteten är stor på hur lång tid man önskar.
-
Många nya leverantörer av tjänster, typ internet / telefon / TV, kommer nu i kvartal tre. Se
länk http://svenskastadsnat.se/kommuner/molndal/villa/tjansteguiden
-
50 % anslutning av alla fastigheter per område krävs för att det skall bli verklighet. I vårt fall
är hela Skummeslöv ett område så det krävs alltså inte 50 % i vår stugförening. Svenska
Stadsnät tror att det blir 50 % efter förhandsinformation, som många gett vid ex. besök. Dock
måste anmälan skickas in snarast för att detta skall fastställas och projektet komma igång.
Styrelsens reflektion
-
Vi har blivit erbjudna fiber i området och det är denna fråga vi skall ta ställning till. Vi kan
inte och har inte kompetens att säga vad som kommer i framtiden. Vår bedömning är att i
dagsläget finns inget som kan mäta sig med fiber. Dock beror det också på vad man använder
ute på nätet, mindre användningar kräver inte fiber. Begränsningar finns idag i det mobila
bredbandet men det kanske är helt OK för vissa.
-
Enda leverantören är i nuläget Svenska Stadsnät och vi i styrelsen har bara informerat hur
man kan använda fiber, inte om Svenska Stadsnät är bra eller dåligt. Om någon inte tycker
bra om Svenska Stadsnät är det upp till denne att bedöma om man vill vara med.
-
Vår bedömning är att priset 16 700 kr är marknadspriset för motsvarande område.
-
Den största nyttan verkar för många vara, vilket kräver stabil uppkoppling:
Billigare TV och bara ett abonnemang för de som har dubbelt boende.
Den yngre generationen, på gott och ont, kräver det, speciellt tonåringar.
-
Nya användningsområden kommer med tiden och i nuläget pågår en stor utveckling gällande
TV och telefoni. Nya erbjudanden kommer hela tiden löpande. Bra lösningar finns redan idag.
Info från fibermöte den 23 augusti i Skoskumsgården.
- Varje fastighetsägare tar sitt eget beslut utifrån (exempel),






Behöver jag fiber nu eller i framtiden?
Är det ekonomiskt OK för mig?
Har jag kollat med andra som har fiber? Erfarenheter?
Kommer jag att ångra mig? Är det då värt 16 700 kr idag mot att få betala kanske det
dubbla senare?
Påverkar det mitt värde på fastigheten? Är det värt 16 700 kr i en fastighet, som kanske är
värd 1,5 – 2 miljoner?
M.m.
I styrelsen har vi nu avslutat vårt informationsarbete. Syftet med detta var att alla skulle få chansen
att bedöma om man skall hoppa på tåget. Frågan gäller indragning av fiber inget annat.
Val av leverantör har inte vi kunnat påverka, detta har varit en fråga mellan kommunen och olika
leverantörer. Under sommaren publicerades reportage gällande Laholm i HP och det finns olika
leverantörer men vissa koncentrerar sig bara på ett visst område och i vårt område finns ingen annan
än Svenska Stadsnät. Frågor om detta kan inte vi svara på utan hänvisar till Laholms Kommun.
Dock visade reportaget att Laholms Kommun verkligen har jobbat för att medborgarna i kommunen
skall erbjudas fiber. För den som vill veta mer om kommunens synsätt hänvisas till dem, IT-chefen
heter Ove Bengtsson.
Självklart står vi till förfogande gällande frågor, använd hemsidan eller ring, se hemsida www.sfhv.se.
Dyker något upp av intresse publiceras detta på hemsidan!
2015-08-24
Styrelsen för Hökvägen Samfällighetsförening.