Vektorgeometri och funktionslära

Välkommen till Lärarlyftet II i matematik!
Du är antagen till kursen UMU705 Matematik för gymnasielärare, 60 hp (31-90hp)– som ingår i
Lärarlyftet II och startar höstterminen 2015.
Här hittar du mer allmän information om hela kursen och alla dess moment, kursplan etc:
http://www.mnd.su.se/utbildning/studieinformation/kurshemsidor/ht15/matematik-för-gymnasielärare60-hp-31-90hp-umu705
Vi vill välkomna dig till Matematiska institutionen! Du kommer att läsa mestadels på Matematiska
institutionen (momentet M003- M008) och två moment på MND (Institutionen för matematikämnets
och naturvetenskapsämnenas didaktik, M001-M002).
Det andra momentet som startar HT 2015 är
M003 Vektorgeometri och funktionslära 7.5 hp
Momentets hemsida finns här: http://kurser.math.su.se/course/view.php?id=342
Här står det om kurslitteratur, bonusuppgifter, rekommenderad repetition inför kursstart och mycket
annat.
Du registreras på kursen av MND. Vi tar också närvaro vid första kurstillfället, torsdag 10/9 kl.12.4516.30, sal 37, hus 5, Kräftriket http://www.math.su.se/om-oss/hitta-till-oss
Har du förhinder att delta då, hör av dig så vet vi ändå att du vill följa undervisningen på momentet.
Undervisningstillfällen för Vektorgeometri och funktionslära
Datum: 10/9, 24/9, 22/10 och 12/11. Den 10/12 har vi ett extra övningstillfälle.
Vid samtliga tillfällen är tiden kl.12.45-16.30, sal 37, Hus 5, Kräftriket, om inte annat meddelas via
kurshemsidan.
Tentamenstillfälle
Det är inte helt spikat, men kommer att bli strax innan jul.
Aktivera dig på kurshemsidan
För att aktivera dig på kurshemsidan behöver du logga in med inloggningsuppgifterna från ditt SUkonto. Alla som har antagits till kurs på Stockholms universitet får ett SU-konto. Om du har problem
med inloggning, eller behöver ett nytt lösenord, kontaka Helpdesk
http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-för-studenter/it-support/helpdesk
Du behöver detta konto för att anmäla dig till tentamen.
Validering
I denna omgång av Lärarlyftet finns möjligheten att validera tidigare kunskaper och därmed få
möjlighet att hoppa över ett eller flera av momenten. Du ska ha fått information om
valideringsprocessen i välkomstbrevet till Lärarlyftet från MND (Institutionen för matematikämnets
och naturvetenskapsämnenas didaktik). Om du anses ha uppfyllt kursmålen för detta moment på annat
sätt, kommer du att få hoppa över detta moment.
All validering kommer att ske genom ansökan via de formulär du fick i välkomstbrevet. Vår ambition
är att ha hunnit bedöma alla valideringsärenden som inkommit i tid (senast 27/7) innan kursstart.
1
Att tänka på inför kursstarten: Förberedelser och upplägg
Vektorgeometri och funktionslära ges på kvartsfart, men i kombination med det samtidiga
kursmomentet i didaktik blir det halvfart, det vill säga att det motsvarar (minst) ett halvtidsjobb att
följa Lärarlyftet! Matematik behöver tid för att kunna sjunka in. Erfarenheten säger att lärare som går
lärarlyftskursen och samtidigt arbetar mer än 50 % har en väldigt tuff tid och inte lika stora chanser att
klara sig!
”Jag har gått ner i tjänst och jobbat 40% under hösten för att hinna läsa. Jag visste om att
matematikstudier tar enormt mycket tid och var helt beredd på att lägga ca 30-35 timmar i veckan
vilket jag också har gjort. ” (Citat från Lärarlyftsdeltagare, ht 12)
Om det är längre tid tillbaka sen du läste matematik på högskolenivå så rekommenderar vi varmt att
du repeterar inför kursstarten, se kurshemsidan för förslag på repetition!
Kontaktadresser för frågor
Om du har frågor, hör gärna av dig:
Allmänna frågor om lärarlyftet: [email protected]
På Matematiska institutionen
Frågor angående matematikdelen av kursen: Torbjörn Tambour eller Sara Woldegiorgis
Torbjörn, [email protected], är studierektor för lärarutbildningen på Matematiska institutionen,
Sara, [email protected] , är utbildningskoordinator på Matematiska institutionen.
Frågor angående första momentet (Vektorgeometri och funktionslära): Åsa Ericsson,
([email protected]) som är lärare på momentet.
Avslutningsvis ett par citat från tidigare kursdeltagare i Lärarlyftet i matematik
”I mitt arbete har jag alltid nytta av en bredare och djupare kunskap inom ämnet matematik
och det har jag definitivt fått av kursen.”
”Jag kommer troligen byta till en annan skola där jag kommer undervisa i kurs 3-5. Där kommer jag
att behöva kunna det jag kan nu för att på ett bra sätt förklara de moment som gås igenom. Jag känner
mig väl rustad.”
Vi hoppas ni ska få en givande tid här på Stockholms universitet.
2